Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I dette appendiks vises de tastaturkommandoer og touchbevægelser , der er tilgængelige i den nyeste version af Windows. 

Hvis du vil have vist en liste over alle andre tastaturgenveje i Windows, skal du se Tastaturgenveje i Windows. Hvis du vil have vist en liste over tastaturgenveje i Windowsapps, skal du se Tastaturgenveje i apps.

Oplæsertast

Du kan vælge, hvilken ændringstast du vil bruge i Oplæser-kommandoer. Både Caps Lock- og Insert-tasten fungerer som standard som Oplæser-tast. Du kan bruge en af disse taster i en hvilken som helst kommando, der bruger Oplæser-tasten. Oplæser-tasten kaldes blot for "Oplæser" i kommandoer. Du kan ændre din Oplæser-tast i Indstillinger for Oplæser.

Bemærk! Hvis du bruger Oplæser på et japansk 106-tastatur, er Insert og Ikke-konverteret dine Oplæser-standardtaster.

Tastaturkommandoer til Oplæser

Oplæser har to mulige tastaturlayout: Standard og Ældre. Kommandoerne for de to layouts er vist herunder. For kommandoerne for scanningstilstanden skal du gå til Kapitel 3: Brug af scanningstilstanden.

Bemærk: De kommandoer, der indeholder plustegnet (+) og minustegnet (-), henviser til den fysiske tast og kræver ikke Skift som modifikator. Medmindre den udtrykkeligt nævnes, er det ikke nødvendigt at bruge Skift før lighedstasten for at lave den til plustegnet, som når du skriver dette tegn. Hvis du bruger enhedskommandoen i Oplæser ovenfor som et eksempel, er Oplæser + Ctrl + lighedstegn (=) den ordrette kommado, og ikke Oplæser + Ctrl + Skift + lighedstegn (=).

Standardtastaturlayout

Generelle kommandoer

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Windows-tast + Ctrl + Enter

Start eller stop Oplæser

Oplæser + Esc

Afslut Oplæser

Oplæser + 1

Slå inputlæring til eller fra

Oplæser + Højre pil

Flyt til næste element

Oplæser + Venstre pil

Flyt til forrige element

Oplæser + Page up
Ctrl + Oplæser + Pil
op Oplæser + Page down
Ctrl + Oplæser + Pil ned

Skift visning

Oplæser + F1

Vis kommandolisten

Oplæser + F2

Vis kommandoer for det aktuelle element

Oplæser+Enter

Udfør primær handling

Oplæser + Ctrl + Enter

Slå søgetilstand til eller fra

Oplæser + F12

Læs aktuelle klokkeslæt og dato

Oplæser + Ctrl + D

Beskriv billede ved hjælp af en onlinetjeneste eller hent websidekilden til et link

Oplæser + S

Henten websideoversigt

Oplæser + S to gange hurtigt

Hent dialogboks med oversigt over websider og populære links

Oplæser + Alt + F

Giv feedback til Oplæser

Oplæser + Z

Lås tasten Oplæser

Oplæser + Ctrl + F12

Slå udviklertilstand til eller fra

Oplæser + 3

Overfør taster til program

Oplæser + 4

Ændre læsetilstand for store bogstaver

Oplæser + Alt + M

Slå musetilstand til eller fra

Oplæser + H

Slå læsning af kolonneoverskrifter i Outlook til eller fra

Juster tale

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Ctrl + Oplæser + plustegnet (+)
Ctrl + Oplæser + Tilføj (numerisk tastatur)

Skru op for stemmens lydstyrke

Ctrl + Oplæser + minustegnet (-)
Ctrl + Oplæser + Minus (numerisk tastatur)

Skru ned for stemmens lydstyrke

Oplæser + plustegnet (+)

Øg stemmens hastighed

Oplæser + minustegnet (-)

Reducer stemmens hastighed

Oplæser + Alt + plustegnet (+)
Oplæser + Alt + Tilføj (numerisk tastatur)

Gå til den næste stemme

Oplæser + Alt + minustegnet (-)
Oplæser + Alt + Minus (numerisk tastatur)

Gå til den forrige stemme

Oplæser + Alt + venstre kantparentes ([)

Skift til den foregående tegnsætningslæsningstilstand

Oplæser + Alt + kantet højreparentes (])

Skifte til næste tegnsætningslæsningstilstand

Oplæser + V

Forøg detaljeringstilstand

Skift + Oplæser + V

Reducer detaljeringstilstand

Oplæser + 2

Slå tegnlæsning til eller fra

Oplæser + Skråstreg (/)

Læs kontekst

Oplæser + Alt + Skråstreg (/)

Angiv detaljeringsniveau for læsekontekst

Oplæser + Ctrl + Skråstreg (/)

Rediger rækkefølge for læsekontekst

Læs og arbejd med tekst

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Ctrl

Stop oplæsning

Oplæser + Tabulator
Oplæser + 5 (numerisk tastatur)

Læs element

Oplæser + Tabulator to gange hurtigt
Oplæser + 5 to gange hurtigt (numerisk tastatur)
Oplæser + K to gange hurtigt
Oplæser + Ctrl + 5 to gange hurtigt (numerisk tastatur)

Læs elementet stavet

Oplæser + 0

Læs emnet avanceret

Oplæser + T

Læs vinduestitel

Oplæser + W

Læs indholdet af vinduet

Oplæser + X

Gentag sætning

Oplæser + R

Læs fra markøren

Ctrl + Oplæser + R
Oplæser + Pil ned

Start oplæsning af dokument

Oplæser + C

Læs dokumentet

Skift + Oplæser + J
Oplæser + Alt + Home

Læs tekst fra start til markøren

Ctrl + Oplæser + U

Læs den forrige side

Ctrl + Oplæser + I

Læs den aktuelle side

Ctrl + Oplæser + O

Læs den næste side

Ctrl + Oplæser + J

Læs det forrige afsnit

Ctrl + Oplæser + K

Læs det aktuelle afsnit

Ctrl + Oplæser + L

Læs det næste afsnit

Oplæser + Ctrl + M

Læs den foregående sætning

Oplæser + Ctrl + komma (,)

Læs den aktuelle sætning

Oplæser + Ctrl + punktum (.)

Læs den næste sætning

Oplæser + U

Læs den forrige linje

Oplæser + I
Oplæser + Pil op

Læs den aktuelle linje

Oplæser + O

Læs den næste linje

Oplæser + J
Ctrl + Oplæser + Venstre pil

Læs det forrige ord

Oplæser + K
Ctrl + Oplæser + 5 (numerisk tastatur)

Læs det aktuelle ord

Oplæser + L
Ctrl + Oplæser + Højre pil

Læs det næste ord

Oplæser + M

Læs det forrige tegn

Oplæser + komma (,)
5 (numerisk tastatur)

Læs det aktuelle tegn

Oplæser + Punktum (.)

Læs det næste tegn

Oplæser + F

Læs næste gruppe af formateringsoplysninger

Skift + Oplæser + F

Læs forrige gruppe af formateringsoplysninger

Oplæser + B
Ctrl + Oplæser + Home

Gå til begyndelsen af teksten

Oplæser + E
Ctrl + Oplæser + End

Gå til slutningen af teksten

Oplæser + Skift + Pil ned

Læse markering

Oplæser + Skift + Pil ned to gange hurtigt

Stave markering

Naviger i tabeller

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Ctrl + Alt + Home

Gå til første celle i tabel

Ctrl + Alt + End

Gå til sidste celle i tabel

Ctrl + Alt + højre pil

Gå til næste celle i rækken

Ctrl + Alt + venstre pil

Gå til forrige celle i rækken

Ctrl + Alt + Pil ned

Gå til næste celle i kolonnen

Ctrl + Alt + Pil op

Gå til forrige celle i kolonnen

Ctrl + Skift + Alt + Venstre pil

Læs den aktuelle rækkeoverskrift

Ctrl + Skift + Alt + Pil op

Læs den aktuelle kolonneoverskrift

Ctrl + Skift + Alt + Højre pil

Læs den aktuelle række

Ctrl + Skift + Alt + Pil ned

Læs den aktuelle kolonne

Ctrl+Skift+Alt+Skråstreg (/)
Ctrl+Skift+Alt+5 (numerisk tastatur)

Læs, hvilken række og kolonne Oplæser befinder sig i

Ctrl + Alt + Page up

Gå til næste tabelcelle

Ctrl + Alt + Page down

Gå til næste celleindhold

Oplæser-fokuskommandoer

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Oplæser + Home

Flyt til første element i vindue

Oplæser + End

Flyt til sidste element i vindue

Oplæser + Backspace

Gå et element tilbage

Oplæser + N

Flyt til det primære landmærke

Oplæser + venstre kantparentes ([)
Oplæser + Subtraher (numerisk tastatur)

Flyt Oplæser-markør til systemmarkør

Oplæser + Enkelt anførselstegn (')
Oplæser + Tilføj (numerisk tastatur)

Indstil fokus til et element

Oplæser + A

Gå til sammenkædet element

Skift + Oplæser + A

Gå til anmærket indhold

Alt + Oplæser + Pil op

Naviger til overordnet (når strukturnavigation er angivet)

Alt + Oplæser + Højre pil

Naviger til næste sidestillede (når strukturnavigation er angivet)

Alt + Oplæser + Venstre pil

Naviger til forrige sidestillede (når strukturnavigation er angivet)

Alt + Oplæser + Pil ned

Naviger til den første underordnede (når strukturnavigation er angivet)

Oplæser + F7

Liste over links

Oplæser + F5

Liste over landmærker

Oplæser + F6

Liste over overskrifter

Oplæser + Ctrl + F

Oplæser - Søg

Oplæser + F3

Fortsæt med Søg fremad

Oplæser + Skift + F3

Fortsæt med Søg bagud

Kommandoer med det numeriske tastatur

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Oplæser + Home

Flyt til første element i vindue

Oplæser + End

Flyt til sidste element i vindue

Oplæser + Alt + Home

Læs tekst fra start til markøren

Ctrl + Oplæser + Home

Gå til begyndelsen af teksten

Ctrl + Oplæser + End

Gå til slutningen af teksten

Oplæser + Venstre pil

Flyt til forrige element

Oplæser + Højre pil

Flyt til næste element

Oplæser + 5 (numerisk tastatur)

Læs element

Oplæser + 5 to gange hurtigt (numerisk tastatur)
Oplæser + Ctrl + 5 to gange hurtigt (numerisk tastatur)

Læs elementet stavet

Oplæser + Pil op

Læs den aktuelle linje

Oplæser + Pil ned

Start oplæsning af dokument

Ctrl + Oplæser + Venstre pil

Læs det forrige ord

Ctrl + Oplæser + 5 (numerisk tastatur)

Læs det aktuelle ord

Ctrl + Oplæser + Højre pil

Læs det næste ord

5 (numerisk tastatur)

Læs det aktuelle tegn

Oplæser + Page up
Ctrl + Oplæser + Pil op

Skift visning

Oplæser + Minus (numerisk tastatur)

Flyt Oplæser-markør til systemmarkør

Oplæser + Plus (numerisk tastatur)

Indstil fokus til et element

Ctrl + Oplæser + Plus (numerisk tastatur)

Skru op for stemmens lydstyrke

Ctrl + Oplæser + Minus (numerisk tastatur)

Skru ned for stemmens lydstyrke

Oplæser + Alt + plustegn (numerisk tastatur)

Gå til den næste stemme

Oplæser + Alt + Minus (numerisk tastatur)

Gå til den forrige stemme

Oplæser+Enter

Udfør primær handling

Oplæser + Ctrl + Enter

Slå søgetilstand til eller fra

Ældre tastaturlayout

Generelle kommandoer

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Windows-tast + Ctrl + N

Åbn indstillinger for Oplæser

Windows-tast + Ctrl + Enter

Start eller stop Oplæser

Oplæser + Esc

Stop Oplæser

Oplæser + 1

Slå inputlæring til eller fra

Oplæser + Højre pil

Flyt til næste element

Oplæser + Venstre pil

Flyt til forrige element

Oplæser + Pil op eller Pil ned

Skift visning

Oplæser + F1

Vis kommandolisten

Oplæser + F2

Vis kommandoer for det aktuelle element

Oplæser+Enter

Udfør primær handling

Oplæser + Skift + Enter

Slå søgetilstand til eller fra

Oplæser + C

Læs aktuelle klokkeslæt og dato

Oplæser + Skift + D

Beskriv billede ved hjælp af en onlinetjeneste

Oplæser + E
Oplæser + Alt + F

Giv feedback til Oplæser

Oplæser + Z

Lås tasten Oplæser

Oplæser + Skift + F12

Slå udviklertilstand til eller fra

Oplæser + X

Overfør taster til program

Oplæser + Num Lock

Slå musetilstand til eller fra

Tryk to gange på Caps Lock hurtigt efter hinanden

Slå Caps Lock til eller fra

Juster tale

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Oplæser + Page Up

Skru op for stemmens lydstyrke

Oplæser + Page Down

Skru ned for stemmens lydstyrke

Oplæser + plustegnet (+)
Oplæser + Tilføj (numerisk tastatur)

Øg stemmens hastighed

Oplæser + minustegnet (-)
Oplæser + Subtraher (numerisk tastatur)

Reducer stemmens hastighed

Oplæser + Alt + plustegnet (+)
Oplæser + Alt + Tilføj (numerisk tastatur)

Gå til den næste stemme

Oplæser + Alt + minustegnet (-)
Oplæser + Alt + Minus (numerisk tastatur)

Gå til den forrige stemme

Oplæser + Alt + venstre kantparentes ([)

Skift til den foregående tegnsætningslæsningstilstand

Oplæser + Alt + kantet højreparentes (])

Skifte til næste tegnsætningslæsningstilstand

Oplæser + A
Oplæser + Ctrl + plustegnet (+)
Oplæser + Ctrl + Tilføj (numerisk tastatur)

Forøg detaljeringstilstand

Oplæser + Ctrl + minustegnet (-)
Oplæser + Ctrl + Minus (numerisk tastatur)

Reducer detaljeringstilstand

Oplæser + F12

Slå tegnlæsning til eller fra

Oplæser + Skråstreg (/)

Læs kontekst

Alt + Oplæser + Skråstreg (/)

Rediger i, hvor meget kontekst der skal læses (detaljeringsniveau)

Oplæser + Ctrl + Skråstreg (/)

Rediger rækkefølge for læsekontekst

Læs og arbejd med tekst

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Ctrl

Stop oplæsning

Oplæser + D

Læs element

Oplæser + S

Læs elementet stavet

Oplæser + 0 (nul)

Læs emnet avanceret

Oplæser + T

Læs vinduestitel

Oplæser + W

Læs indholdet af vinduet

Oplæser + V

Gentag sætning

Oplæser + R

Læs fra markøren

Oplæser + M

Start oplæsning af dokument

Oplæser + H

Læs dokumentet

Oplæser + Kantet højreparentes (])

Læs tekst fra start til markøren

Oplæser + Skift + U

Læs den forrige side

Oplæser + Ctrl + U

Læs den aktuelle side

Oplæser + U

Læs den næste side

Oplæser + Skift + I

Læs det forrige afsnit

Oplæser + Ctrl + I

Læs det aktuelle afsnit

Oplæser + I

Læs det næste afsnit

Oplæser + Ctrl + M

Læs den foregående sætning

Oplæser + Ctrl + komma (,)

Læs den aktuelle sætning

Oplæser + Ctrl + punktum (.)

Læs den næste sætning

Oplæser + Skift + O

Læs den forrige linje

Oplæser + Ctrl + O

Læs den aktuelle linje

Oplæser + O

Læs den næste linje

Oplæser + Skift + P

Læs det forrige ord

Oplæser + Ctrl + P

Læs det aktuelle ord

Oplæser + P

Læs det næste ord

Oplæser + Skift + Kantet venstreparentes ([)

Læs det forrige tegn

Oplæser + Ctrl + Kantet venstreparentes ([)

Læs det aktuelle tegn

Oplæser + Kantet venstreparentes ([)

Læs det næste tegn

Oplæser + F

Læs næste gruppe af formateringsoplysninger

Skift + Oplæser + F

Læs forrige gruppe af formateringsoplysninger

Oplæser + Y

Gå til begyndelsen af teksten

Oplæser + B

Gå til slutningen af teksten

Oplæser + J

Læs det forrige ord

H (med scanningstilstand slået til)

Gå til næste overskrift

Skift + H (med scanningstilstand slået til)

Gå til forrige overskrift

Oplæser + L

Gå til næste link

Oplæser + Skift + L

Gå til forrige link

Oplæser + Skift + Pil ned

Læs aktuel markering

Naviger i tabeller

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Oplæser + F3

Gå til næste celle i rækken

Oplæser + Skift + F3

Gå til forrige celle i rækken

Oplæser + F4

Gå til næste celle i kolonnen

Oplæser + Skift + F4

Gå til forrige celle i kolonnen

Oplæser + F10

Læs den aktuelle rækkeoverskrift

Oplæser + F9

Læs den aktuelle kolonneoverskrift

Oplæser + F8

Læs den aktuelle række

Oplæser + F7

Læs den aktuelle kolonne

Oplæser + F5

Læs, hvilken række og kolonne Oplæser befinder sig i

Oplæser + F6

Gå til næste tabelcelle

Oplæser + Skift + F6

Gå til næste celleindhold

Oplæser + K

Gå til næste tabel

Oplæser + Skift + K

Gå til forrige tabel

Oplæser-fokuskommandoer

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Oplæser + Home

Flyt til første element i vindue

Oplæser + End

Flyt til sidste element i vindue

Oplæser + Backspace

Gå et element tilbage

Oplæser + N

Flyt til det primære landmærke

Oplæser + G

Flyt Oplæser-markør til systemmarkør

Oplæser + tilde (~)

Indstil fokus til et element

Oplæser + Insert

Gå til sammenkædet element

Oplæser + Skift + Insert

Gå til anmærket indhold

Ctrl + Oplæser + Pil op

Naviger til overordnet (når strukturnavigation er angivet)

Ctrl + Oplæser + Højre pil

Naviger til næste sidestillede (når strukturnavigation er angivet)

Ctrl + Oplæser + Venstre pil

Naviger til forrige sidestillede (når strukturnavigation er angivet)

Ctrl + Oplæser + Pil ned

Naviger til den første underordnede (når strukturnavigation er angivet)

Oplæser + Q

Flyt til det sidste emne i området

Touchbevægelser til Oplæser

Brug denne bevægelse

Hvis du vil

Berør eller træk med en enkelt finger

Læs det, der er under din finger

Dobbelttryk eller hold med én finger, og tryk derefter på et vilkårligt sted på skærmen med en anden finger

Aktivér primær handling

Tryk tre gange eller hold med én finger, og tryk derefter to gange på et vilkårligt sted på skærmen med en anden finger

Aktivér sekundær handling

Hold med én finger, og tryk derefter på et vilkårligt sted på skærmen med to fingre

Begynd at trække eller ekstra tasteindstillinger

Svip mod venstre eller højre med én finger

Flyt til næste eller forrige element

Svip op eller ned med én finger

Skift visning

Tryk én gang med to fingre

Stop oplæsning i Oplæser

Tryk én gang med tre fingre

Skift detaljeringstilstand

Tryk én gang med fire fingre

Vis Oplæser-kommandoerne for det aktuelle element

Dobbelttryk med to fingre

Vis genvejsmenu

Tryk tre gange med to fingre

Afvis genvejsmenuer (efterligne Esc-tasten)

Dobbelttryk med tre fingre

Læs tekstattributter

Dobbelttryk med fire fingre

Åbn søgetilstand

Tryk tre gange med fire fingre

Vis alle Oplæser-kommandoer

Stryg mod venstre, højre, op eller ned med to fingre

Rulle

Stryg mod venstre eller højre med tre fingre

Tabuler frem eller tilbage

Stryg op med tre fingre

Læs aktuelt vindue

Stryg ned med tre fingre

Start oplæsning af tekst, der kan undersøges

Stryg op eller ned med fire fingre

Slå semantisk zoom til eller fra, hvor det understøttes

Stryg mod venstre eller højre med fire fingre

Flyt oplæsermarkøren til starten eller slutningen af enheden

Herefter: Appendiks C: understøttede braille-skærme

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

I dette appendiks vises de tastaturkommandoer og touchbevægelser , der er tilgængelige i den nyeste version af Windows. 

Hvis du vil have vist en liste over alle andre tastaturgenveje i Windows, skal du se Tastaturgenveje i Windows. Hvis du vil have vist en liste over tastaturgenveje i Windowsapps, skal du se Tastaturgenveje i apps.

Oplæsertast

Du kan vælge, hvilken ændringstast du vil bruge i Oplæser-kommandoer. Både Caps Lock- og Insert-tasten fungerer som standard som Oplæser-tast. Du kan bruge en af disse taster i en hvilken som helst kommando, der bruger Oplæser-tasten. Oplæser-tasten kaldes blot for "Oplæser" i kommandoer. Du kan ændre din Oplæser-tast i Indstillinger for Oplæser.

Bemærk! Hvis du bruger Oplæser på et japansk 106-tastatur, er Insert og Ikke-konverteret dine Oplæser-standardtaster.

Tastaturkommandoer til Oplæser

Oplæser har to mulige tastaturlayouts: Standardog Ældre. Kommandoerne for de to layouts er vist herunder. For kommandoerne for scanningstilstanden skal du gå til Kapitel 3: Brug af scanningstilstanden.

Bemærk: De kommandoer, der inkluderer plus (+) og minus (-) henviser til den fysiske tast og kræver ikke Skift som en modifikator. Medmindre den udtrykkeligt nævnes, er det ikke nødvendigt at bruge Skift før lighedstasten for at lave den til plustegnet, som når du skriver dette tegn. Hvis du bruger enhedskommandoen i Oplæser ovenfor som et eksempel, er Oplæser + Ctrl + lighedstegn (=) den ordrette kommado, og ikke Oplæser + Ctrl + Skift + lighedstegn (=).

Standardtastaturlayout

Generelle kommandoer

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Windows-tast + Ctrl + Enter

Start eller stop Oplæser

Oplæser + Esc

Afslut Oplæser

Oplæser + 1

Slå inputlæring til eller fra

Oplæser + Højre pil

Flyt til næste element

Oplæser + Venstre pil

Flyt til forrige element

Oplæser + Page up
Ctrl + Oplæser + Pil
op Oplæser + Page down
Ctrl + Oplæser + Pil ned

Skift visning

Oplæser + F1

Vis kommandolisten

Oplæser + F2

Vis kommandoer for det aktuelle element

Oplæser+Enter

Udfør primær handling

Oplæser + Ctrl + Enter

Slå søgetilstand til eller fra

Oplæser + F12

Læs aktuelle klokkeslæt og dato

Oplæser + Ctrl + D

Beskriv billede ved hjælp af en onlinetjeneste eller hent websidekilden til et link

Oplæser + S

Henten websideoversigt

Oplæser + S to gange hurtigt

Hent dialogboks med oversigt over websider og populære links

Oplæser + Alt + F

Giv feedback til Oplæser

Oplæser + Z

Lås tasten Oplæser

Oplæser + Ctrl + F12

Slå udviklertilstand til eller fra

Oplæser + 3

Overfør taster til program

Oplæser + Alt + M

Slå musetilstand til eller fra

Oplæser + H

Slå læsning af kolonneoverskrifter i Outlook til eller fra

Juster tale

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Ctrl + Oplæser + plustegn (+)
Ctrl + Oplæser + Tilføj (numerisk tastatur)

Skru op for stemmens lydstyrke

Ctrl + Oplæser + minustegn (-)
Ctrl + Oplæser + Minus (numerisk tastatur)

Skru ned for stemmens lydstyrke

Oplæser + plustegn (+)

Øg stemmens hastighed

Oplæser + minustegn (-)

Reducer stemmens hastighed

Alt + Oplæser + Minus (numerisk tastatur)
Alt + Oplæser + minustegn (-)
Alt + Oplæser + Tilføj (numerisk tastatur)
Alt + Oplæser + plustegn (+)

Skift læsetilstand for tegnsætning

Oplæser + V

Forøg detaljeringstilstand

Skift + Oplæser + V

Reducer detaljeringstilstand

Oplæser + 2

Slå tegnlæsning til eller fra

Oplæser + Skråstreg (/)

Læs kontekst

Alt + Oplæser + Skråstreg (/)

Angiv detaljeringsniveau for læsekontekst

Ctrl + Oplæser + Skråstreg (/)

Rediger rækkefølge for læsekontekst

Læs og arbejd med tekst

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Ctrl

Stop oplæsning

Oplæser + Tabulator
Oplæser + 5 (numerisk tastatur)

Læs element

Oplæser + Tabulator to gange hurtigt
Oplæser + 5 to gange hurtigt (numerisk tastatur)
Oplæser + K to gange hurtigt
Oplæser + Ctrl + 5 to gange hurtigt (numerisk tastatur)

Læs elementet stavet

Oplæser + 0

Læs emnet avanceret

Oplæser + T

Læs vinduestitel

Oplæser + W

Læs indholdet af vinduet

Oplæser + X

Gentag sætning

Oplæser + R

Læs fra markøren

Ctrl + Oplæser + R
Oplæser + Pil ned

Start oplæsning af dokument

Oplæser + C

Læs dokumentet

Skift + Oplæser + J
Oplæser + Alt + Home

Læs tekst fra start til markøren

Ctrl + Oplæser + U

Læs den forrige side

Ctrl + Oplæser + I

Læs den aktuelle side

Ctrl + Oplæser + O

Læs den næste side

Ctrl + Oplæser + J

Læs det forrige afsnit

Ctrl + Oplæser + K

Læs det aktuelle afsnit

Ctrl + Oplæser + L

Læs det næste afsnit

Oplæser + Ctrl + M

Læs den foregående sætning

Oplæser + Ctrl + komma (,)

Læs den aktuelle sætning

Oplæser + Ctrl + punktum (.)

Læs den næste sætning

Oplæser + U

Læs den forrige linje

Oplæser + I
Oplæser + Pil op

Læs den aktuelle linje

Oplæser + O

Læs den næste linje

Oplæser + J
Ctrl + Oplæser + Venstre pil

Læs det forrige ord

Oplæser + K
Ctrl + Oplæser + 5 (numerisk tastatur)

Læs det aktuelle ord

Oplæser + L
Ctrl + Oplæser + Højre pil

Læs det næste ord

Oplæser + M

Læs det forrige tegn

Oplæser + komma (,)
5 (numerisk tastatur)

Læs det aktuelle tegn

Oplæser + Punktum (.)

Læs det næste tegn

Oplæser + F

Læs næste gruppe af formateringsoplysninger

Skift + Oplæser + F

Læs forrige gruppe af formateringsoplysninger

Oplæser + B
Ctrl + Oplæser + Home

Gå til begyndelsen af teksten

Oplæser + E
Ctrl + Oplæser + End

Gå til slutningen af teksten

Oplæser + Skift + Pil ned

Læse markering

Oplæser + Skift + Pil ned to gange hurtigt

Stave markering

Naviger i tabeller

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Ctrl + Alt + Home

Gå til første celle i tabel

Ctrl + Alt + End

Gå til sidste celle i tabel

Ctrl + Alt + højre pil

Gå til næste celle i rækken

Ctrl + Alt + venstre pil

Gå til forrige celle i rækken

Ctrl + Alt + Pil ned

Gå til næste celle i kolonnen

Ctrl + Alt + Pil op

Gå til forrige celle i kolonnen

Ctrl + Skift + Alt + Venstre pil

Læs den aktuelle rækkeoverskrift

Ctrl + Skift + Alt + Pil op

Læs den aktuelle kolonneoverskrift

Ctrl + Skift + Alt + Højre pil

Læs den aktuelle række

Ctrl + Skift + Alt + Pil ned

Læs den aktuelle kolonne

Ctrl+Skift+Alt+Skråstreg (/)
Ctrl+Skift+Alt+5 (numerisk tastatur)

Læs, hvilken række og kolonne Oplæser befinder sig i

Ctrl + Alt + Page up

Gå til næste tabelcelle

Ctrl + Alt + Page down

Gå til næste celleindhold

Oplæser-fokuskommandoer

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Oplæser + Home

Flyt til første element i vindue

Oplæser + End

Flyt til sidste element i vindue

Oplæser + Backspace

Gå et element tilbage

Oplæser + N

Flyt til det primære landmærke

Oplæser + Kantet venstreparentes ([)
Oplæser + Subtraher (numerisk tastatur)

Flyt Oplæser-markør til systemmarkør

Oplæser + Enkelt anførselstegn (')
Oplæser + Tilføj (numerisk tastatur)

Indstil fokus til et element

Oplæser + A

Gå til sammenkædet element

Skift + Oplæser + A

Gå til anmærket indhold

Alt + Oplæser + Pil op

Naviger til overordnet (når strukturnavigation er angivet)

Alt + Oplæser + Højre pil

Naviger til næste sidestillede (når strukturnavigation er angivet)

Alt + Oplæser + Venstre pil

Naviger til forrige sidestillede (når strukturnavigation er angivet)

Alt + Oplæser + Pil ned

Naviger til den første underordnede (når strukturnavigation er angivet)

Oplæser + F7

Liste over links

Oplæser + F5

Liste over landmærker

Oplæser + F6

Liste over overskrifter

Oplæser + Ctrl + F

Oplæser - Søg

Oplæser + F3

Fortsæt med Søg fremad

Oplæser + Skift + F3

Fortsæt med Søg bagud

Kommandoer med det numeriske tastatur

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Oplæser + Home

Flyt til første element i vindue

Oplæser + End

Flyt til sidste element i vindue

Oplæser + Alt + Home

Læs tekst fra start til markøren

Ctrl + Oplæser + Home

Gå til begyndelsen af teksten

Ctrl + Oplæser + End

Gå til slutningen af teksten

Oplæser + Venstre pil

Flyt til forrige element

Oplæser + Højre pil

Flyt til næste element

Oplæser + 5 (numerisk tastatur)

Læs element

Oplæser + 5 to gange hurtigt (numerisk tastatur)
Oplæser + Ctrl + 5 to gange hurtigt (numerisk tastatur)

Læs elementet stavet

Oplæser + Pil op

Læs den aktuelle linje

Oplæser + Pil ned

Start oplæsning af dokument

Ctrl + Oplæser + Venstre pil

Læs det forrige ord

Ctrl + Oplæser + 5 (numerisk tastatur)

Læs det aktuelle ord

Ctrl + Oplæser + Højre pil

Læs det næste ord

5 (numerisk tastatur)

Læs det aktuelle tegn

Oplæser + Page up
Ctrl + Oplæser + Pil op

Skift visning

Oplæser + Minus (numerisk tastatur)

Flyt Oplæser-markør til systemmarkør

Oplæser + Plus (numerisk tastatur)

Indstil fokus til et element

Ctrl + Oplæser + Plus (numerisk tastatur)

Skru op for stemmens lydstyrke

Ctrl + Oplæser + Minus (numerisk tastatur)

Skru ned for stemmens lydstyrke

Alt + Oplæser + Tilføj
Alt + Oplæser + Subtraher

Skift læsetilstand for tegnsætning

Oplæser+Enter

Udfør primær handling

Oplæser + Skift + Enter

Slå søgetilstand til eller fra

Ældre tastaturlayout

Generelle kommandoer

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Windows-tast + Ctrl + N

Åbn indstillinger for Oplæser

Windows-tast + Ctrl + Enter

Start eller stop Oplæser

Oplæser + Esc

Stop Oplæser

Oplæser + 1

Slå inputlæring til eller fra

Oplæser + Højre pil

Flyt til næste element

Oplæser + Venstre pil

Flyt til forrige element

Oplæser + Pil op eller Pil ned

Skift visning

Oplæser + F1

Vis kommandolisten

Oplæser + F2

Vis kommandoer for det aktuelle element

Oplæser+Enter

Udfør primær handling

Oplæser + Skift + Enter

Slå søgetilstand til eller fra

Oplæser + C

Læs aktuelle klokkeslæt og dato

Oplæser + Skift + D

Beskriv billede ved hjælp af en onlinetjeneste

Oplæser + E
Oplæser + Alt + F

Giv feedback til Oplæser

Oplæser + Z

Lås tasten Oplæser

Oplæser + Skift + F12

Slå udviklertilstand til eller fra

Oplæser + X

Overfør taster til program

Oplæser + Num Lock

Slå musetilstand til eller fra

Tryk to gange på Caps Lock hurtigt efter hinanden

Slå Caps Lock til eller fra

Juster tale

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Oplæser + Page Up

Skru op for stemmens lydstyrke

Oplæser + Page Down

Skru ned for stemmens lydstyrke

Oplæser + plustegn (+)
Oplæser + Tilføj (numerisk tastatur)

Øg stemmens hastighed

Oplæser + minustegn (-)
Oplæser + Subtraher (numerisk tastatur)

Reducer stemmens hastighed

Oplæser + Alt + plustegn (+)
Oplæser + Alt + minustegn (-)
Oplæser + Alt + Tilføj (numerisk tastatur)
Oplæser + Alt + Minus (numerisk tastatur)

Skift læsetilstand for tegnsætning

Oplæser + A
Oplæser + Ctrl + plustegn (+)
Oplæser + Ctrl + Tilføj (numerisk tastatur)

Forøg detaljeringstilstand

Oplæser + Ctrl + minustegn (-)
Oplæser + Ctrl + Minus (numerisk tastatur)

Reducer detaljeringstilstand

Oplæser + F12

Slå tegnlæsning til eller fra

Oplæser + Skråstreg (/)

Læs kontekst

Alt + Oplæser + Skråstreg (/)

Rediger i, hvor meget kontekst der skal læses (detaljeringsniveau)

Ctrl + Oplæser + Skråstreg (/)

Rediger rækkefølge for læsekontekst

Læs og arbejd med tekst

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Ctrl

Stop oplæsning

Oplæser + D

Læs element

Oplæser + S

Læs elementet stavet

Oplæser + 0 (nul)

Læs emnet avanceret

Oplæser + T

Læs vinduestitel

Oplæser + W

Læs indholdet af vinduet

Oplæser + V

Gentag sætning

Oplæser + R

Læs fra markøren

Oplæser + M

Start oplæsning af dokument

Oplæser + H

Læs dokumentet

Oplæser + Kantet højreparentes (])

Læs tekst fra start til markøren

Oplæser + Skift + U

Læs den forrige side

Oplæser + Ctrl + U

Læs den aktuelle side

Oplæser + U

Læs den næste side

Oplæser + Skift + I

Læs det forrige afsnit

Oplæser + Ctrl + I

Læs det aktuelle afsnit

Oplæser + I

Læs det næste afsnit

Oplæser + Ctrl + M

Læs den foregående sætning

Oplæser + Ctrl + komma (,)

Læs den aktuelle sætning

Oplæser + Ctrl + punktum (.)

Læs den næste sætning

Oplæser + Skift + O

Læs den forrige linje

Oplæser + Ctrl + O

Læs den aktuelle linje

Oplæser + O

Læs den næste linje

Oplæser + Skift + P

Læs det forrige ord

Oplæser + Ctrl + P

Læs det aktuelle ord

Oplæser + P

Læs det næste ord

Oplæser + Skift + Kantet venstreparentes ([)

Læs det forrige tegn

Oplæser + Ctrl + Kantet venstreparentes ([)

Læs det aktuelle tegn

Oplæser + Kantet venstreparentes ([)

Læs det næste tegn

Oplæser + F

Læs næste gruppe af formateringsoplysninger

Skift + Oplæser + F

Læs forrige gruppe af formateringsoplysninger

Oplæser + Y

Gå til begyndelsen af teksten

Oplæser + B

Gå til slutningen af teksten

Oplæser + J

Læs det forrige ord

H (med scanningstilstand slået til)

Gå til næste overskrift

Skift + H (med scanningstilstand slået til)

Gå til forrige overskrift

Oplæser + L

Gå til næste link

Oplæser + Skift + L

Gå til forrige link

Oplæser + Skift + Pil ned

Læs aktuel markering

Naviger i tabeller

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Oplæser + F3

Gå til næste celle i rækken

Oplæser + Skift + F3

Gå til forrige celle i rækken

Oplæser + F4

Gå til næste celle i kolonnen

Oplæser + Skift + F4

Gå til forrige celle i kolonnen

Oplæser + F10

Læs den aktuelle rækkeoverskrift

Oplæser + F9

Læs den aktuelle kolonneoverskrift

Oplæser + F8

Læs den aktuelle række

Oplæser + F7

Læs den aktuelle kolonne

Oplæser + F5

Læs, hvilken række og kolonne Oplæser befinder sig i

Oplæser + F6

Gå til næste tabelcelle

Oplæser + Skift + F6

Gå til næste celleindhold

Oplæser + K

Gå til næste tabel

Oplæser + Skift + K

Gå til forrige tabel

Oplæser-fokuskommandoer

Tryk på disse taster

Hvis du vil

Oplæser + Home

Flyt til første element i vindue

Oplæser + End

Flyt til sidste element i vindue

Oplæser + Backspace

Gå et element tilbage

Oplæser + N

Flyt til det primære landmærke

Oplæser + G

Flyt Oplæser-markør til systemmarkør

Oplæser + tilde (~)

Indstil fokus til et element

Oplæser + Insert

Gå til sammenkædet element

Oplæser + Skift + Insert

Gå til anmærket indhold

Ctrl + Oplæser + Pil op

Naviger til overordnet (når strukturnavigation er angivet)

Ctrl + Oplæser + Højre pil

Naviger til næste sidestillede (når strukturnavigation er angivet)

Ctrl + Oplæser + Venstre pil

Naviger til forrige sidestillede (når strukturnavigation er angivet)

Ctrl + Oplæser + Pil ned

Naviger til den første underordnede (når strukturnavigation er angivet)

Oplæser + Q

Flyt til det sidste emne i området

Touchbevægelser til Oplæser

Brug denne bevægelse

Hvis du vil

Berør eller træk med en enkelt finger

Læs det, der er under din finger

Dobbelttryk eller hold med én finger, og tryk derefter på et vilkårligt sted på skærmen med en anden finger

Aktivér primær handling

Tryk tre gange eller hold med én finger, og tryk derefter to gange på et vilkårligt sted på skærmen med en anden finger

Aktivér sekundær handling

Hold med én finger, og tryk derefter på et vilkårligt sted på skærmen med to fingre

Begynd at trække eller ekstra tasteindstillinger

Svip mod venstre eller højre med én finger

Flyt til næste eller forrige element

Svip op eller ned med én finger

Skift visning

Tryk én gang med to fingre

Stop oplæsning i Oplæser

Tryk én gang med tre fingre

Skift detaljeringstilstand

Tryk én gang med fire fingre

Vis Oplæser-kommandoerne for det aktuelle element

Dobbelttryk med to fingre

Vis genvejsmenu

Dobbelttryk med tre fingre

Læs tekstattributter

Dobbelttryk med fire fingre

Åbn søgetilstand

Tryk tre gange med fire fingre

Vis alle Oplæser-kommandoer

Stryg mod venstre, højre, op eller ned med to fingre

Rulle

Stryg mod venstre eller højre med tre fingre

Tabuler frem eller tilbage

Stryg op med tre fingre

Læs aktuelt vindue

Stryg ned med tre fingre

Start oplæsning af tekst, der kan undersøges

Stryg op eller ned med fire fingre

Slå semantisk zoom til eller fra, hvor det understøttes

Stryg mod venstre eller højre med fire fingre

Flyt oplæsermarkøren til starten eller slutningen af enheden

Herefter: Appendiks C: understøttede braille-skærme

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen

Spørg community'et >

Få support

KONTAKT OS >

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×