Σχετικά θέματα
×
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Εάν αγοράσατε Windows και λάβατε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στη συσκευασία Windows εμφανίστηκε, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το εγκαταστήσετε. (Δεν μπορείτε να βρείτε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος σας; Ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος των Windows.)

Σημείωση: Η συσκευή σας θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις για να εκτελέσει Windows 11. Ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση Windows 11 προδιαγραφές, δυνατότητες και απαιτήσεις υπολογιστή.

Επιλέξτε το σενάριο που είναι το καταλληλότερο για εσάς:

Εάν ο υπολογιστής σας εκτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση του Windows 11 και έχετε αγοράσει Windows 11 Pro ή Windows 11 Pro for Workstations, η αλλαγή εκδόσεων είναι εξίσου απλή με την εισαγωγή ενός αριθμού-κλειδιού προϊόντος.

 1. Από την επιφάνεια εργασίας, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > ενεργοποίηση > συστήματος

 2. Επιλέξτε Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος και εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος Windows 11 Pro ή Windows 11 Pro for Workstations. Αν ο αριθμός-κλειδί είναι έγκυρος, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την αλλαγή της έκδοσης και κατόπιν τα Windows θα ολοκληρώσουν αυτήν τη διαδικασία για εσάς.

Όπως και στο πρώτο σενάριο, για την αναβάθμιση απαιτείται ο υπολογιστής σας να εκτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση του Windows 11.

 1. Από την επιφάνεια εργασίας, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > ενεργοποίηση > συστήματος

 2. Επιλέξτε Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος και εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος Windows 11 Pro ή Windows 11 Pro for Workstations. Αν ο αριθμός-κλειδί είναι έγκυρος, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την αλλαγή της έκδοσης και κατόπιν τα Windows θα ολοκληρώσουν αυτήν τη διαδικασία για εσάς.

Για να εγκαταστήσετε Windows 11 Home ή Windows 11 Pro σε έναν υπολογιστή χωρίς λειτουργικό σύστημα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλον υπολογιστή για να δημιουργήσετε μέσα με δυνατότητα εκκίνησης, όπως μια USB ή ένα DVD από ISO.

 1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το Εργαλείο δημιουργίας πολυμέσων από τη σελίδα λήψης λογισμικού στο Microsoft.com.

 2. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και εισαγάγετε τα πολυμέσα που δημιουργήσατε.

 3. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος Windows 11. Το Πρόγραμμα εγκατάστασης θα επιλέξει τη σωστή έκδοση που θα εγκατασταθεί με βάση τον αριθμό-κλειδί προϊόντος που έχετε εισαγάγει.

Σημείωση: Εάν ο υπολογιστής στάλθηκε αρχικά με Windows 11, το πρόγραμμα εγκατάστασης ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μια υπάρχουσα άδεια χρήσης για την εγκατάσταση του Windows 11 Home ή του Windows 11 Pro και ενδέχεται να μην σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος για να αναβαθμίσετε την έκδοση. Αν συμβεί αυτό, ολοκληρώστε την εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες στο σενάριο 1 ή το σενάριο 2 για να κάνετε αναβάθμιση στη σωστή έκδοση.

Για να εγκαταστήσετε Windows 11 Pro for Workstations σε έναν υπολογιστή χωρίς λειτουργικό σύστημα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλον υπολογιστή για να δημιουργήσετε μέσα με δυνατότητα εκκίνησης — όπως ένα USB ή DVD από iso.

 1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το Εργαλείο δημιουργίας πολυμέσων από τη σελίδα λήψης λογισμικού στο Microsoft.com.

 2. Αφού ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας και συνδέσετε το μέσο που δημιουργήσατε, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος. Επιλέξτε Δεν έχω αριθμό-κλειδί προϊόντος.

 3. Επιλέξτε Windows 11 Pro.

 4. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ρύθμιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > ενεργοποίηση > System. 

 5. Επιλέξτε Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος.

 6. Εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος Windows 11 και το Windows 11 Pro for Workstations θα εγκατασταθεί και θα ενεργοποιηθεί.

Σημείωση: Εάν ο υπολογιστής στάλθηκε αρχικά με Windows 11, το πρόγραμμα εγκατάστασης ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μια υπάρχουσα άδεια χρήσης για την εγκατάσταση Windows 11 Pro for Workstations και ενδέχεται να μην σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος για να αναβαθμίσετε την έκδοση. Αν συμβεί αυτό, ολοκληρώστε την εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες στο σενάριο 1 ή το σενάριο 2 για να κάνετε αναβάθμιση στη σωστή έκδοση.

Για να κάνετε αναβάθμιση από Windows 7 ή Windows 8.1 στο Windows 11 Pro ή Windows 11 Pro for Workstations, πρέπει πρώτα να κάνετε αναβάθμιση σε Windows 11. 

 1. Μεταβείτε στη σελίδα λήψης λογισμικού στο Microsoft.com και ακολουθήστε τις οδηγίες στην περιοχή Χρήση του εργαλείου για αναβάθμιση αυτού του υπολογιστή σε Windows 11.

 2. Μετά την αναβάθμιση σε Windows 11, ακολουθήστε τις οδηγίες στο σενάριο 1 για να κάνετε αναβάθμιση σε Windows 11 Pro for Workstations.

Λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του Windows 11

Για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας εκτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση του Windows 11, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > Windows Ενημέρωση. Στη συνέχεια, επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Windows 11. 

Εάν αγοράσατε Windows και λάβατε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στη συσκευασία Windows εμφανίστηκε, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το εγκαταστήσετε. (Δεν μπορείτε να βρείτε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος σας; Ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος των Windows.)

Σημείωση: Η συσκευή σας θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις για να εκτελέσει Windows 10. Ανατρέξτε Windows 10 απαιτήσεις συστήματος.

Επιλέξτε το σενάριο που είναι το καταλληλότερο για εσάς:

Εάν ο υπολογιστής σας εκτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση του Windows 10 και έχετε αγοράσει Windows 10 Pro ή Windows 10 Pro for Workstations, η αλλαγή εκδόσεων είναι εξίσου απλή με την εισαγωγή ενός αριθμού-κλειδιού προϊόντος.

 1. Από την επιφάνεια εργασίας, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > Ενεργοποίηση > ασφαλείας &. 

 2. Επιλέξτε Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος και εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος Windows 10 Pro ή Windows 10 Pro for Workstations. Αν ο αριθμός-κλειδί είναι έγκυρος, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την αλλαγή της έκδοσης και κατόπιν τα Windows θα ολοκληρώσουν αυτήν τη διαδικασία για εσάς.

Όπως και στο πρώτο σενάριο, η αναβάθμιση απαιτεί ο υπολογιστής σας να εκτελεί την τελευταία έκδοση των Windows 10.

 1. Από την επιφάνεια εργασίας, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > Ενεργοποίηση > ασφαλείας &. 

 2. Επιλέξτε Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος και εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος Windows 10 Pro ή Windows 10 Pro for Workstations. Αν ο αριθμός-κλειδί είναι έγκυρος, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την αλλαγή της έκδοσης και κατόπιν τα Windows θα ολοκληρώσουν αυτήν τη διαδικασία για εσάς.

Για να εγκαταστήσετε Windows 10 Home ή Windows 10 Pro σε έναν υπολογιστή χωρίς λειτουργικό σύστημα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλον υπολογιστή για να δημιουργήσετε μέσα με δυνατότητα εκκίνησης, όπως μια USB ή ΈΝΑ DVD από ISO.

 1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το Εργαλείο δημιουργίας πολυμέσων από τη σελίδα λήψης λογισμικού στο Microsoft.com.

 2. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και εισαγάγετε τα πολυμέσα που δημιουργήσατε.

 3. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος Windows 10. Το Πρόγραμμα εγκατάστασης θα επιλέξει τη σωστή έκδοση που θα εγκατασταθεί με βάση τον αριθμό-κλειδί προϊόντος που έχετε εισαγάγει.

Σημείωση: Εάν ο υπολογιστής στάλθηκε αρχικά με Windows 10, το πρόγραμμα εγκατάστασης ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μια υπάρχουσα άδεια χρήσης για την εγκατάσταση του Windows 10 Home ή του Windows 10 Pro και ενδέχεται να μην σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος για να αναβαθμίσετε την έκδοση. Αν συμβεί αυτό, ολοκληρώστε την εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες στο σενάριο 1 ή το σενάριο 2 για να κάνετε αναβάθμιση στη σωστή έκδοση.

Για να εγκαταστήσετε Windows 10 Pro for Workstations σε έναν υπολογιστή χωρίς λειτουργικό σύστημα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλον υπολογιστή για να δημιουργήσετε μέσα με δυνατότητα εκκίνησης— όπως ένα USB ή DVD από ένα ISO.

 1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το Εργαλείο δημιουργίας πολυμέσων από τη σελίδα λήψης λογισμικού στο Microsoft.com.

 2. Αφού ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας και συνδέσετε το μέσο που δημιουργήσατε, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος. Επιλέξτε Δεν έχω αριθμό-κλειδί προϊόντος.

 3. Επιλέξτε Windows 10 Pro.

 4. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ρύθμιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > Ενημέρωση & ασφάλεια > ενεργοποίηση

 5. Επιλέξτε Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος.

 6. Εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος Windows 10 και το Windows 10 Pro for Workstations θα εγκατασταθεί και θα ενεργοποιηθεί.

Σημείωση: Εάν ο υπολογιστής στάλθηκε αρχικά με Windows 10, το πρόγραμμα εγκατάστασης ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μια υπάρχουσα άδεια χρήσης για την εγκατάσταση του Windows 10 Pro for Workstations και ενδέχεται να μην σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος για να αναβαθμίσετε την έκδοση. Αν συμβεί αυτό, ολοκληρώστε την εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες στο σενάριο 1 ή το σενάριο 2 για να κάνετε αναβάθμιση στη σωστή έκδοση.

Για να κάνετε αναβάθμιση από Windows 7 ή Windows 8.1 σε Windows 10 Pro ή Windows 10 Pro for Workstations, πρέπει πρώτα να κάνετε αναβάθμιση σε Windows 10. 

 1. Μεταβείτε στη σελίδα λήψης λογισμικού στο Microsoft.com και ακολουθήστε τις οδηγίες στην περιοχή Χρήση του εργαλείου για αναβάθμιση αυτού του υπολογιστή σε Windows 10.

 2. Μετά την αναβάθμιση στα Windows 10, ακολουθήστε τις οδηγίες στο σενάριο 1 για να κάνετε αναβάθμιση στα Windows 10 Pro for Workstations.

Λήψη της τελευταίας έκδοσης των Windows 10

Για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας εκτελεί την τελευταία έκδοση των Windows 10, πληκτρολογήστε πληροφορίες στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε Πληροφορίες για τον υπολογιστή σας. Στην περιοχή προδιαγραφές Windows, επιβεβαιώστε ότι η έκδοση είναι 1803 ή νεότερη. 

Αν χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση & Ασφαλείας> Windows Ενημέρωση.  Στη συνέχεια, επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Windows 10. 

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Βρείτε λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα ή λάβετε βοήθεια από έναν συνεργάτη υποστήριξης.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×