Συντομεύσεις πληκτρολογίου σε εφαρμογές

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1

Windows 10


Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι πλήκτρα ή συνδυασμοί πλήκτρων που παρέχουν έναν άλλο τρόπο για να κάνετε μια εργασία που θα κάνατε συνήθως με το ποντίκι.

Οι ακόλουθες είναι συνήθεις συντομεύσεις πληκτρολογίου σε πολλές από τις εφαρμογές της Microsoft που είναι ενσωματωμένες στα Windows 10. Περιλαμβάνονται συντομεύσεις για τα εξής:

Σε πολλές από αυτές τις εφαρμογές, οι συντομεύσεις εμφανίζονται και σε μια συμβουλή εργαλείου, αν καταδείξετε με το δείκτη του ποντικιού ένα κουμπί. Σε άλλες, αν πατήσετε τα πλήκτρα Alt ή F10, εμφανίζονται οι διαθέσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου. Αν ένα γράμμα σε ένα μενού είναι υπογραμμισμένο, πατήστε το πλήκτρο Alt και το πλήκτρο του υπογραμμισμένου γράμματος μαζί, αντί να επιλέξετε αυτό το στοιχείο του μενού. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια νέα εικόνα στη Ζωγραφική, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + N. 

 

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στην Αριθμομηχανή

 
Πατήστε αυτό το πλήκτρο Για να κάνετε το εξής
Alt + 1 Μετάβαση σε Τυπική λειτουργία
Alt + 2 Μετάβαση στην Επιστημονική λειτουργία
Alt + 3 Μετάβαση στη λειτουργία Προγραμματιστή
Alt + 4 Μετάβαση στη λειτουργία Υπολογισμού ημερομηνίας
Ctrl + M Αποθήκευση στη μνήμη
Ctrl + P Προσθήκη στη μνήμη
Ctrl + Q Αφαίρεση από τη μνήμη
Ctrl + R Ανάκληση από τη μνήμη
Ctrl + L Εκκαθάριση μνήμης
Delete Διαγραφή τρέχουσας εισόδου (επιλογή CE)
Esc Πλήρης διαγραφή εισόδου (επιλογή C)
F9 Επιλογή ±
R Επιλογή 1/x
@ Υπολογισμός της τετραγωνικής ρίζας
% Επιλογή %
Ctrl + H Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ιστορικού υπολογισμών
Επάνω βέλος Μετακίνηση προς τα επάνω στη λίστα ιστορικού
Κάτω βέλος Μετακίνηση προς τα κάτω στη λίστα ιστορικού
Ctrl + Shift + D Απαλοιφή ιστορικού
F3 Επιλογή DEG στην Επιστημονική λειτουργία
F4 Επιλογή RAD στην Επιστημονική λειτουργία
F5 Επιλογή GRAD στην Επιστημονική λειτουργία
Ctrl + G Επιλογή 10x στην Επιστημονική λειτουργία
Ctrl + O Επιλογή cosh στην Επιστημονική λειτουργία
Ctrl + S Επιλογή sinh στην Επιστημονική λειτουργία
Ctrl + T Επιλογή tanh στην Επιστημονική λειτουργία
Shift + S Επιλογή sin-1 στην Επιστημονική λειτουργία
Shift + O Επιλογή cos-1 στην Επιστημονική λειτουργία
Shift + T Επιλογή tan-1 στην Επιστημονική λειτουργία
Ctrl + Y Επιλογή y√x στην Επιστημονική λειτουργία
D Επιλογή Mod στην Επιστημονική λειτουργία
L Επιλογή log στην Επιστημονική λειτουργία
M Επιλογή dms στην Επιστημονική λειτουργία
Επιλογή ln στην Επιστημονική λειτουργία
Ctrl + N Επιλογή ex στην Επιστημονική λειτουργία
O Επιλογή cos στην Επιστημονική λειτουργία
P Επιλογή Pi στην Επιστημονική λειτουργία
Q Επιλογή x2 στην Επιστημονική λειτουργία
S Επιλογή sin στην Επιστημονική λειτουργία
T Επιλογή tan στην Επιστημονική λειτουργία
V Επιλογή F-E στην Επιστημονική λειτουργία
Επιλογή Exp στην Επιστημονική λειτουργία
Y, ^ Επιλογή xy στην Επιστημονική λειτουργία
# Επιλογή x3 στην Επιστημονική λειτουργία
! Επιλογή n! στην Επιστημονική λειτουργία
% Επιλογή Mod στην Επιστημονική λειτουργία ή τη λειτουργία Προγραμματιστή
F2 Επιλογή DWORD στη λειτουργία Προγραμματιστή
F3 Επιλογή WORD στη λειτουργία Προγραμματιστή
F4 Επιλογή BYTE στη λειτουργία Προγραμματιστή
F5 Επιλογή HEX στη λειτουργία Προγραμματιστή
F6 Επιλογή DEC στη λειτουργία Προγραμματιστή
F7 Επιλογή OCT στη λειτουργία Προγραμματιστή
F8 Επιλογή BIN στη λειτουργία Προγραμματιστή
F12 Επιλογή QWORD στη λειτουργία Προγραμματιστή
A-F Επιλογή A-F στη λειτουργία Προγραμματιστή
J Επιλογή RoL στη λειτουργία Προγραμματιστή
K Επιλογή RoR στη λειτουργία Προγραμματιστή
< Επιλογή Lsh στη λειτουργία Προγραμματιστή  
> Επιλογή Rsh στη λειτουργία Προγραμματιστή
% Επιλογή Mod στη λειτουργία Προγραμματιστή
| Επιλογή Or στη λειτουργία Προγραμματιστή
^ Επιλογή Xor στη λειτουργία Προγραμματιστή
~ Επιλογή Not στη λειτουργία Προγραμματιστή
& Επιλογή And στη λειτουργία Προγραμματιστή
Πλήκτρο διαστήματος Εναλλαγή της τιμής bit στη λειτουργία Προγραμματιστή

 

Συντομεύσεις πληκτρολογίου της γραμμής παιχνιδιών

 
Πατήστε αυτό το πλήκτρο Για να κάνετε το εξής
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + G Άνοιγμα της γραμμής παιχνιδιών, όταν είναι ανοιχτό ένα παιχνίδι
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Alt + G Εγγραφή των τελευταίων 30 δευτερολέπτων
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Alt + R Έναρξη ή διακοπή της εγγραφής
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Alt + Print Screen Καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης του παιχνιδιού σας
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Alt + T Εμφάνιση ή απόκρυψη χρονομέτρου εγγραφής
 Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Alt + M Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μικροφώνου
 Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Alt + B  Έναρξη ή διακοπή της μετάδοσης
 Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Alt + W Εμφάνιση της κάμερας κατά τη μετάδοση

 

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Groove

 Πατήστε αυτό το πλήκτρο  Για να κάνετε το εξής
 Ctrl + P  Αναπαραγωγή ή παύση
 Ctrl + F  Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι
 Ctrl + B  Επανεκκίνηση του τρέχοντος τραγουδιού ή μετάβαση στο προηγούμενο
 F9  Αύξηση έντασης
 F8  Μείωση έντασης
 F7  Σίγαση ήχου
 Ctrl + Enter  Επιλογή στοιχείου και μετάβαση στη λειτουργία επιλογής
 Ctrl + A  Επιλογή όλων
 Delete  Διαγραφή επιλεγμένων στοιχείων
 Ctrl + Shift + P  Αναπαραγωγή επιλεγμένων στοιχείων
 Ctrl + T  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επανάληψης
 Ctrl + H  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αναπαραγωγής με τυχαία σειρά
 Ctrl + Q  Αναζήτηση

 

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στους Χάρτες

 
 Πατήστε αυτό το πλήκτρο  Για να κάνετε το εξής
Πλήκτρα βέλους Μετατόπιση του χάρτη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση
Ctrl + πλήκτρο συν ή πλήκτρο πλην (+ ή -) Μεγέθυνση ή σμίκρυνση
Ctrl + πλήκτρα αριστερού ή δεξιού βέλους Περιστροφή
 Ctrl + πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους Κλίση
Πλήκτρα + ή - Μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε προβολή "Πόλεις 3D"
Page Up ή Page Down Μετακίνηση σε μεγαλύτερη ή μικρότερη απόσταση σε προβολή "Πόλεις 3D"
Ctrl + Y Εναλλαγή προβολών χάρτη μεταξύ δορυφορικής και οδικής
Ctrl + Home Κεντράρισμα χάρτη στην τρέχουσα τοποθεσία
Ctrl + D Λήψη οδηγιών
Ctrl + F Αναζήτηση
Ctrl + M Ελαχιστοποίηση της ενεργής καρτέλας
Ctrl + P Εκτύπωση
Ctrl + T Εμφάνιση ή απόκρυψη κυκλοφοριακής κίνησης
Backspace Επιστροφή
Ctrl + H Κοινή χρήση
Ctrl + L Μετακίνηση της εστίασης στο χάρτη
Ctrl + W Κλείσιμο της ενεργής καρτέλας
Ctrl + Tab Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα
Ctrl + Shift + Tab Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα
Ctrl + S Εμφάνιση ή απόκρυψη Streetside
Ctrl + C Αντιγραφή στο πρόχειρο

 

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στις Ταινίες και τηλεόραση

 Πατήστε αυτό το πλήκτρο  Για να κάνετε το εξής
Alt + Enter Αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη
Esc Έξοδος από πλήρη οθόνη
Enter Επιλογή κάποιου στοιχείου που βρίσκεται σε εστίαση
Πλήκτρο διαστήματος
ή
Ctrl + P
Αναπαραγωγή ή παύση (όταν είναι ένα βίντεο σε εστίαση)
Alt + πλήκτρο αριστερού βέλους
ή
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Backspace 
Επιστροφή
Ctrl + T Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επανάληψης
F7 Σίγαση του ήχου
F8 Μείωση έντασης
F9 Αύξηση έντασης 

 

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Ζωγραφικής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο Για να κάνετε το εξής
F11 Προβολή εικόνας σε λειτουργία πλήρους οθόνης
F12 Αποθήκευση της εικόνας ως νέου αρχείου
Ctrl + A Επιλογή ολόκληρης της εικόνας
Ctrl + B Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε έντονη γραφή
Ctrl + C Αντιγραφή επιλογής στο Πρόχειρο
Ctrl + E Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Ιδιότητες"
Ctrl + G Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών πλέγματος
Ctrl + I Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε πλάγια γραφή
Ctrl + N Δημιουργία νέα εικόνας
Ctrl + O Άνοιγμα υπάρχουσας εικόνας
Ctrl + P Εκτύπωση εικόνας
Ctrl + R Εμφάνιση ή απόκρυψη του χάρακα
Ctrl + S Αποθήκευση αλλαγών σε μια εικόνα
Ctrl + U Υπογράμμιση επιλεγμένου κειμένου
Ctrl + V Επικόλληση επιλογής από το Πρόχειρο
Ctrl + W Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Αλλαγή μεγέθους και παραμόρφωση"
Ctrl + X Αποκοπή επιλογής
Ctrl + Y Επανάληψη αλλαγής
Ctrl + Z Αναίρεση αλλαγής
Ctrl + συν (+) Αύξηση του πλάτους πινέλου, γραμμής ή περιγράμματος σχήματος κατά ένα pixel
Ctrl + πλην (-) Μείωση του πλάτους πινέλου, γραμμής ή περιγράμματος σχήματος κατά ένα pixel
Ctrl + Page Up Μεγέθυνση
Ctrl + Page Down Σμίκρυνση
Alt + F4 Κλείσιμο μιας εικόνας και του αντίστοιχου παραθύρου της Ζωγραφικής
Δεξιό βέλος Μετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος δεξιά κατά ένα pixel
Αριστερό βέλος Μετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος αριστερά κατά ένα pixel
Κάτω βέλος Μετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος κάτω κατά ένα pixel
Επάνω βέλος Μετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος επάνω κατά ένα pixel
Shift + F10 Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Ζωγραφικής 3D

Πατήστε αυτό το πλήκτρο Για να κάνετε το εξής
Ctrl + 0 ή 0 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο Επαναφορά ζουμ
Ctrl + 3 Εναλλαγή προβολών
Ctrl + A Επιλογή όλων των στοιχείων 3D στον χώρο εργασίας σας. Επαναλάβετε την εντολή για εναλλαγή και επιλογή όλων των στοιχείων 2D
Ctrl + B Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε έντονη γραφή
Ctrl + C Αντιγραφή επιλεγμένου στοιχείου
Ctrl + Insert Αντιγραφή επιλεγμένου στοιχείου
Ctrl + Shift + C Καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης
Ctrl + E Εμφάνιση ιδιοτήτων καμβά
Ctrl + Shift + E Εμφάνιση ή απόκρυψη προοπτικής 3D
Ctrl + G  Ομαδοποίηση αντικειμένων
Ctrl + Shift + G Κατάργηση ομαδοποίησης αντικειμένων
I Ενεργοποίηση εργαλείου επιλογής και εφαρμογής χρώματος
Ctrl + I Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε πλάγια γραφή
M Ελαχιστοποίηση ή ανάπτυξη του πλευρικού μενού
Ctrl + N Δημιουργία νέα εικόνας ή νέου αρχείου
Ctrl + O Άνοιγμα υπάρχουσας εικόνας ή υπάρχοντος αρχείου
Ctrl + P Εκτύπωση σε 2D
Ctrl + S Αποθήκευση
Ctrl + Shift + S Αποθήκευση ως
Ctrl + U Υπογράμμιση επιλεγμένου κειμένου
Ctrl + V  Επικόλληση επιλεγμένου στοιχείου
Shift + Insert Επικόλληση επιλεγμένου στοιχείου
Ctrl + W Επιλογή καμβά
Ctrl + Shift + W Εμφάνιση ή απόκρυψη καμβά
Ctrl + X  Αποκοπή επιλεγμένου στοιχείου
Shift + Delete Αποκοπή επιλεγμένου στοιχείου
Ctrl + Shift + X Περικοπή 2D
Ctrl + Y  Επανάληψη ενέργειας
Ctrl + Z Αναίρεση ενέργειας
Escape Διακοπή ή κλείσιμο της τρέχουσας εργασίας
Home Επαναφορά προβολής
PgUp Μεγέθυνση

Ctrl + PgUp

Μεγέθυνση
PgDn Σμίκρυνση
Ctrl + PgDn Σμίκρυνση
Ctrl + τροχός ποντικιού Μεγέθυνση ή σμίκρυνση
Ctrl + Αριστερά Περιστροφή αριστερά
Ctrl + Δεξιά Περιστροφή δεξιά
Ctrl + Επάνω Περιστροφή επάνω
Ctrl + Κάτω Περιστροφή κάτω
Alt + Αριστερά Μετατόπιση αριστερά
Alt + Δεξιά Μετατόπιση δεξιά
Alt + Επάνω Μετατόπιση επάνω
Alt + Κάτω  Μετατόπιση κάτω
Ctrl + Πλην (-) ή [ Μείωση μεγέθους πινέλου
Ctrl + Συν (+) ή ] Αύξηση μεγέθους πινέλου
Δεξιό βέλος Μετακίνηση επιλογής ή ενεργού σχήματος δεξιά κατά ένα pixel
Αριστερό βέλος Μετακίνηση επιλογής ή ενεργού σχήματος αριστερά κατά ένα pixel
Κάτω βέλος Μετακίνηση επιλογής ή ενεργού σχήματος κάτω κατά ένα pixel
Επάνω βέλος Μετακίνηση επιλογής ή ενεργού σχήματος επάνω κατά ένα pixel
Alt + F4 Κλείσιμο προγράμματος
F6 Κυκλική εναλλαγή των στοιχείων οθόνης σε ένα παράθυρο ή μια επιφάνεια εργασίας
F10 Ενεργοποίηση της γραμμής μενού στην εφαρμογή
Shift + F10 Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος
F11 Προβολή εικόνας σε λειτουργία πλήρους οθόνης
F12 Αποθήκευση εικόνας ως νέου αρχείου

 

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στις Φωτογραφίες

 
Πατήστε αυτό το πλήκτρο Για να κάνετε το εξής
Πλήκτρο διαστήματος (στη Συλλογή) Επιλογή στοιχείου και μετάβαση σε λειτουργία επιλογής
Enter (από τη λειτουργία επιλογής) Επιλογή στοιχείου σε λειτουργία επιλογής
Πλήκτρο διαστήματος (κατά την προβολή φωτογραφίας) Εμφάνιση ή απόκρυψη εντολών
Πλήκτρο διαστήματος (κατά την προβολή βίντεο) Αναπαραγωγή ή παύση του βίντεο
Πλήκτρα βέλους (στη Συλλογή) Κύλιση επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά
Πλήκτρα αριστερού ή δεξιού βέλους (σε μεμονωμένο στοιχείο ή προβολή παρουσίασης) Εμφάνιση του προηγούμενου ή του επόμενου στοιχείου
Πλήκτρα βέλους (σε μια φωτογραφία στην οποία έχει γίνει μεγέθυνση) Μετακίνηση εντός της φωτογραφίας
Ctrl + συν ή πλην (+ ή -) Μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά την προβολή φωτογραφίας
Ctrl + 0 Επαναφορά ζουμ σε μια φωτογραφία
Esc Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
Ctrl + S Αποθήκευση
Ctrl + P Εκτύπωση
Ctrl + C  Αντιγραφή
Ctrl + R (κατά την προβολή ή την επεξεργασία) Περιστροφή φωτογραφίας
E (κατά την προβολή φωτογραφίας) Βελτίωση φωτογραφίας
Ctrl + Z (κατά την επεξεργασία) Αναίρεση αλλαγών
Ctrl + Y (κατά την επεξεργασία) Επανάληψη αλλαγών
Ctrl + / (κατά την επεξεργασία) Προβολή πρωτοτύπου
Shift + πλήκτρα βέλους Αλλαγή μεγέθους περιοχής περικοπής ή επιλεκτικής εστίασης
Ctrl + πλήκτρα βέλους Μετακίνηση περιοχής περικοπής ή επιλεκτικής εστίασης  
F5 (κατά την προβολή στοιχείου) Έναρξη προβολής παρουσίασης
Alt + Enter Προβολή πληροφοριών αρχείου
Ctrl + L Ορισμός ως οθόνης κλειδώματος
Ctrl + N (σε προβολή άλμπουμ)  Δημιουργία νέου άλμπουμ
Ctrl + R (σε προβολή άλμπουμ)  Κατάργηση άλμπουμ
Ctrl + D  Προσθήκη επιλεγμένων στοιχείων σε άλμπουμ
Ctrl + U  Κατάργηση επιλεγμένων στοιχείων από άλμπουμ

 

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στην Εγγραφή φωνής

 Πατήστε αυτό το πλήκτρο  Για να κάνετε το εξής
 Ctrl + R  Έναρξη νέας εγγραφής
 Ctrl + M  Προσθήκη νέου δείκτη στην εγγραφή
 Delete  Διαγράψτε της επιλεγμένης εγγραφής
 Πλήκτρο διαστήματος  Αναπαραγωγή ή παύση
 Backspace  Επιστροφή
 F2  Μετονομασία μιας εγγραφής
 Δεξιό ή αριστερό βέλος  Μεταπήδηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά την αναπαραγωγή μιας εγγραφής
 Shift + Δεξιό ή αριστερό βέλος  Περαιτέρω μεταπήδηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω
 Home  Μετάβαση στην αρχή της εγγραφής
 End  Μετάβαση στο τέλος της εγγραφής

 

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο WordPad

Πατήστε αυτό το πλήκτρο Για να κάνετε το εξής
F3 Αναζήτηση της επόμενης παρουσίας του κειμένου στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση"
F12 Αποθήκευση του εγγράφου ως νέου αρχείου
Ctrl + 1 Ορισμός μονού διαστίχου
Ctrl + 2 Ορισμός διπλού διαστίχου
Ctrl + 5 Ορισμός διαστίχου σε 1,5
Ctrl + A Επιλογή όλων
Ctrl + B Μετατροπή επιλεγμένου κειμένου σε έντονη γραφή
Ctrl + C Αντιγραφή επιλογής στο Πρόχειρο
Ctrl + D Εισαγωγή σχεδίου της Ζωγραφικής της Microsoft
Ctrl + E Στοίχιση κειμένου στο κέντρο
Ctrl + F Αναζήτηση κειμένου σε ένα έγγραφο
Ctrl + H Αντικατάσταση κειμένου σε ένα έγγραφο
Ctrl + I Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε πλάγια γραφή
Ctrl + J Πλήρης στοίχιση κειμένου
Ctrl + L Στοίχιση κειμένου αριστερά
Ctrl + N Δημιουργία νέου εγγράφου
Ctrl + O Άνοιγμα υπάρχοντος εγγράφου
Ctrl + P Εκτύπωση εγγράφου
Ctrl + R Στοίχιση κειμένου δεξιά
Ctrl + S Αποθήκευση αλλαγών σε έγγραφο
Ctrl + U Υπογράμμιση επιλεγμένου κειμένου
Ctrl + V Επικόλληση επιλογής από το Πρόχειρο
Ctrl + X Αποκοπή επιλογής
Ctrl + Y Επανάληψη αλλαγής
Ctrl + Z Αναίρεση αλλαγής
Ctrl + ίσον (=) Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε δείκτη
Ctrl + Shift + ίσον (=) Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε εκθέτη
Ctrl + Shift + μεγαλύτερο από (>) Αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς
Ctrl + Shift + μικρότερο από (<) Μείωση του μεγέθους της γραμματοσειράς
Ctrl + Shift + A Μετατροπή όλων των χαρακτήρων σε κεφαλαία
Ctrl + Shift + L Αλλαγή του στυλ κουκκίδας
Ctrl + αριστερό βέλος Μετακίνηση του δρομέα κατά μία λέξη προς τα αριστερά
Ctrl + δεξιό βέλος Μετακίνηση του δρομέα κατά μία λέξη προς τα δεξιά
Ctrl + επάνω βέλος Μετακίνηση του δρομέα στην προηγούμενη γραμμή
Ctrl + κάτω βέλος Μετακίνηση του δρομέα στην επόμενη γραμμή
Ctrl + Home Μετάβαση στην αρχή του εγγράφου
Ctrl + End Μετάβαση στο τέλος του εγγράφου
Ctrl + Page Up Μετακίνηση επάνω κατά μία σελίδα
Ctrl + Page Down Μετακίνηση κάτω κατά μία σελίδα
Ctrl + Delete Διαγραφή της επόμενης λέξης
Alt + F4 Κλείσιμο του WordPad
Shift + F10 Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου