Χρήση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης

Ισχύει για: Windows 10

Αν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα Windows 10, το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων ενεργοποίησης μπορεί να σας βοηθήσει. Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Ενεργοποίηση και κατόπιν επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων. Πρέπει να είστε διαχειριστής, για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία τοπικού λογαριασμού χρήστη ή διαχειριστή στα Windows 10.

Αν λάβετε έναν κωδικό σφάλματος και κανένα από τα παρακάτω βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη βοήθειας για τα σφάλματα ενεργοποίησης των Windows.Ακολουθούν ορισμένα προβλήματα που μπορεί να επιλύσει το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων: