Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 7 (αριθμός δομής: 11.0.3393.0) για τον Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1). Αυτή η ενημέρωση περιέχει επείγουσες επιδιορθώσεις για ζητήματα που διορθώθηκαν μετά την ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ του SQL Server 2012 SP1.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Κάντε κλικ στην επιλογή "διαθέσιμη λήψη επείγουσας επιδιόρθωσης" στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν η σελίδα "αίτηση επείγουσας επιδιόρθωσης" δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και την υποστήριξη για να αποκτήσετε το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης

Αριθμός σφάλματος VSTS

Αριθμός άρθρου Γνωσιακής βάσης

Περιγραφή

1282810

2792921

Περιγραφή των νέων δυνατοτήτων στον SQL Server 2012 και τον SQL Server 2008 R2 SP2

1615704

2833989

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το αναγνωριστικό αντικειμένου που χρησιμοποιείται στη μνήμη διαφέρει από το αναγνωριστικό αντικειμένου στο δίσκο στον SQL Server 2012

1268467

2843619

Τα κουμπιά ταξινόμησης κεφαλίδας στήλης Tablix είναι η ενότητα 508 που δεν είναι συμβατή με μια αναφορά των υπηρεσιών αναφοράς στον SQL Server 2012

1497516

2844210

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: η υπηρεσία απομακρυσμένου μητρώου διακόπτεται όταν μια εφαρμογή προσπαθεί να ανακτήσει δεδομένα μετρητών επιδόσεων από άλλον υπολογιστή

1357295

2862241

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: παραβίαση πρόσβασης κατά την ανίχνευση μιας κλάσης συμβάντος RPC με τη χρήση SQL Profiler ή XEvents στον SQL Server 2012

1497535

2866062

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: παραβίαση πρόσβασης όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία DTA για την ανάλυση μιας βάσης δεδομένων που περιέχει έναν πίνακα διαμερισμάτων στον SQL Server 2008 R2 ή στον SQL Server 2012

1497537

2868348

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: τα δεδομένα γραφήματος δεν μπορούν να ενημερωθούν όταν χρησιμοποιείτε το τμήμα Web προβολής αναφορών για να προβάλετε την αναφορά στην SSRS 2008 R2 ή στην SSRS 2012

1525444

2878968

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: ενδέχεται να προκύψει καταστροφή χωρίς συγκεντρωτικό ευρετήριο κατά την εκτέλεση μιας σύνθετης δήλωσης ΕΝΗΜΈΡΩΣΗς μαζί με μια υπόδειξη χωρίς κλείδωμα σε έναν πίνακα στον SQL Server 2008, τον SQL Server 2008 R2 ή τον SQL Server 2012

1447550

2879373

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: τα νήματα δεν προγραμματίζονται ομοιόμορφα στον SQL Server 2012 Standard Edition

1455690

2881285

Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ιδιότητα Run64BitRuntime ενός έργου των υπηρεσιών ενοποίησης, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία δεδομένων του SQL Server στον SQL Server 2012

1434542

2881661

Παρουσιάζεται διαρροή μνήμης όταν μια εφαρμογή παροχής υπηρεσίας παροχής OLE DB για εγγενή πρόγραμμα-πελάτη SQL Server καλεί τη μέθοδο προετοιμασίας στον SQL Server 2012

1465290

2883424

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: τα συρόμενα αντικείμενα ανακινείται σε ένα έργο SSIS 2012 μετά την εφαρμογή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 6 για τον SQL Server 2012

1465483

2883524

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: σφάλμα "SCN δεν βρέθηκε" κατά τη χρήση της σύνδεσης για Oracle από το Attunity και το CDC για Oracle από το Attunity στον SQL Server 2012

1480767

2884953

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "παρακολούθηση πόρων χωρίς απόδοση" όταν εκτελείτε ένα φόρτο εργασίας που εκτελεί ταυτόχρονων ερωτημάτων στον SQL Server 2012

1482635

2885671

Τα διπλότυπα φύλλα εργασίας ανοίγουν όταν χρησιμοποιείτε το πρόσθετο SQL Server Master Data Services για το Microsoft Excel στον SQL Server 2012

1492999

2887115

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: συνάρτηση sys.fn_hadr_backup_is_preferred_replica κοστίζει σχεδόν όλη η χρήση της CPU στο αρχείο καταγραφής αποστολής στον SQL Server 2012

1581425

2887888

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: αργές επιδόσεις στον SQL Server κατά τη δημιουργία ενός ευρετηρίου σε έναν τύπο δεδομένων χωροταξικού ενός μεγάλου πίνακα σε μια παρουσία του SQL Server 2012

1581526

2887899

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: αργές επιδόσεις στον SQL Server 2012 κατά τη δημιουργία ενός ευρετηρίου σε έναν τύπο δεδομένων χωρικών δεδομένων ενός μεγάλου πίνακα

1502271

2888658

Παρουσιάζεται παραβίαση πρόσβασης όταν χρησιμοποιείται η "sys.dm_db_index_physical_stats" σε μια πρόταση IF υπάρχει σε ένα ερώτημα SQL στον SQL Server 2012

1499492

2889492

Δεν μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server στα Windows 8,1

1519097

2889723

Παρουσιάζεται μια σειρά σφαλμάτων κατά την εξαγωγή μιας αναφοράς των υπηρεσιών αναφοράς ως PDF στον SQL Server 2012

1519527

2890052

Τα δικαιώματα καταλόγου υπηρεσιών ενοποίησης δεν λειτουργούν για τις ομάδες Windows στον SQL Server 2012

1530003

2890415

Τα μηνύματα ειδοποίησης δεν λαμβάνονται όταν οι ενημερώσεις δεδομένων αποτυγχάνουν σε ένα φύλλο του PowerPivot σε μια παρουσία των υπηρεσιών ανάλυσης του SQL Server 2012 Service Pack 1

1482450

2891083

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: οι συνδρομές δεν διαθέτουν επιλογή για τη χρήση προεπιλεγμένων τιμών παραμέτρων που βασίζονται σε παραστάσεις στην SSRS 2012 σε ενοποιημένη λειτουργία του SharePoint

1531889

2891088

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: η επιλογή Εύρεση στη διαχείριση αναφορών σάς μεταφέρει πάντα στο κάτω μέρος της σελίδας του SSRS 2012

1607598

2891230

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: μήνυμα σφάλματος όταν επιλέγετε μια αναφορά στη σελίδα RSItemPicker. aspx μετά την εφαρμογή της ενημέρωσης 2791086 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί SSRS 2008 R2 ή SSRS 2012

1465349

2893842

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: λιγότερα αποτελέσματα στην προβολή συνδρομής MDS μετά την εφαρμογή του SQL Server 2012 SP1 ή του SQL Server 2012 CU2

1499658

2894025

Οι πίνακες κατοπτρισμού απορρίπτονται όταν χρησιμοποιείτε τη φράση "αλλαγή καταγραφής δεδομένων για Oracle με Attunity" σε ένα διακομιστή που εκτελεί τον SQL Server 2012

1577746

2894305

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: πρόγραμμα εκτέλεσης με το βέλτιστο τρόπο δημιουργείται όταν εκτελείτε ένα ερώτημα στον SQL Server 2012

1577767

2894326

Μια εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί σε μια βάση δεδομένων που περιέχονται όταν είναι ενεργοποιημένη η ομαδοποίηση συνδέσεων στον SQL Server 2012

1590906

2895494

Αργές επιδόσεις του SQL Server και παρουσιάζεται διαρροή μνήμης μετά την εφαρμογή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 3 για τον SQL Server 2012 Service Pack 1

1560706

2895694

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: η ανάθεση εύρους ερωτήματος λειτουργεί σωστά μετά την εκτέλεση μιας εντολής ClearCache σε ΑΑΠ 2012

1599658

2896505

Οι κενές τιμές για έναν τύπο DAX εμφανίζονται στο PowerPivot για το Excel στις υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server 2012

1494708

2896720

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: αργές επιδόσεις στον SQL Server 2012 κατά τη δημιουργία ενός ευρετηρίου σε έναν τύπο δεδομένων χωρικών δεδομένων ενός μεγάλου πίνακα

1578576

2897221

Οι αργές επιδόσεις ή τα μηνύματα σφάλματος καταγράφονται όταν έχετε ένα διακομιστή Publisher αναπαραγωγής συναλλαγών στον SQL Server 2012

1607184

2897237

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: μορφή ημερομηνίας συναλλαγής σε μια τοποθεσία Web του MDS στον SQL Server 2012 διαφέρει από τη μορφή που έχει οριστεί στον υπολογιστή

1460938

2897263

Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη φόρτωση δεδομένων VertiPaq" μετά την εκτέλεση του DISCOVER_XML_METADATA συνόλου γραμμών ή τη φόρτωση μιας βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, την έναρξη μιας ανίχνευσης στις υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server 2012

1584328

2897265

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: σφάλμα "μη έγκυρο όνομα στήλης" κατά την εκτέλεση ορισμένων ερωτημάτων MDX σε διαμερίσματα του ROLAP σε ΑΑΠ 2012

1607493

2897282

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: η μορφή εσφαλμένης ημερομηνίας θα επιστραφεί κατά την εκτέλεση της συνάρτησης DateAdd ή Day σε ΑΑΠ 2012 σε υπολογιστή που δεν ανήκει στις ΗΠΑ (locale)

1596224

2897454

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: εμφανίζεται σφάλμα ανεπάρκειας μνήμης συστήματος όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο σε μια στήλη τύπου char, varchar ή nvarchar στον SQL Server 2012

1602357

2897512

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: το μέλος που προστέθηκε πρόσφατα εξαφανίζεται από την κύρια Εξερεύνηση δεδομένων στον SQL Server 2012 MDS

1610265

2897539

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: η δυνατότητα IntelliSense δεν λειτουργεί σωστά μετά την πληκτρολόγηση προτάσεων Transact-SQL στο SSMS στον SQL Server 2012

1615705

2897554

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: η κατάσταση συγχρονισμού μιας ρεπλίκας ομάδας διαθεσιμότητας AlwaysOn ενδέχεται να μην ενημερώνεται εάν το πρωτεύον είναι ανθυγιεινό

1610741

2897633

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: δεν μπορείτε να ξεκινήσετε έναν έλεγχο χρησιμοποιώντας μια πρόταση "ALTER" στον SQL Server 2012

1530104

2899945

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: σφάλμα "ο διακομιστής αναφοράς δεν μπορεί να επεξεργαστεί την αναφορά" όταν προβάλλετε μια αναφορά του SSRS 2012 σε μια τοποθεσία Web του SharePoint

1631258

2900127

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: μήνυμα σφάλματος "το PowerPoint δεν ήταν δυνατό να ανοίξει ή να αποθηκεύσει αυτό το έγγραφο." μετά την τροποποίηση ενός ενσωματωμένου πίνακα PowerPivot

1559163

2905275

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: μήνυμα σφάλματος "η λειτουργία ακυρώθηκε από το χρήστη" όταν εκτελείτε ορισμένα ερωτήματα MDX ή DAX σε ΑΑΠ 2012

1460958

2905298

ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: διαρκεί πολύ περισσότερο για ένα χρήστη χωρίς δικαιώματα διαχειριστή για να εκτελέσει ένα ερώτημα MDX από ένα χρήστη διαχειριστή σε ΑΑΠ 2012

Σημειώσεις για αυτήν την ενημέρωση

Εγκατάσταση και ανάπτυξη

  • Συνιστάται να ελέγξετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις πριν από την ανάπτυξή τους σε περιβάλλον παραγωγής.

  • Αυτό το αθροιστικό πακέτο προορίζεται για τη διόρθωση μόνο των προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε το μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Οι ενημερώσεις σε αυτό το πακέτο ενδέχεται να λάβουν πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν δεν επηρεάζεστε σε μεγάλο βαθμό από οποιοδήποτε από αυτά τα προβλήματα, συνιστάται να περιμένετε το επόμενο Service Pack του SQL Server 2012 που περιέχει τις επείγουσες επιδιορθώσεις σε αυτό το πακέτο.

Αθροιστική ενημέρωση

Επειδή οι εκδόσεις είναι αθροιστικές, κάθε νέα ενημερωμένη έκδοση περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερώσεις ασφαλείας που συμπεριλήφθηκαν στον προηγούμενο SQL Server 2012 Update Release. Συνιστάται να εξετάσετε την εφαρμογή της πιο πρόσφατης έκδοσης ενημέρωσης.

  • Οι επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server είναι πλέον πολύγλωσσες. Επομένως, αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης δεν είναι συγκεκριμένο για μία γλώσσα. Ισχύει για όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

  • Η φόρμα "διαθέσιμη λήψη επείγουσας επιδιόρθωσης" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμο το πακέτο ενημέρωσης. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, αυτό συμβαίνει επειδή ένα πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων δεν είναι διαθέσιμο για τη συγκεκριμένη γλώσσα.

Ένα πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων περιλαμβάνει όλα τα πακέτα στοιχείων. Ωστόσο, το πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων ενημερώνει μόνο τα στοιχεία που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα.

Εάν προκύψουν πρόσθετα προβλήματα ή εάν απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Οι συνήθεις χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύουν για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν το συγκεκριμένο πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων. Για μια πλήρη λίστα των τηλεφωνικών αριθμών εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft και υποστήριξης ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, μεταβείτε στην τοποθεσία Web υποστήριξης της Microsoft.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτων. Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε Windows 7 ή νεότερη έκδοση, κάντε κλικ στην επιλογή προγράμματα και δυνατότητες στον πίνακα ελέγχου.

  2. Εντοπίστε την καταχώρηση που αντιστοιχεί σε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης.

  3. Κάντε δεξί κλικ στην καταχώρηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης.

Πληροφορίες πακέτου αθροιστικών ενημερώσεων

ΠροϋποθέσειςΓια να εφαρμόσετε αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να εκτελείτε τον SQL Server 2012 SP1.

Πληροφορίες επανεκκίνησης Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτού του πακέτου αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες μητρώου Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις επείγουσες επιδιορθώσεις σε αυτό το πακέτο, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημέρωσης μπορεί να μην περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτό το πακέτο περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να διορθώσετε τα ζητήματα που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο. Η αγγλική έκδοση αυτού του πακέτου έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία παρατίθενται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να εντοπίσετε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο ημερομηνία και ώρα στον πίνακα ελέγχου.

εκδόσεις που βασίζονται σε x86

Υπηρεσία προγράμματος περιήγησης SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Msmdredir.dll

11.0.3393.0

6772416

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

952000

26-Oct-2013

08:17

x86

Msmdsrvi.rll

11.0.3393.0

948928

26-Oct-2013

08:17

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3393.0

95936

26-Oct-2013

08:19

x86

Studio ανάπτυξης επιχειρηματικής ευφυΐας του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3393.0

110272

26-Oct-2013

08:20

x86

Sqlsqm_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

26-Oct-2013

08:19

x86

Χρόνος εκτέλεσης κοινής γλώσσας του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3393.0

385216

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlsysclrtypes_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

SQL Server 2012 Writer

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Sqldumper.exe

2011.110.3393.0

95936

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlvdi.dll

2011.110.3393.0

140992

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Υπηρεσίες ανάλυσης του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

11.0.3393.0

138944

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

11.0.3393.0

409280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

11.0.3393.0

921280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

11.0.3393.0

129728

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

11.0.3393.0

393408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.dll

11.0.3393.0

75968

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Powerpivotconfigtool.exe

2011.110.3393.0

291008

26-Oct-2013

08:20

x86

Powerpivotspaddinconfiguration.exe

2011.110.3393.0

303296

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:19

x86

Msadomdx.dll

11.0.3393.0

596160

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3393.0

64188608

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdpump.dll

11.0.3393.0

6952640

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdredir.dll

11.0.3393.0

6772416

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdsrv.exe

11.0.3393.0

63984320

26-Oct-2013

08:20

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

948928

26-Oct-2013

08:17

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

952000

26-Oct-2013

08:17

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1068736

26-Oct-2013

08:17

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1065152

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1037504

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1040576

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

522432

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

642240

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

644288

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

638656

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

639680

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1033408

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1036992

26-Oct-2013

08:18

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

996032

26-Oct-2013

08:19

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

999104

26-Oct-2013

08:19

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

994496

26-Oct-2013

08:19

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

997568

26-Oct-2013

08:19

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

533184

26-Oct-2013

08:20

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

534208

26-Oct-2013

08:20

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1059008

26-Oct-2013

08:20

x86

Msmdsrv.rll

11.0.3393.0

1061568

26-Oct-2013

08:20

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3393.0

9676992

26-Oct-2013

08:16

x86

Msolap110.dll

11.0.3393.0

7450304

26-Oct-2013

08:07

x86

Msolui110.dll

11.0.3393.0

303296

26-Oct-2013

08:07

x86

Sql_as_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3393.0

95936

26-Oct-2013

08:19

x86

Xe.dll

2011.110.3393.0

410816

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3393.0

203456

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3393.0

148160

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmsrv.dll

11.0.3393.0

24506048

26-Oct-2013

08:19

x86

Studio ανάπτυξης επιχειρηματικής ευφυΐας του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Asconnectionhelper.exe

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:20

x64

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:18

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20664

26-Oct-2013

08:18

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:19

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:17

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:17

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:19

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:19

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:19

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:18

x86

Asconnectionhelper.resources.dll

11.0.3393.0

20672

26-Oct-2013

08:18

x86

Axscphst.dll

2011.110.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Batchparser.dll

2011.110.3393.0

142528

26-Oct-2013

08:18

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3393.0

3649216

26-Oct-2013

08:20

x86

Commanddest.dll

2011.110.3393.0

187072

26-Oct-2013

08:19

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3393.0

822976

26-Oct-2013

08:19

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3393.0

317120

26-Oct-2013

08:21

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3393.0

135872

26-Oct-2013

08:19

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparse.dll

2011.110.3393.0

101056

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3393.0

104128

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtexec.exe

2011.110.3393.0

61632

26-Oct-2013

08:04

x86

Dts.dll

2011.110.3393.0

2285248

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3393.0

369344

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3393.0

348864

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3393.0

72384

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtshost.exe

2011.110.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtslog.dll

2011.110.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3393.0

541376

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3393.0

942784

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3393.0

866496

26-Oct-2013

08:21

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3393.0

80576

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtutil.exe

2011.110.3393.0

111808

26-Oct-2013

08:04

x86

Dundaswebchart.dll

11.0.3393.0

765632

26-Oct-2013

08:19

x86

Exceldest.dll

2011.110.3393.0

197824

26-Oct-2013

08:19

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3393.0

315584

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3393.0

322240

26-Oct-2013

08:19

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3393.0

64192

26-Oct-2013

08:19

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32448

26-Oct-2013

08:20

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3393.0

294080

26-Oct-2013

08:21

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3393.0

549568

26-Oct-2013

08:21

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3393.0

4487360

26-Oct-2013

08:19

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3393.0

683712

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3393.0

861888

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

71360

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

74944

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

74424

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

73920

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

76992

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

74944

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

71360

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.backend.resources.dll

2011.110.3393.0

73920

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3393.0

169152

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3393.0

537280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3393.0

78016

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3393.0

1556160

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3393.0

5149888

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1923264

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1940160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1942720

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1934528

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1951936

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1938624

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1934528

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1985216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1919160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.resources.dll

2011.110.3393.0

1937600

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3393.0

212160

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3393.0

435392

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.resources.dll

2011.110.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3393.0

3057856

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3393.0

453312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3393.0

5856448

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3393.0

1523392

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.layout.dll

11.0.3393.0

1068736

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.layout.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3393.0

2049216

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3393.0

43200

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3393.0

49344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3393.0

145088

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3393.0

2156224

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

204480

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

200376

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

216768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

196288

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

249536

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3393.0

1004224

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.vshost.dll

11.0.3393.0

867520

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.dll

11.0.3393.0

46784

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

21696

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22720

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

21696

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostbuilder.resources.dll

11.0.3393.0

22208

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.dll

11.0.3393.0

266944

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

27840

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

29888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

31424

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

27328

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.vshostwizard.resources.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3393.0

601280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3393.0

614080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

231104

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

231616

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3393.0

5935296

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.dallas.oauthclient.dll

2011.110.3393.0

33984

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3393.0

915648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3393.0

1225920

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3393.0

4004032

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3393.0

453312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3393.0

25792

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3393.0

526528

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3393.0

1017536

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3393.0

1343168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

323264

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3393.0

760512

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3393.0

105664

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

129728

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

137920

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

137408

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

136888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

140480

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

135360

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

135872

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

129216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

11.0.3393.0

136896

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3393.0

2477760

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll

11.0.3393.0

3845824

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll

11.0.3393.0

741056

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

29888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3393.0

573120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll

11.0.3393.0

270016

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll

11.0.3393.0

11896512

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.designer.dll

11.0.3393.0

1013440

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.designer.import.dll

11.0.3393.0

92864

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.designer.wizards.dll

11.0.3393.0

1901760

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3393.0

667328

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3393.0

1822400

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll

11.0.3393.0

1879744

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3393.0

331456

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3393.0

163520

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll

11.0.3393.0

765632

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3393.0

736960

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3393.0

5574336

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3393.0

126656

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3393.0

2584256

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll

11.0.3393.0

1029312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

564928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

581312

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll

11.0.3393.0

1130688

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll

11.0.3393.0

78528

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3393.0

1277632

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll

11.0.3393.0

664768

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3393.0

118464

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3393.0

118464

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

25792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll

11.0.3393.0

857792

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3393.0

409280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll

11.0.3393.0

1355456

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3393.0

503488

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3393.0

87232

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3393.0

63168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3393.0

156864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3393.0

71360

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3393.0

284864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3393.0

50368

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3393.0

266432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3393.0

47808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3393.0

332992

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3393.0

473280

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3393.0

35008

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3393.0

32960

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3393.0

38592

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3393.0

148672

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3393.0

74432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3393.0

191680

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3393.0

27840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3393.0

109760

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3393.0

53440

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3393.0

37568

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3393.0

31424

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3393.0

62144

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3393.0

94400

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3393.0

103104

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3393.0

47808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3393.0

22720

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3393.0

43712

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3393.0

36544

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3393.0

39616

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3393.0

70336

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3393.0

58560

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3393.0

101568

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3393.0

139968

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3393.0

343744

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3393.0

2175168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3393.0

379072

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3393.0

304320

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3393.0

816320

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3393.0

43200

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3393.0

516800

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3393.0

143040

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3393.0

347840

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3393.0

138944

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3393.0

605376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3393.0

83648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3393.0

184512

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3393.0

213184

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3393.0

288448

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3393.0

124608

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3393.0

57536

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3393.0

58560

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3393.0

86208

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3393.0

144576

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3393.0

57536

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3393.0

88768

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3393.0

70336

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3393.0

67776

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3393.0

62656

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3393.0

79552

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3393.0

93376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3393.0

115904

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3393.0

68288

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3393.0

238272

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3393.0

385216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3393.0

170176

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3393.0

50880

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3393.0

58048

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3393.0

98496

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3393.0

51392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3393.0

107200

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3393.0

115392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3393.0

117440

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3393.0

214720

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3393.0

63680

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3393.0

31424

26-Oct-2013

08:17

x86

Msadomdx.dll

11.0.3393.0

596160

26-Oct-2013

08:07

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3393.0

79552

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3393.0

64188608

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdpp.dll

11.0.3393.0

6835904

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3393.0

9676992

26-Oct-2013

08:16

x86

Msolap110.dll

11.0.3393.0

7450304

26-Oct-2013

08:07

x86

Msolui110.dll

11.0.3393.0

303296

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3393.0

215232

26-Oct-2013

08:07

x86

Previewprocessingservice.exe

11.0.3393.0

55488

26-Oct-2013

08:20

x86

Rawdest.dll

2011.110.3393.0

152256

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawsource.dll

2011.110.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:07

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3393.0

136896

26-Oct-2013

08:07

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77504

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3393.0

53952

26-Oct-2013

08:07

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:20

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19640

26-Oct-2013

08:21

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:20

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Rsreporthost.exe

11.0.3393.0

38080

26-Oct-2013

08:20

x86

Sql_bids_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldest.dll

2011.110.3393.0

198848

26-Oct-2013

08:07

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3393.0

95936

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3393.0

7812288

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3393.0

3751104

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3393.0

26816

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3393.0

110272

26-Oct-2013

08:20

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3393.0

123584

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3393.0

121536

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

26-Oct-2013

08:19

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3393.0

351424

26-Oct-2013

08:20

x86

Txagg.dll

2011.110.3393.0

267456

26-Oct-2013

08:19

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3393.0

454336

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcache.dll

2011.110.3393.0

129216

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3393.0

221376

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3393.0

128704

26-Oct-2013

08:19

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3393.0

228544

26-Oct-2013

08:19

x86

Txderived.dll

2011.110.3393.0

467136

26-Oct-2013

08:19

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3393.0

145088

26-Oct-2013

08:19

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3393.0

272064

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlineage.dll

2011.110.3393.0

82112

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlookup.dll

2011.110.3393.0

394944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmerge.dll

2011.110.3393.0

143040

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3393.0

202944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3393.0

71872

26-Oct-2013

08:19

x86

Txpivot.dll

2011.110.3393.0

162496

26-Oct-2013

08:19

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3393.0

70848

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsampling.dll

2011.110.3393.0

103616

26-Oct-2013

08:19

x86

Txscd.dll

2011.110.3393.0

138944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsort.dll

2011.110.3393.0

190144

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsplit.dll

2011.110.3393.0

461504

26-Oct-2013

08:19

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3393.0

8624832

26-Oct-2013

08:19

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3393.0

4096192

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunionall.dll

2011.110.3393.0

108224

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3393.0

203456

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3393.0

148160

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmsrv.dll

11.0.3393.0

24506048

26-Oct-2013

08:19

x86

Κοινός πυρήνας υπηρεσιών βάσης δεδομένων του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Batchparser.dll

2011.110.3393.0

142528

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

11.0.3393.0

683712

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3393.0

1523392

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

11.0.3393.0

364224

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3393.0

38080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3393.0

171712

25-Oct-2013

22:24

x86

Microsoft.sqlserver.datastorage.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.dlggrid.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.management.multiserverconnection.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2011.110.3393.0

88256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3393.0

3645120

25-Oct-2013

22:24

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3393.0

233152

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:16

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3393.0

95936

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

26-Oct-2013

08:19

x86

Πρόγραμμα-πελάτης ποιότητας δεδομένων του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Dataqualityservices.exe

2011.110.3393.0

483008

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.ssdqs.studio.infra.dll

2011.110.3393.0

299712

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.ssdqs.studio.viewmodels.dll

2011.110.3393.0

1041600

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.ssdqs.studio.views.dll

2011.110.3393.0

2127040

26-Oct-2013

08:16

x86

Sql_dqc_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

26-Oct-2013

08:19

x86

Ποιότητα δεδομένων του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Microsoft.ssdqs.association.dll

2011.110.3393.0

130240

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.associationrules.dll

2011.110.3393.0

84152

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.cleansing.dll

2011.110.3393.0

472256

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.core.dll

2011.110.3393.0

609472

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.dataservice.dll

2011.110.3393.0

87744

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.datavalueservice.dll

2011.110.3393.0

242368

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.dll

2011.110.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.domainrules.dll

2011.110.3393.0

122560

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.flow.dll

2011.110.3393.0

36024

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.index.dll

2011.110.3393.0

127680

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

2011.110.3393.0

1875136

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.ssdqs.matching.dll

2011.110.3393.0

374464

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.ssdqs.proxy.dll

2011.110.3393.0

371904

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.ssdqs.referencedata.dll

2011.110.3393.0

139968

26-Oct-2013

08:16

x86

Ποιότητα δεδομένων του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Sql_dq_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

150208

26-Oct-2013

08:19

x86

Παρουσία πυρήνα υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Backuptourl.exe

2011.110.3393.0

39616

26-Oct-2013

08:04

x86

Batchparser.dll

2011.110.3393.0

142528

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3393.0

385216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2011.110.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3393.0

349376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.windowsazure.storage.dll

2.0.0.0

391272

02-Oct-2013

13:18

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlaccess.dll

2011.110.3393.0

442560

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlagent.exe

2011.110.3393.0

448704

26-Oct-2013

08:20

x86

Sqldk.dll

2011.110.3393.0

1667264

26-Oct-2013

08:07

x86

Sqllang.dll

2011.110.3393.0

26418880

26-Oct-2013

08:07

x86

Sqlmin.dll

2011.110.3393.0

26721472

26-Oct-2013

08:07

x86

Sqlos.dll

2011.110.3393.0

25280

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3393.0

26816

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2011.110.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2011.110.3393.0

5498560

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlservr.exe

2011.110.3393.0

160960

26-Oct-2013

08:20

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3393.0

123584

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqltses.dll

2011.110.3393.0

8161984

26-Oct-2013

08:19

x86

Xe.dll

2011.110.3393.0

410816

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3393.0

203456

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3393.0

148160

26-Oct-2013

08:19

x86

Κοινόχρηστος πυρήνας υπηρεσιών βάσης δεδομένων SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Axscphst.dll

2011.110.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Batchparser.dll

2011.110.3393.0

142528

26-Oct-2013

08:18

x86

Commanddest.dll

2011.110.3393.0

187072

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparse.dll

2011.110.3393.0

101056

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3393.0

104128

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtexec.exe

2011.110.3393.0

61632

26-Oct-2013

08:04

x86

Dts.dll

2011.110.3393.0

2285248

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3393.0

369344

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3393.0

348864

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtshost.exe

2011.110.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtslog.dll

2011.110.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3393.0

541376

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3393.0

942784

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3393.0

866496

26-Oct-2013

08:21

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3393.0

80576

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtutil.exe

2011.110.3393.0

111808

26-Oct-2013

08:04

x86

Exceldest.dll

2011.110.3393.0

197824

26-Oct-2013

08:19

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3393.0

315584

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3393.0

322240

26-Oct-2013

08:19

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3393.0

64192

26-Oct-2013

08:19

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

02-Oct-2013

12:53

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

02-Oct-2013

12:53

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3393.0

915648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3393.0

87232

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3393.0

63168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll

11.0.3393.0

171712

25-Oct-2013

22:24

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

02-Oct-2013

12:53

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3393.0

35008

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3393.0

32960

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3393.0

74432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3393.0

191680

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3393.0

27840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3393.0

37568

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3393.0

62144

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3393.0

22720

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3393.0

36544

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3393.0

39616

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3393.0

304320

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3393.0

43200

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3393.0

516800

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3393.0

171712

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

11.0.3393.0

151232

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3393.0

213184

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3393.0

288448

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

11.0.3393.0

3645120

25-Oct-2013

22:24

x86

Microsoft.sqlserver.smoextended.dll

11.0.3393.0

233152

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sstring.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3393.0

57536

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3393.0

62656

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3393.0

58048

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3393.0

98496

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3393.0

51392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3393.0

115392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:17

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3393.0

79552

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3393.0

215232

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawdest.dll

2011.110.3393.0

152256

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawsource.dll

2011.110.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:07

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3393.0

136896

26-Oct-2013

08:07

x86

Replmerg.exe

2011.110.3393.0

422080

26-Oct-2013

08:20

x86

Replprov.dll

2011.110.3393.0

650432

26-Oct-2013

08:07

x86

Replrec.dll

2011.110.3393.0

855744

26-Oct-2013

08:16

x86

Replsub.dll

2011.110.3393.0

432320

26-Oct-2013

08:07

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqllogship.exe

11.0.3393.0

110272

26-Oct-2013

08:20

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3393.0

26816

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3393.0

123584

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3393.0

121536

26-Oct-2013

08:19

x86

Tablediff.exe

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:20

x86

Txagg.dll

2011.110.3393.0

267456

26-Oct-2013

08:19

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3393.0

228544

26-Oct-2013

08:19

x86

Txderived.dll

2011.110.3393.0

467136

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlookup.dll

2011.110.3393.0

394944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmerge.dll

2011.110.3393.0

143040

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3393.0

202944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3393.0

71872

26-Oct-2013

08:19

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3393.0

70848

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsort.dll

2011.110.3393.0

190144

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsplit.dll

2011.110.3393.0

461504

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunionall.dll

2011.110.3393.0

108224

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3393.0

203456

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlsub.dll

2011.110.3393.0

198848

26-Oct-2013

08:19

x86

Μηχανισμός πλήρους κειμένου του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Chsbrkr.dll

12.0.9745.0

1682200

02-Oct-2013

12:53

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Υπηρεσίες ενοποίησης του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Axscphst.dll

2011.110.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Commanddest.dll

2011.110.3393.0

187072

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparse.dll

2011.110.3393.0

101056

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3393.0

104128

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtexec.exe

2011.110.3393.0

61632

26-Oct-2013

08:04

x86

Dts.dll

2011.110.3393.0

2285248

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3393.0

369344

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3393.0

348864

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3393.0

72384

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtshost.exe

2011.110.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtslog.dll

2011.110.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3393.0

541376

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3393.0

942784

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3393.0

866496

26-Oct-2013

08:21

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3393.0

80576

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtutil.exe

2011.110.3393.0

111808

26-Oct-2013

08:04

x86

Exceldest.dll

2011.110.3393.0

197824

26-Oct-2013

08:19

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3393.0

315584

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3393.0

322240

26-Oct-2013

08:19

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3393.0

64192

26-Oct-2013

08:19

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3393.0

294080

26-Oct-2013

08:21

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3393.0

549568

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3393.0

915648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3393.0

87232

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3393.0

63168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3393.0

71360

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3393.0

284864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3393.0

50368

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3393.0

47808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3393.0

332992

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3393.0

35008

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3393.0

32960

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3393.0

38592

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3393.0

74432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3393.0

191680

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3393.0

27840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3393.0

53440

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3393.0

37568

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3393.0

62144

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3393.0

22720

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3393.0

36544

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3393.0

39616

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3393.0

58560

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3393.0

379072

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3393.0

304320

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3393.0

43200

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3393.0

516800

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3393.0

347840

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3393.0

83648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3393.0

213184

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3393.0

288448

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3393.0

124608

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3393.0

58560

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3393.0

57536

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3393.0

62656

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3393.0

93376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3393.0

238272

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3393.0

58048

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3393.0

98496

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3393.0

51392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3393.0

115392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.component.common.dll

2011.110.3393.0

214720

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.component.datacorrection.dll

2011.110.3393.0

63680

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.ssdqs.component.dataqualityconnectionmanager.dll

2011.110.3393.0

31424

26-Oct-2013

08:17

x86

Msdtssrvr.exe

11.0.3393.0

219328

26-Oct-2013

08:20

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3393.0

79552

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdpp.dll

11.0.3393.0

6835904

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3393.0

215232

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawdest.dll

2011.110.3393.0

152256

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawsource.dll

2011.110.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:07

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3393.0

136896

26-Oct-2013

08:07

x86

Sql_is_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldest.dll

2011.110.3393.0

198848

26-Oct-2013

08:07

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3393.0

121536

26-Oct-2013

08:19

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3393.0

351424

26-Oct-2013

08:20

x86

Txagg.dll

2011.110.3393.0

267456

26-Oct-2013

08:19

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3393.0

454336

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcache.dll

2011.110.3393.0

129216

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3393.0

221376

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3393.0

128704

26-Oct-2013

08:19

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3393.0

228544

26-Oct-2013

08:19

x86

Txderived.dll

2011.110.3393.0

467136

26-Oct-2013

08:19

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3393.0

145088

26-Oct-2013

08:19

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3393.0

272064

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlineage.dll

2011.110.3393.0

82112

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlookup.dll

2011.110.3393.0

394944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmerge.dll

2011.110.3393.0

143040

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3393.0

202944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3393.0

71872

26-Oct-2013

08:19

x86

Txpivot.dll

2011.110.3393.0

162496

26-Oct-2013

08:19

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3393.0

70848

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsampling.dll

2011.110.3393.0

103616

26-Oct-2013

08:19

x86

Txscd.dll

2011.110.3393.0

138944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsort.dll

2011.110.3393.0

190144

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsplit.dll

2011.110.3393.0

461504

26-Oct-2013

08:19

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3393.0

8624832

26-Oct-2013

08:19

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3393.0

4096192

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunionall.dll

2011.110.3393.0

108224

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Υπηρεσίες αναφοράς του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Dundaswebchart.dll

11.0.3393.0

765632

26-Oct-2013

08:19

x86

Mdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.deploy

11.0.3393.0

683712

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll.deploy

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll.deploy

11.0.3393.0

3057856

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

11.0.3393.0

1523392

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

265920

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

204480

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

204480

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

200376

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

216768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

196288

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

196288

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

249536

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

196288

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

200384

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.dll.deploy

11.0.3393.0

1343168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll.deploy

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

20160

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

19640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

11.0.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

323264

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

323264

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

319168

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll.deploy

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll.deploy

11.0.3393.0

2477760

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll

11.0.3393.0

2477760

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll.deploy

11.0.3393.0

3845824

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.componentlibrary.controls.dll.deploy

11.0.3393.0

741056

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll.deploy

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.essbase.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

29888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

29888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

29888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.sapbw.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy

11.0.3393.0

573120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll

11.0.3393.0

573120

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.design.dll.deploy

11.0.3393.0

270016

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll.deploy

11.0.3393.0

11896512

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77496

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.essbasemdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

11.0.3393.0

667328

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

11.0.3393.0

667328

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy

11.0.3393.0

1822400

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll

11.0.3393.0

1822400

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.gaugewincontrol.dll.deploy

11.0.3393.0

1879744

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

11.0.3393.0

331456

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

11.0.3393.0

331456

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

11.0.3393.0

163520

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

11.0.3393.0

163520

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll.deploy

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll.deploy

11.0.3393.0

736960

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.modeling.dll

11.0.3393.0

736960

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

11.0.3393.0

5574336

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

11.0.3393.0

5574336

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy

11.0.3393.0

126656

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll

11.0.3393.0

126656

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy

11.0.3393.0

2584256

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.essbase.dll.deploy

11.0.3393.0

1029312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

585408

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

564928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

581312

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

552640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

556736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

11.0.3393.0

548544

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sapbw.dll.deploy

11.0.3393.0

1130688

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.sharepoint.dll.deploy

11.0.3393.0

78528

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy

11.0.3393.0

1277632

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll

11.0.3393.0

1277632

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll.deploy

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

97984

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

11.0.3393.0

93888

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll.deploy

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll.deploy

11.0.3393.0

664768

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

11.0.3393.0

118464

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

11.0.3393.0

118464

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll.deploy

11.0.3393.0

118464

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rplobjectmodel.dll

11.0.3393.0

118464

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll.deploy

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rplrendering.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll.deploy

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

26816

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

25792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

25792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

23744

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

11.0.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll.deploy

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.sapbwmdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.semanticquerydesign.dll.deploy

11.0.3393.0

857792

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll.deploy

11.0.3393.0

409280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.semanticqueryengine.dll

11.0.3393.0

409280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.objectmodel.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint12.server.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint14.server.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll.deploy

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.dll

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

167616

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

237248

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

224960

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

167616

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

167616

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

224960

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

167616

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.webmap.resources.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.dll.deploy

11.0.3393.0

1355456

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

167616

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

237248

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

192192

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

188096

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

224960

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

175808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

179904

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

167616

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.winmap.resources.dll.deploy

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy

11.0.3393.0

503488

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

11.0.3393.0

503488

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll.deploy

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll.deploy

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll.deploy

2011.110.3393.0

88256

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll.deploy

2011.110.3393.0

385216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3393.0

385216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

36032

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

36032

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll.deploy

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

36032

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:21

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

36032

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.types.resources.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Msadomdx.dll

11.0.3393.0

596160

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmdlocal.dll

11.0.3393.0

64188608

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3393.0

9676992

26-Oct-2013

08:16

x86

Msolap110.dll

11.0.3393.0

7450304

26-Oct-2013

08:07

x86

Msolui110.dll

11.0.3393.0

303296

26-Oct-2013

08:07

x86

Msreportbuilder.exe.deploy

11.0.3393.0

1541312

26-Oct-2013

08:20

x86

Reportingservicescdointerop.dll

10.0.0.0

77504

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicescompression.dll.deploy

2011.110.3393.0

53952

26-Oct-2013

08:07

x86

Reportingservicescompression.dll

2011.110.3393.0

53952

26-Oct-2013

08:07

x86

Reportingserviceslibrary.dll

11.0.3393.0

2150080

26-Oct-2013

08:16

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:20

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19640

26-Oct-2013

08:21

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:17

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:20

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:18

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2011.110.3393.0

19648

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2011.110.3393.0

124608

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingservicesservice.exe

2011.110.3393.0

1628864

26-Oct-2013

08:20

x86

Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingserviceswebserver.dll

11.0.3393.0

1543872

26-Oct-2013

08:19

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

11.0.3393.0

2236096

26-Oct-2013

08:19

x86

Rsctr110.dll

2011.110.3393.0

46784

26-Oct-2013

08:07

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldumper.exe

2011.110.3393.0

95936

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlserverspatial110.dll.deploy

2011.110.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3393.0

203456

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3393.0

148160

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmsrv.dll

11.0.3393.0

24506048

26-Oct-2013

08:19

x86

Studio διαχείρισης SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Axscphst.dll

2011.110.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Batchparser.dll

2011.110.3393.0

142528

26-Oct-2013

08:18

x86

Bidsmgmt.dll

11.0.3393.0

3649216

26-Oct-2013

08:20

x86

Commanddest.dll

2011.110.3393.0

187072

26-Oct-2013

08:19

x86

Connectiondlg.dll

11.0.3393.0

822976

26-Oct-2013

08:19

x86

Dacunpack.exe

11.0.2818.0

169448

02-Oct-2013

12:53

x86

Dataprofileviewer.exe

11.0.3393.0

317120

26-Oct-2013

08:21

x86

Dteparse.dll

2011.110.3393.0

101056

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3393.0

104128

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtexec.exe

2011.110.3393.0

61632

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtexecui.exe

11.0.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:21

x86

Dts.dll

2011.110.3393.0

2285248

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3393.0

369344

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3393.0

348864

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsdebughost.exe

2011.110.3393.0

72384

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtshost.exe

2011.110.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtslog.dll

2011.110.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3393.0

541376

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3393.0

942784

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3393.0

866496

26-Oct-2013

08:21

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3393.0

80576

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtutil.exe

2011.110.3393.0

111808

26-Oct-2013

08:04

x86

Exceldest.dll

2011.110.3393.0

197824

26-Oct-2013

08:19

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Execpackagetask.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3393.0

315584

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3393.0

322240

26-Oct-2013

08:19

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3393.0

64192

26-Oct-2013

08:19

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Isdeploymentwizard.exe

11.0.3393.0

294080

26-Oct-2013

08:21

x86

Isprojectwizard.exe

11.0.3393.0

549568

26-Oct-2013

08:21

x86

Languagepackage.dll

2011.110.3393.0

4487360

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.dll

2011.110.3393.0

861888

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.backend.xmlserializers.dll

2011.110.3393.0

169152

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

11.0.3393.0

1556160

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.dll

2011.110.3393.0

5149888

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.frontend.xmlserializers.dll

2011.110.3393.0

212160

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.common.wizard.dll

2011.110.3393.0

435392

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.graphing.dll

11.0.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.ssmsmanagementdialogs.dll

11.0.3393.0

2264768

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3393.0

601280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

11.0.3393.0

614080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:15

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

231104

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

231616

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

11.0.3393.0

230592

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.data.tools.schema.sql.dll

11.0.2818.0

7932904

02-Oct-2013

12:53

x86

Microsoft.data.tools.utilities.dll

11.0.2818.0

470016

02-Oct-2013

12:53

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3393.0

915648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.dataflowui.dll

11.0.3393.0

1225920

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.design.dll

11.0.3393.0

4004032

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.dtsexecui.controls.dll

11.0.3393.0

453312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.interfaces.dll

11.0.3393.0

25792

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll

11.0.3393.0

526528

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.wizards.dll

11.0.3393.0

1017536

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

11.0.3393.0

1343168

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.3393.0

81600

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.3393.0

147136

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

11.0.3393.0

1363648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

11.0.3393.0

2584256

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

11.0.3393.0

241344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

11.0.3393.0

306880

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3393.0

87232

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3393.0

63168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttask.dll

11.0.3393.0

71360

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskui.dll

11.0.3393.0

106176

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dac.dll

11.0.2818.0

256488

02-Oct-2013

12:53

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll

11.0.3393.0

284864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtask.dll

11.0.3393.0

50368

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dataprofilingtaskui.dll

11.0.3393.0

266432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.datareaderdest.dll

11.0.3393.0

47808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3393.0

35008

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3393.0

32960

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.dtsclient.dll

11.0.3393.0

38592

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.upgradeadvisor.dll

11.0.3393.0

148672

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3393.0

74432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3393.0

191680

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsutilities.dll

11.0.3393.0

27840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskui.dll

11.0.3393.0

109760

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execpackagetaskwrap.dll

2011.110.3393.0

24768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execproctask.dll

11.0.3393.0

53440

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.execproctaskui.dll

11.0.3393.0

73408

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontask.dll

11.0.3393.0

37568

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.expressiontaskui.dll

11.0.3393.0

31424

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtask.dll

11.0.3393.0

62144

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.filesystemtaskui.dll

11.0.3393.0

94400

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumerator.dll

11.0.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachadoenumeratorui.dll

11.0.3393.0

103104

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorui.dll

11.0.3393.0

47808

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfileenumeratorwrap.dll

2011.110.3393.0

22720

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumerator.dll

11.0.3393.0

28864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachfromvarenumeratorui.dll

11.0.3393.0

43712

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachitemenumeratorui.dll

11.0.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachnodelistenumerator.dll

11.0.3393.0

36544

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumerator.dll

11.0.3393.0

39616

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.foreachsmoenumeratorui.dll

11.0.3393.0

70336

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.ftptask.dll

11.0.3393.0

58560

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.ftptaskui.dll

11.0.3393.0

101568

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.graph.dll

11.0.3393.0

139968

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.gridcontrol.dll

11.0.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.common.objectmodel.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.design.dll

11.0.3393.0

343744

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.graph.dll

11.0.3393.0

2175168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.uitasks.dll

11.0.3393.0

811200

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.vsta.dll

11.0.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.wizard.common.dll

11.0.3393.0

379072

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

11.0.3393.0

304320

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll

11.0.3393.0

816320

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.managedconnections.dll

11.0.3393.0

43200

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

11.0.3393.0

516800

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.3393.0

315072

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservices.dll

11.0.3393.0

184000

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.integrationservicesenum.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

11.0.3393.0

171712

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.sqlstudio.dll

11.0.3393.0

143040

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.smometadataprovider.dll

11.0.3393.0

151232

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

11.0.3393.0

316608

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlwizardframework.dll

11.0.3393.0

347840

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.management.usersettings.dll

11.0.3393.0

138944

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msagl.dll

11.0.3393.0

605376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtask.dll

11.0.3393.0

83648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msmqtaskui.dll

11.0.3393.0

184512

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.msxml6_interop.dll

2011.110.3393.0

213184

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.nodelistenumeratorui.dll

11.0.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.packageformatupdate.dll

11.0.3393.0

288448

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll

11.0.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.pipelinexml.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.scripttask.dll

11.0.3393.0

124608

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.scripttaskui.dll

11.0.3393.0

57536

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtask.dll

11.0.3393.0

58560

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sendmailtaskui.dll

11.0.3393.0

86208

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqlcedest.dll

11.0.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltask.dll

11.0.3393.0

77504

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskconnectionswrap.dll

2011.110.3393.0

29376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqltaskui.dll

11.0.3393.0

144576

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.3393.0

89792

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestask.dll

11.0.3393.0

57536

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferdatabasestaskui.dll

11.0.3393.0

88768

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfererrormessagestaskui.dll

11.0.3393.0

70336

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstask.dll

11.0.3393.0

59584

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferjobstaskui.dll

11.0.3393.0

67776

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstask.dll

11.0.3393.0

62656

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferloginstaskui.dll

11.0.3393.0

79552

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll

11.0.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:16

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstask.dll

11.0.3393.0

93376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transfersqlserverobjectstaskui.dll

11.0.3393.0

115904

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestask.dll

11.0.3393.0

61120

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.transferstoredprocedurestaskui.dll

11.0.3393.0

68288

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.txscript.dll

11.0.3393.0

238272

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2011.110.3393.0

385216

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.reportviewer.dll

11.0.3393.0

170176

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.upgradeadvisor.uainterface.dll

11.0.3393.0

50880

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.vstascriptinglib.dll

11.0.3393.0

58048

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll

11.0.3393.0

98496

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.webservicetaskui.dll

11.0.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtask.dll

11.0.3393.0

51392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmidrtaskui.dll

11.0.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtask.dll

11.0.3393.0

52928

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.wmiewtaskui.dll

11.0.3393.0

107200

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2011.110.3393.0

349376

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmlsrc.dll

11.0.3393.0

115392

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

11.0.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.sqlserver.xmltaskui.dll

11.0.3393.0

117440

26-Oct-2013

08:17

x86

Msdtssrvrutil.dll

2011.110.3393.0

79552

26-Oct-2013

08:07

x86

Msmgdsrv.dll

11.0.3393.0

9676992

26-Oct-2013

08:16

x86

Oledbdest.dll

2011.110.3393.0

198336

26-Oct-2013

08:07

x86

Oledbsrc.dll

2011.110.3393.0

215232

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawdest.dll

2011.110.3393.0

152256

26-Oct-2013

08:07

x86

Rawsource.dll

2011.110.3393.0

147648

26-Oct-2013

08:07

x86

Recordsetdest.dll

2011.110.3393.0

136896

26-Oct-2013

08:07

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2011.110.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:19

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2011.110.3393.0

24256

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqldest.dll

2011.110.3393.0

198848

26-Oct-2013

08:07

x86

Sqlmanagerui.dll

11.0.3393.0

7812288

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlmgmt.dll

11.0.3393.0

3751104

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlpackage.exe

11.0.2818.0

109048

02-Oct-2013

12:53

x86

Sqlresld.dll

2011.110.3393.0

28352

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlresourceloader.dll

2011.110.3393.0

26816

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlscm.dll

2011.110.3393.0

49856

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqlserverspatial110.dll

2011.110.3393.0

521408

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlsqm.exe

11.0.3393.0

110272

26-Oct-2013

08:20

x86

Sqlsvc.dll

2011.110.3393.0

123584

26-Oct-2013

08:18

x86

Sqltaskconnections.dll

2011.110.3393.0

121536

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqltdiagn.dll

2011.110.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqltoolsvsnativehelpers.dll

2011.110.3393.0

45760

26-Oct-2013

08:19

x86

Sqlworkbench.interfaces.dll

11.0.3393.0

65216

26-Oct-2013

08:19

x86

Ssisupgrade.exe

11.0.3393.0

351424

26-Oct-2013

08:20

x86

Txagg.dll

2011.110.3393.0

267456

26-Oct-2013

08:19

x86

Txbestmatch.dll

2011.110.3393.0

454336

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcache.dll

2011.110.3393.0

129216

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcharmap.dll

2011.110.3393.0

221376

26-Oct-2013

08:19

x86

Txcopymap.dll

2011.110.3393.0

128704

26-Oct-2013

08:19

x86

Txdataconvert.dll

2011.110.3393.0

228544

26-Oct-2013

08:19

x86

Txderived.dll

2011.110.3393.0

467136

26-Oct-2013

08:19

x86

Txfileextractor.dll

2011.110.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Txfileinserter.dll

2011.110.3393.0

145088

26-Oct-2013

08:19

x86

Txgroupdups.dll

2011.110.3393.0

272064

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlineage.dll

2011.110.3393.0

82112

26-Oct-2013

08:19

x86

Txlookup.dll

2011.110.3393.0

394944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmerge.dll

2011.110.3393.0

143040

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmergejoin.dll

2011.110.3393.0

202944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txmulticast.dll

2011.110.3393.0

71872

26-Oct-2013

08:19

x86

Txpivot.dll

2011.110.3393.0

162496

26-Oct-2013

08:19

x86

Txrowcount.dll

2011.110.3393.0

70848

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsampling.dll

2011.110.3393.0

103616

26-Oct-2013

08:19

x86

Txscd.dll

2011.110.3393.0

138944

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsort.dll

2011.110.3393.0

190144

26-Oct-2013

08:19

x86

Txsplit.dll

2011.110.3393.0

461504

26-Oct-2013

08:19

x86

Txtermextraction.dll

2011.110.3393.0

8624832

26-Oct-2013

08:19

x86

Txtermlookup.dll

2011.110.3393.0

4096192

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunionall.dll

2011.110.3393.0

108224

26-Oct-2013

08:19

x86

Txunpivot.dll

2011.110.3393.0

146624

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrw.dll

2011.110.3393.0

203456

26-Oct-2013

08:19

x86

Xmlrwbin.dll

2011.110.3393.0

148160

26-Oct-2013

08:19

x86

Εργαλεία και στοιχεία σταθμού εργασίας του SQL Server 2012

Όνομα αρχείου

Έκδοση αρχείου

Μέγεθος αρχείου

Ημερομηνία

Ώρα

Πλατφόρμα

Autoadmin.dll

2011.110.3393.0

1086144

26-Oct-2013

08:19

x86

Axscphst.dll

2011.110.3393.0

52416

26-Oct-2013

08:18

x86

Ddsshapes.dll

2011.110.3393.0

135872

26-Oct-2013

08:19

x86

Ddsshapeslib.dll

2011.110.3393.0

57024

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtaclient.dll

11.0.3393.0

358592

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtaengine.exe

2011.110.3393.0

155328

26-Oct-2013

08:04

x86

Dteparse.dll

2011.110.3393.0

101056

26-Oct-2013

08:19

x86

Dteparsemgd.dll

2011.110.3393.0

125632

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtepkg.dll

2011.110.3393.0

104128

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtexec.exe

2011.110.3393.0

61632

26-Oct-2013

08:04

x86

Dts.dll

2011.110.3393.0

2285248

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtscomexpreval.dll

2011.110.3393.0

369344

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsconn.dll

2011.110.3393.0

348864

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtshost.exe

2011.110.3393.0

76480

26-Oct-2013

08:04

x86

Dtslog.dll

2011.110.3393.0

99008

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtsmsg110.dll

2011.110.3393.0

541376

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipeline.dll

2011.110.3393.0

942784

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtspipelineperf110.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtswizard.exe

2011.110.3393.0

866496

26-Oct-2013

08:21

x86

Dtuparse.dll

2011.110.3393.0

80576

26-Oct-2013

08:19

x86

Dtutil.exe

2011.110.3393.0

111808

26-Oct-2013

08:04

x86

Exceldest.dll

2011.110.3393.0

197824

26-Oct-2013

08:19

x86

Excelsrc.dll

2011.110.3393.0

212672

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfiledest.dll

2011.110.3393.0

315584

26-Oct-2013

08:19

x86

Flatfilesrc.dll

2011.110.3393.0

322240

26-Oct-2013

08:19

x86

Foreachfileenumerator.dll

2011.110.3393.0

64192

26-Oct-2013

08:19

x86

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

40640

26-Oct-2013

08:20

x86

Interop.vdt70.dll

8.0.242.0

32448

26-Oct-2013

08:20

x86

Mdxquerygenerator.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

11.0.3393.0

102080

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.browse.dll

11.0.3393.0

537280

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.commands.dll

11.0.3393.0

78016

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.controls.dll

11.0.3393.0

3057856

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.deployment.exe

11.0.3393.0

505024

26-Oct-2013

08:20

x86

Microsoft.analysisservices.design.datasource.dll

11.0.3393.0

453312

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.design.dll

11.0.3393.0

5856448

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.dll

11.0.3393.0

1523392

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.managementdialogs.dll

11.0.3393.0

2049216

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.normalizer.dll

11.0.3393.0

43200

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.oledbdm.dll

11.0.3393.0

49344

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.oneclickcube.dll

11.0.3393.0

145088

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2011.110.3393.0

2156224

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2011.110.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:17

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

11.0.3393.0

40640

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.timedimgenerator.dll

11.0.3393.0

85696

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.viewers.dll

11.0.3393.0

1004224

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizards.dll

11.0.3393.0

5935296

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datatransformationservices.controls.dll

11.0.3393.0

915648

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

11.0.3393.0

48832

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.dll

11.0.3393.0

760512

26-Oct-2013

08:19

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.helpers.dll

2011.110.3393.0

105664

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetdest.dll

11.0.3393.0

87232

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll

11.0.3393.0

63168

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

11.0.3393.0

69312

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

11.0.3393.0

156864

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

11.0.3393.0

409280

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

11.0.3393.0

2047680

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.3393.0

44736

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

11.0.3393.0

216768

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytask.dll

11.0.3393.0

332992

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

11.0.3393.0

473280

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtenum.dll

11.0.3393.0

35008

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dts.design.dll

11.0.3393.0

32960

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsmsg.dll

11.0.3393.0

155840

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtspipelinewrap.dll

2011.110.3393.0

74432

26-Oct-2013

08:18

x86

Microsoft.sqlserver.dtsruntimewrap.dll

2011.110.3393.0

19168