Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Τύποι και συναρτήσεις

Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο ημερομηνιών

Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο ημερομηνιών

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATEDIF, όταν θέλετε να υπολογίσετε τη διαφορά μεταξύ δύο ημερομηνιών. Τοποθετήστε πρώτα μια ημερομηνία έναρξης σε ένα κελί και μια ημερομηνία λήξης σε μια άλλη. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν τύπο όπως ένας από τους παρακάτω.

Προειδοποίηση: Αν το όρισμα Ημερομηνία_έναρξης είναι μεγαλύτερο από το Ημερομηνία_λήξης, το αποτέλεσμα θα είναι #ΑΡΙΘ!.

Διαφορά στις ημέρες

= DATEDIF (D9; Ε9; "d") με αποτέλεσμα 856

Σε αυτό το παράδειγμα, η ημερομηνία έναρξης είναι στο κελί D9 και η ημερομηνία λήξης βρίσκεται στο Ε9. Ο τύπος είναι στο F9. Το "d" επιστρέφει τον αριθμό των ολόκληρων ημερών μεταξύ των δύο ημερομηνιών.

Διαφορά σε εβδομάδες

= (DATEDIF (D13; E13; "d")/7) και αποτέλεσμα: 122,29

Σε αυτό το παράδειγμα, η ημερομηνία έναρξης είναι στο κελί D13 και η ημερομηνία λήξης βρίσκεται στο E13. Το "d" επιστρέφει τον αριθμό των ημερών. Αλλά παρατηρήστε το /7 στο τέρμα. Αυτό διαιρεί τον αριθμό των ημερών με το 7, καθώς υπάρχουν 7 ημέρες σε μια εβδομάδα. Σημειώστε ότι αυτό το αποτέλεσμα πρέπει επίσης να μορφοποιηθεί ως αριθμός. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + 1. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή αριθμός> δεκαδικά ψηφία: 2.

Διαφορά σε μήνες

= DATEDIF (D5, E5; "μ") και αποτέλεσμα: 28

Σε αυτό το παράδειγμα, η ημερομηνία έναρξης είναι στο κελί D5 και η ημερομηνία λήξης είναι σε E5. Στον τύπο, το "μ" επιστρέφει τον αριθμό των πλήρων μηνών μεταξύ των δύο ημερών.

Διαφορά ετών

= DATEDIF (D2; E2; "y") και αποτέλεσμα: 2

Σε αυτό το παράδειγμα, η ημερομηνία έναρξης είναι στο κελί D2 και η ημερομηνία λήξης είναι στο E2. Το "y" επιστρέφει τον αριθμό των ολόκληρων ετών μεταξύ των δύο ημερών.

Υπολογισμός ηλικίας σε συσσωρευμένα έτη, μήνες και ημέρες

Μπορείτε επίσης να υπολογίσετε την ηλικία ή την ώρα υπηρεσίας κάποιου ατόμου. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι κάτι σαν "2 έτη, 4 μήνες, 5 ημέρες".

1. Χρησιμοποιήστε το DATEDIF για να δείτε τα συνολικά έτη.

= DATEDIF (D17;, ένδειξη, "y") και αποτέλεσμα: 2

Σε αυτό το παράδειγμα, η ημερομηνία έναρξης είναι στο κελί D17; και η ημερομηνία λήξης βρίσκεται στην ένδειξη. Στον τύπο, το "y" επιστρέφει τον αριθμό των ολόκληρων ετών μεταξύ των δύο ημερών.

2. Χρησιμοποιήστε το DATEDIF ξανά με το "YM" για να βρίσκετε μήνες.

= DATEDIF (D17;, ένδειξη, "YM") και αποτέλεσμα: 4

Σε ένα άλλο κελί, χρησιμοποιήστε τον τύπο DATEDIF με την παράμετρο "YM" . Το "YM" επιστρέφει τον αριθμό των υπόλοιπων μηνών που έχουν περάσει από το τελευταίο ολόκληρο έτος.

3. Χρησιμοποιήστε έναν διαφορετικό τύπο για να βρίσκετε ημέρες.

=DATEDIF(D17;E17;"md") και αποτέλεσμα: 5

Τώρα πρέπει να βρούμε τον αριθμό των υπόλοιπων ημερών. Θα το κάνουμε αυτό γράφοντας ένα διαφορετικό είδος τύπου, που φαίνεται παραπάνω. Αυτός ο τύπος αφαιρεί την πρώτη ημέρα του μήνα λήξης (1/5/2016) από την αρχική ημερομηνία λήξης στο κελί E17 (6/5/2016). Δείτε με ποιον τρόπο συμβαίνει αυτό: Πρώτα, η συνάρτηση DATE δημιουργεί την ημερομηνία 1/5/2016. Την δημιουργεί χρησιμοποιώντας το έτος στο κελί E17 και το μήνα στο κελί E17. Τότε, το 1 αντιπροσωπεύει την πρώτη ημέρα του μήνα. Το αποτέλεσμα της συνάρτησης DATE είναι 1/5/2016. Στη συνέχεια, αυτό το αφαιρούμε από την αρχική ημερομηνία λήξης στο κελί E17, η οποία είναι 6/5/2016. 6/5/2016 μείον 1/5/2016 είναι 5 ημέρες.

Προειδοποίηση: Δεν συνιστάται η χρήση του ορίσματος "MD" του DATEDIF, επειδή μπορεί να υπολογίσει ανακριβή αποτελέσματα.

4. Προαιρετικά: Συνδυάστε τρεις τύπους σε έναν.

= DATEDIF (D17;, ένδειξη, "y") & "έτη", &DATEDIF (D17;, ένδειξη, "YM") & "μήνες", &DATEDIF (D17;, ένδειξη, "MD") & "ημέρες" και αποτέλεσμα: 2 έτη, 4 μήνες, 5 ημέρες

Μπορείτε να τοποθετήσετε και τους τρεις υπολογισμούς σε ένα κελί, όπως αυτό το παράδειγμα. Χρησιμοποιήστε τα εμπορικά σύμβολα, τις προσφορές και το κείμενο. Είναι ένας μεγαλύτερος τύπος για να πληκτρολογήσετε, αλλά τουλάχιστον είναι όλα σε ένα. Συμβουλή: Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + ENTER για να τοποθετήσετε αλλαγές γραμμών στον τύπο σας. Αυτό διευκολύνει την ανάγνωση. Επίσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + U, εάν δεν μπορείτε να δείτε ολόκληρο τον τύπο.

Λήψη των παραδειγμάτων μας

Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός παραδείγματος βιβλίου εργασίας με όλα τα παραδείγματα σε αυτό το άρθρο. Μπορείτε να παρακολουθείτε μαζί ή να δημιουργείτε τους δικούς σας τύπους.

Παραδείγματα υπολογισμού ημερομηνίας λήψης

Άλλοι υπολογισμοί ημερομηνίας και ώρας

Όπως είδατε παραπάνω, η συνάρτηση DATEDIF υπολογίζει τη διαφορά ανάμεσα σε μια ημερομηνία έναρξης και μια ημερομηνία λήξης. Ωστόσο, αντί να πληκτρολογήσετε συγκεκριμένες ημερομηνίες, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση Today () μέσα στον τύπο. Όταν χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση TODAY (), το Excel χρησιμοποιεί την τρέχουσα ημερομηνία του υπολογιστή σας για την ημερομηνία. Λάβετε υπόψη ότι αυτό θα αλλάξει όταν το αρχείο ανοίξει ξανά σε μια μελλοντική ημέρα.

= DATEDIF (TODAY (), D28, "y") και αποτέλεσμα: 984

Λάβετε υπόψη ότι κατά τη διάρκεια αυτής της γραφής, η ημέρα ήταν 6 Οκτωβρίου 2016.

Χρησιμοποιήστε το NETWORKDAYS. ΔΙΕΘΝΉ συνάρτηση όταν θέλετε να υπολογίσετε τον αριθμό των εργάσιμων ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών. Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Πριν ξεκινήσετε:Αποφασίστε εάν θέλετε να εξαιρέσετε ημερομηνίες αργιών. Εάν το κάνετε, πληκτρολογήστε μια λίστα με τις ημερομηνίες αργιών σε μια ξεχωριστή περιοχή ή φύλλο. Τοποθετήστε κάθε ημερομηνία αργίας στο δικό της κελί. Στη συνέχεια, επιλέξτε αυτά τα κελιά, επιλέξτε τύποι > Ορίστε το όνομα. Ονομάστε την περιοχή MyHolidaysκαι κάντε κλικ στο κουμπί OK. Στη συνέχεια, δημιουργήστε τον τύπο χρησιμοποιώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Πληκτρολογήστε μια ημερομηνία έναρξης και μια ημερομηνία λήξης.

Η ημερομηνία έναρξης στο κελί D53 είναι 1/1/2016, η ημερομηνία λήξης είναι στο κελί E53 είναι 12/31/2016

Σε αυτό το παράδειγμα, η ημερομηνία έναρξης είναι στο κελί D53 και η ημερομηνία λήξης βρίσκεται στο κελί E53.

2. σε ένα άλλο κελί, πληκτρολογήστε έναν τύπο ως εξής:

= NETWORKDAYS. ΔΙΕΘΝΈς (D53, E53, 1) και αποτέλεσμα: 261

Πληκτρολογήστε έναν τύπο όπως το παραπάνω παράδειγμα. Το 1 στον τύπο καθορίζει τα Σάββατα και τις Κυριακές ως ημέρες Σαββατοκύριακου και τα εξαιρεί από το σύνολο.

Σημείωση: το Excel 2007 δεν διαθέτει το NETWORKDAYS. Συνάρτηση διεθνή. Ωστόσο, έχει NETWORKDAYS. Το παραπάνω παράδειγμα θα ήταν κάπως έτσι στο Excel 2007: = NETWORKDAYS (D53, E53). Δεν καθορίζετε το 1, επειδή το NETWORKDAYS υποθέτει ότι το Σαββατοκύριακο είναι Σάββατο και Κυριακή.

3. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε το 1.

Λίστα IntelliSense που εμφανίζει 2-Κυριακή, Δευτέρα; 3-Δευτέρα, Τρίτη και ούτω καθεξής

Εάν το Σάββατο και η Κυριακή δεν είναι οι ημέρες του Σαββατοκύριακου, τότε αλλάξτε τον αριθμό 1 σε έναν άλλο αριθμό από τη λίστα IntelliSense. Για παράδειγμα, το 2 καθορίζει τις Κυριακές και τις Δευτέρες ως ημέρες Σαββατοκύριακου.

Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2007, παραλείψτε αυτό το βήμα. Η συνάρτηση NETWORKDAYS του Excel 2007 προϋποθέτει πάντα ότι το Σαββατοκύριακο είναι το Σάββατο και η Κυριακή.

4. Πληκτρολογήστε το όνομα της περιοχής αργιών.

= NETWORKDAYS. ΔΙΕΘΝΈς (D53, E53, 1, MyHolidays) και αποτέλεσμα: 252

Εάν δημιουργήσατε ένα όνομα περιοχής αργιών στην παραπάνω ενότητα "πριν ξεκινήσετε", πληκτρολογήστε το στο τέλος όπως αυτό. Εάν δεν έχετε αργίες, μπορείτε να αφήσετε το κόμμα και να MyHolidays έξω. Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2007, το παραπάνω παράδειγμα θα ήταν αυτό: = NETWORKDAYS (D53, E53, MyHolidays).

ΣυμβουλήΕάν δεν θέλετε να αναφέρετε ένα όνομα περιοχής αργιών, μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε μια περιοχή, όπως D35: E:39. Εναλλακτικά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε κάθε αργία μέσα στον τύπο. Για παράδειγμα, εάν οι διακοπές σας ήταν στις 1 και 2 Ιανουαρίου του 2016, θα τους πληκτρολογήσετε ως εξής: = NETWORKDAYS. ΔΙΕΘΝΈς (D53, E53, 1, {"1/1/2016"; "1/2/2016"}). Στο Excel 2007, θα μοιάζει κάπως έτσι: = NETWORKDAYS (D53, E53, {"1/1/2016", "1/2/2016"})

Μπορείτε να υπολογίσετε το χρόνο που πέρασε, αφαιρώντας μία φορά από την άλλη. Τοποθετήστε πρώτα μια ώρα έναρξης σε ένα κελί και μια ώρα λήξης σε μια άλλη. Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε πλήρη ώρα, συμπεριλαμβανομένης της ώρας, των λεπτών και του διαστήματος πριν από το πμ ή το μμ. Δείτε με ποιον τρόπο:

1. Πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης.

Ημερομηνία έναρξης/ώρα 7:15 πμ, ημερομηνία λήξης/ώρα 4:30 μμ

Σε αυτό το παράδειγμα, η ώρα έναρξης είναι στο κελί D80 και η ώρα λήξης είναι στο E80. Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε την ώρα, το λεπτό και ένα κενό διάστημα πριν από το πμ ή το μμ.

2. Ορίστε τη μορφή ω: λλ πμ/μμ.

Παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών", "προσαρμοσμένη εντολή", τύπος ω: λλ πμ/μμ

Επιλέξτε και τις δύο ημερομηνίες και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + 1 (ή Εικόνα του εικονιδίου του κουμπιού "Εντολή MAC" + 1 σε Mac). Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει προσαρμοσμένη > Ω: λλ πμ/μμ, εάν δεν έχει ήδη καθοριστεί.

3. Αφαιρέστε τις δύο φορές.

= E80-D80 και αποτέλεσμα: 9:15 AM

Σε ένα άλλο κελί, αφαιρέστε το κελί ώρα έναρξης από το κελί ώρα λήξης.

4. Ορίστε τη μορφή ω: λλ.

Παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών", προσαρμοσμένη εντολή, τύπος ω: λλ

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + 1 (ή Εικόνα του εικονιδίου του κουμπιού "Εντολή MAC" + 1 σε Mac). Επιλέξτε προσαρμογή > ω: λλ , ώστε το αποτέλεσμα να εξαιρείται από πμ και μμ.

Για να υπολογίσετε την ώρα μεταξύ δύο ημερομηνιών και ωρών, μπορείτε απλώς να αφαιρέσετε το ένα από το άλλο. Ωστόσο, πρέπει να εφαρμόσετε μορφοποίηση σε κάθε κελί, για να εξασφαλίσετε ότι το Excel επιστρέφει το αποτέλεσμα που θέλετε.

1. Πληκτρολογήστε δύο πλήρεις ημερομηνίες και ώρες.

Ημερομηνία έναρξης 1/1/16 1:00 μμ; Ημερομηνία λήξης 1/2/16 2:00 μμ

Σε ένα κελί, πληκτρολογήστε μια πλήρη ημερομηνία/ώρα έναρξης. Και σε ένα άλλο κελί, πληκτρολογήστε μια πλήρη ημερομηνία/ώρα λήξης. Κάθε κελί θα πρέπει να έχει έναν μήνα, ημέρα, έτος, ώρα, λεπτό και ένα κενό διάστημα πριν από το πμ ή το μμ.

2. Ορίστε τη μορφή 3/14/12 1:30 μμ.

Παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών", εντολή "ημερομηνία", τύπος 3/14/12 1:30 μμ

Επιλέξτε και τα δύο κελιά και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + 1 (ή Εικόνα του εικονιδίου του κουμπιού "Εντολή MAC" + 1 σε Mac). Στη συνέχεια, επιλέξτε ημερομηνία > 3/14/12 1:30 μμ. Αυτή δεν είναι η ημερομηνία που θα θέσετε, είναι απλώς ένα δείγμα του τρόπου με τον οποίο θα εμφανίζεται η μορφή. Σημειώστε ότι σε εκδόσεις παλαιότερες από το Excel 2016, αυτή η μορφή μπορεί να έχει διαφορετική ημερομηνία δείγματος όπως 3/14/01 1:30 PM.

3. Αφαιρέστε τα δύο.

= E84-D84 και αποτέλεσμα 1,041666667

Σε ένα άλλο κελί, αφαιρέστε την ημερομηνία/ώρα έναρξης από την ημερομηνία/ώρα λήξης. Το αποτέλεσμα πιθανότατα θα μοιάζει με αριθμό και δεκαδικό. Θα το διορθώσετε στο επόμενο βήμα.

4. Ορίστε τη μορφή [h]: λλ.

Παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών", προσαρμοσμένη εντολή, [h]: τύπος mm

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + 1 (ή Εικόνα του εικονιδίου του κουμπιού "Εντολή MAC" + 1 σε Mac). Επιλέξτε Προσαρμογή. Στο πλαίσιο τύπος , πληκτρολογήστε [h]: λλ.

Σχετικά θέματα

Συνάρτηση
DATEDIFNETWORKDAYS. Διεθνή συνάρτηση
NETWORKDAYS

περισσότερες συναρτήσεις ημερομηνίας και ώραςυπολογίζουν τη διαφορά μεταξύ δύο φορών

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×