5. peatükk: navigeerimine

Kehtib: Windows 10

Jutustaja vaated

Jutustaja erinevad vaated sisaldavad üksusi, märke, sõnu, ridu, lõike, pealkirju, linke, vormivälju, tabeleid, orientiire ja soovitusi. Vaadete vahetamiseks saate kasutada järgmisi käske.

  • Jutustaja + Page up ja Jutustaja + Page down
  • Jutustaja + juhtklahv (Ctrl) + ülesnool ja Jutustaja + juhtklahv (Ctrl) + allanool 

Valitud vaate järgi navigeerides vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + vasaknool või Jutustaja + paremnool. Mõnikord peate vajutama klahvikombinatsiooni Jutustaja + sisestusklahv (Enter), et kasutada elementi (nt lingid või soovitused).

Orientiirid ja Soovitused on kaks olulist viisi, mis aitavad teil navigeerida ja saada lehe või rakenduse kohta rohkem teavet.

Näpunäide. Vaated on eriti kasulikud, kui kasutate navigeerimiseks puutesisestust. Lisateavet Jutustaja puutefunktsiooni kasutamise kohta leiate artiklist 6. peatükk: Jutustaja kasutamine puutesisestusega.

Orientiirides navigeerimine

Orientiirid rühmitavad ekraanil sarnased elemendid, et nendeni navigeerimine oleks hõlpsam. Mõnel veebilehel ja rakendusel (nt Microsoft Store operatsioonisüsteemis Windows 10) on orientiirid. Orientiirid on ka mõnel Windowsi funktsioonil, näiteks menüül Start.

Orientiirid võivad sisaldada navigeerimiselemente (nt lingid, tekst, juhtelemendid (nt nupud või märked)) jpm. Peamise orientiiri juurde liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + N. Lehe või rakenduse orientiiride saamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + F5. Orientiiridega töötamise kohta leiate lisateavet artiklist 3. peatükk: skannimisrežiimi kasutamine.

Jaotistes ja käskude hulgas navigeerimine rakendustes

Rakenduste, näiteks Microsoft Wordi ülaosas asuval menüülindil on rakenduse kasutamiseks vajalikud käsud, näiteks Paks kiri, Esiletõst ja Taane, mis omakorda on koondatud asjakohastesse jaotistesse, näiteks Font, Lõik ja Laadid. Jaotistes ja käskude hulgas liikumiseks kasutage järgmisi juhiseid.

  • Jaotisest käsule liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + Page Down.
  • Käsult jaotisesse liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + Page Up.
  • Jaotises järgmisele käsule liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + paremnool.
  • Jaotises eelmisele käsule liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + vasaknool.

Soovitustes navigeerimine

Soovitused on saadaval teatud rakendustes ja Windowsi osades, kui sisestate andmeid tekstiväljale. Näiteks, kui sisestate teksti otsinguväljale pärast Windowsi logoga klahvi vajutamist, pakutakse soovitusi tippimise ajal.

Kui soovitus on saadaval, annab Jutustaja sellest märku heli või kõnesõnumiga. Jutustaja vaade on saadaval soovitustes navigeerimiseks, kuid üldiselt saate soovitustes liikumiseks vajutada ka ülesnoole ja allanoole klahve ja soovituse valimiseks vajutada sisestusklahvi (Enter ).

Jutustajaotsingu kasutamine

Jutustajaotsingu abil saate vajalikku teavet otsida nii veebist, rakendustest kui ka dokumentidest. Jutustaja otsingu avamiseks ja sõna või fraasi otsimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + Ctrl + F. Seejärel valige esimesele tulemile liikumiseks käsk Otsi järgmine või vajutage sisestusklahvi Enter. Jutustaja viib fookuse tulemile, mitte otsingudialoogile. Järgmisele tulemile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + F3 ja eelmisele tulemile liikumiseks klahvikombinatsiooni Jutustaja + (tõstuklahv) Shift + F3.

Märkus. Järgmistes jaotistes lülitage enne funktsiooniklahvide (F6 või F7) vajutamist sisse alternatiivne käsuklahv (Fn või F Lock). Alternatiivsete käsuklahvide kohta leiate lisateavet artiklist Fn-klahvi / F-lukustusklahvi (F Lock) / alternatiivsete käsuklahvide kasutamine.

Lehe linkides navigeerimine

Kui soovite lähemalt tutvuda kõigi lehel leiduvate linkide loendiga, vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + F7. Loendis liikumiseks vajutage ülesnoolt või allanoolt. Lehel selle lingi asukohta liikumiseks vajutage sisestusklahvi Enter. Kui teate soovitud lingi teksti vähemalt osaliselt, võite loendi filtreerimiseks teksti tippida. Seejärel vajutage lingi sihtkohta liikumiseks sisestusklahvi Enter.

 

Lehe pealkirjades navigeerimine

Kui soovite lähemalt tutvuda kõigi lehel leiduvate pealkirjade loendiga, vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + F6. Loendis liikumiseks vajutage ülesnoolt või allanoolt. Lehel selle pealkirja asukohta liikumiseks vajutage sisestusklahvi Enter.

    Edasi: 6. peatükk: Jutustaja kasutamine puutesisestusega

    Minge tagasi sisukorda