Access-sovelluksen toimintopainikkeiden käyttäminen

Tärkeää    Microsoft ei enää suosittele Access-WWW-sovellusten luomista ja käyttöä SharePointissa. Voit sen sijaan luoda koodittomia yritysratkaisuja verkkoon ja mobiililaitteisiin Microsoft Power-sovellusten avulla.

Kun luot Microsoft Access -sovelluksen tai käytät sitä, käytät toimintorivin toimintopainikkeita eri tehtäviin, kuten tietueiden lisäämiseen, muokkaamiseen tai poistamiseen. Toimintopainikkeet muistuttavat näkymän ohjausobjekteja. Jotkin toimintopainikkeet ovat ennalta määritettyjä, eikä niitä voi muuttaa tai poistaa, mutta voit myös lisätä toimintoriville mukautettuja toimintopainikkeita sovelluksen tarpeiden mukaan. Kussakin Access-sovelluksen näkymässä näkyy ne ennalta määritetyt toimintopainikkeet, joita voidaan käyttää kyseisessä näkymässä. Tässä artikkelissa esitellään ennalta määritetyt toimintopainikkeet ja kerrotaan, miten voit lisätä mukautettuja toimintopainikkeita näkymään. Jos sovelluksen kehittäjä on piilottanut toimintorivin, toimintopainikkeet eivät ole näkyvissä. Jos tietuelähteen asetuksena on Vain luku, toimintopainikkeet eivät ole käytettävissä, koska voit vain tarkastella tietoja.

Lisätietoja on ohjeartikkelissa Access-sovelluksen luominen.

Tämän artikkelin tiedot eivät koske Accessin työpöytäversion tietokantoja. Jos haluat lisätietoja lomakkeista ja siirtymistoiminnoista työpöytäversion tietokannoissa, lue ohjeet Access-lomakkeen luomiseen.

Sisältö

Yleistä

Näkymät ja toiminnot

Ennalta määritetyt toiminnot

Ennalta määritettyjen toimintojen käyttäminen

Tietueen lisääminen

Tietueen poistaminen

Tietueen muokkaaminen

Tietueen tallentaminen

Tietueen muutosten peruuttaminen

Lataa Exceliin

Toimintojen siirtäminen ja piilottaminen

Toimintorivin näyttäminen ja piilottaminen

Mukautettujen toimintojen luominen ja käyttäminen

Mukautetun toiminnon lisääminen

Mukautetun toiminnon muokkaaminen

Mukautetun toiminnon poistaminen

Mukautetun toiminnon poistamisen kumoaminen

Toimintopainikkeen siirtäminen toimintoriville

Yleiskatsaus

Toimintorivillä näytettävien toimintopainikkeiden tyyppi määräytyy kulloisenkin näkymän mukaan. Ennalta määritetyt toiminnot suorittavat automaattisesti tiettyjä tehtäviä. Näet toiminnon kuvauksen viemällä osoittimen toimintopainikkeen päälle. Seuraavassa kuvassa esitellään toimintorivin toiminnot ja niiden ominaisuudet:

Toiminnot:

Access-sovelluksen toimintorivin painikkeet

Ominaisuudet:

Lisää

Poista

Muokkaa

Tallenna

Peruuta

Accessiin on määritetty ennalta joitakin toimintoja, kuten Lisää, Poista ja Tallenna. Nämä toiminnot voidaan suorittaa vain siinä kontekstissa, jossa ne näkyvät. Jos poistat ennalta määritetyn toiminnon näkymästä, et voi lisätä sitä takaisin. Ennalta määritettyjä toimintoja ei voi muokata missään näkymätyypissä. Voit lisätä mukautettuja toimintoja useimpiin näkymiin – ohjeet tähän annetaan myöhemmin tässä artikkelissa. Seuraavassa osiossa saat ohjeet ennalta määritettyjen toimintojen käyttämiseen.

Taulukkonäkymissä on Lataa Exceliin -toimintopainike.

Sivun alkuun

Näkymät ja toiminnot

Access näyttää näkymän toimintorivissä tietyt ennalta määritetyt toimintopainikkeet sen mukaan, mitä tehtäviä kyseisessä näkymässä voi suorittaa. Seuraavassa taulukossa luetellaan eri näkymien toimintopainikeet ja kerrotaan, milloin ne ovat käytettävissä.

Luettelo:    Tämä näkymä sisältää eniten toimintoja. Lisää-, Poista-, Muokkaa-, Tallenna- ja Peruuta-toimintopainikkeet ovat käytettävissä luettelonäkymässä.

Ehto

Käytettävät toiminnot

Kun ensimmäisen tietue lisätään

Tallenna ja Peruuta

Kun käytössä on jo muita tietueita ja tietueita lisätään

Tallenna ja Peruuta

Luettaessa päivitettäviä tietoja

Lisää, Poista ja Muokkaa

Luettaessa ei-päivitettäviä tietoja

Ei mitään

Kun muokkaat tietuetta, mutta et ole vielä tehnyt mitään muutoksia

Peruuta

Kun muokkaat tietuetta ja sinulla on vahvistamattomia muutoksia

Tallenna ja Peruuta

Taulukkonäkymä   : Käytettävissä ovat Lisää-, Poista- ja Lataa Exceliin -toimintopainikkeet. Lisää- ja Poista-toiminnot ovat käytettävissä aina muulloin paitsi silloin, kun annat tietoja uuteen tietueeseen. Lataa Exceliin -toimintopainike on aina käytettävissä taulukkonäkymissä.

Yhteenvetonäkymä    : mitkään toimintopainikkeet eivät ole käytettävissä yhteenvetonäkymässä.

Tyhjä näkymä   : Tyhjien näkymien toimintorivillä näytetään toimintopainikkeita vain silloin, kun tietuelähteen ominaisuus on määritetty. Tyhjien näkymien toimintopainikkeet periytyvät luettelonäkymästä.

Huomautus: Ennalta määritetyt toimintopainikkeet eivät ole käytettävissä näkymässä, jos näkymä avataan ponnahdusikkunaan yhteenvetonäkymästä. Kun avaat näkymän ponnahdusikkunaan yhteenvetonäkymästä, Access estää tietojen päivittämisen.

Sivun alkuun

Ennalta määritetyt toiminnot

Access-sovelluksissa on kuusi ennalta määritettyä toimintopainiketta, jotka näkyvät toimintorivillä valitun näkymän mukaan. Näytettävien ennalta määritettyjen toimintojen määrä riippuu näkymätyypistä. Vaikka ennalta määritettyjä toimintopainikkeita ei voi muokata, voit muokata niiden järjestystä toimintorivillä tai piilottaa koko toimintorivin näkyvistä.

Huomautus: Toimintorivin piilottamista ei suositella, ellei sovelluksessasi ole muita vaihtoehtoisia siirtymistapoja.

Seuraavassa taulukossa kuvataan ennalta määritetyt toimintopainikkeet, niiden ominaisuudet sekä pikanäppäimet:

Painike

Toiminto

Pikanäppäin

Lisää tietue -painike toimintorivillä

Lisää uusi tietue

N tai Alt + N

Toimintorivin Poista tietue -toimintapainike

Poista tietue

Delete

Toimintorivin Muokkaa toimintoa -painike

Muokkaa tietuetta

E tai Alt + E

Toimintorivin Tallenna toiminto -painike

Tallenna tietue

Ctrl + S

Toimintorivin Peruuta toiminto -painike

Peruuta muutokset

ESC

Toimintorivin Lataa Exceliin -toimintopainike

Lataa Exceliin

Huomautus:  Kun luot uuden tyhjän näkymän Access-sovelluksessa, ennalta määritettyjä toimintopainikkeita ei näytetä, ennen kuin määrität näkymälle tietuelähteen.

Ennalta määritettyjen toimintojen käyttäminen

Tietueen lisääminen

Lisää uusi tietue -toimintopainike on käytettävissä luettelo- ja taulukkonäkymissä, jos näkymällä on päivitettävä tietuelähde. Lisää uusi tietue -toimintopainike on käytettävissä myös tyhjässä näkymässä, jos näkymälle on määritetty päivitettävä tietuelähde. Voit lisätä taulukkoon uuden tietueen Lisää-toimintopainikkeella. Voit käyttää toimintoa avoimessa Access-sovelluksessa seuraavasti:

 1. Napsauta luettelonäkymää. (Voit lisätä tietueita myös taulukkonäkymässä ja tyhjässä näkymässä.)

 2. Napsauta ominaisuuden painiketta ja valitse Avaa selaimessa.

  Ponnahdusvalikko, jossa näkyy valinnat Avaa selaimessa, Muokkaa, Nimeä uudelleen, Kopioi ja Poista

 3. Kun luettelonäkymä on avautunut selaimeen, napsauta Lisää Lisää tietue -painike toimintorivillä -painiketta. Tämän jälkeen näet kentät.

  Tietueen lisääminen luettelonäkymään

  Huomautus:  Tässä vaiheessa käytettävissä ovat vain Tallenna- ja Peruuta-toiminnot.

 4. Lisää uuden tietueen tiedot ja valitse sitten Tallenna Toimintorivin Tallenna toiminto -painike .

Voit lisätä lisää tietueita toistamalla vaiheet 3 ja 4.

Sivun alkuun

Tietueen poistaminen

Poista tietue -toimintopainike on käytettävissä luettelo- ja taulukkonäkymissä ja tyhjässä näkymässä, jos näkymällä on päivitettävä tietuelähde.

 1. Jos haluat poistaa tietueen, avaa taulukko joko taulukko- tai luettelonäkymässä tai tyhjässä näkymässä.

 2. Valitse tietue ja napsauta sitten Poista Toimintorivin Poista tietue -toimintapainike -toimintoa.

 3. Kun Access pyytää vahvistamaan poistamisen, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Jos haluat peruttaa poistamistoiminnon, valitse Ei.

  • Jos haluat jatkaa poistamistoimintoa, valitse Kyllä.

Poistamisen jälkeen tietue ei näy enää näkymässä, jolloin käyttäjä näkee seuraavat muutokset:

 • Poistettua tietuetta seuraava tietue näkyy korostettuna.

 • Jos taulukon viimeinen tietue poistettiin, edellinen tietue näkyy korostettuna.

 • Taulukon viimeinen tietue näytetään, ja jos muita tietueita ei ole, näkymä vaihtuu Ei tietueita -näkymään.

Sivun alkuun

Tietueen muokkaaminen

Muokkaa Toimintorivin Muokkaa toimintoa -painike -toimintopainike on käytettävissä vain luettelonäkymässä ja tyhjässä näkymässä, kun näkymällä on päivitettävä tietuelähde. Kun avaat luettelonäkymän tai tyhjän näkymän, Muokkaa-, Lisää- ja Poista-toimintopainikkeet ovat käytettävissä.

 1. Jos haluat muokata nykyistä tietuetta, avaa taulukko selaimessa luettelonäkymässä ja napsauta sitten Muokkaa-toimintopainiketta.

 2. Tee haluamasi muutokset ja napsauta sitten Tallenna-toimintopainiketta.

  Kun kentän tietoja aletaan muokata, Peruuta- ja Tallenna-toiminnot tulevat näkyviin.

Sivun alkuun

Tietueen tallentaminen

Tallenna tietue -toimintopainike on käytettävissä, kun olet muokannut tietoja luettelonäkymässä tai tyhjässä näkymässä. Kun napsautat Access-sovelluksen Tallenna tietue -toimintopainiketta, muokatut tiedot lähetetään palvelimeen. Jos tallennuksessa ilmenee ristiriita, Access näyttää virheilmoituksen.

Huomautus:  Tallenna tietue -toimintopainike ei ole käytettävissä, jos tietue on Vain luku -tilassa tai jos näkymän tietuelähde ei ole päivitettävissä.

Huomautus: Taulukkonäkymässä ei ole Tallenna tietue -toimintopainiketta, koska Access yrittää tallentaa tietuemuutokset automaattisesti, kun siirryt toiseen tietueeseen.

Sivun alkuun

Tietueen muutosten peruuttaminen

Voit peruuttaa minkä tahansa tietojen muokkauksen luettelonäkymässä ja tyhjässä näkymässä, jos tietueessa on tallentamattomia muutoksia ja näkymällä on päivitettävissä oleva tietuelähde.

Voit perua tietueeseen tehdyt muutokset heti niiden tekemisen jälkeen:

 • Napsauta Peruuta-toimintopainiketta. Äskettäin muokatuissa kentissä näytetään tietokantaan tallennetut arvot.

  Tallenna- ja Peruuta-toimintopainikkeet poistuvat käytöstä, jos peruutat toiminnon ja kentät siirtyvät Vain luku -tilaan.

Sivun alkuun

Lataa Exceliin

Taulukkonäkymässä voit ladata tietueita Access-sovelluksesta Exceliin.

Tietueiden lataaminen Exceliin:

 1. Kun sovellus on auki selaimessa, napsauta taulukkonäkymän kohtaa.

 2. Napsauta Lataa Exceliin Toimintorivin Lataa Exceliin -toimintopainike -toimintopainiketta.

  Lataa Exceliin -toimintopainike laskentataulukkonäkymässä

 3. Jos haluat avata Excel-taulukon, valitse Avaa. Jos haluat tallentaa taulukon kansioon, valitse Tallenna. Jos haluat peruuttaa tietueiden Exceliin lataamisen, valitse Peruuta.

 4. Excel näyttää tietueet taulukkonäkymästä.

  Excel-laskentataulukko, jossa näkyy kolme tietuetta kolmen sarakkeen alueella

  Vihje: Jos rajoitat näytettävien tietueiden määrää taulukkonäkymän suodatusasetuksilla, ennen kuin napsautat Lataa Exceliin -toimintopainiketta, Access lataa silti Exceliin kaikki tietueet näkymän tietuelähteestä. Jos haluat ladata pienemmän määrän tietueita, avaa taulukkonäkymä toisesta näkymästä AvaaPonnahdusikkuna-makrotoiminnolla ja suodata tietueet pienempään määrään Where-argumentilla. Jos napsautat Lataa Exceliin -toimintopainiketta taulukkonäkymässä tässä tapauksessa, Access lataa Exceliin vain suodatetut tietueet.

Huomautus: Lataa Exceliin -toimintopainiketta ei voi poistaa taulukkonäkymästä. Jos et halua näyttää tätä toimintopainiketta, sinun täytyy piilottaa toimintorivi taulukkonäkymässä.

Sivun alkuun

Toimintojen siirtäminen ja piilottaminen

Access näyttää kunkin näkymän toimintopainikkeet tietyssä määrätyssä järjestyksessä. Jos haluat muokata toimintopainikkeiden näyttöjärjestystä, napsauta haluamaasi toimintorivin painiketta pitkään ja vedä se haluamaasi uuteen sijaintiin. Toimintopainikkeiden järjestyksen muokkaaminen ei vaikuta niiden toimintaan Access-sovelluksessa. Välilehtien järjestys muuttuu automaattisesti painikkeiden uuden järjestyksen mukaan.

Jos poistat toimintopainikkeen näkymästä, et voi enää palauttaa sitä myöhemmin. Jos haluat palauttaa poistetun toimintopainikkeen, luo uusi näkymä.

Voit piilottaa toimintopainikkeita käyttöliittymämakroilla. Käytä AsetaOminaisuus-makrotoimintoa, valitse ominaisuusruudussa Näkyvissä ja anna arvoruudun arvoksi Kyllä tai Ei. Anna toimintopainikkeelle sopiva nimi Ohjausobjektin nimi -ruutuun. Voit tarkistaa mukautetun toiminnon nimen avaamalla näkymän Accessin suunnittelutilassa, napsauttamalla mukautettua toimintoa ja napsauttamalla sitten Tiedot-ominaisuuspainiketta. Näet mukautetun toiminnon nimen Ohjausobjektin nimi -ruudusta.

Toiminto

Toimintopainikkeen nimi

Lisää uusi tietue

addActionBarButton

Poista tietue

deleteActionBarButton

Muokkaa tietuetta

editActionBarButton

Tallenna tietue

saveActionBarButton

Peruuta muutokset

cancelActionBarButton

Huomautus: Taulukkonäkymässä et voi poistaa Lataa Exceliin -painiketta, siirtää sitä tai piilottaa sitä käyttöliittymämakroilla. Lataa Exceliin -toimintopainikkeen nimeä ei näytetä.

Lue ohjeet näkymän mukauttamiseen käyttöliittymämakron avulla.

Sivun alkuun

Toimintorivin näyttäminen ja piilottaminen

Jos sinulla on oikeudet muokata Access-sovelluksen ulkoasua, voit joko piilottaa tai näyttää koko toimintorivin tietyssä näkymässä. Jos piilotat näkymän toimintorivin, mitkään ennalta määritetyt tai mukautetut toimintopainikkeet eivät ole käytettävissä, kun avaat näkymän selaimessa.

Voit näyttää tai piilottaa toimintorivin toimimalla avatussa Access-sovelluksessa seuraavasti:

 1. Napsauta näkymää, jota haluat muokata. Voit valita tyhjän näkymän, luettelonäkymän tai taulukkonäkymän.

 2. Napsauta ominaisuuspainiketta ja avaa sitten näkymä muokkaustilassa valitsemalla Muokkaa.

 3. Napsauta näkymän Muotoilu-ominaisuuspainiketta.

  Toimintorivi näkyvissä -ominaisuus Muotoilu-valikossa

  Jos et löydä näkymän Muotoilu-ominaisuuspainiketta, napsauta hiirellä näkymän ruudukkoalueen tyhjää kohtaa, jossa ei ole yhtään ohjausobjektia.

 4. Jos haluat näyttää toimintorivin, valitse Toimintorivi näkyvissä -ominaisuusruudun arvoksi Näkyvissä. Jos haluat piilottaa toimintorivin, valitse Toimintorivi näkyvissä -ominaisuusruudun arvoksi Piilotettu.

 5. Tallenna näkymään tekemäsi muutokset.

Sivun alkuun

Mukautettujen toimintojen luominen ja käyttäminen

Jos sinulla on oikeus muuttaa Access-sovelluksen rakennetta, voit lisätä uusia toimintoja toimintoriville ja muokata sitä suorittamaan toimintoja napsautuksesta makroja käyttämällä. Voit myös muuttaa olemassa olevia makrotoimintoja Access-sovelluksen suunnittelutyökalulla.

Voit lisätä näkymään enintään seitsemän mukautettua toimintoa. Kun tämä määrä täyttyy, saat Accessilta ilmoituksen. Jos saat tämän ilmoituksen, voit silti lisätä uusia mukautettuja toimintoja, jos poistat joitain vanhoja.

Toisin kuin ennalta määritettyjä toimintoja, mukautettuja toimintoja voi luoda ja muokata. Voit myös valita itse mukautetun toiminnon kuvakkeen ja sen paikan toimintorivillä.

 • Jos haluat muokata mukautetun toiminnon sijaintia, napsauta haluamaasi mukautettua toimintopainiketta ja vedä se sitten uuteen paikkaan toimintorivillä. Välilehtien järjestys muuttuu automaattisesti painikkeiden uuden järjestyksen mukaan.

Mukautetun toiminnon lisääminen

 1. Avaa Access-sovellus, napsauta siirtymisruudussa hiiren kakkospainikkeella näkymää, johon haluat lisätä toiminnon, ja valitse sitten Avaa.

  Vihje: Jos siirtymisruutu ei ole näkyvissä, valitse Aloitus-välilehdessä Siirtymisruutu.

 2. Napsauta Lisää mukautettu toiminto -painiketta.

  Uuden mukautetun toiminnon lisääminen toimintoriville.

 3. Valitse mukautettu toiminto ja napsauta sitten Tiedot-ominaisuuspainiketta.

  Mukautettujen ohjausobjektien lisääminen Access-sovellukseen

 4. Voit mukauttaa toimintoa muuttamalla seuraavia ominaisuuksia:

  • Ohjausobjektin nimi: kirjoita tähän mukautetun toiminnon nimi.

  • Kuvake: napsauta oletuskuvakkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse haluamasi kuvake valikoimasta. Varmista, että valitset toiminnot, jota ei ole vielä toimintorivillä, tai muussa tapauksessa rivillä näkyy kaksi samaa kuvaketta.

  • Työkaluvihje: voit lisätä toiminnon lyhyen kuvauksen. Työkaluvihjeen lisääminen on vapaaehtoista, mutta siitä voi olla hyötyä muille käyttäjille, sillä he näkevät toiminnon kuvauksen napsauttamalla painiketta.

 5. Valitse Napsautettaessa ja lisää painikkeelle makrotoiminto.

 6. Napsauta makron välilehteä hiiren kakkospainikkeella, tallenna ja sulje se.

Lue ohjeet näkymän mukauttamiseen käyttöliittymämakron avulla.

Mukautetun toiminnon muokkaaminen

 1. Valitse toiminto napsauttamalla.

 2. Napsauta Tiedot-ominaisuuspainiketta ja tee tarvittavat muutokset.

Mukautetun toiminnon poistaminen

 • Valitse toiminto ja paina näppäimistön Delete-painiketta.

Voit myös valita ja poistaa useita mukautettuja toimintoja samanaikaisesti. Kun poistat toiminnon, sen kuvake poistuu toimintoriviltä mutta ei kuvakevalikoimasta.

Mukautetun toiminnon poistamisen kumoaminen

 • Napsauta pikatyökalurivin kumoamispainiketta ( Painikkeen kuva ).

Toimintorivin mukautetun toimintopainikkeen siirtäminen

 • Pidä painiketta painettuja ja vedä se uuteen toimintorivin kohtaan.

Sivun alkuun

Seuraavat vaiheet

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×