Αντιμετώπιση σφαλμάτων μαύρης ή κενής οθόνης

Ισχύει για: Windows 10

Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά, ορισμένες, φορές, είναι πιθανό να παρουσιαστεί πρόβλημα και να εμφανιστεί μαύρη ή κενή οθόνη στη συσκευή σας. Ορισμένα από τα συνήθη σενάρια που μπορούν να προκαλέσουν μια μαύρη ή κενή οθόνη είναι τα προβλήματα σύνδεσης της οθόνης, τα προβλήματα ενημέρωσης του προγράμματος οδήγησης προσαρμογέα οθόνης ή τα προβλήματα που σχετίζονται με πρόσφατες ενημερώσεις ή εγκαταστάσεις.

Σε αυτήν τη σελίδα, θα σας καθοδηγήσουμε σε μια σειρά βημάτων αντιμετώπισης προβλημάτων, για να ελέγξετε τόσο το υλικό όσο και το λογισμικό και θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε την αιτία του προβλήματος και τον τρόπο επίλυσής του.

Αν και τα βήματα σε αυτήν τη σελίδα μπορεί να φαίνονται περίπλοκα, απλώς ακολουθήστε τα με τη σειρά, βήμα προς βήμα και θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα.

Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά, ορισμένες, φορές, είναι πιθανό να παρουσιαστεί πρόβλημα και να εμφανιστεί μαύρη ή κενή οθόνη στη συσκευή σας. Ορισμένα από τα συνήθη σενάρια που μπορούν να προκαλέσουν μια μαύρη ή κενή οθόνη είναι τα προβλήματα σύνδεσης της οθόνης, τα προβλήματα ενημέρωσης του προγράμματος οδήγησης προσαρμογέα οθόνης ή τα προβλήματα που σχετίζονται με πρόσφατες ενημερώσεις ή εγκαταστάσεις.

Σε αυτήν τη σελίδα, θα σας καθοδηγήσουμε σε μια σειρά βημάτων αντιμετώπισης προβλημάτων, για να ελέγξετε τόσο το υλικό όσο και το λογισμικό και θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε την αιτία του προβλήματος και τον τρόπο επίλυσής του.

Αν και τα βήματα σε αυτήν τη σελίδα μπορεί να φαίνονται περίπλοκα, απλώς ακολουθήστε τα με τη σειρά, βήμα προς βήμα και θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα.

Αν στον υπολογιστή σας εμφανίζεται σφάλμα μαύρης ή κενής οθόνης πριν από την εμφάνιση της οθόνης εισόδου, δοκιμάστε τις ακόλουθες ενέργειες με τη σειρά:

Ενέργεια 1: Δοκιμάστε μια ακολουθία πλήκτρων των Windows, για να ενεργοποιήσετε την οθόνη

Ας δοκιμάσουμε να επαναφέρουμε τη συσκευή σας και να διαπιστώσουμε αν έχει αποτέλεσμα. Πατήστε το πλήκτρο CapsLock ή NumLock, για να δείτε αν θα ανάψει η λυχνία κατάστασης πάνω στο πλήκτρο.

Αν η λυχνία κατάστασης ανάβει, κάντε τα εξής για να προσπαθήσετε να επαναφέρετε τη συσκευή σας:

 • Αν έχετε συνδέσει ένα πληκτρολόγιο, πατήστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + Shift + B. Αν βρίσκεστε στη λειτουργία tablet, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης τρεις φορές μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. 

  Αν τα Windows αποκρίνονται, θα ακούσετε ένα σύντομο ηχητικό σήμα και η οθόνη θα αναβοσβήσει ή θα μειωθεί η φωτεινότητά της ενώ τα Windows επιχειρούν να ανανεώσουν την οθόνη.
   
 • Αν χρησιμοποιείτε επιτραπέζιο υπολογιστή, πατήστε τη συντόμευση Ctrl + Alt + Delete, επιλέξτε έναν λογαριασμό και κατόπιν προσπαθήστε να πραγματοποιήσετε είσοδο.

  Αν η είσοδος δεν είναι δυνατή, επιλέξτε το κουμπί Παροχή ενέργειας   στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης για να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας. 

  Αν δεν υπάρχει κουμπί Παροχή ενέργειας  στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας της συσκευής για 10 δευτερόλεπτα για να την απενεργοποιήσετε. Στη συνέχεια, πατήστε το στιγμιαία για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Αν η λυχνία κατάστασης δεν ανάβει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας στη συσκευή σας για 10 δευτερόλεπτα για να την απενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, συνδέστε ξανά τον προσαρμογέα και επανεκκινήστε τη συσκευή σας.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη, , δοκιμάστε τα βήματα στην ενότητα Ενέργεια 2 για να ελέγξετε τις συνδέσεις της συσκευής και της οθόνης.

Ενέργεια 2: Ελέγξτε τις συνδέσεις σας

Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης με τον υπολογιστή ή την οθόνη σας. Αυτές είναι ορισμένες λύσεις που μπορείτε να δοκιμάσετε:

Αν χρησιμοποιείτε επιτραπέζιο υπολογιστή:

 • Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη σας είναι συνδεδεμένη σε παροχή ρεύματος και ενεργοποιημένη.
 • Αποσυνδέστε το καλώδιο βίντεο από την οθόνη και από τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το καλά. Μετά την επανασύνδεση του καλωδίου βίντεο, δοκιμάστε να μετακινήσετε τον δείκτη του ποντικιού στην οθόνη.
 • Ανάλογα με τον υπολογιστή, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου για να αυξήσετε το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης.
 • Αν έχετε συνδέσει μια τηλεόραση στον υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη και ρυθμισμένη στην είσοδο για τον υπολογιστή σας.
 • Δοκιμάστε να τη συνδέσετε σε διαφορετικές εξόδους βίντεο στον υπολογιστή σας. Ορισμένες φορές, μια αλλαγή στο πρόγραμμα οδήγησης μπορεί να προκαλέσει την αποστολή του βίντεο σε διαφορετικό προσαρμογέα ή έξοδο οθόνης.
 • Αν έχετε εγκαταστήσει και συνδέσει στην οθόνη έναν δικό σας προσαρμογέα οθόνης, δοκιμάστε να συνδέσετε την οθόνη στην ενσωματωμένη κάρτα βίντεο στη μητρική πλακέτα.

Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή ή tablet:

 • Αν βρίσκεται σε σταθμό τοποθέτησης, αφαιρέστε προσωρινά τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του φορητού υπολογιστή είναι εντελώς ανοικτό μετά την αφαίρεση.
 • Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική οθόνη είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη σε παροχή ρεύματος.
 • Ανάλογα με τη συσκευή, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου για να αυξήσετε το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης.
 • Ελέγξτε για κατεστραμμένα καλώδια (DVI, VGA, HDMI, Thunderbolt, DisplayPort), χαλαρές συνδέσεις ή ελαττωματικούς προσαρμογείς (όπως DVI σε VGA). 

Αν χρησιμοποιείτε πολλές οθόνες, δοκιμάστε να προβάλετε ένα βίντεο σε άλλη οθόνη. Πατήστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + P, επιλέξτε μια οθόνη και πατήστε το Enter.

Αν οι συνδέσεις είναι σωστές και εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη, δοκιμάστε τα βήματα στην ενότητα Ενέργεια 3 για να καταργήσετε λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή.

Ενέργεια 3: Καταργήστε το λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή

Ορισμένα προϊόντα λογισμικού προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή είναι γνωστό ότι προκαλούν σφάλμα μαύρης ή κενής οθόνης. Μπορείτε να απεγκαταστήσετε προσωρινά αυτό το λογισμικό, για να προσδιορίσετε αν το πρόβλημα οφείλεται σε αυτό και, στη συνέχεια, να το εγκαταστήσετε ξανά, όταν θα έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της συσκευής σας.

Αν καταργήσετε το λογισμικό, η συσκευή σας δεν θα μείνει απροστάτευτη, επειδή, όταν δεν εκτελείται κανένα άλλο λογισμικό προστασίας από ιούς, ενεργοποιείται η Προστασία του Windows Defender από ιούς. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την Ασφάλεια των Windows

Για να καταργήσετε λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή, θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στα Windows χρησιμοποιώντας την ασφαλή λειτουργία. Για τα βήματα σύνδεσης στα Windows με χρήση της ασφαλούς λειτουργίας, ανατρέξτε στην ενότητα "Από μια μαύρη ή κενή οθόνη", στη σελίδα Εκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία στα Windows 10 .

Με τη συσκευή στην ασφαλή λειτουργία, επιλέξετε το κουμπί Έναρξη   και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Σύστημα  > Εφαρμογές και δυνατότητες. Επιλέξτε Ταξινόμηση κατά όνομα και αλλάξτε την επιλογή σε Ταξινόμηση κατά ημερομηνία εγκατάστασης. Επιλέξτε το λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης. Αφού καταργήσετε το λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή, επανεκκινήστε τη συσκευή.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη, δοκιμάστε τα βήματα στην ενότητα Ενέργεια 4 για να εκτελέσετε μια καθαρή εκκίνηση.

 

Ενέργεια 4: Εκτελέστε καθαρή εκκίνηση 

Κατά την εκκίνηση των Windows με χρήση της κανονικής εκκίνησης, πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες εκκινούνται αυτόματα και, στη συνέχεια, εκτελούνται στο παρασκήνιο. Αυτές οι εφαρμογές και υπηρεσίες περιλαμβάνουν βασικές διεργασίες συστήματος, λογισμικό προστασίας από ιούς, βοηθητικά προγράμματα συστήματος και άλλο λογισμικό που έχει εγκατασταθεί.

Μια "καθαρή εκκίνηση" εκκινεί τα Windows με ένα ελάχιστο σύνολο προγραμμάτων οδήγησης και εκκίνησης, ώστε να μπορέσετε να προσδιορίσετε αν το πρόβλημα προκαλείται από ένα πρόγραμμα που εκτελείται στο παρασκήνιο. Η καθαρή εκκίνηση χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμβατότητας λογισμικού.

Κατ' αρχάς, ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας Εκτέλεση καθαρής εκκίνησης στα Windows. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η εκτέλεση μιας καθαρής εκκίνησης δεν πρόκειται να επιλύσει το πρόβλημα μαύρης ή κενής οθόνης.

Ωστόσο, αν το πρόβλημα δεν παρουσιαστεί ενώ η συσκευή βρίσκεται σε περιβάλλον καθαρής εκκίνησης, μπορείτε κατόπιν να προσδιορίσετε αν το πρόβλημα προκαλείται από μια εφαρμογή ή υπηρεσία εκκίνησης, ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τις συστημικά και επανεκκινώντας τη συσκευή.

Μετά την εκκίνηση της συσκευής σε περιβάλλον καθαρής εκκίνησης, μεταβείτε στην ενότητα "Βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για την εγκατάσταση, την κατάργηση εγκατάστασης ή την εκτέλεση της εφαρμογής σας", στο άρθρο Εκτέλεση καθαρής εκκίνησης στα Windows, για να μάθετε πώς να ελέγξετε αν το πρόβλημα προκαλείται από μια εφαρμογή ή υπηρεσία εκκίνησης.

Όταν ολοκληρωθεί η αντιμετώπιση προβλημάτων, μεταβείτε στην ενότητα "Επαναφορά του υπολογιστή για κανονική εκκίνηση" της ίδιας σελίδας.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη μετά την εκτέλεση καθαρής εκκίνησης, ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας Ενέργεια 5, για να προσδιορίσετε αν η κάρτα γραφικών υποστηρίζεται στα Windows 10.

Ενέργεια 5: Βεβαιωθείτε ότι τα Windows 10 υποστηρίζουν την κάρτα γραφικών σας

Αν βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη, αυτό μπορεί να οφείλεται σε ένα πρόβλημα συμβατότητας της κάρτας γραφικών με τα Windows 10.

Ο καλύτερος τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να ελέγξετε την τοποθεσία web του κατασκευαστή της κάρτας γραφικών για το πιο πρόσφατο και πιο συμβατό πρόγραμμα οδήγησης κάρτας γραφικών για Windows 10 και για να δείτε την κατάσταση συμβατότητας με τα Windows 10.

Αν φτάσετε σε μια οθόνη εισόδου και κατόπιν εμφανιστεί μαύρη ή κενή οθόνη, δοκιμάστε τις εξής ενέργειες:

Ενέργεια 1: Δοκιμάστε μια ακολουθία πλήκτρων των Windows, για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

Ας δοκιμάσουμε να επαναφέρουμε τη συσκευή σας και να διαπιστώσουμε αν έχει αποτέλεσμα. 

Αν έχετε συνδέσει ένα πληκτρολόγιο, πατήστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + Shift + B. Αν βρίσκεστε στη λειτουργία tablet, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης τρεις φορές μέσα σε 2 δευτερόλεπτα.

Αν τα Windows αποκρίνονται, θα ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα και η οθόνη θα αναβοσβήσει ή θα μειωθεί η φωτεινότητά της ενώ τα Windows επιχειρούν να ανανεώσουν την οθόνη.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη, δοκιμάστε τα βήματα της ενότητας Ενέργεια 2 και ελέγξτε αν μπορείτε να ανοίξετε τη Διαχείριση Εργασιών, για να επανεκκινήσετε την Εξερεύνηση των Windows.

Ενέργεια 2: Δοκιμάστε να ανοίξετε τη Διαχείριση Εργασιών για να επανεκκινήσετε την Εξερεύνηση των Windows

Αν εμφανιστεί κάποιο περιεχόμενο ή ένας δρομέα στη μαύρη ή κενή οθόνη, δοκιμάστε να ανοίξετε Διαχείριση Εργασιών, ώστε να μπορέσετε να επανεκκινήσετε τη διεργασία Εξερεύνησης των Windows. Δείτε πώς:

 1. Πατήστε τη συντόμευση Ctrl + Alt + Delete και κατόπιν επιλέξτε Διαχείριση Εργασιών.
 2. Στην καρτέλα Διεργασία, βρείτε την Εξερεύνηση των Windows. Κάντε δεξιό κλικ στην Εξερεύνηση των Windows και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επανεκκίνηση.
 3. Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, επιλέξτε Αρχείο στην επάνω αριστερή γωνία του στοιχείου Διαχείριση Εργασιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτέλεση νέας εργασίας. Πληκτρολογήστε explorer.exe και, στη συνέχεια, OK.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη, δοκιμάστε τα βήματα στην ενότητα Ενέργεια 3 για να επαναφέρετε το πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης.

Ενέργεια 3: Επαναφέρετε το πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα μαύρης ή κενής οθόνης και αν τα Windows λειτουργούσαν σωστά πριν από την ενημέρωση, μπορείτε να επαναφέρετε το πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης, για να αναιρέσετε τις αλλαγές που έγιναν κατά την ενημέρωση των Windows 10.

Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στα Windows χρησιμοποιώντας την ασφαλή λειτουργία. Για τα βήματα σύνδεσης στα Windows με χρήση της ασφαλούς λειτουργίας, ανατρέξτε στην ενότητα "Από μια μαύρη ή κενή οθόνη", στη σελίδα Εκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία στα Windows 10 .

Με τη συσκευή στην ασφαλή λειτουργία, κάντε τα εξής για να επαναφέρετε το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα οθόνης:

 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση συσκευών πληκτρολογώντας διαχείριση συσκευών στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, επιλέξτε Διαχείριση συσκευών και έπειτα επιλέξτε το βέλος για να αναπτύξετε την επιλογή Προσαρμογείς οθόνης.
 2. Στην περιοχή Προσαρμογείς οθόνης, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο και επιλέξτε Ιδιότητες.
 3. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης και έπειτα επιλέξτε Επαναφορά > Ναι.
 4. Απενεργοποιήστε και κατόπιν ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη, δοκιμάστε τα βήματα στην ενότητα Ενέργεια 4 για να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης.

Ενέργεια 4: Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα οθόνης

Οι ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης για τα Windows 10 και πολλές συσκευές (όπως προσαρμογείς δικτύου, οθόνες, εκτυπωτές και κάρτες γραφικών) λαμβάνονται και εγκαθίστανται αυτόματα όταν ενημερώνετε τα Windows 10.

Είναι πιθανό να έχετε ήδη το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης, αλλά, αν αντιμετωπίζετε ένα σφάλμα μαύρης ή κενής οθόνης, μπορείτε να δοκιμάσετε να το επιλύσετε απεγκαθιστώντας το πρόγραμμα οδήγησης.

Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε πρώτα ότι τα Windows βρίσκονται στην ασφαλή λειτουργία.

Με τη συσκευή στην ασφαλή λειτουργία, κάντε τα εξής για να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα οθόνης:

 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση συσκευών πληκτρολογώντας διαχείριση συσκευών στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, επιλέξτε Διαχείριση συσκευών και έπειτα επιλέξτε το βέλος για να αναπτύξετε την επιλογή Προσαρμογείς οθόνης.
 2. Στην περιοχή Προσαρμογείς οθόνης, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο και επιλέξτε Ιδιότητες.
 3. Επιλέξτε την καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης και κατόπιν επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης > OK.
 4. Απενεργοποιήστε και κατόπιν ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη, δοκιμάστε τα βήματα στην ενότητα Ενέργεια 5 για να καταργήσετε λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή.

Ενέργεια 5: Καταργήστε το λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή

Ορισμένα προϊόντα λογισμικού προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή είναι γνωστό ότι προκαλούν σφάλμα μαύρης ή κενής οθόνης. Μπορείτε να απεγκαταστήσετε προσωρινά αυτό το λογισμικό, για να προσδιορίσετε αν το πρόβλημα οφείλεται σε αυτό και, στη συνέχεια, να το εγκαταστήσετε ξανά, όταν θα έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της συσκευής σας.

Αν καταργήσετε το λογισμικό, η συσκευή σας δεν θα μείνει απροστάτευτη, επειδή, όταν δεν εκτελείται κανένα άλλο λογισμικό προστασίας από ιούς, ενεργοποιείται η Προστασία του Windows Defender από ιούς. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την Ασφάλεια των Windows


Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε πρώτα ότι τα Windows βρίσκονται στην ασφαλή λειτουργία.

Με τη συσκευή στην ασφαλή λειτουργία, επιλέξετε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Σύστημα  > Εφαρμογές και δυνατότητες. Επιλέξτε Ταξινόμηση κατά όνομα και αλλάξτε την επιλογή σε Ταξινόμηση κατά ημερομηνία εγκατάστασης. Επιλέξτε το λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης. Αφού απεγκαταστήσετε το λογισμικό προστασίας από ιούς τρίτου κατασκευαστή, επανεκκινήστε τη συσκευή.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη, δοκιμάστε τα βήματα της ενότητας Ενέργεια 6, για να επαναφέρετε τη συσκευή σας σε ένα προηγούμενο χρονικό σημείο χρησιμοποιώντας την Επαναφορά Συστήματος.

Ενέργεια 6: Χρησιμοποιήστε την Επαναφορά Συστήματος

Χρησιμοποιήστε την Επαναφορά Συστήματος, για να επαναφέρετε τα Windows σε ένα προηγούμενο χρονικό σημείο, το οποίο ονομάζεται σημείο επαναφοράς. Η Επαναφορά Συστήματος δεν αλλάζει τα προσωπικά αρχεία σας, αλλά μπορεί να καταργήσει πρόσφατα εγκατεστημένες εφαρμογές και προγράμματα οδήγησης. Σημεία επαναφοράς δημιουργούνται κατά την εγκατάσταση μιας νέας εφαρμογής, ενός προγράμματος οδήγησης, μιας ενημέρωση ή όταν δημιουργείτε ένα σημείο επαναφοράς συστήματος με μη αυτόματο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαναφορά της συσκευής σας με την Επαναφορά Συστήματος, ανατρέξτε στην ενότητα "Επαναφορά από σημείο επαναφοράς συστήματος", στη σελίδα Επιλογές αποκατάστασης στα Windows 10.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη, δοκιμάστε τα βήματα στην ενότητα Ενέργεια 7, για να απεγκαταστήσετε πρόσφατες ενημερώσεις.

Ενέργεια 7: Απεγκαταστήστε πρόσφατες ενημερώσεις

Αν εγκαταστήσατε πρόσφατα μια ενημέρωση, μπορείτε να την απεγκαταστήσετε για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα. Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε πρώτα ότι τα Windows βρίσκονται στην ασφαλή λειτουργία.

Με τη συσκευή στην ασφαλή λειτουργία, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να απεγκαταστήσετε πρόσφατες ενημερώσεις:

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  , στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update > Επιλογές για προχωρημένους > Προβολή του ιστορικού ενημερώσεών σας > Κατάργηση εγκατάστασης ενημερώσεων.
 2. Επιλέξτε την ενημέρωση που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης.

Αν εξακολουθείτε να βλέπετε μαύρη ή κενή οθόνη, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα Ενέργεια 8 για να εκτελέσετε μια καθαρή εκκίνηση.

Ενέργεια 8: Εκτελέστε καθαρή εκκίνηση

Κατά την εκκίνηση των Windows με χρήση της κανονικής εκκίνησης, πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες εκκινούνται αυτόματα και, στη συνέχεια, εκτελούνται στο παρασκήνιο. Αυτές οι εφαρμογές και υπηρεσίες περιλαμβάνουν βασικές διεργασίες συστήματος, λογισμικό προστασίας από ιούς, βοηθητικά προγράμματα συστήματος και άλλο λογισμικό που έχει εγκατασταθεί.

Μια "καθαρή εκκίνηση" εκκινεί τα Windows με ένα ελάχιστο σύνολο προγραμμάτων οδήγησης και εκκίνησης, ώστε να μπορέσετε να προσδιορίσετε αν το πρόβλημα προκαλείται από ένα πρόγραμμα που εκτελείται στο παρασκήνιο. Η Καθαρή εκκίνηση χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμβατότητας λογισμικού.

Πρώτα, ακολουθήστε τα βήματα για την εκτέλεση καθαρής εκκίνησης στα Windows. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η εκτέλεση μιας καθαρής εκκίνησης δεν πρόκειται να επιλύσει το πρόβλημα μαύρης ή κενής οθόνης.

Αν το πρόβλημα δεν παρουσιαστεί ενώ η συσκευή βρίσκεται σε περιβάλλον καθαρής εκκίνησης, μπορείτε κατόπιν να προσδιορίσετε αν το πρόβλημα προκαλείται από μια εφαρμογή ή υπηρεσία εκκίνησης, ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τις συστημικά και επανεκκινώντας τη συσκευή.

Μετά την εκκίνηση της συσκευής σε περιβάλλον καθαρής εκκίνησης, μεταβείτε στην ενότητα "Βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για την εγκατάσταση, την κατάργηση εγκατάστασης ή την εκτέλεση της εφαρμογής σας", στη σελίδα "Εκτέλεση καθαρής εκκίνησης στα Windows", για να μάθετε πώς να ελέγξετε αν το πρόβλημα προκαλείται από μια εφαρμογή ή υπηρεσία εκκίνησης.

Όταν ολοκληρωθεί η αντιμετώπιση προβλημάτων, μεταβείτε στην ενότητα "Επαναφορά του υπολογιστή για κανονική εκκίνηση" της σελίδας.

Αν εμφανίζεται μαύρη ή έγχρωμη οθόνη με κουκκίδες που κινούνται σε μικρό κυκλικό μοτίβο μετά την επανεκκίνηση της συσκευής, αυτό συνήθως σημαίνει ότι οι ενημερώσεις ολοκληρώνονται. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα πέρα από το να περιμένετε.

Ωστόσο, αν αυτές οι κουκκίδες παραμείνουν στην οθόνη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά από μια ενημέρωση, ενδέχεται να έχετε μη συμβατές ή ακατάλληλες κάρτες γραφικών ή προγράμματα οδήγησης. Δοκιμάστε τις ακόλουθες ενέργειες με τη σειρά.

Ενέργεια 1: Επανεκκινήστε τη συσκευή

Ένα γεγονός που υποδεικνύει ότι ίσως πρέπει να επανεκκινήσετε τη συσκευή είναι να μην υπάρχει δραστηριότητα στον σκληρό δίσκο. Αν η λυχνία στον σκληρό δίσκο είναι σβηστή, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας.

Αν αυτή η επανεκκίνηση δεν έχει αποτέλεσμα, δοκιμάστε τα βήματα της ενότητας Ενέργεια 2, για να αποσυνδέσετε όλο τον περιττό εξοπλισμό USB.

Ενέργεια 2: Αποσυνδέστε τον περιττό εξοπλισμό USB.

Μερικές φορές, οι εξωτερικές συσκευές της συσκευής σας μπορεί να είναι η αιτία προβλημάτων. Προσπαθήστε να αποσυνδέσετε όλες τις συσκευές που δεν είναι απαραίτητες και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας στη συσκευή για 10 δευτερόλεπτα, για να την απενεργοποιήσετε. Κατόπιν, πατήστε και αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας, για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, δοκιμάστε τα βήματα της ενότητας Ενέργεια 3.

Ενέργεια 3: Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων του Windows Update

Για περισσότερη βοήθεια σχετικά με σφάλματα του Windows Update και άλλα προβλήματα, ανατρέξτε σε ένα από τα εξής: