Seotud teemad
×
Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Paljud kasutajad on leidnud, et OneNote kasutamine välise klaviatuuri ja kiirklahvidega aitab neil tõhusamalt töötada. Liikumis- või nägemispuudega kasutajatel on kiirklahve võib-olla lihtsam kasutada kui puuteekraani.

Märkused: 

  • Selles teemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi täpselt USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

  • Plussmärk (+) kiirklahvis tähendab, et peate korraga vajutama mitut klahvi.

  • Komamärk (,) kiirklahvis tähendab, et peate järjest vajutama mitut klahvi.

Selles artiklis on loetletud Windows töölauarakenduse OneNote kiirklahvid.

Märkused: 

  • Rakenduseversioonide erinevuste kohta leiate teavet artiklist Mis vahe on OneNote'i versioonidel?

  • Selle artikli otsetee kiireks leidmiseks saate kasutada Otsing. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F ja tippige otsingusõnad.

Selle artikli teemad

Kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid

Toiming

Kiirklahvid

Avage uus OneNote aken.

Ctrl + M

kiirmärkme Create.

Ctrl+Shift+M või Alt+Windowsi logoga klahv+N

Dokkige OneNote aken.

Ctrl+Alt+D

Tühistab eelmise toimingu.

Ctrl+Z

Võimaluse korral tehke eelmine toiming uuesti.

Ctrl+Y

Praegusel lehel kõigi üksuste valimine.

Ctrl+A

Valiku laiendamiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

Valitud teksti või üksuse lõikamine

Ctrl+X

Valitud teksti või üksuse kopeerimine lõikelauale.

Ctrl+C

Lõikelaua sisu kleepimine.

Ctrl+V

Rea algusse liikumine

Koduklahv (Home)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (End)

Liikumine ühe sõna võrra vasakule.

Ctrl+vasaknooleklahv

Liikumine ühe sõna võrra paremale

Ctrl+paremnooleklahv

Vasakpoolse märgi kustutamine

Tagasilükkeklahv

Parempoolse märgi kustutamine

Kustutusklahv (Delete)

Vasakpoolse sõna kustutamine

Ctrl+tagasilükkeklahv

Parempoolse sõna kustutamine

Ctrl+Delete

Reapiiri lisamine uut lõiku alustamata

Shift+Enter

Õigekirja kontroll

F7

Praegu valitud sõna jaoks tesauruse avamine

Shift+F7

Saate kuvada praegu fookustatud objekti kontekstimenüü.

Shift+F10 või Windowsi menüüklahv

Tehke lehe ülaosas kuvataval teaberibal soovitatud toiming.

Ctrl+Shift+W

Valitud helisalvestuse esitamine.

Ctrl+Alt+P

Helisalvestuse taasesituse peatamine.

Ctrl+Alt+S

Jätke praegune helisalvestus 10 sekundi võrra tahapoole.

Ctrl+Alt+Y

Jätke praegune helisalvestus 10 sekundi võrra edasi.

Ctrl+Alt+U

Lehe algusse

Märkmete vormindamine

Toiming

Kiirklahvid

Valitud teksti esiletõstmine

Ctrl+Alt+H

Hüperlingi lisamine

Ctrl+K

Valitud teksti vormingu kopeerimine (vormingupintsel).

Juhtklahv (Ctrl) + Tõstuklahv (Shift) + C

Kleepige vorming valitud tekstile (vormingupintsel).

Ctrl+Shift+V

Hüperlingi avamine

Sisestusklahv (Enter) hüperlingi tekstil

Paksu vormingu rakendamine või eemaldamine.

Ctrl+B

Kursiivvormingu rakendamine või eemaldamine.

Ctrl+I

Allakriipsutuse vormingu rakendamine või eemaldamine

Ctrl+U

Läbikriipsutuse vormingu rakendamine või eemaldamine.

Ctrl+sidekriips

Ülaindeksi vormingu rakendamine või eemaldamine.

Ctrl+Shift+võrdusmärk ( = )

Allindeksi vormingu rakendamine või eemaldamine.

Ctrl+võrdusmärk ( = )

Täpploendi vormingu rakendamine või eemaldamine

Ctrl+punkt

Nummerdatud loendivormingu rakendamine või eemaldamine

Ctrl + kaldkriips (/)

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 1 rakendamine

Ctrl + Alt + 1

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 2 rakendamine

Ctrl + Alt + 2

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 3 rakendamine

Ctrl+Alt+3

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 4 rakendamine

Ctrl+Alt+4

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 5 rakendamine

Ctrl+Alt+5

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 6 rakendamine

Ctrl+Alt+6

Kogu valitud tekstile rakendatud vormingu eemaldamine (Rakendage normaallaad .)

Juhtklahv (Ctrl) + tõstuklahv (Shift) + N

Lõigutaande suurendamine

Alt+Shift+paremnooleklahv või tabeldusklahv (Tab), kui see on rea alguses

Lõigutaande vähendamine

Alt+Shift+vasaknooleklahv või Shift+Tab rea alguses

Lõigu joondamine vasakule

Ctrl+L

Saate lõigu paremale joondada.

Ctrl+R

Valitud teksti fondi suuruse suurendamine

Ctrl+Shift+parem noolsulg (>)

Valitud teksti fondi suuruse vähendamine

Ctrl+Shift+vasak noolsulg (<)

Praegusel lehel joonlauajoonte kuvamine või peitmine

Ctrl+Shift+R

Lehe algusse

Üksuste lisamine lehele

Toiming

Kiirklahvid

Praegusele lehele dokumendi või faili lisamine

Alt+N, F

Dokumendi või faili prinditava dokumendina lisamine praegusele lehele

Alt+N, O

Praegusel lehel dokumendi väljaprintide kuvamine või peitmine, kuiWindows 10 kõrge kontrastsuse režiim või mõniWindows 11 kontrastsusega kujundus on aktiveeritud.

Alt+Shift+P

Pildi lisamine failist

Alt+N, P

Saate lisada kleebise.

Alt+N, S

Kuvalõike lisamine

Märkus.: Ikoon OneNote peab olema tegumiriba olekualal Windows aktiivne.

Windowsi logoga klahv +Shift+S ja seejärel Ctrl+V

Praeguse kuupäeva lisamine

Alt+Shift+D

Praeguse kuupäeva ja kellaaja lisamine

Alt+Shift+F

Praeguse kellaaja lisamine

Alt+Shift+T

Reapiiri lisamine

Shift+Enter

Matemaatikavõrrandi käivitamine või valitud teksti teisendamine matemaatikavõrrandiks

Alt+võrdusmärk ( = )

Lehe algusse

Tabelitega töötamine

Toiming

Kiirklahvid

Looge tabel.

Tabeldusklahv pärast uue tekstirea tippimist

Tabelis teise üherealise veeru loomine

Tabeldusklahv (Tab)

Tabeli viimases lahtris olles järgmise rea loomine

Sisestusklahv (Enter)

Märkus.: Tabeli loomise lõpetamiseks vajutage uuesti sisestusklahvi (Enter).

Saate lisada rea praeguse rea alla.

Ctrl+Enter, kui olete tabelilahtris

Tabeli samas lahtris uue lõigu loomine

Alt+Enter

Tabeli praegusest reast paremal uue veeru loomine

Ctrl+Alt+R

Tabeli praegusest reast vasakul uue veeru loomine

Ctrl+Alt+E

Create tabeli praeguse rea kohal.

Sisestage, kui kursor on suvalise rea alguses(v.a esimene rida)

uue lahtri või rea Create.

Tabeldusklahv tabeli viimases lahtris

Kustutage tabelis praegune tühi rida.

Kustutusklahv (Delete) ja seejärel uuesti Delete (Kustuta), kui kursor on rea alguses

Lehe algusse

Teksti ja objektide valimine

Toiming

Kiirklahvid

Praegusel lehel kõigi üksuste valimine

Ctrl+A

Valiku laiendamiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

Praegusest kursori asukohast rea lõpuni valimine

Shift+End

Kogu rea valimine.

Shift+allanooleklahv, kui kursor on rea alguses

Lehe pealkirjale liikumine ja selle valimine

Ctrl+Shift+T

Liigenduse või lehe valimise tühistamine.

Paoklahv (Esc)

Valitud lõikude nihutamine ülespoole

Alt+Shift+ülesnooleklahv

Valitud lõikude nihutamine allapoole

Alt+Shift+allanooleklahv

Lõigutaande suurendamine

Alt+Shift+vasaknooleklahv

Lõigutaande vähendamine

Alt+Shift+paremnooleklahv

Praeguse lõigu ja selle alalõikude valimine

Ctrl+Shift+sidekriips

Valitud märkme või objekti kustutamine

Kustutusklahv (Delete)

Rea algusse liikumine

Koduklahv (Home)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (End)

Eelmisele lehele naasmine

Alt+vasaknooleklahv

Järgmisele külastatud lehele edasi liikumine

Alt+paremnooleklahv

Lehe algusse

Märkmete sildistamine

Toiming

Kiirklahvid

Sildi Ülesanne rakendamine, valimine või tühjendamine.

Ctrl+1

Sildi Tähtis rakendamine või kustutamine.

Ctrl+2

Sildi Küsimus rakendamine või tühjendamine.

Ctrl+3

Sildi Jäta hilisemaks meelde rakendamine või tühjendamine.

Ctrl+4

Sildi Määratlus rakendamine või tühjendamine.

Ctrl+5

Sildi Esiletõst rakendamine või tühjendamine.

Ctrl+6

Rakendage või tühjendage silt Kontakt .

Ctrl+7

Sildi Aadress rakendamine või tühjendamine.

Ctrl+8

Sildi Telefoninumber rakendamine või tühjendamine.

Ctrl+9

Eemaldage kõik valitud märkmesildid.

Ctrl+0

Lehe algusse

Liigenduste kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Valitud liigenduse ahendamine 1. tasemele

Alt+Shift+1

Liigenduse laiendamine 2. tasemele

Alt+Shift+2

Liigenduse laiendamine 3. tasemele

Alt+Shift+3

Liigenduse laiendamine 4. tasemele

Alt+Shift+4

Liigenduse laiendamine 5. tasemele

Alt+Shift+5

Liigenduse laiendamine tasemele 6.

Alt+Shift+6

Liigenduse laiendamine 7. tasemele

Alt+Shift+7

Liigenduse laiendamine 8. tasemele

Alt+Shift+8

Liigenduse laiendamine 9. tasemele

Alt+Shift+9

Liigenduse kõigi tasemete laiendamine.

Alt+Shift+0

Valitud pealkirja laiendamine

Alt+Shift+võrdusmärk ( = )

Valitud pealkirja ahendamine

Alt+Shift+sidekriips (-)

Taande suurendamine ühe taseme võrra

Tabeldusklahv (Tab)

Taande vähendamine ühe taseme võrra

Shift+Tab

Valitud ahendatud liigenduse laiendamine.

Alt+Shift+plussmärk (+)

Valitud laiendatud liigenduse ahendamine

Alt+Shift+miinusmärk (–)

Lehe algusse

Keelesätete määramine

Märkus.: Märkmete kirjutussuuna muutmiseks peate esmalt lubama ühe või mitu paremalt vasakule kirjutatavat keelt artiklis Office'i keele-eelistuste määramine. Juhised leiate artiklist Redigeerimis- või loomekeele lisamine või keele-eelistuste määramine Office'is.

Toiming

Kiirklahvid

Kirjutussuunaks vasakult paremale määramine

Ctrl + vasak tõstuklahv

Kirjutussuunaks paremalt vasakule määramine

Ctrl + parem tõstuklahv

Kirjutussuunaga paremalt vasakule teksti taande suurendamine ühe taseme võrra

Tabeldusklahv (Tab)

Kirjutussuunaga paremalt vasakule teksti taande vähendamine ühe taseme võrra

Shift+Tab

Lehe algusse

Töö lehtedega

Toiming

Kiirklahvid

Täislehevaate lubamine või keelamine.

F11

Avage uus OneNote aken.

Ctrl + M

kiirmärkme Create.

Ctrl+Shift+M

Lehe navigeerimispaanil leherühma laiendamine või ahendamine

Ctrl+Shift+tärn (*)

Praeguse lehe printimine

Ctrl+P

Valitud jaotise lõppu uue lehe lisamine

Ctrl+N

Lehe navigeerimispaani laiuse suurendamine

Ctrl+Shift+vasak nurksulg ([)

Lehe navigeerimispaani laiuse vähendamine

Ctrl+Shift+parem nurksulg (])

Praeguse lehe taandetaseme vähendamine lehe navigeerimispaanil

Ctrl+Alt+vasak nurksulg ([)

Praeguse lehe taandetaseme suurendamine lehe navigeerimispaanil

Ctrl+Alt+parem nurksulg (])

Praeguse lehe alla uue alamlehe loomine

Ctrl+Shift+Alt+N

Kõigi üksuste valimine

Ctrl+A

Valiku laiendamiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

Praeguse lehe valimine

Ctrl+Shift+A

Kui valitud leht kuulub rühma, vajutage kõigi rühma lehtede valimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

Saate valitud lehe lehe navigeerimispaanil ülespoole nihutada.

Alt+Shift+ülesnooleklahv

Valitud lehe teisaldamine lehe navigeerimispaanil alla

Alt+Shift+allanooleklahv

Lehe pealkirjale liikumine.

CTRL+SHIFT+T

Minek lehe navigeerimispaanil parajasti nähtava lehekogumi esimesele lehele.

Alt+Page up

Minek lehe navigeerimispaanil parajasti nähtava lehekogumi viimasele lehele.

Alt+Page down

Praegusel lehel üles kerimine

Page Up

Praegusel lehel alla kerimine

Page Down

Praeguse lehe algusse kerimine

Ctrl+Home

Praeguse lehe lõppu kerimine

Ctrl+End

Järgmisele lõigule liikumine

Ctrl+allanooleklahv

Eelmisele lõigule liikumine

Ctrl+ülesnooleklahv

Kursori nihutamine praegusel lehel üles või lehe laiendamine üles

Ctrl+Alt+ülesnooleklahv

Kursori liigutamine praegusel lehel alla või lehe laiendamine alla

Ctrl+Alt+allanooleklahv

Kursori viimine praegusel lehel vasakule või lehe laiendamine vasakule

Ctrl+Alt+vasaknooleklahv

Kursori viimine praegusel lehel paremale või lehe laiendamine paremale.

Ctrl+Alt+paremnooleklahv

Järgmisele märkmeümbrisele liikumine

Alt+allanooleklahv

Rea algusse liikumine

Koduklahv (Home)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (End)

Eelmisele külastatud lehele liikumine.

Alt+vasaknooleklahv

Võimaluse korral järgmisele külastatud lehele liikumine.

Alt+paremnooleklahv

Suurendamine

Alt+Ctrl+plussmärk (+) numbriklahvistikul või Alt+Ctrl+Shift+plussmärk (+)

Vähendamine

Alt+Ctrl+miinusmärk (-) numbriklahvistikul või Alt+Ctrl+Shift+sidekriips (-)

Sünkroonige märkmik.

Märkus.:  OneNote töötamise ajal salvestatakse märkmed muutmisel automaatselt. Märkmeid pole vaja käsitsi salvestada.

Ctrl+S

Lehe algusse

Märkmike ja jaotistega töötamine

Toiming

Kiirklahvid

Avage OneNote.

Windowsi logoga klahv + Shift + N

Märkmiku avamine

Ctrl+O

Jaotise avamine

Ctrl+Alt+Shift+O

Uue jaotise loomine

Ctrl+T

Järgmisse jaotisse liikumine

Ctrl+Tab

Eelmisse jaotisse liikumine

Ctrl+Shift+Tab

Jaotise järgmisele lehele liikumine

Ctrl+Page down

Jaotise eelmisele lehele liikumine

Ctrl+Page up

Jaotise esimesele lehele liikumine

Alt+Home

Jaotise viimasele lehele liikumine

Alt+End

Kuvatava lehesakkide kogumi esimesele lehele liikumine

Alt+Page up

Kuvatava lehesakkide kogumi viimasele lehele liikumine

Alt+Page down

Praeguse lehe teisaldamine või kopeerimine

Ctrl+Alt+M

Fookuse seadmine praeguse lehe sakile

Ctrl+Alt+G

Praeguse lehe saki valimine

Ctrl+Shift+A

Fookuse seadmine praeguse jaotise sakile

Ctrl+Shift+G

Praeguse jaotise teisaldamine

(Horisontaalne tabeldusklahv) Ctrl+Shift+G ja vasak-/paremnool, seejärel Shift+F10
(Vertikaalne tabeldusklahv) Ctrl+Shift+G, seejärel üles-/allanooleklahv ja seejärel Shift+F10

Navigeerimisribal mõne muu märkmiku aktiveerimine

Ctrl+G, kasutage jaotistes liikumiseks alla- või ülesnooleklahvi või muu märkmiku valimiseks tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Lehe algusse

märkmete kaudu Otsing

Toiming

Kiirklahvid

Kõigist märkmikest otsimiseks liikuge väljale Otsing.

Ctrl+E

Märkmikest otsimise ajal järgmise tulemi eelvaatamine

Down arrow key

Kõigist märkmikest otsimise ajal valitud tulemile liikumine ja otsingust loobumine.

Sisestusklahv (Enter)

Otsinguulatuse muutmine

Ctrl+E, tabeldusklahv (Tab), tühikuklahv

Avage Otsing tulemuste paan.

Pärast otsingut Alt+O

praeguse lehe Otsing.

Ctrl+F

Praeguselt lehelt otsimise ajal järgmisele tulemile liikumine

Sisestusklahv (Enter)

F3

Praeguselt lehelt otsimise ajal eelmisele tulemile liikumine

Shift+F3

Otsingu sulgemine ja lehele naasmine.

Paoklahv (Esc)

Lehe algusse

Märkmete ühiskasutus

Toiming

Kiirklahvid

Valitud lehtede saatmine meilisõnumiga.

Ctrl+Shift+E

Create valitud märkmest ülesanne TänaOutlook.

Ctrl+Shift+1

Create valitud märkmest tööülesanne Homme Outlook.

Ctrl+Shift+2

Create valitud märkmest ülesanne See nädal Outlook.

Ctrl+Shift+3

Create valitud märkmestOutlook tööülesannet Järgmisel nädalal .

Ctrl+Shift+4

Create valitud märkmest ülesannet Kuupäevata Outlook.

Ctrl+Shift+5

Valitud Outlook tööülesande avamine

CTRL+SHIFT+K

Saate valitud Outlook tööülesande lõpetatuks märkida.

Ctrl+Shift+9

Saate valitud Outlook tööülesande kustutada.

Ctrl+Shift+0

Saate sünkroonida praeguse ühismärkmiku muudatused.

Shift+F9

Saate sünkroonida kõigi ühismärkmike muudatused.

F9

Praeguse lehe märkimine mitteloetuks.

Ctrl+Q

Lehe algusse

Märkmete kaitsmine

Toiming

Kiirklahvid

Kõigi parooliga kaitstud jaotiste lukustamine

Ctrl+Alt+L

Lehe algusse

Vaata ka

OneNote'i spikker & õppimine

Ekraanilugeri abil OneNote'is sirvimine ja navigeerimine

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

OneNote'i ekraanilugeri tugi

Selles artiklis on loetletud OneNote Windows 10 jaoks kiirklahvid.

Märkused: 

  • Rakenduseversioonide erinevuste kohta leiate teavet artiklist Mis vahe on OneNote'i versioonidel?

  • Selle artikli otsetee kiireks leidmiseks saate kasutada Otsing. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F ja tippige otsingusõnad.

Selle artikli teemad

Kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid

Selles tabelis on toodud rakenduse OneNote Windows 10 jaoks kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid.

Toiming

Kiirklahvid

Viige fookus praegusele jaotisele.

Ctrl+Shift+G

Kontekstimenüü avamine.

Shift+F10 või Windowsi menüüklahv

Valitud jaotise lõppu uue lehe lisamine

Ctrl+N

Märkmiku avamine

Ctrl+O

Navigeerimisribal mõne muu märkmiku aktiveerimine.

Ctrl+G, seejärel alla- või ülesnooleklahv mõne muu märkmiku valimiseks ja seejärel sisestusklahv (Enter)

Uue jaotise loomine

Ctrl+T

Praeguse lehe alla uue alamlehe loomine

Ctrl+Alt+Shift+N

Täislehevaate lubamine või keelamine.

F11

Viige fookus praegusele lehesakile.

Ctrl+Alt+G

Praeguse lehe teisaldamine või kopeerimine

Ctrl+Alt+M

Praeguse lehe valimine

Ctrl+Shift+A

Liikuge lehe pealkirjale ja valige see.

CTRL+SHIFT+T

Kõigi praegu avatud märkmike otsimiseks avage otsinguväli.

Ctrl+E

Lehe algusse

OneNote Windows 10 jaoks navigeerimine ainult klaviatuuri abil

Allolevas tabelis on toodud kiirklahvid, mille abil saab rakenduses OneNote Windows 10 jaoks liikuda.

Toiming

Kiirklahvid

Lindi menüüriba, navigeerimispaani ja lehelõuendi vahel liikumine.

F6

Lindimenüü kaudu lindile liikumine.

Down arrow key

Lindimenüüde vahel või lindi ühelt suvandilt teisele liikumine

Vasak- või paremnooleklahv

Saate teha parajasti valitud lindikäsu.

Sisestusklahv (Enter)

Põhimenüüribal ühelt üksuselt teisele liikumine

Tabeldusklahv (Tab) või Shift+Tab

Viige fookus lindile ja avage see.

Muuteklahv (ALT)

Viige fookus lindimenüüle Avaleht ja avage see.

ALT+H

Viige fookus lindimenüüle Lisa ja avage see.

Alt+N

Viige fookus lindimenüüLe Joonista ja avage see.

ALT+D

Viige fookus lindimenüüle Vaade ja avage see.

Alt+W

Lehe algusse

Märkmete tippimine ja redigeerimine

Toiming

Kiirklahvid

Avage uus OneNote aken.

Ctrl + M

Viimase toimingu tagasivõtmine

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine

Ctrl+Y

Praegusel lehel kõigi üksuste valimine.

Ctrl+A

Valiku laiendamiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

Valitud teksti või üksuse lõikamine lõikelauale

Ctrl+X

Valitud teksti või üksuse kopeerimine lõikelauale.

Ctrl+C

Lõikelaua sisu kleepimine.

Ctrl+V

Rea algusse liikumine

Koduklahv (Home)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (End)

Liikumine ühe sõna võrra vasakule.

Ctrl+vasaknooleklahv

Liikumine ühe sõna võrra paremale

Ctrl+paremnooleklahv

Vasakpoolse märgi kustutamine

Tagasilükkeklahv

Parempoolse märgi kustutamine

Kustutusklahv (Delete)

Vasakpoolse sõna kustutamine

Ctrl+tagasilükkeklahv

Parempoolse sõna kustutamine

Ctrl+Delete

Reapiiri lisamine uut lõiku alustamata

Shift+Enter

Fookuses oleva objekti kontekstimenüü avamine

Shift+F10 või Windowsi menüüklahv

Tehke teaberibal soovitatud toiming, kui see kuvatakse lehe ülaosas.

Ctrl+Shift+W

Saate lisada autori nime ja viimati muudetud ajatempli.

Ctrl+Shift+M

Lehe algusse

Märkmete vormindamine

Toiming

Kiirklahvid

Valitud teksti esiletõstmine

Ctrl+Shift+H või Ctrl+Alt+H

Hüperlingi lisamine

Ctrl+K

Valitud teksti vormingu kopeerimine (vormingupintsel).

Juhtklahv (Ctrl) + Tõstuklahv (Shift) + C

Kleepige vorming valitud tekstile (vormingupintsel).

Ctrl+Shift+V

Hüperlingi avamine

Sisestusklahv (Enter) hüperlingi tekstil

Paksu vormingu rakendamine või eemaldamine.

Ctrl+B

Kursiivvormingu rakendamine või eemaldamine.

Ctrl+I

Allakriipsutuse vormingu rakendamine või eemaldamine

Ctrl+U

Läbikriipsutuse vormingu rakendamine või eemaldamine.

Ctrl+sidekriips

Ülaindeksi vormingu rakendamine või eemaldamine.

Ctrl+Shift+võrdusmärk ( = )

Allindeksi vormingu rakendamine või eemaldamine.

Ctrl+võrdusmärk ( = )

Täpploendi vormingu rakendamine või eemaldamine

Ctrl+punkt

Nummerdatud loendivormingu rakendamine või eemaldamine

Ctrl + kaldkriips (/)

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 1 rakendamine

Ctrl + Alt + 1

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 2 rakendamine

Ctrl + Alt + 2

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 3 rakendamine

Ctrl+Alt+3

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 4 rakendamine

Ctrl+Alt+4

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 5 rakendamine

Ctrl+Alt+5

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 6 rakendamine

Ctrl+Alt+6

Kogu valitud tekstile rakendatud vormingu eemaldamine (Rakendage normaallaad .)

Juhtklahv (Ctrl) + tõstuklahv (Shift) + N

Lõigutaande suurendamine

Alt+Shift+paremnooleklahv või tabeldusklahv (Tab), kui see on rea alguses

Lõigutaande vähendamine

Alt+Shift+vasaknooleklahv või Shift+Tab rea alguses

Valitud lõigu paremjoondamine

Ctrl+R

Valitud lõigu vasakjoondamine

Ctrl+L

Valitud teksti fondi suuruse suurendamine

Ctrl+Shift+parem noolsulg (>)

Valitud teksti fondi suuruse vähendamine

Ctrl+Shift+vasak noolsulg (<)

Praegusel lehel joonlauajoonte kuvamine või peitmine

Ctrl+Shift+R

Lehe algusse

Lehele üksuste lisamine

Toiming

Kiirklahvid

Kuvalõike kopeerimine lõikelauale (vajalik onWindows 10 Creators Update).

Windowsi logoga klahv+Shift+S

Praeguse kuupäeva lisamine

Alt+Shift+D

Praeguse kuupäeva ja kellaaja lisamine

Alt+Shift+F

Praeguse kellaaja lisamine

Alt+Shift+T

Reapiiri lisamine

Shift+Enter

Saate alustada matemaatikavõrrandit või teisendada valitud teksti matemaatikavõrrandiks.

Alt+võrdusmärk ( = )

Lehe algusse

Tabelitega töötamine

Toiming

Kiirklahvid

Looge tabel.

Tabeldusklahv pärast uue tekstirea tippimist

Tabelis teise üherealise veeru loomine

Tabeldusklahv (Tab)

Tabeli viimases lahtris olles järgmise rea loomine

Sisestusklahv (Enter)

Märkus.: Tabeli loomise lõpetamiseks vajutage uuesti sisestusklahvi (Enter).

Saate lisada rea praeguse rea alla.

Ctrl+Enter, kui olete tabelilahtris

Tabeli samas lahtris uue lõigu loomine

Alt+Enter

Tabeli praegusest reast paremal uue veeru loomine

Ctrl+Alt+R

Create tabeli praeguse rea kohal.

Sisestage, kui kursor on suvalise rea alguses(v.a esimene rida)

uue lahtri või rea Create.

Tabeldusklahv tabeli viimases lahtris

Kustutage tabelis praegune tühi rida.

Kustutusklahv (Delete) ja seejärel uuesti Delete (Kustuta), kui kursor on rea alguses

Lehe algusse

Märkmete ja objektide valimine

Toiming

Kiirklahvid

Praegusel lehel kõigi üksuste valimine

Ctrl+A

Valiku laiendamiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

Rea lõpuni valimine

Shift+End

Liikuge lehe pealkirjale ja valige see.

CTRL+SHIFT+T

Liigenduse või lehevaliku tühistamine.

Paoklahv (Esc)

Saate praegused või valitud lõigud üles nihutada.

Alt+Shift+ülesnooleklahv

Praeguse või valitud lõigu teisaldamine alla

Alt+Shift+allanooleklahv

Lõigutaande suurendamine

Alt+Shift+paremnooleklahv

Lõigutaande vähendamine

Alt+Shift+vasaknooleklahv

Praeguse lõigu ja selle alalõikude valimine

Ctrl+Shift+sidekriips

Valitud märkme või objekti kustutamine

Kustutusklahv (Delete)

Rea algusse liikumine

Koduklahv (Home)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (End)

Eelmisele külastatud lehele liikumine.

Alt+vasaknooleklahv

Võimaluse korral järgmisele külastatud lehele liikumine.

Alt+paremnooleklahv

uue helisalvestuse Create.

Ctrl+Alt+A

Valitud helisalvestuse esitamine.

Ctrl+Alt+P

Helisalvestuse taasesituse peatamine.

Ctrl+Alt+S

Jätke praegune helisalvestus 10 sekundi võrra tahapoole.

Ctrl+Alt+Y

Jätke praegune helisalvestus 5 minuti võrra tahapoole.

Ctrl+Alt+T

Jätke praegune helisalvestus 10 sekundi võrra edasi.

Ctrl+Alt+U

Jätke praegune helisalvestus 5 minuti võrra edasi.

Ctrl+Alt+I

Lehe algusse

Märkmete sildistamine

Toiming

Kiirklahvid

Sildi Ülesanne rakendamine, valimine või tühjendamine.

Ctrl+1

Sildi Tähtis rakendamine või kustutamine.

Ctrl+2

Sildi Küsimus rakendamine või tühjendamine.

Ctrl+3

Sildi Jäta hilisemaks meelde rakendamine või tühjendamine.

Ctrl+4

Sildi Määratlus rakendamine või tühjendamine.

Ctrl+5

Valitud märkmetelt kõigi siltide eemaldamine

Ctrl+0

Lehe algusse

Liigenduste kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Kuva 1. tasemeni.

Alt+Shift+1

2. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+2

3. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+3

4. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+4

5. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+5

6. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+6

7. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+7

8. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+8

9. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+9

Kõigi tasemete laiendamine

Alt+Shift+0

Taande suurendamine ühe taseme võrra

Tabeldusklahv (Tab)

Taande vähendamine ühe taseme võrra

Shift+Tab

Ahendatud liigenduse laiendamine

Alt+Shift+plussmärk (+)

Laiendatud liigenduse ahendamine

Alt+Shift+miinusmärk (–)

Lehe algusse

Keelesätete määramine

Märkus.: Märkmete kirjutussuuna muutmiseks peate esmalt lubama ühe või mitu paremalt vasakule kirjutatavat keelt artiklis Office'i keele-eelistuste määramine. Juhised leiate artiklist Redigeerimis- või loomekeele lisamine või keele-eelistuste määramine Office'is.

Toiming

Kiirklahvid

Määrake kirjutussuund vasakult paremale.

Ctrl + vasak tõstuklahv

Määrake kirjutussuund paremalt vasakule.

Ctrl + parem tõstuklahv

Kirjutussuunaga paremalt vasakule teksti taande suurendamine ühe taseme võrra

Tabeldusklahv (Tab)

Kirjutussuunaga paremalt vasakule teksti taande vähendamine ühe taseme võrra

Shift+Tab

Lehe algusse

Töö lehtedega

Toiming

Kiirklahvid

Täislehevaate lubamine või keelamine.

F11

Avage uus OneNote aken.

Ctrl + M

Saate valitud leherühma laiendada või ahendada.

Ctrl+Shift+tärn (*)

Avage paan Hõlbustuskontroll ja otsige hõlbustusprobleeme.

Ctrl+Shift+F

Praeguse lehe printimine

Ctrl+P

Valitud jaotise lõppu uue lehe lisamine

Ctrl+N

Create uue lehe praeguse lehe all samal tasemel.

Ctrl+Alt+N

Praeguse lehe alla uue alamlehe loomine

Ctrl+Alt+Shift+N

Kõigi üksuste valimine.

Ctrl+A

Valiku laiendamiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

Praeguse lehe valimine

Ctrl+Alt+G

Valitud lehe nihutamine üles

Alt+Shift+ülesnooleklahv

Valitud lehe nihutamine alla

Alt+Shift+allanooleklahv

Kursori viimine lehe pealkirjale

CTRL+SHIFT+T

Praegusel lehel ülespoole kerimine

Page Up

Praegusel lehel kerige alla.

Page Down

Praeguse lehe algusse kerimine

Ctrl+Home

Praeguse lehe lõppu kerimine

Ctrl+End

Järgmisele lõigule liikumine

Ctrl+allanooleklahv

Eelmisele lõigule liikumine

Ctrl+ülesnooleklahv

Järgmisele märkmeümbrisele liikumine

Alt+allanooleklahv

Rea algusse liikumine

Koduklahv (Home)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (End)

Viimati külastatud lehele naasmine.

Alt+vasaknooleklahv

Järgmisele külastatud lehele liikumine.

Alt+paremnooleklahv

Saate praeguse lehe märkida loetuks või mitteloetuks.

Ctrl+Q

Suurendamine

Ctrl+Alt+plussmärk (+) numbriklahvistikul või Ctrl+Alt+Shift+plussmärk (+)

Vähendamine

Ctrl+Alt+miinusmärk (–) numbriklahvistikul või Ctrl+Alt+Shift+sidekriips (-)

Sünkroonige märkmik.

Märkus.:  OneNote töötamise ajal salvestatakse märkmed muutmisel automaatselt. Märkmeid pole vaja käsitsi salvestada.

Ctrl+S

Lehe algusse

Märkmike ja jaotistega töötamine

Toiming

Kiirklahvid

Märkmiku avamine

Ctrl+O

Uue jaotise loomine

Ctrl+T

Järgmisse jaotisse liikumine

Ctrl+Tab

Eelmisse jaotisse liikumine

Ctrl+Shift+Tab

Jaotise järgmisele lehele liikumine

Ctrl+Page down

Jaotise eelmisele lehele liikumine

Ctrl+Page up

Jaotise esimesele lehele liikumine

Alt+Home

Jaotise viimasele lehele liikumine

Alt+End

Praeguse lehe teisaldamine või kopeerimine

Ctrl+Alt+M

Fookuse seadmine praeguse lehe sakile

Ctrl+Alt+G

Fookuse seadmine praeguse jaotise sakile

Ctrl+Shift+G

Navigeerimisribal mõne muu märkmiku aktiveerimine.

Ctrl+G, seejärel alla- või ülesnooleklahv mõne muu märkmiku valimiseks ja seejärel sisestusklahv (Enter)

Praeguse jaotise kontekstimenüü avamine

Ctrl+Shift+G ja seejärel Shift+F10 või Windowsi menüüklahv

Lehe algusse

Märkmetest otsimine

Toiming

Kiirklahvid

Kõigi praegu avatud märkmike otsimiseks avage otsinguväli.

Ctrl+E

Praeguselt lehelt otsimiseks otsinguvälja avamine

Ctrl+F

Märkmikest otsimise ajal järgmise tulemi eelvaatamine

Down arrow key

Kõigist märkmikest otsimise ajal valitud tulemile liikumine

Sisestusklahv (Enter)

Otsinguulatuse muutmine

Ctrl+E, kaks korda tabeldusklahv (Tab), seejärel allanooleklahv

Otsingu sulgemine ja lehele naasmine.

Paoklahv (Esc)

Lehe algusse

Märkmete ühiskasutus

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksi Lingi saatmine avamine

Ctrl+Shift+E

Praeguse märkmiku sünkroonimine.

Ctrl+S või Shift+F9

Kõigi märkmike sünkroonimine.

F9

Lehe algusse

Märkmete kaitsmine

Toiming

Kiirklahvid

Kõigi parooliga kaitstud jaotiste lukustamine

Ctrl+Alt+L

Lehe algusse

Vaata ka

Ekraanilugeri abil OneNote'is sirvimine ja navigeerimine

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

OneNote'i ekraanilugeri tugi

Selles artiklis on loetletud OneNote’i veebirakendus kiirklahvid.

Märkused: 

  • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Microsoft 365 veebirakendus’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

  • Selle artikli otsetee kiireks leidmiseks saate kasutada Otsing. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F ja tippige otsingusõnad.

  • Kui kasutate OneNote’i veebirakendus, soovitame kasutada Microsoft Edge oma veebibrauserina. Kuna OneNote’i veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammi omadest erinevad. Käskudesse ja käskudest välja liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri kohta, mitte OneNote’i veebirakendus.

Selle artikli teemad

Lindil ja paanidel liikumine vaatamisrežiimis

Toiming

Kiirklahvid

Liikuge märkmiku navigeerimispaanilt brauseriväljadele.

Shift+F6

Lindikäskude vahel liikumine.

Tabeldusklahv (Tab)

Saate teha parajasti valitud lindikäsu.

Sisestusklahv (Enter)

Lehel üles või alla kerimine.

Page up või Page down

Märkmikus edasisuunas liikumine

Ctrl+Page down

Märkmikus tagasi liikumine.

Ctrl+Page up

Jaotise esimesele lehele liikumine

Alt+Page up

Jaotise viimasele lehele liikumine

Alt+Page down

Valitud jaotise laiendamine.

Sisestage, kui olete jaotises

Jutustaja kasutamisel saate klassikalisel lindil kuvada pääsuklahve (lindikäske).

Alt+ punkt (.)

Lehe algusse

Lindil ja paanidel liikumine redigeerimisrežiimis

Toiming

Kiirklahvid

Kindla lehe avamine.

Ctrl+F6, kuni fookus on navigeerimisribal, kus on valitud praegune märkmik, seejärel tabeldusklahv (Tab), kuni fookus on lehel navigeerimispaanil, seejärel alla- või ülesnooleklahv fookuse viimiseks erinevatele lehtedele ja seejärel sisestusklahvi (Enter) lehe valimiseks

Mõne muu lindimenüü aktiveerimine.

Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni jõuate lindimenüüde reale, ja seejärel parem- või vasaknooleklahv lindimenüüde vahel liikumiseks. Fookustatud lint kuvatakse automaatselt. 

Lindikäskude vahel liikumine.

Tabeldusklahv (Tab), et viia fookus lindimenüüde realt lindile, seejärel parem- või vasaknooleklahv lindil olles

Valitud lindikäsu aktiveerimine.

Sisestusklahv (Enter)

Jaotise esimesele lehele liikumine

Alt+Page up

Jaotise viimasele lehele liikumine

Alt+Page down

Praeguse lehe üles või alla nihutamine

Alt+Shift+üles- või allanooleklahv

Lehe algusse

Lehtedel navigeerimine

Toiming

Kiirklahvid

Kursori viimine tiitlialalt lehe sisule.

Tabeldusklahv (Tab) või sisestusklahv (Enter)

Kursori viimine ühe sõna võrra paremale

Ctrl+paremnooleklahv

Kursori viimine ühe sõna võrra vasakule

Ctrl+vasaknooleklahv

Kursori viimine ühe lõigu võrra ülespoole

Ctrl+ülesnooleklahv

Kursori viimine ühe lõigu võrra alla

Ctrl+allanooleklahv

Kursori viimine rea algusse

Home

Kursori viimine rea lõppu.

Klahv End

Kursori viimine lehe kontuuri algusse

Ctrl+Home

Kursori viimine lehekontuuri lõppu.

Ctrl+End

Kursori viimine pealkirjaalale

Page up või Ctrl+A ja seejärel tabeldusklahv (Tab), kuni pealkiri on valitud

Lehe algusse

Teksti ja piltide valimine

Toiming

Kiirklahvid

Valige tekst.

Shift+nooleklahvid

Valige paremal olev sõna.

Ctrl+Shift+paremnooleklahv

Valige vasakul olev sõna.

Ctrl+Shift+vasaknooleklahv

Valimine praegusest asukohast lõigu alguseni

Shift+Home

Valimine praegusest asukohast lõigu lõpuni

Shift+End

Saate valida praegusest asukohast kuni liigenduse alguseni.

Shift+Ctrl+Home

Saate valida praegusest asukohast liigenduse lõpuni.

Shift+Ctrl+End

Valiku laiendamine.

Valiku laiendamiseks kogu lõigule, liigendusele ja lehele vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

Lehe algusse

Sisu redigeerimine

Toiming

Kiirklahvid

Saate valitud sisu lõikelauale lõigata.

Ctrl+X

Saate valitud sisu lõikelauale kopeerida.

Ctrl+C

Lõikelaua sisu kleepimine.

Ctrl+V

Hüperlingi lisamine

Ctrl+K

Tühistab eelmise toimingu.

Ctrl+Z

Võimaluse korral tehke eelmine toiming uuesti.

Ctrl+Y

Järgmisele valesti kirjutatud sõnale liikumine

Alt+F7

Create uus liigendus.

Ctrl+Shift+F

Ühelt liigenduselt teisele liikumine

Ctrl+A ja seejärel tabeldusklahv (Tab)

Sünkroonige märkmik.

Märkus.: Rakenduse OneNote’i veebirakendus töötamise ajal salvestatakse märkmed muutmisel automaatselt. Märkmeid pole vaja käsitsi salvestada.

Ctrl+S

Lehe algusse

Tabelitega töötamine

Toiming

Kiirklahvid

Looge tabel.

Tabeldusklahv pärast uue tekstirea tippimist

Create uus lahter.

Tabeldusklahv tabeli viimases lahtris

Saate lisada rea praeguse rea alla.

Ctrl+Enter, kui olete tabelilahtris

Lehe algusse

Teksti vormindamine

Märkus.: Kui on valitud lahter, veerg või rida, rakendatakse joondamine kõikidele valitud lahtritele. Kui valitud on tabel, rakendatakse joondamist tabelile, kuid mitte selle lahtritele.

Toiming

Kiirklahvid

Paksu vormingu rakendamine.

Ctrl+B

Kursiivvormingu rakendamine.

Ctrl+I

Allakriipsutusvormingu rakendamine.

Ctrl+U

Create täpploend.

Ctrl+punkt

Create numberloend.

Ctrl+kaldkriips (/) või Ctrl+Shift+O

Lõigu joondamine vasakule

Ctrl+L

Saate lõigu paremale joondada.

Ctrl+R

Lõigutaande suurendamine

Alt+Shift+paremnooleklahv

Lõigutaande vähendamine

Alt+Shift+vasaknooleklahv

Lehe algusse

Märkmete sildistamine

Toiming

Kiirklahvid

Sildi Ülesanne rakendamine, valimine või tühjendamine.

Ctrl+1

Sildi Tähtis rakendamine või kustutamine.

Ctrl+2

Sildi Küsimus rakendamine või tühjendamine.

Ctrl+3

Sildi Jäta hilisemaks meelde rakendamine või tühjendamine.

Ctrl+4

Sildi Määratlus rakendamine või tühjendamine.

Ctrl+5

Sildi Esiletõst rakendamine või tühjendamine.

Ctrl+6

Rakendage või tühjendage silt Kontakt .

Ctrl+7

Sildi Aadress rakendamine või tühjendamine.

Ctrl+8

Sildi Telefoninumber rakendamine või tühjendamine.

Ctrl+9

Lehe algusse

Vaata ka

OneNote'i spikker & õppimine

Ekraanilugeri abil OneNote'is sirvimine ja navigeerimine

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

OneNote'i ekraanilugeri tugi

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Leidke lahendused levinud probleemidele või võtke ühendust klienditeenindajaga.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?
Kui klõpsate nuppu Edasta, kasutatakse teie tagasisidet Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. IT-administraator saab neid andmeid koguda. Privaatsusavaldus.

Täname tagasiside eest!

×