Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ημερολόγιο του Outlook

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο στο Outlook πληκτρολόγιο και το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Μπορείτε να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε συμβάντα ημερολογίου, να συμμετάσχετε σε ηλεκτρονικές συσκέψεις και πολλά άλλα.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Ρύθμιση της προβολής ημερολογίου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ημερολόγιό σας για να εμφανίζει έναν επιλεγμένο αριθμό ημερών, μια εργάσιμη εβδομάδα, μια πλήρη εβδομάδα ή ένα μήνα, ανάλογα με τον τρόπο εργασίας που προτιμάτε.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο. Θα ακούσετε το όνομα της τρέχουσας προβολής, για παράδειγμα, "Προβολή εργάσιμης εβδομάδας".

 2. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να επιλέξετε την προβολή ημερολογίου:

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + έναν αριθμό-κλειδί για να εμφανίσετε έναν αριθμό ημερών από το 1 έως 10, ξεκινώντας από σήμερα. Για παράδειγμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+0 για την εμφάνιση 10 ημερών.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+2, για να εμφανίσετε την προβολή εργάσιμης εβδομάδας.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+3, για να εμφανίσετε την προβολή πλήρους εβδομάδας.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+4, για να εμφανίσετε την προβολή μήνα.

Άνοιγμα, ανάγνωση και επεξεργασία συμβάντων ημερολογίου

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο. Θα ακούσετε το όνομα της τρέχουσας προβολής, για παράδειγμα, "Προβολή εργάσιμης εβδομάδας," ακολουθούμενο από τον αριθμό των συμβάντων στην προβολή.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+τελεία (.) για να αναζητήσετε τα συμβάντα στην τρέχουσα προβολή. Για κάθε συμβάν, θα ακούσετε το όνομα, την ώρα και τον διοργανωτή. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+κόμμα (,) για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο συμβάν.

 3. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να μετακινηθείτε στο ημερολόγιο:

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+δεξιό ή αριστερό πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή προηγούμενη ημέρα.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+επάνω ή κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη εβδομάδα.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+πλήκτρο Page down ή Page up για να μετακινηθείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο μήνα.

 4. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε το τρέχον επιλεγμένο συμβάν, πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου για να αλλάξετε τις λεπτομέρειές του:

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α για να μετακινήσετε την εστίαση στο πεδίο Θέμα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να επεξεργαστείτε το κείμενο.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ για να μετακινήσετε την εστίαση στο πεδίο Τοποθεσία και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να επεξεργαστείτε το κείμενο.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ν για να μεταβείτε στην γραμμή Ώρα έναρξης. Για να αλλάξετε την ημερομηνία έναρξης, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινήσετε την ημερομηνία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά μία ημέρα. Για να αλλάξετε την ώρα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ώρα έναρξης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινήσετε την ώρα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά μισή ώρα.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Λ για να μετακινήσετε την εστίαση στη γραμμή Ώρα λήξης. Για να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινήσετε την ημερομηνία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά μία ημέρα. Για να αλλάξετε την ώρα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Ώρα λήξης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινήσετε την ώρα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά μισή ώρα.

 5. Για να επεξεργαστείτε την περιγραφή του συμβάντος, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Μήνυμα, επεξεργασία" και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να επεξεργαστείτε το κείμενο. Στο JAWS, θα ακούσετε: "Σημειώσεις, επεξεργασία".

 6. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, Ζ και Π. Κλείνει το παράθυρο συμβάντος και η εστίαση επιστρέφει στο ημερολόγιο.

Συμμετοχή σε σύσκεψη του Skype για επιχειρήσεις από το ημερολόγιο του Outlook

Σημείωση: Για να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη του Skype για επιχειρήσεις όπως περιγράφεται παρακάτω, βεβαιωθείτε ότι έχετε το Skype για επιχειρήσεις εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και έχετε εισέλθει με τον εταιρικό ή τον σχολικό λογαριασμό σας.

 1. Στην Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+2 για να ανοίξετε την προβολή ημερολογίου.

 2. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί την προβολή που ανοίγει, όπως Εργάσιμη εβδομάδα ή Μήνας, καθώς και τον αριθμό των στοιχείων σε αυτή την προβολή. Η εστίαση είναι στη σημερινή ημερομηνία.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να μεταβείτε στα σημερινά συμβάντα ημερολογίου στην προβολή Μήνας, επομένως, εάν βρίσκεστε στην προβολή Μήνας, πρέπει πρώτα να μεταβείτε σε άλλη προβολή. Για παράδειγμα, για να αλλάξετε την προβολή σε Εργάσιμη εβδομάδα, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+2.

 3. Για να περιηγηθείτε στα επερχόμενα συμβάντα ημερολογίου για τη σημερινή ημερομηνία, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να περιηγηθείτε στα προηγούμενα στοιχεία, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab.

 4. Όταν ακούσετε τη σύσκεψη στην οποία θέλετε να συμμετάσχετε, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+O. Ανοίγει το στοιχείο ημερολογίου.

 5. Για να συμμετάσχετε στη σύσκεψη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+H, Y. Ανοίγει το παράθυρο σύσκεψης του Skype για επιχειρήσεις. Για να συμμετάσχετε με πλήρη εμπειρία ήχου και βίντεο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Συμβουλές: 

  • Για να διακόψετε τη σίγαση ή να πραγματοποιήσετε σίγαση του μικροφώνου σας, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows+F4.

  • Για να κλείσετε τη γραμμή, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Enter.

Εκτύπωση συμβάντος

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο. Θα ακούσετε το όνομα της τρέχουσας προβολής, για παράδειγμα, "Προβολή εργάσιμης εβδομάδας," ακολουθούμενο από τον αριθμό των συμβάντων στην προβολή.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+τελεία (.) για να αναζητήσετε τα συμβάντα στην τρέχουσα προβολή. Για κάθε συμβάν, θα ακούσετε το όνομα, την ώρα και τον διοργανωτή. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+κόμμα (,) για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο συμβάν.

 3. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να μετακινηθείτε στο ημερολόγιο:

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+δεξιό ή αριστερό πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή προηγούμενη ημέρα.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+επάνω ή κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη εβδομάδα.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+πλήκτρο Page down ή Page up για να μετακινηθείτε στον επόμενο ή τον προηγούμενο μήνα.

 4. Για να ανοίξετε το τρέχον επιλεγμένο συμβάν, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Ε. Ανοίγει το μενού Εκτύπωση.

 6. Για να επιλέξετε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο I και, στη συνέχεια, βρείτε τον εκτυπωτή με τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Για να εκτυπώσετε το συμβάν, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Ε.

 8. Εάν εκτυπώνετε σε αρχείο, για παράδειγμα, για να μετατρέψετε το συμβάν σε μορφή PDF, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να δημιουργήσετε το αρχείο.

  Το μενού Εκτύπωση κλείνει και η εστίαση επιστρέφει στο προηγούμενο παράθυρο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάγνωση και απάντηση μιας πρόσκλησης σε σύσκεψη στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον προγραμματισμό συναντήσεων ή συσκέψεων στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Ημερολόγιο του Outlook

Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο στο Outlook 2016 για Mac με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες. Μπορείτε να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε συμβάντα ημερολογίου, να συμμετάσχετε σε ηλεκτρονικές συσκέψεις και πολλά άλλα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα υποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του macOS, το VoiceOver. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Ρύθμιση της προβολής ημερολογίου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ημερολόγιό σας για να εμφανίζει μια επιλεγμένη ημέρα, μια εργάσιμη εβδομάδα, μια πλήρη εβδομάδα ή ένα μήνα, ανάλογα με τον τρόπο εργασίας που προτιμάτε.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο. Θα ακούσετε το χρονικό πλαίσιο που εμφανίζεται.

 2. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να επιλέξετε την προβολή ημερολογίου:

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Command+1 για να εμφανίσετε την προβολή ημέρας.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Command+2 για να εμφανίσετε την προβολή εργάσιμης εβδομάδας.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Command+3 για να εμφανίσετε την προβολή πλήρους εβδομάδας.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Command+4 για να εμφανίσετε την προβολή μήνα.

Άνοιγμα, ανάγνωση και επεξεργασία συμβάντων ημερολογίου

Για να μπορείτε να τα βγάζετε πέρα με το πολυάσχολο πρόγραμμά σας, μπορείτε να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε γρήγορα τις λεπτομέρειες συμβάντος.

Σημείωση: Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο τα συμβάντα που έχετε δημιουργήσει. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε προσκλήσεις σε σύσκεψη που έχετε λάβει από κάποιον άλλο.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο. Θα ακούσετε τη χρονική περίοδο και εάν έχουν προγραμματιστεί οποιαδήποτε συμβάντα.

 2. Ανάλογα με την προβολή, κάντε ένα από τα εξής για να μετακινηθείτε στο ημερολόγιο:

  • Για να μετακινηθείτε στην επόμενη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Δεξιό πλήκτρο βέλους.

  • Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Αριστερό πλήκτρο βέλους.

 3. Σε οποιαδήποτε προβολή, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να αναζητήσετε τα συμβάντα για τη χρονική περίοδο που εμφανίζεται. Καθώς μετακινήστε, το VoiceOver ανακοινώνει τα συμβάντα ως "<ημερομηνία>, <ώρες>, <θέμα συμβάντος>, <τοποθεσία συμβάντος>".

 4. Για να ελέγξετε το συμβάν με περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το συμβάν ανοίγει σε ένα νέο παράθυρο. Για να κλείσετε το παράθυρο, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 5. Για να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε το συμβάν, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+O. Ανοίγει το παράθυρο συμβάντος και ακούτε τη φράση: "Τώρα στο <θέμα συμβάντος>, <Συνάντηση/Σύσκεψη>".

 6. Για να περιηγηθείτε στις λεπτομέρειες και τις επιλογές του συμβάντος, πατήστε το πλήκτρο Tab. Το VoiceOver ανακοινώνει τις λεπτομέρειες και τις επιλογές καθώς μετακινήστε.

 7. Μόλις τελειώσετε, κάντε ένα από τα εξής:

  • Αν επεξεργάζεστε μια σύσκεψη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί 'Αποστολή ενημέρωσης'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Αν επεξεργάζεστε μια συνάντηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί 'Αποθήκευση και κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 8. Το συμβάν έχει αλλάξει και η εστίαση μετακινείται στο Ημερολόγιο.

Συμμετοχή σε σύσκεψη του Skype για επιχειρήσεις από το ημερολόγιο του Outlook

Σημείωση: Για να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη του Skype για επιχειρήσεις όπως περιγράφεται παρακάτω, βεβαιωθείτε ότι έχετε το Skype για επιχειρήσεις για Mac εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας και έχετε εισέλθει με τον εταιρικό ή τον σχολικό λογαριασμό σας.

 1. Στο Outlook, πατήστε Command+2 για να ανοίξετε την προβολή ημερολογίου.

 2. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί την προβολή που ανοίγει, καθώς και τον αριθμό των στοιχείων σε αυτή την προβολή. Για να μετακινηθείτε στα συμβάντα, πατήστε το πλήκτρο Tab. Όταν βρεθείτε στο συμβάν που θέλετε να ανοίξετε, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+O.

 3. Για να μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου του συμβάντος, πατήστε το πλήκτρο Tab. Όταν φτάσετε στην περιοχή κειμένου, το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Έγγραφο, κείμενο" ή "Μήνυμα, επεξεργασία κειμένου".

 4. Η σύνδεση για συμμετοχή στη σύσκεψη είναι μέσα στο κείμενο. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να μεταβείτε στην περιοχή κειμένου.

 5. Πατήστε το επάνω ή κάτω πλήκτρο βέλους για να περιηγηθείτε στο κείμενο. Όταν ακούσετε τη φράση "Σύνδεση, Συμμετοχή στην ηλεκτρονική σύσκεψη", πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να την επιλέξετε.

 6. Εάν ακούσετε τη φράση "Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε ένα στοιχείο κειμένου", το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να ζητά την άδειά σας για να ανοίξει το παράθυρο σύσκεψης του Skype για επιχειρήσεις. Για να το επιτρέψετε, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα στοιχείων για να μετακινηθείτε στο κουμπί "Αποδοχή". Για να ανοίξετε τον επιλογέα στοιχείων "Επιλογή στοιχείου", πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+I. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί εναλλαγής 'Αποδοχή'". Για να μετακινήσετε την εστίαση στο κουμπί, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Για να πατήσετε το κουμπί, πατήστε ξανά τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 7. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Συμμετοχή στον ήχο σύσκεψης. Για να συμμετάσχετε με πλήρη εμπειρία ήχου και βίντεο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 8. Το παράθυρο διαλόγου Συμμετοχή στον ήχο σύσκεψης κλείνει, ανοίγει το παράθυρο σύσκεψης του Skype για επιχειρήσεις και συνδέεστε στην πρόσκληση σε σύσκεψη.

  Συμβουλή: Για σίγαση ή διακοπή σίγασης του μικροφώνου σας, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+M. Για να κλείσετε τη γραμμή, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+E.

Εκτύπωση του ημερολογίου σας

Εκτυπώστε μια επιλεγμένη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα ημερολογίου στο Outlook.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο. Θα ακούσετε τη χρονική περίοδο που εμφανίζεται καθώς και εάν έχουν προγραμματιστεί οποιαδήποτε συμβάντα.

 2. Ρυθμίστε το ημερολόγιο για να εμφανίζει την προβολή που θέλετε να εκτυπώσετε (Ημέρα, Εργάσιμη εβδομάδα, Εβδομάδα ή Μήνα). Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ημέρα, εβδομάδα ή μήνα που θέλετε να συμπεριλάβετε στην εκτύπωση.

 3. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης, πατήστε το συνδυασμό Command+P. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου. Θα ακούσετε το όνομα του προεπιλεγμένου εκτυπωτή.

 4. Για να επιλέξετε έναν εκτυπωτή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να αναζητήσετε άλλες επιλογές εκτύπωσης, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab. Μόλις τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προεπιλεγμένο κουμπί 'Εκτύπωση'" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το ημερολόγιο εκτυπώνεται.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάγνωση και απάντηση μιας πρόσκλησης σε σύσκεψη στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον προγραμματισμό συναντήσεων ή συσκέψεων στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Ημερολόγιο του Outlook

Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο στο Outlook για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες. Μπορείτε να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε συμβάντα ημερολογίου, να συμμετάσχετε σε ηλεκτρονικές συσκέψεις και πολλά άλλα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Ρύθμιση της προβολής ημερολογίου

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις επιλογές προβολής του ημερολογίου: Ατζέντα, Ημέρα ή 3-ήμερη προβολή. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Ατζέντα.

 1. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα προβολή, για παράδειγμα, "Προβολή ατζέντας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Ανοίγει μια λίστα με τις επιλογές προβολής. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Άνοιγμα, ανάγνωση και επεξεργασία συμβάντων ημερολογίου

Για να μπορείτε να τα βγάζετε πέρα με το πολυάσχολο πρόγραμμά σας, μπορείτε να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε γρήγορα τις λεπτομέρειες συμβάντος.

Σημείωση: Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο τα συμβάντα που έχετε δημιουργήσει. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε προσκλήσεις σε σύσκεψη που έχετε λάβει από κάποιον άλλο.

 1. Σε οποιαδήποτε προβολή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το πρώτο συμβάν για την ημέρα. Για να μεταβείτε σε άλλα συμβάντα στο μέλλον, κάντε σάρωση προς τα επάνω. Το VoiceOver ανακοινώνει τον τίτλο, την ημερομηνία, την ώρα, την τοποθεσία και τη διάρκεια του συμβάντος, καθώς μετακινείστε στα συμβάντα.

 2. Για να ελέγξετε το συμβάν με περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε δύο φορές την οθόνη όταν είστε σε ένα συμβάν. Το συμβάν ανοίγει σε ένα νέο παράθυρο.

 3. Για να ακούσετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά ή σύρετε ένα δάχτυλο προς τα κάτω στο παράθυρο λεπτομερειών του συμβάντος.

 4. Για να επεξεργαστείτε το συμβάν, στο παράθυρο λεπτομερειών συμβάντος, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Επεξεργασία" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο Επεξεργασία συμβάντος.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη και κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

 6. Όταν τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Τέλος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Συμμετοχή σε σύσκεψη του Skype για επιχειρήσεις από το ημερολόγιο του Outlook

Σημείωση: Για να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη του Skype για επιχειρήσεις όπως περιγράφεται παρακάτω, βεβαιωθείτε ότι έχετε το Skype για επιχειρήσεις εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, ότι η εφαρμογή εκτελείται και ότι έχετε εισέλθει με τον εταιρικό ή τον σχολικό λογαριασμό σας. Για να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη χωρίς εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας, ανατρέξτε στο θέμα Συμμετοχή στη σύσκεψη ως επισκέπτης.

 1. Στο Outlook, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη εξής: "Ατζέντα, σήμερα, <σημερινή ημερομηνία>". Εάν έχετε μόνο ένα συμβάν για σήμερα, απλώς πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ανοίξετε το συμβάν. Εάν έχετε περισσότερα συμβάντα, μπορείτε να τα αναζητήσετε, σαρώνοντας προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Όταν βρεθείτε στο συμβάν που θέλετε να ανοίξετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Συμμετοχή, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει το Skype για επιχειρήσεις. Θα ακούσετε ένα κουδούνισμα και θα συνδεθείτε στη σύσκεψη.

  Συμβουλή: Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα κουμπιά στο παράθυρο σύσκεψης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Για να πατήσετε ένα κουμπί, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Συμμετοχή σε σύσκεψη ως επισκέπτης

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη του Skype για επιχειρήσεις ως επισκέπτης, γεγονός που σημαίνει ότι δεν πραγματοποιείτε είσοδο στο Skype για επιχειρήσεις με τον εταιρικό ή τον σχολικό λογαριασμό σας, αλλά θα πρέπει να έχετε το Skype για επιχειρήσεις εγκατεστημένο στο τηλέφωνό σας.

 1. Μεταβείτε στο Outlook και κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη εξής: "Ατζέντα, σήμερα, <σημερινή ημερομηνία>". Εάν έχετε μόνο ένα συμβάν για σήμερα, απλώς πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ανοίξετε το συμβάν. Εάν έχετε περισσότερα συμβάντα, μπορείτε να τα αναζητήσετε, σαρώνοντας προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Όταν βρεθείτε στο συμβάν που θέλετε να ανοίξετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Συμμετοχή, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει το Skype για επιχειρήσεις.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Συμμετοχή στη σύσκεψη, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το όνομα όπως θέλετε να εμφανίζεται στη σύσκεψη. Μόλις τελειώσετε, μεταβείτε στο κουμπί return στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε ένα κουδούνισμα και θα συνδεθείτε στη σύσκεψη.

Απάντηση σε υπενθυμίσεις συμβάντων

Εάν έχετε προγραμματίσει συμβάντα στην εφαρμογή Outlook, εάν έχετε ενεργοποιημένες τις ειδοποιήσεις και εάν το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο, θα ακούσετε υπενθυμίσεις συμβάντων την προκαθορισμένη ώρα πριν από το συμβάν. Η υπενθύμιση συμβάντος γίνεται με τη μορφή αναδυόμενου μηνύματος στην οθόνη. Σύρετε το δάκτυλό σας προς τα κάτω στην αναδυόμενη υπενθύμιση για να ακούσετε το κείμενο του συμβάντος. Κάτω από το κείμενο του συμβάντος υπάρχουν κάποια κουμπιά με διάφορες επιλογές απάντησης στο συγκεκριμένο συμβάν. Τα κουμπιά διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε. Συνήθως, θα εμφανίζονται τουλάχιστον τα εξής:

 • Προβολή. Πατήστε δύο φορές για να ανοίξετε το συμβάν.

 • Αναβολή. Για να κλείσετε την υπενθύμιση μέχρι την ώρα της εκδήλωσης, πατήστε δύο φορές.

 • Κλείσιμο. Για να κλείσετε την υπενθύμιση χωρίς να κάνετε κάποια ενέργεια, πατήστε δύο φορές.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάγνωση και απάντηση μιας πρόσκλησης σε σύσκεψη στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον προγραμματισμό συναντήσεων ή συσκέψεων στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Ημερολόγιο του Outlook

Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο στο Outlook για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα συμβάντα ημερολογίου, να διαβάσετε και να απαντήσετε σε προσκλήσεις σε σύσκεψη, να συμμετάσχετε σε ηλεκτρονικές συσκέψεις και ακόμα περισσότερα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Ρύθμιση της προβολής ημερολογίου

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις επιλογές προβολής του ημερολογίου: Ατζέντα, Ημέρα ή 3-ήμερη προβολή. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Ατζέντα.

 1. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Εναλλαγή <από την τρέχουσα προβολή>" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Ανοίγει μια λίστα με τις επιλογές προβολής. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Άνοιγμα, ανάγνωση και επεξεργασία συμβάντων ημερολογίου

Για να μπορείτε να τα βγάζετε πέρα με το πολυάσχολο πρόγραμμά σας, μπορείτε να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε γρήγορα τις λεπτομέρειες συμβάντος.

Σημείωση: Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο τα συμβάντα που έχετε δημιουργήσει. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε προσκλήσεις σε σύσκεψη που έχετε λάβει από κάποιον άλλο.

 1. Σε οποιαδήποτε προβολή, σύρετε ένα δάκτυλο κατά μήκος της οθόνης μέχρι να ακούσετε τον τίτλο του συμβάντος που θέλετε να ανοίξετε και, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το συμβάν σε ένα νέο παράθυρο που εμφανίζει τις λεπτομέρειες του συμβάντος.

 2. Για να ακούσετε τον τίτλο του συμβάντος, την ημέρα, την ημερομηνία, την ώρα, την τοποθεσία και άλλες πληροφορίες, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά ή σύρετε ένα δάχτυλο προς τα κάτω στο παράθυρο λεπτομερειών του συμβάντος.

 3. Για να επεξεργαστείτε το συμβάν, στο παράθυρο λεπτομερειών συμβάντος, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Επεξεργασία" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο Επεξεργασία συμβάντος με το πληκτρολόγιο οθόνης ανοιχτό.

  Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τις λεπτομέρειες συμβάντος που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε τις αλλαγές που επιθυμείτε. Όταν τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο λεπτομερειών συμβάντος, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Πίσω'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Συμμετοχή σε σύσκεψη του Skype για επιχειρήσεις από το ημερολόγιο του Outlook

Σημείωση: Για να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη του Skype για επιχειρήσεις όπως περιγράφεται παρακάτω, βεβαιωθείτε ότι έχετε το Skype για επιχειρήσεις για Android εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, ότι η εφαρμογή εκτελείται και ότι έχετε εισέλθει στο Skype για επιχειρήσεις για Android με τον εταιρικό ή τον σχολικό λογαριασμό σας. Για να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη χωρίς εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό, ανατρέξτε στο θέμα Συμμετοχή στη σύσκεψη ως επισκέπτης.

 1. Μεταβείτε στο Outlook σας. Η εστίαση είναι στην σημερινή ημερομηνία και τα συμβάντα της σημερινής ημερομηνίας βρίσκονται γύρω από το μέσον της οθόνης. Εάν υπάρχουν πολλά συμβάντα, μπορείτε να κάνατε αναζήτηση σε αυτά, σαρώνοντας προς τα επάνω ή προς τα κάτω με δύο δάχτυλα. Για να μεταβείτε σε ένα συμβάν, τοποθετήστε το δάκτυλό σας στην οθόνη και σύρετέ το μέχρι να ακούσετε το συμβάν που θέλετε και έπειτα πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ανοίξει η λεπτομερής προβολή της σύσκεψης.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Συμμετοχή, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Το Skype για επιχειρήσεις θα ανοίξει και το TalkBack θα εκφωνήσει τη φράση: "Skype για επιχειρήσεις" και συνδέεστε στη σύσκεψη.

  Συμβουλή: Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα κουμπιά στο παράθυρο σύσκεψης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Για να πατήσετε ένα κουμπί, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Συμμετοχή σε σύσκεψη ως επισκέπτης

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη του Skype για επιχειρήσεις ως επισκέπτης, γεγονός που σημαίνει ότι δεν πραγματοποιείτε είσοδο στο Skype για επιχειρήσεις με τον εταιρικό ή τον σχολικό λογαριασμό σας, αλλά θα πρέπει να έχετε το Skype για επιχειρήσεις εγκατεστημένο στο τηλέφωνό σας.

 1. Μεταβείτε στο Outlook σας. Η εστίαση είναι στη σημερινή ημερομηνία και το τρέχον ή το επόμενο συμβάν βρίσκεται στο μέσον της οθόνης. Για να μεταβείτε στο συμβάν, τοποθετήστε το δάκτυλό σας στην οθόνη και σύρετέ το μέχρι να ακούσετε τη σύσκεψη. Εάν έχετε πολλές συσκέψεις, σύρετε προς τα επάνω με δύο δάχτυλα για να κάνετε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα συσκέψεων. Όταν είστε στη σύσκεψη που θέλετε να συμμετάσχετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε τη λεπτομερή προβολή της σύσκεψης.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Συμμετοχή, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Θα ανοίξει το Skype για επιχειρήσεις. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Συμμετοχή στη σύσκεψη, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το όνομα όπως θέλετε να εμφανίζεται στη σύσκεψη. Όταν τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Συνέχεια, Κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το TalkBack εκφωνεί τη φράση "Skype για επιχειρήσεις" και συνδέεστε στη σύσκεψη.

  Συμβουλή: Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα κουμπιά στο παράθυρο σύσκεψης του Skype για επιχειρήσεις, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Για να πατήσετε ένα κουμπί, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Απάντηση σε υπενθυμίσεις συμβάντων

Εάν έχετε ενεργοποιημένες τις ειδοποιήσεις για τα συμβάντα του Ημερολόγιο του Outlook και εάν το TalkBack είναι ενεργοποιημένο, θα ακούσετε υπενθυμίσεις συμβάντων την προκαθορισμένη ώρα πριν από το συμβάν.

 1. Για να εμφανίζεται η υπενθύμιση συμβάντος, κάντε σάρωση προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης με δύο δάχτυλα για να ανοίξετε τη σκιά ειδοποιήσεων.

 2. Σαρώστε επανειλημμένα προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος.

 3. Για να ανοίξετε το συμβάν, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Για να κλείσετε την υπενθύμιση χωρίς να κάνετε κάποια ενέργεια, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη σε παράθεση και κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά οριζόντια.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάγνωση και απάντηση μιας πρόσκλησης σε σύσκεψη στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον προγραμματισμό συναντήσεων ή συσκέψεων στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Ημερολόγιο του Outlook

Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο στο Outlook στο web με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να κάνετε τις απαραίτητες βασικές εργασίες. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Μπορείτε να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε συμβάντα ημερολογίου, να συμμετάσχετε σε ηλεκτρονικές συσκέψεις και πολλά άλλα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Outlook στο web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Outlook στο web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Outlook Web App.

 • Αυτήν τη στιγμή ενημερώνουμε το Outlook.office.com (Outlook στο Web). Κάποιοι χρησιμοποιούν ήδη το νέο Outlook, ενώ για άλλους η κλασική έκδοση θα είναι η προεπιλεγμένη εμπειρία μέχρι να ολοκληρώσουμε την ενημέρωση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Λήψη βοήθειας για το νέο Outlook στο web. Καθώς οι οδηγίες σε αυτό το θέμα αφορούν τη νέα εμπειρία, συνιστούμε να μεταβείτε από την κλασική εμπειρία στο νέο Outlook. Για να μεταβείτε στο νέο Outlook, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Εντολή, Δοκιμάστε το νέο Outlook" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν ακούσετε τη φράση "Γραμμή εργαλείων εντολών" αντί για "Εντολή, Δοκιμάστε το νέο Outlook", χρησιμοποιείτε ήδη το νέο Outlook.

Σε αυτό το θέμα

Ρύθμιση της προβολής ημερολογίου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ημερολόγιό σας για να εμφανίζει μια επιλεγμένη ημέρα, μια εργάσιμη εβδομάδα, μια πλήρη εβδομάδα ή ένα μήνα, ανάλογα με τον τρόπο εργασίας που προτιμάτε.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο. Ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τη φράση: "Φόρτωση <αριθμός συμβάντων> συμβάντων σε ένα επιλεγμένο ημερολόγιο".

 2. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να επιλέξετε την προβολή ημερολογίου:

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Alt+1 για να εμφανίσετε την προβολή ημέρας.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Alt+2 για να εμφανίσετε την προβολή εργάσιμης εβδομάδας.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Alt+3 για να εμφανίσετε την προβολή πλήρους εβδομάδας.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Alt+4 για να εμφανίσετε την προβολή μήνα.

Άνοιγμα, ανάγνωση και επεξεργασία συμβάντων ημερολογίου

Για να μπορείτε να τα βγάζετε πέρα με το πολυάσχολο πρόγραμμά σας, μπορείτε να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε γρήγορα τις λεπτομέρειες συμβάντος.

Σημείωση: Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο τα συμβάντα που έχετε δημιουργήσει. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε προσκλήσεις σε σύσκεψη που έχετε λάβει από κάποιον άλλο.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο. Θα ακούσετε τη φράση: "Φόρτωση <αριθμός συμβάντων> συμβάντων σε ένα επιλεγμένο ημερολόγιο".

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Μετάβαση στις επιλογές προβολής ημερολογίου" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Κάντε ένα από τα εξής για να μετακινηθείτε στο ημερολόγιο:

  • Για να μετακινηθείτε στην επόμενη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Μετάβαση στην επόμενη", ακολουθούμενη από τη μονάδα χρόνου και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Μετάβαση στο προηγούμενο", ακολουθούμενο από τη μονάδα χρόνου και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Σε οποιαδήποτε προβολή, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να αναζητήσετε τα συμβάντα για τη χρονική περίοδο που εμφανίζεται. Καθώς μετακινείστε, ο Αφηγητής ανακοινώνει τα συμβάντα ως "Συμβάν από <ημερομηνία>, <ώρες>, <τίτλος συμβάντος>, <τοποθεσία συμβάντος>, <διοργανωτής>".

 4. Για να εξετάσετε το συμβάν με περισσότερες λεπτομέρειες ή να ανοίξετε το συμβάν για να το επεξεργαστείτε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο Λεπτομέρειες του συμβάντος. Θα ακούσετε τη φράση: "Προσθήκη τίτλου για το συμβάν".

 5. Για να περιηγηθείτε στις λεπτομέρειες και τις επιλογές του συμβάντος, πατήστε το πλήκτρο Tab. Ο Αφηγητής εκφωνεί τις λεπτομέρειες και τις επιλογές καθώς μετακινείστε.

 6. Μόλις τελειώσετε, κάντε ένα από τα εξής:

  • Αν επεξεργάζεστε μια σύσκεψη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί 'Αποστολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Αν επεξεργάζεστε μια συνάντηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

   Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτα στο συμβάν, για να κλείσετε το παράθυρο Λεπτομέρειες, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 7. Το συμβάν αλλάζει και η εστίαση μετακινείται στο Ημερολόγιο.

Συμμετοχή σε ηλεκτρονική σύσκεψη από το ημερολόγιο του Outlook

Μπορείτε εύκολα να συμμετάσχετε σε Skype για επιχειρήσεις ή Microsoft Teams ηλεκτρονικές συσκέψεις.

Συμμετοχή σε σύσκεψη Skype για επιχειρήσεις

 1. Στην εφαρμογή "Outlook στο web", πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το συμβάν στο οποίο θέλετε να συμμετάσχετε και πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το συμβάν.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη σύνδεση για να συμμετάσχετε στη σύσκεψη και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Συμμετοχή στον ήχο σύσκεψης.

 4. Για να συμμετάσχετε με πλήρη εμπειρία ήχου και βίντεο, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου Συμμετοχή στον ήχο σύσκεψης κλείνει και συνδέεστε στη σύσκεψη.

  Συμβουλή: Για σίγαση ή διακοπή σίγασης του μικροφώνου σας, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows+F4. Για να κλείσετε τη γραμμή, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Enter.

Συμμετοχή σε σύσκεψη του Microsoft Teams

 1. Στην εφαρμογή "Outlook στο web", πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το συμβάν στο οποίο θέλετε να συμμετάσχετε και πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το συμβάν.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Συμμετοχή σε σύσκεψη teams" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η καρτέλα "Συμμετοχή σε συνομιλία" ανοίγει στο πρόγραμμα περιήγησης.

 4. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να αλλάξετε εφαρμογές από το Ημερολόγιο. Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Κουμπί 'Ναι'" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να Microsoft Teams στο web, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Συμμετοχή στο web" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας όταν σας ζητηθεί και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη λέξη: "Επιλέξτε τις ρυθμίσεις ήχου και βίντεο".

 7. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε το πλήκτρο Enter για να την αλλάξετε. Για να συμμετάσχετε στη σύσκεψη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη "Συμμετοχή στο κουμπί σύσκεψης" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 8. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της σύσκεψης ή για να κλείσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Ορισμός επιλογών για το ημερολόγιό σας

Στις ρυθμίσεις ημερολογίου, μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση του ημερολογίου σας ή να επιλέξετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Μπορείτε, επίσης, να τροποποιήσετε τα μηνύματα "εκτός γραφείου" καθώς και τον τρόπο αποστολής τους.

 1. Στο Outlook, για να ανοίξετε το παράθυρο "Ρυθμίσεις", πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Ρυθμίσεις'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Για να περιηγηθείτε μεταξύ των διαθέσιμων ρυθμίσεων στο τμήμα παραθύρου, πατήστε Tab ή Shift+Tab. Ο Αφηγητής ανακοινώνει τις ρυθμίσεις, καθώς μετακινήστε στο παράθυρο.

 3. Για να επιλέξετε μια ρύθμιση ή να ανοίξετε επιπλέον επιλογές από μια ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab.

 4. Μόλις τελειώσετε, για να κλείσετε το παράθυρο Ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Εκτύπωση του ημερολογίου σας

Εκτυπώστε μια επιλεγμένη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα ημερολογίου στο Outlook.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+2 για να ανοίξετε το ημερολόγιο.

 2. Επιλέξτε την προβολή ημερολογίου που θέλετε να εκτυπώσετε.

 3. Στο κύριο παράθυρο του Ημερολογίου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Μετάβαση στις επιλογές προβολής ημερολογίου" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Εκτύπωση" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει μια προεπισκόπηση εκτύπωσης.

 4. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Εκτύπωση'" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου με την εστίαση στο σύνθετο πλαίσιο Εκτυπωτής.

 5. Για να επιλέξετε έναν εκτυπωτή, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Εκτυπωτής". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα του εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 6. Για να αναζητήσετε άλλες επιλογές εκτύπωσης, πατήστε το πλήκτρο Tab ή τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab. Μόλις τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Εκτύπωση'" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Το ημερολόγιο εκτυπώνεται.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάγνωση και απάντηση μιας πρόσκλησης σε σύσκεψη στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον προγραμματισμό συναντήσεων ή συσκέψεων στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Ημερολόγιο του Outlook

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×