Ekraanilugeri kasutamine OneNote’is märkmike, jaotiste ja lehte korraldamiseks

Dekoratiivne ikoon. Ekraanilugeri sisu

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Microsofti tugiteenuste avalehelt.

Kasutage OneNote klaviatuuri ja ekraanilugerit, et korraldada teavet märkmikes, mis sisaldavad lehti, jaotisi ja jaotiserühmi. Oleme seda testinud Jutustaja, JAWS-i ja NVDA-ga, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega, kui nad järgivad levinumaid hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid. Saate teada, kuidas lisada lehti, jaotisi ja täiendavaid märkmikke, kui neid vajate, ning saate neid isegi ümber nimetada, teisaldada või kustutada.

Märkused: 

Selle artikli teemad

OneNote’i avamine

OneNote’i avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + Shift + N.

Märkmiku loomine

 1. Märkmiku navigeerimispaani avamiseks vajutage OneNote’is klahvikombinatsiooni Ctrl+G.

 2. Vajutage mitu korda klahvikombinatsiooni Shift + tabeldusklahv (Tab), kuni kuulete teksti „Add Notebook button” („Nupp Lisa märkmik”). Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Teid suunatakse uude aknasse, kus on juba valitud menüü Fail üksus Uus. Jutustaja ütleb teksti „New tab item” („Menüü-üksus Uus”). Selles menüüs saate valida märkmiku salvestuskoha ja nime.

 3. Vajutage üks kord paremnooleklahvi, et liikuda vahekaardil Uus olevale asukohavaliku jaotisele. Seejärel kasutage asukohtade vahel liikumiseks üles- ja allanooleklahvi. Ekraanilugerid teatavad liikumise ajal asukohad. Valimiseks vajutage tühikuklahvi.

 4. Pärast asukoha valimist liigub fookus väljale Märkmiku nimi. Tippige uue märkmiku nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Märkmik luuakse ja kursor paigutatakse märkmiku uue jaotise 1 lehetiitliväljale.

  Märkus.: Kui salvestate OneDrive’i või muusse võrguasukohta, tuleb teil sisse logida, kui te pole seda veel teinud.

Uue jaotise loomine

 1. Vajutage märkmikus uue jaotise loomiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+T.

 2. Luuakse jaotis, kursor asetatakse jaotise vahekaardile ja saate tippida jaotise nime.

 3. Kui olete lõpetanud, vajutage sisestusklahvi (Enter). Jaotisele antakse nimi ja kursor viiakse lehe pealkirja väljale.

Jaotiserühma loomine

Jaotiserühmade abil saate seotud jaotisi koos hoida.

 1. Vajutage märkmikus jaotise navigeerimispaani avamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+ Shift+G.

 2. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F10.

 3. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete Jutustaja "New Section Group menu item" (Uus jaotiserühma menüü-üksus). JAWS-i korral kuulete sõna "New Section Group" (Uus jaotiserühm). Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Jutustaja: "New page created, OneNote window, editing, New Section Group" (Uus leht on loodud, OneNote aken, redigeerimine, uus jaotiserühm).

 4. Tippige jaotiserühma nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Luuakse jaotiserühm ja saate nüüd rühmale jaotisi lisada.

Lehe loomine

 1. Vajutage jaotises, kuhu soovite lehe lisada, klahvikombinatsiooni Ctrl+N.

 2. Luuakse uus leht, kursor asetatakse lehe pealkirja väljale ja saate tippida pealkirja.

Märkmiku ümbernimetamine

 1. Märkmiku navigeerimispaani avamiseks vajutage OneNote’is klahvikombinatsiooni Ctrl+G.

 2. Kasutage ümbernimetatava märkmiku juurde liikumiseks üles- ja allanooleklahve.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F10. Jutustaja ütleb teksti „Menu (Menüü).”

 4. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõna "Properties menu item" (Menüü-üksus Atribuudid). JAWS-i korral kuulete sõna "Properties" (Atribuudid). Valimiseks vajutage tühikuklahvi.

 5. Avaneb dialoogiboks Märkmiku atribuudid ja fookus liigub väljale Kuvatav nimi. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Märkmik nimetatakse ümber.

Jaotise või jaotiserühma ümbernimetamine

 1. Vajutage OneNote’is jaotise navigeerimispaanile liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+G.

 2. Kasutage parem- ja vasaknooleklahve, et liikuda selle jaotise või jaotiserühma juurde, mille soovite ümber nimetada.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F10. Jutustaja teatab: "Rename menu item" (Nimeta menüü-üksus ümber). JAWS-i korral kuulete sõna "Rename" (Nimeta ümber).

 4. Vajutage tühikuklahvi. Jutustaja ütleb teksti „Editing (Redigeerimine)” ja jaotise nime. JAWS-i korral kuulete jaotise nime.

 5. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Jaotis nimetatakse ümber.

Lehe ümbernimetamine

 1. Vajutage märkmikus lehe navigeerimispaani avamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+G.

 2. Kasutage ümbernimetatava lehe juurde liikumiseks üles- ja allanooleklahve.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Jutustaja teatab: "Rename menu item" (Nimeta menüü-üksus ümber). JAWS-i korral kuulete sõna "Rename" (Nimeta ümber).

 4. Vajutage tühikuklahvi. Jutustaja ütleb teksti „Page title, editing” („Lehe pealkiri, redigeerimine”). JAWS-i korral kuulete sõna "Page title" (Lehe pealkiri).

 5. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Leht nimetatakse ümber.

Jaotise teisaldamine või kopeerimine

 1. Vajutage märkmikus jaotise navigeerimispaanile liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+G.

 2. Kasutage parem- või vasaknooleklahvi, et liikuda selle jaotise juurde, mida soovite teisaldada või kopeerida. Jutustaja nimetab liikumise ajal jaotiste nimesid.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Jutustaja teatab: "Rename menu item" (Nimeta menüü-üksus ümber). JAWS-i korral kuulete sõna "Rename" (Nimeta ümber).

 4. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete Jutustaja teksti "Move or Copy menu item" ("Menüü-üksus Teisalda või kopeeri). JAWS-i korral kuulete teksti "Move or Copy" (Teisalda või kopeeri). Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Avaneb dialoogiboks Jaotise teisaldamine või kopeerimine.

 5. Fookus on otsinguväljal, kuhu saate hakata tippima selle märkmiku, jaotise või jaotiserühma nime, millesse soovite jaotise teisaldada või kopeerida. Tippimise ajal loetletakse otsinguvälja all otsingutulemid. Tulemites liikumiseks kasutage üles- ja allanooleklahve. Jutustaja nimetab liikumise ajal nimesid.

 6. Kui olete leidnud õige sihtkoha, vajutage dialoogiboksi nuppudele liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Esimene nupp on Teisalda. Kui soovite jaotise kopeerida, vajutage uuesti tabeldusklahvi (Tab), et liikuda nupule Kopeeri. Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Jaotis teisaldatakse või kopeeritakse.

Lehe teisaldamine või kopeerimine

 1. Vajutage märkmikus lehe navigeerimispaani avamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + G.

 2. Kasutage teisaldatava või kopeeritava lehe juurde liikumiseks üles- ja allanooleklahve. Jutustaja nimetab liikumise ajal lehtede nimesid.

 3. Lehe valimiseks vajutage tühikuklahvi ja seejärel klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+M. Avaneb dialoogiboks Lehtede teisaldamine või kopeerimine.

 4. Fookus on otsinguväljal, kuhu saate hakata tippima selle märkmiku, jaotise või jaotiserühma nime, millesse soovite lehe teisaldada või kopeerida. Tippimise ajal loetletakse otsinguvälja all otsingutulemid. Tulemites liikumiseks kasutage üles- ja allanooleklahve. Jutustaja nimetab liikumise ajal nimesid.

 5. Kui olete leidnud õige sihtkoha, vajutage dialoogiboksi nuppudele liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Esimene nupp on Teisalda. Kui soovite lehe kopeerida, vajutage uuesti tabeldusklahvi (Tab), et liikuda nupule Kopeeri. Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Leht teisaldatakse või kopeeritakse.

Märkmiku eemaldamine

 1. Vajutage Windows klahvi Windows ja tippige tekst "File Explorer". Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Avaneb aken File Explorer. Fookus on kaustal Töölaud. Kasutage aknas kaustade ja üksuste vahel liikumiseks nooleklahve. Jutustaja nimetab liikumise ajal üksuseid. Kausta avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Näpunäide.: Märkmikud salvestatakse arvutis vaikimisi asukohta Dokumendid > OneNote’i märkmikud.

 3. Kui olete õigel märkmikul, vajutage kontekstimenüü avamiseks klahvikombinatsiooni Shift + F10. Jutustaja ütleb teksti „Context menu (Kontekstimenüü).”

 4. Vajutage mitu korda allanooleklahvi, kuni kuulete sõna "Delete menu item" ("Menüü-üksus Kustuta)." JAWS-i korral kuulete sõna "Delete" (Kustuta). Valiku tegemiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Märkmik eemaldatakse.

Jaotise või jaotiserühma eemaldamine

 1. Vajutage märkmikus jaotise navigeerimispaanile liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + G.

 2. Kasutage parem- ja vasaknooleklahve, et liikuda selle jaotise või jaotiserühma juurde, mille soovite ümber nimetada.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F10. Jutustaja teatab: "Rename menu item" (Nimeta menüü-üksus ümber). JAWS-i korral kuulete sõna "Rename" (Nimeta ümber).

 4. Vajutage mitu korda allanooleklahvi, kuni kuulete sõna "Delete menu item" ("Menüü-üksus Kustuta)." JAWS-i korral kuulete sõna "Delete" (Kustuta). Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Avaneb kinnituse dialoogiboks. Jutustaja teatab: "Microsoft OneNote dialoogiboks, nupp Ei". Nupule Jah liikumiseks vajutage üks kord vasaknooleklahvi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Jaotis või jaotiserühm eemaldatakse.

Lehe eemaldamine

 1. Vajutage märkmikus lehe navigeerimispaanile liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + G.

 2. Kasutage eemaldatava lehe juurde liikumiseks üles- ja allanooleklahve.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Jutustaja teatab: "Rename menu item" (Nimeta menüü-üksus ümber). JAWS-i korral kuulete sõna "Rename" (Nimeta ümber).

 4. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti "Delete menu item" (Kustuta menüü-üksus), ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Leht eemaldatakse.

Vt ka

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmike ühiskasutusse andmine ja koostöö tegemine

Kiirklahvid OneNote

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine hõlbustusfunktsioonidega Microsoft 365

Ekraanilugerit saate kasutada ekraanilugeriga tutvumiseks ja OneNote

Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBack abil saate rakenduses OneNote Androidi jaoks korraldada lehti ja jaotisi sisaldavates märkmikes olevat teavet. Saate lisada, ümber nimetada, teisaldada ning eemaldada lehti ja jaotisi ning lisada märkmikke.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • See teema eeldab, et kasutatakse Androidi enda ekraanilugerit TalkBack. Lisateavet TalkBacki kasutamise kohta lugege teemast Androidi hõlbustusfunktsioonid.

 • Enne rakenduse OneNote Androidi jaoks käivitamist veenduge, et TalkBack oleks sisse lülitatud.

Selle artikli teemad

Märkmiku loomine

 1. Nipsake loendis Märkmikud paremale, kuni kuulete teksti „New notebook button“ (Uue märkmiku nupp), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Näpunäide.: Loendist Jaotised või loendist Lehed või lehelõuendilt loendisse Märkmikud liikumiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Navigate up button“ (nupp Liigu üles) ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Korrake seda toimingut seni, kuni kuulete teksti „Signed in as <kasutajanimi>“ (sisse logitud kasutajana <kasutajanimi>). Fookus liigub loendivaate Märkmikud nupule Konto.

 2. Tippige ekraaniklaviatuuri kasutades uue märkmiku nimi.

  Näpunäide.: Klaviatuuri leiate ekraanil kuvatavaid üksusi sirvides. Sirvimiseks viige sõrm ekraanile ja lohistage seda ringi. Üksusteni jõudmisel teavitab TalkBack neist. Üksuse valimiseks tõstke sellel olles sõrm ekraanilt üles. Olenevalt teie seadme sätetest võib olla vajalik tähemärkide sisestamiseks ekraani topeltpuudutada.

 3. Märkmiku salvestuskoha valimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Drop down list“ (ripploend) ning parajasti valitud salvestuskoha nime. Topeltpuudutage ekraani ning nipsake paremale, kuni kuulete selle asukoha nime, kuhu soovite märkmiku salvestada. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 4. Märkmiku loomiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Create button“ (nupp Loo), ja topeltpuudutage ekraani.

  Seejärel luuakse uus märkmik jaotisega Uus jaotis 1.

Uue jaotise loomine

Märkmiku sisu korraldamiseks või uue märkmeüksuse lisamiseks saate luua uue jaotise.

 1. Nipsake märkmiku loendis Jaotised paremale, kuni kuulete teksti „New section button“ (nupp Uus jaotis), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Märkus.: Loendist Lehed loendisse Jaotised liikumiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "Navigate up button" (nupp Liigu üles), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Fookus on nüüd loendivaate Jaotised nupul Tagasi.

 2. Tippige ekraaniklaviatuuri kasutades uue jaotise nimi. Seejärel nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Create button” (nupp Loo), ja topeltpuudutage ekraani.

  Seejärel luuakse uus jaotis lehega Tiitlita leht.

Lehe loomine

Lugege, kuidas lisada uute ideede jaoks uus leht ning märkmikku täitma hakata.

 1. Nipsake jaotise loendis Lehed paremale, kuni kuulete teksti „New text page button“ (nupp Uus tekstileht), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Märkus.: Lehelõuendilt loendisse Lehed liikumiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "Navigate up button" (nupp Liigu üles), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Fookus on nüüd loendivaate Lehed nupul Tagasi.

 2. Luuakse uus pealkirjata leht ning fookus liigub lehelõuendile, kuhu saate sisestada märkmed.

 3. Lehele nime panemiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Page title, edit box“ (lehe pealkiri, redigeerimisväli), topeltpuudutage ekraani ning seejärel tippige ekraaniklaviatuuril pealkiri.

Jaotise ümbernimetamine

 1. Nipsake loendis Jaotised paremale või vasakule, kuni kuulete selle jaotise nime, mille soovite ümber nimetada. TalkBack teavitab teid jaotisest järgmiselt: „Section <jaotise nimi>“ (jaotis <jaotise nimi>). Topeltpuudutage ekraani ja hoidke sõrme ekraanil. Avaneb kontekstimenüü.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Rename section“ (jaotise ümbernimetamine) ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb menüü Nimeta ümber ja te kuulete teksti: „Rename section“ (nimeta jaotis ümber).

 3. Tippige jaotise uus nimi. Kui see on tehtud, nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Rename button“ (nupp Nimeta ümber), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Jaotis nimetatakse ümber ning fookus liigub loendile Jaotised.

Lehe ümbernimetamine

 1. Nipsake loendis Lehed paremale või vasakule, kuni kuulete selle lehe nime, mille soovite ümber nimetada. TalkBack teavitab teid lehest järgmiselt: „Page <lehe pealkiri>“ (leht <lehe pealkiri>). Lehe avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 2. Uuele lehele nime panemiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Page title” (lehe pealkiri), ning topeltpuudutage seejärel ekraani.

 3. Tippige lehe uus nimi. Kui olete lõpetanud, valige ekraaniklaviatuuril klahv sisesta. Klahvi sisesta valimiseks lohistage klaviatuuril sõrme, kuni kuulete teksti "Enter" (sisesta), ja tõstke siis sõrm klaviatuurilt (ning vajaduse korral topeltpuudutage seda).

Lehe teisaldamine või kopeerimine

 1. Nipsake loendis Lehed paremale või vasakule, kuni kuulete selle lehe nime, mille soovite teisaldada või kopeerida. TalkBack teavitab teid lehest järgmiselt: „Page <lehe pealkiri>“ (leht <lehe pealkiri>). Topeltpuudutage ekraani ja hoidke sõrme ekraanil. Avaneb kontekstimenüü.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Lehe teisaldamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Move page“ (teisalda leht), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuvatakse menüü Teisalda leht jaotisse ja te kuulete teksti „Move page to section“ (teisalda leht jaotisse).

  • Lehe kopeerimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Copy page“ (kopeeri leht), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuvatakse menüü Kopeeri leht jaotisse ja te kuulete teksti „Copy page to section“ (kopeeri leht jaotisse).

  Avaneb parajasti aktiivse märkmiku jaotiste loend.

 3. Lehe teisaldamiseks või kopeerimiseks märkmiku mõnda muusse jaotisse nipsake paremale, kuni kuulete praegu kuvatava märkmiku nime, ning märkmike loendi avamiseks topeltpuudutage ekraani. Nipsake paremale, kuni kuulete sihtmärkmiku nime, ning topeltpuudutage jaotiste loendi avamiseks ekraani.

 4. Jaotiste loendis nipsake paremale, kuni kuulete selle jaotise nime, kuhu soovite lehe teisaldada või kopeerida, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. TalkBack teavitab teid jaotisest järgmiselt: „Section <jaotise nimi>“ (jaotis <jaotise nimi>).

 5. Pärast jaotise valimist nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Move button“ (nupp Teisalda) või „Copy button“ (nupp Kopeeri), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 6. Leht teisaldatakse või kopeeritakse ning fookus liigub selle jaotise loendile Jaotised, kuhu lehe teisaldasite.

Märkmiku sulgemine

Saate märkmiku sulgeda, nii et seda enam loendis Märkmikud ei kuvata.

 1. Nipsake loendis Märkmikud paremale või vasakule, kuni kuulete selle märkmiku nime, mille soovite sulgeda. TalkBack teavitab teid märkmikust järgmiselt: „Notebook <märkmiku nimi>“ (märkmik <märkmiku nimi>). Topeltpuudutage ekraani ja hoidke sõrme ekraanil. Avaneb kontekstimenüü.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Close notebook“ (sule märkmik), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Märkmik eemaldatakse loendist Märkmikud.

 3. Märkmiku uuesti avamiseks nipsake loendis Märkmikud paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „More notebooks“ (veel märkmikke), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „More notebooks“ (veel märkmikke).

  Nipsake paremale, kuni kuulete selle märkmiku nime, mille soovite uuesti avada, ning seejärel topeltpuudutage ekraani. Märkmik avaneb ja kuvatakse uuesti loendis Märkmikud.

Jaotise kustutamine

 1. Nipsake loendis Jaotised paremale või vasakule, kuni kuulete selle jaotise nime, mille soovite kustutada. TalkBack teavitab teid jaotisest järgmiselt: „Section <jaotise nimi>“ (jaotis <jaotise nimi>). Topeltpuudutage ekraani ja hoidke sõrme ekraanil. Avaneb kontekstimenüü.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Delete section“ (kustuta jaotis), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb teatiseaken Kas soovite jaotise kustutada? ja te kuulete teksti „Delete section“ (kustuta jaotis).

 3. Käsu kinnitamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Delete button“ (nupp Kustuta), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Lehe kustutamine

 1. Nipsake loendis Lehed paremale või vasakule, kuni kuulete selle lehe nime, mille soovite kustutada. TalkBack teavitab teid lehest järgmiselt: „Page <lehe pealkiri>“ (leht <lehe pealkiri>). Topeltpuudutage ekraani ja hoidke sõrme ekraanil. Avaneb kontekstimenüü.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Delete page“ (kustuta leht), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb teatiseaken Kas soovite lehe kustutada? ja te kuulete teksti „Delete page“ (kustuta leht).

 3. Käsu kinnitamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Delete button“ (nupp Kustuta), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Leht kustutatakse ja te kuulete teksti „Page <lehe pealkiri> deleted“ (leht <lehe pealkiri> on kustutatud).

Vt ka

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmikesse sisu lisamine

Ekraanilugeri abil OneNote’i lehtede lugemine

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine hõlbustusfunktsioonidega Microsoft 365

Ekraanilugerit saate kasutada ekraanilugeriga tutvumiseks ja OneNote

Ekraanilugerit TalkBack saate kasutada ekraanilugeriga tutvumiseks ja OneNote

Kasutage OneNote Windows 10 jaoks klaviatuuri ja ekraanilugerit, et korraldada teavet märkmikes, mis sisaldavad lehti, jaotisi ja jaotiserühmi. Oleme seda testinud Jutustaja, JAWS-i ja NVDA-ga, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega, kui nad järgivad levinumaid hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid. Saate teada, kuidas lisada lehti, jaotisi ja täiendavaid märkmikke, kui neid vajate, ning saate neid isegi ümber nimetada, teisaldada või kustutada.

Märkused: 

Selle artikli teemad

OneNote’i avamine

 1. Veenduge, et oleksite oma Microsofti kontoga sisse loginud.

 2. Rakenduse OneNote Windows 10 jaoks vajutage Windows, tippige onenoteja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Märkmiku loomine

 1. Vajutage OneNote klahvikombinatsiooni Ctrl+G, et avada märkmiku navigeerimine.

 2. Vajutage mitu korda klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti "Add notebook" (Lisa märkmik), ja vajutage valimiseks tühikuklahvi. Kuulete sõna "Create a notebook" (Märkmiku loomine).

 3. Tippige märkmiku nimi ja vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna "Create notebook" (Loo märkmik). Märkmiku loomiseks vajutage tühikuklahvi.

  Seejärel märkmik luuakse ja avatakse.

  Märkus.: Märkmikud salvestatakse automaatselt OneDrive’i.

Uue jaotise loomine

Enne märkmikus märkmete tegemist peate selles looma jaotise.

 1. Avage märkmik, milles soovite uue jaotise luua.

 2. Uue jaotise loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+T.

  Luuakse jaotis. Fookus asetatakse uuele jaotise nimeväljale. Kuulete teksti "Section name text box" (Tekstiväli Jaotise nimi).

 3. Tippige jaotise nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Jaotise nimi on nimi ja fookus on uuel jaotisel.

Lehe loomine

 1. Kui märkmikus on mitu jaotist, vajutage jaotisenavigatsioone liikumiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+G. Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud jaotise nime.

 2. Jaotise lõppu lehe lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + N. Luuakse uus pealkirjata leht. Fookus liigub leheküljetiitli tekstiväljale.

 3. Tippige lehe pealkiri ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Lehe nimi on nimi ja fookus liigub lehe sisualale.

Jaotise ümbernimetamine

 1. Avage märkmik, mis sisaldab jaotist, mille soovite ümber nimetada.

 2. Jaotise navigeerimispaanile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+G. Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud jaotise nime.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F10. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna "Rename Section" (Nimeta jaotis ümber), ja seejärel vajutage tühikuklahvi.

 4. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Jaotis nimetatakse ümber.

Lehe ümbernimetamine

 1. Avage ümbernimetamist vajav jaotis.

 2. Lehe navigeerimise navigeerimispaanile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+G. Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud lehe nime.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F10. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna "Rename Page" (Nimeta leht ümber), ja seejärel vajutage tühikuklahvi.

 4. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Leht nimetatakse ümber.

Jaotise teisaldamine või kopeerimine

 1. Avage märkmik, mis sisaldab jaotist, mida soovite teisaldada või kopeerida.

 2. Jaotise navigeerimispaanile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+G. Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud jaotise nime.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F10. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Move/Copy" (Teisalda/kopeeri), ja seejärel vajutage valimiseks tühikuklahvi. Avaneb dialoogiboks Jaotise teisaldamine või kopeerimine.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete sõna "Location" (Asukoht), millele järgneb avatud märkmiku nimi.

 5. Liikuge üles- ja allanooleklahvide abil märkmikku, kuhu soovite jaotise teisaldada või kopeerida, ja vajutage selle valimiseks tühikuklahvi.

 6. Tehke ühte järgmistest.

  • Jaotise teisaldamiseks valitud märkmikku vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Move" (Teisalda), ja seejärel vajutage tühikuklahvi.

  • Jaotise kopeerimiseks valitud märkmikku vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Copy" (Kopeeri), ja seejärel vajutage tühikuklahvi.

Lehe teisaldamine või kopeerimine

 1. Avage jaotis, mis sisaldab lehte, mida soovite teisaldada või kopeerida.

 2. Lehe navigeerimise navigeerimispaanile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+G. Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud lehe nime.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F10. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Move/Copy" (Teisalda/kopeeri). Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Avaneb dialoogiboks Lehe teisaldamine või kopeerimine.

 4. Lehe sihtmärkmiku valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Back" (Tagasi), ja seejärel vajutage tühikuklahvi. Soovitud märkmikule liikumiseks kasutage üles- ja allanooleklahve. Valimiseks vajutage tühikuklahvi.

  Märkus.: Veenduge, et märkmik, kuhu soovite teisaldada või kopeerida, on OneNote’is avatud.

 5. Liikuge üles- ja allanooleklahvide abil jaotisse, kuhu soovite lehe teisaldada või kopeerida, ja vajutage selle valimiseks tühikuklahvi.

 6. Tehke ühte järgmistest.

  • Lehe teisaldamiseks valitud jaotisse vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Move" (Teisalda), ja vajutage tühikuklahvi.

  • Lehe kopeerimiseks valitud jaotisse vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Copy" (Kopeeri), ja vajutage tühikuklahvi.

Märkmiku sulgemine

 1. Vajutage OneNote klahvikombinatsiooni Ctrl+G, et avada märkmiku navigeerimine.

 2. Kasutage suletava märkmiku juurde liikumiseks üles- ja allanooleklahve.

 3. Märkmiku sulgemiseks vajutage kontekstimenüü avamiseks klahvikombinatsiooni Shift+F10. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna "Close This Notebook" (Sule see märkmik), ja seejärel vajutage tühikuklahvi.

Jaotise eemaldamine

 1. Avage märkmik, mis sisaldab jaotist, mille soovite eemaldada.

 2. Jaotise navigeerimispaanile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+G. Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud jaotise nime.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F10. Kuulete sõna "Delete Section" (Kustuta jaotis). Valimiseks vajutage tühikuklahvi.

 4. Jaotise kustutamise kinnitamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Yes" (Jah), ja vajutage tühikuklahvi. Jaotis eemaldatakse.

Lehe eemaldamine

 1. Avage eemaldamist vajav jaotis.

 2. Lehe navigeerimise navigeerimispaanile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+G. Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud lehe nime.

 3. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F10. Kuulete sõna "Delete Page" (Kustuta leht). Valimiseks vajutage tühikuklahvi.

 4. Lehe kustutamise kinnitamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Yes" (Jah), ja vajutage tühikuklahvi. Leht eemaldatakse.

Vt ka

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmike ühiskasutusse andmine ja koostöö tegemine

Kiirklahvid OneNote

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Ekraanilugerit saate kasutada ekraanilugeriga tutvumiseks ja OneNote

Kasutage OneNote’i veebirakendus klaviatuuri ja ekraanilugerit, et korraldada teavet märkmikes, mis sisaldavad lehti, jaotisi ja jaotiserühmi. Oleme seda testinud Jutustaja, JAWS-i ja NVDA-ga, kuid see võib töötada teiste ekraanilugeritega, kui nad järgivad levinumaid hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid. Saate teada, kuidas lisada lehti, jaotisi ja täiendavaid märkmikke, kui neid vajate.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Kui kasutate OneNote’i veebirakendus, soovitame kasutada Microsoft Edge brauserit. Kuna OneNote’i veebirakendus töötab veebibrauseris, erinevad kiirklahvid töölauaprogrammi omadest. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Levinud kiirklahvid nagu F1 (spikker) ja Ctrl+O (Ava) rakenduvad veebibrauserile, mitte OneNote’i veebirakendus.

Selle artikli teemad

AvaOneNote’i veebirakendus

 1. Avage brauseris veebileht www.onenote.com.

 2. Sisselogimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti “Sign in, link“ (“Sisselogimine, link“). Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Kui logite sisse Oma Microsofti kontoga, vajutage tabeldusklahvi (Tab), et sirvida käsku Logi sisse Microsofti kontoga. Kui kasutate sisselogimiseks organisatsiooni kontot, liikuge nupuni Logi sisse töö- või koolikontoga. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Avaneb leht Logi sisse. Kuulete teksti „Email, phone, or Skype name, editing“ („Meiliaadress, telefon või Skype’i nimi, redigeerimine“).

 5. Sisestage meiliaadress ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Password, editing“ („Parool, redigeerimine“).

 6. Tippige parool ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Märkus.: Kui kasutate oma ettevõtte kontot, võivad sisselogimistoimingud veidi erineda. Näiteks on võimalik, et peate kasutama PIN-koodi või kiipkaarti.

 7. OneNote’i veebirakendus, kus on kõik teie kontoga seotud märkmikud.

Märkmiku loomine

 1. Vajutage märkmiku navigeerimise ajal tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "New" (Uus), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Avaneb dialoogiboks Uue märkmiku loomine, kus fookus on väljal Märkmiku nimi.

 3. Sisestage märkmiku nimi ja seejärel vajutage märkmiku loomiseks sisestusklahvi (Enter).

 4. Uus märkmik avaneb OneNote’i veebirakendus ja kursor paigutatakse jaotise Kiirmärkmed lehetiitliväljale. Kuulete uut märkmiku nime ja sõna "Microsoft OneNote’i veebirakendus ".

  Äsja loodud märkmik salvestatakse OneDrive’i kausta Dokumendid.

Uue jaotise loomine

 1. Avatud märkmikus uue jaotise loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete jaotise nime.

  Märkus.: Kui klahvikombinatsiooni Ctrl+F6 vajutamisel ei sirvita OneNote’i veebirakendus, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete käsku. Seejärel vajutage sirvimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+F6.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni SR-klahv + vasaknooleklahv, kuni kuulete teksti "New section button" (Nupp Uus jaotis), ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni SR+Enter.

 3. Tippige jaotise nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Jaotis luuakse ja kursor asetatakse äsja loodud jaotise lehe pealkirja väljale.

Lehe loomine

 1. Vajutage märkmikus klahvikombinatsiooni Control+F6, kuni kuulete jaotise nime.

 2. Jaotistes liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab. Jaotiste nimed loetakse liikumise käigus ette. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter), et valida jaotis, kus soovite luua uue lehe.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni SR+vasaknooleklahv, kuni kuulete teksti "New page button" (Nupp Uus leht), ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni SR+Enter.

 4. Luuakse uus leht. Kursor asetatakse lehe pealkirja väljale ja saate sisestada pealkirja.

Märkmiku ümbernimetamine

Saate OneNote’i veebirakendus otse oma OneDrive, kus saate märkmiku ümber nimetada.

 1. Vajutage avatud märkmikus OneNote’i veebirakendus klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete teksti "List of Microsofti teenused button" (Nupp Microsofti teenused loend). Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "OneDrive", ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

 2. Teie OneDrive (onedrive.live.com) avaneb brauseris.

 3. Ümbernimetatavale märkmikule liikumiseks kasutage nooleklahve. Failinimed loetakse liikumise käigus ette.

 4. Õiges failis olles vajutage klahvi F2. Avatakse dialoogiboks Nimeta ümber. Kuulete teksti „Enter your new name“ („Sisestage uus nimi“)

 5. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Märkmik nimetatakse ümber.

 6. Kui soovite naasta märkmikusse OneNote’i veebirakendus, kui valitud on uus ümbernimetatud märkmik, vajutage sisestusklahvi (Enter).

Jaotise ümbernimetamine

 1. Vajutage märkmikus jaotise navigeerimise sirvimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Kuulete jaotise nime.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete jaotist, mille soovite ümber nimetada.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Kuulete sõna "Rename menu item" ("Nimeta menüü-üksus ümber". Avaneb kontekstimenüü. Fookus on suvandil Nimeta ümber.

 4. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Tippige uue jaotise nimi.

 5. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "OK button" (nupp OK), ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus viiakse tagasi jaotiseloendisse äsja ümbernimetatud jaotisele.

Lehe ümbernimetamine

 1. Vajutage märkmikus jaotise navigeerimise sirvimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Kuulete jaotise nime.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete ümbernimetamist sisaldavat jaotist ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete lehe nime. Vajutage klahvikombinatsiooni SR-klahv + vasaknooleklahv, kuni kuulete lehte, mille soovite ümber nimetada, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Kursor liigub lehe pealkirja väljale. Eelmise pealkirja kustutamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+A ja seejärel tagasilükkeklahvi (Backspace).

 5. Tippige uue lehe pealkiri ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Kursor liigub lehele ja saate oma märkmed sisestada või neid redigeerida.

  Näpunäide.: Lehealalt kiiresti lehe pealkirja alale liikumiseks vajutage klahvi Page Up.

Märkmiku eemaldamine

Kui olete kindel, et te mõnd märkmikku enam ei vaja, saate selle oma OneDrive’i kontolt kustutada. Kui märkmik on ühiskasutuses, teavitage selle kustutamisest kindlasti ka kolleege.

 1. Vajutage avatud märkmikus OneNote’i veebirakendus klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni aastani: "Nupp Microsofti teenused loend". Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "OneDrive", ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

 2. Teie OneDrive (onedrive.live.com) avaneb brauseris.

 3. Liikuge nooleklahve vajutades sellele märkmikule, mille soovite kustutada. Failinimed loetakse liikumise käigus ette.

 4. Õige faili juures vajutage kustutusklahvi (Delete). Vajutage kinnitusdialoogis tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Delete button" (Nupp Kustuta), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Märkmik kustutatakse ja fookus liigub kõrvalolevale failile.

  Näpunäide.: Kui soovite kustutatud märkmikku taastada, saate seda teha OneDrive’i prügikastis. Prügikasti avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti „Group“ („Rühm“). Seejärel liikuge allanooleklahvi vajutades valikuni Prügikast.

Jaotise eemaldamine

 1. Vajutage märkmikus jaotise navigeerimise sirvimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Kuulete jaotise nime.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete jaotist, mille soovite eemaldada.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Kuulete sõna "Rename menu item" ("Nimeta menüü-üksus ümber". Avaneb kontekstimenüü.

 4. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Delete, Menu item“ („Kustuta, menüü-üksus“), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Vajutage kinnitusdialoogis tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Yes button" (Nupp Jah), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Lehe eemaldamine

 1. Vajutage märkmikus jaotise navigeerimise sirvimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Kuulete jaotise nime.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete jaotist, mis sisaldab lehte, mille soovite eemaldada, ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete lehe nime. Vajutage klahvikombinatsiooni SR+vasaknooleklahv, kuni kuulete lehte, mille soovite eemaldada.

 4. Lehe jäädavalt eemaldamiseks vajutage kustutusklahvi (Delete). Vajutage kinnitusdialoogis tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Yes button" (Nupp Jah), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Kui soovite lehe teisaldada kausta Kustutatud märkmed, kus saate selle hiljem taastada, vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F10. Kuulete sõna "Rename menu item" ("Nimeta menüü-üksus ümber". Avaneb kontekstimenüü. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Delete, Menu item“ („Kustuta, menüü-üksus“), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vt ka

Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmike ühiskasutusse andmine ja koostöö tegemine

Kiirklahvid OneNote

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Ekraanilugerit saate kasutada ekraanilugeriga tutvumiseks ja OneNote

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie kasutuskogemust?

Täname tagasiside eest!

×