Εύρεση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος των Windows

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Ένας αριθμός-κλειδί προϊόντος των Windows είναι ένας κωδικός 25 χαρακτήρων που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των Windows. Έχει την εξής μορφή:

ΑΡΙΘΜΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Εύρεση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος για τα Windows 10


Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αποκτήσατε το αντίγραφο των Windows 10, θα χρειαστείτε είτε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος 25 χαρακτήρων είτε μια ψηφιακή άδεια χρήσης για να το ενεργοποιήσετε. Μια ψηφιακή άδεια (που ονομαζόταν ψηφιακό δικαίωμα στα Windows 10, Έκδοση 1511) είναι μια μέθοδος ενεργοποίησης στα Windows 10 η οποία δεν απαιτεί την εισαγωγή ενός αριθμού-κλειδιού προϊόντος. Αν δεν έχετε κανένα από αυτά, δεν θα μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.

Το σημείο στο οποίο θα βρείτε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αποκτήσατε το αντίγραφο των Windows.

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα, για να δείτε περισσότερες πληροφορίες:

Αν ο αριθμός-κλειδί προϊόντος έχει ξυστεί, είναι θολός ή γενικώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αν δεν μπορείτε να λάβετε βοήθεια από το κατάστημα λιανικής πώλησης ή αν έχετε ήδη δοκιμάσει αυτήν τη λύση και δεν καταφέρατε να λάβετε έναν λειτουργικό αριθμό-κλειδί, καλέστε την Υποστήριξη της Microsoft.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές άδειες χρήσης και τους αριθμούς-κλειδιά προϊόντος στα Windows 10, ανατρέξτε στην ενότητα "Μέθοδοι ενεργοποίησης" στο θέμα Ενεργοποίηση των Windows 10.

Εύρεση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος για τα Windows 7 ή τα Windows 8.1


Συνήθως, απαιτείται ένας αριθμός-κλειδί προϊόντος κατά την κατάργηση της εγκατάστασης ή την επανεγκατάσταση των Windows 7 ή Windows 8.1. Γενικά, αν αγοράσατε ένα φυσικό αντίγραφο των Windows, ο αριθμός-κλειδί προϊόντος θα πρέπει να βρίσκεται σε μια ετικέτα ή κάρτα μέσα στη συσκευασία που περιείχε τα Windows. Εάν τα Windows ήταν προεγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, ο αριθμός-κλειδί προϊόντος θα πρέπει να εμφανίζεται σε ένα αυτοκόλλητο στη συσκευή σας. Αν έχετε χάσει ή δεν μπορείτε να βρείτε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός-κλειδί προϊόντος είναι γνήσιος, ανατρέξτε στο θέμα Πώς να ξεχωρίσετε ότι το λογισμικό σας είναι γνήσιο και Πώς να τα ξεχωρίσετε ότι το υλικό σας είναι γνήσιο.