Συντομεύσεις πληκτρολογίου στις εφαρμογές

Windows 10

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι πλήκτρα ή συνδυασμοί πλήκτρων που παρέχουν έναν άλλο τρόπο για να κάνετε μια εργασία που θα κάνατε συνήθως με το ποντίκι.

Σε πολλές εφαρμογές, όπως οι Φωτογραφίες, το Groove και οι Χάρτες, εμφανίζονται συντομεύσεις σε μια συμβουλή εργαλείου αν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε ένα κουμπί. Σε άλλες εφαρμογές, όπως η Ζωγραφική, το WordPad και το Office, πατώντας το πλήκτρο Alt ή F10 εμφανίζονται εντολές με ετικέτες με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου. Αν ένα γράμμα σε ένα μενού είναι υπογραμμισμένο, πατήστε το πλήκτρο Alt και το πλήκτρο του υπογραμμισμένου γράμματος μαζί, αντί να επιλέξετε αυτό το στοιχείο του μενού. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια νέα εικόνα στη Ζωγραφική, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + N.

Παρακάτω θα βρείτε συνηθισμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου για ορισμένες εφαρμογές της Microsoft που είναι ενσωματωμένες στα Windows 10. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εξής: Microsoft Edge, Αριθμομηχανή, Γραμμή παιχνιδιών, Groove, Χάρτες, Ζωγραφική, Φωτογραφίες, Ταινίες και τηλεόραση και WordPad.


Συντομεύσεις πληκτρολογίου του Microsoft Edge


Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Ctrl + D
Προσθήκη τρέχουσας τοποθεσίας στα αγαπημένα ή στη λίστα ανάγνωσης
Ctrl + I
Άνοιγμα του παραθύρου αγαπημένων
Ctrl + J
Άνοιγμα του παραθύρου λήψεων
Ctrl + H
Άνοιγμα του παραθύρου ιστορικού
Ctrl + P
Εκτύπωση της τρέχουσας σελίδας
Ctrl + F
Εύρεση στη σελίδα
Alt + C
Άνοιγμα της Cortana
Ctrl + Shift + R
Μετάβαση σε προβολή ανάγνωσης
Ctrl + TΆνοιγμα νέας καρτέλας
Ctrl + Shift + TΕκ νέου άνοιγμα της τελευταίας καρτέλας που έκλεισε
Ctrl + W ή Ctrl + F4Κλείσιμο της ενεργής καρτέλας
Ctrl + KΑναπαραγωγή καρτέλας
Ctrl + NΆνοιγμα νέου παραθύρου
Ctrl + Shift + PΆνοιγμα νέου παραθύρου περιήγησης InPrivate
Ctrl + TabΜετάβαση στην επόμενη καρτέλα
Ctrl + Shift + TabΜετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα
Ctrl + 1, 2, 3 και ούτω καθεξήςΜετάβαση σε συγκεκριμένο αριθμό καρτέλας
Ctrl + 9Μετάβαση στην τελευταία καρτέλα
Ctrl + συν (+)Μεγέθυνση (25%)
Ctrl + πλην (-)Σμίκρυνση (25%)
Ctrl + 0Επαναφορά επιπέδου ζουμ
Backspace ή Alt + αριστερό βέλοςΕπιστροφή
Alt + δεξιό βέλοςΜετάβαση εμπρός
F5 ή Ctrl + RΑνανέωση της σελίδας
EscΔιακοπή φόρτωσης της σελίδας
Ctrl + L ή F4 ή Alt + DΕπιλογή της γραμμής διευθύνσεων
Ctrl + Shift + LΆνοιγμα ερωτήματος γραμμής διευθύνσεων σε νέα καρτέλα
Ctrl + EΆνοιγμα ερωτήματος αναζήτησης στη γραμμή διευθύνσεων
Ctrl + EnterΠροσθήκη του "www." στην αρχή και του ".com" στο τέλος του κειμένου που έχετε πληκτρολογήσει στη γραμμή διευθύνσεων
Ctrl + κλικΆνοιγμα σύνδεσης σε νέα καρτέλα
Ctrl + Shift + κλικΆνοιγμα σύνδεσης σε νέα καρτέλα και μετάβαση στην καρτέλα
Alt + Shift + κλικΆνοιγμα σύνδεσης σε νέο παράθυρο 
Ctrl + Shift + M Έναρξη δημιουργίας σημειώσεων Web
Ctrl + Alt + M Αντιγραφή επιλεγμένου περιεχομένου σε σημείωση Web
F12Άνοιγμα των Εργαλείων ανάπτυξης F12  
Ctrl + U Προβολή προέλευσης
F6 Εναλλαγή της εστίασης μεταξύ του περιεχομένου ιστοσελίδας και της γραμμής διευθύνσεων
F7 Ενεργοποίηση της περιήγησης με δρομέα για την ενεργή καρτέλα
Ctrl + Shift + Delete Εμφάνιση των στοιχείων ελέγχου για απαλοιφή δεδομένων περιήγησης


Συντομεύσεις πληκτρολογίου της Αριθμομηχανής


Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Alt + 1
Μετάβαση σε Τυπική λειτουργία
Alt + 2
Μετάβαση σε Επιστημονική λειτουργία
Alt + 3
Μετάβαση σε λειτουργία Προγραμματιστή
Ctrl + M
Αποθήκευση στη μνήμη
Ctrl + P
Προσθήκη στη μνήμη
Ctrl + Q
Αφαίρεση από τη μνήμη
Ctrl + R
Ανάκληση από τη μνήμη
Ctrl + L
Εκκαθάριση μνήμης
F9Επιλογή ±
RΕπιλογή 1/x
@Υπολογισμός της τετραγωνικής ρίζας
DeleteΕπιλογή CE
Ctrl + HΕνεργοποίηση ή απενεργοποίηση ιστορικού υπολογισμών
Επάνω βέλοςΜετακίνηση προς τα επάνω στη λίστα ιστορικού
Κάτω βέλοςΜετακίνηση προς τα κάτω στη λίστα ιστορικού
Ctrl + Shift + DΑπαλοιφή ιστορικού
F3Επιλογή DEG στην Επιστημονική λειτουργία
F4Επιλογή RAD στην Επιστημονική λειτουργία
F5Επιλογή GRAD στην Επιστημονική λειτουργία
Ctrl + GΕπιλογή 10x στην Επιστημονική λειτουργία
Ctrl + OΕπιλογή cosh στην Επιστημονική λειτουργία
Ctrl + SΕπιλογή sinh στην Επιστημονική λειτουργία
Ctrl + TΕπιλογή tanh στην Επιστημονική λειτουργία
Shift + SΕπιλογή sin-1 στην Επιστημονική λειτουργία
Shift + OΕπιλογή cos-1 στην Επιστημονική λειτουργία
Shift + TΕπιλογή tan-1 στην Επιστημονική λειτουργία
Ctrl + YΕπιλογή y√x στην Επιστημονική λειτουργία
DΕπιλογή Mod στην Επιστημονική λειτουργία
LΕπιλογή log στην Επιστημονική λειτουργία
MΕπιλογή dms στην Επιστημονική λειτουργία
Επιλογή ln στην Επιστημονική λειτουργία
Ctrl + NΕπιλογή ex στην Επιστημονική λειτουργία
OΕπιλογή cos στην Επιστημονική λειτουργία
PΕπιλογή Pi στην Επιστημονική λειτουργία
QΕπιλογή x2 στην Επιστημονική λειτουργία
SΕπιλογή sin στην Επιστημονική λειτουργία
TΕπιλογή tan στην Επιστημονική λειτουργία
VΕπιλογή F-E στην Επιστημονική λειτουργία
Επιλογή Exp στην Επιστημονική λειτουργία
Y, ^Επιλογή xy στην Επιστημονική λειτουργία
#Επιλογή x3 στην Επιστημονική λειτουργία
;Επιλογή Int στην Επιστημονική λειτουργία
!Επιλογή n! στην Επιστημονική λειτουργία
F2Επιλογή DWORD στη λειτουργία Προγραμματιστή
F3Επιλογή WORD στη λειτουργία Προγραμματιστή
F4Επιλογή BYTE στη λειτουργία Προγραμματιστή
F5Επιλογή HEX στη λειτουργία Προγραμματιστή
F6Επιλογή DEC στη λειτουργία Προγραμματιστή
F7Επιλογή OCT στη λειτουργία Προγραμματιστή
F8Επιλογή BIN στη λειτουργία Προγραμματιστή
F12Επιλογή QWORD στη λειτουργία Προγραμματιστή
A-FΕπιλογή A-F στη λειτουργία Προγραμματιστή
JΕπιλογή RoL στη λειτουργία Προγραμματιστή
KΕπιλογή RoR στη λειτουργία Προγραμματιστή
< Επιλογή Lsh στη λειτουργία Προγραμματιστή  
>Επιλογή Rsh στη λειτουργία Προγραμματιστή
%Επιλογή Mod στη λειτουργία Προγραμματιστή
|Επιλογή Or στη λειτουργία Προγραμματιστή
^Επιλογή Xor στη λειτουργία Προγραμματιστή
~Επιλογή Not στη λειτουργία Προγραμματιστή
&Επιλογή And στη λειτουργία Προγραμματιστή
Πλήκτρο διαστήματοςΕναλλαγή της τιμής bit στη λειτουργία Προγραμματιστή


Συντομεύσεις πληκτρολογίου της γραμμής παιχνιδιών


Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + G
Άνοιγμα της γραμμής παιχνιδιών, όταν είναι ανοιχτό ένα παιχνίδι
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Alt + G
Εγγραφή των τελευταίων 30 δευτερολέπτων
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Alt + R
Έναρξη ή διακοπή της εγγραφής
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Alt + Print Screen
Καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης του παιχνιδιού σας
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Alt + T
Εμφάνιση/απόκρυψη χρονομέτρου εγγραφής


Συντομεύσεις πληκτρολογίου του Groove


 Πατήστε αυτό το πλήκτρο Για να κάνετε το εξής
 Ctrl + P Αναπαραγωγή ή παύση
 Ctrl + F Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι
 Ctrl + B Επανεκκίνηση του τρέχοντος τραγουδιού/μετάβαση στο προηγούμενο
 F9 Αύξηση έντασης
 F8 Μείωση έντασης
 F7 Σίγαση ήχου
 Ctrl + Enter Επιλογή στοιχείου και μετάβαση σε λειτουργία επιλογής
 Ctrl + A Επιλογή όλων
 Delete Διαγραφή επιλεγμένων στοιχείων
 Ctrl + Shift + P Αναπαραγωγή επιλεγμένων στοιχείων
 Ctrl + T Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επανάληψης
 Ctrl + H Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αναπαραγωγής με τυχαία σειρά
 Ctrl + Q Αναζήτηση


Συντομεύσεις πληκτρολογίου στους Χάρτες


 Πατήστε αυτό το πλήκτρο Για να κάνετε το εξής
Πλήκτρα βέλουςΜετατόπιση του χάρτη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση
Ctrl + πλήκτρο συν ή πλήκτρο πλην (+ ή -)Μεγέθυνση ή σμίκρυνση
Ctrl + πλήκτρα αριστερού ή δεξιού βέλουςΠεριστροφή
 Ctrl + πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλουςΚλίση
Πλήκτρα + ή -Μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε προβολή "Πόλεις 3D"
Page Up ή Page DownΜετακίνηση σε μεγαλύτερη ή μικρότερη απόσταση σε προβολή "Πόλεις 3D"
Ctrl + YΕναλλαγή προβολών χάρτη μεταξύ δορυφορικής και οδικής
Ctrl + HomeΚεντράρισμα χάρτη στην τρέχουσα τοποθεσία
Ctrl + DΛήψη οδηγιών
Ctrl + FΑναζήτηση
Ctrl + MΕλαχιστοποίηση της ενεργής καρτέλας
Ctrl + PΕκτύπωση
Ctrl + TΕμφάνιση ή απόκρυψη κυκλοφοριακής κίνησης
BackspaceΕπιστροφή
Ctrl + HΚοινή χρήση
Ctrl + LΜετακίνηση της εστίασης στο χάρτη
Ctrl + WΚλείσιμο της ενεργής καρτέλας
Ctrl + TabΜετάβαση στην επόμενη καρτέλα
Ctrl + Shift + TabΜετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα
Ctrl + SΕμφάνιση ή απόκρυψη Streetside
Ctrl + CΑντιγραφή στο πρόχειρο


Συντομεύσεις πληκτρολογίου στις Ταινίες και τηλεόραση


 Πατήστε αυτό το πλήκτρο Για να κάνετε το εξής
 Alt + EnterΑναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη
 EscΈξοδος από πλήρη οθόνη
 EnterΕπιλογή κάποιου στοιχείου που βρίσκεται σε εστίαση
Πλήκτρο διαστήματος
ή
Ctrl + P
Αναπαραγωγή ή παύση (όταν είναι ένα βίντεο σε εστίαση)
Alt + πλήκτρο αριστερού βέλους
ή
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Backspace 
Επιστροφή
Ctrl + TΕνεργοποίηση ή απενεργοποίηση επανάληψης
F7Σίγαση του ήχου
F8Μείωση έντασης
F9Αύξηση έντασης 


Συντομεύσεις πληκτρολογίου Ζωγραφικής


Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
F11
Προβολή εικόνας σε λειτουργία πλήρους οθόνης
F12
Αποθήκευση της εικόνας ως νέου αρχείου
Ctrl + A
Επιλογή ολόκληρης της εικόνας
Ctrl + B
Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε έντονη γραφή
Ctrl + C
Αντιγραφή επιλογής στο Πρόχειρο
Ctrl + E
Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Ιδιότητες"
Ctrl + G
Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών πλέγματος
Ctrl + I
Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε πλάγια γραφή
Ctrl + NΔημιουργία νέα εικόνας
Ctrl + OΆνοιγμα υπάρχουσας εικόνας
Ctrl + PΕκτύπωση εικόνας
Ctrl + RΕμφάνιση ή απόκρυψη του χάρακα
Ctrl + SΑποθήκευση αλλαγών σε μια εικόνα
Ctrl + UΥπογράμμιση επιλεγμένου κειμένου
Ctrl + VΕπικόλληση επιλογής από το Πρόχειρο
Ctrl + WΆνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Αλλαγή μεγέθους και παραμόρφωση"
Ctrl + XΑποκοπή επιλογής
Ctrl + YΕπανάληψη αλλαγής
Ctrl + ZΑναίρεση αλλαγής
Ctrl + συν (+)Αύξηση του πλάτους πινέλου, γραμμής ή περιγράμματος σχήματος κατά ένα pixel
Ctrl + πλην (-)Μείωση του πλάτους πινέλου, γραμμής ή περιγράμματος σχήματος κατά ένα pixel
Ctrl + Page UpΜεγέθυνση
Ctrl + Page DownΣμίκρυνση
Alt + F4Κλείσιμο μιας εικόνας και του αντίστοιχου παραθύρου της Ζωγραφικής
Δεξιό βέλοςΜετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος δεξιά κατά ένα pixel
Αριστερό βέλοςΜετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος αριστερά κατά ένα pixel
Κάτω βέλοςΜετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος κάτω κατά ένα pixel
Επάνω βέλοςΜετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος επάνω κατά ένα pixel
Shift + F10Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος


Συντομεύσεις πληκτρολογίου στις Φωτογραφίες


Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Πλήκτρο διαστήματος (στη Συλλογή)
Επιλογή στοιχείου και μετάβαση σε λειτουργία επιλογής
Enter (από τη λειτουργία επιλογής)
Επιλογή στοιχείου σε λειτουργία επιλογής
Πλήκτρο διαστήματος (κατά την προβολή φωτογραφίας)
Εμφάνιση ή απόκρυψη εντολών
Πλήκτρο διαστήματος (κατά την προβολή βίντεο)
Αναπαραγωγή ή παύση του βίντεο
Πλήκτρα βέλους (στη Συλλογή)
Κύλιση επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά
Πλήκτρα αριστερού ή δεξιού βέλους (σε μεμονωμένο στοιχείο ή προβολή παρουσίασης)
Εμφάνιση του προηγούμενου ή του επόμενου στοιχείου
Πλήκτρα βέλους (σε μια φωτογραφία στην οποία έχει γίνει μεγέθυνση)
Μετακίνηση εντός της φωτογραφίας
Ctrl + συν ή πλην (+ ή -)Μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά την προβολή φωτογραφίας
Ctrl + 0Επαναφορά ζουμ σε μια φωτογραφία
EscΕπιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
Ctrl + SΑποθήκευση
Ctrl + PΕκτύπωση
Ctrl + C Αντιγραφή
Ctrl + R (κατά την προβολή ή την επεξεργασία)Περιστροφή φωτογραφίας
E (κατά την προβολή φωτογραφίας)Βελτίωση φωτογραφίας
Ctrl + Z (κατά την επεξεργασία)Αναίρεση αλλαγών
Ctrl + Y (κατά την επεξεργασία)Επανάληψη αλλαγών
Ctrl + / (κατά την επεξεργασία)Προβολή πρωτοτύπου
Shift + πλήκτρα βέλους Αλλαγή μεγέθους περιοχής περικοπής ή επιλεκτικής εστίασης
Ctrl + πλήκτρα βέλους Μετακίνηση περιοχής περικοπής ή επιλεκτικής εστίασης  
F5 (κατά την προβολή στοιχείου)Έναρξη προβολής παρουσίασης
Alt + EnterΠροβολή πληροφοριών αρχείου
Ctrl + LΟρισμός ως οθόνης κλειδώματος
Ctrl + N (σε προβολή άλμπουμ) Δημιουργία νέου άλμπουμ
Ctrl + R (σε προβολή άλμπουμ) Κατάργηση άλμπουμ
Ctrl + D Προσθήκη επιλεγμένων στοιχείων σε άλμπουμ
Ctrl + U Κατάργηση επιλεγμένων στοιχείων από άλμπουμ


Συντομεύσεις πληκτρολογίου WordPad


Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
F3
Αναζήτηση της επόμενης παρουσίας του κειμένου στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση"
F12
Αποθήκευση του εγγράφου ως νέου αρχείου
Ctrl + 1
Ορισμός μονού διαστίχου
Ctrl + 2
Ορισμός διπλού διαστίχου
Ctrl + 5
Ορισμός διαστίχου σε 1,5
Ctrl + A
Επιλογή όλων
Ctrl + B
Μετατροπή επιλεγμένου κειμένου σε έντονη γραφή
Ctrl + CΑντιγραφή επιλογής στο Πρόχειρο
Ctrl + DΕισαγωγή σχεδίου της Ζωγραφικής της Microsoft
Ctrl + EΣτοίχιση κειμένου στο κέντρο
Ctrl + FΑναζήτηση κειμένου σε ένα έγγραφο
Ctrl + HΑντικατάσταση κειμένου σε ένα έγγραφο
Ctrl + IΜετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε πλάγια γραφή
Ctrl + JΠλήρης στοίχιση κειμένου
Ctrl + LΣτοίχιση κειμένου αριστερά
Ctrl + NΔημιουργία νέου εγγράφου
Ctrl + OΆνοιγμα υπάρχοντος εγγράφου
Ctrl + PΕκτύπωση εγγράφου
Ctrl + RΣτοίχιση κειμένου δεξιά
Ctrl + SΑποθήκευση αλλαγών σε έγγραφο
Ctrl + UΥπογράμμιση επιλεγμένου κειμένου
Ctrl + VΕπικόλληση επιλογής από το Πρόχειρο
Ctrl + XΑποκοπή επιλογής
Ctrl + YΕπανάληψη αλλαγής
Ctrl + ZΑναίρεση αλλαγής
Ctrl + ίσον (=)Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε δείκτη
Ctrl + Shift + ίσον (=)Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε εκθέτη
Ctrl + Shift + μεγαλύτερο από (>)Αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς
Ctrl + Shift + μικρότερο από (<)Μείωση του μεγέθους της γραμματοσειράς
Ctrl + Shift + AΜετατροπή όλων των χαρακτήρων σε κεφαλαία
Ctrl + Shift + LΑλλαγή του στυλ κουκκίδας
Ctrl + αριστερό βέλοςΜετακίνηση του δρομέα κατά μία λέξη προς τα αριστερά
Ctrl + δεξιό βέλοςΜετακίνηση του δρομέα κατά μία λέξη προς τα δεξιά
Ctrl + επάνω βέλοςΜετακίνηση του δρομέα στην προηγούμενη γραμμή
Ctrl + κάτω βέλοςΜετακίνηση του δρομέα στην επόμενη γραμμή
Ctrl + HomeΜετάβαση στην αρχή του εγγράφου
Ctrl + EndΜετάβαση στο τέλος του εγγράφου
Ctrl + Page UpΜετακίνηση επάνω κατά μία σελίδα
Ctrl + Page DownΜετακίνηση κάτω κατά μία σελίδα
Ctrl + DeleteΔιαγραφή της επόμενης λέξης
Alt + F4Κλείσιμο του WordPad
Shift + F10Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Windows 8.1


Οι ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι διαθέσιμες στα Windows 8.1.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου της Αριθμομηχανής

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με την Αριθμομηχανή.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο
Για να κάνετε το εξής
F1
Άνοιγμα της Βοήθειας της Αριθμομηχανής
F2
Επεξεργασία του ιστορικού υπολογισμών
Alt + 1
Μετάβαση σε Τυπική λειτουργία
Alt + 2
Μετάβαση σε Επιστημονική λειτουργία
Alt + 3
Μετάβαση σε λειτουργία Προγραμματιστή
Alt + 4
Μετάβαση σε λειτουργία Στατιστικών στοιχείων
Alt + C
Άνοιγμα υπολογισμών ημερομηνιών
Ctrl + E
Άνοιγμα υπολογισμών ημερομηνιών
Ctrl + H
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ιστορικού υπολογισμών
Ctrl + L
Πάτημα του κουμπιού MC
Ctrl + M
Πάτημα του κουμπιού MS
Ctrl + P
Πάτημα του κουμπιού M+
Ctrl + Q
Πάτημα του κουμπιού M-
Ctrl + R
Πάτημα του κουμπιού MR
Ctrl + U
Άνοιγμα μετατροπής μονάδων
Ctrl + Shift + D
Εκκαθάριση του ιστορικού υπολογισμών
F9
Πάτημα του κουμπιού +/–
R
Πάτημα του κουμπιού 1/×
@
Πάτημα του κουμπιού τετραγωνικής ρίζας
Del
Πάτημα του κουμπιού CE
Επάνω βέλος
Μετακίνηση προς τα επάνω στο ιστορικό υπολογισμών
Κάτω βέλος
Μετακίνηση προς τα κάτω στο ιστορικό υπολογισμών
Esc
Πάτημα του κουμπιού C ή διακοπή επεξεργασίας του ιστορικού υπολογισμών
Enter
Εκ νέου υπολογισμός του ιστορικού υπολογισμών μετά την επεξεργασία
F3
Επιλογή Μοιρών στην Επιστημονική λειτουργία
F4
Επιλογή Ακτινίων στην Επιστημονική λειτουργία
F5
Επιλογή Βαθμών στην Επιστημονική λειτουργία
Ctrl + B
Πάτημα του κουμπιού 3√x στην Επιστημονική λειτουργία
Ctrl + G
Πάτημα του κουμπιού 10x στην Επιστημονική λειτουργία
Ctrl + O
Πάτημα του κουμπιού cosh στην Επιστημονική λειτουργία
Ctrl + S
Πάτημα του κουμπιού sinh στην Επιστημονική λειτουργία
Ctrl + T
Πάτημα του κουμπιού tanh στην Επιστημονική λειτουργία
Ctrl + Y
Πάτημα του κουμπιού y√x στην Επιστημονική λειτουργία
D
Πάτημα του κουμπιού Mod στην Επιστημονική λειτουργία
I
Πάτημα του κουμπιού Inv στην Επιστημονική λειτουργία
L
Πάτημα του κουμπιού log στην Επιστημονική λειτουργία
M
Πάτημα του κουμπιού dms στην Επιστημονική λειτουργία
N
Πάτημα του κουμπιού In στην Επιστημονική λειτουργία
O
Πάτημα του κουμπιού cos στην Επιστημονική λειτουργία
P
Πάτημα του κουμπιού pi στην Επιστημονική λειτουργία
Q
Πάτημα του κουμπιού x^2 στην Επιστημονική λειτουργία
S
Πάτημα του κουμπιού sin στην Επιστημονική λειτουργία
T
Πάτημα του κουμπιού tan στην Επιστημονική λειτουργία
V
Πάτημα του κουμπιού F-E στην Επιστημονική λειτουργία
X
Πάτημα του κουμπιού Exp στην Επιστημονική λειτουργία
Y
Πάτημα του κουμπιού x^y στην Επιστημονική λειτουργία
#
Πάτημα του κουμπιού x^3 στην Επιστημονική λειτουργία
;
Πάτημα του κουμπιού Int στην Επιστημονική λειτουργία
!
Πάτημα του κουμπιού n! στην Επιστημονική λειτουργία
F2
Επιλογή Dword στη λειτουργία Προγραμματιστή
F3
Επιλογή Word στη λειτουργία Προγραμματιστή
F4
Επιλογή Byte στη λειτουργία Προγραμματιστή
F5
Επιλογή Hex στη λειτουργία Προγραμματιστή
F6
Επιλογή Dec στη λειτουργία Προγραμματιστή
F7
Επιλογή Oct στη λειτουργία Προγραμματιστή
F8
Επιλογή Bin στη λειτουργία Προγραμματιστή
F12
Επιλογή Qword στη λειτουργία Προγραμματιστή
A-F
Πάτημα των κουμπιών A-F στη λειτουργία Προγραμματιστή
J
Πάτημα του κουμπιού RoL στη λειτουργία Προγραμματιστή
K
Πάτημα του κουμπιού RoR στη λειτουργία Προγραμματιστή
<
Πάτημα του κουμπιού Lsh στη λειτουργία Προγραμματιστή
>
Πάτημα του κουμπιού Rsh στη λειτουργία Προγραμματιστή
%
Πάτημα του κουμπιού Mod στη λειτουργία Προγραμματιστή
|
Πάτημα του κουμπιού Or στη λειτουργία Προγραμματιστή
&
Πάτημα του κουμπιού And στη λειτουργία Προγραμματιστή
Πλήκτρο διαστήματος
Εναλλαγή της τιμής bit στη λειτουργία Προγραμματιστή
A
Πάτημα του κουμπιού Average στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων
Ctrl + A
Πάτημα του κουμπιού Average Sq στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων
S
Πάτημα του κουμπιού Sum στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων
Ctrl + S
Πάτημα του κουμπιού Sum Sq στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων
T
Πάτημα του κουμπιού S.D. στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων
Ctrl + T
Πάτημα του κουμπιού Inv S.D. στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων
D
Πάτημα του κουμπιού CAD στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων


Συντομεύσεις πληκτρολογίου Ημερολογίου

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με την εφαρμογή Ημερολόγιο.

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Ctrl + 1 ή Ctrl + D
Εμφάνιση της προβολής ημέρας
Ctrl + 2 ή Ctrl + O
Εμφάνιση της προβολής εργάσιμης εβδομάδας
Ctrl + 3 ή Ctrl + W
Εμφάνιση της προβολής εβδομάδας
Ctrl + 4 ή Ctrl + M
Εμφάνιση της προβολής μήνα
Ctrl + T ή HomeΜετάβαση στη σημερινή ημερομηνία
Page UpΣτην προβολή μήνα, μετάβαση στον προηγούμενο μήνα
 
Στην προβολή εβδομάδας, μετάβαση στην προηγούμενη εβδομάδα
 
Στην προβολή ημέρας, μετάβαση στις προηγούμενες δύο ημέρες
Ctrl + HΣτην προβολή μήνα, μετάβαση στον προηγούμενο μήνα
 
Στην προβολή εβδομάδας, μετάβαση στην προηγούμενη εβδομάδα
 
Στην προβολή ημέρας, μετάβαση στις προηγούμενες δύο ημέρες
Page DownΣτην προβολή μήνα, μετάβαση στον προηγούμενο μήνα
 
Στην προβολή εβδομάδας, μετάβαση στην προηγούμενη εβδομάδα
 
Στην προβολή ημέρας, μετάβαση στις προηγούμενες δύο ημέρες
Ctrl + JΣτην προβολή μήνα, μετάβαση στον προηγούμενο μήνα
 
Στην προβολή εβδομάδας, μετάβαση στην προηγούμενη εβδομάδα
 
Στην προβολή ημέρας, μετάβαση στις προηγούμενες δύο ημέρες
Δεξιό βέλοςΣε μια προβολή, μετάβαση στην επόμενη ημέρα
Αριστερό βέλοςΣε μια προβολή, μετάβαση στην προηγούμενη ημέρα
Κάτω βέλοςΣε μια προβολή, μετάβαση στην επόμενη ώρα
Επάνω βέλοςΣε μια προβολή, μετάβαση στην προηγούμενη ώρα
EscΕπιστροφή
Ctrl + SΑποθήκευση ή αποστολή συμβάντος
Ctrl + P, χρήση των βελών επάνω και κάτω για επιλογήΑπάντηση σε συμβάν
Ctrl + DΔιαγραφή συμβάντος


Συντομεύσεις πληκτρολογίου Αλληλογραφίας

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με την εφαρμογή Αλληλογραφία.

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Ctrl + R
Απάντηση
Ctrl + Shift + R
Απάντηση σε όλους
Ctrl + F
Προώθηση
Ctrl + M
Μετακίνηση στοιχείου σε διαφορετικό φάκελο
Ctrl + JΕναλλαγή επισήμανσης ενός μηνύματος ως ανεπιθύμητου ή μη ανεπιθύμητου
Ctrl + Shift + UΕμφάνιση μόνο μη αναγνωσμένων μηνυμάτων
Ctrl + Shift + AΕμφάνιση όλων των μηνυμάτων
Ctrl + Shift + EΕμφάνιση των επιλογών φακέλων
Ctrl + UΣήμανση ως μη αναγνωσμένου
Ctrl + QΣήμανση ως αναγνωσμένου
Ctrl + AΕπιλογή όλων των μηνυμάτων
ΕισαγωγήΕναλλαγή μεταξύ σημαίας και κατάργησης σημαίας για μηνύματα
Ctrl + NΝέο μήνυμα
F5Συγχρονισμός
Alt + BΕστίαση στο κουμπί ιδιαίτερης κοινοποίησης
Alt + CΕστίαση στο κουμπί κοινοποίησης

Αποδοχή
Alt + DΑπόρριψη
Alt + TΕστίαση στο κουμπί "Προς"

Αβέβαιος
Alt + VΆνοιγμα της πρόσκλησης στο Ημερολόγιο
Alt + SΑποστολή αλληλογραφίας
Alt + iΕισαγωγή συνημμένου
Ctrl + Shift + FΕπιλογή γραμματοσειράς
Ctrl + πλήκτρο διαστήματοςΑπαλοιφή μορφοποίησης
Ctrl + YΕπανάληψη
F4Επανάληψη
Ctrl + [Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς κατά μία στιγμή
Ctrl + ]Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς κατά μία στιγμή
Ctrl + Shift + ,Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
Ctrl + KΠροσθήκη σύνδεσης
Ctrl + EΣτο κέντρο
Ctrl + LΑριστερά
Ctrl + RΔεξιά
Ctrl + Shift + LΚουκκίδες
Ctrl + MΕσοχή όταν το κείμενο επιλέγεται
Ctrl + Shift + MΠροεξοχή
Tab ή Shift + TabΕσοχή/προεξοχή όταν το κείμενο επιλέγεται ή όταν η εστίαση είναι σε μια λίστα
Ctrl + 'Οξεία
Ctrl + ,Υποδιαστολή
Ctrl + Shift + 6Τόνος σιρκουμφλέξ
Ctrl + Shift + ;Διαλυτικά
Ctrl + ` Βαρεία
Ctrl + Shift + 7Δίψηφο
Ctrl + Shift + 2Δακτύλιος 
Ctrl + /Τόνος με μορφή μπροστινής καθέτου
Ctrl + Shift + `Περισπωμένη
Alt + Ctrl + Shift + 1Ανάποδο θαυμαστικό
Alt + Ctrl + Shift + /Ανάποδο ερωτηματικό


Συντομεύσεις πληκτρολογίου Επαφών

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει συντομεύσεις πληκτρολογίου για την εφαρμογή Επαφές.

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Ctrl + N
Προσθήκη επαφής
Ctrl + S
Αποθήκευση αλλαγών
Delete
Διαγραφή επαφής
Ctrl + F
Ορισμός επαφής ως αγαπημένης
Ctrl + Shift + 1Καρφίτσωμα επαφής στην Έναρξη
EscΕπιστροφή 
HomeΜετάβαση στην αρχή της λίστας επαφών
Page downΜετάβαση προς τα εμπρός στη λίστα επαφών
Page up Μετάβαση προς τα πίσω στη λίστα επαφών
End Μετάβαση στο τέλος της λίστας επαφών


Γενικές συντομεύσεις Μηνυμάτων

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με την εφαρμογή Μηνύματα.

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Ctrl + N
Δημιουργία συνομιλίας
Ctrl + N
Επιλογή ατόμων
Ctrl + E
Επιλογή emoticon
Ctrl + >
Επόμενη συνομιλία
Ctrl + <Προηγούμενη συνομιλία


Συντομεύσεις πληκτρολογίου Ζωγραφικής

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με τη Ζωγραφική.

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
F1
Άνοιγμα της Βοήθειας της Ζωγραφικής
F11
Προβολή εικόνας σε λειτουργία πλήρους οθόνης
F12
Αποθήκευση της εικόνας ως νέου αρχείου
Ctrl + A
Επιλογή ολόκληρης της εικόνας
Ctrl + BΜετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε έντονη γραφή
Ctrl + CΑντιγραφή επιλογής στο Πρόχειρο
Ctrl + EΆνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες
Ctrl + GΕμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών πλέγματος
Ctrl + IΜετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε πλάγια γραφή
Ctrl + NΔημιουργία νέα εικόνας
Ctrl + OΆνοιγμα υπάρχουσας εικόνας
Ctrl + PΕκτύπωση εικόνας
Ctrl + RΕμφάνιση ή απόκρυψη του χάρακα
Ctrl + SΑποθήκευση αλλαγών σε μια εικόνα
Ctrl + UΥπογράμμιση επιλεγμένου κειμένου
Ctrl + VΕπικόλληση επιλογής από το Πρόχειρο
Ctrl + WΆνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Αλλαγή μεγέθους και παραμόρφωση
Ctrl + XΑποκοπή επιλογής
Ctrl + YΕπανάληψη αλλαγής
Ctrl + ZΑναίρεση αλλαγής
Ctrl + συν (+)Αύξηση του πλάτους πινέλου, γραμμής ή περιγράμματος σχήματος κατά ένα pixel
Ctrl + πλην (-)Μείωση του πλάτους πινέλου, γραμμής ή περιγράμματος σχήματος κατά ένα pixel
Ctrl + Page UpΜεγέθυνση
Ctrl + Page DownΣμίκρυνση
Alt (ή F10) Εμφάνιση συμβουλών πλήκτρου συντόμευσης
Alt + F4Κλείσιμο μιας εικόνας και του αντίστοιχου παραθύρου της Ζωγραφικής
Δεξιό βέλοςΜετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος δεξιά κατά ένα pixel
Αριστερό βέλοςΜετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος αριστερά κατά ένα pixel
Κάτω βέλοςΜετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος κάτω κατά ένα pixel
Επάνω βέλοςΜετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος επάνω κατά ένα pixel
Shift + F10 Εμφάνιση του τρέχοντος μενού συντόμευσης


Συντομεύσεις πληκτρολογίου του Προγράμματος ανάγνωσης

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με την εφαρμογή Πρόγραμμα ανάγνωσης.

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
F8
Χρήση διάταξης δύο σελίδων
Ctrl + R
Περιστροφή του αρχείου κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα
Ctrl + F
Αναζήτηση κειμένου σε ένα αρχείο
F7
Χρήση λειτουργίας επιλογής πληκτρολογίου
Ctrl + PΕκτύπωση αρχείου
Ctrl + OΆνοιγμα αρχείου
Ctrl + WΚλείσιμο αρχείου
Ctrl + MΑρχική οθόνη της εφαρμογής Πρόγραμμα ανάγνωσης


Συντομεύσεις πληκτρολογίου Σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με τη Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Ctrl + Alt + Home
Εναλλαγή γραμμής εφαρμογών μεταξύ του απομακρυσμένου υπολογιστή και του υπολογιστή μπροστά σας
Ctrl + Alt + αριστερό βέλος
Εναλλαγή της προβολής στην προηγούμενη περίοδο λειτουργίας (όταν προβάλλετε μια περίοδο λειτουργίας)
Ctrl + Alt + δεξιό βέλος
Εναλλαγή της προβολής στην επόμενη περίοδο λειτουργίας (όταν προβάλλετε μια περίοδο λειτουργίας)
Ctrl + Alt + επάνω βέλος
Εναλλαγή της προβολής στην πρώτη περίοδο λειτουργίας (όταν προβάλλετε μια περίοδο λειτουργίας)
Ctrl + Alt + κάτω βέλοςΕναλλαγή της προβολής στην τελευταία περίοδο λειτουργίας (όταν προβάλλετε μια περίοδο λειτουργίας)


Συντομεύσεις πληκτρολογίου OneDrive

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με το OneDrive.

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Ctrl + A
Επιλογή όλων
Ctrl + Alt + 1
Αλλαγή προβολής (λεπτομέρειες/μικρογραφίες)
Ctrl + U
Αποστολή
Ctrl + Shift + N
Νέος φάκελος
EscΑπαλοιφή επιλογής
Ctrl + OΆνοιγμα με
Ctrl + Alt + OΠροβολή φακέλου
Ctrl + Shift + VΑντιγραφή
Ctrl + Shift + YΜετακίνηση
Ctrl + SΛήψη
Alt + επάνω βέλοςΜετακίνηση προς τα επάνω
F2Μετονομασία
F5Ανανέωση


Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Μπλοκ σημειώσεων των Windows

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με το Μπλοκ σημειώσεων των Windows.

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
F1
Άνοιγμα της Βοήθειας του Μπλοκ σημειώσεων
F5
Ανανέωση της λίστας σημειώσεων
F6
Εναλλαγή μεταξύ λίστας σημειώσεων και σημείωσης
F11
Προβολή σημείωσης σε λειτουργία πλήρους οθόνης
Ctrl + AΕπιλογή όλων των στοιχείων μιας σελίδας
Ctrl + CΑντιγραφή επιλογής στο Πρόχειρο
Ctrl + FΑναζήτηση κειμένου σε ένα αρχείο
Ctrl + GΜετάβαση σε μια σελίδα
Ctrl + NΔημιουργία νέας σημείωσης
Ctrl + OΆνοιγμα σημείωσης που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα
Ctrl + PΕκτύπωση σημείωσης
Ctrl + SΑποθήκευση αλλαγών σε μια σημείωση
Ctrl + VΕπικόλληση επιλογής από το Πρόχειρο
Ctrl + XΑποκοπή επιλογής
Ctrl + YΕπανάληψη αλλαγής
Ctrl + ZΑναίρεση αλλαγής
Alt + F4Κλείσιμο μιας σημείωσης και του αντίστοιχου παραθύρου του Μπλοκ σημειώσεων
Ctrl + Shift + CΕμφάνιση μενού συντόμευσης για τις επικεφαλίδες στήλης σε μια λίστα σημειώσεων
Ctrl + Shift + VΜετακίνηση μιας σημείωσης σε έναν συγκεκριμένο φάκελο


Συντομεύσεις πληκτρολογίου WordPad

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με το WordPad.

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
F1
Άνοιγμα της Βοήθειας του WordPad
F3
Αναζήτηση της επόμενης παρουσίας του κειμένου στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση"
F10
Εμφάνιση συμβουλών πλήκτρου συντόμευσης
F12
Αποθήκευση του εγγράφου ως νέου αρχείου
Ctrl + 1Ορισμός μονού διαστίχου
Ctrl + 2Ορισμός διπλού διαστίχου
Ctrl + 5Ορισμός διαστίχου σε 1,5
Ctrl + AΕπιλογή ολόκληρου του εγγράφου
Ctrl + BΜετατροπή επιλεγμένου κειμένου σε έντονη γραφή
Ctrl + CΑντιγραφή επιλογής στο Πρόχειρο
Ctrl + DΕισαγωγή σχεδίου της Ζωγραφικής της Microsoft
Ctrl + EΣτοίχιση κειμένου στο κέντρο
Ctrl + FΑναζήτηση κειμένου σε ένα έγγραφο
Ctrl + HΑντικατάσταση κειμένου σε ένα έγγραφο
Ctrl + IΜετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε πλάγια γραφή
Ctrl + JΠλήρης στοίχιση κειμένου
Ctrl + LΣτοίχιση κειμένου αριστερά
Ctrl + NΔημιουργία νέου εγγράφου
Ctrl + OΆνοιγμα υπάρχοντος εγγράφου
Ctrl + PΕκτύπωση εγγράφου
Ctrl + RΣτοίχιση κειμένου δεξιά
Ctrl + SΑποθήκευση αλλαγών σε έγγραφο
Ctrl + UΑποθήκευση αλλαγών σε έγγραφο
Ctrl + VΕπικόλληση επιλογής από το Πρόχειρο
Ctrl + XΑποκοπή επιλογής
Ctrl + YΕπανάληψη αλλαγής
Ctrl + ZΑναίρεση αλλαγής
Ctrl + =Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε δείκτη
Ctrl + Shift + =Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε εκθέτη
Ctrl + Shift + >Αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς
Ctrl + Shift + <Μείωση του μεγέθους της γραμματοσειράς
Ctrl + Shift + AΜετατροπή όλων των χαρακτήρων σε κεφαλαία
Ctrl + Shift + LΑλλαγή του στυλ κουκκίδας
Ctrl + αριστερό βέλοςΜετακίνηση του δρομέα κατά μία λέξη προς τα αριστερά
Ctrl + δεξιό βέλοςΜετακίνηση του δρομέα κατά μία λέξη προς τα δεξιά
Ctrl + επάνω βέλοςΜετακίνηση του δρομέα στην προηγούμενη γραμμή
Ctrl + κάτω βέλοςΜετακίνηση του δρομέα στην επόμενη γραμμή
Ctrl + HomeΜετάβαση στην αρχή του εγγράφου
Ctrl + EndΜετάβαση στο τέλος του εγγράφου
Ctrl + Page UpΜετακίνηση επάνω κατά μία σελίδα
Ctrl + Page DownΜετακίνηση κάτω κατά μία σελίδα
Ctrl + DeleteΔιαγραφή της επόμενης λέξης
Alt + F4Κλείσιμο του WordPad
Shift + F10Εμφάνιση του τρέχοντος μενού συντόμευσης

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 13805 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Οκτ 2016 - Αναθεώρηση: 4

Σχόλια