Sisukord
×
Pildid ja graafika
Pildid ja graafika

Diagrammide ja graafikute kasutamine esitluses

Diagrammi saate koostada PowerPointis või Excelis. Kui soovite diagrammi lisada suure hulga andmeid, looge diagramm Excelis ja seejärel kopeerige see oma esitlusse. See on ka parim viisi juhuks, kui muudate andmeid regulaarselt ja soovite, et diagramm kajastaks alati uusimaid numbreid. Sel juhul jätke diagrammi kopeerimisel ja kleepimisel alles diagrammi ja Exceli algfaili vaheline link.

Proovige järele!

Kui soovite PowerPointis ise lihtsa diagrammi koostada, klõpsake menüü Lisa nuppu Diagramm ja valige soovitud diagramm.

Teie brauser ei toeta videot.
 1. Klõpsake menüü Lisa nuppu Diagramm.

  näitab PowerPointis diagrammi lisamise nuppu
 2. Klõpsake soovitud diagrammitüüpi ja siis topeltklõpsake soovitud diagrammi.

  Näitab PowerPointis tulpdiagrammi valimist

  Näpunäide.: Kui soovite abi andmete jaoks sobivaima diagrammi valimisel, lugege teemat Saadaolevad diagrammitüübid.

 3. Asendage kuvataval töölehel kohatäiteandmed oma andmetega.

  Arvutustabel koos diagrammi vaikeandmetega
 4. Kui lisate diagrammi, kuvatakse selle paremas ülanurgas väiksed nupud. Nupu Diagrammielemendid Nupp Diagrammielemendid kaudu saate kuvada, peita ja vormindada selliseid üksusi nagu teljetiitlid või andmesildid. Nupu Diagrammilaadid Diagrammi ilme kohandamise nupp kaudu saate aga kiiresti diagrammi värvi või laadi muuta.

  Näpunäide.: Nupp Diagrammifiltrid Nupp „Diagrammifiltrid” on diagrammiandmete kuvamise või peitmise täpsem suvand.

 5. Kui olete lõpule jõudnud, sulgege tööleht.

Kas soovite lisateavet?

Organisatsiooniskeemi loomine PowerPoint

Diagrammide loomine Excel

NB!:  Tarkvarakomplekti Office 2010 ei toetata enam. Võtke kasutusele Microsoft 365, et töötada asukohast ja seadmest olenemata ning saada jätkuvalt tuge.

Täienda kohe

Kui soovite PowerPointis ise lihtsa diagrammi koostada, klõpsake menüü Lisa nuppu Diagramm ja valige soovitud diagramm.

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu Diagrammid.

  Menüü Lisa jaotis Illustratsioonid
 2. Klõpsake dialoogiboksis Diagrammi lisamine eri tüüpi diagrammide sirvimiseks nooli.

  Valige, millist tüüpi diagrammi soovite lisada, ja klõpsake siis nuppu OK.

  Dialoogiboksis Diagrammi lisamine saate valida mitme erineva diagrammitüübi vahel

  Näpunäide.: Kui viite hiirekursori mõnele diagrammitüübile, kuvatakse kohtspikker diagrammitüübi nimega.

 3. Redigeerige andmeid rakenduses Excel 2010.

  Diagrammi näidisandmed

  Kui olete andmete redigeerimise lõpetanud, saate Exceli sulgeda.

 4. Klõpsake menüüd Fail ja siis nuppu Sule. PowerPointis olevat diagrammi värskendatakse automaatselt uute andmetega.

Saate PowerPointis diagrammi muuta (sh selle ilmet, suurust ja paigutust). Klõpsake diagrammi ja tehke siis rohelise menüü Diagrammiriistad alammenüüde Kujundus, Paigutus ja Vorming kaudu muudatusi. Diagrammile animatsiooniefektide lisamiseks kasutage menüü Animatsioonid tööriistu.

Diagrammil klõpsates kuvatakse menüü Diagrammiriistad.

Märkus.: Kui menüü Diagrammiriistad pole nähtaval, klõpsake selle aktiveerimiseks kindlasti diagrammi.

PowerPointis saate diagrammiandmeid muuta. Klõpsake diagrammi ja valige siis rohelise menüü Diagrammiriistad alammenüü Kujundus ning klõpsake siis nuppu Redigeeri andmeid. Lisateavet leiate artiklist Diagrammi andmete muutmine.

Lehe algusse

Näpunäited

 • Hea ettekujutuse saamiseks sellest, mida saate diagrammile lisada või mida muuta, uurige menüü Diagrammiriistad alammenüüde Kujundus, Paigutus ja Vorming jaotisi ja suvandeid.

  *

 • Paremklõpsates mõningaid diagrammielemente (nt diagrammitelgi või legendi), pääsete juurde ka nende diagrammielementide jaoks saadaolevatele kujundus-, paigutus- ja vormindusvõimalustele.

 • Teatud tüüpi diagramme (nt organisatsiooniskeeme, vooskeeme, hierarhilisi diagramme ja korduvaid andmeid sisaldavaid diagramme) võib olla lihtsam ja tõhusam koostada SmartArti kasutades.

Lisateave

Lehe algusse

NB!:  Tarkvarakomplekti Office 2007 ei toetata enam. Võtke kasutusele Microsoft 365, et töötada asukohast ja seadmest olenemata ning saada jätkuvalt tuge.

Täienda kohe

Diagrammi lisamine esitlusele

Kui soovite PowerPointis ise lihtsa diagrammi koostada, klõpsake menüü Lisa nuppu Diagramm ja valige soovitud diagramm.

 1. Klõpsake PowerPoint 2007is kohatäidet, mis peaks diagrammi sisaldama.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu Diagrammid.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Diagrammi lisamine diagrammi ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Office Excel 2007 avaneb eraldi aknas ja kuvab töölehe näidisandmeid.

  Diagrammi näidisandmed

  1. joonis. Exceli töölehel olevad näidisandmed

 4. Näidisandmete asendamiseks Excelis klõpsake mõnda töölehe lahtrit ja tippige sinna vajalikud andmed.

  Saate asendada ka näidisteljesildid veerus A ja legendikirje reas 1.

  Märkus.: Pärast töölehe värskendamist värskendatakse PowerPoint 2007i diagrammi automaatselt uute andmetega.

 5. Kui olete Excelis andmete sisestamise lõpetanud, klõpsake menüüs Fail nuppu Sule.

Märkus.:  Lisatud diagrammi andmeid saate muuta     käsu Redigeeri andmeid abil. Käsu Redigeeri andmeid kohta leiate lisateavet artiklist Olemasoleva diagrammi andmete muutmine.

Exceli diagrammi või graafiku kleepimine esitlusse ja Exceli andmetega linkimine

Saate diagrammi või graafiku luua rakenduses Office Excel 2007 ja selle siis PowerPoint 2007i esitlusse kleepida. Kui lingitud Office Excel 2007i failis andmeid värskendate, saate PowerPointis oleva diagrammi värskendamiseks kasutada käsku Värskenda andmed.

Lisateavet Exceli diagrammide ja graafikute PowerPointi esitlusse kopeerimise kohta leiate lisateavet artiklist Exceli diagrammi kopeerimine mõnda teise Office'i programmi.

Märkus.: Kui soovite, et diagrammis või graafikus olevaid andmeid automaatselt värskendataks, peate enne diagrammi või graafiku lisamist Exceli fail salvestama.

 1. Valige Excelis diagramm selle piiri klõpsates. Seejärel klõpsake rühma Lõikelaud menüüs Avaleht nuppu Lõika.

 2. Klõpsake PowerPoint 2007i slaidil või märkmete lehel kohatäidet, kuhu soovite diagrammi lisada.

 3. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nupu Kleebi all olevat noolt ja siis nuppu Kleebi.

Lehe algusse

Organisatsiooniskeemi ja ajaskaala koostamine või Exceli diagrammi lisamine

Lehe algusse

Ülevaade andmediagrammide ja -graafikute koostamisest

Esitlusele andmediagrammi või -graafiku lisamiseks on kaks võimalust.

 • Saate diagrammi luua esitluses.    Rakenduses PowerPoint 2007 koostatud uue diagrammi andmeid redigeeritakse küll rakendust Office Excel 2007 kasutades, kuid andmed salvestatakse koos PowerPointi failiga.

 • Saate esitlusse kleepida Exceli diagrammi või graafiku ja linkida mõnes Office Excel 2007 failis olevate andmetega.    Kui kopeerite mõnest salvestatud Office Excel 2007i failist diagrammi ja kleebite selle esitlusse, lingitakse diagrammi andmed selle Exceli failiga. Diagrammi andmete muutmiseks peate esmalt tegema muudatusi lingitud Office Excel 2007i töölehel ja siis PowerPointi esitluses andmeid värskendama. Exceli tööleht on eraldi fail ja seda koos PowerPointi failiga ei salvestata.

Märkus.: Kui avate esitluse, mis on loodud mõnes varasemas PowerPointi versioonis ja sisaldab Microsoft Graphi abil koostatud graafikut või diagrammi, säilitab PowerPoint 2007 vastava graafiku või diagrammi ilme ja olemuse ning saate seda graafikut või diagrammi edasi värskendada.

Näidisandmete diagramm

2. joonis. Exceli töölehelt pärinevate näidisandmete põhjal koostatud PowerPointi diagramm

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×