Sisukord
×

Saate Excelis millegi (nt kindla arvu või tekstistringi) otsimiseks kasutada otsingu- ja asendusfunktsioone. Saate otsinguüksuse otsida viitena või asendada selle millegi muuga. Otsinguterminitele saate lisada metamärke (nt küsimärke, tilde ja tärnid) või numbreid. Saate otsida rea ja veergude järgi, otsida kommentaaride või väärtuste hulgast ning töölehtedelt või tervetest töövihikutest.

Teie brauser ei toeta videot.

Otsimine

Millegi otsimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Fvõi valige Avaleht > Redigeerimine > Otsi & Valige >Otsi.

Märkus.: Järgmises näites klõpsasime kogu dialoogiboksi Otsing kuvamiseks >> nuppu Suvandid. Vaikimisi kuvatakse see koos peidetud suvanditega.

Dialoogiboksi Otsi käivitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F.

 1. Tippige väljale Otsimistüüp tekst või numbrid, mida soovite otsida, või klõpsake väljal Otsi mida: olevat noolt ja valige loendist viimatine otsinguüksus.

  Näpunäited: Otsingukriteeriumides saate kasutada metamärke ( küsimärk (?), tärn (*), tilde (~) .

  • Küsimärki (?) saate kasutada mis tahes üksiku märgi otsimiseks ( nt s?t leiab teksti "sat" ja "set".

  • Tärn (*) abil saate otsida mis tahes arvu märke (nt s*d leiab "kurba" ja "alustatud".

  • Kasutage küsimärkide, tärnide või muude tilde-märkide (nt fy91~) otsimiseks tildet (~), millele järgneb ?, *või ~? leiab "fy91?".

 2. Otsingu käivitamiseks klõpsakenuppu Otsi kõik või Otsi järgmine.

  Näpunäide.: Nupu Otsi kõik klõpsamiselloetletakse kõik otsitud kriteeriumide esinemiskorrad ja loendis kindla esinemiskorra klõpsamisel valite selle lahtri. Otsingu Otsi kõik tulemite sortimiseks klõpsake veerupäist.

 3. Otsingu täpsemaks>> klõpsake nuppu Suvandid.

  • Sees: Töölehelt või kogu töövihikust andmete otsimiseks valige Leht võiTöövihik.

  • Otsing: Saate valida, kas soovite otsida kas ridade järgi (vaikimisi) või Veergude kaupa.

  • Vaadake: Kindlate üksikasjadega andmete otsimiseks klõpsake väljal valikuid Valemid, Väärtused, Märkmedvõi Kommentaarid.

   Märkus.:  Valemid, väärtused,märkmedja kommentaarid on saadaval ainult vahekaardil Otsi; Vahekaardil Asenda on saadaval ainult valemid.

  • Erista juhtumit . Kontrollige seda, kui soovite otsida tundlikkusega andmeid.

  • Sobitage kogu lahtri sisuga. Märkige see ruut, kui soovite otsida lahtreid, mis sisaldavad ainult märke, mille tippisid väljale Otsi mida: .

 4. Kui soovite otsida teatud vorminguga teksti või arve, klõpsake nuppu Vorming ja siis tehke soovitud valikud dialoogiboksis Vorminguotsing.

  Näpunäide.: Kui soovite otsida kindla vorminguga lahtreid, kustutage väljalt Otsitav kõik kriteeriumid ja valige mõni selline lahter, milles sisalduvat vormingut soovite otsida. Klõpsake nupu Vorming kõrval olevat noolt, klõpsake käsku Vali vorming lahtrist ja seejärel klõpsake mõnda sellise vorminguga lahtrit, mida soovite otsida.

Asenda

Teksti või arvude asendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Hvõi valige Avaleht > Redigeerimine > Otsi & Valige > Asenda.

Märkus.: Järgmises näites klõpsasime kogu dialoogiboksi Otsing kuvamiseks >> nuppu Suvandid. Vaikimisi kuvatakse see koos peidetud suvanditega.

Dialoogiboksi Asendus käivitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+H.

 1. Tippige väljale Otsimistüüp tekst või numbrid, mida soovite otsida, või klõpsake väljal Otsi mida: olevat noolt ja valige loendist viimatine otsinguüksus.

  Näpunäited: Otsingukriteeriumides saate kasutada metamärke ( küsimärk (?), tärn (*), tilde (~) .

  • Küsimärki (?) saate kasutada mis tahes üksiku märgi otsimiseks ( nt s?t leiab teksti "sat" ja "set".

  • Tärn (*) abil saate otsida mis tahes arvu märke (nt s*d leiab "kurba" ja "alustatud".

  • Kasutage küsimärkide, tärnide või muude tilde-märkide (nt fy91~) otsimiseks tildet (~), millele järgneb ?, *või ~? leiab "fy91?".

 • Sisestage väljale Asendaja: tekst või numbrid, mida soovite otsinguteksti asendamiseks kasutada.

 1. Klõpsake nuppu Asenda kõik või Asenda.

  Näpunäide.: Nupu Asenda kõik klõpsamiselasendatakse kõik otsitud kriteeriumide esinemiskorrad, asendades samal ajal asendaja ühe korra korraga.

 2. Otsingu täpsemaks>> klõpsake nuppu Suvandid.

  • Sees: Töölehelt või kogu töövihikust andmete otsimiseks valige Leht võiTöövihik.

  • Otsing: Saate valida, kas soovite otsida kas ridade järgi (vaikimisi) või Veergude kaupa.

  • Vaadake: Kindlate üksikasjadega andmete otsimiseks klõpsake väljal valikuid Valemid, Väärtused, Märkmedvõi Kommentaarid.

   Märkus.:  Valemid, väärtused,märkmedja kommentaarid on saadaval ainult vahekaardil Otsi; Vahekaardil Asenda on saadaval ainult valemid.

  • Erista juhtumit . Kontrollige seda, kui soovite otsida tundlikkusega andmeid.

  • Sobitage kogu lahtri sisuga. Märkige see ruut, kui soovite otsida lahtreid, mis sisaldavad ainult märke, mille tippisid väljale Otsi mida: .

 3. Kui soovite otsida teatud vorminguga teksti või arve, klõpsake nuppu Vorming ja siis tehke soovitud valikud dialoogiboksis Vorminguotsing.

  Näpunäide.: Kui soovite otsida kindla vorminguga lahtreid, kustutage väljalt Otsitav kõik kriteeriumid ja valige mõni selline lahter, milles sisalduvat vormingut soovite otsida. Klõpsake nupu Vorming kõrval olevat noolt, klõpsake käsku Vali vorming lahtrist ja seejärel klõpsake mõnda sellise vorminguga lahtrit, mida soovite otsida.

Mac-arvutis teksti või numbrite otsimiseks või asendamiseks on kaks erinevat meetodit. Esimene on kasutada dialoogiboksi Otsi & Asendus. Teine võimalus on kasutada lindil otsinguriba.

Dialoogiboks & asendus

Otsinguriba ja -suvandid

Teksti või arvude asendamine töövihikus või töölehel, vajutades klahvikombinatsiooni Ctrl+H

Kui otsinguriba on aktiveeritud, klõpsake otsingusuvandite dialoogiboksi aktiveerimiseks suurendusklaasi

Millegi otsimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Fvõi avage Menüü Avaleht > Otsi & Valige > Otsi.

Töövihikust või töölehelt teksti või numbrite otsimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F

 1. Tippige väljale Otsimistüüp tekst või numbrid, mida soovite leida.

 2. Otsingu käivitamiseks klõpsake nuppu Otsi järgmine.

 3. Vajaduse korral saate otsingut veelgi määratleda.

  • Sees: Töölehelt või kogu töövihikust andmete otsimiseks valige Leht võiTöövihik.

  • Otsing: Saate valida, kas soovite otsida kas ridade järgi (vaikimisi) või Veergude kaupa.

  • Vaadake: Kindlate üksikasjadega andmete otsimiseks klõpsake väljal valikuid Valemid, Väärtused, Märkmedvõi Kommentaarid.

   Märkus.:  Valemid, väärtused,märkmedja kommentaarid on saadaval ainult vahekaardil Otsi; Vahekaardil Asenda on saadaval ainult valemid.

  • Erista juhtumit . Kontrollige seda, kui soovite otsida tundlikkusega andmeid.

  • Sobitage kogu lahtri sisuga. Märkige see ruut, kui soovite otsida lahtreid, mis sisaldavad ainult märke, mille tippisid väljale Otsi mida: .

Näpunäited: Otsingukriteeriumides saate kasutada metamärke ( küsimärk (?), tärn (*), tilde (~) .

 • Küsimärki (?) saate kasutada mis tahes üksiku märgi otsimiseks ( nt s?t leiab teksti "sat" ja "set".

 • Tärn (*) abil saate otsida mis tahes arvu märke (nt s*d leiab "kurba" ja "alustatud".

 • Kasutage küsimärkide, tärnide või muude tilde-märkide (nt fy91~) otsimiseks tildet (~), millele järgneb ?, *või ~? leiab "fy91?".

Teksti või arvude asendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Hvõi valige Avaleht > Otsi & Valige > Asenda.

Teksti või arvude asendamine töövihikus või töölehel, vajutades klahvikombinatsiooni Ctrl+H

 1. Tippige väljale Otsi mida tekst või numbrid, mida soovite leida.

 2. Sisestage väljale Asendaja tekst või numbrid, mida soovite otsinguteksti asendamiseks kasutada.

 3. Klõpsake nuppu Asenda või Asenda kõik.

  Näpunäide.: Nupu Asenda kõik klõpsamiselasendatakse kõik otsitud kriteeriumide esinemiskorrad, asendades samal ajal asendaja ühe korra korraga.

 4. Vajaduse korral saate otsingut veelgi määratleda.

  • Sees: Töölehelt või kogu töövihikust andmete otsimiseks valige Leht võiTöövihik.

  • Otsing: Saate valida, kas soovite otsida kas ridade järgi (vaikimisi) või Veergude kaupa.

  • Erista juhtumit . Kontrollige seda, kui soovite otsida tundlikkusega andmeid.

  • Sobitage kogu lahtri sisuga. Märkige see ruut, kui soovite otsida lahtreid, mis sisaldavad ainult märke, mille tippisid väljale Otsi mida: .

Näpunäited: Otsingukriteeriumides saate kasutada metamärke ( küsimärk (?), tärn (*), tilde (~) .

 • Küsimärki (?) saate kasutada mis tahes üksiku märgi otsimiseks ( nt s?t leiab teksti "sat" ja "set".

 • Tärn (*) abil saate otsida mis tahes arvu märke (nt s*d leiab "kurba" ja "alustatud".

 • Kasutage küsimärkide, tärnide või muude tilde-märkide (nt fy91~) otsimiseks tildet (~), millele järgneb ?, *või ~? leiab "fy91?".

 1. Klõpsake kogu lehest otsimiseks mis tahes lahtrit või valige otsimiseks kindel lahtrivahemik.

 2. Vajutage Mac-arvuti käsunupu ikooni pilt+F või klõpsake otsinguriba laiendamiseks ikooni ja seejärel tippige otsinguväljale Otsinguväli tekst või number, mida soovite leida.

  Näpunäited: Otsingukriteeriumides saate kasutada metamärke ( küsimärk (?), tärn (*), tilde (~) .

  • Küsimärki (?) saate kasutada mis tahes üksiku märgi otsimiseks ( nt s?t leiab teksti "sat" ja "set".

  • Tärn (*) abil saate otsida mis tahes arvu märke (nt s*d leiab "kurba" ja "alustatud".

  • Kasutage küsimärkide, tärnide või muude tilde-märkide (nt fy91~) otsimiseks tildet (~), millele järgneb ?, *või ~? leiab "fy91?".

 3. Vajutage sisestusklahvi (Return).

 4. Otsitud üksuse järgmise eksemplari leidmiseks klõpsake otsinguvälja ja vajutage sisestusklahvi (Return) või klõpsake dialoogiboksis Otsing nuppu Otsi järgmine.

  Näpunäide.: Saate pooleli otsingu tühistada, vajutades paoklahvi (ESC).

 5. Täiendavate otsingusuvandite määramiseks klõpsake suurendusklaasi ja seejärel käsku Otsi lehel võiOtsi töövihikus. Samuti saate valida suvandi Täpsemalt, mis käivitab dialoogiboksi Otsing.

 1. Klõpsake kogu lehest otsimiseks mis tahes lahtrit või valige otsimiseks kindel lahtrivahemik.

 2. Otsinguriba Mac-arvuti käsunupu ikooni piltvajutage klahvikombinatsiooni +F, seejärel tippige otsitav Otsinguväli otsinguväljale tekst või number.

  Näpunäited: Otsingukriteeriumides saate kasutada metamärke ( küsimärk (?), tärn (*), tilde (~) .

  • Küsimärki (?) saate kasutada mis tahes üksiku märgi otsimiseks ( nt s?t leiab teksti "sat" ja "set".

  • Tärn (*) abil saate otsida mis tahes arvu märke (nt s*d leiab "kurba" ja "alustatud".

  • Kasutage küsimärkide, tärnide või muude tilde-märkide (nt fy91~) otsimiseks tildet (~), millele järgneb ?, *või ~? leiab "fy91?".

 3. Klõpsake otsinguväljal suurendusklaasi ja seejärel nuppu Asenda.

 4. Tippige väljale Asendaja asendusmärgid.

  Välja Otsitav märkide asendamiseks mitte millegiga jätke väli Asendaja tühjaks.

 5. Klõpsake nuppu Otsi järgmine.

 6. Esiletõstetud esinemiskorra asendamiseks klõpsake nuppu Asenda.

  Lehel kõigi märkide esinemiskordade asendamiseks ilma neid esmalt läbi vaatamata klõpsake nuppu Asenda kõik.

  Näpunäide.: Lõpetate pooleli otsingu, vajutades paoklahvi (ESC).

 7. Täiendavate otsingusuvandite määramiseks klõpsake suurendusklaasi ja seejärel käsku Otsi lehel võiOtsi töövihikus. Samuti saate valida suvandi Täpsemalt, mis käivitab dialoogiboksi Asendus.

Otsimine

Millegi otsimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Fvõi valige Avaleht > Redigeerimine > Otsi & Valige >Otsi.

Märkus.: Järgmises näites klõpsasime kogu dialoogiboksi Otsing kuvamiseks> otsingusuvandeid. Vaikimisi kuvatakse see koos peidetud otsingusuvanditega.

Töövihikust või töölehelt teksti või numbrite otsimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F

 1. Tippige väljale Otsimistüüp tekst või numbrid, mida soovite leida.

  Näpunäited: Otsingukriteeriumides saate kasutada metamärke ( küsimärk (?), tärn (*), tilde (~) .

  • Küsimärki (?) saate kasutada mis tahes üksiku märgi otsimiseks ( nt s?t leiab teksti "sat" ja "set".

  • Tärn (*) abil saate otsida mis tahes arvu märke (nt s*d leiab "kurba" ja "alustatud".

  • Kasutage küsimärkide, tärnide või muude tilde-märkide (nt fy91~) otsimiseks tildet (~), millele järgneb ?, *või ~? leiab "fy91?".

 2. Otsingu käivitamiseks klõpsake nuppu Otsi järgmine või Otsi kõik.

  Näpunäide.: Nupu Otsi kõik klõpsamiselloetletakse kõik otsitud kriteeriumide esinemiskorrad ja loendis kindla esinemiskorra klõpsamisel valite selle lahtri. Otsingu Otsi kõik tulemite sortimiseks klõpsake veerupäist.

 3. Klõpsake > otsingusuvandeid, et otsingut vajaduse korral veelgi määratleda.

  • Sees: Teatud valiku andmete otsimiseks valige Valik. Töölehelt või kogu töövihikust andmete otsimiseks valige Leht võiTöövihik.

  • Suund: Saate valida, kas soovite otsida kas alla (vaikimisi) või Üles.

  • Erista juhtumit . Kontrollige seda, kui soovite otsida tundlikkusega andmeid.

  • Sobitage kogu lahtri sisuga. Märkige see ruut, kui soovite otsida lahtreid, mis sisaldavad ainult väljale Otsi mida tipitud märke.

Asenda

Teksti või arvude asendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Hvõi valige Avaleht > Redigeerimine > Otsi & Valige > Asenda.

Märkus.: Järgmises näites klõpsasime kogu dialoogiboksi Otsing kuvamiseks> otsingusuvandeid. Vaikimisi kuvatakse see koos peidetud otsingusuvanditega.

Teksti või arvude asendamine töövihikus või töölehel, vajutades klahvikombinatsiooni Ctrl+H

 1. Tippige väljale Otsimistüüp tekst või numbrid, mida soovite leida.

  Näpunäited: Otsingukriteeriumides saate kasutada metamärke ( küsimärk (?), tärn (*), tilde (~) .

  • Küsimärki (?) saate kasutada mis tahes üksiku märgi otsimiseks ( nt s?t leiab teksti "sat" ja "set".

  • Tärn (*) abil saate otsida mis tahes arvu märke (nt s*d leiab "kurba" ja "alustatud".

  • Kasutage küsimärkide, tärnide või muude tilde-märkide (nt fy91~) otsimiseks tildet (~), millele järgneb ?, *või ~? leiab "fy91?".

 2. Sisestage väljale Asendaja: tekst või numbrid, mida soovite otsinguteksti asendamiseks kasutada.

 3. Klõpsake nuppu Asenda või Asenda kõik.

  Näpunäide.: Nupu Asenda kõik klõpsamiselasendatakse kõik otsitud kriteeriumide esinemiskorrad, asendades samal ajal asendaja ühe korra korraga.

 4. Klõpsake > otsingusuvandeid, et otsingut vajaduse korral veelgi määratleda.

  • Sees: Teatud valiku andmete otsimiseks valige Valik. Töölehelt või kogu töövihikust andmete otsimiseks valige Leht võiTöövihik.

  • Suund: Saate valida, kas soovite otsida kas alla (vaikimisi) või Üles.

  • Erista juhtumit . Kontrollige seda, kui soovite otsida tundlikkusega andmeid.

  • Sobitage kogu lahtri sisuga. Märkige see ruut, kui soovite otsida lahtreid, mis sisaldavad ainult väljale Otsi mida tipitud märke.

Kas vajate rohkem abi?

Kui teil on küsimusi, saate need esitada Exceli tehnikakogukonnafoorumis, kus teile vastavad asjatundjad, või teistele kasutajatele Answersi kogukonnafoorumis.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie kasutuskogemust?

Täname tagasiside eest!

×