Sisukord
×

Saate diagrammile lisada trendijoone, et kuvada visuaalsed andmetrendid.

Märkus.: Need juhised kehtivad Office 2013 ja uuemate versioonide kohta. Kas otsite Office 2010 juhiseid?

Trendijoone lisamine

Teie brauser ei toeta videot.
 1. Valige soovitud diagramm.

 2. Valige diagrammi paremas ülaservas +.

 3. Valige Trendijoon.

  Märkus.: Excel kuvab suvandi Trendijoon ainult siis, kui valite diagrammi, kus on mitu andmesarja ilma andmesarja valimata.

 4. Valige dialoogiboksis Trendijoone lisamine soovitud andmesarjasuvandid ja klõpsake nuppu OK.

Trendijoone vormindamine

 1. Klõpsake diagrammi.

 2. Valige menüü Vorming jaotises Praegune valik ripploendist trendijoon.

 3. Klõpsake nuppu Vorminda valikut.

 4. Diagrammi trendijoone valimiseks valige paanil Trendijoone vormindamine trendijoone suvand. Trendijoone vormindamine on statistiline viis andmete mõõtmiseks:
  asetekst

 5. Määrake väljadel Edasi ja Tagasiväärtus, et oma andmeid tulevikus prognoosida.

Liikuva keskmise joone lisamine

Trendijoone saate vormindada liikuva keskmise joonega.

 1. Klõpsake diagrammi.

 2. Valige menüü Vorming jaotises Praegune valik ripploendist trendijoon.

 3. Klõpsake nuppu Vorminda valikut.

 4. Valige paanil Trendijoone vormindamine jaotises Trendijoone suvandidnupp Liiguv keskmine. Vajaduse korral määrake punktid.

  Märkus.: Liikuva keskmise trendijoone punktide arv võrdub sarja punktide koguarvu, miinus perioodi jaoks määratud arv.

Trendi või liikuva keskmise joone lisamine diagrammile Office 2010

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil andmesarja, millele soovite trendijoone või libiseva keskmise lisada, või tehke andmesarja valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   asetekst

 2. Märkus.: Kui valite mitme andmesarjaga diagrammi ilma andmesarja valimata, kuvatakse Excelis dialoogiboks Trendijoone lisamine. Klõpsake loendiboksis soovitud andmesarja ja seejärel nuppu OK.

 3. Klõpsake menüü Paigutus jaotise Analüüs nuppu Trendijoon.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 4. Tehke ühte järgmistest.

  1. Klõpsake eelnevalt kindlaks määratud trendijoone suvandit, mida soovite kasutada.

   Märkus.: Nii rakendatakse trendijoon ilma, et saaksite konkreetseid suvandeid valida.

  2. Valige Veel trendijoonesuvandeid ja klõpsake seejärel kategooria Trendijoone suvandid jaotises Trendi/regressiooni tüüp soovitud trendijoone tüüpi.

  Kasutatav tüüp

  Loodav üksus

  Lineaarne

  Lineaarne trendijoon kasutab joonele sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

  Lineaarne

  kus m on tõus ja b on äralõikepunkt.

  Logaritmiline

  Logaritmiline trendijoon kasutab punktide kaudu sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

  Logaritmiline

  kus c ja b on konstandid ning ln on naturaallogaritmi funktsioon.

  Polünoomne

  Polünoomne või kõverjooneline trendijoon kasutab punktide kaudu sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

  Polünoomne

  kus b ja c1.. c6 on konstandid.

  Astendus

  Astendustrendijoon kasutab punktide kaudu sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

  Astendus

  kus c ja b on konstandid.

  Märkus.: See suvand pole saadaval, kui andmed sisaldavad negatiivseid või nullväärtusi.

  Eksponentsiaalne

  Eksponentsiaalne trendijoon kasutab punktide kaudu sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

  Eksponentsiaalne

  kus c ja b on konstandid ning e on naturaallogaritmi alus.

  Märkus.: See suvand pole saadaval, kui andmed sisaldavad negatiivseid või nullväärtusi.

  Libisev keskmine

  Libisev keskmine trendijoon, millega kasutatakse järgmist võrrandit:MovingAverage

  Märkus.: Libiseva keskmise trendijoone punktide arv võrdub sarja punktide kogusumma ja teie poolt perioodi jaoks määratud punktide arvu vahega.

  R-ruudu väärtus

  See on diagrammis R-ruudu väärtust näitav trendijoon, mis kasutab järgmist võrrandit:

  RSquaredValue

  See trendijoonesuvand on saadaval dialoogiboksi Trendijoone lisamine või Trendijoone vorming vahekaardil Suvandid.

  Märkus.: Trendijoonega kuvatav R-ruudu väärtus pole kohandatud R-ruudu väärtus. Logaritmilise, astendus- ja eksponentsiaalse trendijoone korral kasutab Excel teisendatud regressioonimudelit.

  • Kui valite trendijoone Polünoomne, tippige väljale Järjestus sõltumatu muutuja kõrgeim astendaja.

  • Väärtuse Libisev keskmine valimisel tippige väljale Periood soovitavalt libiseva keskmise arvutamiseks kasutatav perioodide arv.

  • Kui lisate libiseva keskmise punktdiagrammile, põhineb libisev keskmine diagrammile kantud X-telje väärtuste järjestusel. Võib juhtuda, et soovitud tulemi saamiseks peate X-telje väärtused enne libiseva keskmise lisamist sortima.

  • Kui lisate joonele, veerule, alale või lintdiagrammile trendijoone, arvutatakse see eeldades, et X-telje väärtused on 1, 2, 3, 4, 5, 6 jne. See eeldus kehtib nii arvuliste kui ka tekstiliste X-telje väärtuste korral. Arvuliste X-telje väärtuste trendijoone aluseks võtmiseks tuleks kasutada punktdiagrammi.

  • Excel määrab trendijoonele automaatselt nime, kuid saate seda muuta. Klõpsake dialoogiboksi Trendijoone vorming kategooria Trendijoone suvandid jaotises Trendijoone nimi raadionuppu Kohandatud ja tippige seejärel nimi väljale Kohandatud.

Näpunäited: 

 • Saate luua ka libiseva keskmise, mis tasandab andmete kõikumise ja kuvab mustrit või trendi selgemalt.

 • Kui muudate diagrammi või andmesarja nii, et see enam seostatud trendijoont ei toeta, kui muudate näiteks diagrammi ruumiliseks või vahetate PivotChart-liigenddiagrammi aruande või seostuva PivotTable-liigendtabeli aruande vaadet, ei kuvata trendijoont enam diagrammil.

 • Ilma diagrammita jooneandmete puhul saate andmetele kõige sobivamate lineaarsete või eksponentsiaalsete joonte loomiseks kasutada automaattäitefunktsiooni või mõnda statistilist funktsiooni, nt GROWTH() or TREND().

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil trendijoont, mida soovite muuta, või tehke selle valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   asetekst

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ning klõpsake seejärel käsku Veel trendijoonesuvandeid.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 3. Trendijoone värvi, laadi või varjusuvandite muutmiseks klõpsake kategooriat Joone värv, Joone laad või Vari ja valige seejärel soovitud suvandid.

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil trendijoont, mida soovite muuta, või tehke selle valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   asetekst

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ning klõpsake seejärel käsku Veel trendijoonesuvandeid.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 3. Prognoosi hõlmatavate perioodide arvu määramiseks klõpsake jaotise Prognoos väljal Perioode edasi või Perioode tagasi soovitud numbrit.

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil trendijoont, mida soovite muuta, või tehke selle valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   asetekst

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ning klõpsake seejärel käsku Veel trendijoonesuvandeid.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 3. Märkige ruut Sea algordinaat= ja tippige seejärel ruutu Sea algordinaat= väärtus, millega määratakse vertikaalsel (väärtuste) teljel punkt, kus trendijoon lõikub teljega.

  Märkus.: Seda saab teha ainult siis, kui kasutate eksponentsiaalset, lineaarset või polünoomset trendijoont.

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil trendijoont, mida soovite muuta, või tehke selle valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   asetekst

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ning klõpsake seejärel käsku Veel trendijoonesuvandeid.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 3. Trendijoone võrrandi kuvamiseks diagrammil märkige ruut Kuva diagrammil võrrend.

  Märkus.: Libiseva keskmise korral trendijoone võrrandeid kuvada ei saa.

Näpunäide.: Trendijoone võrrand ümardatakse, et muuta see loetavamaks. Valitud trendijoone sildi kohtade arvu saate muuta dialoogiboksi Trendijoone sildi vormindamine vahekaardi Arv väljal Kümnendkohad. (Menüü Vorming, jaotise Praegune valik nupp Vorminda valikut).

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil trendijoont, mille kohta soovite R-ruudu väärtust kuvada, või tehke trendijoone valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   asetekst

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ning klõpsake seejärel käsku Veel trendijoonesuvandeid.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 3. Valige Trendijoone suvandid > Kuva diagrammil R-ruudu väärtus.

Märkus.: Libiseva keskmise korral ei saa kuvada ka R-ruudu väärtust.

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil trendijoont, mida soovite eemaldada, või tehke trendijoone valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   asetekst

 2. Tehke ühte järgmistest.

  1. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ning klõpsake seejärel käsku Pole.

   Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

  2. Vajutage kustutusklahvi Delete.

Näpunäide.: Trendijoone saate eemaldada ka kohe pärast diagrammile lisamist, klõpsates kiirpääsuribal Nupp „Võta tagasi“ nuppu Võta tagasi või vajutades klahvikombinatsiooni CTRL+Z.

Trendijoone lisamine

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Küljendivaade.

 2. Valige diagrammil andmesari, millele soovite trendijoone lisada, ja seejärel klõpsake vahekaarti Diagrammi kujundus. 

  Näiteks klõpsake joondiagrammil diagrammi ühte joont ja andmemarker valitud andmesari.

  Menüü Diagrammi kujundus

 3. Klõpsake menüü Diagrammi kujundus nuppu Lisa diagrammielement jaseejärel klõpsake nuppu Trendijoon.

  asetekst

 4. Valige trendijoone suvand või klõpsake nuppu Veel trendijoone suvandeid.

  asetekst

  Saate valida ühe järgmistest.

  • Eksponentsiaalne

  • Lineaarne

  • Logaritmiline

  • Polünoomne

  • Astendus

  • Libisev keskmine

  Samuti saate oma trendijoonele nime anda ja valida prognoosimissuvandid.

Trendijoone eemaldamine

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Küljendivaade.

 2. Klõpsake trendijoonega diagrammi ja seejärel vahekaarti Diagrammi kujundus.

  Menüü Diagrammi kujundus

 3. Klõpsake nuppu Lisa diagrammielement,klõpsake nuppu Trendijoonja seejärel nuppu Pole.

  asetekst

  Samuti võite klõpsata trendijoont ja vajutada kustutusklahvi (DELETE).

Teie brauser ei toeta videot.
 1. Lindi menüü Diagramm näitamiseks klõpsake diagrammil suvalist kohta.

 2. Diagrammivormingu suvandite avamiseks klõpsake nuppu Vorming.

  Exceli veebirakendus Diagrammivorming

 3. Avage sari, mida soovite kasutada trendijoone Trendijoon Exceli veebirakendus

 4. Kohandage trendijoont vastavalt oma vajadustele.

 5. Trendijoone kuvamiseks või peitmiseks kasutage lülitit.

NB!: Alates Excel versioonist 2005 kohandas Excel, kuidas see arvutab lineaarsete trendijoonte R2 väärtuse diagrammide puhul, kus trendijoone lõikepunkti väärtuseks on seatud null (0). See korrigeerimine parandab arvutused, mis andsid valed R2 väärtused, ja joondab R2 arvutuse funktsiooniga LINEST. Seetõttu võidakse varasemates versioonides varem loodud diagrammides kuvada erinevad R2 Excel väärtused. Lisateavet leiate teemast Diagrammi lineaarsete trendijoonte sisemiste arvutuste muudatused. 

Kas vajate rohkem abi?

Kui teil on küsimusi, saate need esitada Exceli tehnikakogukonnafoorumis, kus teile vastavad asjatundjad, või teistele kasutajatele Answersi kogukonnafoorumis.

Lisateave

Trendijoone suvandid Office

Diagrammi loomine algusest lõpuni

Diagrammielementide vormindamine

Diagrammile andmesiltide lisamine

Hankige Microsofti diagrammimallid

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie kasutuskogemust?

Täname tagasiside eest!

×