Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση OR, μία από τις λογικές συναρτήσεις, για να προσδιορίσετε εάν οποιεσδήποτε συνθήκες σε έναν έλεγχο είναι TRUE.

Παράδειγμα

Παραδείγματα χρήσης της συνάρτησης OR.

Η συνάρτηση OR επιστρέφει την τιμή TRUE εάν οποιοδήποτε από τα ορίσματα είναι TRUE, ενώ επιστρέφει την τιμή FALSE εάν όλα τα ορίσματα είναι FALSE.

Μια κοινή χρήση της συνάρτησης OR είναι η επέκταση της χρησιμότητας άλλων συναρτήσεων που εκτελούν λογικούς ελέγχους. Για παράδειγμα, η συνάρτηση IF εκτελεί έναν λογικό έλεγχο και, στη συνέχεια, επιστρέφει μια τιμή εάν ο έλεγχος είναι TRUE και μια άλλη τιμή εάν ο έλεγχος είναι FALSE. Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση OR ως το όρισμα λογικός_έλεγχος της συνάρτησης IF, μπορείτε να ελέγξετε πολλές διαφορετικές συνθήκες αντί για μόνο μία.

Σύνταξη

OR(λογική1; [λογική2]; ...)

Η σύνταξη της συνάρτησης OR περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

Όρισμα

Περιγραφή

Λογική1

Απαιτείται. Η πρώτη συνθήκη που θέλετε να ελέγξετε και η οποία μπορεί να είναι TRUE ή FALSE.

Λογική2; ...

Προαιρετικό. Πρόσθετες συνθήκες που θέλετε να ελέγξετε και οι οποίες μπορεί να είναι TRUE ή FALSE, έως 255 συνθήκες.

Παρατηρήσεις

  • Τα ορίσματα πρέπει να είναι λογικές τιμές, όπως TRUE ή FALSE, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν λογικές τιμές.

  • Εάν ένα όρισμα πίνακα ή αναφοράς περιέχει κείμενο ή κενά κελιά, οι τιμές αυτές παραβλέπονται.

  • Εάν η καθορισμένη περιοχή δεν περιέχει λογικές τιμές, η συνάρτηση OR επιστρέφει την τιμή σφάλματος σφάλματος #ΤΙΜΗ!.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο πίνακα OR για να δείτε αν μια τιμή εμφανίζεται σε έναν πίνακα. Για να εισαγάγετε έναν τύπο πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ENTER.

Παραδείγματα

Ακολουθούν ορισμένα γενικά παραδείγματα χρήσης της συνάρτησης OR μόνης της και σε συνδυασμό με τη συνάρτηση IF.

Παραδείγματα χρήσης της συνάρτησης OR με τη συνάρτηση IF.

Τύπος

Περιγραφή

=OR(A2>1;A2<100)

Εμφανίζει την τιμή TRUE εάν το A2 είναι μεγαλύτερο από 1 Ή μικρότερο από 100, διαφορετικά εμφανίζει την τιμή FALSE.

=IF(OR(A2>1;A2<100);A3;"Η τιμή είναι εκτός των ορίων")

Εμφανίζει την τιμή του κελιού A3 εάν είναι μεγαλύτερη από 1 Ή μικρότερη από 100, διαφορετικά εμφανίζει το μήνυμα "Η τιμή είναι εκτός των ορίων".

=IF(OR(A2<0;A2>50);A2;"Η τιμή είναι εκτός των ορίων")

Εμφανίζει την τιμή του κελιού A2 εάν είναι μικρότερη από 0 Ή μεγαλύτερη από 50, διαφορετικά εμφανίζει ένα μήνυμα.

Υπολογισμός προμήθειας πωλήσεων

Ακολουθεί ένα αρκετά συνηθισμένο σενάριο όπου πρέπει να υπολογίσουμε εάν οι πωλητές δικαιούνται προμήθεια χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις IF και OR.

Παράδειγμα χρήσης των συναρτήσεων IF και OR για τον υπολογισμό της προμήθειας πωλήσεων.
  • =IF(OR(B14>=$B$4;C14>=$B$5);B14*$B$6;0) - ΕΑΝ (IF) το Σύνολο πωλήσεων είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με (>=) τον Στόχο πωλήσεων Ή (OR) οι Λογαριασμοί είναι περισσότεροι από ή ίσοι με (>=) τον Στόχο λογαριασμών, τότε να πολλαπλασιαστεί το Σύνολο πωλήσεων επί το % Προμήθειας, διαφορετικά να επιστραφεί η τιμή 0.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη στις Κοινότητες.

Σχετικά θέματα

Βίντεο: Συναρτήσεις
IF για προχωρημένουςΜάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένθετες συναρτήσεις σε έναν τύπο
Συνάρτηση
IF
Συνάρτηση ANDΣυνάρτηση
NOTΕπισκόπηση τύπων στο Excel
Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους
τύπουςΕντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους
Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel
Λογικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)
Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)
Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×