Σχετικά θέματα
×
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Με την ενεργοποίηση επαληθεύεται ότι το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε είναι γνήσιο και δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες συσκευές από όσες επιτρέπουν οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft.

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Windows 11, το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης μπορεί να σας βοηθήσει. Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις  > ενεργοποίηση> συστήματος  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων.
Άνοιγμα ρυθμίσεων αντιμετώπισης προβλημάτων 

Πρέπει να έχετε εισέλθει ως διαχειριστής για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή. Εάν δεν είστε ήδη διαχειριστής, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία τοπικού λογαριασμού χρήστη ή διαχειριστή στο Windows. Η επιλογή Αντιμετώπιση προβλημάτων είναι διαθέσιμη μόνο εάν το αντίγραφο του Windows 11 σας δεν είναι ενεργοποιημένο. Αφού το ενεργοποιήσετε, η επιλογή εξαφανίζεται.

Ακολουθούν ορισμένα προβλήματα που ενδέχεται να επιλύσει το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων. Αν λάβετε έναν κωδικό σφάλματος και κανένα από τα παρακάτω βήματα δεν βοηθήσουν, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη βοήθειας για τα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση Windows. Αν χρειάζεστε βοήθεια για τον αριθμό-κλειδί προϊόντος σας, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος των Windows. Εάν το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων δεν μπορέσει να διορθώσει το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με την υποστήριξη.

Σημείωση: Windows ενεργοποίηση απαιτεί σύνδεση στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση.

Αντιμετώπιση συνηθισμένων προβλημάτων ενεργοποίησης

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις  > Ενεργοποίηση> συστήματος  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων .
Άνοιγμα ρυθμίσεων αντιμετώπισης προβλημάτων 

Για να ενεργοποιήσετε τη χρήση της ψηφιακής άδειας χρήσης, θα πρέπει να κάνετε αναβάθμιση σε Windows 11Pro: 

 1. Αποθηκεύστε την εργασία σας και κλείστε τυχόν ανοιχτές εφαρμογές.

 2. Στο πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, επιλέξτε Αναβάθμιση σε Windows 11Pro .

 3. Επιλέξτε Έναρξη αναβάθμισης. Η αναβάθμιση ενδέχεται να διαρκέσει αρκετή ώρα και δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας μέχρι να ολοκληρωθεί.

Για να ενεργοποιήσετε τη χρήση της ψηφιακής άδειας χρήσης, θα πρέπει να εγκαταστήσετε Windows 11 Αρχική σελίδα:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα εργαλείων δημιουργίας μέσου.

 2. Διαβάστε τις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου για να δημιουργήσετε ένα μέσο εγκατάστασης για Windows 11 Την Αρχική σελίδα και πώς να κάνετε καθαρή εγκατάσταση.

 3. Κατά την εγκατάσταση του Windows 11 Για οικιακή χρήση, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος. Επειδή έχετε ήδη μια ψηφιακή άδεια χρήσης για το Windows 11 Home, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα και να συνεχίσετε την εγκατάσταση. Τα Windows θα ενεργοποιηθούν αυτόματα χρησιμοποιώντας την ψηφιακή άδεια χρήσης σας όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Για να ενεργοποιήσετε τα Windows χρησιμοποιώντας την ψηφιακή άδειας χρήσης σας, επιλέξτε Ενεργοποίηση των Windows και έπειτα επιλέξτε Ενεργοποίηση στο πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Μια ψηφιακή άδεια χρήσης Windows 11 συσχετίζεται με τη συσκευή σας. Αν κάνετε σημαντικές αλλαγές, π.χ. αν αντικαταστήσετε τη μητρική πλακέτα, τα Windows δεν θα βρίσκουν πλέον κάποια άδεια χρήσης που να αντιστοιχεί στη συσκευή σας. Για βοήθεια σχετικά με την επίλυση αυτού του προβλήματος, ανατρέξτε στο θέμα Επανενεργοποίηση Windows μετά από αλλαγή υλικού.

Αν λάβατε έναν κωδικό σφάλματος και δεν σας βοήθησε καμία από τις επιλογές που παρέχονται εδώ, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη βοήθειας για τα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows.

Εάν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια επανενεργοποίηση Windows στη συσκευή σας, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών

Σχετικά θέματα

Με την ενεργοποίηση επαληθεύεται ότι το αντίγραφο των Windows που διαθέτετε είναι γνήσιο και δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες συσκευές από όσες επιτρέπουν οι Όροι άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft.

Αν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα Windows 10, το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης μπορεί να σας βοηθήσει. Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση & ενεργοποίηση> ασφαλείας και , στη συνέχεια, επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων .
Άνοιγμα ρυθμίσεων αντιμετώπισης προβλημάτων 

Πρέπει να έχετε εισέλθει ως διαχειριστής για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή. Εάν δεν είστε ήδη διαχειριστής, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία τοπικού λογαριασμού χρήστη ή διαχειριστή στο Windows. Η επιλογή Αντιμετώπιση προβλημάτων είναι διαθέσιμη μόνο αν το αντίγραφο των Windows 10 σας (έκδοση 1607 ή νεότερη) δεν είναι ενεργοποιημένο. Αφού το ενεργοποιήσετε, η επιλογή εξαφανίζεται.

Ακολουθούν ορισμένα προβλήματα που ενδέχεται να επιλύσει το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων. Αν λάβετε έναν κωδικό σφάλματος και κανένα από τα παρακάτω βήματα δεν βοηθήσουν, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη βοήθειας για τα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση Windows. Αν χρειάζεστε βοήθεια για τον αριθμό-κλειδί προϊόντος σας, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος των Windows. Εάν το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων δεν μπορέσει να διορθώσει το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με την υποστήριξη.

Σημείωση: Windows ενεργοποίηση απαιτεί σύνδεση στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση.

Αντιμετώπιση συνηθισμένων προβλημάτων ενεργοποίησης

Για να χρησιμοποιήσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων, επιλέξτε Έναρξη> Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση & ενεργοποίηση> ασφαλείας και , στη συνέχεια, επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων .
Άνοιγμα ρυθμίσεων αντιμετώπισης προβλημάτων 

Για να ενεργοποιήσετε την ψηφιακή άδεια χρήσης σας, θα πρέπει να κάνετε αναβάθμιση σε Windows 10 Pro:

 1. Αποθηκεύστε την εργασία σας και κλείστε τυχόν ανοιχτές εφαρμογές.

 2. Στο πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, επιλέξτε Αναβάθμιση σε Windows 10 Pro.

 3. Επιλέξτε Έναρξη αναβάθμισης. Η αναβάθμιση ενδέχεται να διαρκέσει αρκετή ώρα και δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας μέχρι να ολοκληρωθεί.

Για να ενεργοποιήσετε την ψηφιακή άδεια χρήσης σας, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τα Windows 10 Home:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα εργαλείων δημιουργίας πολυμέσων.

 2. Διαβάστε τις οδηγίες για να μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για να δημιουργήσετε ένα μέσο εγκατάστασης για τα Windows 10 Home και να κάνετε μια καθαρή εγκατάσταση.

 3. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης για τα Windows 10 Home, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος. Επειδή έχετε ήδη μια ψηφιακή άδεια χρήσης για τα Windows 10 Home, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα και να συνεχίσετε με την εγκατάσταση. Τα Windows θα ενεργοποιηθούν αυτόματα χρησιμοποιώντας την ψηφιακή άδεια χρήσης σας όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Για να ενεργοποιήσετε τα Windows χρησιμοποιώντας την ψηφιακή άδειας χρήσης σας, επιλέξτε Ενεργοποίηση των Windows και έπειτα επιλέξτε Ενεργοποίηση στο πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Μια ψηφιακή άδεια χρήσης των Windows 10 συσχετίζεται με τη συσκευή σας. Αν κάνετε σημαντικές αλλαγές, π.χ. αν αντικαταστήσετε τη μητρική πλακέτα, τα Windows δεν θα βρίσκουν πλέον κάποια άδεια χρήσης που να αντιστοιχεί στη συσκευή σας. Για βοήθεια σχετικά με την επίλυση αυτού του προβλήματος, ανατρέξτε στο θέμα Επανενεργοποίηση Windows 10 μετά από αλλαγή υλικού.

Αν λάβατε έναν κωδικό σφάλματος και δεν σας βοήθησε καμία από τις επιλογές που παρέχονται εδώ, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη βοήθειας για τα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows.

Εάν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια επανενεργοποίηση Windows στη συσκευή σας, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών

Σχετικά θέματα

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Βρείτε λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα ή λάβετε βοήθεια από έναν συνεργάτη υποστήριξης.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×