Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei
Valitse toinen tili.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.

Voit esikatsella dokumentin ennen sen tulostamista ja määrittää tulostettavat sivut.

Asiakirjan esikatselu ja tulostaminen

 1. Valitse Tiedosto-valikossa Tulosta.

 2. Voit esikatsella kutakin sivua osoittamalla esikatselun alareunassa olevia nuolia.

  Tulosta-valintaikkuna

  Jos et näe esikatselua Esiasetukset-kohdassa, valitse Kopiot ja sivut ja valitse Näytä pikaesikatselu -kohdan vieressä oleva ruutu.

 3. Valitse haluamasi kopioiden määrä ja muut haluamasi asetukset ja osoita sitten Tulosta-painiketta.

Tiettyjen sivujen tulostaminen

 1. Valitse Tiedosto-valikossa Tulosta.

 2. Voit tulostaa vain tietyt sivut Sivut-kohdassa toimimalla näin:

  • Voit tulostaa pikaesikatselussa näkyvän sivun valitsemalla Nykyinen sivu.

  • Voit tulostaa peräkkäiset sivut, esimerkiksi 1–3, valitsemalla Mistä ja lisäämällä sitten ensimmäisen ja viimeisen sivun numerot Mistä- ja Mihin-kohtiin.

  • Voit tulostaa yksittäisiä sivuja ja sivualueen (esimerkiksi sivun 3 ja sivut 4-6) samanaikaisesti valitsemalla Sivualue-kohdan ja lisäämällä sitten sivunumerot ja -alueet pilkuilla erotettuna (esim. 3, 4-6).

  Tulosta-valintaikkuna, jossa Sivut-osa on korostettuna

Tulostaminen paperin molemmille puolille

Kaksipuolinen tulostus on helpoin toteuttaa tulostimella, joka tukee kaksipuolista tulostamista. Voit tarkistaa käyttöoppaasta, tukeeko tulostin kaksipuolista tulostusta. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä tulostimen valmistajaan tai toimia seuraavasti:

 1. Valitse Tiedosto-valikossa Tulosta.

 2. Valitse Kopiot ja sivut ja valitse sitten Asettelu.

  Asettelun valitseminen Tulosta-valintaikkunassa

 3. Valitse Kaksipuolinen ja valitse sitten Pitkän reunan sidonta (jos haluat kääntää sivut pitkältä reunalta) tai Lyhyen reunan sidonta (jos haluat kääntää sivut lyhyeltä reunalta).

  Vaihtoehdon valitseminen Kaksipuolinen-valikossa

Jos tulostimessa ei voi käyttää automaattista kaksipuolista tulostusta, voit tulostaa paperin molemmille puolille manuaalisesti seuraavien ohjeiden mukaan.

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta.

 2. Valitse Kopiot ja sivut ja valitse sitten Microsoft Word.

 3. Valitse Vain parittomat sivut.

 4. Kun parittomat sivut on tulostettu, käännä tulostepino ympäri, aseta pino takaisin tulostimeen, toista vaiheet 1 ja 2 ja valitse sitten Vain parilliset sivut.

  Sen mukaan, millainen tulostinmalli on käytössäsi, voit joutua kiertämään papereita tai järjestämään ne uudelleen paperipinon toiselle sivulle tulostamista varten.

Vain parittomien tai parillisten sivujen tulostaminen

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta.

 2. Valitse Kopiot ja sivut ja valitse sitten Microsoft Word.

 3. Valitse Vain parittomat sivut tai Vain parilliset sivut.

Sivujen tulostaminen käänteisessä järjestyksessä

Jos tulostin pinoaa tulosteet lopusta alkuun, voit määrittää sivut tulostumaan oikeaan järjestykseen. Tulosta viimeiseltä sivulta alkava dokumentti seuraavasti.

 1. Valitse Word-valikosta Asetukset.

 2. Valitse Tulostus ja jakaminen -kohdasta Tulosta.

 3. Valitse Tulostusasetukset-kohdasta Käänteinen tulostusjärjestys -valintaneliö.

Asiakirjan tulostussuunnan muuttaminen

 1. Valitse Asettelu-välilehdessä Suunta ja valitse sitten Pysty tai Vaaka.

  Aseta reunukset, suunta ja koko napsauttamalla

 2. Valitse Tiedosto-valikossa Tulosta.

Tiettyjen sivujen tulostussuunnan muuttaminen

 1. Valitse kaikki teksti sivuilta, joiden tulostussuuntaa haluat muuttaa.

  Vihje: Jos haluat, että kaikkien kohdistimen jälkeen tulevien sivujen suunta vaihdetaan, tekstiä ei tarvitse valita, vaan voit osoittaa haluamaasi asiakirjan kohtaa. Valitse Muotoile-valikosta Asiakirja, valitse Sivun asetukset, valitse haluamasi suunta ja valitse sitten OK. Valitse Käytä-kohdasta Tästä eteenpäin.

 2. Valitse Muotoile-valikosta Tiedosto.

 3. Valitse valintataulun alaosassa Sivun asetukset.

 4. Valitse Suunta-kohdan vierestä haluamasi tulostussuunta ja valitse OK.

 5. Valitse Käytä-kohdan vierestä Valittu teksti ja valitse OK.

 6. Valitse Tiedosto-valikossa Tulosta.

Tietyn osan tulostussuunnan muuttaminen

Tärkeää: Jos haluat muuttaa tietyn osan tulostussuuntaa, asiakirjan on oltava jaettu osiin osanvaihdoilla. Katso, miten voit lisätä osanvaihtoja.

 1. Näytä tulostumattomat merkit, kuten kappalemerkki (¶), valitsemalla Aloitus-välilehdestä Näytä kaikki tulostumattomat merkit Kaikkien tulostumattomien merkkien näyttäminen.

  Näytä muokkausmerkinnät näkyy korostettuna Aloitus-välilehdessä
 2. Kaksoisnapsauta muutettavan osan jälkeen tulevaa osanvaihtoa.

  Osanvaihdot näyttävät tältä:

  Osanvaihdon kuva

 3. Valitse Sivun asetukset.

 4. Valitse Suunta-kohdan vierestä haluamasi tulostussuunta ja valitse OK.

 5. Valitse Käytä-kohdan vierestä Tässä osassa ja valitse OK.

 6. Valitse Tiedosto-valikossa Tulosta.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Osanvaihdon lisääminen, poistaminen tai muuttaminen

Asiakirjan tulostaminen

Paperikoon muuttaminen

Kuvan, tekstiruudun tai muun objektin siirtäminen, kiertäminen tai ryhmittäminen

Tärkeää:  Office for Mac 2011:tä ei enää tueta. Päivitä Microsoft 365:een, jotta voit tehdä yhteistyötä missä tahansa laitteessa ja jatkaa tuen vastaanottamista.

Päivitä nyt

Esikatselu ennen tulostamista

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta.

 2. Valitse Esikatselu.

Asiakirjan tulostaminen

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta.

 2. Valitse Tulostin-ponnahdusvalikosta tulostin, jota haluat käyttää.

 3. Valitse haluamasi asetukset, kuten sivujen määrä tai tulostettavat sivut, ja valitse Tulosta.

  Vihje: Jos Tulosta-valintaikkunassa ei näy muita tulostusvaihtoehtoja, osoita Tulostin-ponnahdusvalikon oikealla puolella olevaa sinistä alanuolta.

Tiettyjen sivujen tai osien tulostaminen

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta.

 2. Valitse Tulostin-ponnahdusvalikosta tulostin, jota haluat käyttää.

 3. Valitse Sivualue ja tee sitten Sivualue-ruudussa jokin seuraavista:

  Tulostettava alue

  Tee näin

  Muut kuin peräkkäiset sivut

  Erota sivunumerot toisistaan pilkulla. Jos joukossa on peräkkäisiä sivuja, lisää yhdysmerkki ensimmäisen ja viimeisen peräkkäisen sivun väliin.

  Jos esimerkiksi haluat tulostaa sivut 2, 4, 5, 6 ja 8, kirjoita 2,4-6,8.

  Kokonainen osa

  Kirjoita s ja sen jälkeen osan numero.

  Jos esimerkiksi haluat tulostaa osan 3, kirjoita s3.

  Ei-peräkkäiset osat

  Kirjoita s, osan numero, pilkku, sitten s ja seuraavan osan numero.

  Jos esimerkiksi haluat tulostaa osat 3 ja 5, kirjoita s3,s5.

  Tietty sivualue, joka ulottuu eri osiin

  Määritä tulostettava alue seuraavaan mallin mukaan: p ns n-p ns n. Tällöin p tulee aina sivunumeron eteen ja s osanumeron eteen.

  Jos esimerkiksi haluat tulostaa sivualueen, joka alkaa osan 3 sivulta 2 ja päättyy osan 5 sivulle 3, kirjoita p2s3-p3s5.

  Tietyssä osassa oleva sivualue

  Määritä tulostettava alue seuraavaan mallin mukaan: p ns n-p ns n. Tällöin p tulee aina sivunumeron eteen ja s osanumeron eteen.

  Jos esimerkiksi haluat tulostaa osasta 3 sivut 5–7, kirjoita p5s3-p7s3.

 4. Valitse Tulosta.

Tulostaminen paperin kummallekin puolelle (kaksipuolinen tulostus)

Kaksipuolinen tulostus on helpoin toteuttaa tulostimella, joka tukee kaksipuolista tulostamista. Voit yleensä selvittää käyttämäsi tulostimen käyttöoppaasta tai tulostimen ominaisuuksista, tukeeko tulostin kaksipuolista tulostamista. Joissakin tulostimissa voit valita vaihtoehdon, jossa dokumentti tulostuu automaattisesti paperin kummallekin puolelle (automaattinen kaksipuolinen tulostus). Joissakin tulostimissa voit valita vaihtoehdon, jossa lisäät paperin uudelleen tulostimeen sen toiselle puolelle tulostamista varten (manuaalinen kaksipuolinen tulostus). Jotkin tulostimet eivät tue lainkaan kaksipuolista tulostusta.

Vihje: Jos tulostin tukee kaksipuolista tulostusta, mutta tulostuksessa on ongelmia, valitse Kopiot ja sivut -ponnahdusvalikosta Asettelu. Varmista sitten Kaksipuolinen-ponnahdusvalikosta, että Ei käytössä -vaihtoehto ei ole valittuna.

Jos tulostimessa ei voi käyttää automaattista kaksipuolista tulostusta, voit tulostaa paperin molemmille puolille manuaalisesti seuraavien ohjeiden mukaan.

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta.

 2. Valitse Tulostin-ponnahdusvalikosta tulostin, jota haluat käyttää.

 3. Valitse Kopiot ja sivut -ponnahdusvalikosta Microsoft Word.

 4. Valitse Vain parittomat sivut.

 5. Kun parittomat sivut on tulostettu, käännä tulostepino ympäri, aseta pino takaisin tulostimeen, toista vaiheet 1–3 ja valitse sitten Vain parilliset sivut.

  Sen mukaan, millainen tulostinmalli on käytössäsi, voit joutua kiertämään papereita tai järjestämään ne uudelleen paperipinon toiselle sivulle tulostamista varten.

Vain parittomien tai parillisten sivujen tulostaminen

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Tulosta.

 2. Valitse Tulostin-ponnahdusvalikosta tulostin, jota haluat käyttää.

 3. Valitse Kopiot ja sivut -ponnahdusvalikosta Microsoft Word.

 4. Valitse Vain parittomat sivut tai Vain parilliset sivut.

Sivujen tulostaminen käänteisessä järjestyksessä

Jos tulostin pinoaa tulosteet lopusta alkuun, voit määrittää sivut tulostumaan oikeaan järjestykseen. Tulosta viimeiseltä sivulta alkava dokumentti seuraavasti.

 1. Valitse Word-valikosta Asetukset.

 2. Valitse Tulostus ja jakaminen -kohdasta Tulosta.

 3. Valitse Tulostusasetukset-kohdasta Käänteinen tulostusjärjestys -valintaneliö.

Asiakirjan tulostussuunnan muuttaminen

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Valitse Asettelu-välilehden Sivun asetukset -kohdasta Suunta ja valitse sitten Pysty tai Vaaka.

  Wordin asettelu -välilehti, Sivun asetukset -ryhmä

 3. Valitse Tiedosto-valikossa Tulosta.

Tiettyjen sivujen tulostussuunnan muuttaminen

 1. Valitse Näytä-valikosta Tulostusasettelu.

 2. Valitse kaikki teksti sivuilta, joiden tulostussuuntaa haluat muuttaa.

 3. Valitse Muotoile-valikosta Tiedosto.

 4. Valitse Sivun asetukset.

 5. Valitse Suunta-kohdasta haluamasi tulostussuunta ja valitse OK.

 6. Valitse Käytä-ponnahdusvalikosta Valitulla alueella ja valitse OK.

  Tarvittaessa osanvaihto lisätään ennen valitsemaasi tekstiä ja sen jälkeen. Word tekee tämän automaattisesti ja lisäksi muuttaa kyseisten osien suunnan.

 7. Valitse Tiedosto-valikossa Tulosta.

  Huomautus: Jos haluat, että kaikkien kohdistimen jälkeen tulevien sivujen suunta vaihdetaan, tekstiä ei tarvitse valita. Määritä tällöin kohdistimen sijainti osoittamalla haluamaasi dokumentin kohtaa. Valitse Muotoile-valikosta Tiedosto, valitse Sivun asetukset, valitse haluamasi suunta ja valitse Käytä-ponnahdusvalikosta Tästä eteenpäin.

Tietyn osan tulostussuunnan muuttaminen

Tärkeää: Jos haluat muuttaa tietyn osan tulostussuuntaa, asiakirjassa on oltava osanvaihtoja.

 1. Valitse Näytä-valikossa Tulostusasettelu.

 2. Näytä tulostumattomat merkit, kuten kappalemerkki (¶), valitsemalla Vakio-työkalupalkista Näytä kaikki tulostumattomat merkit Kaikkien tulostumattomien merkkien näyttäminen.

 3. Kaksoisosoita muutettavan osan jälkeen tulevaa osanvaihtoa.

 4. Valitse Sivun asetukset.

 5. Valitse Suunta-kohdasta haluamasi tulostussuunta ja valitse OK.

 6. Valitse Käytä-ponnahdusvalikosta Tässä osassa ja valitse OK.

  Word lisää tarvittaessa osanvaihdot valitsemiesi osien eteen ja niiden jälkeen ja muuttaa kyseisten osien suunnan.

 7. Valitse Tiedosto-valikossa Tulosta.

  Huomautus: Jos haluat, että kaikkien kohdistimen jälkeen tulevien sivujen suunta vaihdetaan, tekstiä ei tarvitse valita. Määritä tällöin kohdistimen sijainti osoittamalla haluamaasi dokumentin kohtaa. Valitse Muotoile-valikosta Tiedosto, valitse Sivun asetukset, valitse haluamasi suunta ja valitse Käytä-ponnahdusvalikosta Tästä eteenpäin.

Katso myös

Paperikoon muuttaminen

Osanvaihdon lisääminen, poistaminen tai muuttaminen

Kuvan, tekstiruudun tai muun objektin siirtäminen, kiertäminen tai ryhmittäminen

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi

Tutustu koulutusmateriaaliin >

Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa

Liity Microsoft Insider-käyttäjille >

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×