Το θέμα περιγράφει τους πιο συνηθισμένους λόγους εμφάνισης του "#N/A σφάλματος" ως αποτέλεσμα των συναρτήσεων INDEXή MATCH.
 

Σημείωση: Εάν θέλετε η συνάρτηση INDEX ή MATCH να επιστρέφει μια χαρακτηριστική τιμή αντί για #N/A, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση IFERROR και, στη συνέχεια, ενθέστε τις συναρτήσεις INDEX και MATCH μέσα σε αυτή τη συνάρτηση. Η αντικατάσταση #N/A με τη δική σας τιμή προσδιορίζει μόνο το σφάλμα, αλλά δεν το επιλύει. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό, πριν χρησιμοποιήσετε την IFERROR,να βεβαιωθείτε ότι ο τύπος λειτουργεί σωστά όπως σκοπεύετε.

Πρόβλημα: Δεν υπάρχουν δεδομένα που να ταιριάζουν

Όταν η συνάρτηση MATCH δεν βρει την τιμή αναζήτησης στον πίνακα αναζήτησης, επιστρέφει το σφάλμα #N/A.

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα υπάρχουν στο υπολογιστικό φύλλο, αλλά η match δεν μπορεί να τα εντοπίσει, αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή:

  • Το κελί έχει μη αναμενόμενους χαρακτήρες ή κρυφά διαστήματα.

  • Το κελί ενδέχεται να μην έχει μορφοποιηθεί ως σωστός τύπος δεδομένων. Για παράδειγμα, το κελί έχει αριθμητικές τιμές, αλλά μπορεί να έχει μορφοποιηθεί ως κείμενο.
     

ΛΥΣΗ:Για να καταργήσετε μη αναμενόμενους χαρακτήρες ή κρυφά διαστήματα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση CLEAN ή TRIM, αντίστοιχα. Επίσης, επαληθεύστε εάν τα κελιά έχουν μορφοποιηθεί ως σωστοί τύποι δεδομένων.

Έχετε χρησιμοποιήσει έναν τύπο πίνακα χωρίς να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Enter

Όταν χρησιμοποιείτε έναν πίνακα στις συναρτήσεις INDEX,MATCHή συνδυασμό αυτών των δύο συναρτήσεων, είναι απαραίτητο να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Enter στο πληκτρολόγιο. Excel θα περικλείει αυτόματα τον τύπο μέσα σε καλλιτεχνικά άγκιπα {}. Εάν προσπαθήσετε να εισαγάγετε τις αγκύλες μόνοι σας, Excel τον τύπο ως κείμενο.

Σημείωση: Εάν έχετε μια τρέχουσα έκδοση του Microsoft 365,μπορείτε απλώς να εισαγάγετε τον τύπο στο κελί εξόδου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε τον τύπο ως δυναμικό τύπο πίνακα. Διαφορετικά, ο τύπος πρέπει να εισαχθεί ως τύπος πίνακα παλαιού τύπου, επιλέγοντας πρώτα την περιοχή εξόδου, εισάγοντας τον τύπο στο κελί εξόδου και, στη συνέχεια, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ENTER για να τον επιβεβαιώσετε. Το Excel εισαγάγει άγκιστρα στην αρχή και στο τέλος του τύπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους πίνακα, ανατρέξτε στο θέμα Γενικές οδηγίες και παραδείγματα τύπων πίνακα.

Πρόβλημα: Υπάρχει ασυνέπεια στον τύπο αντιστοίχισης και στη σειρά ταξινόμησης των δεδομένων

Όταν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση MATCH,θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια μεταξύ της τιμής στο όρισμα match_type και της σειράς ταξινόμησης των τιμών στον πίνακα αναζήτησης. Εάν η σύνταξη αποκλίνει από τους παρακάτω κανόνες, θα δείτε το σφάλμα #N/A.

  • Εάν match_type είναι 1 ή δεν καθορίζεται, οι τιμές lookup_array πρέπει να είναι σε αύξουσα σειρά. Για παράδειγμα, -2, -1, 0, 1, 2..., A, B, C..., FALSE, TRUE, για να ονομάσετε μερικά.

  • Εάν match_type είναι -1, οι τιμές lookup_array πρέπει να είναι σε φθίνουσα σειρά.

Στο παρακάτω παράδειγμα, η συνάρτηση MATCH είναι

=MATCH(40;B2:B10;-1)

Συνάρτηση αντιστοίχισης του Excel

Το match_type στη σύνταξη έχει οριστεί σε -1, το οποίο σημαίνει ότι η σειρά των τιμών στο B2:B10 θα πρέπει να είναι σε φθίνουσα σειρά για να λειτουργήσει ο τύπος. Ωστόσο, οι τιμές είναι σε αύξουσα σειρά και αυτό προκαλεί το σφάλμα #N/A.

ΛΥΣΗ: Αλλάξτε το match_type σε 1 ή ταξινομήστε τον πίνακα σε φθίνουσα μορφή. Στη συνέχεια, δοκιμάστε το ξανά.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Δείτε επίσης

Πώς να διορθώσετε ένα σφάλμα #Δ/Υ

Τρόπος χρήσης των συναρτήσεων φύλλου εργασίας INDEX και MATCH με πολλά κριτήρια Excel

Συνάρτηση INDEX

Συνάρτηση MATCH

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους

Όλες οι συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Όλες οι συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×