Seotud teemad
×
Ühiskasutus ja kaasautorlus
Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.
Ühiskasutus ja kaasautorlus

Esitluse kommentaaride lisamine, redigeerimine, peitmine või kustutamine

Kasutage kommentaare, kui soovite, et inimesed annaksid teie loodud esitlusele tagasisidet või kui kolleegid küsivad teie tagasisidet esitlusele. Kommentaar on märkus, mille saate manustada kirjale või slaidi sõnale või tervele slaidile.

Teie brauser ei toeta videot.

Kommentaari lisamine

 1. Valige Läbivaatus > Uus kommentaar. Või valige avatud paanil Kommentaarid suvand Uus.

 2. Tippige paani Kommentaarid väljal oma sõnum ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Kommentaari lisamine

Kommentaaride vaatamine ja neile vastamine

 1. Valige slaidil kommentaariikoon Ikoon Kommentaarid.

  Avaneb paan Kommentaarid ning kuvatakse selle slaidi kommentaarid.

 2. Kommentaarile vastamiseks valige Vasta.

 3. Klõpsake kommentaaride ja slaidide vahel liikumiseks nuppe Järgmine või Tagasi.

Kommentaari kustutamine

 • Valige paanil Kommentaarid kommentaar, mille soovite kustutada ja valige X.

 • Paremklõpsake slaidil kommentaariikooni Ikoon Kommentaarid ja valige Kustuta kommentaar.

Kommentaaride printimine

Saate lisada prinditavatele slaididele kommentaare.

 1. Valige Fail > Prindi.

 2. Valige jaotises Sätted teine rippmenüü. Veenduge, et kuvatava hüpikmenüü alumises osas oleks valitud suvand Prindi kommentaarid (või Prindi kommentaarid ja tindimärgistus).

Kommentaare saab redigeerida

Pidage meeles, et teistele on võimalik teie kommentaare redigeerida. Office‘i dokumendi kommentaarid talletatakse failis, seega kõigil, kellel on faili redigeerimisõigus, on võimalik teie kommentaari redigeerida.

Läbivaatus

1 Menüü Läbivaatus

2 Läbivaatuskäsud

3 Läbivaatuskommentaari pisipilti

4 Kommentaar

Soovitud peatüki avamiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool pealkiri.

 1. Tehke slaidil, millele soovite kommentaari lisada, ühte järgmistest.

  • Slaidil oleva teksti või objekti kohta kommentaari lisamiseks valige tekst või objekt.

  • Slaidile üldise kommentaari lisamiseks klõpsake slaidi.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kommentaarid nuppu Uus kommentaar.

 3. Tippige kommentaarid ja klõpsake seejärel väljaspool kommentaarivälja.

  Näpunäide.: Saate lisada tekstile, objektile või slaidile esitluses mitu kommentaari.

Esitluse läbivaatajad saavad redigeerida teiste läbivaatajate lisatud kommentaare, mille tulemusena muutuvad kommentaari pisipildi värv ja praeguse läbivaataja initsiaalid.

 1. Klõpsake läbivaatuskommentaari pisipilti (näidatud ülaltoodud pildil numbriga 3).

  Märkused: 

  • Läbivaatuskommentaari pisipilt sisaldab üldiselt kommentaari lisanud kasutaja initsiaale.

  • Kui läbivaatuskommentaari pisipilti pole näha, klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kommentaarid nuppu Kuva märgistus.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kommentaarid nuppu Redigeeri kommentaari.

 3. Tippige kommentaarid ja klõpsake seejärel väljaspool kommentaarivälja.

Esitluse läbivaatajad saavad kustutada teiste läbivaatajate lisatud kommentaare, mille tulemusena muutuvad kommentaari pisipildi värv ja praeguse läbivaataja initsiaalid.

 1. Klõpsake kommentaari, mille soovite kustutada.

 2. Klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kommentaarid nuppu Kustuta.

Kui soovite eemaldada slaidilt või oma esitluselt kõik kommentaarid, kustutage need kõik korraga. Klõpsake menüü Läbivaatus nupu Kustuta all olevat noolt ja siis valige soovitud toiming.

 • Kustuta kõik slaidi kommentaarid Kommentaarid eemaldatakse avatud slaidilt.

 • Kustuta kõik selle esitluse kommentaarid Kogu esitlusest eemaldatakse kõik kommentaarid.

 • Esitluses kommentaaride peitmiseks klõpsake menüüs Läbivaatus nuppu Kuva märgistus. Kommentaaride peidust välja toomiseks klõpsake uuesti nuppu Kuva märgistus.

 • Kommentaaride vahel liikumiseks klõpsake menüü Läbivaatus jaotises Kommentaarid nuppu Eelmine või Järgmine.

Saate lisada prinditavatele slaididele kommentaare.

 1. Valige Fail > Prindi.

 2. Valige jaotises Sätted teine rippmenüü. Veenduge, et kuvatava hüpikmenüü alumises osas oleks valitud suvand Prindi kommentaarid ja tindimärgistus.

Kommentaare saab redigeerida

Pidage meeles, et teistele on võimalik teie kommentaare redigeerida. Office‘i dokumendi kommentaarid talletatakse failis, seega kõigil, kellel on faili redigeerimisõigus, on võimalik teie kommentaari redigeerida.

Kommentaari lisamine

 1. Klõpsake navigeerimispaanil vaates Normal (Normaalvaates) slaidi, millele soovite lisada kommentaari.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  Toiming

  Toimimisviis

  Slaidil teksti või objekti kohta kommentaari lisamine

  Klõpsake teksti või objekti

  Slaidi kohta kommentaari lisamine

  Klõpsake slaidil

 3. Klõpsake menüü Review (Läbivaatus) nuppu New Comment (Uus kommentaar).

  Menüü Läbivaatus

 4. Tippige kommentaar ja klõpsake seejärel väljaspool kommentaarivälja.

  Kommentaari kuvamiseks klõpsake slaidil kommentaari pisipilti.

Kommentaaris kellegi sildiga märgistamine

See on ainult tellijatele mõeldud funktsioon See funktsioon on saadaval ainult Windowsi töölauaversiooni klientide Microsoft 365 tellijatele.

Kui kasutate dokumendi või esitluse kommentaarides kellegi nime @-sildiga, saab mainitud isik meili teel lingi teie kommentaarile. Lisateavet leiate teemast @-mainimise abil kommentaarides kellegi sildiga märgistamine.

Selle funktsiooni kasutamiseks on vajalik Maci jaoks ette nähtud Microsoft 365 rakendus PowerPoint versioon 16.24.

Kommentaaride redigeerimine

 1. Klõpsake navigeerimispaanil vaates Normal (Normaalvaates) slaidi, millele soovite lisada kommentaari.

 2. Klõpsake redigeeritaval slaidil kommentaari pisipilti.

 3. Klõpsake paanil Comments (Kommentaarid) kommentaari, mida soovite redigeerida ja klõpsake seejärel muudatuste tegemiseks uuesti, või klõpsake kommentaarile vastamiseks nuppu Reply (Vasta).

  Näpunäide.   Valige paanil Comments (Kommentaarid) vastava kommentaari nägemiseks slaidil kommentaari pisipilt.

Kommentaari teisaldamine

 1. Klõpsake navigeerimispaanil vaates Normal (Normaalvaates) slaidi, millele soovite lisada kommentaari.

 2. Valige ja lohistage kommentaari pisipilt samal slaidil teise asukohta.

Kommentaari kustutamine

 1. Klõpsake navigeerimispaanil vaates Normal (Normaalvaates) slaidi, millele soovite lisada kommentaari.

 2. Klõpsake kommentaari pisipilti, mille soovite kustutada.

 3. Klõpsake menüüs Review (Läbivaatus) nuppu Delete (Kustuta) ja seejärel taas nuppu Delete (Kustuta), või valige suvand, mis kustutab slaidilt või esitlusest kõik kommentaarid.

  Vali nupp Kustuta

  Näpunäide.   Kommentaare saate ka kustutada ka hoides all juhtklahvi (Ctrl) ning klõpsates samal ajal kommentaari ning klõpsates seejärel nuppu Delete (Kustuta).

Kommentaaride kuvamine või peitmine

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Tavaline.

 2. Klõpsake menüüs Review (Läbivaatus) käsku Show Comments (Kuva kommentaarid).

  Valige Kuva kommentaarid.

Kommentaaride printimine

PowerPoint for macOS ei toeta kommentaaride printimist. Kui soovite seda funktsiooni taotleda, saatke meile oma tagasiside, et aidata meil edaspidistes värskendustes uusi funktsioone tähtsustada. Lisateavet leiate teemast Kuidas anda tagasisidet Microsoft Office kohta?

Kommentaare saab redigeerida

Pidage meeles, et teistele on võimalik teie kommentaare redigeerida. Office‘i dokumendi kommentaarid talletatakse failis, seega kõigil, kellel on faili redigeerimisõigus, on võimalik teie kommentaari redigeerida.

Kui avate faili, millel on juba kommentaare, avaneb akna parempoolsel veerisel paan Kommentaarid. 

Vestlus kommentaaripaanil

Kommentaaritähised 

Vasakpoolsel slaidipisipiltide paanil näitavad väikesed kommentaaritähised, mille sees on kuvatud arvud, millistel slaididel on kommentaare. 

Arvudega tähised näitavad, et slaidile on lisatud kommentaare

Kommentaaripaani avamine

Klõpsake menüüs Läbivaatus valikut Kuva kommentaarid ja siis valikut Kommentaaripaan.

Kuva kommentaarid

Kommentaaride lisamine esitlusele

 1. Valige slaidil üksus, millele soovite kommentaari lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa nuppu Kommentaar.

  Windowsi kiirklahv: Ctrl+Alt+M

  MacOS-i kiirklahv: Mac-arvuti käsunupu ikooni pilt+Shift+M

 3. Sisestage oma kommentaar ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Kommentaarile vastamiseks klõpsake väljal Vasta ja sisestage väljale sõnum.

  • Kommentaarimull Keegi on kommentaari lisanud kuvatakse selle slaidiüksuse kõrvale, mida te kommenteerisite.

Kommentaaris kellegi sildiga märkimine

Kui kasutate dokumendi või esitluse kommentaarides kellegi nime @-sildiga, saab mainitud isik meili teel lingi teie kommentaarile. Lisateavet leiate teemast @-mainimise abil kommentaarides kellegi sildiga märgistamine.

See funktsioon on saadaval siis, kui logite sisse veebisaidile Office.com oma Microsoft 365 töö- või koolikontoga ja töötate esitlusega, mis on salvestatud SharePointi teeki või OneDrive töö või kooli jaoksisse.

Kommentaare saab redigeerida

Pidage meeles, et teistele on võimalik teie kommentaare redigeerida. Office‘i dokumendi kommentaarid talletatakse failis, seega kõigil, kellel on faili redigeerimisõigus, on võimalik teie kommentaari redigeerida.

Soovitud teema jaotisse liikumiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool pealkiri.

Kommentaaris kellegi sildiga märgistamine

See on ainult tellijatele mõeldud funktsioon See funktsioon on saadaval ainult Windowsi töölauaversiooni klientide Microsoft 365 tellijatele.

Kui kasutate dokumendi või esitluse kommentaarides kellegi nime @-sildiga, saab mainitud isik meili teel lingi teie kommentaarile. Lisateavet leiate teemast @-mainimise abil kommentaarides kellegi sildiga märgistamine.

Selle funktsiooni kasutamiseks on vajalik PowerPoint for Android versioon 16.0.11231.

 1. Valige kommentaaridega slaid.

 2. Puudutage nuppu Kommentaar Ikoon Kommentaarid, et avada lugemiseks ja vastamiseks paan Kommentaarid.

  Tööriistariba abil saate liikuda kommentaarides edasi ja tagasi, praegusele kommentaarile vastata või praeguse kommentaari kustutada:

  Kommentaaripaani tööriistariba

 1. Topeltklõpsake slaidi, mida soovite kommenteerida.

 2. Puudutage ujuval tööriistaribal nuppu Uus kommentaar.

  Rakenduse PowerPoint for Androidi ujuval tööriistaribal on käsk Uus kommentaar

  Paan Kommentaarid kuvatakse täisekraanvaates koos tühja kujuga, märkides teie nime ja kuupäeva.

 3. Tippige oma kommentaar. Klõpsake paani Kommentaarid suuruse muutmiseks nuppu Valmis ja muutke oma slaid jälle nähtavaks.

 4. Tööriistariba abil saate liikuda kommentaarides edasi ja tagasi:

  Kommentaaripaani tööriistariba

 1. Puudutage lindil menüüd Läbivaatus ja seejärel nuppu Kuva kommentaarid:

  Androidi tahvelarvutite jaoks mõeldud PowerPointi rakenduse lindi menüü Läbivaatus sisaldab nuppe kommentaaride kasutamiseks.

  Kuvatakse paan Kommentaarid.

 2. Kasutage lindi nuppe, et nende abil liikuda kommentaarides edasi ja tagasi.

 1. Topeltklõpsake slaidi, mida soovite kommenteerida.

 2. Puudutage lindil menüüd Läbivaatus ja seejärel nuppu Uus kommentaar:

  Androidi tahvelarvutite jaoks mõeldud PowerPointi rakenduse lindi menüü Läbivaatus sisaldab nuppe kommentaaride kasutamiseks.

  Kuvatakse paan Kommentaarid.

 3. Tippige oma kommentaar. Kui olete lõpetanud, puudutage paanil Kommentaarid nuppu Sule (X).

  Saate ka kasutada lindi nuppe, et nende abil liikuda kommentaarides edasi ja tagasi.

Kommentaaris kellegi sildiga märgistamine

See on ainult tellijatele mõeldud funktsioon See funktsioon on saadaval ainult Windowsi töölauaversiooni klientide Microsoft 365 tellijatele.

Kui kasutate dokumendi või esitluse kommentaarides kellegi nime @-sildiga, saab mainitud isik meili teel lingi teie kommentaarile.

(See funktsioon on saadaval versioonis 2.21 ja uuemates versioonides.)

Soovitud teema jaotisse liikumiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool pealkiri.

 1. Valige kommentaaridega slaid.

 2. Puudutage nuppu Kommentaar Ikoon Kommentaarid, et avada lugemiseks ja vastamiseks paan Kommentaarid.

  Tööriistariba abil saate liikuda kommentaarides edasi ja tagasi, praegusele kommentaarile vastata või praeguse kommentaari kustutada:

  Kommentaaride nupud iPhone'i jaoks mõeldud PowerPointis

 1. Topeltklõpsake slaidi, mida soovite kommenteerida.

 2. Puudutage ujuval tööriistaribal nuppu New Comment (Uus kommentaar) iPhone'i jaoks mõeldud PowerPointi nupp Uus kommentaar.

  Paan Kommentaarid kuvatakse täisekraanvaates koos tühja kujuga, märkides teie nime ja kuupäeva.

 3. Tippige oma kommentaar. Klõpsake paani Kommentaarid suuruse muutmiseks nuppu Valmis ja muutke oma slaid jälle nähtavaks.

 4. Tööriistariba abil saate liikuda kommentaarides edasi ja tagasi:

  Kommentaaripaani tööriistariba

 1. Valige kommentaaridega slaid.

 2. Puudutage nuppu Kommentaar Ikoon Kommentaarid, et avada lugemiseks ja vastamiseks paan Kommentaarid.

  Tööriistariba abil saate liikuda kommentaarides edasi ja tagasi, praegusele kommentaarile vastata või praeguse kommentaari kustutada:

  Kommentaaride nupud iPadi jaoks mõeldud PowerPointis

 1. Topeltklõpsake slaidi, mida soovite kommenteerida.

 2. Puudutage ujuval tööriistaribal nuppu Uus kommentaar.

  Rakenduse PowerPoint for Androidi ujuval tööriistaribal on käsk Uus kommentaar

  Paan Kommentaarid kuvatakse täisekraanvaates koos tühja kujuga, märkides teie nime ja kuupäeva.

 3. Tippige oma kommentaar. Klõpsake paani Kommentaarid suuruse muutmiseks nuppu Valmis ja muutke oma slaid jälle nähtavaks.

 4. Tööriistariba abil saate liikuda kommentaarides edasi ja tagasi:

  Kommentaaride nupud iPadi jaoks mõeldud PowerPointis

Soovitud teema jaotisse liikumiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool pealkiri.

 • Puudutage menüüs Läbivaatus käsku Kuva kommentaarid.

  Rakenduse PowerPoint Mobile for Windows 10 nupp Kuva kommentaarid.

  Seejärel avaneb kommentaaripaan, kus kuvatakse kõik kommentaarid, mis on juba esitlusele lisatud.

 1. Puudutage slaidi, mida soovite kommenteerida.

  Tööriistariba abil luua uue kommentaari, praeguse kommentaari kustutada ning liikuda kommentaarides edasi ja tagasi, praegusele kommentaarile vastata või praeguse kommentaari kustutada:

  Windows Mobile'i kommentaaride nupud: Loo uus kommentaar, Kustuta praegune kommentaar, Mine eelmisele kommentaarile ja Mine järgmisele kommentaarile

  Paan Kommentaarid kuvatakse koos tühja kujuga, märkides teie nime ja kuupäeva.

 2. Tippige oma kommentaar. Kui olete tippimise lõpetanud puudutage ekraani kuskilt mujalt.

Te ei saa lisada PowerPointis kommentaare Windows-tahvelarvuti abil.

 • Puudutage kommentaaripaanil vastatava kommentaari all välja Vasta ja hakake tippima.

Te ei saa vastata PowerPointis kommentaaridele Windows-tahvelarvuti abil.

Lisateave

Modernsed kommentaarid PowerPoint

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?
Kui klõpsate nuppu Edasta, kasutatakse teie tagasisidet Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. IT-administraator saab neid andmeid koguda. Privaatsusavaldus.

Täname tagasiside eest!

×