Εύρεση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος των Windows

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αποκτήσατε το αντίγραφο των Windows 10, θα χρειαστείτε είτε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος 25 χαρακτήρων είτε μια ψηφιακή άδεια χρήσης για να το ενεργοποιήσετε. Αν δεν έχετε κανένα από αυτά, δεν θα μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας. Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος ή η ψηφιακή άδεια χρήσης δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το ένα το άλλο.

  • Μια ψηφιακή άδεια (που ονομαζόταν ψηφιακό δικαίωμα στα Windows 10, Έκδοση 1511) είναι μια μέθοδος ενεργοποίησης στα Windows 10, η οποία δεν απαιτεί την εισαγωγή ενός αριθμού-κλειδιού προϊόντος. Αν κάνατε αναβάθμιση στα Windows 10 δωρεάν από ένα ενεργοποιημένο αντίγραφο των Windows 7 ή Windows 8.1, θα πρέπει να έχετε μια ψηφιακή άδεια αντί για έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος.
  • Ένας αριθμός-κλειδί προϊόντος των Windows είναι ένας κωδικός 25 χαρακτήρων που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των Windows. Έχει την εξής μορφή:

ΑΡΙΘΜΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

 

Το σημείο στο οποίο θα βρείτε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αποκτήσατε το αντίγραφο των Windows:

  • Από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής πώλησης. Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος βρίσκεται σε μια ετικέτα ή κάρτα μέσα στη συσκευασία που περιείχε τα Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού σας. 
  • Έναν νέο υπολογιστή με Windows. Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος είναι ήδη εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας, περιλαμβάνεται στη συσκευασία που περιείχε τον υπολογιστή ή στο πιστοποιητικό αυθεντικότητας (COA) που βρίσκεται πάνω στον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού σας. 
  • Ένα ψηφιακό αντίγραφο από μια τοποθεσία Web της Microsoft. Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος περιλαμβάνεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης που λάβατε μετά την αγορά του ψηφιακού αντιγράφου των Windows. Αν αγοράσατε τα Windows 10, θα λάβετε μια ψηφιακή άδεια χρήσης αντί για έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή άδεια χρήσης για την ενεργοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση στα Windows 10 ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Microsoft. 
  • Δωρεάν αναβάθμιση στα Windows 10. Αν κάνατε αναβάθμιση στα Windows 10 δωρεάν από τα Windows 7 ή Windows 8.1, θα πρέπει να έχετε μια ψηφιακή άδεια αντί για έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές άδειες στα Windows 10, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση στα Windows 10 ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Microsoft.