Επιδιόρθωση: για το σφάλμα με κωδικό 10 "Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση αυτής της συσκευής" στη Διαχείριση συσκευών στα Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Εισαγωγή
Ένα σφάλμα κωδικού 10 δημιουργείται στη Διαχείριση συσκευών σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Η Διαχείριση συσκευών δεν μπορεί να εκκινήσει τη συσκευή.
 • Ένα από τα προγράμματα οδήγησης που χρειάζεται η συσκευή δεν εκκινείται.
 • Η Διαχείριση συσκευών έχει ανεπαρκείς πληροφορίες για να αναγνωρίσει το σφάλμα που διοχετεύεται από το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής.

  Σημείωση Σε αυτήν την περίπτωση, το σφάλμα κωδικού 10 μπορεί να είναι ένα πολύ γενικό μήνυμα το οποίο υποδεικνύει ένα ακαθόριστο πρόβλημα του προγράμματος οδήγησης ή της συσκευής.
Κοινές λύσεις για το σφάλμα με κωδικό 10
Δοκιμάστε μία από τις ακόλουθες κοινές λύσεις για να επιλύσετε το πρόβλημα:

Ενημερώστε τα προγράμματα οδήγησης για αυτήν τη συσκευή

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στη Διαχείριση συσκευών, κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης (Driver) στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες (Properties) της συσκευής.
 2. Επιλέξτε Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver), για να ξεκινήσετε τον Οδηγό ενημέρωσης υλικού.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης.
Σημείωση Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε τη διαδρομή του προγράμματος οδήγησης. Τα Windows ενδέχεται να έχουν ενσωματωμένο το πρόγραμμα οδήγησης ή τα αρχεία προγράμματος οδήγησης μπορεί να εξακολουθούν να είναι εγκαταστημένα από την τελευταία φορά που εγκαταστήσατε τη συσκευή. Αν σας ζητηθεί το πρόγραμμα οδήγησης και δεν το έχετε, μπορείτε να κάνετε λήψη του πιο πρόσφατου προγράμματος οδήγησης από την τοποθεσία Web του κατασκευαστή του υλικού σας.

Εκτέλεση αυτοματοποιημένης υπηρεσίας αντιμετώπισης προβλημάτων

Εκτελέστε την αντιμετώπιση προβλημάτων Οι συσκευές υλικού δεν λειτουργούν ή δεν εντοπίζονται στα Windows από την τοποθεσία Web της Υποστήριξης της Microsoft. 
Επιπλέον εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων για συσκευές USB
Αν το σφάλμα κωδικού 10 εμφανιστεί σε συσκευές που είναι συνδεδεμένες μέσω θύρας USB, μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων Αυτόματη διάγνωση και επιδιόρθωση προβλημάτων USB στα Windows.

Σημείωση Αυτή η αντιμετώπιση προβλημάτων δεν ισχύει τη δεδομένη στιγμή για τα Windows 8.

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή του υλικού

Για περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη του κατασκευαστή της συσκευής υλικού.
Μέθοδοι αντιμετώπισης προβλημάτων για το σφάλμα κωδικού 10
Το σφάλμα κωδικού 10 αφορά κυρίως ζητήματα προγραμμάτων οδήγησης υλικού ή συσκευών ή ζητήματα συμβατότητας μεταξύ των προγραμμάτων οδήγησης και πρόσθετου λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στα Windows. Επομένως, συνιστούμε να αντιμετωπίσετε αυτά τα ζητήματα εστιάζοντας σε προγράμματα οδήγησης συσκευών, σε ζητήματα ρύθμισης παραμέτρων συσκευών και σε θέματα συμβατότητας υλικού.

Μη συμβατά, παλιά ή κατεστραμμένα προγράμματα οδήγησης συσκευών

Αν υποψιάζεστε ότι το σφάλμα κωδικού 10 σχετίζεται με μη συμβατά, παλιά ή κατεστραμμένα προγράμματα οδήγησης, δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων.
Ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης συσκευής από το Windows Update
Ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής υλικού μέσω του Windows Update.
Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης συσκευής από την τοποθεσία web του κατασκευαστή
Ενημερώστε τα προγράμματα οδήγησης της συσκευής από την τοποθεσία web του κατασκευαστή. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης ή ενημέρωσης του προμηθευτή.
 • Εάν η συσκευή ήταν προεγκατεστημένη στον υπολογιστή, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του κατασκευαστή του υπολογιστή.
 • Εάν η συσκευή έχει εγκατασταθεί μετά την αγορά του υπολογιστή, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του κατασκευαστή της συσκευής.
 • Αν η συσκευή ήταν προεγκατεστημένη στον υπολογιστή και ο κατασκευαστής του υπολογιστή δεν διαθέτει ένα ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του κατασκευαστή της συσκευής.
Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα οδήγησης συσκευών που εγκαθίστανται είναι συμβατά με την τρέχουσα έκδοση και πλατφόρμα των Windows.

Ενημερώσεις λογισμικού και λειτουργικού συστήματος

Αν υποψιάζεστε ότι το σφάλμα κωδικού 10 σχετίζεται με ενημερώσεις λογισμικού και service pack που λείπουν, δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων:
 • Χρησιμοποιήστε το Windows Update για να εγκαταστήσετε τις τελευταίες ενημερώσεις για τα Windows.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του πιο πρόσφατου service pack των Windows, μεταβείτε στη διεύθυνσηService Pack και Update Center.
 • Εγκαταστήστε τις ενημερώσεις που αφορούν συγκεκριμένα τον υπολογιστή ή τη συσκευή. Για να το κάνετε αυτό, συνιστάται να επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του κατασκευαστή του υπολογιστή ή την τοποθεσία Web του κατασκευαστή της συσκευής.
Επιπλέον μέθοδοι για τα Windows XP

Προβλήματα ρύθμισης παραμέτρων συσκευής

Αν υποψιάζεστε ότι το σφάλμα κωδικού 10 σχετίζεται με προβλήματα ρύθμισης παραμέτρων της συσκευής, δοκιμάστε την ακόλουθη μέθοδο:
Μη αυτόματη επιδιόρθωση των κατεστραμμένων καταχωρήσεων του μητρώου
Σημείωση Για τη χρήση αυτής της μεθόδου, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος στα Windows ως διαχειριστής.
Σημαντικό Ακολουθήστε τα βήματα αυτής της ενότητας προσεκτικά. Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Πριν να το τροποποιήσετε, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου για επαναφορά σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα.

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε δύο καταχωρήσεις στο μητρώο των Windows που έχουν καταστραφεί. Για να χρησιμοποιήσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου για να διαγράψετε τις κατεστραμμένες καταχωρήσεις του μητρώου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows και το πλήκτρο R, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε regedit στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση (Run) και μετά πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή (Allow).
 3. Στο παράθυρο πλοήγησης, εντοπίστε και κάντε κλικ το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\

  Θα πρέπει να βλέπετε μια μεγάλη λίστα από δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου που μοιάζουν με:
  {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

  Σημείωση Κάθε δευτερεύον κλειδί 32 ψηφιών είναι μοναδικό και αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο τύπο ή κλάση υλικού στη Διαχείριση συσκευών.
 4. Βρείτε το σωστό GUID κλάσης που αντιστοιχεί στον τύπο της συσκευής υλικού για την οποία εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος της Διαχείρισης συσκευών.

  Τρόπος προσδιορισμού της σωστής κλάσης GUID της συσκευής υλικού

  Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε το σωστό GUID κλάσης για τη συσκευή υλικού:
  ΚλάσηGUIDΠεριγραφή συσκευής
  CDROM4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Μονάδες δίσκων CD/DVD/Blu-ray
  DiskDrive4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Σκληροί δίσκοι
  Οθόνη4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Προσαρμογείς οθόνης
  FDC4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Ελεγκτές δισκέτας
  FloppyDisk4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Μονάδες δισκέτας
  HDC4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Ελεγκτές σκληρού δίσκου
  HIDClass745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DAΟρισμένες συσκευές USB
  13946BDD1FC1-810F-11D0-BEC7-08002BE2092FΚεντρικός ελεγκτής IEEE 1394
  Εικόνα6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092FΦωτογραφικές μηχανές και σαρωτές
  Πληκτρολόγιο4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Πληκτρολόγια
  Μόντεμ4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Μόντεμ
  Ποντίκι4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Ποντίκια και συσκευές κατάδειξης
  Πολυμέσα4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Συσκευές ήχου και βίντεο
  Δίκτυο4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Προσαρμογείς δικτύου
  Θύρες4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Σειριακές και παράλληλες θύρες
  SCSIAdapter4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Ελεγκτές SCSI και RAID
  Σύστημα4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318Δίαυλοι συστήματος, γέφυρες κτλ.
  USB36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000Ελεγκτές κεντρικού υπολογιστή και διανομείς USB
  Σημείωση Δεν πρόκειται για τη πλήρη λίστα των GUID κλάσης συσκευών. Δεν περιλαμβάνονται πολλές λιγότερο συνηθισμένες κλάσεις συσκευών που καθορίζονται από το σύστημα. Οι συσκευές μπορούν να δημιουργήσουν μοναδικές κλάσεις με βάση διάφορες μεταβλητές, κάτι που καθιστά αδύνατη την παράθεση όλων των κλάσεων.

  Για παράδειγμα, εάν η μονάδα δίσκου DVD εμφανίζεται ένα σφάλμα με κωδικό 10 στη Διαχείριση συσκευών. Σύμφωνα με την παραπάνω λίστα, το GUID για συσκευές CD/DVD είναι 4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318. Όταν γνωρίζετε αυτό το GUID, μπορείτε να συνεχίσετε στο επόμενο βήμα.
 5. Κάντε κλικ στο δευτερεύον κλειδί μητρώου που αντιστοιχεί στο GUID κλάσης της συσκευής που προσδιορίσατε στο τελευταίο βήμα.
 6. Στο παράθυρο στα δεξιά, κάντε κλικ στο στοιχείο UpperFilters.

  Σημείωση Ενδέχεται να δείτε μια καταχώρηση μητρώου UpperFilters.bak. Δεν χρειάζεται να καταργήσετε αυτήν την καταχώρηση. Κάντε κλικ μόνο στο στοιχείο UpperFilters.
  Αν δεν βλέπετε την καταχώρηση μητρώου UpperFilters, ίσως να πρέπει να καταργήσετε την καταχώρηση μητρώου LowerFilters. Για να το κάνετε αυτό, προχωρήστε στο βήμα 9.
 7. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 8. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 9. Στο παράθυρο στα δεξιά, κάντε κλικ στο στοιχείο LowerFilters.
  Σημείωση Αν η καταχώρηση μητρώου LowerFilters ή UpperFilters δεν εμφανίζεται, αυτή η μέθοδος δεν είναι κατάλληλη για εσάς.
 10. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 11. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 12. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.
 13. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Ζητήματα συμβατότητας υλικού

Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με τη συγκεκριμένη έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λίστα συμβατότητας υλικού των Windows (HCL), για να προσδιορίσετε αν η συσκευή αναφέρεται ως συμβατή με την τρέχουσα έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 943104 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/08/2014 19:02:00 - Αναθεώρηση: 13.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

 • kbtshoot kbexpertiseadvanced kbinfo KB943104
Σχόλια