Ekraanilugeri abil OneNote’is märkmikega töötamine ning märkmike ühiskasutusse andmine

See artikkel on mõeldud nägemis- või kognitiivse puudega inimestele, kes kasutavad Microsoft 365 toodetega ekraanilugeri programmi (nt Microsoft Jutustaja, JAWS või NVDA). See artikkel on osa Microsoft 365 ekraanilugeri toesisukomplektist, kust leiate hõlbustusteavet meie rakenduste kohta. Üldspikri leiate Microsofti tugiteenuste avalehelt.

Klaviatuuri ja ekraanilugeri abil saate OneNote märkmikke ühiskasutusse anda ja kolleegidega tõhusalt koostööd teha. Oleme seda katsetanud Jutustaja, JAWS-i ja NVDA abil, kuid see võib töötada koos teiste ekraanilugeritega, kui need järgivad levinud hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid. Samuti saate teada, kuidas teha konkreetsetest märkmetest (nt märkmiku üksikust lehest või jaotisest) koopiaid ja neid ühiskasutusse anda.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Märkmiku salvestamine OneDrive

Veenduge, et märkmik oleks OneDrive’i salvestatud, kui soovite selle ühiskasutusse anda.

Uue märkmiku salvestamine OneDrive

Kui loote uue märkmiku, mille soovite ühiskasutusse anda, saate selle otse OneDrive’i salvestada.

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+F, N. Jutustajas kuulete teksti "Pick a folder" (Vali kaust). JAWS-i korral kuulete teksti "New, backstage view" ("Uus, Backstage'i vaade"). NVDA-s kuulete teksti "New grouping, new notebook" (Uus rühmitamine, uus märkmik).

 2. Salvestuskoha valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete jutustaja ja JAWS-i teksti "Saving features, Recent tab" ("Salvestamisfunktsioonid, vahekaart Viimatised"). NVDA-s kuulete teksti "Recent tab selected" ("Valitud on vahekaart Viimatised"). Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud OneDrive asukohta.

 3. Vajutage üks kord tabeldusklahvi (Tab). Kuulete lauset "Pick a folder" (Vali kaust) ja seejärel parajasti valitudOneDrive kausta nime.

 4. Uuele märkmikule nime andmiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti "Create a new notebook dialog, notebook name" (Dialoogiboks Uue märkmiku loomine, märkmiku nimi). Tippige uue märkmiku nimi.

 5. Märkmiku loomiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb uus dialoogiboks, kus küsitakse, kas soovite märkmiku teistele ühiskasutusse anda. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovite märkmiku ühiskasutusse anda, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teadet "Invite people, button" (Nupp Kutsu inimesi), ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Teid suunatakse aknasse Ühiskasutus, kus saate valida inimesed, kellega soovite oma märkmeid jagada. Lisateavet leiate teemast Märkmiku ühiskasutus.

  • Kui te ei soovi märkmikku ühiskasutusse anda, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Not now, button" (Nupp Mitte praegu), ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus liigub uuele tühjale märkmikule.

Märkmiku teisaldamine OneDrive

Kui märkmik pole OneDrive’i salvestatud, aga soovite selle ühiskasutusse anda, saate märkmiku teisaldada.

 1. Veenduge, et teisaldatav märkmik oleks avatud.

 2. Märkmiku teisaldamiseks OneDrive vajutage klahvikombinatsiooni Alt +F, Z. Kuulete teksti "Share" ("Ühiskasutus").

 3. OneDrive asukoha valimiseks kasutage üles- ja allanooleklahve, kuni kuulete soovitud asukohta.

 4. Märkmiku teisaldamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Märkmik salvestatakse OneDrive. Kuulete sünkroonimise edenemist. Kui OneDrive sünkroonimine õnnestub, kuulete Jutustaja ja NVDA abil teadet "Microsoft #x2 dialoog. Nupp OK" ja JAWS-i korral kuulete teksti "Teie märkmik sünkroonitakse nüüd uude asukohta". Vajutage sisestusklahvi (Enter).

Nüüd saate valida inimesed, kellega soovite oma märkmeid jagada. Lisateavet märkmiku ühiskasutuse kohta leiate teemast Märkmiku ühiskasutus.

Märkmiku ühiskasutus

Valige ühiskasutusse antav märkmik ja kutsuge inimesi selles koostööd tegema.

 1. Veenduge, et ühiskasutusse antav märkmik oleks avatud.

 2. Märkmiku ühiskasutusse andmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt +F, Z. Kuulete teksti "Share" ("Ühiskasutus").

 3. Inimeste meili teel koostööd tegema kutsumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Enter a name or email address for people to share with". Tippige kutsutavate inimeste nimed või meiliaadressid.

 4. Vaikimisi saavad kutsutud inimesed märkmikku redigeerida. Kui soovite, et nad saaksid märkmikku ainult vaadata, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Select a link permission" ("Valige lingiõigus"). Vajutage menüü avamiseks tühikuklahvi, vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti "Can view" (Saab vaadata), ja vajutage valimiseks sisestusklahvi (Enter).

 5. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teadet "Saada, nupp", ja vajutage märkmiku ühiskasutusse andmiseks sisestusklahvi (Enter).

Märkmiku osade ühiskasutusse andmine

Võimalik, et mõnikord soovite jagada oma märkmetest mõnda konkreetset osa (nt lehte või jaotist). Selleks saate ühiskasutusse antava lehe või jaotise mõnda OneDrive’i asukohta eksportida.

 1. Veenduge, et ühiskasutusse antav leht või jaotis oleks aktiivne. Eksportida saate üksnes märkmiku praegust lehte või jaotist.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+F, S. Jutustaja ja NVDA korral kuulete teksti "Export" ("Eksportimine"). JAWS-i korral kuulete teksti "Backstage view. Faili. Menüü Ekspordi."

 3. Valige, mida soovite eksportida.

  • Praeguse lehe eksportimiseks vajutage klahvi P. Kuulete teksti "Page tab" ("Menüü Leht").

  • Praeguse jaotise eksportimiseks vajutage klahvi S. Kuulete teksti "Section tab" (Vahekaart Jaotis).

 4. Eksporditud faili vormingu valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) ning vajutage üles- ja allanooleklahve, kuni leiate soovitud vormingu. Valiku tegemiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Save as dialog“ („Dialoogiboks Nimega salvestamine“).

  Märkus.: Lisaks OneNote oma vormingule (*.one) saate märkmed eksportida Word dokumendina (*.docx või *.doc), PDF-vormingus (*.pdf), XPS-vormingus (*.xps) või veebilehena (*.mht).

 5. Tippige eksporditud faili nimi ja vajutage salvestamiseks sisestusklahvi (Enter).

 6. Nüüd saate salvestatud dokumendi teistega jagada. Teavet OneDrive failide ühiskasutusse andmise kohta leiate teema Põhitoimingud ekraanilugeri abil OneDrivejaotisest Üksuse ühiskasutusse andmine OneDrive kaudu.

Värskenduse autori, kuupäeva ja kellaaja kontrollimine

OneDrive’is värskendatakse automaatselt ühiskasutatavate märkmike autorite tehtud muudatused. Märkmete redigeerimisel saate vaadata, kes ja millal mõne värskenduse on teinud.

 1. Kasutage redigeeritavas tekstis märkmete sirvimiseks üles- või allanooleklahvi. Sirvimise ajal loeb ekraaniluger üksused teile ette.

 2. Parajasti valitud üksuses muudatuse teinud isiku kontrollimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F10 või Windows menüüklahv ja seejärel kaks korda klahvikombinatsiooni Shift+Tab. Kuulete autori nime ning värskendamise kuupäeva ja kellaaega.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil OneNote 2016-s märkmikusse sisu lisamine

Ekraanilugeri kasutamine OneNote’is märkmike, jaotiste ja lehtede korraldamiseks

OneNote kiirklahvid

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri abil OneNote

Rakenduses OneNote Androidi jaoks saate Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBack abil märkmikke ja lehti ühiskasutusse anda (OneDrive’i kaudu) ning töökaaslastega tõhusalt koostööd teha.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • See teema eeldab, et kasutatakse Androidi enda ekraanilugerit TalkBack. Lisateavet TalkBacki kasutamise kohta lugege teemast Androidi hõlbustusfunktsioonid.

 • Enne rakenduse OneNote Androidi jaoks käivitamist veenduge, et TalkBack oleks sisse lülitatud.

Selle artikli teemad

Märkmiku ühiskasutus

Uue märkmiku loomisel talletab OneNote Androidi jaoks selle automaatselt OneDrive’i. Kui teie telefonis on rakendus OneDrive, saate selle abil terve märkmiku ühiskasutusse anda.

Märkus.: Kui kasutate töö- või koolikontot, võivad toimingud veidi erineda.

 1. Kui olete ühiskasutusse antava märkmiku rakenduses OneNote loonud, avage rakendus OneDrive.

 2. Nipsake OneDrive failide ja kaustade sirvimiseks paremale või vasakule. Kausta avamiseks topeltpuudutage ekraani. OneNote failid loetakse ette kui "Märkmik", millele järgneb märkmiku nimi.

 3. Kui kuulete selle märkmiku nime, mille soovite ühiskasutusse anda, nipsake üks kord paremale. Kuulete faili nime ja seejärel sõna "Commands button" ("Nupp Käsud"). Menüü avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Share button" ("Nupp Anna ühiskasutusse"), ja topeltpuudutage ekraani. Avaneb menüü Share (Ühiskasutus).

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Collapsed, edit box, enter a name or email address for people to share with", ja topeltpuudutage ekraani. Avatakse ekraaniklaviatuur.

 6. Tippige ekraaniklaviatuuri abil kutsutava inimese meiliaadress. Kui olete lõpetanud, lohistage sõrme klaviatuuril, kuni kuulete sõna "Go" (Mine), ja tõstke sõrm ekraanilt üles (vajaduse korral topeltpuudutage ekraani). Klaviatuuri sulgemiseks nipsake alla ja seejärel vasakule.

  Märkus.: Klaviatuuri leiate ekraanil kuvatavaid üksusi sirvides. Sirvimiseks viige sõrm ekraanile ja lohistage seda ringi. Üksusteni jõudmisel teavitab TalkBack neist. Üksuse valimiseks tõstke sellel olles sõrm ekraanilt üles. Olenevalt teie seadme sätetest võib olla vajalik tähemärkide sisestamiseks ekraani topeltpuudutada.

 7. Kui soovite kutsuda veel inimesi, nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti "Collapsed, edit box, enter another person or group to share with" (Ahendatud, redigeerimisväli, sisestage mõni muu isik või rühm, kellega soovite jagada), topeltpuudutage ekraani ja korrake 6. juhist.

 8. Vaikimisi saavad kutsutud inimesed märkmikku redigeerida. Kui soovite, et nad saaksid märkmikku ainult vaadata, nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Collapsed, select link permission" (Ahendatud, valige lingiõigus). Menüü laiendamiseks topeltpuudutage ekraani, nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Can view" (Saab vaadata), ja topeltpuudutage ekraani.

 9. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Send button" (Nupp Saada), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

  Teie kaastöötajatele saadetakse meilisõnum, kus kutsutakse neid märkmikuga töötama. Menüü Ühiskasutus sulgub.

Lehe meili teel saatmine

Kui soovite märkmikus teistele kuvada ainult ühte lehte, saate selle saata rakenduse Outlook Androidi jaoks meilisõnumina.

 1. Avage OneNote’is märkmikuleht, mida soovite meilitsi saata.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „More options button” („Nupp Veel suvandeid“), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Share page“ („Jaga lehte“), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb dialoogiboks Ühiskasutus nimega .

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Lehe jagamiseks meilisõnumi PDF-manusena nipsake paremale, kuni kuulete sõna „PDF”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Lehe jagamiseks sõnumi sisus lihttekstina nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Plain text" (Lihttekst), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Outlook ", ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Outlook Androidi jaoks avatakse uus sõnum . Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Edit box, To field, enter recipient's email address, edit box" (Redigeerimisväli, väli Adressaat, sisestage adressaadi meiliaadress, redigeerimisväli). Topeltpuudutage ekraani.

 6. Tippige ekraaniklaviatuuri abil adressaadi meiliaadress. Kui olete valmis, lohistage sõrme klaviatuuril, kuni kuulete teksti „Done“ („Valmis“), seejärel tõstke sõrm üles (ja vajaduse korral topeltpuudutage ekraani). Klaviatuuri sulgemiseks nipsake alla ja seejärel vasakule.

  Märkus.: Teemareale sisestatakse automaatselt lehe pealkiri.

 7. Meilisõnumi saatmiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "Send button" (Nupp Saada), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Märkus.: Lisateavet Outlook Androidi jaoks meilisõnumi koostamise ja saatmise kohta leiate teema Põhitoimingud ekraanilugeri abil Outlook meiliga jaotisest "Meilisõnumi loomine ja saatmine".

Meilisõnum saadetakse, Outlook sulgub ja fookus viiakse tagasi OneNote lehevaate nupule Rohkem suvandeid.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil OneNote 2016-s märkmikusse sisu lisamine

Ekraanilugeri kasutamine OneNote’is märkmike, jaotiste ja lehtede korraldamiseks

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri abil OneNote

Klaviatuuri ja ekraanilugeri abil saate OneNote Windows 10 jaoks märkmikke ühiskasutusse anda ja kolleegidega tõhusalt koostööd teha. Oleme seda katsetanud Jutustaja, JAWS-i ja NVDA abil, kuid see võib töötada koos teiste ekraanilugeritega, kui need järgivad levinud hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid. Samuti saate teada, kuidas teha konkreetsetest märkmetest koopiaid ja neid teistega jagada.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Märkmiku ühiskasutus

Uue märkmiku loomisel salvestab OneNote Windows 10 jaoks selle automaatselt OneDrive’i, nii et piisab lihtsalt, kui valite märkmiku, mida soovite ühiskasutusse anda ja mille kallal soovite teistega koostööd teha.

 1. Märkmiku navigeerimispaani avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+G.

 2. Kasutage ühiskasutusse andtava märkmiku juurde liikumiseks üles- ja allanooleklahve. Kui olete õige märkmiku leidnud, vajutage sisestusklahvi (Enter). Märkmik avatakse.

 3. Märkmiku ühiskasutusse andmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H. Kuulete teksti "Home tab" ("Menüü Avaleht"). Seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Share button" ("Nupp Ühiskasutus"), ja vajutage valimiseks tühikuklahvi. Avaneb dialoogiboks Ühiskasutus. Kuulete teksti "Enter a name or email address for people to share with".

 4. Tippige kutsutavate inimeste nimed või meilisõnumid semikooloniga eraldatuna, kui neid on mitu.

 5. Vaikimisi saavad kutsutud inimesed märkmikku redigeerida. Kui soovite, et nad saaksid märkmikku ainult vaadata, vajutage üks kord tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti "Select a link permission, Can edit selected" ("Valige lingiõigus, saab redigeerida valitud"). Vajutage sisestusklahvi (Enter) ja seejärel vajutage üks kord allanooleklahvi. Kuulete teksti „Can view“ („Saab vaadata“). Valiku tegemiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Kui soovite saata kutsega sõnumi, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Enter your optional message here" (Sisestage siia oma valikuline sõnum), ja tippige sõnum.

 7. Märkmiku ühiskasutusse andmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teadet "Nupp Saada", ja seejärel vajutage tühikuklahvi.

 8. Avaneb kinnitusteate aken, mis teavitab teid, et märkmik on nüüd ühiskasutuses. Akna sulgemiseks ja märkmikku naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc).

  Näpunäide.: Märkmiku ühiskasutuse lõpetamiseks vajutage dialoogiboksis Ühiskasutus tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete jutustaja ja NVDA teksti "Shared with" ("Ühiskasutuses"). JAWS-i kasutamise korral kuulete teksti "Manage access, button" ("Nupp Halda juurdepääsu"). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb dialoogiboks Juurdepääsu haldamine , kus on kuvatud lingid, mille olete märkmiku jaoks ühiskasutusse andnud. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete jutustaja ja NVDA teksti "People who have access to the link above" (Inimesed, kellel on juurdepääs ülaltoodud lingile). JAWS-i kasutamise korral kuulete teksti "Shows people who use this link" ("Kuvab seda linki kasutavad inimesed"). Kasutajate loendi avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna "Remove" (Eemalda), seejärel isiku nime, mille soovite eemaldada, ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teadet "Remove, button" (Eemalda, nupp), ja vajutage isikuga jagamise lõpetamiseks sisestusklahvi (Enter).

Koopia saatmine meili teel

Rakenduses OneNote Windows 10 jaoks saate hõlpsalt meili teel oma märkmikust koopiaid saata.

 1. Veenduge, et ühiskasutusse antav leht oleks redigeerimisrežiimis aktiivne.

 2. Lehe koopia saatmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+H. Kuulete teksti "Home tab" ("Menüü Avaleht"). Seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Share button" ("Nupp Ühiskasutus"), ja vajutage valimiseks tühikuklahvi. Avaneb dialoogiboks Ühiskasutus. Kuulete teksti "Enter a name or email address for people to share with".

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Send copy of page, button" (Saada lehe koopia, nupp), ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb hüpikaken ja kuulete teadet "Jagate", millele järgneb ühiskasutusse antud lehe pealkiri.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Share to apps, Mail" (Anna rakendustesse ühiskasutusse, meil), ja vajutage valimiseks sisestusklahvi (Enter).

  Märkus.: Teil võidakse paluda valida konto, mida soovite kasutada. Kasutage suvandite sirvimiseks tabeldusklahvi (Tab) ja valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Avaneb Windows 10 meilirakendus ja fookus on väljal Adressaat, kuhu saate tippida nende inimeste nimed, kellele soovite koopia saata. Juhised ekraanilugeri abil meilisõnumi saatmiseks leiate artiklist Meilirakenduse põhitoimingud ekraanilugeri abil.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil OneNote 2016-s märkmikusse sisu lisamine

Ekraanilugeri kasutamine OneNote’is märkmike, jaotiste ja lehtede korraldamiseks

OneNote kiirklahvid

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri abil OneNote

Klaviatuuri ja ekraanilugeri abil saate OneNote’i veebirakendus märkmikke ühiskasutusse anda ja kolleegidega tõhusalt koostööd teha. Oleme seda Katsetanud Jutustajaga Chrome'is Microsoft Edge ja JAWS-is ja NVDA-s, kuid see võib töötada koos teiste ekraanilugerite ja veebibrauseritega, kui need järgivad levinud hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Kui kasutate OneNote’i veebirakendus, soovitame kasutada Microsoft Edge oma veebibrauserina. Kuna OneNote’i veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammi omadest erinevad. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri kohta, mitte OneNote’i veebirakendus.

Selle artikli teemad

Märkmiku ühiskasutus

Valige ühiskasutusse antav märkmik ja kutsuge inimesi selles koostööd tegema.

 1. Avage märkmik, mille soovite OneNote’i veebirakendus ühiskasutusse anda.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl +F6, kuni kuulete jutustaja ja JAWS-i "Lindimenüüd" ja seejärel parajasti valitud menüü nime. NVDA-s kuulete fraasid "Lindi tööriistariba, menüü juhtelement" ja parajasti valitud menüü nime. 

 3. Vajutage klahvi Z ja seejärel klahvi S. Kuulete teksti "Share" ("Ühiskasutus"). Vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb dialoogiboks Ühiskasutus ja fookus on väljal Adressaat .

 4. Vajutage üks kord klahvikombinatsiooni Shift+Tab. Kuulete teksti "Share dialog, Link settings, People in your organization with the link can edit". 

  Märkus.: Kui olete faili varem ühiskasutusse andnud ja muutnud ühiskasutussätet, võite kuulda selle asemel valitud eelmist sätet, näiteks "Share dialog, Link settings, People with existing access" (Ühiskasutuse dialoogiboks, lingisätted, olemasoleva juurdepääsuga inimesed).

 5. Kui soovite muuta seda, kelle jaoks ühiskasutusse antud link töötab või kas adressaat saab ühismärkmikku redigeerida, vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb dialoogiboks Lingisätted . Saate teha järgmist.

  1. Lingi piiramiseks kindla kasutaja või kasutajatega vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Link settings, who would you like this link to work?" (Lingisätted, kelle jaoks soovite, et see link töötaks?). Vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni kuulete soovitud suvandit. JAWS-i korral vajutage valiku kinnitamiseks tühikuklahvi.

  2. Lingi muutmiseks vaatelingiks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Other settings, Allow editing, checkbox checked" (Muud sätted, Märkeruut Luba redigeerimine), ja seejärel vajutage tühikuklahvi. Jutustajas kuulete teksti "Unchecked" (Märkimata). JAWS-i ja NVDA korral kuulete teksti "Not checked" ("Märkimata").

 6.  Dialoogiboksis Lingisätted valikute kinnitamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Apply button" (Nupp Rakenda), ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Naasete dialoogiboksi Ühiskasutus .

 7. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Enter a name or email address" (Sisestage nimi või meiliaadress). Tippige kutsutavate inimeste nimed või meilisõnumid semikooloniga eraldatuna, kui neid on mitu.

 8. Kui soovite saata kutsega sõnumi, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Enter your optional message here" (Sisestage siia oma valikuline sõnum), ja tippige sõnum.

 9. Märkmiku ühiskasutusse andmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teadet "Nupp Saada", ja seejärel vajutage tühikuklahvi.

 10. Avaneb kinnitusteate aken, mis teavitab teid, et märkmik on nüüd ühiskasutuses. Akna sulgemiseks ja märkmikku naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc). JaWS-i ja NVDA puhul peate võib-olla kaks korda paoklahvi (Esc) vajutama.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil OneNote 2016-s märkmikusse sisu lisamine

Ekraanilugeri kasutamine OneNote’is märkmike, jaotiste ja lehtede korraldamiseks

OneNote kiirklahvid

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Ekraanilugeri abil OneNote

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Kas vajate veel abi?

Liituge aruteluga
Küsige kogukonnalt
Kasutajatugi
Kontaktteave

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×