Kapitel 4: Læs tekst

Dette kapitel beskriver et par metoder, som du kan bruge til at læse tekst med Oplæser. Du kan også få oplysninger om formatering af den tekst, du læser.

Den første og nemmeste måde at læse med Oplæser på, er at bruge piletasterne til at navigere i teksten, hvis du bruger et tekstbehandlingsprogram som f.eks. Microsoft Word sammen med et dokument.

Du kan også bruge scanningstilstanden til at læse teksten. Du kan slå scanningstilstanden til ved at trykke på Oplæser+mellemrumstasten. Brug derefter pil op og pil ned til at læse pr. afsnit og venstre pil og højre pil til at læse pr. tegn. Du kan få mere at vide om scanningstilstanden i Kapitel 3: Brug af scanningstilstanden.

Hvis du vil have mere kontrol over, hvilken tekst du læser, findes der en række kommandoer for tekstlæsning i Oplæser, som du kan bruge til at navigere og læse tekst. Herunder finder du grundlæggende oplysninger, som kan hjælpe dig i gang. Du kan se alle læsekommandoerne i Appendiks B: Tastaturkommandoer og touchbevægelser til Oplæser.

 • Tryk på Ctrl for at stoppe oplæsningen.

 • For at læse vinduestitlen, skal du trykke på Oplæser + T.

 • Hvis du vil læse et vindue, skal du trykke på Oplæser + W.

Tip! Ved læsning af en webside eller en mail, anvendes Oplæser-kommandoerne på sidens eller mailens indhold og ikke på browseren eller programmet. Hvis du vil navigere ud af indholdet, skal du bare trykke på Tabulatortasten eller brug en programgenvej.

Læs bestemte mængder tekst

Oplæser har metoder til at læse teksten efter side afsnit, linje, sætning, ord og tegn.

Læs tekst fra den aktuelle placering

 • Hvis du vil læse det aktuelle element, skal du trykke på Oplæser + Tab.

 • Hvis du læse fra det sted, hvor fokus eller din markør står, skal du trykke på Oplæser + R.

 • Hvis du vil begynde at læse fra det sted, hvor markøren er, skal du trykke på Oplæser + Ctrl + R eller Oplæser + Pil ned.

 • Hvis du vil læse tekst fra begyndelsen til der, hvor markøren er placeret, skal du trykke på Oplæser + Skift + J eller Oplæser + Alt + Home.

Læs tekst linje for linje

 • Hvis du vil læse den aktuelle linje, skal du trykke på Oplæser + I eller Oplæser + Pil op-tasten.

 • Du kan læse den næste linje ved at trykke på Oplæser + O.

 • Læs den forrige linje ved at trykke på, Oplæser + U.

Læs sætninger

 • Hvis du vil læse den næste sætning, skal du trykke på Oplæser + Ctrl + Punktum(.).

 • Hvis du vil læse den aktuelle sætning, skal du trykke på Oplæser + Ctrl + Komma (,).

 • Hvis du vil læse den forrige sætning, skal du trykke på Oplæser + Ctrl + M.

Læs ord

 • Hvis du vil læse det aktuelle ord, skal du trykke på Oplæser + K eller Oplæser + Ctrl + 5 (numeriske tastatur). Når du trykker på enten kommando to gange i en træk, vil Oplæser stave ordet.

 • Hvis du vil læse det næste ord, skal du trykke på Oplæser + L eller Oplæser + Ctrl+ højre pil-tast.

 • Hvis du vil læse det forrige ord, skal du trykke på Oplæser + J eller Oplæser + Ctrl + Venstre pil-tasten.

Læs tegn

 • Hvis du vil læse det aktuelle tegn, skal du trykke på Oplæser + komma (,).Når du trykker på kommandoen to gange i træk, vil Oplæser læse tegnet fonetisk.

 • Hvis du vil læse næste tegn, skal du trykke på Oplæser + punktum (.).

 • Hvis du vil læse forrige tegn, skal du trykke på Oplæser + M.

Læs side

 • Du kan læse den aktuelle side ved at trykke på Oplæser + Ctrl + I.

 • Du kan læse den næste side ved at trykke på Oplæser + Ctrl + O.

 • Du kan læse den forrige side ved at trykke på Oplæser + Ctrl + U.

Læs afsnit

 • Du kan læse det aktuelle afsnit ved at trykke på Oplæser + Ctrl + K.

 • Du kan læse det næste afsnit ved at trykke på Oplæser + Ctrl + L.

 • Du kan læse det forrige afsnit ved at trykke på Oplæser + Ctrl + J.

Få flere oplysninger om tekst

Oplæser har forskellige niveauer af oplysninger om kontrolelementer og tekstens egenskaber, også kendt som detaljeringsniveau. Hvis du vil ændre detaljeringsniveauet, skal du trykke på Oplæser + V eller Oplæser + Skift + V, indtil du hører de ønskede detaljer.

 • Detaljeringsniveau 1: Kun tekst
  På dette niveau kan du læse hurtigt uden at høre detaljer om tekst, som du måske ikke behøver at vide. Oplæser fortæller f.eks. ikke om links, beskriver ikke tekstformatering og giver dig mulighed for at arbejde meget hurtigt med et program, som du kender godt. Dette niveau giver en ideel oplevelse, når du læser teksttunge artikler, bøger og websteder.

 • Detaljeringsniveau 2: Nogle oplysninger om kontrolelementet
  Dette niveau indeholder flere oplysninger, end niveau 1 gør, når du interagerer med et program. Det er bedst, hvis du er bekendt med et program, og du kun har brug for vejledning i visse kontrolelementer.

 • Detaljeringsniveau 3: Alle oplysninger om kontrolelementet
  Dette er standardniveauet for Oplæser. Det giver en fuld læseoplevelse sammen med alle detaljer om et programs kontrolelementer, når du interagerer med dem.

 • Detaljeringsniveau 4: Nogle tekstdetaljer
  Dette niveau indeholder de fleste attributter og oplysninger om tekst. Det er bedst i situationer, hvor du skriver tekst, f.eks. når du opretter et dokument.

 • Detaljeringsniveau 5: Alle tekstoplysningerPå dette niveau får du fuldstændige oplysninger om tekst, f.eks. overskriftsniveau, skrifttype, størrelse, formatering, punktopstilling, listetype m.m. Det er især nyttigt, når du korrekturlæser eller redigerer et dokument.

Få flere oplysninger om formatering

Oplæser har oplysninger om formatering, f.eks. skrifttypenavn, skriftstørrelse og tekstjustering. Hvis du vil høre formateringsegenskaber, skal du trykke på Oplæser+F. Hvis du vil høre den næste gruppe af formateringsegenskaber, skal du trykke på Oplæser+F igen. Hvis du vil høre den tidligere gruppe af formateringsegenskaber, skal du trykke på Oplæser+Skift+F.

Formateringsoplysninger er inddelt i følgende grupper:

 • Oplysninger om skrifttype. Skrifttypenavn, -vægt, -størrelse, kursiv, understregning, understregningsfarve, gennemstregning, baggrundsfarve, forgrundsfarve.

 • Avancerede oplysninger om skrifttype. Hyperlink, typografi, punkttegn, sænket skrift, hævet skrift, store bogstaver, konturtype, stregfarve ovenover, sprog.

 • Oplysninger om objektfarve og disposition. Fyldtype (ingen, farve, graduering, billede eller mønster), fyldfarve, konturfarve, konturtykkelse.

 • Oplysninger om afstand mellem afsnit. Linjeafstand, afstand før afsnit, afstand efter afsnit.

 • Oplysningerne om sidemargen. Øverste margen, bundmargen, indermargen, ydermargen.

 • Justeringsoplysninger Vandret tekstjustering, tekstretning, indrykning af første linje, indrykning foran og indrykning efter.

 • Oplysninger om visuelle effekter. Animationsformat, visuelle effekter (refleksion, skær, bløde kanter og facet).

 • Oplysninger om objektlayout. Midtpunkt, størrelse, rotation.

 • Oplysninger om anmærkninger. Anmærkninger som forslag til stavning og grammatik forslag og kommentarer.

Hør tegnsætning

Du kan selv bestemme, hvor meget tegnsætning du hører, når du læser tekst med Oplæser. Hvis du vil ændre, hvordan tegnsætning læses op, skal du trykke på:

 • Oplæser + Alt + Subtraher (numerisk tastatur)

 • Oplæser + Alt + minustegn (-)

 • Oplæser + Alt + Tilføj (numerisk tastatur)

 • Oplæser + Alt + plustegn (+)

Du kan vælge mellem følgende niveauer af beskrivelse:

 • Standard. Hør lidt eller ingen tegnsætning. Naturlige pauser angiver elementer som f.eks. kommaer og punktummer.

 • Matematik. Hør de fleste matematiske symboler.

 • Noget. Hør den mest almindelige tegnsætning, f.eks. kommaer og punktummer.

 • Det meste. Hør flere symboler, f.eks parenteser.

 • Alt. Hør al tegnsætning, herunder alle specialtegn.

Hør store bogstaver og ord

I Oplæser læses store bogstaver som standard på samme måde som små bogstaver. Det betyder, at "Ord", "ORD" og "ord" alle lyder ens (også selvom kombinationen af store og små bogstaver er forskellig).

Hvis du vil høre, når der forekommer et stort bogstav, kan Oplæser sige "stort bogstav" før bogstavet eller læse ordet eller bogstavet i en højere tone. For at ændre hvordan Oplæser håndterer store bogstaver på, i Oplæser-indstillinger, skal du gå til Skift hvordan tekst med store bogstaver læses op i afsnittet Skift, hvad du hører, når du læser og interagerer.

Læs tekst på andre sprog

Når du læser tekst på et andet sprog, vælger Oplæser automatisk TTS-stemme (text-to-speech) for det pågældende sprog, hvis det er installeret. Du kan finde flere oplysninger om installation af yderligere TTS-stemmer i Appendiks A: Understøttede sprog og stemmer.

Hvis TTS-stemmen for et sprog ikke er installeret, angiver Oplæser navnet på sproget og læser teksten ved hjælp af standard-TTS-stemme.

Næste: Kapitel 5: Navigation

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×