Εισαγωγή στο Excel

Εισαγωγή ή διαγραφή φύλλου εργασίας

Εισαγωγή ή διαγραφή φύλλου εργασίας

Στο Excel, μπορείτε εύκολα να εισαγάγετε, να μετονομάσετε και να διαγράψετε φύλλα εργασίας στο βιβλίο εργασίας σας.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Εισαγωγή φύλλου εργασίας

 • Επιλέξτε το εικονίδιο συν Επιλέξτε στο κάτω μέρος της οθόνης.

 • Εναλλακτικά, επιλέξτε Κεντρική > Εισαγωγή > Εισαγωγή φύλλου.

  Εισαγωγή κελιών

Μετονομασία φύλλου εργασίας

 • Κάντε διπλό κλικ στο όνομα του φύλλου στην Κεντρική καρτέλα για να το μετονομάσετε γρήγορα.

 • Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα Φύλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία και πληκτρολογήστε το νέο όνομα.

Διαγραφή φύλλου εργασίας

 • Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα Φύλλο και επιλέξτε Διαγραφή Διαγραφή.

 • Εναλλακτικά, επιλέξτε το φύλλο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κεντρική > Διαγραφή > Διαγραφή φύλλου.

  Διαγραφή

Σημείωση: Οι καρτέλες φύλλου εμφανίζονται από προεπιλογή. Εάν δεν εμφανίζονται, κάντε κλικ στις Επιλογές > Για προχωρημένους > Εμφάνιση επιλογών για αυτό το βιβλίο εργασίας > Εμφάνιση καρτελών φύλλου.

Για να εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας, κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να εισαγάγετε γρήγορα ένα νέο φύλλο εργασίας στο τέλος των υπαρχόντων φύλλων εργασίας, κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή φύλλου εργασίας στο κάτω μέρος της οθόνης.

  Καρτέλες φύλλων

 • Για να εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας πριν από ένα υπάρχον φύλλο εργασίας, επιλέξτε αυτό το φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Κεντρική καρτέλα και, στην ομάδα Κελιά, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή φύλλου.

  Η ομάδα "Κελιά" στην "Κεντρική" καρτέλα

  Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στην καρτέλα ενός υπάρχοντος φύλλου εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή. Στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στην επιλογή Φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τη σειρά των φύλλων εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στην καρτέλα που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, μεταφέρετέ τη στη θέση που θέλετε.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ταυτόχρονη εισαγωγή πολλών φύλλων εργασίας

Αλλαγή του προεπιλεγμένου αριθμού των φύλλων εργασίας σε ένα νέο βιβλίο εργασίας

Εισαγωγή ενός νέου φύλλου εργασίας που βασίζεται σε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο

Μετονομασία φύλλου εργασίας

Διαγραφή ενός ή περισσότερων φύλλων εργασίας

Ταυτόχρονη εισαγωγή πολλών φύλλων εργασίας

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και, στη συνέχεια, επιλέξτε ισάριθμες καρτέλες φύλλων των φύλλων εργασίας που θέλετε να εισαγάγετε στο ανοικτό βιβλίο εργασίας.

  Για παράδειγμα, εάν θέλετε να προσθέσετε τρία νέα φύλλα εργασίας, επιλέξτε τρεις καρτέλες φύλλου εργασίας από τα υπάρχοντα φύλλα εργασίας.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Κελιά, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και επιλέξτε Εισαγωγή φύλλου.

  Η ομάδα "Κελιά" στην "Κεντρική" καρτέλα

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στις επιλεγμένες καρτέλες φύλλου και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή. Στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στην επιλογή Φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Για να αλλάξετε τη σειρά των φύλλων εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στην καρτέλα που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, μεταφέρετέ τη στη θέση που θέλετε.

Αλλαγή του προεπιλεγμένου ονόματος φύλλων εργασίας σε ένα νέο βιβλίο εργασίας

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

  Τι είναι και πού βρίσκεται το Κουμπί του Microsoft Backstage;

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κουμπί του Microsoft Backstage, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι και πού είναι η προβολή Backstage;

 2. Στην περιοχή Excel, επιλέξτε Επιλογές.

 3. Στην κατηγορία Γενικά, στην ενότητα Κατά τη δημιουργία νέων βιβλίων εργασίας, στο πλαίσιο Να συμπεριληφθεί αυτό το πλήθος φύλλων, εισαγάγετε τον αριθμό φύλλων που θέλετε να συμπεριλαμβάνονται από προεπιλογή κατά τη δημιουργία ενός νέου βιβλίου εργασίας.

 4. Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε άλλη καρτέλα για να επιστρέψετε στο αρχείο σας.

Εισαγωγή ενός νέου φύλλου εργασίας που βασίζεται σε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο

 1. Εάν χρειάζεται, δημιουργήστε το πρότυπο φύλλου εργασίας στο οποίο θέλετε να βασίσετε ένα νέο φύλλο εργασίας.

  Τρόπος δημιουργίας ενός προτύπου φύλλου εργασίας

  1. Επιλέξτε το φύλλο εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

  3. Στην περιοχή πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

  4. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε το όνομα του προτύπου φύλλου εργασίας.

   • Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο φύλλου εργασίας, πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   • Για να δημιουργήσετε το προεπιλεγμένο πρότυπο φύλλου εργασίας, πληκτρολογήστε φύλλο.

    Σημείωση: Το προσαρμοσμένα πρότυπα αποθηκεύονται αυτόματα στον φάκελο Πρότυπα. Το προεπιλεγμένο πρότυπο φύλλου εργασίας, φύλλο.xltx ή φύλλο.xltm, θα πρέπει να αποθηκευτεί στο φάκελο XLStart, ο οποίο είναι συνήθως C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\XLStart.

  5. Κάντε ένα από τα εξής:

   • Σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Vista, στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπο του Excel ή Πρότυπο του Excel με δυνατότητα μακροεντολών.

   • Σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Microsoft Windows XP, στο πλαίσιο Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπο του Excel ή Πρότυπο του Excel με δυνατότητα μακροεντολών.

  6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 2. Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα φύλλου ενός φύλλου εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο πρότυπο για τον τύπο του φύλλου που θέλετε.

Μετονομασία φύλλου εργασίας

 1. Στη γραμμή Καρτέλα φύλλου, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα φύλλου που θέλετε να μετονομάσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετονομασία φύλλου.

  Καρτέλες φύλλου με επιλεγμένο το Φύλλο2

 2. Επιλέξτε το τρέχον όνομα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το νέο όνομα.

  Συμβουλή: Μπορείτε να συμπεριλάβετε το όνομα του φύλλου στην εκτύπωση του φύλλου εργασίας.

  Τρόπος εκτύπωσης ονομάτων φύλλων

  1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, επιλέξτε Κεφαλίδα & υποσέλιδο.

  2. Στην Προβολή διάταξης σελίδας, κάντε κλικ στη θέση στην οποία θέλετε να εμφανίζεται το όνομα του φύλλου.

  3. Στην ομάδα Στοιχεία Κεφαλίδας & υποσέλιδου, κάντε κλικ στο κουμπί Όνομα φύλλου Εικόνα κουμπιού .

Διαγραφή ενός ή περισσότερων φύλλων εργασίας

 1. Επιλέξτε τα φύλλα εργασίας που θέλετε να διαγράψετε.

  Συμβουλή: Όταν είναι επιλεγμένα πολλά φύλλα εργασίας, εμφανίζεται η ένδειξη [Ομάδα] στη γραμμή τίτλου, στο επάνω μέρος του φύλλου εργασίας. Για να ακυρώσετε την επιλογή πολλών φύλλων εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε φύλλο εργασίας δεν έχει επιλεγεί. Εάν δεν είναι ορατό κάποιο μη επιλεγμένο φύλο εργασίας, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα ενός επιλεγμένου φύλλου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση ομαδοποίησης φύλλων στο μενού συντόμευσης.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Κελιά, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Διαγραφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή φύλλου.

  Η ομάδα "Κελιά" στην "Κεντρική" καρτέλα

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στην καρτέλα φύλλου ενός φύλλου εργασίας ή σε μια καρτέλα φύλλου οποιωνδήποτε επιλεγμένων φύλλων εργασίας που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην εντολή Διαγραφή φύλλου.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×