Κεφάλαιο 5: Περιήγηση

Προβολές του Αφηγητή

Οι διαφορετικές προβολές στον Αφηγητή περιλαμβάνουν στοιχεία, χαρακτήρες, λέξεις, προτάσεις, γραμμές, παραγράφους, επικεφαλίδες, συνδέσεις, πεδία φόρμας, πίνακες, Ορόσημα και προτάσεις. Για να αλλάξετε προβολές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εντολές:

  • Αφηγητής + Page Up και Αφηγητής + Page Down

  • Αφηγητής + Ctrl + επάνω βέλος και Αφηγητής + Ctrl + κάτω βέλος

Για να περιηγηθείτε με την προβολή που έχετε επιλέξει, πατήστε τον Αφηγητή + πλήκτρο αριστερού βέλους ή τον Αφηγητή + πλήκτρο δεξιού βέλους.

Συμβουλή: Οι προβολές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν περιηγείστε μέσω αφής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των δυνατοτήτων αφής με τον Αφηγητή στο Κεφάλαιο 6: Χρήση του Αφηγητή μέσω αφής.

Περιήγηση σε ορόσημα

Τα γνωστά σημεία ομαδοποιούν παρόμοια στοιχεία στην οθόνη σας, ώστε να μπορείτε εύκολα να περιηγείστε σε αυτά. Ορισμένες ιστοσελίδες και εφαρμογές, όπως το Microsoft Store στα Windows 10, έχουν γνωστά σημεία. Ορισμένες δυνατότητες των Windows, όπως το μενού "Έναρξη", έχουν επίσης γνωστά σημεία.

Για να μετακινηθείτε στο κύριο γνωστό σημείο, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + Ν. Για να δείτε μια λίστα με τα γνωστά σημεία για μια σελίδα ή μια εφαρμογή, πατήστε τα πλήκτρα Αφηγητής + F5. Για περισσότερους τρόπους για να εργαστείτε με ορόσημα, μεταβείτε στο κεφάλαιο 3: χρήση της λειτουργίας σάρωσης.

Περιήγηση σε προτάσεις

Οι Προτάσεις είναι διαθέσιμες, όταν καταχωρείτε πληροφορίες σε ένα πλαίσιο κειμένου σε ορισμένες εφαρμογές και μέρη των Windows 10. Για παράδειγμα, όταν πληκτρολογείτε κείμενο στο πλαίσιο αναζήτησης, αφού πατήσετε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows, παρέχονται προτάσεις καθώς πληκτρολογείτε.

Όταν μια πρόταση είναι διαθέσιμη, ο Αφηγητής την υποδεικνύει αναπαράγοντας ένα ηχητικό και φωνητικό μήνυμα. Μια προβολή του Αφηγητή είναι διαθέσιμη για περιήγηση σε προτάσεις, αλλά, γενικά, θα μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα επάνω βέλους και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε σε προτάσεις, καθώς και το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε μία.

Χρήση της Εύρεσης Αφηγητή

Χρησιμοποιήστε την Εύρεση του Αφηγητή, για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε στο web, σε εφαρμογές και σε έγγραφα. Για να ανοίξετε τον Αφηγητή και να αναζητήσετε μια λέξη ή φράση, πατήστε Αφηγητής + Ctrl + F. Στη συνέχεια, για να μεταβείτε στο πρώτο αποτέλεσμα (ξεκινώντας από τη θέση του δρομέα), επιλέξτε Εύρεση επόμενου ή πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ο Αφηγητής θα εστιάσει στο αποτέλεσμα και όχι στο παράθυρο διαλόγου αναζήτησης. Κατόπιν, πατήστε Αφηγητής + F3 για να μεταβείτε στο επόμενο αποτέλεσμα ή Αφηγητής + Shift + F3 για να μεταβείτε στο προηγούμενο αποτέλεσμα.

Σημείωση: Ενεργοποιήστε το πλήκτρο εναλλακτικών εντολών (FN ή F Lock) προτού πατήσετε τα πλήκτρα λειτουργιών (F6 ή F7) στις ακόλουθες ενότητες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πλήκτρα εναλλακτικών εντολών, διαβάστε το θέμα Πώς μπορώ να χρησιμοποιώ τα πλήκτρα εναλλακτικών εντολών Fn/F Lock;

Περιήγηση σε συνδέσεις σε μια σελίδα

Αν θέλετε να εξερευνήσετε μια λίστα με όλες τις συνδέσεις σε μια σελίδα, πατήστε Αφηγητής + F7. Για να περιηγηθείτε στη λίστα, πατήστε το Επάνω βέλος ή το Κάτω βέλος και πατήστε το Enter για να μεταβείτε στη θέση αυτής της σύνδεσης στη σελίδα. Όταν γνωρίζετε ήδη ένα μέρος της σύνδεσης που θέλετε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε λίγο κείμενο για να φιλτράρετε αυτήν τη λίστα. Στη συνέχεια, για να ακολουθήσετε τη σύνδεση, πατήστε το Enter.

Περιήγηση σε επικεφαλίδες σε μια σελίδα

Αν θέλετε να εξερευνήσετε μια λίστα με όλες τις επικεφαλίδες σε μια σελίδα, πατήστε Αφηγητής + F6. Για να περιηγηθείτε στη λίστα, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλουςκαι πατήστε το πλήκτρο ENTER για να μεταβείτε στη θέση της συγκεκριμένης επικεφαλίδας στη σελίδα.

Περιήγηση σε γνωστά σημεία σε μια σελίδα

Εάν θέλετε να εξερευνήσετε μια λίστα με όλα τα ορόσημα μιας σελίδας, πατήστε τον Αφηγητή + F5. Για να περιηγηθείτε στη λίστα, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλουςκαι πατήστε το πλήκτρο ENTER για να μεταβείτε στη θέση αυτού του ορόσημου στη σελίδα.

Χρησιμοποιήστε τον Αφηγητή για να περιηγηθείτε στο Web και να διαβάσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μάθετε τις σημαντικές πληροφορίες, παραλείψτε τα περιττά στοιχεία

Στο Outlook, ο αφηγητής θα διαβάσει την κατάσταση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μη αναγνωσμένο, προωθημένο κ. λπ.), ποιος το έστειλε, τη γραμμή θέματος και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι σημαντικά ή μοναδικά (για παράδειγμα, ο Αφηγητής θα διαβάσει εάν έχει επισημανθεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά δεν θα διαβαστεί εάν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν έχει σημαία)

Ο Αφηγητής δεν θα εκφωνεί περιττές πληροφορίες για τους πίνακες, π.χ. αν υπάρχουν 5 κενές στήλες, ενώ οι κεφαλίδες των στηλών δεν θα εκφωνούνται από προεπιλογή. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ανάγνωση κεφαλίδας στήλης στο Outlook πατώντας τον Αφηγητή + H.

Βελτιώσεις ανάγνωσης στο Web

Τέρμα οι άχρηστες υπερ-συνδέσεις

Ο Αφηγητής θα σας δίνει τον τίτλο της ιστοσελίδας για μια σύνδεση. Πατήστε τη συντόμευση Αφηγητής + Ctrl + D και ο Αφηγητής θα λάβει τη διεύθυνση URL της υπερ-σύνδεσης στην οποία βρίσκεστε και θα τη στείλει σε μια ηλεκτρονική υπηρεσία η οποία θα παράσχει τον τίτλο της σελίδας στον Αφηγητή. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τον Αφηγητή, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις του Αφηγητή.

Εμφάνιση μιας γρήγορης σύνοψης μιας ιστοσελίδας

Ακούστε τη σύνοψη μιας ιστοσελίδας που περιλαμβάνει τον αριθμό των συνδέσεων, των σημείων ενδιαφέροντος και των επικεφαλίδων πατώντας τη συντόμευση Αφηγητής + S.

Σύνοψη δημοφιλών συνδέσεων και όλης της ιστοσελίδας

Πατήστε τον Αφηγητή + S δύο φορές γρήγορα για να βρείτε ένα παράθυρο διαλόγου στην οθόνη με τις παρακάτω πληροφορίες: τον αριθμό των συνδέσεων, των ορόσημων και των επικεφαλίδων σε μια σελίδα, καθώς και μια λίστα με δημοφιλείς συνδέσεις για μια σελίδα (δημοφιλείς συνδέσεις είναι οι συνδέσεις στη σελίδα που έχουν τα περισσότερα κλικ). Εάν μια σελίδα έχει δημοφιλείς συνδέσεις, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο TAB για να περιηγηθείτε σε αυτές και να πατήσετε το πλήκτρο ENTER για να μεταβείτε στη συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

Οι ιστοσελίδες και τα email εκφωνούνται αυτόματα

Ο Αφηγητής ξεκινά αυτόματα να διαβάζει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις ιστοσελίδες, ξεκινώντας από την αρχή.

Σημείωση: Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3: χρήση της λειτουργίας σάρωσηςγια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο αφηγητής με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αλληλογραφία των Windows και στο Outlook.

Επόμενο: Κεφάλαιο 6: Χρήση του Αφηγητή μέσω αφής

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×