Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook στα Windows μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική λύση στη χρήση του ποντικιού. Στο παρόν άρθρο παρατίθενται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook στα Windows.

Σημειώσεις: 

  • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

  • Εάν για μια συντόμευση απαιτείται να πατήσετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, αυτό το θέμα διαχωρίζει τα πλήκτρα με ένα σύμβολο συν (+). Εάν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κλείσιμο

Escape ή Enter

Μετάβαση στην Κεντρική καρτέλα

Alt+K

Νέο μήνυμα

Ctrl+Shift+M

Αποστολή

Alt+Τ

Εισαγωγή αρχείου

ALT+Ζ, Α, Ψ

Νέα εργασία

Ctrl+Shift+K

Διαγραφή

Delete (όταν είναι επιλεγμένο ένα μήνυμα, μια εργασία ή μια σύσκεψη)

Αναζήτηση

Ctrl+E Alt+K, A, E

Απάντηση

Alt+Κ, Α, Ε

Προώθηση

ALT+Κ, Ο, Π

Απάντηση σε όλους

Alt+Κ, Ν, Π

Αντιγραφή

Ctrl+C ή Ctrl+Insert

Σημείωση: Ο συνδυασμός Ctrl+Insert δεν είναι διαθέσιμος στο παράθυρο ανάγνωσης.

Αποστολή/Λήψη

Alt+Ψ, ΛΑ

Μετάβαση στο ημερολόγιο

Ctrl+2

Δημιουργία συνάντησης

Ctrl+Shift+A

Μετακίνηση σε φάκελο

ALT+Κ, Τ, Ε, επιλέξτε φάκελο από λίστα

Συνημμένο, Αποθήκευση ως

ALT+ΞΑ, Α, 2

Αρχή της σελίδας

Βασικές διαδικασίες περιήγησης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην προβολή Αλληλογραφία

Ctrl+1

Μετάβαση στην προβολή Ημερολόγιο

Ctrl+2

Μετάβαση στην προβολή Επαφές

Ctrl+3

Μετάβαση στην προβολή Εργασίες

Ctrl+4

Μετάβαση στις Σημειώσεις

Ctrl+5

Μετάβαση στη λίστα φακέλων στο παράθυρο φακέλων

Ctrl+6

Μετάβαση στις Συντομεύσεις

Ctrl+7

Μετάβαση στο επόμενο ανοιχτό μήνυμα

Ctrl+τελεία

Μετάβαση στο προηγούμενο ανοιχτό μήνυμα

Ctrl+κόμμα

Μετακίνηση ανάμεσα στο παράθυρο φακέλων, το κύριο παράθυρο του Outlook, το παράθυρο ανάγνωσης και τη γραμμή εκκρεμών εργασιών.

Ctrl+Shift+Tab ή Shift+Tab

Μετακίνηση ανάμεσα στο παράθυρο του Outlook, τα μικρότερα τμήματα στο παράθυρο φακέλων, το παράθυρο ανάγνωσης και τις ενότητες στη γραμμή εκκρεμών εργασιών.

Πλήκτρο Tab

Μετακίνηση ανάμεσα στο παράθυρο του Outlook, τα μικρότερα τμήματα στο παράθυρο φακέλων, το παράθυρο ανάγνωσης και τις ενότητες στη γραμμή εκκρεμών εργασιών, καθώς και εμφάνιση των πλήκτρων πρόσβασης στην κορδέλα του Outlook.

F6

Μετακίνηση στις γραμμές κεφαλίδας μηνύματος στο παράθυρο φακέλων ή σε ένα ανοιχτό μήνυμα.

Ctrl+Tab

Μετακίνηση μέσα στο παράθυρο φακέλων.

Πλήκτρα βέλους

Μετάβαση σε διαφορετικό φάκελο

Ctrl+Y

Μετάβαση στο πλαίσιο αναζήτησης.

F3 ή Ctrl+E

Στο παράθυρο ανάγνωσης, μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα

Alt+επάνω βέλος ή Ctrl+κόμμα ή Alt+Page Up

Στο παράθυρο ανάγνωσης, μετακίνηση σελίδας προς τα κάτω μέσα σε κείμενο

Πλήκτρο διαστήματος

Στο παράθυρο ανάγνωσης, μετακίνηση σελίδας προς τα επάνω μέσα σε κείμενο

Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Σύμπτυξη ή ανάπτυξη ομάδας στη λίστα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Πλήκτρο αριστερού βέλους ή πλήκτρο δεξιού βέλους, αντίστοιχα

Επιστροφή στην προηγούμενη προβολή στο κύριο παράθυρο του Outlook

Alt+B ή Alt+αριστερό βέλος

Μετάβαση στην επόμενη προβολή στο κύριο παράθυρο του Outlook

Alt+Δεξιό βέλος

Επιλογή της Γραμμής πληροφοριών και, αν υπάρχει, εμφάνιση του μενού εντολών

Ctrl+Shift+W

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εύρεση μηνύματος ή άλλου στοιχείου

Ctrl+E

Απαλοιφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης

Esc

Ανάπτυξη της αναζήτησης ώστε να περιλαμβάνει τις επιλογές Όλα τα στοιχεία αλληλογραφίας, Όλα τα στοιχεία ημερολογίου ή Όλα τα στοιχεία επαφών, ανάλογα με τη λειτουργική μονάδα όπου βρίσκεστε

Ctrl+Alt+A

Χρήση της δυνατότητας Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης

Ctrl+Shift+F

Δημιουργία φακέλου αναζήτησης

Ctrl+Shift+P

Αναζήτηση για κείμενο μέσα σε ένα ανοιχτό στοιχείο

F4

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου, συμβόλων ή ορισμένων εντολών μορφοποίησης. Εργασία στο παράθυρο ανάγνωσης ή σε ένα ανοιχτό στοιχείο

Ctrl+H

Επέκταση αναζήτησης για συμπερίληψη στοιχείων από τον τρέχοντα φάκελο

Ctrl+Alt+K

Επέκταση αναζήτησης για συμπερίληψη υποφακέλων Ctrl+Alt+Z Σημαίες

Ctrl+Alt+Z

Αρχή της σελίδας

Σημαίες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Σημαία υπενθύμισης για αντιστοίχιση μιας σημαίας

Ctrl+Shift+G

Αρχή της σελίδας

Κατηγορίες με χρώματα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαγραφή της επιλεγμένης κατηγορίας από τη λίστα στο παράθυρο διαλόγου Κατηγορίες με χρώματα

Alt+D

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία στοιχείου ή αρχείου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία συνάντησης

Ctrl+Shift+A

Δημιουργία επαφής

Ctrl+Shift+C

Δημιουργία ομάδας επαφών

Ctrl+Shift+L

Δημιουργία φαξ

Ctrl+Shift+X

Δημιουργία φακέλου

Ctrl+Shift+E

Δημιουργία πρόσκλησης σε σύσκεψη.

Ctrl+Shift+Q

Δημιουργία μηνύματος

Ctrl+Shift+M

Δημιουργία σημείωσης

Ctrl+Shift+N

Δημιουργία εγγράφου του Office

Ctrl+Shift+H

Καταχώρηση στον επιλεγμένο φάκελο

Ctrl+Shift+S

Καταχώρηση απάντησης στον επιλεγμένο φάκελο

Ctrl+T

Δημιουργία φακέλου αναζήτησης

Ctrl+Shift+P

Δημιουργία εργασίας

Ctrl+Shift+K

Αρχή της σελίδας

Εντολές στις περισσότερες προβολές

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποθήκευση (εκτός από την προβολήΕργασίες).

Ctrl+S ή Shift+F12

Αποθήκευση και κλείσιμο (εκτός από την προβολή Αλληλογραφία).

Alt+Τ

Αποθήκευση ως (μόνο στην προβολή Αλληλογραφία).

F12

Αναίρεση

Ctrl+Z ή Alt+Backspace

Διαγραφή στοιχείου

Ctrl+D

Εκτύπωση

Ctrl+P

Αντιγραφή στοιχείου

Ctrl+Shift+Y

Μετακίνηση στοιχείου

Ctrl+Shift+V

Έλεγχος ονομάτων

Ctrl+K

Ορθογραφικός έλεγχος

F7

Σημαία υπενθύμισης

Ctrl+Shift+G

Προώθηση

Ctrl+F

Αποστολή ή καταχώρηση ή πρόσκληση όλων

Alt+Τ

Ενεργοποίηση επεξεργασίας σε ένα πεδίο, σε όλες τις προβολές εκτός από την Αλληλογραφία ή την προβολή εικονιδίων

F2

Στοίχιση κειμένου αριστερά

Ctrl+L

Στοίχιση κειμένου στο κέντρο

Ctrl+E

Στοίχιση κειμένου δεξιά

Ctrl+R

Αρχή της σελίδας

Αλληλογραφία

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στο φάκελο "Εισερχόμενα"

Ctrl+Shift+I

Μετάβαση στο φάκελο "Εξερχόμενα"

Ctrl+Shift+O

Έλεγχος ονομάτων

Ctrl+K

Αποστολή

Alt+Τ

Απάντηση σε ένα μήνυμα

Ctrl+R

Απάντηση σε όλους σε ένα μήνυμα

Ctrl+Shift+R

Απάντηση με πρόσκληση σε σύσκεψη

Ctrl+Alt+R

Προώθηση μηνύματος

Ctrl+F

Σήμανση μηνύματος ως μη ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Ctrl+Alt+J

Εμφάνιση αποκλεισμένου εξωτερικού περιεχομένου (σε ένα μήνυμα)

Ctrl+Shift+I

Καταχώρηση σε φάκελο

Ctrl+Shift+S

Εφαρμογή του Βασικού στυλ

Ctrl+Shift+N

Έλεγχος για νέα μηνύματα

Ctrl+M ή F9

Μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα

Πλήκτρο επάνω βέλους

Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα

Πλήκτρο κάτω βέλους

Δημιουργία μηνύματος (στην προβολή Αλληλογραφία).

Ctrl+N

Δημιουργία μηνύματος (από οποιαδήποτε προβολή του Outlook)

Ctrl+Shift+M

Άνοιγμα ληφθέντος μηνύματος

Ctrl+O

Διαγραφή και παράβλεψη συνομιλίας

Ctrl+Shift+D

Άνοιγμα του Βιβλίου διευθύνσεων

Ctrl+Shift+B

Προσθήκη Γρήγορης σημαίας σε μήνυμα που δεν έχει ανοίξει

Insert

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Σημαία υπενθύμισης

Ctrl+Shift+G

Σήμανση ως αναγνωσμένου

Ctrl+Q

Σήμανση ως μη αναγνωσμένου

Ctrl+U

Άνοιγμα της Συμβουλής αλληλογραφίας στο επιλεγμένο μήνυμα.

Ctrl+Shift+W

Εύρεση ή αντικατάσταση

F4

Εύρεση επόμενου

Shift+F4

Αποστολή

Ctrl+Enter

Εκτύπωση

Ctrl+P

Προώθηση

Ctrl+F

Προώθηση ως συνημμένο

Ctrl+Alt+F

Εμφάνιση των ιδιοτήτων για το επιλεγμένο στοιχείο

Alt+Enter

Σήμανση για λήψη

Ctrl+Alt+M

Έλεγχος της κατάστασης Σήμανση για λήψη

Ctrl+Alt+U

Εμφάνιση προόδου αποστολής/παραλαβής

Ctrl+B (όταν μια αποστολή/παραλαβή είναι σε εξέλιξη)

Αρχή της σελίδας

Ημερολόγιο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία συνάντησης (στην προβολή Ημερολόγιο)

Ctrl+N

Δημιουργία συνάντησης (σε οποιαδήποτε προβολή του Outlook)

Ctrl+Shift+A

Δημιουργία πρόσκλησης σε σύσκεψη.

Ctrl+Shift+Q

Προώθηση συνάντησης ή σύσκεψης

Απάντηση σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη με μήνυμα

Απάντηση σε όλους σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη με μήνυμα

Εμφάνιση μίας ημέρας στο ημερολόγιο

Alt+1

Εμφάνιση δύο ημερών στο ημερολόγιο

Alt+2

Εμφάνιση τριών ημερών στο ημερολόγιο

Alt+3

Εμφάνιση τεσσάρων ημερών στο ημερολόγιο

Alt+4

Εμφάνιση πέντε ημερών στο ημερολόγιο

Alt+5

Εμφάνιση έξι ημερών στο ημερολόγιο

Alt+6

Εμφάνιση επτά ημερών στο ημερολόγιο

Alt+7

Εμφάνιση οκτώ ημερών στο ημερολόγιο

Alt+8

Εμφάνιση εννέα ημερών στο ημερολόγιο

Alt+9

Εμφάνιση 10 ημερών στο ημερολόγιο

Alt+0

Μετάβαση σε ημερομηνία

Ctrl+G

Εναλλαγή σε προβολή μήνα

ALT+ίσον ή ισότητας ή Ctrl+Alt+4

Μετάβαση στην επόμενη ημέρα

Ctrl+δεξιό βέλος

Μετάβαση στην επόμενη εβδομάδα

Alt+κάτω βέλος

Μετάβαση στον επόμενο μήνα

Alt+Page Down

Μετάβαση στην προηγούμενη ημέρα

Ctrl+αριστερό βέλος

Μετάβαση στην προηγούμενη εβδομάδα

Alt+επάνω βέλος

Μετάβαση στον προηγούμενο μήνα

Alt+Page Up

Μετάβαση στην αρχή της εβδομάδας

Alt+Home

Μετάβαση στο τέλος της εβδομάδας

Alt+End

Μετάβαση σε προβολή πλήρους εβδομάδας

Alt+σύμβολο πλην ή Ctrl+Alt+3

Μετάβαση σε προβολή εργάσιμης εβδομάδας

Ctrl+Alt+2

Μετάβαση στην προηγούμενη συνάντηση

Ctrl+κόμμα ή Ctrl+Shift+κόμμα

Μετάβαση στην επόμενη συνάντηση

Ctrl+τελεία ή Ctrl+Shift+τελεία

Ρύθμιση περιοδικότητας για ανοιχτή συνάντηση ή σύσκεψη

Ctrl+G

Αρχή της σελίδας

Άτομα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Πραγματοποίηση νέας κλήσης

Ctrl+Shift+D

Εύρεση επαφής ή άλλου στοιχείου (Αναζήτηση)

F3 ή Ctrl+E

Εισαγωγή ονόματος στο πλαίσιο Αναζήτηση βιβλίων διευθύνσεων

F11

Σε προβολή πίνακα ή λίστας των επαφών, μετάβαση στην πρώτη επαφή που ξεκινά με ένα συγκεκριμένο γράμμα

SHIFT+γράμμα

Επιλογή όλων των επαφών

Ctrl+A

Δημιουργία μηνύματος με επιλεγμένη επαφή ως θέμα

Ctrl+F

Δημιουργία επαφής (στις Επαφές)

Ctrl+N

Δημιουργία επαφής (από οποιαδήποτε προβολή του Outlook).

Ctrl+Shift+C

Άνοιγμα φόρμας επικοινωνίας για την επιλεγμένη επαφή

Ctrl+O

Δημιουργία ομάδας επαφών

Ctrl+Shift+L

Εκτύπωση

Ctrl+P

Ενημέρωση λίστας των μελών της ομάδας επαφών

F5

Μετάβαση σε διαφορετικό φάκελο

Ctrl+Y

Άνοιγμα του Βιβλίου διευθύνσεων

Ctrl+Shift+B

Χρήση της δυνατότητας Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης

Ctrl+Shift+F

Σε μια ανοιχτή επαφή, άνοιγμα της επόμενης καταχωρημένης επαφής στη λίστα

Ctrl+Shift+τελεία

Εύρεση επαφής

F11

Κλείσιμο επαφής

ESC

Αποστολή φαξ στην επιλεγμένη επαφή

Ctrl+Shift+X

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Έλεγχος διεύθυνσης

Alt+Α

Σε μια φόρμα επαφής, στην περιοχή "Internet", εμφάνιση της πληροφορίας "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 1".

Alt+Shift+1

Σε μια φόρμα επαφής, στην περιοχή "Internet", εμφάνιση της πληροφορίας "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 2".

Alt+Shift+2

Σε μια φόρμα επαφής, στην περιοχή "Internet", εμφάνιση της πληροφορίας "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3".

Alt+Shift+3

Αρχή της σελίδας

Άτομα: στο παράθυρο διαλόγου "Ηλεκτρονικές επαγγελματικές κάρτες"

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα της λίστας Προσθήκη

Alt+Ο

Επιλογή κειμένου στο πλαίσιο Ετικέτα, όταν είναι επιλεγμένο το πεδίο με μια ετικέτα που έχει εκχωρηθεί

Alt+Τ

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Προσθήκη εικόνας κάρτας

Alt+Α

Τοποθέτηση του δρομέα στην αρχή του πλαισίου Επεξεργασία

Alt+Σ

Επιλογή του πλαισίου Πεδία

Alt+Δ

Επιλογής της αναπτυσσόμενης λίστας Στοίχιση εικόνας

Alt+Ε

Επιλογή παλέτας χρωμάτων για φόντο

ALT+Φ, Enter

Επιλογή της αναπτυσσόμενης λίστας Διάταξη

Alt+Ι

Κατάργηση επιλεγμένου πεδίου από το πλαίσιο Πεδία

Alt+Γ

Αρχή της σελίδας

Εργασίες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποδοχή πρόσκλησης σε εργασία

Ctrl+C

Απόρριψη πρόσκλησης σε εργασία

Ctrl+D

Εύρεση εργασίας ή άλλου στοιχείου

Ctrl+E

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Μετάβαση στον φάκελο

Ctrl+Y

Δημιουργία εργασίας στην προβολή Εργασίες

Ctrl+N

Δημιουργία εργασίας από οποιαδήποτε προβολή του Outlook

Ctrl+Shift+K

Άνοιγμα επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl+O

Εκτύπωση επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl+P

Επιλογή όλων των στοιχείων

Ctrl+A

Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl+D

Προώθηση εργασίας ως συνημμένου

Ctrl+F

Δημιουργία πρόσκλησης σε εργασία

Ctrl+Shift+Alt+U

Εναλλαγή ανάμεσα στο Παράθυρο περιήγησης, τη λίστα Εργασίες και τη Γραμμή εκκρεμών εργασιών

Tab ή Shift+Tab

Αναίρεση τελευταίας ενέργειας

Ctrl+Z

Προσθήκη σημαίας σε στοιχείο ή σήμανση ως ολοκληρωμένου

Εισαγωγή

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση του μενού Μορφή

Alt+Ρ

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά

Ctrl+Shift+P

Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων (με επιλεγμένο κείμενο)

Shift+F3

Μορφοποίηση χαρακτήρων ως μικρών κεφαλαίων

Ctrl+Shift+K

Μορφοποίηση χαρακτήρων με έντονη γραφή

Ctrl+B

Προσθήκη κουκκίδων

Ctrl+Shift+L

Μορφοποίηση χαρακτήρων με πλάγια γραφή

Ctrl+I

Αύξηση εσοχής

Ctrl+T

Μείωση εσοχής

Ctrl+Shift+T

Στοίχιση αριστερά

Ctrl+L

Στοίχιση στο κέντρο

Ctrl+E

Υπογράμμιση

Ctrl+U

Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Ctrl+δεξιά αγκύλη ή Ctrl+Shift+σύμβολο μεγαλύτερο από

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Ctrl+αριστερή αγκύλη ή Ctrl+Shift+σύμβολο μικρότερο από

Αποκοπή

Ctrl+X ή Shift+Delete

Αντιγραφή

Ctrl+C ή Ctrl+Insert

Σημείωση: Ο συνδυασμός Ctrl+Insert δεν είναι διαθέσιμος στο παράθυρο ανάγνωσης

Επικόλληση

Ctrl+V ή Shift+Insert

Απαλοιφή μορφοποίησης

Ctrl+Shift+Z ή Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος

Διαγραφή της επόμενης λέξης

Ctrl+Shift+H

Πλήρης στοίχιση (Επέκταση παραγράφου ώστε να χωρά μεταξύ των περιθωρίων)

Ctrl+Shift+J

Εφαρμογή στυλ

Ctrl+Shift+S

Δημιουργία προεξοχής πρώτης γραμμής

Ctrl+T

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης

Ctrl+K

Στοίχιση παραγράφου στα αριστερά

Ctrl+L

Στοίχιση παραγράφου στα δεξιά

Ctrl+R

Μείωση μιας εσοχής πρώτης γραμμής

Ctrl+Shift+T

Κατάργηση μορφοποίησης παραγράφου

Ctrl+Q

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη πληροφοριών Web σε στοιχεία

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή ή επεξεργασία υπερ-σύνδεσης στο σώμα ενός στοιχείου

Ctrl+K

Αρχή της σελίδας

Εκτύπωση

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα της καρτέλας Εκτύπωση στην προβολή Backstage

ALT+Α, Ε

Εκτύπωση στοιχείου από ένα ανοιχτό παράθυρο

ALT+Α, Ε, Α και έπειτα 1

Άνοιγμα του παράθυρου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας από την προβολή Εκτύπωση

Alt+S ή Alt+U

Επιλογή εκτυπωτή από την προβολή Εκτύπωση

ALT+Α, Ε και έπειτα Ι

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές εκτύπωσης

ALT+Α, Ε και έπειτα Σ

Αρχή της σελίδας

Αποστολή/Λήψη

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Έναρξη αποστολής/παραλαβής για όλες τις καθορισμένες ομάδες αποστολής/παραλαβής με ορισμένη την επιλογή Συμπερίληψη αυτής της ομάδας στην αποστολή/παραλαβή (F9). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κεφαλίδες, πλήρη στοιχεία, καθορισμένους φακέλους, στοιχεία μικρότερα από ένα συγκεκριμένο μέγεθος ή οποιονδήποτε συνδυασμό ορίσετε

F9

Έναρξη αποστολής/παραλαβής για τον τρέχοντα φάκελο, ανακτώντας τα πλήρη στοιχεία (κεφαλίδα, στοιχείο και οποιαδήποτε συνημμένα)

Shift+F9

Έναρξη αποστολής/παραλαβής

Ctrl+M

Ορισμός ομάδων αποστολής/παραλαβής

Ctrl+Alt+S

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία Visual Basic

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα της Επεξεργασίας Visual Basic

Alt+F11

Αρχή της σελίδας

Μακροεντολές

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αναπαραγωγή μακροεντολής

Alt+F8

Αρχή της σελίδας

Φόρμες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία φόρμας InfoPath

Τοποθετήστε την εστίαση σε ένα φάκελο του InfoPath και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+N

Κλείσιμο φόρμας InfoPath

Ctrl+Shift+Alt+T

Αρχή της σελίδας

Προβολές: Προβολή πίνακα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

παράγραφος

παράγραφος

παράγραφος

παράγραφος

Μετάβαση στο στοιχείο στο κάτω μέρος της οθόνης

Page Down

Μετάβαση στο στοιχείο στο επάνω μέρος της οθόνης

Page Up

Ανάπτυξη ή μείωση των επιλεγμένων στοιχείων κατά ένα στοιχείο

Shift+Επάνω βέλος ή Shift+Κάτω βέλος

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο χωρίς ανάπτυξη της επιλογής

Ctrl+επάνω βέλος ή Ctrl+κάτω βέλος

Επιλογή ή κατάργηση επιλογής του ενεργού στοιχείου

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Αρχή της σελίδας

Προβολές: Με επιλεγμένη μια ομάδα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανάπτυξη μίας επιλεγμένης ομάδας

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Σύμπτυξη μίας επιλεγμένης ομάδας

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Επιλογή της προηγούμενης ομάδας

Πλήκτρο επάνω βέλους

Επιλογή της επόμενης ομάδας

Πλήκτρο κάτω βέλους

Επιλογή της πρώτης ομάδας

Home

Επιλογή της τελευταίας ομάδας

End

Επιλογή του πρώτου στοιχείου στην οθόνη σε μια αναπτυγμένη ομάδα ή του πρώτου στοιχείου εκτός οθόνης προς τα δεξιά

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Αρχή της σελίδας

Προβολές: Προβολή ημέρας/εβδομάδας/μήνα ημερολογίου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προβολή μίας έως εννέα ημερών

Alt+πλήκτρο αριθμού των ημερών

Προβολή 10 ημερών

Alt+0 (μηδέν)

Μετάβαση σε προβολή εβδομάδας

Alt+σύμβολο πλην

Εναλλαγή σε προβολή μήνα

ALT+σύμβολο ίσον

Μετακίνηση μεταξύ των προβολών Ημερολόγιο, Λίστα εργασιών και Λίστα φακέλων

Ctrl+Tab ή F6

Επιλογή της προηγούμενης συνάντησης

Shift+Tab

Μετάβαση στην προηγούμενη ημέρα

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετάβαση στην επόμενη ημέρα

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετάβαση στην ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας

Alt+Κάτω βέλος

Μετάβαση στην ίδια ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας

Alt+Επάνω βέλος

Αρχή της σελίδας

Προβολές: Προβολή μίας ημέρας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή ώρας έναρξης της εργάσιμης ημέρας

Home

Επιλογής ώρας λήξης της εργάσιμης ημέρας

End

Επιλογή του προηγούμενου μπλοκ χρόνου

Πλήκτρο επάνω βέλους

Επιλογή του επόμενου μπλοκ χρόνου

Πλήκτρο κάτω βέλους

Επιλογή μπλοκ χρόνου στο επάνω μέρος της οθόνης

Page Up

Επιλογή μπλοκ χρόνου στο κάτω μέρος της οθόνης

Page Down

Επέκταση ή μείωση του επιλεγμένου χρόνου

Shift+Επάνω βέλος ή Shift+Κάτω Βέλος, αντίστοιχα

Μετακίνηση κατά μία συνάντηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω

Με το δρομέα στη συνάντηση, πατήστε Alt+επάνω βέλος ή Alt+κάτω βέλος, αντίστοιχα

Αλλαγή του χρόνου έναρξης ή λήξης μιας συνάντησης

Με το δρομέα στη συνάντηση, πατήστε Alt+Shift+επάνω βέλος ή Alt+Shift+κάτω βέλος, αντίστοιχα

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου στην ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας

Alt+Κάτω βέλος

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου στην ίδια ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας

Alt+Επάνω βέλος

Αρχή της σελίδας

Προβολές: Προβολή εβδομάδας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην αρχή των ωρών εργασίας για την επιλεγμένη ημέρα

Home

Μετάβαση στο τέλος των ωρών εργασίας για την επιλεγμένη ημέρα

End

Μετακίνηση προς τα πάνω κατά μία σελίδα στην επιλεγμένη ημέρα

Page Up

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία σελίδα στην επιλεγμένη ημέρα

Page Down

Αλλαγή διάρκειας του επιλεγμένου μπλοκ χρόνου

Shift+Αριστερό βέλος, Shift+Δεξιό βέλος, Shift+Επάνω βέλος ή Shift+Κάτω βέλος ή Shift+Home ή Shift+End

Αρχή της σελίδας

Προβολές: Προβολή μήνα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην πρώτη ημέρα της εβδομάδας

Home

Μετάβαση στην ίδια ημέρα της εβδομάδας στην προηγούμενη σελίδα

Page Up

Μετάβαση στην ίδια ημέρα της εβδομάδας στην επόμενη σελίδα

Page Down

Αρχή της σελίδας

Επισκόπηση ημερομηνιών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην πρώτη ημέρα της τρέχουσας εβδομάδας

Alt+Home

Μετάβαση στην τελευταία ημέρα της τρέχουσας εβδομάδας

Alt+End

Μετάβαση στην ίδια ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας

Alt+Επάνω βέλος

Μετάβαση στην ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας

Alt+Κάτω βέλος

Αρχή της σελίδας

Προβολή επαγγελματικών καρτών ή διεύθυνσης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή συγκεκριμένης κάρτας στη λίστα

Πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα γράμματα του ονόματος με το οποίο έχει αρχειοθετηθεί η κάρτα ή πληκτρολογήστε το όνομα του πεδίου που έχει επιλεγεί για ταξινόμηση

Επιλογή της προηγούμενης κάρτας

Πλήκτρο επάνω βέλους

Επιλογή της επόμενης κάρτας

Πλήκτρο κάτω βέλους

Επιλογή της πρώτης κάρτας στη λίστα

Home

Επιλογή της τελευταίας κάρτας στη λίστα

End

Επιλογή της πρώτης κάρτας στην τρέχουσα σελίδα

Page Up

Επιλογή της πρώτης κάρτας στην επόμενη σελίδα

Page Down

Επιλογή της πλησιέστερης κάρτας στην επόμενη στήλη

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Επιλογή της πλησιέστερης κάρτας στην προηγούμενη στήλη

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Επιλογή ή κατάργηση επιλογής της ενεργής κάρτας

Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος

Επέκταση της επιλογής στην προηγούμενη κάρτα και ακύρωση της επιλογής των καρτών μετά το σημείο εκκίνησης

Shift+Επάνω βέλος

Επέκταση της επιλογής στην επόμενη κάρτα και ακύρωση της επιλογής των καρτών πριν από το σημείο εκκίνησης

Shift+Κάτω βέλος

Επέκταση της επιλογής στην προηγούμενη κάρτα, ανεξάρτητα από το σημείο εκκίνησης

Ctrl+Shift+Επάνω βέλος

Επέκταση της επιλογής στην επόμενη κάρτα, ανεξάρτητα από το σημείο εκκίνησης

Ctrl+Shift+Κάτω βέλος

Επέκταση της επιλογής στην πρώτη κάρτα της λίστας

Shift+Home

Επέκταση της επιλογής στην τελευταία κάρτα της λίστας

Shift+End

Επέκταση της επιλογής στην πρώτη κάρτα της προηγούμενης σελίδας

Shift+Page Up

Επέκταση της επιλογής στην τελευταία κάρτα της τελευταίας σελίδας

Shift+Page Down

Αρχή της σελίδας

Επαγγελματικές κάρτες: Μετακίνηση μεταξύ των πεδίων σε μια ανοιχτή κάρτα

Για να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο ένα πεδίο σε μια κάρτα.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο πεδίο και στοιχείο ελέγχου

Πλήκτρο Tab

Μετακίνηση στο προηγούμενο πεδίο και στοιχείο ελέγχου

Shift+Tab

Κλείσιμο της ενεργής κάρτας

Enter ή Escape

Αρχή της σελίδας

Επαγγελματικές κάρτες: Μετακίνηση μεταξύ των χαρακτήρων σε ένα πεδίο

Για να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο ένα πεδίο σε μια κάρτα ή ότι η εστίαση βρίσκεται στο πεδίο.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προσθήκη γραμμής σε πεδίο με πολλές γραμμές

Enter

Μετακίνηση στην αρχή μιας γραμμής

Home

Μετακίνηση στο τέλος μιας γραμμής

End

Μετακίνηση στην αρχή ενός πεδίου με πολλές γραμμές

Page Up

Μετακίνηση στο τέλος ενός πεδίου με πολλές γραμμές

Page Down

Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή σε ένα πεδίο με πολλές γραμμές

Πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή σε ένα πεδίο με πολλές γραμμές

Πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση στον προηγούμενο χαρακτήρα σε ένα πεδίο

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση στον επόμενο χαρακτήρα σε ένα πεδίο

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Αρχή της σελίδας

Προβολή λωρίδας χρόνου (Εργασίες): Όταν είναι επιλεγμένο ένα στοιχείο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Επιλογή του επόμενου στοιχείου

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Επιλογή πολλών γειτονικών στοιχείων

Shift+Αριστερό βέλος ή Shift+δεξιό βέλος

Επιλογή πολλών μη γειτονικών στοιχείων

Ctrl+Αριστερό βέλος+Πλήκτρο διαστήματος ή Ctrl+Δεξιό βέλος+Πλήκτρο διαστήματος

Άνοιγμα επιλεγμένων στοιχείων

Enter

Επιλογή του πρώτου στοιχείου στη λωρίδα χρόνου (εάν τα στοιχεία δεν είναι ομαδοποιημένα) ή του πρώτου στοιχείου της ομάδας

Home

Επιλογή του τελευταίου στοιχείου στη λωρίδα χρόνου (εάν τα στοιχεία δεν είναι ομαδοποιημένα) ή του τελευταίου στοιχείου της ομάδας

End

Εμφάνιση (χωρίς επιλογή) του πρώτου στοιχείου στη λωρίδα χρόνου (εάν τα στοιχεία δεν είναι ομαδοποιημένα) ή του πρώτου στοιχείου της ομάδας

Ctrl+Home

Εμφάνιση (χωρίς επιλογή) του τελευταίου στοιχείου στη λωρίδα χρόνου (εάν τα στοιχεία δεν είναι ομαδοποιημένα) ή του τελευταίου στοιχείου της ομάδας

Ctrl+End

Αρχή της σελίδας

Προβολή λωρίδας χρόνου (Εργασίες): Όταν είναι επιλεγμένη μια ομάδα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανάπτυξη της ομάδας

Enter ή Δεξιό βέλος

Σύμπτυξη της ομάδας

Enter ή Αριστερό βέλος

Επιλογή της προηγούμενης ομάδας

Πλήκτρο επάνω βέλους

Επιλογή της επόμενης ομάδας

Πλήκτρο κάτω βέλους

Επιλογή της πρώτης ομάδας στη λωρίδα χρόνου

Home

Επιλογή της τελευταίας ομάδας στη λωρίδα χρόνου

End

Επιλογή του πρώτου στοιχείου στην οθόνη σε μια αναπτυγμένη ομάδα ή του πρώτου στοιχείου εκτός οθόνης προς τα δεξιά

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Αρχή της σελίδας

Προβολή λωρίδας χρόνου (Εργασίες): Όταν είναι επιλεγμένη μια μονάδα χρόνου στη χρονική κλίμακα για τις ημέρες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση προς τα πίσω σε βήματα χρόνου που είναι τα ίδια με αυτά που εμφανίζονται στη χρονική κλίμακα

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση προς τα εμπρός σε βήματα χρόνου που είναι τα ίδια με αυτά που εμφανίζονται στη χρονική κλίμακα

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Εναλλαγή μεταξύ της ενεργής προβολής, της γραμμής εκκρεμών εργασιών, της αναζήτησης και επιστροφή στην ενεργή προβολή

Πλήκτρο Tab και Shift+Tab

Αρχή της σελίδας

Σε αυτό το θέμα

Βασικές διαδικασίες περιήγησης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην Αλληλογραφία.

CTRL+1

Μετάβαση στο Ημερολόγιο.

CTRL+2

Μετάβαση στις Επαφές.

CTRL+3

Μετάβαση στις Εργασίες.

CTRL+4

Μετάβαση στις Σημειώσεις.

CTRL+5

Μετάβαση στη λίστα φακέλων, στο Παράθυρο περιήγησης.

CTRL+6

Μετάβαση στις Συντομεύσεις.

CTRL+7

Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα (με το μήνυμα ανοιχτό).

CTRL+ΤΕΛΕΙΑ

Επιστροφή στο προηγούμενο μήνυμα (με το μήνυμα ανοιχτό).

CTRL+ΚΟΜΜΑ

Μετακίνηση μεταξύ του Παραθύρου περιήγησης, του κύριου παραθύρου του Outlook, του Παραθύρου ανάγνωσης και της Γραμμής εκκρεμών εργασιών.

CTRL+SHIFT+TAB ή SHIFT+TAB

Μετακίνηση μεταξύ του παραθύρου του Outlook, των μικρότερων παραθύρων του Παραθύρου περιήγησης, του Παραθύρου ανάγνωσης και των τμημάτων της Γραμμής εκκρεμών εργασιών.

TAB

Μετακίνηση ανάμεσα στο παράθυρο του Outlook, τα μικρότερα τμήματα στο Παράθυρο περιήγησης, το Παράθυρο ανάγνωσης και τις ενότητες στη γραμμή Εκκρεμείς εργασίες, καθώς και εμφάνιση των πλήκτρων πρόσβασης στην κορδέλα του Outlook.

F6

Μετακίνηση στις γραμμές κεφαλίδας μηνύματος στο Παράθυρο περιήγησης ή σε ένα ανοιχτό μήνυμα.

CTRL+TAB

Μετακίνηση μέσα στο Παράθυρο περιήγησης.

Πλήκτρα βέλους

Μετάβαση σε διαφορετικό φάκελο.

CTRL+Y

Μετάβαση στο πλαίσιο Αναζήτηση.

F3 ή CTRL+E

Στο Παράθυρο ανάγνωσης, μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα.

ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή CTRL+ΚΟΜΜΑ ή ALT+PAGE UP

Στο Παράθυρο ανάγνωσης, μία σελίδα κάτω στο κείμενο.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στο Παράθυρο ανάγνωσης, μία σελίδα επάνω στο κείμενο.

SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σύμπτυξη ή ανάπτυξη ομάδας στη λίστα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιστροφή στην προηγούμενη προβολή στο κύριο παράθυρο του Outlook.

Alt+B ή Alt+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην επόμενη προβολή στο κύριο παράθυρο του Outlook.

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της Γραμμής πληροφοριών και, εάν υπάρχει, εμφάνιση του μενού εντολών

CTRL+SHIFT+W

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εύρεση μηνύματος ή άλλου στοιχείου.

CTRL+E

Απαλοιφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

ESC

Ανάπτυξη της αναζήτησης ώστε να περιλαμβάνει τις επιλογές Όλα τα στοιχεία αλληλογραφίας, Όλα τα στοιχεία ημερολογίου ή Όλα τα στοιχεία επαφών, ανάλογα με την προβολή στην οποία βρίσκεστε.

CTRL+ALT+A

Χρήση του στοιχείου Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.

CTRL+SHIFT+F

Δημιουργία φακέλου αναζήτησης.

CTRL+SHIFT+P

Αναζήτηση για κείμενο μέσα σε ένα ανοιχτό στοιχείο.

F4

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου, συμβόλων ή ορισμένων εντολών μορφοποίησης. Εργασία στο Παράθυρο ανάγνωσης σε ένα ανοιχτό στοιχείο.

CTRL+H

Επέκταση αναζήτησης για συμπερίληψη στοιχείων από τον τρέχοντα φάκελο.

CTRL+ALT+K

Επέκταση αναζήτησης για συμπερίληψη υποφακέλων.

CTRL+ALT+Z

Αρχή της σελίδας

Σημαίες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Σημαία υπενθύμισης για αντιστοίχιση μιας σημαίας.

CTRL+SHIFT+G

Αρχή της σελίδας

Κατηγορίες με χρώματα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαγραφή της επιλεγμένης κατηγορίας από τη λίστα στο παράθυρο διαλόγου Κατηγορίες χρωμάτων.

ALT+Ψ

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία στοιχείου ή αρχείου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία συνάντησης.

CTRL+SHIFT+A

Δημιουργία επαφής.

CTRL+SHIFT+C

Δημιουργία λίστας επαφών.

CTRL+SHIFT+L

Δημιουργία φαξ.

CTRL+SHIFT+X

Δημιουργία φακέλου.

CTRL+SHIFT+E

Δημιουργία καταχώρησης χρονικού.

CTRL+SHIFT+J

Δημιουργία πρόσκλησης σε σύσκεψη.

CTRL+SHIFT+Q

Δημιουργία μηνύματος.

CTRL+SHIFT+M

Δημιουργία σημείωσης.

CTRL+SHIFT+N

Δημιουργία εγγράφου του Microsoft Office.

CTRL+SHIFT+H

Καταχώρηση σε αυτόν το φάκελο.

CTRL+SHIFT+S

Καταχώρηση απάντησης σε αυτόν το φάκελο.

CTRL+T

Δημιουργία φακέλου αναζήτησης.

CTRL+SHIFT+P

Δημιουργία εργασίας.

CTRL+SHIFT+K

Δημιουργία πρόσκλησης σε εργασία.

CTRL+SHIFT+U

Αρχή της σελίδας

Διαδικασίες σε όλα τα στοιχεία

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποθήκευση (εκτός από τις Εργασίες).

CTRL+S ή SHIFT+F12

Αποθήκευση και κλείσιμο (εκτός από την Αλληλογραφία).

ALT+Α

Αποθήκευση ως (μόνο στην Αλληλογραφία).

F12

Αναίρεση λειτουργίας.

CTRL+Z ή ALT+BACKSPACE

Διαγραφή στοιχείου.

CTRL+D

Εκτύπωση.

CTRL+P

Αντιγραφή στοιχείου.

CTRL+SHIFT+Y

Μετακίνηση στοιχείου.

CTRL+SHIFT+V

Έλεγχος ονομάτων.

CTRL+K

Έλεγχος ορθογραφίας.

F7

Σημαία υπενθύμισης.

CTRL+SHIFT+G

Προώθηση.

CTRL+F

Αποστολή ή καταχώρηση ή πρόσκληση όλων.

ALT+Α

Ενεργοποίηση επεξεργασίας σε ένα πεδίο (εκτός από την Αλληλογραφία ή την προβολή εικονιδίων).

F2

Στοίχιση κειμένου αριστερά.

CTRL+L

Στοίχιση κειμένου στο κέντρο.

CTRL+E

Στοίχιση κειμένου δεξιά.

CTRL+R

Αρχή της σελίδας

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στο φάκελο Εισερχόμενα.

CTRL+SHIFT+I

Μετάβαση στο φάκελο Εξερχόμενα.

CTRL+SHIFT+O

Επιλογή λογαριασμού από τον οποίο θα αποστείλετε ένα μήνυμα.

CTRL+TAB (με εστίαση στο πλαίσιο Προς) και, στη συνέχεια, πάτημα του πλήκτρου TAB μέχρι να μεταβείτε στο κουμπί Λογαριασμοί

Έλεγχος ονομάτων.

CTRL+K

Αποστολή.

ALT+Α

Απάντηση σε ένα μήνυμα.

CTRL+R

Απάντηση σε όλους σε ένα μήνυμα.

CTRL+SHIFT+R

Απάντηση με πρόσκληση σε σύσκεψη.

CTRL+ALT+R

Προώθηση μηνύματος.

CTRL+F

Σήμανση μηνύματος ως μη ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

CTRL+ ALT+J

Εμφάνιση αποκλεισμένου εξωτερικού περιεχομένου (σε ένα μήνυμα).

CTRL+SHIFT+I

Καταχώρηση σε φάκελο.

CTRL+ SHIFT+S

Εφαρμογή του Βασικού στυλ.

CTRL+SHIFT+N

Έλεγχος για νέα μηνύματα.

CTRL+M ή F9

Μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Δημιουργία μηνύματος (στην Αλληλογραφία).

CTRL+N

Δημιουργία μηνύματος (από οποιαδήποτε προβολή του Outlook).

CTRL+SHIFT+M

Άνοιγμα ληφθέντος μηνύματος.

CTRL+O

Διαγραφή και παράβλεψη συνομιλίας.

CTRL+DELETE

Άνοιγμα του Βιβλίου διευθύνσεων.

CTRL+SHIFT+B

Προσθήκη Γρήγορης σημαίας σε μήνυμα που δεν έχει ανοίξει.

INSERT

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Σημαία υπενθύμισης.

CTRL+SHIFT+G

Σήμανση ως αναγνωσμένου.

CTRL+Q

Σήμανση ως μη αναγνωσμένου.

CTRL+U

Άνοιγμα της Συμβουλής αλληλογραφίας στο επιλεγμένο μήνυμα.

CTRL+SHIFT+W

Εύρεση ή αντικατάσταση.

F4

Εύρεση επόμενου.

SHIFT+F4

Αποστολή.

CTRL+ENTER

Εκτύπωση.

CTRL+P

Προώθηση.

CTRL+F

Προώθηση ως συνημμένο.

CTRL+ALT+F

Εμφάνιση των ιδιοτήτων για το επιλεγμένο στοιχείο.

ALT+ENTER

Δημιουργία μηνύματος πολυμέσων

CTRL+SHIFT+U

Δημιουργία μηνύματος κειμένου.

CTRL+SHIFT+T

Σήμανση για λήψη.

CTRL+ALT+M

Απαλοιφή σήμανσης για λήψη.

CTRL+ALT+U

Εμφάνιση προόδου αποστολής/παραλαβής.

CTRL+B (όταν μια αποστολή/παραλαβή είναι σε εξέλιξη)

Αρχή της σελίδας

Ημερολόγιο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία συνάντησης (στο Ημερολόγιο).

CTRL+N

Δημιουργία συνάντησης (σε οποιαδήποτε προβολή του Outlook).

CTRL+SHIFT+A

Δημιουργία πρόσκλησης σε σύσκεψη.

CTRL+SHIFT+Q

Προώθηση συνάντησης ή σύσκεψης.

CTRL+F

Απάντηση σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη με μήνυμα.

CTRL+R

Απάντηση σε όλους σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη με μήνυμα.

CTRL+SHIFT+R

Εμφάνιση 10 ημερών στο ημερολόγιο.

ALT+0

Εμφάνιση 1 ημέρας στο ημερολόγιο.

ALT+1

Εμφάνιση 2 ημερών στο ημερολόγιο.

ALT+2

Εμφάνιση 3 ημερών στο ημερολόγιο.

ALT+3

Εμφάνιση 4 ημερών στο ημερολόγιο.

ALT+4

Εμφάνιση 5 ημερών στο ημερολόγιο.

ALT+5

Εμφάνιση 6 ημερών στο ημερολόγιο.

ALT+6

Εμφάνιση 7 ημερών στο ημερολόγιο.

ALT+7

Εμφάνιση 8 ημερών στο ημερολόγιο.

ALT+8

Εμφάνιση 9 ημερών στο ημερολόγιο.

ALT+9

Μετάβαση σε ημερομηνία.

CTRL+G

Εναλλαγή σε προβολή μήνα.

ALT+ = ή CTRL+ALT+4

Μετάβαση στην επόμενη ημέρα.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην επόμενη εβδομάδα.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στον επόμενο μήνα.

ALT+PAGE DOWN

Μετάβαση στην προηγούμενη ημέρα.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην προηγούμενη εβδομάδα.

ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στον προηγούμενο μήνα.

ALT+PAGE UP

Μετάβαση στην αρχή της εβδομάδας.

ALT+HOME

Μετάβαση στο τέλος της εβδομάδας.

ALT+END

Μετάβαση σε προβολή πλήρους εβδομάδας.

ALT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕΙΟΝ ή CTRL+ALT+3

Μετάβαση σε προβολή εργάσιμης εβδομάδας.

CTRL+ALT+2

Μετάβαση στην προηγούμενη συνάντηση.

CTRL+ΚΟΜΜΑ ή CTRL+SHIFT+ΚΟΜΜΑ

Μετάβαση στην επόμενη συνάντηση.

CTRL+ΤΕΛΕΙΑ ή CTRL+SHIFT+ΤΕΛΕΙΑ

Ρύθμιση περιοδικότητας για ανοιχτή συνάντηση ή σύσκεψη.

CTRL+G

Αρχή της σελίδας

Επαφές

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Πραγματοποίηση νέας κλήσης.

CTRL+SHIFT+D

Εύρεση επαφής ή άλλου στοιχείου (Αναζήτηση).

F3 ή CTRL+E

Εισαγωγή ονόματος στο πλαίσιο Αναζήτηση βιβλίων διευθύνσεων.

F11

Σε προβολή κάρτας ή επαγγελματικής κάρτας των επαφών, μετάβαση στην πρώτη επαφή που ξεκινά με ένα συγκεκριμένο γράμμα.

SHIFT+γράμμα

Επιλογή όλων των επαφών.

CTRL+A

Δημιουργία μηνύματος που χρησιμοποιεί την επιλεγμένη επαφή ως θέμα.

CTRL+F

Δημιουργία καταχώρησης χρονικού για την επιλεγμένη επαφή.

CTRL+J

Δημιουργία επαφής (στις Επαφές).

CTRL+N

Δημιουργία επαφής (από οποιαδήποτε προβολή του Outlook).

CTRL+SHIFT+C

Άνοιγμα φόρμας επικοινωνίας που χρησιμοποιεί την επιλεγμένη επαφή.

CTRL+O

Δημιουργία λίστας επαφών.

CTRL+SHIFT+L

Εκτύπωση.

CTRL+P

Ενημέρωση λίστας των μελών της λίστας επαφών.

F5

Μετάβαση σε διαφορετικό φάκελο.

CTRL+Y

Άνοιγμα του Βιβλίου διευθύνσεων.

CTRL+SHIFT+B

Χρήση του στοιχείου Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.

CTRL+SHIFT+F

Σε μια ανοιχτή επαφή, άνοιγμα της επόμενης καταχωρημένης επαφής στη λίστα.

CTRL+SHIFT+ΤΕΛΕΙΑ

Εύρεση επαφής.

F11

Κλείσιμο επαφής.

ESC

Αποστολή φαξ στην επιλεγμένη επαφή.

CTRL+SHIFT+X

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Έλεγχος διεύθυνσης.

ALT+Ψ

Σε μια φόρμα επαφής, στην περιοχή Internet, εμφανίζεται η πληροφορία Ηλεκτρονική διεύθυνση 1.

ALT+SHIFT+1

Σε μια φόρμα επαφής, στην περιοχή Internet, εμφανίζεται η πληροφορία Ηλεκτρονική διεύθυνση 2.

ALT+SHIFT+2

Σε μια φόρμα επαφής, στην περιοχή Internet, εμφανίζεται η πληροφορία Ηλεκτρονική διεύθυνση 3.

ALT+SHIFT+3

Αρχή της σελίδας

Στο παράθυρο διαλόγου "Ηλεκτρονικές επαγγελματικές κάρτες"

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα της λίστας Προσθήκη.

ALT+A

Επιλογή κειμένου στο πλαίσιο Ετικέτα, όταν είναι επιλεγμένο το πεδίο με μια ετικέτα που έχει εκχωρηθεί.

ALT+Π

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Προσθήκη εικόνας κάρτας.

ALT+Ν

Τοποθέτηση του δρομέα στην αρχή του πλαισίου Επεξεργασία.

ALT+E

Επιλογή του πλαισίου Πεδία.

ALT+Δ

Επιλογής της αναπτυσσόμενης λίστας Στοίχιση εικόνας.

ALT+Ε

Επιλογή παλέτας χρωμάτων για φόντο.

ALT+Φ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Επιλογή της αναπτυσσόμενης λίστας Διάταξη.

ALT+Ι

Κατάργηση επιλεγμένου πεδίου από το πλαίσιο Πεδία.

ALT+Ρ

Αρχή της σελίδας

Εργασίες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση ή απόκρυψη της Γραμμής εκκρεμών εργασιών

ALT+F2

Αποδοχή πρόσκλησης σε εργασία.

ALT+Ν

Απόρριψη πρόσκλησης σε εργασία.

ALT+Ψ

Εύρεση εργασίας ή άλλου στοιχείου.

CTRL+E

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Μετάβαση στον φάκελο.

CTRL+Y

Δημιουργία εργασίας (στις Εργασίες).

CTRL+N

Δημιουργία εργασίας (από οποιαδήποτε προβολή του Outlook).

CTRL+SHIFT+K

Άνοιγμα επιλεγμένου στοιχείου.

CTRL+O

Εκτύπωση επιλεγμένου στοιχείου.

CTRL+P

Επιλογή όλων των στοιχείων.

CTRL+A

Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου.

CTRL+D

Προώθηση εργασίας ως συνημμένου.

CTRL+F

Δημιουργία πρόσκλησης σε εργασία.

CTRL+SHIFT+ALT+U

Μετακίνηση μεταξύ του Παραθύρου περιήγησης, της λίστας Εργασίες και της Γραμμής εκκρεμών εργασιών.

TAB ή SHIFT+TAB

Άνοιγμα επιλεγμένου στοιχείου ως στοιχείου χρονικού.

CTRL+J

Αναίρεση τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Προσθήκη σημαίας σε στοιχείο ή σήμανση ως ολοκληρωμένου.

INSERT

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση του μενού Μορφή.

ALT+M

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά.

CTRL+SHIFT+P

Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων (με επιλεγμένο κείμενο).

SHIFT+F3

Μορφοποίηση χαρακτήρων ως μικρών κεφαλαίων.

CTRL+SHIFT+K

Μορφοποίηση χαρακτήρων με έντονη γραφή.

CTRL+B

Προσθήκη κουκκίδων.

CTRL+SHIFT+L

Μορφοποίηση χαρακτήρων με πλάγια γραφή.

CTRL+I

Αύξηση εσοχής.

CTRL+T

Μείωση εσοχής.

CTRL+SHIFT+T

Στοίχιση αριστερά.

CTRL+L

Στοίχιση στο κέντρο.

CTRL+E

Υπογράμμιση.

CTRL+U

Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς.

CTRL+] ή CTRL+SHIFT+>

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς.

CTRL+[ ή CTRL+SHIFT+<

Αποκοπή.

CTRL+X ή SHIFT+DELETE

Αντιγραφή.

CTRL+C ή CTRL+INSERT

Σημείωση: Ο συνδυασμός CTRL+INSERT δεν είναι διαθέσιμος στο παράθυρο ανάγνωσης.

Επικόλληση.

CTRL+V ή SHIFT+INSERT

Απαλοιφή μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+Z η CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Διαγραφή επόμενης λέξης.

CTRL+SHIFT+H

Επέκταση παραγράφου ώστε να χωρά μεταξύ των περιθωρίων.

CTRL+SHIFT+J

Εφαρμογή στυλ.

CTRL+SHIFT+S

Δημιουργία εσοχής πρώτης γραμμής.

CTRL+T

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

CTRL+K

Στοίχιση παραγράφου στα αριστερά.

CTRL+L

Στοίχιση παραγράφου στα δεξιά.

CTRL+R

Μείωση μιας εσοχής πρώτης γραμμής.

CTRL+SHIFT+T

Κατάργηση μορφοποίησης παραγράφου.

CTRL+Q

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη πληροφοριών Web σε στοιχεία

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επεξεργασία διεύθυνσης URL στο σώμα ενός στοιχείου.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ.

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

CTRL+K

Αρχή της σελίδας

Εκτύπωση

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα καρτέλας Εκτύπωση στην προβολή Backstage.

Πατήστε τα πλήκτρα ALT+F και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο P

Εκτύπωση στοιχείου από ένα ανοιχτό παράθυρο.

Alt+Α, πατήστε P και, στη συνέχεια, πατήστε F και 1

Άνοιγμα του στοιχείου Διαμόρφωση σελίδας από την Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

ALT+Σ ή ALT+Θ

Επιλογή εκτυπωτή από την Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Alt+Α, πατήστε Ε και, στη συνέχεια, πατήστε I

Επιλογή στοιχείου Ορισμός στυλ εκτύπωσης.

Alt+Α, πατήστε Ε και, στη συνέχεια, πατήστε Ε

Άνοιγμα του στοιχείου Επιλογές εκτύπωσης.

Alt+Α, πατήστε Ε και, στη συνέχεια, πατήστε Σ

Αρχή της σελίδας

Αποστολή/Λήψη

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Έναρξη αποστολής/παραλαβής για όλες τις ομάδες αποστολής/παραλαβής με ορισμένη την επιλογή Συμπερίληψη αυτής της ομάδας στην αποστολή/παραλαβή (F9). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κεφαλίδες, πλήρη στοιχεία, καθορισμένους φακέλους, στοιχεία μικρότερα από ένα συγκεκριμένο μέγεθος ή οποιονδήποτε συνδυασμό ορίσετε.

F9

Έναρξη αποστολής/παραλαβής για τον τρέχοντα φάκελο, ανακτώντας τα πλήρη στοιχεία (κεφαλίδα, στοιχείο και οποιαδήποτε συνημμένα).

SHIFT+F9

Έναρξη αποστολής/παραλαβής.

CTRL+M

Ορισμός ομάδων αποστολής/παραλαβής.

CTRL+ALT+S

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία Visual Basic

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα επεξεργασίας Visual Basic.

ALT+F11

Αρχή της σελίδας

Μακροεντολές

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αναπαραγωγή μακροεντολής.

ALT+F8

Αρχή της σελίδας

Φόρμες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία φόρμας InfoPath του Office.

Κάντε κλικ σε έναν φάκελο του InfoPath και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο συνδυασμό πλήκτρων CTRL+N.

Επιλογή φόρμας του Microsoft InfoPath.

CTRL+SHIFT+ALT+T

Αρχή της σελίδας

Προβολές

Προβολή πίνακα

Γενική χρήση

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα στοιχείου.

ENTER

Επιλογή όλων των στοιχείων.

CTRL+A

Μετάβαση στο στοιχείο στο κάτω μέρος της οθόνης.

PAGE DOWN

Μετάβαση στο στοιχείο στο επάνω μέρος της οθόνης.

PAGE UP

Ανάπτυξη ή μείωση των επιλεγμένων στοιχείων κατά ένα στοιχείο.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, αντίστοιχα

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο χωρίς ανάπτυξη της επιλογής.

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, αντίστοιχα

Επιλογή ή κατάργηση επιλογής του ενεργού στοιχείου.

CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Με μια ομάδα επιλεγμένη

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανάπτυξη μίας επιλεγμένης ομάδας.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Σύμπτυξη μίας επιλεγμένης ομάδας.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της προηγούμενης ομάδας.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της επόμενης ομάδας.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της πρώτης ομάδας.

HOME

Επιλογή της τελευταίας ομάδας.

END

Επιλογή του πρώτου στοιχείου στην οθόνη σε μια αναπτυγμένη ομάδα ή του πρώτου στοιχείου εκτός οθόνης προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Προβολή Ημέρα/Εβδομάδα/Μήνας του Ημερολογίου

Και οι τρεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προβολή από 1 έως 9 ημέρες.

ALT+πλήκτρο αριθμού των ημερών.

Προβολή 10 ημερών.

ALT+0 (ΜΗΔΕΝ)

Μετάβαση σε εβδομάδες.

ALT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΛΗΝ

Μετάβαση σε μήνες.

ALT+=

Μετακίνηση μεταξύ των στοιχείων Ημερολόγιο, Λίστα εργασιών και Λίστα φακέλων.

CTRL+TAB ή F6

Επιλογή της προηγούμενης συνάντησης.

SHIFT+TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη ημέρα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην επόμενη ημέρα.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην ίδια ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας.

ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Προβολή ημέρας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή ώρας έναρξης της εργάσιμης ημέρας.

HOME

Επιλογής ώρας λήξης της εργάσιμης ημέρας.

END

Επιλογή του προηγούμενου μπλοκ χρόνου.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του επόμενου μπλοκ χρόνου.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή μπλοκ χρόνου στο επάνω μέρος της οθόνης.

PAGE UP

Επιλογή μπλοκ χρόνου στο κάτω μέρος της οθόνης.

PAGE DOWN

Επέκταση ή μείωση του επιλεγμένου χρόνου.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία συνάντηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Με το δρομέα στη συνάντηση, ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Αλλαγή του χρόνου έναρξης ή λήξης μιας συνάντησης.

Με το δρομέα στη συνάντηση, ALT+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ALT+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου στην ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου στην ίδια ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας.

ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Προβολή εβδομάδας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην αρχή των ωρών εργασίας για την επιλεγμένη ημέρα.

HOME

Μετάβαση στο τέλος των ωρών εργασίας για την επιλεγμένη ημέρα.

END

Μετακίνηση προς τα πάνω κατά μία σελίδα στην επιλεγμένη ημέρα.

PAGE UP

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία σελίδα στην επιλεγμένη ημέρα.

PAGE DOWN

Αλλαγή διάρκειας του επιλεγμένου μπλοκ χρόνου.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+HOME ή SHIFT+END

Προβολή μήνα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην πρώτη ημέρα της εβδομάδας.

HOME

Μετάβαση στην ίδια ημέρα της εβδομάδας στην προηγούμενη σελίδα.

PAGE UP

Μετάβαση στην ίδια ημέρα της εβδομάδας στην επόμενη σελίδα.

PAGE DOWN

Επισκόπηση ημερομηνιών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην πρώτη ημέρα της τρέχουσας εβδομάδας.

ALT+HOME

Μετάβαση στην τελευταία ημέρα της τρέχουσας εβδομάδας.

ALT+END

Μετάβαση στην ίδια ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας.

ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Προβολή επαγγελματικών καρτών ή προβολή καρτών διευθύνσεων

Γενική χρήση

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή συγκεκριμένης κάρτας στη λίστα.

Ένα ή περισσότερα γράμματα του ονόματος με το οποίο έχει αρχειοθετηθεί η κάρτα ή του ονόματος του πεδίου που έχει επιλεγεί για ταξινόμηση

Επιλογή της προηγούμενης κάρτας.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της επόμενης κάρτας.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της πρώτης κάρτας στη λίστα.

HOME

Επιλογή της τελευταίας κάρτας στη λίστα.

END

Επιλογή της πρώτης κάρτας στην τρέχουσα σελίδα.

PAGE UP

Επιλογή της πρώτης κάρτας στην επόμενη σελίδα.

PAGE DOWN

Επιλογή της πλησιέστερης κάρτας στην επόμενη στήλη.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της πλησιέστερης κάρτας στην προηγούμενη στήλη.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή κατάργηση επιλογής της ενεργής κάρτας.

CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Επέκταση της επιλογής στην προηγούμενη κάρτα και ακύρωση της επιλογής των καρτών μετά το σημείο εκκίνησης.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής στην επόμενη κάρτα και ακύρωση της επιλογής των καρτών πριν από το σημείο εκκίνησης.

SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής στην προηγούμενη κάρτα, ανεξάρτητα από το σημείο εκκίνησης.

CTRL+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής στην επόμενη κάρτα, ανεξάρτητα από το σημείο εκκίνησης.

CTRL+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής στην πρώτη κάρτα της λίστας.

SHIFT+HOME

Επέκταση της επιλογής στην τελευταία κάρτα της λίστα.

SHIFT+END

Επέκταση της επιλογής στην πρώτη κάρτα της προηγούμενης σελίδας.

SHIFT+PAGE UP

Επέκταση της επιλογής στην τελευταία κάρτα της τελευταίας σελίδας.

SHIFT+PAGE DOWN

Για μετακίνηση μεταξύ πεδίων σε μια ανοιχτή κάρτα

Για να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα, βεβαιωθείτε ότι σε μια κάρτα είναι επιλεγμένο ένα πεδίο. Για να επιλέξετε ένα πεδίο όταν μια κάρτα είναι επιλεγμένη, κάντε κλικ στο πεδίο.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο πεδίο και στοιχείο ελέγχου.

TAB

Μετακίνηση στο προηγούμενο πεδίο και στοιχείο ελέγχου.

SHIFT+TAB

Κλείσιμο της ενεργής κάρτας.

ENTER

Για μετακίνηση μεταξύ χαρακτήρων σε ένα πεδίο

Για να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα, βεβαιωθείτε ότι σε μια κάρτα είναι επιλεγμένο ένα πεδίο. Για να επιλέξετε ένα πεδίο όταν μια κάρτα είναι επιλεγμένη, κάντε κλικ στο πεδίο.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προσθήκη γραμμής σε πεδίο με πολλές γραμμές.

ENTER

Μετακίνηση στην αρχή μιας γραμμής.

HOME

Μετακίνηση στο τέλος μιας γραμμής.

END

Μετακίνηση στην αρχή ενός πεδίου με πολλές γραμμές.

PAGE UP

Μετακίνηση στο τέλος ενός πεδίου με πολλές γραμμές.

PAGE DOWN

Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή σε ένα πεδίο με πολλές γραμμές.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή σε ένα πεδίο με πολλές γραμμές.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στον προηγούμενο χαρακτήρα σε ένα πεδίο.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στον επόμενο χαρακτήρα σε ένα πεδίο.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Προβολή λωρίδας χρόνου (Εργασίες ή Χρονικό)

Όταν είναι επιλεγμένο ένα στοιχείο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του επόμενου στοιχείου.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή αρκετών γειτονικών στοιχείων.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή αρκετών μη γειτονικών στοιχείων.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ+SPACEBAR ή CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Άνοιγμα επιλεγμένων στοιχείων.

ENTER

Επιλογή του πρώτου στοιχείου στη λωρίδα χρόνου (εάν τα στοιχεία δεν είναι ομαδοποιημένα) ή του πρώτου στοιχείου της ομάδας.

HOME

Επιλογή του τελευταίου στοιχείου στη λωρίδα χρόνου (εάν τα στοιχεία δεν είναι ομαδοποιημένα) ή του τελευταίου στοιχείου της ομάδας.

END

Εμφάνιση (χωρίς επιλογή) του πρώτου στοιχείου στη λωρίδα χρόνου (εάν τα στοιχεία δεν είναι ομαδοποιημένα) ή του πρώτου στοιχείου της ομάδας.

CTRL+HOME

Εμφάνιση (χωρίς επιλογή) του τελευταίου στοιχείου στη λωρίδα χρόνου (εάν τα στοιχεία δεν είναι ομαδοποιημένα) ή του τελευταίου στοιχείου της ομάδας.

CTRL+END

Όταν είναι επιλεγμένη μια ομάδα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανάπτυξη της ομάδας.

ENTER ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Σύμπτυξη της ομάδας.

ENTER ή ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της προηγούμενης ομάδας.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της επόμενης ομάδας.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της πρώτης ομάδας στη λωρίδα χρόνου.

HOME

Επιλογή της τελευταίας ομάδας στη λωρίδα χρόνου.

END

Επιλογή του πρώτου στοιχείου στην οθόνη σε μια αναπτυγμένη ομάδα ή του πρώτου στοιχείου εκτός οθόνης προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Όταν είναι επιλεγμένη μια μονάδα χρόνου σε μια κλίμακα ώρας για ημέρες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση προς τα πίσω σε βήματα χρόνου που είναι τα ίδια με αυτά που εμφανίζονται στη χρονική κλίμακα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση προς τα πίσω σε βήματα χρόνου που είναι τα ίδια με αυτά που εμφανίζονται στη χρονική κλίμακα.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Εναλλαγή μεταξύ της ενεργής προβολής, της γραμμής εκκρεμών εργασιών, της αναζήτησης των φακέλων χρονικού και επιστροφή στην ενεργή προβολή.

TAB και SHIFT+TAB

Αρχή της σελίδας

Σε αυτό το θέμα

Βασικές διαδικασίες περιήγησης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην Αλληλογραφία.

CTRL+1

Μετάβαση στο Ημερολόγιο.

CTRL+2

Μετάβαση στις Επαφές.

CTRL+3

Μετάβαση στις Εργασίες.

CTRL+4

Μετάβαση στις Σημειώσεις.

CTRL+5

Μετάβαση στη λίστα φακέλων, στο Παράθυρο περιήγησης.

CTRL+6

Μετάβαση στις Συντομεύσεις.

CTRL+7

Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα (με το μήνυμα ανοιχτό).

CTRL+ΤΕΛΕΙΑ

Επιστροφή στο προηγούμενο μήνυμα (με το μήνυμα ανοιχτό).

CTRL+ΚΟΜΜΑ

Μετακίνηση μεταξύ του Παραθύρου περιήγησης, του κύριου παραθύρου του Outlook, του Παραθύρου ανάγνωσης και της Γραμμής εκκρεμών εργασιών.

F6 ή CTRL+SHIFT+TAB

Μετακίνηση μεταξύ του παραθύρου του Outlook, των μικρότερων παραθύρων του Παραθύρου περιήγησης, του Παραθύρου ανάγνωσης και των τμημάτων της Γραμμής εκκρεμών εργασιών.

TAB

Μετακίνηση μέσα στο Παράθυρο περιήγησης.

Πλήκτρα βέλους

Μετάβαση σε διαφορετικό φάκελο.

CTRL+Y

Μετάβαση στο πλαίσιο Αναζήτηση.

F3 ή CTRL+E

Στο Παράθυρο ανάγνωσης, μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα.

ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή CTRL+ΚΟΜΜΑ ή ALT+PAGE UP

Στο Παράθυρο ανάγνωσης, μία σελίδα κάτω στο κείμενο.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στο Παράθυρο ανάγνωσης, μία σελίδα επάνω στο κείμενο.

SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη μιας ομάδας (με επιλεγμένη μια ομάδα) στο Παράθυρο περιήγησης

SHIFT+ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ ή ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕΙΟΝ αντίστοιχα

Σύμπτυξη ή ανάπτυξη μιας ομάδας στη λίστα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, αντίστοιχα

Μετακίνηση στο επόμενο πεδίο, στο Παράθυρο ανάγνωσης.

SHIFT+TAB

Μετακίνηση στο προηγούμενο πεδίο, στο Παράθυρο εργασιών.

CTRL+TAB

Επιστροφή στην προηγούμενη προβολή στο κύριο παράθυρο του Outlook.

ALT+B, ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ALT+BACKSPACE

Μετάβαση στην επόμενη προβολή στο κύριο παράθυρο του Outlook.

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της Γραμμής πληροφοριών και, εάν υπάρχει, εμφάνιση του μενού εντολών

CTRL+SHIFT+W

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εύρεση μηνύματος ή άλλου στοιχείου.

CTRL+E

Απαλοιφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

ESC

Ανάπτυξη της αναζήτησης ώστε να περιλαμβάνει τις επιλογές Όλα τα στοιχεία αλληλογραφίας, Όλα τα στοιχεία ημερολογίου ή Όλα τα στοιχεία επαφών, ανάλογα με τη λειτουργική μονάδα όπου βρίσκεστε.

CTRL+ALT+A

Ανάπτυξη της Αναζήτησης στη Δόμηση ερωτημάτων.

CTRL+ALT+W

Χρήση του στοιχείου Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.

CTRL+SHIFT+F

Δημιουργία νέου φακέλου αναζήτησης.

CTRL+SHIFT+P

Αναζήτηση κειμένου μέσα σε ένα μήνυμα ή άλλο στοιχείο

F4

Εύρεση επόμενου κατά τη διάρκεια αναζήτησης κειμένου μέσα σε ένα μήνυμα ή άλλο στοιχείο.

SHIFT+F4

Εύρεση και αντικατάσταση συμβόλων κειμένου ή ορισμένων εντολών μορφοποίησης μέσα σε ανοιχτά στοιχεία. Λειτουργεί στο Παράθυρο ανάγνωσης ενός ανοιχτού στοιχείου.

CTRL+H

Επέκταση της αναζήτησης έτσι ώστε να περιλαμβάνει την επιφάνεια. εργασίας.

CTRL+ALT+K

Αρχή της σελίδας

Σημαίες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Σημαία υπενθύμισης για αντιστοίχιση μιας σημαίας.

CTRL+SHIFT+G

Αρχή της σελίδας

Κατηγορίες με χρώματα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαγραφή της επιλεγμένης κατηγορίας από τη λίστα στο παράθυρο διαλόγου Κατηγορίες χρωμάτων.

ALT+Ψ

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία στοιχείου ή αρχείου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία συνάντησης.

CTRL+SHIFT+A

Δημιουργία επαφής.

CTRL+SHIFT+C

Δημιουργία λίστας διανομής.

CTRL+SHIFT+L

Δημιουργία φαξ.

CTRL+SHIFT+X

Δημιουργία φακέλου.

CTRL+SHIFT+E

Δημιουργία καταχώρησης χρονικού.

CTRL+SHIFT+J

Δημιουργία πρόσκλησης σε σύσκεψη.

CTRL+SHIFT+Q

Δημιουργία μηνύματος.

CTRL+SHIFT+M

Δημιουργία σημείωσης.

CTRL+SHIFT+N

Δημιουργία ενός νέου εγγράφου του Microsoft Office.

CTRL+SHIFT+H

Καταχώρηση σε αυτόν το φάκελο.

CTRL+SHIFT+S

Καταχώρηση απάντησης σε αυτόν το φάκελο.

CTRL+T

Δημιουργία φακέλου αναζήτησης.

CTRL+SHIFT+P

Δημιουργία εργασίας.

CTRL+SHIFT+K

Δημιουργία πρόσκλησης σε εργασία.

CTRL+SHIFT+U

Αρχή της σελίδας

Όλα τα στοιχεία

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποθήκευση.

CTRL+S ή SHIFT+F12

Αποθήκευση και κλείσιμο.

ALT+Α

Αποθήκευση ως.

F12

Αναίρεση λειτουργίας.

CTRL+Z ή ALT+BACKSPACE

Διαγραφή στοιχείου.

CTRL+D

Εκτύπωση.

CTRL+P

Αντιγραφή στοιχείου.

CTRL+SHIFT+Y

Μετακίνηση στοιχείου.

CTRL+SHIFT+V

Έλεγχος ονομάτων.

CTRL+K

Έλεγχος ορθογραφίας.

F7

Σημαία υπενθύμισης.

CTRL+SHIFT+G

Προώθηση.

CTRL+F

Αποστολή ή καταχώρηση ή πρόσκληση όλων.

ALT+Α

Ενεργοποίηση της επεξεργασίας σε ένα πεδίο (εκτός από την προβολή "Εικονίδιο").

F2

Στοίχιση κειμένου αριστερά.

CTRL+L

Στοίχιση κειμένου στο κέντρο.

CTRL+E

Στοίχιση κειμένου δεξιά.

CTRL+R

Αρχή της σελίδας

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στο φάκελο Εισερχόμενα.

CTRL+SHIFT+I

Μετάβαση στο φάκελο Εξερχόμενα.

CTRL+SHIFT+O

Επιλογή λογαριασμού από τον οποίο θα αποστείλετε ένα μήνυμα.

CTRL+TAB (με εστίαση στο πλαίσιο Προς) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB στο κουμπί Λογαριασμοί

Έλεγχος ονομάτων.

CTRL+K

Αποστολή.

ALT+Α

Απάντηση σε ένα μήνυμα.

CTRL+R

Απάντηση σε όλους σε ένα μήνυμα.

CTRL+SHIFT+R

Προώθηση μηνύματος.

CTRL+F

Σήμανση μηνύματος ως μη ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

CTRL+ ALT+J

Εμφάνιση αποκλεισμένου εξωτερικού περιεχομένου (σε ένα μήνυμα).

CTRL+SHIFT+I

Καταχώρηση σε φάκελο.

CTRL+ SHIFT+S

Εφαρμογή του Βασικού στυλ.

CTRL+SHIFT+N

Έλεγχος για νέα μηνύματα.

CTRL+M ή F9

Μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Δημιουργία νέου μηνύματος (στην Αλληλογραφία).

CTRL+N

Δημιουργία νέου μηνύματος (από οποιαδήποτε προβολή του Outlook).

CTRL+SHIFT+M

Άνοιγμα ληφθέντος μηνύματος.

CTRL+O

Άνοιγμα του Βιβλίου διευθύνσεων.

CTRL+SHIFT+B

Μετατροπή ενός μηνύματος HTML ή RTF σε απλό κείμενο.

CTRL+SHIFT+O

Προσθήκη Γρήγορης σημαίας σε μήνυμα που δεν έχει ανοίξει.

INSERT

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Σημαία υπενθύμισης.

CTRL+SHIFT+G

Σήμανση ως αναγνωσμένου.

CTRL+Q

Σήμανση ως μη αναγνωσμένου.

CTRL+U

Εμφάνιση του μενού για τη λήψη εικόνων, αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης λήψης ή προσθήκη ενός αποστολέα στη λίστα ασφαλών αποστολέων.

CTRL+SHIFT+W

Εύρεση ή αντικατάσταση.

F4

Εύρεση επόμενου.

SHIFT+F4

Αποστολή.

CTRL+ENTER

Εκτύπωση.

CTRL+P

Προώθηση.

CTRL+F

Προώθηση ως συνημμένο.

CTRL+ALT+F

Εμφάνιση των ιδιοτήτων για το επιλεγμένο στοιχείο.

ALT+ENTER

Σήμανση για λήψη.

CTRL+ALT+M

Απαλοιφή σήμανσης για λήψη.

CTRL+ALT+U

Εμφάνιση προόδου αποστολής/παραλαβής.

CTRL+B (όταν μια αποστολή/παραλαβή είναι σε εξέλιξη)

Αρχή της σελίδας

Ημερολόγιο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία νέας συνάντησης (στο Ημερολόγιο).

CTRL+N

Δημιουργία νέας συνάντησης (σε οποιαδήποτε προβολή του Outlook).

CTRL+SHIFT+A

Δημιουργία νέας πρόσκλησης σε σύσκεψη.

CTRL+SHIFT+Q

Προώθηση συνάντησης ή σύσκεψης.

CTRL+F

Απάντηση σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη με μήνυμα.

CTRL+R

Απάντηση σε όλους σε μια πρόσκληση σε σύσκεψη με μήνυμα.

CTRL+SHIFT+R

Εμφάνιση 10 ημερών στο ημερολόγιο.

ALT+0

Εμφάνιση 1 ημέρας στο ημερολόγιο.

ALT+1

Εμφάνιση 2 ημερών στο ημερολόγιο.

ALT+2

Εμφάνιση 3 ημερών στο ημερολόγιο.

ALT+3

Εμφάνιση 4 ημερών στο ημερολόγιο.

ALT+4

Εμφάνιση 5 ημερών στο ημερολόγιο.

ALT+5

Εμφάνιση 6 ημερών στο ημερολόγιο.

ALT+6

Εμφάνιση 7 ημερών στο ημερολόγιο.

ALT+7

Εμφάνιση 8 ημερών στο ημερολόγιο.

ALT+8

Εμφάνιση 9 ημερών στο ημερολόγιο.

ALT+9

Μετάβαση σε ημερομηνία.

CTRL+G

Εναλλαγή σε προβολή μήνα.

ALT+ = ή CTRL+ALT+4

Μετάβαση στην επόμενη ημέρα.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην επόμενη εβδομάδα.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στον επόμενο μήνα.

ALT+PAGE DOWN

Μετάβαση στην προηγούμενη ημέρα.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην προηγούμενη εβδομάδα.

ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στον προηγούμενο μήνα.

ALT+PAGE UP

Μετάβαση στην αρχή της εβδομάδας.

ALT+HOME

Μετάβαση στο τέλος της εβδομάδας.

ALT+END

Μετάβαση σε προβολή πλήρους εβδομάδας.

ALT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕΙΟΝ ή CTRL+ALT+3

Μετάβαση σε προβολή εργάσιμης εβδομάδας.

CTRL+ALT+2

Μετάβαση στην προηγούμενη συνάντηση.

CTRL+ΚΟΜΜΑ ή CTRL+SHIFT+ΚΟΜΜΑ

Μετάβαση στην επόμενη συνάντηση.

CTRL+ΤΕΛΕΙΑ ή CTRL+SHIFT+ΤΕΛΕΙΑ

Ορισμός περιοδικότητας για μια συνάντηση ή εργασία.

CTRL+G

Αρχή της σελίδας

Επαφές

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Πραγματοποίηση νέας κλήσης.

CTRL+SHIFT+D

Εύρεση επαφής ή άλλου στοιχείου.

F3 ή CTRL+E

Εισαγωγή ονόματος στο πλαίσιο Αναζήτηση βιβλίων διευθύνσεων.

F11

Σε προβολή πίνακα ή λίστας των επαφών, μετάβαση στην πρώτη επαφή που ξεκινά με ένα συγκεκριμένο γράμμα.

SHIFT+γράμμα

Επιλογή όλων των επαφών.

CTRL+A

Δημιουργία νέου μηνύματος που απευθύνεται σε επιλεγμένη. επαφή.

CTRL+F

Δημιουργία καταχώρησης χρονικού για την επιλεγμένη επαφή.

CTRL+J

Δημιουργία νέας επαφής (στις Επαφές).

CTRL+N

Δημιουργία νέας επαφής (από οποιαδήποτε προβολή του Outlook).

CTRL+SHIFT+C

Άνοιγμα φόρμας επικοινωνίας για την επιλεγμένη επαφή.

CTRL+O ή CTRL+SHIFT+ENTER

Δημιουργία νέας λίστας διανομής.

CTRL+SHIFT+L

Εκτύπωση.

CTRL+P

Ενημέρωση λίστας των μελών της λίστας διανομής.

F5

Μετάβαση σε διαφορετικό φάκελο.

CTRL+Y

Άνοιγμα του Βιβλίου διευθύνσεων.

CTRL+SHIFT+B

Χρήση του στοιχείου Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.

CTRL+SHIFT+F

Σε μια ανοιχτή επαφή, άνοιγμα της επόμενης καταχωρημένης επαφής στη λίστα.

CTRL+SHIFT+ΤΕΛΕΙΑ

Κλείσιμο επαφής.

ESC

Άνοιγμα μιας ιστοσελίδας για την επιλεγμένη επαφή (εάν περιλαμβάνεται κάποια).

CTRL+SHIFT+X

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Έλεγχος διεύθυνσης.

ALT+Ψ

Σε μια φόρμα επαφής, στην περιοχή Internet, εμφανίζεται η πληροφορία Ηλεκτρονική διεύθυνση 1.

ALT+SHIFT+1

Σε μια φόρμα επαφής, στην περιοχή Internet, εμφανίζεται η πληροφορία Ηλεκτρονική διεύθυνση 2.

ALT+SHIFT+2

Σε μια φόρμα επαφής, στην περιοχή Internet, εμφανίζεται η πληροφορία Ηλεκτρονική διεύθυνση 3.

ALT+SHIFT+3

Αρχή της σελίδας

Στο παράθυρο διαλόγου "Ηλεκτρονικές επαγγελματικές κάρτες"

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα της λίστας Προσθήκη.

ALT+A

Επιλογή κειμένου στο πλαίσιο Ετικέτα, όταν είναι επιλεγμένο το πεδίο με μια ετικέτα που έχει εκχωρηθεί.

ALT+Π

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Προσθήκη εικόνας κάρτας.

ALT+Ν

Τοποθέτηση του δρομέα στην αρχή του πλαισίου Επεξεργασία.

ALT+E

Επιλογή του πλαισίου Πεδία.

ALT+Δ

Επιλογής της αναπτυσσόμενης λίστας Στοίχιση εικόνας.

ALT+Ε

Επιλογή παλέτας χρωμάτων για φόντο.

ALT+Φ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Επιλογή της αναπτυσσόμενης λίστας Διάταξη.

ALT+Ι

Κατάργηση επιλεγμένου πεδίου από το πλαίσιο Πεδία.

ALT+Ρ

Αρχή της σελίδας

Εργασίες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση ή απόκρυψη της Γραμμής εκκρεμών εργασιών

ALT+F2

Αποδοχή πρόσκλησης σε εργασία.

ALT+Ν

Απόρριψη πρόσκλησης σε εργασία.

ALT+Ψ

Εύρεση εργασίας ή άλλου στοιχείου.

CTRL+E

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Μετάβαση στον φάκελο.

CTRL+Y

Δημιουργία νέας εργασίας (στην προβολή εργασιών).

CTRL+N

Δημιουργία νέας εργασίας (από οποιαδήποτε προβολή του Outlook).

CTRL+SHIFT+K

Δημιουργία νέου αιτήματος εργασίας.

CTRL+SHIFT+U

Άνοιγμα επιλεγμένου στοιχείου.

CTRL+O

Εκτύπωση επιλεγμένου στοιχείου.

CTRL+P

Επιλογή όλων των στοιχείων.

CTRL+A

Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου.

CTRL+D

Προώθηση εργασίας ως συνημμένου.

CTRL+F

Μετακίνηση μεταξύ του Παραθύρου περιήγησης, της λίστας Εργασίες και της Γραμμής εκκρεμών εργασιών.

SHIFT+TAB

Άνοιγμα επιλεγμένου στοιχείου ως στοιχείου χρονικού.

CTRL+J

Αναίρεση τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Προσθήκη σημαίας σε στοιχείο ή σήμανση ως ολοκληρωμένου.

INSERT

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση του μενού Μορφή.

ALT+M

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά.

CTRL+SHIFT+P

Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων (με επιλεγμένο κείμενο).

SHIFT+F3

Μορφοποίηση χαρακτήρων ως μικρών κεφαλαίων.

CTRL+SHIFT+K

Μορφοποίηση χαρακτήρων με έντονη γραφή.

CTRL+B

Προσθήκη κουκκίδων.

CTRL+SHIFT+L

Μορφοποίηση χαρακτήρων με πλάγια γραφή.

CTRL+I

Αύξηση εσοχής.

CTRL+T

Μείωση εσοχής.

CTRL+SHIFT+T

Στοίχιση αριστερά.

CTRL+L

Στοίχιση στο κέντρο.

CTRL+E

Υπογράμμιση.

CTRL+U

Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς.

CTRL+] ή CTRL+SHIFT+>

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς.

CTRL+[ ή CTRL+SHIFT+<

Αποκοπή.

CTRL+X ή SHIFT+DELETE

Αντιγραφή.

CTRL+C ή CTRL+INSERT

Σημείωση: Ο συνδυασμός πλήκτρων CTRL+INSERT δεν είναι διαθέσιμος στο Παράθυρο ανάγνωσης.

Επικόλληση.

CTRL+V ή SHIFT+INSERT

Απαλοιφή μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+Z η CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Διαγραφή επόμενης λέξης.

CTRL+SHIFT+H

Επέκταση παραγράφου ώστε να χωρά μεταξύ των περιθωρίων.

CTRL+SHIFT+J

Εφαρμογή στυλ.

CTRL+SHIFT+S

Δημιουργία εσοχής πρώτης γραμμής.

CTRL+T

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

CTRL+K

Στοίχιση παραγράφου στα αριστερά.

CTRL+L

Στοίχιση παραγράφου στα δεξιά.

CTRL+R

Μείωση μιας εσοχής πρώτης γραμμής.

CTRL+SHIFT+T

Κατάργηση μορφοποίησης παραγράφου.

CTRL+Q

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη πληροφοριών Web σε στοιχεία

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επεξεργασία διεύθυνσης URL στο σώμα ενός στοιχείου.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στο κουμπί του ποντικιού.

Καθορισμός ενός προγράμματος περιήγησης Web.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και κάντε κλικ στο κουμπί του ποντικιού.

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

CTRL+K

Αρχή της σελίδας

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Πατήστε τα πλήκτρα ALT+Α και μετά πατήστε το πλήκτρο Ε

Για να εκτυπώσετε ένα στοιχείο σε ένα ανοιχτό παράθυρο, πατήστε τα πλήκτρα ALT+Α, πατήστε το πλήκτρο Ε και μετά πατήστε το πλήκτρο Ε

Εκτύπωση μιας προεπισκόπησης εκτύπωσης.

ALT+Ε

Άνοιγμα του στοιχείου Διαμόρφωση σελίδας από την Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

ALT+Σ ή ALT+Θ

Μεγέθυνση.

ALT+Z

Κλείσιμο του παραθύρου Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

ALT+Ν

Αρχή της σελίδας

Αποστολή/Λήψη

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Έναρξη αποστολής/παραλαβής για όλες τις ομάδες αποστολής/παραλαβής με ορισμένη την επιλογή Συμπερίληψη αυτής της ομάδας στην αποστολή/παραλαβή (F9). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κεφαλίδες, πλήρη στοιχεία, καθορισμένους φακέλους, στοιχεία μικρότερα από ένα συγκεκριμένο μέγεθος ή οποιονδήποτε συνδυασμό ορίσετε.

F9

Έναρξη αποστολής/παραλαβής για τον τρέχοντα φάκελο, ανακτώντας τα πλήρη στοιχεία (κεφαλίδα, στοιχείο και οποιαδήποτε συνημμένα).

SHIFT+F9

Έναρξη αποστολής/παραλαβής.

CTRL+M

Ορισμός ομάδων αποστολής/παραλαβής.

CTRL+ALT+S

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία Visual Basic

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα επεξεργασίας Visual Basic.

ALT+F11

Αρχή της σελίδας

Μακροεντολές

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αναπαραγωγή μακροεντολής.

ALT+F8

Αρχή της σελίδας

Φόρμες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποθήκευση σχεδίασης φόρμας.

CTRL+ALT+SHIFT+F12

Αποθήκευση δεδομένων φόρμας.

CTRL+SHIFT+F11

Δημιουργία μιας νέας φόρμας του Microsoft Office InfoPath.

Κάντε κλικ σε έναν φάκελο του InfoPath και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο συνδυασμό πλήκτρων CTRL+N.

Αρχή της σελίδας

Προβολές

Προβολή πίνακα

Γενική χρήση

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα στοιχείου.

ENTER

Επιλογή όλων των στοιχείων.

CTRL+A

Μετάβαση στο στοιχείο στο κάτω μέρος της οθόνης.

PAGE DOWN

Μετάβαση στο στοιχείο στο επάνω μέρος της οθόνης.

PAGE UP

Ανάπτυξη ή μείωση των επιλεγμένων στοιχείων κατά ένα στοιχείο.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, αντίστοιχα

Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο χωρίς ανάπτυξη της επιλογής.

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, αντίστοιχα

Επιλογή ή κατάργηση επιλογής του ενεργού στοιχείου.

CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ανανέωση προβολής.

F5

Με μια ομάδα επιλεγμένη

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανάπτυξη όλων των ομάδων.

CTRL+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ

Σύμπτυξη της ομάδας.

CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕΙΟΝ

Ανάπτυξη μίας επιλεγμένης ομάδας.

SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ

Σύμπτυξη μίας επιλεγμένης ομάδας.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

Επιλογή της προηγούμενης ομάδας.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της επόμενης ομάδας.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της πρώτης ομάδας.

HOME

Επιλογή της τελευταίας ομάδας.

END

Επιλογή του πρώτου στοιχείου στην οθόνη σε μια αναπτυγμένη ομάδα ή του πρώτου στοιχείου εκτός οθόνης προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Όλες οι ομάδες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Σύμπτυξη όλων των ομάδων.

CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕΙΟΝ

Ανάπτυξη όλων των ομάδων.

CTRL+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ

Προβολή Ημέρα/Εβδομάδα/Μήνας του Ημερολογίου

Και οι τρεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προβολή από 1 έως 9 ημέρες.

ALT+πλήκτρο αριθμού των ημερών.

Προβολή 10 ημερών.

ALT+0 (ΜΗΔΕΝ)

Μετάβαση σε εβδομάδες.

ALT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΛΗΝ

Μετάβαση σε μήνες.

ALT+=

Μετακίνηση μεταξύ των στοιχείων Ημερολόγιο, Λίστα εργασιών και Λίστα φακέλων.

CTRL+TAB ή F6

Επιλογή της προηγούμενης συνάντησης.

SHIFT+TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη ημέρα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην επόμενη ημέρα.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην ίδια ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας.

ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Προβολή ημέρας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή ώρας έναρξης της εργάσιμης ημέρας.

HOME

Επιλογής ώρας λήξης της εργάσιμης ημέρας.

END

Επιλογή του προηγούμενου μπλοκ χρόνου.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του επόμενου μπλοκ χρόνου.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή μπλοκ χρόνου στο επάνω μέρος της οθόνης.

PAGE UP

Επιλογή μπλοκ χρόνου στο κάτω μέρος της οθόνης.

PAGE DOWN

Επέκταση ή μείωση του επιλεγμένου χρόνου.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, αντίστοιχα

Μετακίνηση κατά μία συνάντηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Με το δείκτη στη συνάντηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, αντίστοιχα.

Αλλαγή του χρόνου έναρξης ή λήξης μιας συνάντησης.

Με το δείκτη στη συνάντηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ALT+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, αντίστοιχα

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου στην ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του επιλεγμένου στοιχείου στην ίδια ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας.

ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Προβολή εβδομάδας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην αρχή των ωρών εργασίας για την επιλεγμένη ημέρα.

HOME

Μετάβαση στο τέλος των ωρών εργασίας για την επιλεγμένη ημέρα.

END

Μετακίνηση προς τα πάνω κατά μία σελίδα στην επιλεγμένη ημέρα.

PAGE UP

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία σελίδα στην επιλεγμένη ημέρα.

PAGE DOWN

Μετακίνηση της συνάντησης επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, αντίστοιχα

Αλλαγή διάρκειας του επιλεγμένου μπλοκ χρόνου.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+HOME ή SHIFT+END

Προβολή μήνα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην πρώτη ημέρα της εβδομάδας.

HOME

Μετάβαση στην ίδια ημέρα της εβδομάδας στην προηγούμενη σελίδα.

PAGE UP

Μετάβαση στην ίδια ημέρα της εβδομάδας στην επόμενη σελίδα.

PAGE DOWN

Επισκόπηση ημερομηνιών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην πρώτη ημέρα της τρέχουσας εβδομάδας.

ALT+HOME

Μετάβαση στην τελευταία ημέρα της τρέχουσας εβδομάδας.

ALT+END

Μετάβαση στην ίδια ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας.

ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Προβολή επαγγελματικών καρτών ή προβολή καρτών διευθύνσεων

Γενική χρήση

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή συγκεκριμένης κάρτας στη λίστα.

Ένα ή περισσότερα γράμματα του ονόματος με το οποίο έχει αρχειοθετηθεί η κάρτα ή του ονόματος του πεδίου που έχει επιλεγεί για ταξινόμηση

Επιλογή της προηγούμενης κάρτας.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της επόμενης κάρτας.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της πρώτης κάρτας στη λίστα.

HOME

Επιλογή της τελευταίας κάρτας στη λίστα.

END

Επιλογή της πρώτης κάρτας στην τρέχουσα σελίδα.

PAGE UP

Επιλογή της πρώτης κάρτας στην επόμενη σελίδα.

PAGE DOWN

Επιλογή της πλησιέστερης κάρτας στην επόμενη στήλη.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της πλησιέστερης κάρτας στην προηγούμενη στήλη.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή κατάργηση επιλογής της ενεργής κάρτας.

CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Επέκταση της επιλογής στην προηγούμενη κάρτα και ακύρωση της επιλογής των καρτών μετά το σημείο εκκίνησης.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής στην επόμενη κάρτα και ακύρωση της επιλογής των καρτών πριν από το σημείο εκκίνησης.

SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής στην προηγούμενη κάρτα, ανεξάρτητα από το σημείο εκκίνησης.

CTRL+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής στην επόμενη κάρτα, ανεξάρτητα από το σημείο εκκίνησης.

CTRL+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής στην πρώτη κάρτα της λίστας.

SHIFT+HOME

Επέκταση της επιλογής στην τελευταία κάρτα της λίστα.

SHIFT+END

Επέκταση της επιλογής στην πρώτη κάρτα της προηγούμενης σελίδας.

SHIFT+PAGE UP

Επέκταση της επιλογής στην τελευταία κάρτα της τελευταίας σελίδας.

SHIFT+PAGE DOWN

Για μετακίνηση μεταξύ πεδίων σε μια ανοιχτή κάρτα

Για να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα, βεβαιωθείτε πρώτα ότι είναι επιλεγμένο κάποιο πεδίο σε μια κάρτα. Για να επιλέξετε ένα πεδίο όταν είναι επιλεγμένη κάποια κάρτα, κάντε κλικ στο πεδίο ή πατήστε το πλήκτρο F2.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο πεδίο και από το τελευταίο πεδίο μιας κάρτας στο πρώτο πεδίο της επόμενης.

TAB

Μετακίνηση στο προηγούμενο πεδίο και από το πρώτο πεδίο μιας κάρτας στο τελευταίο πεδίο της προηγούμενης.

SHIFT+TAB

Μετακίνηση στο επόμενο πεδίο ή πρόσθεση μιας γραμμής σε πεδίο πολλών γραμμών.

ENTER

Μετακίνηση στο προηγούμενο πεδίο χωρίς να φύγετε από την ενεργή κάρτα.

SHIFT+ENTER

Εμφάνιση του σημείου εισαγωγής στο ενεργό πεδίο για επεξεργασία κειμένου.

F2

Για μετακίνηση μεταξύ χαρακτήρων σε ένα πεδίο

Για να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα, βεβαιωθείτε πρώτα ότι είναι επιλεγμένο κάποιο πεδίο σε μια κάρτα. Για να επιλέξετε ένα πεδίο όταν είναι επιλεγμένη κάποια κάρτα, κάντε κλικ στο πεδίο ή πατήστε το πλήκτρο F2.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προσθήκη γραμμής σε πεδίο με πολλές γραμμές.

ENTER

Μετακίνηση στην αρχή μιας γραμμής.

HOME

Μετακίνηση στο τέλος μιας γραμμής.

END

Μετακίνηση στην αρχή ενός πεδίου με πολλές γραμμές.

PAGE UP

Μετακίνηση στο τέλος ενός πεδίου με πολλές γραμμές.

PAGE DOWN

Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή σε ένα πεδίο με πολλές γραμμές.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή σε ένα πεδίο με πολλές γραμμές.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στον προηγούμενο χαρακτήρα σε ένα πεδίο.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στον επόμενο χαρακτήρα σε ένα πεδίο.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Προβολή λωρίδας χρόνου (Εργασίες ή Χρονικό)

Όταν είναι επιλεγμένο ένα στοιχείο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του επόμενου στοιχείου.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή αρκετών γειτονικών στοιχείων.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή αρκετών μη γειτονικών στοιχείων.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ+SPACEBAR ή CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Άνοιγμα επιλεγμένων στοιχείων.

ENTER

Εμφάνιση των στοιχείων που βρίσκονται μία οθόνη παραπάνω από αυτά που εμφανίζονται στην τρέχουσα οθόνη.

PAGE UP

Εμφάνιση των στοιχείων που βρίσκονται μία οθόνη παρακάτω από αυτά που εμφανίζονται στην τρέχουσα οθόνη.

PAGE DOWN

Επιλογή του πρώτου στοιχείου στη λωρίδα χρόνου (εάν τα στοιχεία δεν είναι ομαδοποιημένα) ή του πρώτου στοιχείου της ομάδας.

HOME

Επιλογή του τελευταίου στοιχείου στη λωρίδα χρόνου (εάν τα στοιχεία δεν είναι ομαδοποιημένα) ή του τελευταίου στοιχείου της ομάδας.

END

Εμφάνιση (χωρίς επιλογή) του πρώτου στοιχείου στη λωρίδα χρόνου (εάν τα στοιχεία δεν είναι ομαδοποιημένα) ή του πρώτου στοιχείου της ομάδας.

CTRL+HOME

Εμφάνιση (χωρίς επιλογή) του τελευταίου στοιχείου στη λωρίδα χρόνου (εάν τα στοιχεία δεν είναι ομαδοποιημένα) ή του τελευταίου στοιχείου της ομάδας.

CTRL+END

Όταν είναι επιλεγμένη μια ομάδα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανάπτυξη της ομάδας.

ENTER ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Σύμπτυξη της ομάδας.

ENTER ή ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της προηγούμενης ομάδας.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της επόμενης ομάδας.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της πρώτης ομάδας στη λωρίδα χρόνου.

HOME

Επιλογή της τελευταίας ομάδας στη λωρίδα χρόνου.

END

Επιλογή του πρώτου στοιχείου στην οθόνη σε μια αναπτυγμένη ομάδα ή του πρώτου στοιχείου εκτός οθόνης προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Όταν είναι επιλεγμένη μια μονάδα χρόνου σε μια κλίμακα ώρας για ημέρες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση προς τα πίσω σε βήματα χρόνου που είναι τα ίδια με αυτά που εμφανίζονται στη χρονική κλίμακα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση προς τα πίσω σε βήματα χρόνου που είναι τα ίδια με αυτά που εμφανίζονται στη χρονική κλίμακα.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της υψηλότερης κλίμακας ώρας, όταν είναι επιλεγμένη η χαμηλότερη κλίμακα ώρας.

SHIFT+TAB

Επιλογή της υψηλότερης κλίμακα ώρας, όταν είναι επιλεγμένη η χαμηλότερη κλίμακα ώρας.

TAB

Επιλογή του πρώτου στοιχείου στην οθόνη ή την πρώτη ομάδα στην οθόνη αν τα στοιχεία είναι ομαδοποιημένα, όταν είναι επιλεγμένη η χαμηλότερη κλίμακα ώρας.

TAB

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε ημερολόγιο του Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ημερολόγιο του Outlook

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×