Χρήση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης

Αν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα Windows 10, το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης μπορεί να σας βοηθήσει. Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, επιλέξτε το κουμπί Έναρξης , έπειτα Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση και κατόπιν επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων. Πρέπει να είστε διαχειριστής για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

Ακολουθούν ορισμένα προβλήματα που μπορεί να επιδιορθώσει το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων: 

Έχετε μια ψηφιακή άδεια χρήσης για τα Windows 10 Pro, αλλά έχουν εγκατασταθεί τα Windows 10 Home
Έχετε μια ψηφιακή άδεια χρήσης για τα Windows 10 Home, αλλά έχουν εγκατασταθεί τα Windows 10 Pro
Έχετε μια ψηφιακή άδεια χρήσης για τα Windows, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί
Έχετε κάνει πρόσφατα μια σημαντική αλλαγή υλικού 


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 20527 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια