Aiheeseen liittyvää
×
Funktioiden yleiset käyttötavat
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Funktioiden yleiset käyttötavat

Kahden päivämäärän välisen eron laskeminen

Käytä PVMERO-funktiota, kun haluat laskea kahden päivämäärän välisen eron. Lisää ensin alkamispäivä soluun ja päättymispäivä toiseen soluun. Kirjoita sitten kaava, kuten jokin seuraavista.

Varoitus: Jos Aloituspäivä on suurempi kuin Lopetuspäivä, tuloksena on #LUKU!-virhe.

Ero päivinä

=PVM.JOS(D9;E9;"d"), jonka tulos on 856

Tässä esimerkissä alkamispäivä on solussa D9 ja päättymispäivä on E9. Kaava on F9-solussa. "d" palauttaa kahden päivämäärän välisten täysien päivien määrän.

Ero viikkoina

=(PVM.JOS(D13;E13;"d")/7) ja tulos: 122,29

Tässä esimerkissä alkamispäivä on solussa D13 ja lopetuspäivämäärä E13:ssa. "d" palauttaa päivien määrän. Huomaa kuitenkin /7 lopussa. Tämä jakaa päivien määrän 7:llä, koska viikossa on seitsemän päivää. Huomaa, että tulos on myös muotoiltava lukuna. Paina CTRL + 1. Valitse sitten > desimaalit: 2.

Ero kuukausina

=PVM.JOS(D5;E5;"m") ja tulos: 28

Tässä esimerkissä alkamispäivä on solussa D5 ja lopetuspäivämäärä E5-solussa. Kaavassa "m" palauttaa kahden päivän välisten täysien kuukausien määrän.

Ero vuosina

=PVM.JOS(D2;E2;"y") ja tulos: 2

Tässä esimerkissä alkamispäivä on solussa D2 ja lopetuspäivämäärä solussa E2. "y" palauttaa kahden päivän välisten täysien vuosien määrän.

Iän laskeminen kertyneillä vuosilla, kuukausilla ja päivillä

Voit myös laskea iän tai henkilön palveluajan. Tulos voi olla jokin kuten "2 vuotta, 4 kuukautta, 5 päivää".

1. Etsi vuosien kokonaismäärä PVMPVM.JOS-pvm:n avulla.

=PVM.JOS(D17,E17,"y") ja tulos: 2

Tässä esimerkissä alkamispäivä on solussa D17 ja päättymispäivä E17. Kaavassa "y" palauttaa kahden päivän välisten täysien vuosien määrän.

2. Voit etsiä kuukausia käyttämällä PVM.JOS-pvm uudelleen.

=PVM.JOS(D17,E17,"ym") ja tulos: 4

Käytä toisessa solussa PVM.JOS-kaavaa "ym"-parametrin kanssa. "ym" palauttaa viimeisen täyden vuoden jäljellä olevien kuukausien määrän.

3. Etsi päivät käyttämällä toista kaavaa.

=PVMERO(D17,E17,”md”) ja tulos: 5

Jäljellä olevien päivien määrä on nyt löydettävä. Tämä on tehtävä kirjoittamalla erityyppinen edellä esitetty kaava. Tämä kaava vähentää viimeisen päättyneen kuukauden ensimmäisen päivän (1.5.2016) solussa E17 olevasta alkuperäisestä viimeisestä päivästä (6.5.2016). Se tekee tämän seuraavasti: Ensin PÄIVÄYS-funktio luo päivämäärän (1.5.2016). Se luo sen solun E17 vuoden ja solun E17 kuukauden perusteella. Sitten tähän lisätään luku 1 ilmaisemaan kyseisen kuukauden ensimmäistä päivää. PÄIVÄYS-funktion tulos on 5.1.2016. Tämän jälkeen vähennämme tämän solun E17 alkuperäisestä päättymispäivästä, joka on 6.5.2016. 6.5.2016 miinus 1.5.2016 antaa tulokseksi viisi päivää.

Varoitus: PVMIF-argumenttia ei suositella, koska se saattaa laskea epätarkkoja tuloksia.

4. Valinnainen: Kolmen kaavan yhdistäminen yhteen.

=PVM.JOS(D17,E17,"y")&" vuotta, "&PVM.JOS(D17,E17,"ym")&" kuukautta, "&PVM.JOS(D17,E17,"md")&" päivää" ja tuloksena: 2 vuotta, 4 kuukautta, 5 päivää

Voit lisätä kaikki kolme laskutoimitusta yhteen soluun, kuten tässä esimerkissä. Käytä et-merkkejä, lainausmerkkejä ja tekstiä. Se on pidempi kaava, mutta ainakin se kaikki on yhdessä. Vihje: Lisää kaavaan rivinvaihdot painamalla näppäinyhdistelmää ALT+ENTER. Tämä helpottaa lukemista. Jos et näe koko kaavaa, paina näppäinyhdistelmää CTRL+VAIHTO+U.

Lataa Microsoftin esimerkkejä

Voit ladata esimerkkityökirjan, joka sisältää kaikki tämän artikkelin esimerkit. Voit seurata tai luoda omia kaavoja.

Lataa päivämäärän laskentaesimerkkejä

Muut päivämäärä- ja aikalaskutoimitukset

Kuten edellä mainittiin, PVMERO-funktio laskee alkamis- ja päättymispäivän välisen eron. Sen sijaan, että kirjoitat tietyt päivämäärät, voit käyttää myös TÄMÄ.PÄIVÄ()-funktiota kaavan sisällä. Kun käytät TÄMÄ.PÄIVÄ()-funktiota, Excel käyttää tietokoneen päivämäärää vastaavaa päivämäärää. Muista, että tämä muuttuu, kun tiedosto avataan uudelleen tulevana päivänä.

=PVM.JOS(TÄMÄ.PÄIVÄ();D28;"y") ja tulos: 984

Huomaa, että tämän kirjoittamisen aikana päivä oli 6. lokakuuta 2016.

Käytä TYÖPÄIVÄT-operaattoria. KANS KANSNIT-funktio, kun haluat laskea kahden päivämäärän välisten työpäivien määrän. Voit myös määrittää, että se jättää pois myös viikonloput ja lomat.

Ennen aloittamista: Päätä, haluatko jättää lomapäivät pois. Jos teet niin, kirjoita juhlapäivien luettelo erilliselle alueelle tai arkille. Lisää kukin lomapäivä omaan soluunsa. Valitse sitten kyseiset solut ja valitse Kaavat >Määritä nimi. Nimeä alue MyHolidays javalitse OK. Luo sitten kaava alla olevia ohjeita noudattamalla.

1. Kirjoita alkamis- ja päättymispäivä.

Solun D53 alkamispäivä on 1.1.2016. Päättymispäivä on solussa E53 on 31.12.2016

Tässä esimerkissä alkamispäivä on solussa D53 ja päättymispäivä solussa E53.

2. Kirjoita toiseen soluun kaava näin:

=TYÖPÄIVÄT. KANSNI(D53;E53;1) ja tulos: 261

Kirjoita edellä esitetyn esimerkin kaltaista kaavaa. Kaavan 1 määrittää lauantait ja sunnuntait viikonlopun päiviksi ja jättää ne pois summasta.

Huomautus: Excel 2007:ssä ei ole TYÖPÄIVÄT-operaattoria. KANS INTL-funktio. Siinä on kuitenkin TYÖPÄIVÄT. Edellä oleva esimerkki olisi seuraava Excel 2007: =TYÖPÄIVÄT(D53,E53). Älä määritä 1, koska TYÖPÄIVÄT olettaa viikonlopun olevan lauantai ja sunnuntai.

3. Muuta tarvittaessa 1.

IntelliSense-luettelo, jossa näkyy 2 – sunnuntai, maanantai; 3 – maanantai, tiistai ja niin edelleen

Jos viikonlopun päivät eivät ole lauantai ja sunnuntai, muuta numero 1 toiseen numeroon IntelliSense-luettelosta. Esimerkiksi 2 määrittää sunnuntait ja maanantait viikonlopun päiviksi.

Jos käytössäsi on Excel 2007, ohita tämä vaihe. Excel 2007:n TYÖPÄIVÄT-funktio olettaa aina, että viikonloppu on lauantai ja sunnuntai.

4. Kirjoita juhlapäiväalueen nimi.

=TYÖPÄIVÄT. KANSLI(D53;E53;1;MyHolidays) ja tulos: 252

Jos loit loma-alueen nimen yllä olevassa Ennen aloittamista -osassa, kirjoita se loppuun näin. Jos sinulla ei ole juhlapäiviä, voit jättää pilkku- ja MyHolidays-päivän pois. Jos käytössäsi on Excel 2007, edellä oleva esimerkki on seuraava: =TYÖPÄIVÄT(D53,E53,MyHolidays).

Vinkki: Jos et halua viitata juhlapäiväalueen nimeen, voit myös kirjoittaa alueen, kuten D35:E:39. Voit myös kirjoittaa jokaisen juhlapäiväsi kaavan sisään. Jos juhlapäiväsi ovat esimerkiksi 1.1.2016 ja 2.1.2016, kirjoita ne näin: =TYÖPÄIVÄT. INTL(D53;E53;1;{"1.1.2016";"2.1.2016"}). Excel 2007:ssä se näyttää tältä: =TYÖPÄIVÄT(D53,E53,{"1.1.2016","2.1.2016"})

Voit laskea kuluneen ajan vähentämällä ajan toisesta ajasta. Lisää ensin alkamisaika soluun ja päättymisaika toiseen soluun. Varmista, että kirjoitat koko ajan, mukaan lukien tunti, minuutit ja välin AM- tai PM-aikaa ennen. Tee näin:

1. Kirjoita alkamis- ja päättymisaika.

Alkamispäivä ja -aika: 7.15, Lopetuspäivä/-aika 16:30

Tässä esimerkissä alkamisaika on solussa D80 ja päättymisaika E80:ssä. Muista kirjoittaa tunti, minuutti ja välilyönti ennen AM- tai PM-näppäintä.

2. Määritä t:mm AM/PM-muoto.

Muotoile solut -valintaikkuna, Mukautettu-komento, t:mm AM/PM-tyyppi

Valitse molemmat päivämäärät ja paina näppäinyhdistelmää CTRL + 1 (tai Kuva MAC-komentopainikkeen kuvakkeesta + 1 Macissa). Varmista, että valitset Mukautettu>:mm AM/PM, jos sitä ei ole vielä määritetty.

3. Vähennä kaksi kertaa.

=E80-D80 ja tulos: 9:15

Vähennä toisessa solussa alkamisajan solu päättymisajan solusta.

4. Määritä t:mm-muoto.

Muotoile solut -valintaikkuna, Mukautettu-komento, h:mm-tyyppi

Paina CTRL + 1 (Mac-tietokoneessa Kuva MAC-komentopainikkeen kuvakkeesta + 1). Valitse Mukautettu > t:mm, jotta tulokseen ei sisälly AM ja PM.

Voit laskea kahden päivämäärän ja ajan välisen ajan vähentämällä toisen päivämäärästä. Kaikissa soluissa on kuitenkin käytettävä muotoilua, jotta Excel varmasti palauttaa haluamasi tuloksen.

1. Kirjoita kaksi koko päivämäärää ja aikaa.

Alkamispäivä 1.1.2016 13.00; Päättymispäivä 2.1.2016 14:00

Kirjoita yhteen soluun koko alkamispäivä ja -aika. Kirjoita toisessa solussa koko lopetuspäivä/-aika. Kussakin solussa pitäisi olla kuukausi, päivä, vuosi, tunti, minuutti ja välilyönti ennen AM- tai PM-aikaa.

2. Määritä muoto 14.3.2012.

Muotoile solut -valintaikkuna, Päivämäärä-komento, 14.3.2012 13:30

Valitse molemmat solut ja paina näppäinyhdistelmää CTRL + 1 (tai Kuva MAC-komentopainikkeen kuvakkeesta + 1 Macissa). Valitse sitten Päivämäärä > 14.3.2012 13:30. Tämä ei ole määritettävä päivämäärä, vaan vain esimerkki siitä, miltä muotoilu näyttää. Huomaa, että tätä muotoilua Excel 2016 aiemmissa versioissa voi olla erilainen esimerkkipäivämäärä, kuten 14.3.2001 13.30.

3. Vähennä nämä kaksi.

=E84-D84 ja tulos 1,041666667

Vähennä toisessa solussa alkamispäivä/-aika lopetuspäivämäärästä/-ajasta. Tulos näyttää luultavasti luvulta ja desimaaliluvulta. Korjaat ongelman seuraavassa vaiheessa.

4. Määritä [h]:mm-muoto.

Muotoile solut -valintaikkuna, Mukautettu-komento, [h]:mm-tyyppi

Paina CTRL + 1 (Mac-tietokoneessa Kuva MAC-komentopainikkeen kuvakkeesta + 1). Valitse Mukautettu. Kirjoita Tyyppi-ruutuun [h]:mm.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

PVM.JOS-funktio
TYÖPÄIVÄT.
KANSNIT-funktio
TYÖPÄIVÄT Lisää päivämäärä-ja
aikafunktioita Kahden ajan välisen eron laskeminen

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Office Insidersiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×