Loendites levinud valemite näited

Valemite kasutamine loendites arvutatud veergudes aitab lisada olemasolevaid veerge (nt hinna käibemaksu arvutamine). Neid saab kombineerida andmete programmiliselt valideerimiseks. Arvutatud veeru lisamiseks klõpsake nuppu + lisa veerg ja valige Veel.

Märkus.: Arvutuslikud väljad töötavad üksnes neile vastavas reas ja mõne muu rea väärtusele ning mõne muu loendi või teegi veergudele ei saa viidata. Valemites ei toetata otsinguvälju ja vastlisatud rea ID-d ei saa kasutada, kuna valemi töötlemisel pole ID-d veel olemas.

Kui pole määratud teisiti, siis valemite sisestamisel märksõnade ja tehtemärkide vahele tühikuid ei lisata.

Järgnev loend pole täielik. Kõigi valemite kuvamiseks lugege selle artikli lõpus tähestikulist loendit.

Soovitud teema jaotisse liikumiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool mõni pealkiri. 

Järgmisi valemeid saate kasutada tingimuslausete testimiseks, tagastamaks väärtuse „Jah“ või „Ei“; alternatiivse väärtuse (nt „OK“ või „Pole OK“) testimiseks või tagastamaks tühiväärtust tähistava tühiku või kriipsu.

Arvude suuruse võrdlemine

Selle võrdluse jaoks saate kasutada funktsiooni IF.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (võimalik tulem)

15000

9000

=[Veerg1]>[Veerg2]

Kas esimene veerg on suurema väärtusega kui teine veerg? (Jah.)

15000

9000

=IF([Veerg1]<=[Veerg2], "OK", "Pole OK")

Kas esimene veerg on väiksema väärtusega kui teine veerg või sellega võrdne? (Pole OK.)

Veergude sisu võrdlemise järel vastuseks loogikaväärtuse saamine

Tulemiks loogikaväärtuse („Jah“ või „Ei“) saamiseks saate kasutada funktsiooni AND, OR ja NOT.

Veerg1

Veerg2

Veerg3

Valem

Kirjeldus (võimalik tulem)

15

9

8

=AND([Veerg1]>[Veerg2], [Veerg1]<[Veerg3])

Kas 15 on suurem kui 9 ja väiksem kui 8? (Ei.)

15

9

8

=OR[Veerg1]>[Veerg2], [Veerg1]<[Veerg3])

Kas 15 on suurem kui 9 või väiksem kui 8? (Jah.)

15

9

8

=NOT([Veerg1]+[Veerg2]=24)

Kas 15 pluss 9 pole 24? (Ei.)

Arvutusliku tulemi saamiseks või mõne muu väärtuse (peale „Jah“ või „Ei“) tagastamiseks saate kasutada funktsiooni IF, AND ja OR.

Veerg1

Veerg2

Veerg3

Valem

Kirjeldus (võimalik tulem)

15

9

8

=IF([Veerg1]=15, "OK", "Pole OK")

Kui esimese veeru väärtus võrdub arvuga 15, tagastatakse väärtus „OK“. (OK.)

15

9

8

=IF(AND([Veerg1]>[Veerg2], [Veerg1]<[Veerg3]), "OK", "Pole OK")

Kui 15 on suurem kui 9 ja väiksem kui 8, tagastatakse väärtus „OK“. (Pole OK.)

15

9

8

=IF(OR([Veerg1]>[Veerg2], [Veerg1]<[Veerg3]), "OK", "Pole OK")

Kui 15 on suurem kui 9 või väiksem kui 8, tagastatakse väärtus „OK“. (OK.)

Nullide kuvamine tühikute või sidekriipsudena

Nulli kuvamiseks tehke lihtne arvutus. Tühiku või kriipsu kuvamiseks saate kasutada funktsiooni IF.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (võimalik tulem)

10

10

=[Veerg1]-[Veerg2]

Teine arv lahutatud esimesest (0)

15

9

=IF([Veerg1]-[Veerg2],„-“,[Veerg1]-[Veerg2])

Tagastab sidekriipsu, kui väärtus on null (-).

Veergude veaväärtuste peitmine

Kriipsu, väärtuse #N/A või „Pole“ kuvamiseks veaväärtusena saate kasutada funktsiooni ISERROR.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (võimalik tulem)

10

0

=[Veerg1]/[Veerg2]

Annab tulemuseks vea (#DIV/0).

10

0

=IF(ISERROR([Veerg1]/[Veerg2]),"Pole",[Veerg1]/[Veerg2])

Annab veaväärtuse korral tulemiks Pole.

10

0

=IF(ISERROR([Veerg1]/[Veerg2]),"-",[Veerg1]/[Veerg2])

Annab veaväärtuse korral tulemiks mõttekriipsu.

Tühjade väljade otsimine

Tühjade väljade leidmiseks saate kasutada valemit ISBLANK.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (võimalik tulem)

„Kompvekid“

=ISBLANK([Veerg1]

Kui tegu on tühiväärtusega või mitte, antakse vastuseks „Jah“ või „Ei“.

„Teras“

=IF(ISBLANK([Veerg1]), "Pole OK", "OK")

Sisestage oma valikud: esimene tähistab tühiväärtust, teine mitte.

IS-funktsioonide kohta leiate lisateavet artiklist IS-funktsioonid.

Järgmiste valemite abil saate teha kuupäeva- ja kellaajaväärtustel põhinevaid arvutusi (nt liita kuupäevaga päevade, kuude ja aastate arvu, arvutada kahe kuupäeva vahe ning teisendada aega kümnendväärtuseks).

Kuupäevade liitmine

Kuupäevaga teatud arvu päevade liitmiseks kasutage liitmismärki (+).

Märkus.: Kuupäevade muutmisel tuleb arvutusliku veeru tagastustüübiks määrata tüüp Kuupäev ja kellaaeg.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

9.6.2007

3

=[Veerg1]+[Veerg2]

Kuupäevaga 9.6.2007 liidetakse 3 päeva (12.6.2007).

10.12.2008

54

=[Veerg1]+[Veerg2]

Kuupäevaga 10.12.2008 liidetakse 54 päeva (2.2.2009).

Kuupäevaga teatud arvu kuude liitmiseks saate kasutada funktsiooni DATE, YEAR, MONTH ja DAY.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

9.6.2007

3

=DATE(YEAR([Veerg1]),MONTH([Veerg1])+[Veerg2],DAY([Veerg1]))

Kuupäevaga 9.6.2007 liidetakse 3 kuud (9.9.2007).

10.12.2008

25

=DATE(YEAR([Veerg1]),MONTH([Veerg1])+[Veerg2],DAY([Veerg1]))

Kuupäevaga 10.12.2008 liidetakse 25 kuud (1.10.2011).

Kuupäevaga teatud arvu aastate liitmiseks saate kasutada funktsiooni DATE, YEAR, MONTH ja DAY.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

9.6.2007

3

=DATE(YEAR([Veerg1])+[Veerg2],MONTH([Veerg1]),DAY([Veerg1]))

Kuupäevale 9.6.2007 liidetakse 3 aastat (9.6.2010).

10.12.2008

25

=DATE(YEAR([Veerg1])+[Veerg2],MONTH([Veerg1]),DAY([Veerg1]))

Kuupäevale 10.12.2008 liidetakse 25 aastat (10.12.2033).

Kuupäevaga teatud arvu aastate, kuude ja päevade liitmiseks saate kasutada funktsiooni DATE, YEAR, MONTH ja DAY.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

9.6.2007

=DATE(YEAR([Veerg1])+3,MONTH([Veerg1])+1,DAY([Veerg1])+5)

Kuupäevaga 9.6.2007 liidetakse 3 aastat, 1 kuud ja 5 päeva (14.7.2010).

10.12.2008

=DATE(YEAR([Veerg1])+1,MONTH([Veerg1])+7,DAY([Veerg1])+5)

Kuupäevaga 10.12.2008 liidetakse 1 aasta, 7 kuud ja 5 päeva (15.7.2010).

Kahe kuupäeva vahe arvutamine

Selle arvutuse tegemiseks saate kasutada funktsiooni DATEDIF.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

1. jaan 1995

15. juuni 1999

=DATEDIF([Veerg1], [Veerg2],"d")

Tagastatakse kahe kuupäeva vahele jäävate päevade arv (1626).

1. jaan 1995

15. juuni 1999

=DATEDIF([Veerg1], [Veerg2],"ym")

Tagastatakse kuupäevade vahele jäävate kuude arv, aastaid arvestamata (5).

1. jaan 1995

15. juuni 1999

=DATEDIF([Column1], [Column2],"yd")

Tagastatakse kuupäevade vahele jäävate päevade arv, aastaid arvestamata (165).

Kahe kellaaja vahe arvutamine

Tulemi esitamiseks standardkellaajavormingus (tunnid:minutid:sekundid) saate kasutada lahutamismärki (–) ja funktsiooni TEXT. Selleks et see meetod töötaks, ei tohi tundide arv olla suurem kui 24 ja sekundite arv suurem kui 60.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

9.6.2007 10:35

9.6.2007 15:30

=TEXT(Veerg2]-[Veerg1],"h")

Kahe kellaaja vahe tundides (4)

9.6.2007 10:35

9.6.2007 15:30

=TEXT([Veerg2]-[Veerg1],"h:mm")

Kahe kellaaja vahe tundides ja minutites (4:55)

9.6.2007 10:35

9.6.2007 15:30

=TEXT([Veerg2]-[Veerg1],"h:mm:ss")

Kahe kellaaja vahe tundides, minutites ja sekundites (4:55:00)

Tulemi kokkuvõtlikuks esitamiseks ühe ajaühikuna saate kasutada funktsiooni INT, HOUR, MINUTE või SECOND.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

9.6.2007 10:35

10.6.2007 15:50

=INT(([Veerg2]-[Veerg1])*24)

Kahe kellaaja vahe tundides kokku (28)

9.6.2007 10:35

10.6.2007 15:50

=INT(([Veerg2]-[Veerg1])*1440)

Kahe kellaaja vahe minutites kokku (1735)

9.6.2007 10:35

10.6.2007 15:50

=INT(([Veerg2]-[Veerg1])*86400)

Kahe kellaaja vahe sekundites kokku (104 100)

9.6.2007 10:35

10.6.2007 15:50

=HOUR([Veerg2]-[Veerg1])

Kahe kellaja vahe tundides, kui vahe on kuni 24 (4)

9.6.2007 10:35

10.6.2007 15:50

=MINUTE([Veerg2]-[Veerg1])

Kahe kellaja vahe minutites, kui vahe on kuni 60 (55)

9.6.2007 10:35

10.6.2007 15:50

=SECOND([Veerg2]-[Veerg1])

Kahe kellaja vahe sekundites, kui vahe on kuni 60 (0)

Kellaaegade teisendamine

Tundide teisendamiseks standardkellaajavormingust kümnendarvuks saate kasutada funktsiooni INT.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

10:35

=([Veerg1]-INT([Veerg1]))*24

Tundide arv alates 12:00 (10,583333)

12:15

=([Veerg1]-INT([Veerg1]))*24

Tunnid alates 12:00 (12,25)

Tundide teisendamiseks kümnendarvust standardkellaajavormingusse (tunnid:minutid:sekundid) saate kasutada jagamismärki ja funktsiooni TEXT.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

23:58

=TEXT(Veerg1/24, "hh:mm:ss")

Tundide, minutite ja sekundite arv alates 12:00 (00:59:55)

14:06

=TEXT(Veerg1/24, "h:mm")

Tundide ja minutite arv alates 12:00 (0:05)

Juliuse kuupäevade lisamine

Juliani kuupäev viitab kuupäevavormingule, mis on kombinatsioon praegusest aastast ja päevade arvust alates aasta algusest. Näiteks 1. jaanuar 2007 on 2007001 ja 31. detsember 2007 tähistab 2007365. See vorming ei põhine Juliani kalendril.

Kuupäeva teisendamiseks Juliuse kuupäevaks saate kasutada funktsiooni TEXT ja DATEVALUE.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

23.6.2007

=TEXT([Veerg1],"yy")&TEXT(([Veerg1]-DATEVALUE("1/1/"& TEXT([Veerg1],"yy"))+1),"000")

Kahekohalise aastaarvuga Juliuse kuupäev (07174)

23.6.2007

=TEXT([Veerg1],"yyyy")&TEXT(([Veerg1]-DATEVALUE("1/1/"&TEXT([Veerg1],"yy"))+1),"000")

Neljakohalise aastaarvuga Juliuse kuupäev (2007174)

Kuupäeva teisendamiseks astronoomias kasutatavaks Juliuse kuupäevaks saate kasutada konstanti 2415018,50. See valem töötab ainult kuupäevale 1.3.1901 järgnevate kuupäevade korral ja 1900-kuupäevasüsteemi kasutamisel.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

23.6.2007

=[Veerg1]+2415018,50

Astronoomias kasutatav Juliuse kuupäev (2454274,50)

Kuupäevade kuvamine nädalapäevadena

Kuupäevade teisendamiseks tekstina kuvatavaks nädalapäevadeks saate kasutada funktsiooni TEXT ja WEEKDAY.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (võimalik tulem)

19. veebr 2007

=TEXT(WEEKDAY([Veerg1]), "dddd")

Arvutatakse kuupäevale vastav nädalapäev ja tagastatakse päeva täielik nimi (esmaspäev).

3. jaan 2008

=TEXT(WEEKDAY([Veerg1]), "ddd")

Arvutatakse kuupäevale vastav nädalapäev ja tagastatakse päeva lühendatud nimi (N).

Järgmiste valemite abil saate teha mitmeid matemaatilisi arvutusi (nt arve liita, lahutada, korrutada ja jagada, arvutada arvude keskmise või mediaani, arve ümardada ja väärtusi loendada).

Arvude liitmine

Ühe rea vähemalt kahe veeru arvude liitmiseks saate kasutada liitmismärki (+) või funktsiooni SUM.

Veerg1

Veerg2

Veerg3

Valem

Kirjeldus (tulem)

6

5

4

=[Veerg1]+[Veerg2]+[Veerg3]

Liidetakse esimese kolme veeru väärtused (15).

6

5

4

=SUM([Veerg1],[Veerg2],[Veerg3])

Liidetakse esimese kolme veeru väärtused (15).

6

5

4

=SUM(IF([Veerg1]>[Veerg2], [Veerg1]-[Veerg2], 10), [Veerg3])

Kui esimese veeru väärtus on teise veeru väärtusest suurem, siis liidetakse vahe ja kolmanda veeru väärtus. Muidu liidetakse arvuga 10 kolmanda veeru väärtus (5).

Arvude lahutamine

Ühe rea vähemalt kahe veeru arvude lahutamiseks saate kasutada lahutamismärki (–) või negatiivsete arvudega funktsiooni SUM.

Veerg1

Veerg2

Veerg3

Valem

Kirjeldus (tulem)

15000

9000

–8000

=[Veerg1]-[Veerg2]

Lahutab arvu 9000 arvust 15 000 (6000).

15000

9000

–8000

=SUM([Veerg1], [Veerg2], [Veerg3])

Liidetakse esimese kolme veeru arvud, sh negatiivsed väärtused (16 000).

Kahe arvu vahe arvutamine protsendina

Saate kasutada lahutamismärki (–) ja jagamismärki (/) ning funktsiooni ABS.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

2342

2500

=([Veerg2]-[Veerg1])/ABS([Veerg1])

Protsendi muutus (6,75% või 0,0.06746)

Arvude korrutamine

Ühe rea vähemalt kahe veeru arvude korrutamiseks saate kasutada korrutusmärki (*) või funktsiooni PRODUCT.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

5

2

=[Veerg1]*[Veerg2]

Korrutatakse esimese kahe veeru arvud (10).

5

2

=PRODUCT([Veerg1], [Veerg2])

Korrutatakse esimese kahe veeru arvud (10).

5

2

=PRODUCT([Veerg1],[Veerg2],2)

Korrutatakse esimese kahe veeru arvud ja arv 2 (20).

Arvude jagamine

Ühe rea vähemalt kahe veeru arvu jagamiseks saate kasutada jagamismärki (/).

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

15000

12

=[Veerg1]/[Veerg2]

Arv 15 000 jagatakse arvuga 12 (1250).

15000

12

=([Veerg1]+10000)/[Veerg2]

Liidetakse 15 000 ja 10 000 ning jagatakse kogusumma arvuga 12 (2083).

Arvude keskmise väärtuse arvutamine

Keskmist nimetatakse ka keskväärtuseks. Ühe rea vähemalt kahe veeru arvude keskmise arvutamiseks saate kasutada funktsiooni AVERAGE.

Veerg1

Veerg2

Veerg3

Valem

Kirjeldus (tulem)

6

5

4

=AVERAGE([Veerg1], [Veerg2],[Veerg3])

Esimese kolme veeru arvude keskmine (5)

6

5

4

=AVERAGE(IF([Veerg1]>[Veerg2], [Veerg1]-[Veerg2], 10), [Veerg3])

Kui esimese veeru väärtus on teise veeru väärtusest suurem, siis arvutatakse vahe keskmine ja kolmanda veeru väärtus. Muidu arvutatakse arvu 10 ja kolmanda veeru keskmine väärtus (2,5).

Arvude mediaani arvutamine

Mediaan on järjestatud arvuvahemiku keskel asuv väärtus. Arvurühma mediaani arvutamiseks saate kasutada funktsiooni MEDIAN.

A

B

C

D

E

F

Valem

Kirjeldus (tulem)

10

7

9

27

0

4

=MEDIAN(A, B, C, D, E, F)

Esimese 6 veeru arvude mediaan (8)

Vahemiku suurima ja väikseima arvu arvutamine

Ühe rea vähemalt kahe veeru suurima või väikseima arvu arvutamiseks saate kasutada funktsiooni MIN ja MAX.

Veerg1

Veerg2

Veerg3

Valem

Kirjeldus (tulem)

10

7

9

=MIN([Veerg1], [Veerg2], [Veerg3])

Väikseim arv (7)

10

7

9

=MAX([Veerg1], [Veerg2], [Veerg3])

Suurim arv (10)

Väärtuste loendamine

Arvväärtuste loendamiseks saate kasutada funktsiooni COUNT.

Veerg1

Veerg2

Veerg3

Valem

Kirjeldus (tulem)

Õun

12.12.2007

=COUNT([Veerg1], [Veerg2], [Veerg3])

Loendatakse arvväärtusi sisaldavad veerud. Kuupäev, kellaaeg, tekst ja tühiväärtused jäetakse välja (0).

12 €

#DIV/0!

1,01

=COUNT([Veerg1], [Veerg2], [Veerg3])

Loendatakse arvväärtusi sisaldavad veerud, kuid vea- ja loogikaväärtused jäetakse välja (2).

Arvu suurendamine või vähendamine teatud protsendi võrra

Selle arvutuse tegemiseks saate kasutada protsendimärki (%).

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

23

3%

=[Veerg1]*(1+5%)

Esimese veeru arvu suurendatakse 5% võrra (24,15).

23

3%

=[Veerg1]*(1+[Veerg2])

Esimese veeru arvu suurendatakse teise veeru protsentuaalse väärtuse võrra: 3% (23,69).

23

3%

=[Veerg1]*(1-[Veerg2])

Esimese veeru arvu vähendatakse teise veeru protsentuaalse väärtuse võrra: 3% (22,31)

Arvu astendamine

Selle arvutuse tegemiseks saate kasutada astendusmärki (^) või funktsiooni POWER.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

5

2

=[Veerg1]^[Veerg2]

Arvutatakse arvu 5 ruut (25).

5

3

=POWER([Veerg1], [Veerg2])

Arvutatakse arvu 5 kuup (125).

Arvu ümardamine

Kui soovite arvu suuremaks ümardada, saate kasutada funktsiooni ROUNDUP, ODD ja EVEN.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

20,3

=ROUNDUP([Veerg1],0)

Ümardab arvu 20,3 ülespoole lähima täisarvuni (21).

–5,9

=ROUNDUP([Veerg1],0)

Arv –5,9 ümardatakse suuremaks lähima täisarvuni (–5).

12,5493

=ROUNDUP([Veerg1],2)

Arv 12,5493 ümardatakse suuremaks lähima sajandikuni (kahe komakoha võrra – 12,55).

20,3

=EVEN([Veerg1])

Arv 20,3 ümardatakse suuremaks lähima paarisarvuni (22).

20,3

=ODD([Veerg1])

Arv 20,3 ümardatakse suuremaks lähima paaritu arvuni (21).

Kui soovite arvu väiksemaks ümardada, saate kasutada funktsiooni ROUNDDOWN.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

20,3

=ROUNDDOWN([Veerg1],0)

Arv 20,3 ümardatakse väiksemaks lähima täisarvuni (20).

–5,9

=ROUNDDOWN([Veerg1],0)

Arv –5,9 ümardatakse väiksemaks lähima täisarvuni (6).

12,5493

=ROUNDDOWN([Veerg1],2)

Arv 12,5493 ümardatakse väiksemaks lähima sajandikuni (kahe komakoha võrra – 12,54).

Arvu ümardamiseks lähima arvuni või murruni saate kasutada funktsiooni ROUND.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

20,3

=ROUND([Veerg1],0)

Arv 20,3 ümardatakse väiksemaks, kuna murdarvuline osa on väiksem kui 0,5 (20).

5,9

=ROUND([Veerg1],0)

Arv 5,9 ümardatakse suuremaks, kuna murdarvuline osa on suurem kui 0,5 (6).

–5,9

=ROUND([Veerg1],0)

Arv 5,9 ümardatakse väiksemaks, kuna murdarvuline osa on väiksem kui –0,5 (6).

1,25

=ROUND([Veerg1], 1)

Arv ümardatakse lähima kümnendikuni (ühe kümnendkohani). Kuna ümardatav osa on 0,05 või suurem, ümardatakse arv suuremaks (tulem: 1,3).

30,452

=ROUND([Veerg1], 2)

Arv ümardatakse lähima sajandikuni (kahe kümnendkohani). Kuna ümardatav osa (0,002) on väiksem kui 0,005, ümardatakse arv väiksemaks (tulem: 30,45).

Arvu ümardamiseks nullist suurema tüvenumbrini saate kasutada funktsiooni ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT ja LEN.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

5492820

=ROUND([Veerg1],3-LEN(INT([Veerg1])))

Arv ümardatakse kolme tüvenumbrini (5 490 000).

22230

=ROUNDDOWN([Veerg1],3-LEN(INT([Veerg1])))

Tagumine arv ümardatakse kolme tüvenumbrini (22 200).

5492820

=ROUNDUP([Veerg1], 5-LEN(INT([Veerg1])))

Eesmine arv ümardatakse viie tüvenumbrini (5 492 900).

Järgmiste valemite abil saate teksti muuta (nt ühendada mitme veeru väärtusi, võrrelda veergude sisu, eemaldada märke, tühikuid ja korduvaid märke).

Teksti täheregistri muutmine

Teksti täheregistri muutmiseks saate kasutada funktsiooni UPPER, LOWER ja PROPER.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

aet Sepp

=UPPER([Veerg1])

Tekst muudetakse suurtäheliseks (AET SEPP).

aet Sepp

=LOWER([Veerg1])

Tekst muudetakse väiketäheliseks (aet sepp).

aet Sepp

=PROPER([Veerg1])

Teksti sõnaalguse tähed muudetakse suurtähtedeks (Aet Sepp).

Ees- ja perekonnanimede ühendamine

Ees- ja perekonnanime ühendamiseks saate kasutada ampersandi (&) ja funktsiooni CONCATENATE.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

Kert

Jõgi

=[Veerg1]&[Veerg2]

Ühendatakse kaks stringi (KertJõgi).

Kert

Jõgi

=[Veerg1]&" "&[Veerg2]

Kaks stringi ühendatakse ja eraldatakse tühikuga (Kert Jõgi).

Kert

Jõgi

=[Veerg2]&", "&[Veerg1]

Kaks stringi ühendatakse ning eraldatakse koma ja tühikuga (Jõgi, Kert).

Kert

Jõgi

=CONCATENATE([Veerg2], ",", [Veerg1])

Kaks stringi ühendatakse ja eraldatakse komaga (Jõgi,Kert).

Eri veergude teksti ja arvude ühendamine

Teksti ja arvude ühendamiseks saate kasutada funktsiooni CONCATENATE, ampersandi (&) või funktsiooni TEXT koos ampersandiga.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

Mägi

28

=[Veerg1]&" müüs "&[Veerg2]&" ühikut."

Sisust luuakse fraas (Mägi müüs 28 üksust).

Lill

40%

=[Veerg1]&" müüs "&TEXT([Veerg2],"0%")&" kogumüügist."

Sisust luuakse fraas (Lill müüs 40% kogumüügist).

Märkus.: Funktsiooniga TEXT lisatakse teise veeru vormindatud väärtus, mitte põhiväärtus 4.

Mägi

28

=CONCATENATE[Veerg1]," müüs ",[Veerg2]," ühikut."

Sisust luuakse fraas (Mägi müüs 28 üksust).

Teksti ühendamine kuupäeva- või kellaajaga

Teksti ühendamiseks kuupäeva- või kellaajaga saate kasutada funktsiooni TEXT koos ampersandiga (&).

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (tulem)

Arvelduskuupäev:

5. juuni 2007

="Kuupäevalause: "&TEXT([Veerg2], "d.mmmm yyyy")

Tekst ühendatakse kuupäevaga (kuupäevalause: 5. juuni 2007).

Arvelduskuupäev:

5. juuni 2007

=[Veerg1]&" "&TEXT([Veerg2], "d.mmmm.yyyy")

Ühes veerus ühendatakse eri veergudest pärit tekst ja kuupäev (arvelduskuupäev 5. juuni 2007).

Veergude sisu võrdlemine

Veergude omavaheliseks või väärtuste loendiga võrdlemiseks saate kasutada funktsiooni EXACT ja OR.

Veerg1

Veerg2

Valem

Kirjeldus (võimalik tulem)

BD122

BD123

=EXACT([Veerg1],[Veerg2])

Võrreldakse kahe esimese veeru sisu (ei).

BD122

BD123

=EXACT([Veerg1], "BD122")

Võrreldakse esimese veeru ja stringi „BD122“ sisu (jah).

Veeru väärtuse või väärtuse osa kindlale tekstile vastavuse kontrollimine

Kontrollimaks, kas veeru väärtus vastab täielikult või osaliselt konkreetsele tekstile, saate kasutada funktsiooni IF, FIND, SEARCH ja ISNUMBER.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (võimalik tulem)

Sepp

=IF([Veerg1]=„Sepp”, „OK“, „Pole OK“)

Kontrollitakse, kas esimeses veerus on väärtus Sepp (OK).

Sepp

=IF(ISNUMBER(FIND("s",[Veerg1])), "OK", "Pole OK")

Kontrollitakse, kas esimeses veerus on täht „s“ (OK).

BD123

=ISNUMBER(FIND("BD",[Veerg1]))

Kontrollitakse, kas esimeses veerus on tähed „BD“ (jah).

Mittetühjade veergude loendamine

Mittetühjade veergude loendamiseks saate kasutada funktsiooni COUNTA.

Veerg1

Veerg2

Veerg3

Valem

Kirjeldus (tulem)

Müük

19

=COUNTA([Veerg1], [Veerg2])

Loetletakse mittetühjad veerud (2).

Müük

19

=COUNTA([Veerg1], [Veerg2], [Veerg3])

Loetletakse mittetühjad veerud (2).

Märkide eemaldamine tekstist

Tekstist märkide eemaldamiseks saate kasutada funktsiooni LEN, LEFT ja RIGHT.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

A-vitamiin

=LEFT([Veerg1],LEN([Veerg1])–8)

Tagastab 2 (10–8) märki, alates vasakult (A-).

B1-vitamiin

=RIGHT([Veerg1], LEN([Veerg1])–9)

Tagastab 9 (11–2) märki, alates paremalt (vitamiin).

Veeru algusest ja lõpust tühikute eemaldamine

Veerult tühikute eemaldamiseks saate kasutada funktsiooni TRIM.

Veerg1

Valem

Kirjeldus (tulem)

  Tere päevast!

=TRIM([Veerg1])

Lause algusest ja lõpust eemaldatakse tühikud (Tere päevast!).

Märgi kordamine veerus

Veerus märgi kordamiseks saate kasutada funktsiooni REPT.

Valem

Kirjeldus (tulem)

=REPT(".",3)

Punkti korratakse 3 korda (...).

=REPT("-";10)

Sidekriipsu korratakse 10 korda (----------).

Funktsioonide tähestikuline loend

Järgmine on tähestikuline loend funktsioonide linkidest, mis on saadaval SharePoint kasutajatele. See hõlmab trigonomeetria-, statistika- ja finantsfunktsioone ning tingimus-, kuupäeva-, matemaatika- ja tekstivalemeid.

Funktsioon ABS

Funktsioon ACOS

Funktsioon ACOSH

Funktsioon AND

Funktsioon ASIN

Funktsioon ASINH

Funktsioon ATAN

Funktsioon ATAN2

Funktsioon AVERAGE

Funktsioon AVERAGEA

Funktsioon BETADIST

Funktsioon BETAINV

Funktsioon BINOMDIST

Funktsioon CEILING

Funktsioon CHAR

Funktsioon CHIDIST

Funktsioon CHOOSE

Funktsioon CODE

Funktsioon CONCATENATE

Funktsioon CONFIDENCE

Funktsioon COS

Funktsioon COUNT

Funktsioon COUNTA

Funktsioon CRITBINOM

Funktsioon DATE

Funktsioon DATEDIF

Funktsioon DATEVALUE

Funktsioon DAY

Funktsioon DAYS360

Funktsioon DDB

Funktsioon DEGREES

Funktsioon DOLLAR

Funktsioon EVEN

Funktsioon EXACT

Funktsioon EXPONDIST

Funktsioon FACT

Funktsioon FDIST

Funktsioon FIND

Funktsioon FINV

Funktsioon FISHER

Funktsioon FIXED

Funktsioon GAMMADIST

Funktsioon GAMMAINV

Funktsioon GAMMALN

Funktsioon GEOMEAN

Funktsioon HARMEAN

Funktsioon HOUR

Funktsioon HYPGEOMDIST

Funktsioon IF

Funktsioon INT

Funktsioon IPmt

IS-funktsioonid

Funktsioon LEFT

Funktsioon LEN

Funktsioon LN

Funktsioon LOG

Funktsioon LOG10

Funktsioon LOGINV

Funktsioon LOGNORMDIST

Funktsioon LOWER

Funktsioon MAX

Funktsioon Me

Funktsioon MEDIAN

Funktsioon MID

Funktsioon MIN

Funktsioon MINA

Funktsioon MINUTE

Funktsioon MOD

Funktsioon MONTH

Funktsioon NEGBINOMDIST

Funktsioon NORMDIST

Funktsioon NORMSDIST

Funktsioon NORMSINV

Funktsioon NOT

Funktsioon NPER

Funktsioon NPV

Funktsioon ODD

Funktsioon OR

Funktsioon PMT

Funktsioon POWER

Funktsioon PPMT

Funktsioon PRODUCT

Funktsioon PROPER

Funktsioon PV

Funktsioon RADIANS

Funktsioon REPLACE

Funktsioon REPT

Funktsioon RIGHT

Funktsioon ROUND

Funktsioon ROUNDDOWN

Funktsioon ROUNDUP

Funktsioon SEARCH

Funktsioon SECOND

Funktsioon SIGN

Funktsioon SIN

Funktsioon SINH

Funktsioon SQRT

Funktsioon STANDARDIZE

Funktsioon STDEVA

Funktsioon STDEVP

Funktsioon STDEVPA

Funktsioon SUM

Funktsioon SUMSQ

Funktsioon SYD

Funktsioon TANH

Funktsioon TDIST

Funktsioon TEXT

Funktsioon TIME

Funktsioon TINV

Funktsioon TODAY

Funktsioon TRIM

Funktsioon TRUE

Funktsioon UPPER

Funktsioon USDOLLAR

Funktsioon VALUE

Funktsioon VAR

Funktsioon VARA

Funktsioon VARP

Funktsioon VARPA

Funktsioon Weekday

Funktsioon WEIBULL

Funktsioon YEAR

Muud ressursid

Kui te ei näe, mida te siin teha püüate, vaadake, kas saate seda teha Excel. Siin on mõned täiendavad allikad. Kuna mõningates neist võidakse käsitleda varasemaid versioone, võivad kuvatavad kasutajaliidesed erineda. Näiteks on SharePoint menüü Saiditoimingud Sätted Sätted Office 365 sätete nupp – näeb välja hammasratta moodi ja asub teie nime kõrval .

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×