Lisa B: Jutustaja klaviatuurikäsud ja puutežestid

Selles lisas loetletakse kõik Jutustaja toetatud klaviatuurikäsud ja puutežestid Windows 10 aastapäevavärskenduses.

Muude Windowsi kiirklahvide loendi vaatamiseks lugege teemat Windowsi kiirklahvid.

Windowsi rakenduste kiirklahvide loendi vaatamiseks lugege teemat Rakenduste kiirklahvid.

Jutustaja klaviatuurikäsud

KlahvidToiming
Windowsi logoga klahv  + sisestusklahv (Enter)Jutustaja käivitamine või sulgemine
Suurtähelukk + EscJutustajast väljumine
Suurtähelukk + MLugemise alustamine
CtrlLugemise peatamine
Suurtähelukk + tühikuklahvSkannimisrežiimi käivitamine
Suurtähelukk + paremnoolJärgmisele üksusele liikumine
Suurtähelukk + vasaknoolEelmisele üksusele liikumine
Suurtähelukk + üles- või allanoolVaate vahetamine
Suurtähelukk + F1Jutustaja käsuloendi kuvamine
Suurtähelukk + F2Praeguse üksuse käskude kuvamine
Suurtähelukk + sisestusklahv (Enter)Põhitoimingu tegemine
Suurtähelukk + Shift + sisestusklahv (Enter)Otsimisrežiimi avamine
Suurtähelukk + APaljusõnalisuse režiimi muutmine
Suurtähelukk + Ctrl + plussmärk (+)Paljusõnalisuse taseme tõstmine
Suurtähelukk + Ctrl + miinusmärk (-)Paljusõnalisuse taseme langetamine
Suurtähelukk + Alt + plussmärk (+) või miinusmärk (-)Kirjavahemärkide režiimi muutmine
Suurtähelukk + Y
Teksti algusesse liikumine
Suurtähelukk + ZJutustaja klahvi (suurtähelukk) lukustamine, et te ei peaks seda vajutama iga kiirklahvi puhul
Suurtähelukk + XAnnab jutustajale käsu eirata järgmisena kasutatavat klaviatuuri otseteed
Suurtähelukk + F12Klahvivajutuste lugemise sisse- või väljalülitamine
Suurtähelukk + VFraasi kordamine
Suurtähelukk + Page Up või Page DownHääle helitugevuse suurendamine või vähendamine
Suurtähelukk + plussmärk (+) või miinusmärk (–)Hääle kiiruse suurendamine või vähendamine
Suurtähelukk + D
Üksuse lugemine
Suurtähelukk + FÜksusega seotud täpsema teabe lugemine
Suurtähelukk + SÜksuse lugemine tähthaaval
Suurtähelukk + WAkna sisu ettelugemine
Suurtähelukk + RKõigi kindlal alal asuvate üksuste lugemine
Suurtähelukk + Num LockHiirerežiimi sisse- või väljalülitamine
Suurtähelukk + QViimasele kindlas alas asuvale üksusele liikumine
Suurtähelukk + GJutustaja kursori viimine süsteemikursorile
Suurtähelukk + TJutustaja kursori viimine kursorile
Suurtähelukk + tilde (~)Fookuse viimine üksusele
Suurtähelukk + tagasilükkeklahvÜhe üksuse võrra tagasi liikumine
Suurtähelukk + sisestusklahvLingitud üksusele hüppamine
Suurtähelukk + F10Praeguse rea päise lugemine
Suurtähelukk + F9Praeguse veeru päise lugemine
Suurtähelukk + F8Praeguse rea lugemine
Suurtähelukk + F7Praeguse veeru lugemine
Suurtähelukk + F5Praeguse rea ja veeru asukoha lugemine
Suurtähelukk + F6Tabelilahtrile hüppamine
Suurtähelukk + Shift + F6Lahtri sisusse hüppamine
Suurtähelukk + F3Praeguses reas järgmisele lahtrile hüppamine
Suurtähelukk + Shift + F3Praeguses reas eelmisele lahtrile hüppamine
Suurtähelukk + F4Praeguses veerus järgmisele lahtrile hüppamine
Suurtähelukk + Shift + F4Praeguses veerus eelmisele lahtrile hüppamine
Suurtähelukk + lõpunurksulg (])Teksti lugemine algusest kuni kursori asukohani
Suurtähelukk + null (0)Tekstiatribuutide lugemine
Suurtähelukk + HDokumendi lugemine
Suurtähelukk + Ctrl + UPraeguse lehe lugemine
Suurtähelukk + UJärgmise lehe lugemine
Suurtähelukk + Shift + UEelmise lehe lugemine
Suurtähelukk + Ctrl + IPraeguse lõigu lugemine
Suurtähelukk + IJärgmise lõigu lugemine
Suurtähelukk + Shift + IEelmise lõigu lugemine
Suurtähelukk + Ctrl + OPraeguse rea ettelugemine
Suurtähelukk + OJärgmise rea ettelugemine
Suurtähelukk (Caps Lock) + tõstuklahv (Shift) + OEelmise rea ettelugemine
Suurtähelukk + Ctrl + PPraeguse sõna ettelugemine
Suurtähelukk + PJärgmise sõna lugemine
Suurtähelukk + Shift + PEelmise sõna lugemine
Suurtähelukk + Ctrl + algusnurksulg ([)Praeguse tähemärgi lugemine
Suurtähelukk + algusnurksulg ([)Järgmise tähemärgi lugemine
Suurtähelukk + Shift + algusnurksulg ([)Eelmise tähemärgi lugemine
Suurtähelukk + YTeksti algusesse liikumine
Suurtähelukk + BTeksti lõppu liikumine
Suurtähelukk + JJärgmisele pealkirjale hüppamine
Suurtähelukk + Shift + JEelmisele pealkirjale hüppamine
Suurtähelukk + KJärgmisele tabelile hüppamine
Suurtähelukk + Shift + KEelmisele tabelile hüppamine
Suurtähelukk + LJärgmisele lingile hüppamine
Suurtähelukk + Shift + LEelmisele lingile hüppamine
Suurtähelukk + C    
Praeguse kuupäeva ja kellaaja lugemine
Suurtäheluku kiiresti kaks korda järjest vajutamineSuurtäheluku sisse- või väljalülitamine
Suurtähelukk + ENegatiivse tagasiside andmine
Suurtähelukk + Shift + EPositiivse tagasiside andmine
Suurtähelukk + klahvi E kiiresti kaks korda järjest vajutamineTagasiside dialoogiboksi avamine
Suurtähelukk + Ctrl + ülesnoolEmatasemele liikumine (ainult siis, kui rakendus pakub struktuurnavigeerimist)
Suurtähelukk + Ctrl + paremnoolJärgmisele õdeüksusele liikumine (ainult siis, kui rakendus pakub struktuurnavigeerimist)
Suurtähelukk + Ctrl + vasaknoolEelmisele õdeüksusele liikumine (ainult siis, kui rakendus pakub struktuurnavigeerimist)
Suurtähelukk + Ctrl + allanoolEsimesele tütartasemele liikumine (ainult siis, kui rakendus pakub struktuurnavigeerimist)
Suurtähelukk + N
Peamisele orientiirile liikumine


Skannirežiimi klaviatuurikäsud

KlahvidToiming
Üles- ja allanoolRakenduses või veebilehel järgmisele või eelmisele tekstireale liikumine
Parem- ja vasaknoolRakenduses või veebilehel järgmisele või eelmisele tähemärgile liikumine
TühikuklahvÜksuse (nt nupu või tekstivälja), mida soovite kasutada, aktiveerimine
Sisestusklahv (Enter)Üksusel teisese toimingu tegemine, kui seda toetatakse
Ctrl+ vasaknool ja Ctrl + paremnoolJärgmisele või eelmisele sõnale liikumine
Ctrl+ ülesnool ja Ctrl + allanoolJärgmisele või eelmisele lõigule liikumine
H või Shift + H ja Alt + ülesnool või Alt + allanoolJärgmisele või eelmisele pealkirjale liikumine
T või Shift + TJärgmisele või eelmisele tabelile liikumine
P või Shift + PJärgmisele või eelmisele lõigule liikumine
K või Shift + K ja Alt + vasaknool või Alt + paremnoolJärgmisele või eelmisele lingile liikumine
D või Shift + DJärgmisele või eelmisele orientiirile liikumine
Ctrl+ Alt + paremnool või vasaknoolRea järgmisele või eelmisele lahtrile liikumine
Ctrl+ Alt + ülesnool või allanoolVeeru järgmisele või eelmisele lahtrile liikumine
Suurtähelukk + F5Tabelis asukoha teadaanne
Suurtähelukk + F9Veeru päise teadaanne
Suurtähelukk + F10 Rea päise teadaanne
Suurtähelukk + F7Tabeli praeguse veeru algusest lõpuni lugemine
Suurtähelukk + F8Tabeli praeguse rea algusest lõpuni lugemine


Jutustaja puutežestid

Puutežest Toiming
Ühe sõrmega puudutus või lohistamineSõrme all oleva teksti lugemine
Topeltpuudutamine või ühe sõrmega vajutamine ja teisega ekraani suvalise ala puudutaminePõhitoimingu aktiveerimine
Kolmekordne puudutamine või ühe sõrmega vajutamine ja teisega ekraani suvalise ala topeltpuudutamineTeisese toimingu aktiveerimine
Ühe sõrmega vajutamine ja kahe sõrmega ekraani suvalise ala puudutamineLohistamise alustamine või täiendavad klahvisuvandid
Ühe sõrmega vasakule või paremale libistamineJärgmisele või eelmisele üksusele liikumine
Ühe sõrmega üles või alla libistamineVaate vahetamine
Ühekordne kahe sõrmega puudutamineJutustaja lugemise peatamine
Ühekordne kolme sõrmega puudutaminePaljusõnalisuse režiimi muutmine
Ühekordne nelja sõrmega puudutaminePraeguse üksuse kohta Jutustaja käskude kuvamine
Kahe sõrmega topeltpuudutamineKontekstimenüü kuvamine
Kolme sõrmega topeltpuudutamineTekstiatribuutide lugemine
Nelja sõrmega topeltpuudutamineOtsimisrežiimi avamine
Nelja sõrmega kolm korda puudutamineJutustaja kõikide käskude kuvamine
Kahe sõrmega vasakule, paremale, üles või alla nipsamineKerimine
Kolme sõrmega vasakule või paremale nipsamineMenüüdes edasi või tagasi liikumine
Kolme sõrmega üles nipsaminePraeguse akna sisu lugemine
Kolme sõrmega alla nipsamineUuritava teksti lugemise alustamine
Nelja sõrmega üles või alla nipsamineSemantilise suumi sisse- või väljalülitamine, kui seda toetatakse
Nelja sõrmega vasakule või paremale nipsamineJutustaja kursori viimine üksuse algusse või lõppu


Järgmine: Lisa C: TTS-i hääled

Avage uuesti Sisukord

Atribuudid

Artikli ID: 22806 – viimati läbi vaadatud: 6. okt 2016 – redaktsioon: 4

Tagasiside