Αντιμετώπιση σφαλμάτων μαύρης ή κενής οθόνης

Ισχύει για: Windows 10

Θα δούμε μερικά πράγματα που μπορούν να προκαλέσουνμια μαύρη ή κενή οθόνη:

 • Προβλήματα σύνδεσης με την οθόνη σας
 • Προβλήματα ενημέρωσης του προγράμματος οδήγησης προσαρμογέα οθόνης
 • Προβλήματα με πρόσφατες ενημερώσεις συστήματος ή εγκαταστάσεις

Ας δούμε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων και ας ελέγξουμε το λογισμικό και το υλικό σας. Αν και τα βήματα σε αυτήν τη σελίδα μπορεί να φαίνονται περίπλοκα, απλώς ακολουθήστε τα με τη σειρά, βήμα προς βήμα και θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα. Θα χρησιμοποιήσετε την ασφαλή λειτουργία σε πολλά από αυτά τα βήματα, επειδή έτσι τα Windows θα εκκινήσουν με έναν περιορισμένο αριθμό αρχείων και προγραμμάτων οδήγησης που θα σας βοηθήσει να περιορίσετε τα προβλήματα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ασφαλή λειτουργία, ή μπορείτε να συνεχίσετε να διαβάζετε και θα σας παρέχουμε τις λεπτομέρειες όταν τις χρειάζεστε.

Αν στον υπολογιστή σας εμφανίζεται σφάλμα μαύρης ή κενής οθόνης πριν από την εμφάνιση της οθόνης εισόδου, δοκιμάστε τις ακόλουθες ενέργειες με τη σειρά.

Ενέργεια 1: Πληκτρολογήστε μια ακολουθία πλήκτρων των Windows, για να ενεργοποιήσετε την οθόνη

Πατήστε το πλήκτροCapsLock ή το πλήκτρο NumLock και ελέγξτε εάν θα ανάψει η λυχνία κατάστασης του πλήκτρου.

Εάν η λυχνία κατάστασης ανάψει:

 • Όταν χρησιμοποιείτε μια συσκευή με ένα πληκτρολόγιο συνδεδεμένο σε αυτήν, πατήστε τη συντόμευσηπλήκτρο με το λογότυπο των Windows + CTRL + Shift + B. Αν βρίσκεστε στη λειτουργία tablet, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης τρεις φορές μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Αν τα Windows αποκρίνονται, θα ακούσετε ένα σύντομο ηχητικό σήμα και η οθόνη θα αναβοσβήσει ή θα μειωθεί η φωτεινότητά της ενώ τα Windows επιχειρούν να ανανεώσουν την οθόνη.
 • Αν χρησιμοποιείτε επιτραπέζιο υπολογιστή, πατήστε τη συντόμευσηCTRL + ALT + Delete, επιλέξτε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε. Εάν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο, επιλέξτε Έναρξη > Ισχύς > Επανεκκίνηση στην οθόνη. Αν δεν βλέπετε την Έναρξη στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας της συσκευής για 10 δευτερόλεπτα για να την απενεργοποιήσετε. Στη συνέχεια, πατήστε το στιγμιαία για να ενεργοποιήσετε ξανά τον υπολογιστή σας.

Αν η λυχνία κατάστασης δεν ανάβει:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας της συσκευής για 10 δευτερόλεπτα για να την απενεργοποιήσετε και έπειτα αποσυνδέστε τον προσαρμογέα σας. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, συνδέστε ξανά τον προσαρμογέα και επανεκκινήστε τη συσκευή σας.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μια κενή ή μαύρη οθόνη, δοκιμάστε τα βήματα στην ενότητα 2η Ενέργεια για να ελέγξετε τη σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και της οθόνης σας.

Ενέργεια 2: Ελέγξτε τις συνδέσεις σας

Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης μεταξύ του υπολογιστή σας και της οθόνης σας. Υπάρχουν διάφορες λύσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε.

Αν χρησιμοποιείτε επιτραπέζιο υπολογιστή:

 • Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη σας είναι συνδεδεμένη σε παροχή ρεύματος και ενεργοποιημένη.
 • Αποσυνδέστε το καλώδιο βίντεο από την οθόνη και από τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το καλά. Αφού επανασυνδέσετε το καλώδιο βίντεο, μετακινήστε το ποντίκι για να δείτε εάν ο δρομέας κινείται στην οθόνη.
 • Χρησιμοποιήστε μια συντόμευση πληκτρολογίου για να αυξήσετε την φωτεινότητα της οθόνης (αναζητήστε στην επάνω σειρά του πληκτρολογίου, ένα πλήκτρο λειτουργίας με ένα σύμβολο φωτός). Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλους τους υπολογιστές.
 • Αν έχετε συνδέσει μια τηλεόραση στον υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη και ρυθμισμένη στην είσοδο για τον υπολογιστή σας.
 • Δοκιμάστε να τη συνδέσετε σε διαφορετικές εξόδους βίντεο στον υπολογιστή σας. Ορισμένες φορές, μια αλλαγή στο πρόγραμμα οδήγησης μπορεί να προκαλέσει την αποστολή του βίντεο σε διαφορετικό προσαρμογέα ή έξοδο οθόνης.
 • Αν έχετε εγκαταστήσει και συνδέσει στην οθόνη έναν δικό σας προσαρμογέα οθόνης, δοκιμάστε να συνδέσετε την οθόνη στην ενσωματωμένη κάρτα βίντεο στη μητρική πλακέτα.

Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή ή tablet:

 • Αφαιρέστε το προσωρινά από τον σταθμό βάσης, αν είναι αγκυρωμένο. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του φορητού υπολογιστή είναι εντελώς ανοικτό μετά την αφαίρεση.
 • Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική οθόνη είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη σε παροχή ρεύματος.
 • Δοκιμάστε μια συντόμευση πληκτρολογίου για να αυξήσετε την φωτεινότητα της οθόνης (αναζητήστε στην επάνω σειρά του πληκτρολογίου για ένα πλήκτρο λειτουργίας με ένα σύμβολο φωτός). Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για όλους τους υπολογιστές.
 • Ελέγξτε για κατεστραμμένα καλώδια (DVI, VGA, HDMI, Thunderbolt, DisplayPort), χαλαρές συνδέσεις ή ελαττωματικούς προσαρμογείς (όπως DVI σε VGA). 

Εάν χρησιμοποιείτε πολλές οθόνες:

 • Δοκιμάστε να κάνετε προβολή σε άλλη οθόνη. Πατήστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + P, διαλέξτε μια επιλογή οθόνης και πατήστε το Enter.

Αν οι συνδέσεις είναι σωστές και εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη, δοκιμάστε τα βήματα στην ενότητα Ενέργεια 3 για να καταργήσετε λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή.

Ενέργεια 3: Καταργήστε το λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή

Μερικές φορές το λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή ενδέχεται να προκαλέσει σφάλμα κενής ή μαύρης οθόνης. Μπορείτε να απεγκαταστήσετε προσωρινά αυτό το λογισμικό για να προσδιορίσετε εάν αυτό προκαλεί το σφάλμα και έπειτα να το εγκαταστήσετε ξανά, όταν θα έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της συσκευής σας. Η συσκευή σας δεν θα μείνει απροστάτευτη, καθώς η Προστασία του Windows Defender από ιούς ενεργοποιείται αυτόματα, όταν δεν εκτελείται κανένα άλλο λογισμικό προστασίας από ιούς. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την Ασφάλεια των Windows

Για να καταργήσετε λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή:

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο χρησιμοποιώντας την ασφαλή λειτουργία των Windows (θα πρέπει να μεταβείτε στην ενότητα”Από κενή ή μαύρη οθόνη”)
 2. ΕπίλέξτεΈναρξη > Ρυθμίσεις > Εφαρμογές Σύστημα σε παλαιότερες εκδόσεις)> Εφαρμογές και δυνατότητες .

Άνοιγμα ρυθμίσεων εφαρμογών και δυνατοτήτων

 1. Στην περιοχή Ταξινόμηση κατά, επιλέξτεΌνομα και αλλάξτε το σε Ημερομηνία εγκατάστασης.
 2. Επιλέξτε το λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν πατήστε Κατάργηση εγκατάστασης και περιμένετε να καταργηθεί.
 3. Επανεκκινήστε τη συσκευή σας.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη, δοκιμάστε τα βήματα στην ενότητα Ενέργεια 4 για να εκτελέσετε μια καθαρή εκκίνηση.

Ενέργεια 4: Εκτελέστε καθαρή εκκίνηση 

Κατά την εκκίνηση των Windows με χρήση της κανονικής εκκίνησης, πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες εκκινούνται αυτόματα και, στη συνέχεια, εκτελούνται στο παρασκήνιο. Αυτό περιλαμβάνει βασικές λειτουργίες συστήματος, λογισμικό προστασίας από ιούς, βοηθητικά προγράμματα συστήματος και άλλο λογισμικό που έχει εγκατασταθεί. Μερικές φορές ένα πρόγραμμα που λειτουργεί στο παρασκήνιο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα οθόνης, αλλά μια καθαρή εκκίνηση ξεκινά τα Windows με ένα ελάχιστο σύνολο προγραμμάτων οδήγησης και εκκίνησης, ώστε να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα συμβατότητας λογισμικού.

Για να ελέγξετε τη συμβατότητα λογισμικού:

 1. Εκτελέστε μια καθαρή εκκίνηση στα Windows.
 2. Ελέγξτε την οθόνη. Εάν δεν είναι κενή ή μαύρη ενώ βρίσκεστε σε περιβάλλον καθαρής εκκίνησης, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότηταΠώς να εκτελέσετε μια καθαρή εκκίνηση στα Windows—θα πρέπει να μεταβείτε στην ενότητα “Πώς μπορείτε να προσδιορίσετε τη ρίζα του προβλήματος αφού κάνετε μια καθαρή εκκίνηση.” Με την συστηματική απενεργοποίηση των εφαρμογών ή υπηρεσιών εκκίνησης, την σταδιακή επανενεργοποίηση τους (μία κάθε φορά) και την επανεκκίνηση της συσκευής μετά την επανενεργοποίηση κάθε εφαρμογής ή υπηρεσίας, μπορείτε να καταλάβετε αν μια εφαρμογή ή υπηρεσία εκκίνησης προκαλεί το πρόβλημα.
 3. Αφού ολοκληρώσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα “Επαναφορά του υπολογιστή για κανονική εκκίνηση” στην περιοχή Πώς να εκτελέσετε καθαρή εκκίνηση στα Windows.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη μετά την εκτέλεση καθαρής εκκίνησης, ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας Ενέργεια 5, για να προσδιορίσετε αν η κάρτα γραφικών υποστηρίζεται στα Windows 10.

Ενέργεια 5: Βεβαιωθείτε ότι τα Windows 10 υποστηρίζουν την κάρτα γραφικών σας

Ο καλύτερος τρόπος για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει πρόβλημα με την κάρτα γραφικών σας είναι να μεταβείτε στην τοποθεσία web του κατασκευαστήτης κάρτας γραφικών σας και να ψάξετε γιατα πιο πρόσφατα και συμβατά προγράμματα οδήγησης για τα Windows 10..

Αν μεταβήκατε στην οθόνη εισόδου, αλλά παρουσιάστηκε σφάλμα κενής ή μαύρης οθόνης, δοκιμάστε τις ακόλουθες ενέργειες με τη σειρά.

Ενέργεια 1: Πληκτρολογήστε μια ακολουθία πλήκτρων των Windows, για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή με ένα πληκτρολόγιο συνδεδεμένο σε αυτήν, πατήστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows +CTRL + Shift+ B. Αν βρίσκεστε στη λειτουργία tablet, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης τρεις φορές μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Αν τα Windows αποκρίνονται, θα ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα και η οθόνη θα αναβοσβήσει ή θα μειωθεί η φωτεινότητά της ενώ τα Windows επιχειρούν να ανανεώσουν την οθόνη.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη, δοκιμάστε τα βήματα της ενότητας Ενέργεια 2 και ελέγξτε αν μπορείτε να ανοίξετε τη Διαχείριση Εργασιών, για να επανεκκινήσετε την Εξερεύνηση των Windows.

Ενέργεια 2: Δοκιμάστε να ανοίξετε τη Διαχείριση Εργασιών για να επανεκκινήσετε την Εξερεύνηση των Windows

Αν υπάρχει κάποιο περιεχόμενο ή ένας δρομέας στη μαύρη ή κενή οθόνη, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τη διεργασία Εξερεύνησης των Windows. 

Για να ανοίξετε τη Διαχείριση εργασιών και να επανεκκινήσετε την Εξερεύνηση των Windows:

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + ALT + Delete και επιλέξτε Διαχείριση εργασιών.
 2. Στην καρτέλα Διεργασία, βρείτε την Εξερεύνηση των Windows. Κάντε δεξιό κλικ στην Εξερεύνηση των Windows και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επανεκκίνηση.
 3. Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, επιλέξτε Αρχείο στην επάνω αριστερή γωνία του στοιχείου Διαχείριση Εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτέλεση νέας εργασίας. Πληκτρολογήστε explorer.exe και, στη συνέχεια, OK.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη, δοκιμάστε τα βήματα στην ενότητα Ενέργεια 3 για να επαναφέρετε το πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης.

Ενέργεια 3: Επαναφέρετε το πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης

Αν εμφανιστεί σφάλμα κενής ή μαύρης οθόνης μετά από μία ενημέρωση και τα Windows λειτουργούσαν σωστά πριν από αυτή, είναι πιθανό πως το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα οθόνης προκαλεί το πρόβλημα.

Για να επαναφέρετε το πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης:

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στα Windows χρησιμοποιώντας την ασφαλή λειτουργία (θα πρέπει να μεταβείτε σε μια ενότητα που ονομάζεται “Από μαύρη ή κενή οθόνη”).
 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε διαχείριση συσκευών και κατόπιν επιλέξτε την από τα αποτελέσματα.
 3. Βρείτε την ενότητα Προβολή προσαρμογέων, επιλέξτε το βέλος για να την αναπτύξετε και κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο κάτω από αυτή και επιλέξτε Ιδιότητες.
 4. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης και έπειτα επιλέξτε Επαναφορά προγράμματος οδήγησης > Ναι.
 5. Απενεργοποιήστε και κατόπιν ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη, δοκιμάστε τα βήματα στην ενότητα Ενέργεια 4 για να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης.

Ενέργεια 4: Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα οθόνης

Οι ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης για τα Windows 10 και πολλές συσκευές (όπως προσαρμογείς δικτύου, οθόνες, εκτυπωτές και κάρτες γραφικών) λαμβάνονται και εγκαθίστανται αυτόματα όταν ενημερώνετε τα Windows 10. Είναι πιθανό πως ήδη έχετε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης, αλλά αν βλέπετε μια κενή ή μαύρη οθόνη, μπορείτε να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης για να διαπιστώσετε αν αυτό προκαλεί το πρόβλημα με την οθόνη.

Για να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης:

 1. Εκκινήστε τον υπολογιστή στην ασφαλή λειτουργία. Αυτό είναι απαραίτητο βήμα για την κατάργηση εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης προσαρμογέα οθόνης.
 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε Διαχείριση συσκευών και κατόπιν επιλέξτε την από τα αποτελέσματα.
 3. Βρείτε την ενότηταΠροβολή προσαρμογέων, επιλέξτε τοβέλος για να την αναπτύξετε και έπειτα κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο κάτω από αυτή και επιλέξτε Ιδιότητες.
 4. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης > Συσκευή.
 5. Επιλέξτε OK.
 6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και κατόπιν ενεργοποιήστε τη ξανά.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη, δοκιμάστε τα βήματα στην ενότητα Ενέργεια 5 για να καταργήσετε λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή.

Ενέργεια 5: Καταργήστε το λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή

Μερικές φορές το λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή προκαλεί σφάλμα μαύρης ή κενής οθόνης. Μπορείτε να απεγκαταστήσετε προσωρινάτο λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή για να διαπιστώσετε αν αυτό προκαλεί το πρόβλημα στην οθόνη και έπειτα να το εγκαταστήσετε ξανά μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή σας δεν θα μείνει απροστάτευτη, καθώς η Προστασία του Windows Defender από ιούς ενεργοποιείται αυτόματα, όταν δεν εκτελείται κανένα άλλο λογισμικό προστασίας από ιούς. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την Ασφάλεια των Windows

Για να καταργήσετε λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή:

 1. Ξεκινήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία πριν αφαιρέσετε λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτων κατασκευαστών.
 2. Μόλις η συσκευή σας μπει σε ασφαλή λειτουργίαεπιλέξτεΈναρξη > Ρυθμίσεις > Εφαρμογές Σύστημα σε παλαιότερες εκδόσεις) > Εφαρμογές και δυνατότητες .

Άνοιγμα ρυθμίσεων εφαρμογών και δυνατοτήτων

 1. Στην περιοχή Ταξινόμηση κατά, επιλέξτε Όνομα και αλλάξτε το στην Ημερομηνία εγκατάστασης.
 2. Επιλέξτε το λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή που θέλετε να καταργήσετε, κατόπιν επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διεργασία.
 3. Επανεκκινήστε τη συσκευή σας.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη, δοκιμάστε τα βήματα της ενότητας Ενέργεια 6, για να επαναφέρετε τη συσκευή σας σε ένα προηγούμενο χρονικό σημείο χρησιμοποιώντας την Επαναφορά Συστήματος.

Ενέργεια 6: Χρήση Επαναφοράς Συστήματος

Χρησιμοποιήστε την Επαναφορά Συστήματος, για να επαναφέρετε τα Windows σε ένα προηγούμενο χρονικό σημείο, το οποίο ονομάζεται σημείο επαναφοράς. Η Επαναφορά Συστήματος δεν αλλάζει τα προσωπικά σας αρχεία, αλλά μπορεί να καταργήσει εφαρμογές και προγράμματα οδήγησης που εγκαταστήσατε πρόσφατα. Τα σημεία επαναφοράς δημιουργούνται κατά την εγκατάσταση μιας νέας εφαρμογής, ενός προγράμματος οδήγησης ή μιας ενημέρωσης ή κατά τη δημιουργία ενός σημείου επαναφοράς συστήματος με μη αυτόματο τρόπο. Για να μάθετε πωςνα χρησιμοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος, μεταβείτε στην ενότητα “Επαναφορά συστήματος από σημείο επαναφοράς” στις Επιλογές επαναφοράς στα Windows 10.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη, δοκιμάστε τα βήματα στην ενότητα Ενέργεια 7, για να απεγκαταστήσετε πρόσφατες ενημερώσεις.

Ενέργεια 7: Απεγκαταστήστε πρόσφατες ενημερώσεις

Αν κάνατε πρόσφατα εγκατάσταση μιας ενημέρωσης, μπορείτε να απεγκαταστήσετε την ενημέρωση και να δείτε εάν αυτό επιλύει τα προβλήματα στην οθόνη. 

Για να απεγκαταστήσετε πρόσφατες ενημερώσεις:

 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία πριν απεγκαταστήσετε μια πρόσφατη ενημέρωση.
 2. ΕπιλέξτεΈναρξη>Ρυθμίσεις> Ενημέρωση και Ασφάλεια> Windows Update (έπειταΕπιλογές για προχωρημένους για τις παλαιότερες εκδόσεις)>Προβολή ιστορικού ενημερώσεων > Κατάργηση εγκατάστασης ενημερώσεων.

  Για να δείτε το ιστορικό των ενημερώσεων:

   
 1. Επιλέξτε την ενημέρωση που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης. Σημειώστε πως μερικές ενημερώσεις είναι απαραίτητες και δεν είναι δυνατή η κατάργηση εγκατάστασής τους.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Ενέργεια 8 για να εκτελέσετε μια καθαρή εκκίνηση.

Ενέργεια 8: Εκτελέστε καθαρή εκκίνηση

Κατά την εκκίνηση των Windows με χρήση της κανονικής εκκίνησης, πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες εκκινούνται αυτόματα και, στη συνέχεια, εκτελούνται στο παρασκήνιο. Αυτό περιλαμβάνει βασικές λειτουργίες συστήματος, λογισμικό προστασίας από ιούς, βοηθητικά προγράμματα συστήματος και άλλο λογισμικό που έχει εγκατασταθεί. Μερικές φορές ένα πρόγραμμα που λειτουργεί στο παρασκήνιο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα οθόνης, αλλά μια καθαρή εκκίνηση ξεκινά τα Windows με ένα ελάχιστο σύνολο προγραμμάτων οδήγησης και εκκίνησης, ώστε να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα συμβατότητας λογισμικού.

Για να ελέγξετε τη συμβατότητα λογισμικού:

 1. Εκτελέστε μια καθαρή εκκίνηση στα Windows.
 2. Ελέγξτε τις οθόνες. Εάν δεν υπάρχει σφάλμα κενής ή μαύρης οθόνης όσο η συσκευή βρίσκεται σε περιβάλλον καθαρής εκκίνησης, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Πώς να εκτελέσετε μια καθαρή εκκίνηση στα Windows—θα πρέπει να μεταβείτε στην ενότητα “Πώς να μπορείτε να προσδιορίσετε τη ρίζα του προβλήματος και πως μπορείτε να κάνετε καθαρή εκκίνηση.” Με την απενεργοποίηση των εφαρμογών ή υπηρεσιών εκκίνησης, την σταδιακή επανενεργοποίηση τους (μία κάθε φορά) και την επανεκκίνηση της συσκευής μετά την επανενεργοποίηση κάθε εφαρμογής ή υπηρεσίας, μπορείτε να καταλάβετε αν μια εφαρμογή ή υπηρεσία εκκίνησης προκαλεί το πρόβλημα.
 3. Αφού ολοκληρώσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα “Επαναφορά του υπολογιστή στην κανονική λειτουργία” στην ενότητα Πώς να εκτελέσετε καθαρή εκκίνηση στα Windows.

Εάν επανεκκινήσατε τη συσκευή σας και βλέπετε κουκκίδες να κινούνται κυκλικά σε μια οθόνη που είναι μαύρη ή έχει άλλο χρώμα, μην ανησυχείτε. Αυτό συχνά σημαίνει ότι οι ενημερώσεις έχουν οριστικοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα πέρα από το να περιμένετε.

Ωστόσο, αν αυτές οι κουκκίδες παραμείνουν στην οθόνη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά από μια ενημέρωση, ενδέχεται να έχετε μη συμβατές ή ακατάλληλες κάρτες γραφικών ή προγράμματα οδήγησης. Δοκιμάστε τις ακόλουθες ενέργειες με τη σειρά.

Ενέργεια 1: Επανεκκινήστε τη συσκευή σας.

Εάν η ενδεικτική λυχνία στον σκληρό δίσκο είναι απενεργοποιημένη, αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει δραστηριότητα στον σκληρό δίσκο. Επανεκκινήστε τη συσκευή σας.

Αν αυτή η επανεκκίνηση δεν έχει αποτέλεσμα, δοκιμάστε τα βήματα της ενότητας Ενέργεια 2, για να αποσυνδέσετε όλο τον περιττό εξοπλισμό USB.

Ενέργεια 2: Αποσυνδέστε τον περιττό εξοπλισμό USB.

Μερικές φορές οι εξωτερικές συσκευές προκαλούν προβλήματα στην οθόνη. Δοκιμάστε να αποσυνδέσετε όλες τις περιττές συσκευές και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας της συσκευής για 10 δευτερόλεπτα, ώστε να την απενεργοποιήσετε. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί τροφοδοσίας ξανά, για να την επανενεργοποιήσετε.

Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, δοκιμάστε τα βήματα της ενότητας Ενέργεια 3.

Ενέργεια 3: Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων του Windows Update

Για περισσότερη βοήθεια μετα σφάλματα του Windows Update και άλλα προβλήματα ανατρέξετε στα ακόλουθα άρθρα: