Σχετικά θέματα
×
Τύποι και συναρτήσεις
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.
Τύποι και συναρτήσεις

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργείτε τύπους και να χρησιμοποιείτε ενσωματωμένες συναρτήσεις για να εκτελείτε υπολογισμούς και να επιλύετε προβλήματα.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Σημαντικό: Τα αποτελέσματα του υπολογισμού τύπων και ορισμένων συναρτήσεων φύλλου εργασίας του Excel μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ υπολογιστή Windows με αρχιτεκτονική x86 ή x86-64 και υπολογιστή Windows RT με αρχιτεκτονική ARM. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές.

Σημαντικό: Σε αυτό το άρθρο συζητάμε τα XLOOKUP και VLOOKUP, τα οποία είναι παρόμοια. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τη νέα συνάρτηση XLOOKUP, μια βελτιωμένη έκδοση της συνάρτησης VLOOKUP που λειτουργεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και επιστρέφει ακριβείς αντιστοιχίσεις από προεπιλογή, όντας πιο εύκολη και εύχρηστη από την προηγούμενη συνάρτηση.

Δημιουργία τύπου που αναφέρεται σε τιμές σε άλλα κελιά

 1. Επιλέξτε ένα κελί.

 2. Πληκτρολογήστε το σύμβολο ίσον (=).

  Σημείωση: Οι τύποι στο Excel ξεκινούν πάντα με το σύμβολο ίσον.

 3. Επιλέξτε ένα κελί ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνσή του στο επιλεγμένο κελί.

  επιλέξτε κελί

 4. Εισαγάγετε έναν τελεστή. Για παράδειγμα, – για αφαίρεση.

 5. Επιλέξτε το επόμενο κελί ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνσή του στο επιλεγμένο κελί.

  επόμενο κελί

 6. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού εμφανίζεται στο κελί με τον τύπο.

Δείτε έναν τύπο

Κατά την εισαγωγή ενός τύπου σε ένα κελί, εμφανίζεται επίσης στη γραμμή τύπων.

Γραμμή τύπων

 • Για να δείτε έναν τύπο στη γραμμή τύπων, επιλέξτε ένα κελί.

  Δείτε τη γραμμή τύπων

Εισαγωγή τύπου που περιέχει ενσωματωμένη συνάρτηση

 1. Επιλέξτε ένα κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε το σύμβολο ίσον (=) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια συνάρτηση. Για παράδειγμα, =SUM για να λάβετε το σύνολο των πωλήσεων.

 3. Πληκτρολογήστε μια αριστερή παρένθεση.

 4. Επιλέξτε την περιοχή των κελιών και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια δεξιά παρένθεση.

  περιοχή

 5. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα.

Λήψη του βιβλίου εργασίας εκμάθησης τύπων

Έχουμε δημιουργήσει ένα βιβλίο εργασίας με τίτλο Γρήγορα αποτελέσματα με τους τύπους του οποίου μπορείτε να κάνετε λήψη. Εάν είστε νέος χρήστης του Excel ή ακόμη κι αν έχετε κάποια εμπειρία με αυτό, μπορείτε να δείτε τους πιο κοινούς τύπους του Excel σε αυτή την περιήγηση. Με ρεαλιστικά παραδείγματα και χρήσιμες εικόνες, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις συναρτήσεις Sum, Count, Average και Vlookup σαν επαγγελματίας.

Οι τύποι σε βάθος

Μπορείτε να περιηγηθείτε στις παρακάτω ενότητες για να μάθετε περισσότερα για συγκεκριμένα στοιχεία των τύπων.

Ένας τύπος μπορεί επίσης να περιέχει κάποιο ή όλα από τα ακόλουθα στοιχεία: συναρτήσεις, αναφορές, τελεστές και σταθερές.

Τα μέρη ενός τύπου   

Τα μέρη ενός τύπου

1. Συναρτήσεις: Η συνάρτηση PI() επιστρέφει την τιμή του π: 3,142...

2. Αναφορές: Το A2 επιστρέφει την τιμή στο κελί A2.

3. Σταθερές: Αριθμητικές τιμές ή τιμές κειμένου που καταχωρούνται απευθείας μέσα σε έναν τύπο, όπως το 2.

4. Τελεστές: Ο τελεστής ^ (σύμβολο εκθέτη) υψώνει έναν αριθμό σε μια δύναμη και ο τελεστής * (αστερίσκος) πολλαπλασιάζει αριθμούς.

Η σταθερά είναι μια τιμή που δεν υπολογίζεται, μένει πάντα αμετάβλητη. Για παράδειγμα, η ημερομηνία 10/9/2008, ο αριθμός 210 και το κείμενο "Τριμηνιαίες αποδοχές" είναι σταθερές. Μια παράσταση ή μια τιμή που αποτελεί αποτέλεσμα μιας παράστασης δεν είναι σταθερά. Εάν χρησιμοποιείτε σταθερές σε έναν τύπο αντί για αναφορές κελιών (για παράδειγμα, =30+70+110), το αποτέλεσμα αλλάζει μόνο εάν τροποποιήσετε τον τύπο. Σε γενικές γραμμές, είναι καλύτερα να τοποθετείτε σταθερές σε μεμονωμένα κελιά, όπου μπορούν εύκολα να αλλάξουν, αν χρειαστεί και, στη συνέχεια, να αναφέρετε αυτά τα κελιά στους τύπους.

Μια αναφορά προσδιορίζει ένα κελί ή μια περιοχή κελιών σε ένα φύλλο εργασίας και υποδεικνύει στο Excel τη θέση αναζήτησης των τιμών ή των δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε έναν τύπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναφορές για να χρησιμοποιήσετε σε έναν τύπο δεδομένα που περιέχονται σε διαφορετικά τμήματα ενός φύλλου εργασίας ή να χρησιμοποιήσετε την τιμή ενός κελιού σε πολλούς τύπους. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αναφορές σε κελιά άλλων φύλλων του ίδιου βιβλίου εργασίας, καθώς και σε άλλα βιβλία εργασίας. Οι αναφορές σε κελιά άλλων βιβλίων εργασίας ονομάζονται συνδέσεις ή εξωτερικές αναφορές.

 • Το στυλ αναφοράς A1

  Από προεπιλογή, το Excel χρησιμοποιεί το στυλ αναφοράς A1, το οποίο αναφέρεται σε στήλες με γράμματα (A έως XFD, σε ένα σύνολο 16.384 στηλών) και αναφέρεται σε γραμμές με αριθμούς (από το 1 έως και το 1.048.576). Αυτά τα γράμματα και οι αριθμοί ονομάζονται επικεφαλίδες γραμμών και στηλών. Για αναφορά σε ένα κελί, πληκτρολογήστε το γράμμα της στήλης ακολουθούμενο από τον αριθμό γραμμής. Για παράδειγμα, το B2 παραπέμπει στο κελί όπου διασταυρώνεται η στήλη B με τη γραμμή 2.

  Για αναφορά

  Χρησιμοποιήστε

  Στο κελί της στήλης A και της γραμμής 10

  A10

  Στην περιοχή κελιών της στήλης A και των γραμμών 10 έως 20

  A10:A20

  Στην περιοχή κελιών της γραμμής 15 και των στηλών B έως E

  B15:E15

  Σε όλα τα κελιά της γραμμής 5

  5:5

  Σε όλα τα κελιά των γραμμών 5 έως 10

  5:10

  Σε όλα τα κελιά της στήλης H

  H:H

  Σε όλα τα κελιά των στηλών H έως J

  H:J

  Στην περιοχή κελιών των στηλών A έως E και των γραμμών 10 έως 20

  A10:E20

 • Δημιουργία αναφοράς σε ένα κελί ή μια περιοχή κελιών σε άλλο φύλλο εργασίας του ίδιου βιβλίου εργασίας

  Στο ακόλουθο παράδειγμα, η συνάρτηση AVERAGE υπολογίζει τον μέσο όρο της περιοχής B1:B10 του φύλλου εργασίας που ονομάζεται Marketing στο ίδιο βιβλίο εργασίας.

  Παράδειγμα αναφοράς φύλλου

  1. Παραπέμπει στο φύλλο εργασίας με το όνομα "Marketing"

  2. Παραπέμπει στην περιοχή κελιών από το B1 έως το B10

  3. Το θαυμαστικό (!) διαχωρίζει την αναφορά του φύλλου εργασίας από την αναφορά περιοχής κελιών

  Σημείωση: Εάν το φύλλο εργασίας στο οποίο γίνεται αναφορά περιέχει κενά διαστήματα ή αριθμούς, πρέπει να προσθέσετε αποστρόφους (') πριν και μετά το όνομα του φύλλου εργασίας, όπως ='123'! A1 ή ='Έσοδα Ιανουαρίου'! A1.

 • Η διαφορά μεταξύ απόλυτων, σχετικών και μεικτών αναφορών

  1. Σχετικές αναφορές    Μια σχετική αναφορά κελιού σε έναν τύπο, όπως η αναφορά A1, βασίζεται στη σχετική θέση του κελιού που περιέχει τον τύπο και του κελιού στο οποίο γίνεται αναφορά. Εάν αλλάξει η θέση του κελιού που περιέχει τον τύπο, η αναφορά αλλάζει. Εάν αντιγράψετε ή συμπληρώσετε τον τύπο οριζόντια σε γραμμές ή κατακόρυφα σε στήλες, η αναφορά προσαρμόζεται αυτόματα. Από προεπιλογή, οι νέοι τύποι χρησιμοποιούν σχετικές αναφορές. Για παράδειγμα, εάν αντιγράψετε ή συμπληρώσετε μια σχετική αναφορά από το κελί B2 στο κελί B3, θα προσαρμοστεί αυτόματα από =A1 σε =A2.

   Αντίγραφο τύπου με σχετική αναφορά   

   Αντίγραφο τύπου με σχετική αναφορά

  2. Απόλυτες αναφορές    Μια απόλυτη αναφορά κελιού σε έναν τύπο, όπως η αναφορά $A$1, παραπέμπει πάντοτε σε ένα κελί που βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη θέση. Εάν αλλάξει η θέση του κελιού που περιέχει τον τύπο, η απόλυτη αναφορά παραμένει ίδια. Εάν αντιγράψετε ή συμπληρώσετε τον τύπο οριζόντια σε γραμμές ή κατακόρυφα σε στήλες, η απόλυτη αναφορά δεν προσαρμόζεται. Από προεπιλογή, οι νέοι τύποι χρησιμοποιούν σχετικές αναφορές και ίσως χρειαστεί να τις αλλάξετε σε απόλυτες αναφορές. Για παράδειγμα, εάν αντιγράψετε ή συμπληρώσετε μια απόλυτη αναφορά από το κελί B2 στο κελί B3, η αναφορά παραμένει ίδια και για τα δύο κελιά: =$A$1.

   Αντίγραφο τύπου με απόλυτη αναφορά   

   Αντίγραφο τύπου με απόλυτη αναφορά
  3. Μεικτές αναφορές    Μια μεικτή αναφορά έχει μια απόλυτη στήλη και μια σχετική γραμμή ή μια απόλυτη γραμμή και μια σχετική στήλη. Μια απόλυτη αναφορά σε στήλη έχει τη μορφή $A1, $B1 κ.ο.κ. Μια απόλυτη αναφορά σε γραμμή έχει τη μορφή A$1, B$1 κ.ο.κ. Εάν αλλάξει η θέση του κελιού που περιέχει τον τύπο, η σχετική αναφορά αλλάζει ενώ η απόλυτη αναφορά παραμένει αμετάβλητη. Εάν αντιγράψετε ή συμπληρώσετε τον τύπο οριζόντια σε γραμμές ή κατακόρυφα σε στήλες, η σχετική αναφορά προσαρμόζεται αυτόματα ενώ η απόλυτη αναφορά δεν προσαρμόζεται. Για παράδειγμα, εάν αντιγράψετε ή συμπληρώσετε μια μεικτή αναφορά από το κελί A2 στο κελί B3, θα προσαρμοστεί από =A$1 σε =B$1.

   Αντίγραφο τύπου με μεικτή αναφορά   

   Αντίγραφο τύπου με μεικτή αναφορά

 • Το στυλ αναφοράς 3-Δ

  Εύκολη αναφορά σε πολλά φύλλα εργασίας    Εάν θέλετε να αναλύσετε δεδομένα που βρίσκονται στο ίδιο κελί ή στην ίδια περιοχή κελιών σε πολλά φύλλα εργασίας του βιβλίου εργασίας, χρησιμοποιήστε μια αναφορά 3-Δ. Η αναφορά 3-Δ περιλαμβάνει την αναφορά του κελιού ή της περιοχής έχοντας πριν από αυτήν μια περιοχή ονομάτων φύλλων εργασίας. Το Excel χρησιμοποιεί όλα τα φύλλα εργασίας που είναι αποθηκευμένα μεταξύ του αρχικού και του τελικού ονόματος της αναφοράς. Για παράδειγμα, η συνάρτηση =SUM(Φύλλο2:Φύλλο13!B5) προσθέτει όλες τις τιμές που περιέχονται στο κελί B5 σε όλα τα φύλλα εργασίας που βρίσκονται μεταξύ του Φύλλου 2 και του Φύλλου 13, συμπεριλαμβανομένων και των δύο αυτών φύλλων.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναφορές 3-Δ για να παραπέμψετε σε κελιά άλλων φύλλων, να προσδιορίσετε ονόματα και να δημιουργήσετε τύπους, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες συναρτήσεις: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA και VARPA.

  • Οι αναφορές 3-Δ δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σε τύπους πίνακα.

  • Οι αναφορές 3-Δ δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν με τον τελεστής τομής (ένα διάστημα) ή σε τύπους που χρησιμοποιούν έμμεση διασταύρωση.

  Τι συμβαίνει κατά τη μετακίνηση, την αντιγραφή, την εισαγωγή ή τη διαγραφή φύλλων εργασίας    Τα ακόλουθα παραδείγματα εξηγούν τι συμβαίνει όταν μετακινείτε, αντιγράφετε, εισάγετε ή διαγράφετε φύλλα εργασίας που περιλαμβάνονται σε μια αναφορά 3-Δ. Τα παραδείγματα χρησιμοποιούν τον τύπο =SUM(Φύλλο2:Φύλλο6!A2:A5) για την πρόσθεση των τιμών των κελιών A2 έως A5 στα φύλλα εργασίας 2 έως 6.

  • Εισαγωγή ή αντιγραφή    Εάν πραγματοποιήσετε εισαγωγή ή αντιγραφή φύλλων μεταξύ των φύλλων Φύλλο2 και Φύλλο6 (τα όρια σε αυτό το παράδειγμα), το Excel περιλαμβάνει στους υπολογισμούς όλες τις τιμές των κελιών A2 έως A5 των πρόσθετων φύλλων.

  • Διαγραφή     Εάν διαγράψετε τα φύλλα που βρίσκονται μεταξύ των φύλλων Φύλλο2 και Φύλλο6, το Excel καταργεί τις τιμές τους από τον υπολογισμό.

  • Μετακίνηση    Εάν μετακινήσετε τα φύλλα που βρίσκονται μεταξύ των φύλλων Φύλλο2 και Φύλλο6 σε μια θέση έξω από την περιοχή φύλλων αναφοράς, το Excel καταργεί τις τιμές τους από τον υπολογισμό.

  • Μετακίνηση τελικού σημείου    Εάν μετακινήσετε το Φύλλο2 ή το Φύλλο6 σε άλλη θέση του ίδιου βιβλίου εργασίας, το Excel προσαρμόζει τον υπολογισμό ώστε να περιλαμβάνει τη νέα περιοχή φύλλων μεταξύ των δύο αυτών φύλλων.

  • Διαγραφή τελικού σημείου    Εάν διαγράψετε το Φύλλο2 ή το Φύλλο6, το Excel προσαρμόζει τον υπολογισμό ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή φύλλων μεταξύ των δύο αυτών φύλλων.

 • Το στυλ αναφοράς R1C1

  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα στυλ αναφοράς όπου οι γραμμές και οι στήλες του φύλλου εργασίας είναι αριθμημένες. Το στυλ αναφοράς R1C1 είναι χρήσιμο για τον υπολογισμό των θέσεων γραμμών και στηλών σε μακροεντολές. Στο στυλ R1C1, το Excel υποδηλώνει τη θέση ενός κελιού με ένα "R" ακολουθούμενο από έναν αριθμό γραμμής και ένα "C" ακολουθούμενο από έναν αριθμό στήλης.

  Αναφορά

  Σημασία

  R[-2]C

  Μια σχετική αναφορά στο κελί που βρίσκεται δύο γραμμές προς τα επάνω και στην ίδια στήλη

  R[2]C[2]

  Μια σχετική αναφορά στο κελί που βρίσκεται δύο γραμμές προς τα κάτω και δύο στήλες προς τα δεξιά

  R2C2

  Μια απόλυτη αναφορά στο κελί που βρίσκεται στη δεύτερη γραμμή και στη δεύτερη στήλη

  R[-1]

  Μια σχετική αναφορά σε ολόκληρη τη γραμμή που βρίσκεται επάνω από το ενεργό κελί

  R

  Μια απόλυτη αναφορά στην τρέχουσα γραμμή

  Όταν καταγράφετε μια μακροεντολή, το Excel καταγράφει ορισμένες εντολές χρησιμοποιώντας το στυλ αναφοράς R1C1. Για παράδειγμα, εάν καταγράψετε μια εντολή, όπως η επιλογή του κουμπιού "Αυτόματη Άθροιση " για την εισαγωγή ενός τύπου που προσθέτει μια περιοχή κελιών, το Excel καταγράφει τον τύπο χρησιμοποιώντας αναφορές με στυλ R1C1 και όχι με στυλ A1.

  Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το στυλ αναφοράς R1C1 ορίζοντας ή καταργώντας την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Στυλ αναφοράς R1C1 που βρίσκεται στην ενότητα Εργασία με τύπους της κατηγορίας Τύποι του παραθύρου διαλόγου Επιλογές. Για να εμφανίσετε αυτό το παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο .

  Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη στις Κοινότητες.

Δείτε επίσης

Εναλλαγή μεταξύ σχετικών, απόλυτων και μεικτών αναφορών για συναρτήσεις

Χρήση τελεστών υπολογισμού σε τύπους του Excel

Η σειρά με την οποία το Excel εκτελεί πράξεις σε τύπους

Χρήση συναρτήσεων και ένθετων συναρτήσεων σε τύπους του Excel

Ορισμός και χρήση ονομάτων σε τύπους

Γενικές οδηγίες και παραδείγματα τύπων πίνακα

Διαγραφή ή κατάργηση ενός τύπου

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εύρεση και διόρθωση σφαλμάτων σε τύπους

Συντομεύσεις πληκτρολογίου και πλήκτρα λειτουργιών του Excel

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×