We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Näytönlukuohjelman käyttäminen sisällön lisäämiseen muistikirjoihin OneNotessa

Tämä artikkeli on tarkoitettu henkilöille, joilla on näkö- tai kognitiivisia toimintahäiriöitä ja jotka käyttävät näytönlukuohjelmaa, kuten Microsoft Lukijaa, JAWSia tai NVDA:taMicrosoft 365 tuotteiden kanssa. Tämä artikkeli on osa Microsoft 365 näytönlukuohjelman tukisisältöjoukkoa , josta löydät lisätietoja helppokäyttötoiminnoista sovelluksissamme. Yleisiä ohjeita on kphteessa Microsoft-tuki home.

Voit lisätä OneNote näppäimistön ja näytönlukuohjelman avulla erilaisia sisältöjä muistiinpanoihisi, kuten Excel työkirjoja ja muita tiedostoja, taulukoita, kuvia ja tallenteita. Microsoft on testannut sen Lukijan, JAWSin ja NVDA:n kanssa, mutta se saattaa toimia muidenkin näytönlukuohjelmien kanssa, kunhan ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyyden standardeja ja tekniikoita.

Huomautukset: 

Sisältö

Tiedoston lisääminen

Kun lisäät tiedoston (kuten Microsoft #x1 tiedoston) sivulle OneNote sijoittaa kyseisen tiedoston kopion muistiinpanoihisi. Tiedosto näkyy kuvakkeena, ja voit avata tiedoston ja muokata sen sisältöä valitsemalla kuvakkeen.

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin sivulle, johon haluat lisätä tiedoston.

 2. Avaa Valitse tiedosto tai lisättävä tiedostojoukko -valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N, F. Kohdistus on Tiedostonimi-kentässä.

 3. Siirry lisättävään tiedostoon. Siirry valintaikkunan osissa sarkaimella tai näppäinyhdistelmällä Vaihto+Sarkain, siirry osassa nuolinäppäimillä ja avaa kansio painamalla Enter-näppäintä.

 4. Kun olet liitettävän tiedoston kohdalla, paina Enter-näppäintä.

 5. Lisää tiedosto -valintaikkuna avautuu. Siirry valintaikkunassa ylä- ja alanuolinäppäimillä. Valintaikkunan asetukset saattavat vaihdella liitettävän tiedoston tyypin mukaan. Kuulet asetukset siirtyessäsi.

 6. Lisää tiedosto painamalla Enter-näppäintä.

Liitetyt tiedostot tallennetaan osana niihin liittyvää muistikirjaa. Jos siirrät muistikirjan johonkin toiseen sijaintiin, kaikki lisätyt tiedostot siirretään muistikirjan mukana.

Taulukon lisääminen

Taulukot voivat helpottaa tietojen löytämistä ja lukemista. Perustaulukon lisääminen OneNotessa on helppoa ja nopeaa.

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin johonkin kohtaan sillä sivulla, jolle haluat lisätä taulukon.

 2. Avaa Taulukko-valikko painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N, T.

 3. Valitse taulukon koko nuolinäppäimillä. Kuulet valittuna olevan taulukon koon siirtyessäsi. Kun kuulet haluamasi koon, paina Enter-näppäintä.

  Taulukko lisätään, ja kohdistus on taulukon ensimmäisessä solussa. Lukijan ja NVDA:n avulla kuulet "Taulukko lisätty" ja sen jälkeen taulukon sarakkeiden ja rivien määrän. JAWSissa kuulet "Sisältölohko" ja sitten "Nimetön taulukko, solu".

Tunnisteiden lisääminen

Tunnisteiden avulla voit luokitella ja priorisoida muistiinpanoja OneNotessa. Voit merkitä mitä tahansa yhdestä tekstirivistä kokonaiseen kappaleeseen.

 1. Siirrä kohdistin sen rivin alkuun, johon haluat lisätä tunnisteen.

 2. Avaa Tunnisteet-valikko painamalla Alt+H, T.

 3. Voit siirtyä vaihtoehdosta toiseen ylä- ja alanuolinäppäimellä. Kuulet asetukset siirtyessäsi.

 4. Valitse painamalla Enter-näppäintä.

Vihje: Voit etsiä merkittyjä muistiinpanoja avainsanan ja luokan perusteella. Voit hakea painamalla näppäinyhdistelmää Alt+H, G. Tunnisteiden yhteenveto -ruutu avautuu. Jos et kuule viestiä "Ryhmittele tunnisteetperuste, yhdistelmäruutu", paina sarkainta, kunnes kuulet sen. Avaa sitten vaihtoehtojen luettelo painamalla alanuolinäppäintä ja selaa vaihtoehtoja painamalla alanuolinäppäintä toistuvasti. Valitse painamalla Enter-näppäintä. Siirry tunnisteluetteloon painamalla sarkainta, kunnes kuulet tunnisteella merkityt tekstit. Siirrä kohdistus muistikirjan merkittyihin muistiinpanoihin painamalla Enter-näppäintä ja siirrä sitten kohdistin kyseiseen kohtaan sivulla painamalla Esc-näppäintä.

Luetteloiden lisääminen

Voit järjestää tekstin ja helpottaa lukemista lisäämällä luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon.

Luettelomerkeillä varustetun luettelon lisääminen

Käytä luettelomerkkimuotoilua luetteloissa, joiden kohtien ei tarvitse olla missään tietyssä järjestyksessä.

 1. Aseta kohdistin kohtaan, josta haluat aloittaa luettelon.

 2. Kirjoita * (tähti) ja paina välinäppäintä. OneNote aloittaa luettelomerkityn luettelon automaattisesti.

 3. Kirjoita luettelokohteen teksti.

 4. Aloita uusi luettelokohde painamalla Enter-näppäintä.

Numeroidun luettelon lisääminen

Käytä numeromuotoilua, kun haluat luoda järjestetyn luettelon, jossa asiat esitetään peräkkäin.

 1. Aseta kohdistin kohtaan, josta haluat aloittaa luettelon.

 2. Kirjoita 1. (numero yksi ja piste) ja paina välinäppäintä. OneNote aloittaa järjestetyn luettelon automaattisesti.

 3. Kirjoita luettelokohteen teksti.

 4. Aloita uusi luettelokohde painamalla Enter-näppäintä.

Kuvan lisääminen tiedostosta

 1. Aseta kohdistin kohtaan, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Avaa Lisää kuva -valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N, P.

 3. Siirry kuvaan, jonka haluat lisätä. Siirry valintaikkunan osissa sarkaimella tai näppäinyhdistelmällä Vaihto+Sarkain, siirry osassa nuolinäppäimillä ja avaa kansio painamalla Enter-näppäintä.

 4. Kun olet haluamasi kuvan kohdalla, lisää se painamalla Enter-näppäintä.

Excel työkirjan upottaminen

Tämä vaihtoehto luo työkirjasta kopion ja lisää työkirjan staattisen kuvan muistiinpanoihin. Kuvan yläpuolella on kuvake, joka on linkki työkirjan täydellisesti toimivaan versioon Excelissä.

 1. Aseta kohdistin kohtaan, johon haluat upottaa Excel-työkirjan.

 2. Avaa Laskentataulukko-valikko painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N, X. Aiemmin luotu Excel-laskentataulukko -vaihtoehto on valittuna. Paina Enter-näppäintä.

  Vihje: Voit myös luoda uuden laskentataulukon. Voit luoda ja upottaa uuden painamalla alanuolinäppäintä ja sitten Enter-näppäintä.

 3. Valitse lisättävä asiakirja -valintaikkuna avautuu. Siirry lisättävään tiedostoon. Siirry valintaikkunan osissa sarkaimella tai näppäinyhdistelmällä Vaihto+Sarkain, siirry osassa nuolinäppäimillä ja avaa kansio painamalla Enter-näppäintä. Kun olet haluamasi tiedoston kohdalla, valitse se painamalla Enter-näppäintä.

 4. Lisää tiedosto -valintaikkuna avautuu. Siirry Lisää laskentataulukko -vaihtoehtoon painamalla alanuolinäppäintä kerran. Upota Excel-työkirja painamalla Enter-näppäintä. Kohdistin sijoitetaan upotetun työkirjan alapuolella olevalle sivulle, ja Lukijan ja NVDA:n kanssa kuulet viestin"Liitä onnistui". JAWSissa ei ole äänimerkkiä siitä, että tiedosto olisi upotettu.

Online-videon upottaminen

 1. Kopioi videolähteen osoite.

  Huomautus: Kaikki videosivustot eivät ole tuettuja. Tuetut sivustot on mainittu artikkelissa Online-videoiden lisääminen OneNote 2016 for Windowsissa.

 2. Siirrä kohdistin muistikirjassa kohtaan, johon haluat lisätä videon.

 3. Avaa Lisää online-video -valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N, J. Kohdistus on Video-osoite-kentässä , ja kuulet kentän sisällön.

 4. Lisää videon linkki painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+V. Voit myös kirjoittaa osoitteen.

 5. Paina sarkainta, kunnes kuulet "OK-painike", ja paina sitten Enter-näppäintä.

  Videon linkki ja upotettu videosoitin lisätään muistikirjan sivulle.

Ääni- ja videotallenteiden lisääminen

Joissakin tapauksissa äänen tai videon tallentaminen voi olla nopeampaa ja helpompaa kuin muistiinpanojen kirjoittaminen. Jos päätät tehdä muistiinpanoja tallennuksen aikana, ne linkitetään tallenteeseen. Varmista ennen äänen tai videon tallentamista, että tietokoneessa on mikrofoni ja verkkokamera ja että molemmat on määritetty oikein ja toimivat. Varmista myös, että kaikki osapuolet ovat tietoisia tallennuksesta ja että sinulla on tallennusoikeus.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjassa kohtaan, johon haluat lisätä tallenteen.

 2. Avaa Lisää-välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N.

 3. Äänen tallentaminen:

  1. Paina A. Tallentaminen alkaa.

  2. Jos haluat keskeyttää tallennuksen, paina Alt+J, A, U. Voit jatkaa tallennusta painamalla näppäinyhdistelmää Alt+J, A, U uudelleen.

  3. Lopeta tallennus painamalla Alt+J, A, S.

  Videon tallentaminen:

  1. Paina A-näppäintä. Tallentaminen alkaa.

  2. Lopeta tallennus painamalla näppäinyhdistelmää Alt+F4.

 4. Kun haluat toistaa tallenteen, siirry tallenteeseen muistikirjan sivulla. Tallennustyypistä riippuen kuulet joko "Äänitiedosto" tai "Videotiedosto" ja sen jälkeen tiedostonimen. Aloita toisto painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+P.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Muistikirjojen, osien ja sivujen järjestäminen OneNotessa näytönlukuohjelman avulla

Näytönlukuohjelman käyttäminen muistikirjojen jakamiseen ja työstämiseen yhdessä OneNotessa

OneNote pikanäppäimet

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Näytönlukuohjelman käyttäminen OneNote tutkimiseen ja siirtymiseen

Voit lisätä muistiinpanoihin erilaisia sisältöjä, kuten tiedostoja, taulukoita, kuvia, videoita ja äänitallenteita, käyttämällä OneNote for Mac näppäimistön ja MacOS:n oman VoiceOver-näytönlukuohjelman avulla. 

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät macOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa VoiceOverin aloitusopas.

Sisältö

Tiedoston lisääminen

Kun lisäät tiedoston (kuten Microsoft #x1 työkirjan) sivulle OneNote sijoittaa kyseisen tiedoston kopion muistiinpanoihisi. Tiedosto näkyy kuvakkeena, ja voit avata tiedoston ja muokata sen sisältöä valitsemalla kuvakkeen.

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin sivulle, johon haluat lisätä tiedoston.

 2. Siirry valikkoriviin painamalla Control+Optio+M. Kuulet ilmoituksen ”Valikkorivi Omena.”

 3. Paina oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet viestin "Lisää", ja paina sitten alanuolinäppäintä, kunnes kuulet viestin: "Tiedosto, kolme pistettä.". Valitse painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+Välilyöntinäppäin.

 4. Valintaikkuna avautuu näkymään, jossa olit viimeksi, kun valitsit tiedostoja. Siirry nykyisen osan kohteiden välillä nuolinäppäimillä. Voit selata toiseen valintaikkunan osaan sarkainnäppäimellä tai näppäinyhdistelmällä Vaihto+Sarkain.

 5. Kun olet löytänyt haluamasi tiedoston, lisää se painamalla Rivinvaihtonäppäintä.

 6. Lisää tiedosto -valintaikkuna avautuu, ja kuulet seuraavan ilmoituksen: "Miten haluat lisätä tämän tiedoston?" Valintaikkunan asetukset saattavat vaihdella liitettävän tiedoston tyypin mukaan.

 7. Paina sarkainta, kunnes kuulet "Lisää liitteenä", ja paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

Liitetyt tiedostot tallennetaan osana niihin liittyvää muistikirjaa. Jos siirrät muistikirjan johonkin toiseen sijaintiin, kaikki lisätyt tiedostot siirretään muistikirjan mukana.

Taulukon lisääminen

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin sivulle, johon haluat lisätä taulukon.

 2. Paina F6-näppäintä, kunnes kuulet valittuna olevan välilehden, esimerkiksi "Aloitus, valittu, välilehti". Jos et päässyt Lisää-välilehteen, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+oikea tai vasen nuolinäppäin, kunnes kuulet "Lisää, välilehti", ja valitse se sitten painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

 3. Paina sarkainta, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: "Taulukko, valikkopainike." Valitse painamalla Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

 4. Määritä taulukon koko painamalla näppäinyhdistelmää Control+Optio+Alanuoli ja oikea nuolinäppäin. VoiceOver ilmoittaa nykyisen koon siirtyessäsi, esimerkiksi "Taulukko, jossa on kolme saraketta, kolme riviä, painike".

 5. Kun kuulet haluamasi koon, paina Ctrl+Optio+Välilyöntinäppäin. Taulukko lisätään muistikirjan sivulle.

Tunnisteen lisääminen

Tunnisteiden avulla voit luokitella ja priorisoida muistiinpanoja OneNotessa. Voit merkitä mitä tahansa yhdestä tekstirivistä kokonaiseen kappaleeseen.

 1. Valitse OneNotessa tekstiosa, johon haluat lisätä tunnisteen.

 2. Paina F6-näppäintä, kunnes kuulet valittuna olevan välilehden, esimerkiksi "Aloitus, valittu, välilehti". Jos et päässyt Aloitus-välilehteen, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+oikea tai vasen nuolinäppäin, kunnes kuulet viestin "Aloitus, välilehti", ja valitse se sitten painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

 3. Paina sarkainta, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: "Tunnisteiden lisääminen -valikoima, To Do-painike". To Do on ryhmän ensimmäinen tunniste. Voit selata muita tunnisteita nuolinäppäimillä.

 4. Kun olet haluamasi tunnisteen kohdalla, paina Ctrl+Optio+Välilyöntinäppäin. Tunniste lisätään muistiinpanoon.

Luetteloiden lisääminen

Luettelomerkeillä varustetun luettelon lisääminen

Luo luettelomerkeillä varustettu luettelo, jos luettelon kohtien ei tarvitse olla missään tietyssä järjestyksessä.

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin kohtaan, josta haluat aloittaa luettelon.

 2. Kirjoita * (tähti) ja paina välinäppäintä. OneNote aloittaa luettelomerkityn luettelon automaattisesti.

 3. Kirjoita luettelokohde.

 4. Aloita uusi luettelokohde painamalla Rivinvaihtonäppäintä.

  Vihje: Viimeistele luettelo painamalla rivinvaihtonäppäintä kahdesti.

Numeroidun luettelon lisääminen

Käytä numeromuotoilua, kun haluat luoda järjestetyn luettelon ja järjestää asiat peräkkäiseen järjestykseen.

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin kohtaan, josta haluat aloittaa luettelon.

 2. Kirjoita 1. (numero yksi ja piste) ja paina välinäppäintä. OneNote aloittaa numeroidun luettelon automaattisesti.

 3. Kirjoita luettelokohde.

 4. Lisää uusi luettelokohde painamalla Rivinvaihtonäppäintä.

  Vihje: Viimeistele luettelo painamalla rivinvaihtonäppäintä kahdesti.

Kuvan lisääminen tiedostosta

 1. Aseta OneNotessa kohdistin kohtaan, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Siirry valikkoriviin painamalla Control+Optio+M. Kuulet ilmoituksen ”Valikkorivi Omena.”

 3. Paina oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet viestin "Lisää", ja paina sitten alanuolinäppäintä, kunnes kuulet viestin" "Kuva, kolme pistettä". Valitse painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+Välilyöntinäppäin.

 4. Valintaikkuna avautuu näkymään, jossa olit viimeksi, kun valitsit tiedostoja. Siirry nykyisen osan kohteiden välillä nuolinäppäimillä. Voit selata toiseen valintaikkunan osaan sarkainnäppäimellä tai näppäinyhdistelmällä Vaihto+Sarkain.

 5. Kun olet löytänyt haluamasi tiedoston, lisää se painamalla Rivinvaihtonäppäintä.

Online-videon upottaminen

Voit helposti lisätä upotetun videosoittimen muistikirjaan.

Huomautus: Kaikki videosivustot eivät ole tuettuja. Tarkista tuetut sivustot kohdasta Sisällön upottaminen OneNote.

 1. Kopioi videolähteen osoite.

 2. Siirrä kohdistin muistikirjassa kohtaan, johon haluat lisätä videosoittimen.

 3. Liitä osoite muistikirjaan painamalla Komento+V. VoiceOver ilmoittaa: "Liitä onnistui."

  Linkki verkkosivulle sekä upotettu videosoitin lisätään muistikirjaan.

Äänitallenteen lisääminen

Varmista ennen äänen tallentamista, että kaikki osapuolet ovat tietoisia tallennuksesta ja että sinulla on tallennusoikeus.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjassa kohtaan, johon haluat lisätä tallenteen.

 2. Siirry valikkoriviin painamalla Control+Optio+M. Kuulet ilmoituksen ”Valikkorivi Omena.”

 3. Paina oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet viestin "Lisää", ja paina sitten alanuolinäppäintä, kunnes kuulet viestin" "Äänitallennus". Valitse painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+Välilyöntinäppäin.

 4. Jos kuulet "Microsoft #x1 haluaisi käyttää mikrofonia", paina Control+Optio+Oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet "OK", ja paina näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin. Tallentaminen alkaa.

 5. Lopeta tallennus painamalla F6-näppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: "Ääni, valittu, välilehti." Paina sarkainnäppäintä, kunnes kuulet viestin "Pysäytä, painike", ja lopeta tallennus painamalla näppäinyhdistelmää Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Muistikirjojen, osien ja sivujen järjestäminen OneNotessa näytönlukuohjelman avulla

Näytönlukuohjelman käyttäminen muistikirjojen jakamiseen ja työstämiseen yhdessä OneNotessa

OneNote pikanäppäimet

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Näytönlukuohjelman käyttäminen OneNote tutkimiseen ja siirtymiseen

Käyttämällä OneNote for iOS:ää iOS:n sisäisen VoiceOver-näytönlukuohjelman kanssa voit lisätä muistiinpanoihisi erilaisia sisältöjä, kuten iCloudissa olevia tiedostoja, kuvia ja videoita.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät iOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa Applen helppokäyttötoiminnot.

Sisältö

Tiedoston lisääminen

Kun lisäät tiedoston (kuten Microsoft #x1 työkirjan) sivulle OneNote sijoittaa kopion tiedostosta muistiinpanoihisi. Tiedosto näkyy kuvakkeena, ja voit avata tiedoston ja muokata sen sisältöä valitsemalla kuvakkeen.

Huomautus: Tiedosto on tallennettava iCloudin tai OneDriveen, ennen kuin voit lisätä sen. Lisätietoja iCloudin määrittämisestä saat artikkelista iCloud Driven käyttöönotto.

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin sivulle, johon haluat lisätä tiedoston.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin: "Liitetiedosto, painike." Kaksoisnapauta näyttöä. Tiedostonvalitsinnäkymä avautuu näkymään, jossa olit viimeksi, kun valitsit tiedostoja.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet lisättävän tiedoston nimen, ja liitä tiedosto kaksoisnapauttamalla näyttöä. Jos haluamasi tiedosto on toisessa kansiossa, vedä sormella näytön oikean alakulman lähelle, kunnes kuulet viestin "Sarkainpalkki, valittu, Selaa, välilehti", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Selaa sitten tiedoston sijaintiin sipaisemalla vasemmalle tai oikealle. Valitse kansiot kaksoisnapauttamalla näyttöä, ja kun olet lisättävässä tiedostossa, kaksoisnapauta näyttöä.

Huomautus: Liitetyt tiedostot tallennetaan osana niihin liittyvää muistikirjaa. Jos siirrät muistikirjan johonkin toiseen sijaintiin, kaikki lisätyt tiedostot siirretään muistikirjan mukana.

Tehtävä-tunnisteiden lisääminen

Voit luoda tehtäväluettelon, jossa on valintaruutu, joka voidaan merkitä jokaiselle riville.

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin sivulle, johon haluat luoda tehtäväluettelon kohteen.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: "Tehtävä." Kaksoisnapauta näyttöä.

Valintaruutu lisätään rivin alkuun.

Luetteloiden lisääminen

Luettelomerkein varustetun luettelon luominen

Luo luettelomerkeillä varustettu luettelo, jos luettelon kohtien ei tarvitse olla missään tietyssä järjestyksessä.

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin kohtaan, josta haluat aloittaa luettelon.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin:Luettelomerkit, painike. Kaksoisnapauta näyttöä. OneNote aloittaa luettelomerkeillä varustetun luettelon automaattisesti.

 3. Kirjoita luettelokohde.

 4. Jos haluat lisätä uuden luettelokohteen, valitse palauta näyttönäppäimistössä. Löydät palautuksen nopeasti napauttamalla näytön alareunaa neljällä sormella. Kuulet viestin: "Sanele-painike.". Sipaise sitten vasemmalle, kunnes kuulet viestin "Palaa", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  Vihje: Kun haluat lopettaa luettelokohteiden luomisen, valitse rivinvaihto kahdesti.

Järjestetyn luettelon luominen

Käytä numeromuotoilua, kun haluat luoda järjestetyn luettelon, jossa asiat esitetään peräkkäin.

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin kohtaan, josta haluat aloittaa luettelon.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin: ”Numerointi, painike.” Kaksoisnapauta näyttöä. OneNote aloittaa numeroidun luettelon automaattisesti.

 3. Kirjoita luettelokohde.

 4. Jos haluat lisätä uuden luettelokohteen, valitse palauta näyttönäppäimistössä. Löydät palautuksen nopeasti napauttamalla näytön alareunaa neljällä sormella. Kuulet viestin: "Sanele-painike.". Sipaise sitten vasemmalle, kunnes kuulet viestin "Palaa", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  Vihje: Kun haluat lopettaa luettelokohteiden luomisen, valitse rivinvaihto kahdesti.

Kuvan lisääminen kamerasta

Voit ottaa laitteesi kameralla valokuvan muistiinpanojen kirjoittamisen aikana ja liittää valokuvan muistiinpanoihin.

 1. Avaa OneNote sisältöalue, johon haluat lisätä valokuvan.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin: "Kamera, painike." Kaksoisnapauta näyttöä. Lisää kuva -valikko avautuu.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Ota kuva, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Saatat kuulla viestin: "OneNote haluaisi käyttää kameraa." Jos kuulet viestin, sipaise oikealle, kunnes kuulet ”OK”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: "Ota valokuva." Osoita kamera haluamaasi suuntaan ja kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet äänen, joka ilmaisee, että kuva on otettiin.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Valmis, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin: "Kuva lisätty".

 7. Saatat kuulla seuraavan ilmoituksen: "OneNote haluaisi käyttää valokuviasi." Jos kuulet viestin, sipaise oikealle, kunnes kuulet ”OK”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Kuvan lisääminen tiedostosta

 1. Avaa OneNote sisältöalue, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Kamera, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Lisää kuva -valikko avautuu.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Kirjastosta-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Saatat kuulla seuraavan ilmoituksen: "OneNote haluaisi käyttää valokuviasi." Jos kuulet viestin, sipaise oikealle, kunnes kuulet ”OK”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet lisättävän kuvan nimen, ja lisää sitten tiedosto kaksoisnapauttamalla näyttöä. Jos haluamasi kuva on toisessa kansiossa, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Alkuperäinen valikoima, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Sipaise sitten oikealle, kunnes kuulet viestin "Albumit", kaksoisnapauta näyttöä ja selaa sitten tiedoston sijaintiin sipaisemalla oikealle. Valitse kansiot kaksoisnapauttamalla näyttöä, ja kun olet lisättävän kuvan kohdalla, kaksoisnapauta näyttöä. 

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Valmis, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin: "Kuva lisätty".

Online-videon lisääminen

Jos haluat lisätä muistikirjaasi online-videon, voit yksinkertaisesti liittää linkin muistiinpanoon.

 1. Selaa lisättävään videoon ja kopioi linkki leikepöydälle.

 2. Avaa OneNote sisältöalue, johon haluat lisätä videon.

 3. Pidä ja käännä vasemmalle tai oikealle kahdella sormella, kunnes kuulet: ”Muokkaa.”

 4. Sipaise alaspäin, kunnes voit kuulet viestin ”Liitä”, ja liitä linkki tekstikenttään kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Videon linkki muunnetaan automaattisesti videon esikatselukuvaksi.

Äänitallenteen lisääminen

Voit tallentaa ja lisätä äänitiedoston muistikirjaan. Voit esimerkiksi jättää puhuttuja muistiinpanoja lukijoille.

 1. Avaa OneNote sisältölohko, johon haluat lisätä tallenteen.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Ääni-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. OneNote saattaa pyytää sinulta lupaa käyttää mikrofonia. Käyttöoikeutta pyydetään, sipaise oikealle, kunnes kuulet ”OK”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Tallentaminen alkaa. Kun olet tallentanut kaiken mitä tarvitset, sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Pysäytä tallennus”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Tallennus lisätään muistiinpanoon ja sen paikka merkitään nuottikuvakkeella.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Muistikirjojen, osien ja sivujen järjestäminen OneNotessa näytönlukuohjelman avulla

Näytönlukuohjelman käyttäminen muistikirjojen jakamiseen ja työstämiseen yhdessä OneNotessa

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Näytönlukuohjelman käyttäminen OneNote tutkimiseen ja siirtymiseen

Käyttämällä OneNote for Androidia Androidin oman TalkBack-näytönlukuohjelman kanssa voit lisätä erilaisia sisältöjä muistiinpanoihisi, kuten kuvia, videoita ja luetteloita.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Androidin sisäistä TalkBack-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja TalkBackin käyttämisestä on artikkelissa Androidin helppokäyttötoiminnot.

Sisältö

Tehtävä-tunnisteiden lisääminen

Voit luoda tehtäväluettelon, jossa on valintaruutu, joka voidaan merkitä jokaiselle riville.

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin sivulle, johon haluat luoda tehtäväluettelon kohteen.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tehtävä-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin "Tag to-do inserted", ja rivin alkuun lisätään valintaruutu.

Luetteloiden lisääminen

Voit nopeasti luoda luettelomerkein varustettuja ja numeroituja luetteloita OneNote for Androidissa.

Luettelomerkein varustetun luettelon luominen

Luo luettelomerkeillä varustettu luettelo, jos luettelon kohtien ei tarvitse olla missään tietyssä järjestyksessä.

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin kohtaan, josta haluat aloittaa luettelon.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Luettelomerkit-painike”, ja kaksoisnapauta näyttöä. OneNote aloittaa luettelomerkeillä varustetun luettelon automaattisesti.

 3. Kirjoita luettelokohde.

  Vihje: Jos näyttönäppäimistö ei ole auki, avaa se kaksoisnapauttamalla näyttöä kahdella sormella.

 4. Aloita uusi luettelokohde valitsemalla enter näyttönäppäimistössä. Etsi Enter vetämällä sormella lähellä näytön oikeaa alakulmaa, kunnes kuulet viestin "Enter", ja kaksoisnapauttamalla sitten näyttöä.

  Vihje: Löydät näppäimistön myös tutustumalla näytössä oleviin kohteisiin. Tutustu kohteisiin asettamalla sormi näytölle ja vetämällä sitä ympäriinsä. TalkBack ilmoittaa kohteet siirtyessäsi niihin. Valitse kohde kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  Vihje: Kun haluat lopettaa luettelokohteiden luomisen, valitse Enter kahdesti.

Järjestetyn luettelon luominen

Käytä numeromuotoilua, kun haluat luoda järjestetyn luettelon, jossa asiat esitetään peräkkäin.

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin kohtaan, josta haluat aloittaa luettelon.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Numerointi-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. OneNote aloittaa numeroidun luettelon automaattisesti.

 3. Kirjoita luettelokohde.

  Vihje: Jos näyttönäppäimistö ei ole auki, avaa se kaksoisnapauttamalla näyttöä kahdella sormella.

 4. Aloita uusi luettelokohde valitsemalla enter näyttönäppäimistössä. Etsi Enter vetämällä sormella lähellä näytön oikeaa alakulmaa, kunnes kuulet viestin "Enter", ja kaksoisnapauttamalla sitten näyttöä.

  Vihje: Kun haluat lopettaa luettelokohteiden luomisen, valitse Enter kahdesti.

Kuvan lisääminen kamerasta

Voit ottaa laitteesi kameralla valokuvan muistiinpanojen kirjoittamisen aikana ja liittää valokuvan muistiinpanoihin.

 1. Aseta OneNote kohdistin sivulle, johon haluat lisätä valokuvan.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Kuva-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Saatat kuulla seuraavan ilmoituksen: "Salliko OneNote ottaa kuvia ja tallentaa videoita?" Jos sallit, sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Salli-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kamera avautuu ja kuulet seuraavan ilmoituksen: "Kamera tiedostotilassa."

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Valokuva, kaksi neljästä", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin: "Kamera valokuvatilassa."

 5. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet viestin:"Sieppaa-painike". Osoita kamera haluamaasi suuntaan ja kaksoisnapauta näyttöä. Valokuvan esikatselusivu avautuu.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin:Valmis-painike. Lisää kuva kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kuulet viestin: ”Lisätään kuva”. Kuva lisätään, ja kohdistus siirtyy OneNote-sivulle.

Kuvan lisääminen tiedostosta

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin sivulle, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Kuva-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Tuo-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin: "Valikoima laajennettu".

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Alkuperäinen valikoima", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Tiedostonvalitsinnäkymä avautuu näkymään, jossa olit viimeksi, kun valitsit kuvia, ja kuulet viestin"Näytä juuret -painike".

  Huomautus: Jos käytät OneNote sekä koti- että työkäyttöön, saatat kuulla seuraavan ilmoituksen: "Suorita toiminto loppuun käyttämällä." Valitse Henkilökohtainen tai Työ sipaisemalla oikealle tai vasemmalle ja valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä. Sipaise sitten oikealle, kunnes kuulet haluamasi sijainnin, esimerkiksi "Tiedostot", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Sipaise sitten oikealle, kunnes kuulet "Vain kerran" tai "Aina" sen mukaan, kumman vaihtoehdon haluat.

 5. Valitse haluamasi kuva, kuten Viimeisimmät, Kuvat, Google Drive, Valokuvat tai OneDrive, kaksoisnapauttamalla näyttöä. Avaa kohteesta -valikko avautuu. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi sijainnin, ja avaa se kaksoisnapauttamalla näyttöä. Voit selata sijainnissa olevia tiedostoja tai kansioita sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet sen kohteen nimen, jonka haluat valita. Valitse kohde kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 6. Kun olet valinnut kuvan, esikatselunäyttö avautuu. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Valmis-painike", ja lisää kuva kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kuva lisätään, ja kohdistus siirtyy OneNote-sivulle. Kuulet viestin: ”Lisätään kuva”.

Online-videon lisääminen

Jos haluat lisätä muistikirjaasi online-videon, voit yksinkertaisesti liittää linkin muistiinpanoon.

 1. Etsi lisättävä video ja kopioi linkki leikepöydälle.

 2. Aseta OneNote kohdistin sivulle, johon haluat lisätä videon.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Linkki-valikkopainike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Linkki-ikkuna avautuu, ja kuulet viestin "Osoitteen muokkausruutu".

 4. Napauta näyttöä pitkään, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Liitä, ikkuna ponnahdusikkuna", ja liitä sitten linkki tekstikenttään kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Jos haluat lisätä tekstin, joka näkyy sivulla hyperlinkin osoitteen sijaan, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet viestin "Näytettävä teksti -muokkausruutu", kaksoisnapauta näyttöä ja kirjoita sitten teksti näyttönäppäimistöllä. Kun olet valmis, sulje näyttönäppäimistö sipaisemalla alas ja sitten vasemmalle.

 6. Lisää linkki sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet viestin ”Valmis-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Äänitallenteen lisääminen

Voit tallentaa ja lisätä äänitiedoston muistikirjaan. Voit esimerkiksi jättää puhuttuja muistiinpanoja lukijoille.

 1. Aseta OneNote kohdistin sivulle, johon haluat lisätä tallenteen.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Ääni-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. OneNote voi kysyä sinulta: "Sallitaanko OneNote äänitallennus?" Jos näin käy, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Käyttäessäsi sovellusta" tai "Vain tällä kertaa", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Aloituspainike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Tallennus alkaa ja kohdistus on Pysäytä-painikkeessa .

 5. Kun olet tallentanut kaiken tarvitsemasi, kaksoisnapauta näyttöä. Tallenne lisätään ja kohdistus siirtyyOneNote-sivulle. Kuulet viestin: ”Äänimuistiinpano luotu”.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Muistikirjojen, osien ja sivujen järjestäminen OneNotessa näytönlukuohjelman avulla

Sivujen lukeminen OneNotessa näytönlukuohjelman avulla

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Näytönlukuohjelman käyttäminen OneNote tutkimiseen ja siirtymiseen

Voit lisätä OneNote for Windows 10 näppäimistön ja näytönlukuohjelman avulla erilaisia sisältöjä muistiinpanoihin, kuten Excel työkirjoja ja muita tiedostoja, taulukoita, kuvia ja linkkejä. Microsoft on testannut sen Lukijan, JAWSin ja NVDA:n kanssa, mutta se saattaa toimia muidenkin näytönlukuohjelmien kanssa, kunhan ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyyden standardeja ja tekniikoita.

Huomautukset: 

Sisältö

Taulukon lisääminen

Taulukot voivat helpottaa tietojen löytämistä ja lukemista. Perustaulukon lisääminen OneNotessa on helppoa ja nopeaa.

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin sivulle, johon haluat lisätä taulukon.

 2. Avaa Lisää-välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N. Paina alanuolinäppäintä kerran ja paina sitten sarkainta, kunnes kuulet viestin"Taulukko-painike".

 3. Avaa taulukon koon valintavalikko painamalla Enter-näppäintä ja valitse sitten koko nuolinäppäimillä. Kuulet valittuna olevan taulukon koon siirtyessäsi. Kun olet haluamasi kokoisena, paina Enter-näppäintä.

  Taulukko lisätään ja kohdistus on ensimmäisessä solussa. Lukijan ja NVDA:n avulla kuulet "Taulukko lisätty" ja sen jälkeen taulukon sarakkeiden ja rivien määrän. JAWSissa kuulet "Sisältölohko" ja sitten "Nimetön taulukko, solu". 

 4. Täytä taulukko.

 5. Jos haluat lisätä sarakkeita tai rivejä, tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lisätä uuden sarakkeen nykyisen sijaintisi oikealle puolelle, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+R.

  • Voit lisätä rivin nykyisen rivin alapuolelle painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Enter.

Tiedoston lisääminen

Kun lisäät tiedoston (kuten Microsoft #x1 työkirjan) sivulle OneNote sijoittaa kyseisen tiedoston kopion muistiinpanoihisi. Tiedosto näkyy kuvakkeena, ja voit avata tiedoston ja muokata sen sisältöä valitsemalla kuvakkeen.

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin sivulle, johon haluat lisätä tiedoston.

 2. Avaa Lisää-välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N. Paina alanuolinäppäintä kerran ja paina sitten sarkainta, kunnes kuulet viestin"Tiedosto-painike". Paina Enter-näppäintä. Avaa-valintaikkuna avautuu.

 3. Siirry lisättävään tiedostoon. Siirry valintaikkunan osissa sarkaimella tai näppäinyhdistelmällä Vaihto+Sarkain, siirry osassa nuolinäppäimillä ja avaa kansio painamalla Enter-näppäintä.

 4. Kun olet liitettävän tiedoston kohdalla, paina Enter-näppäintä. Miten haluat lisätä tämän tiedoston -valintaikkuna avautuu. Valintaikkunan asetukset saattavat vaihdella liitettävän tiedoston tyypin mukaan.

 5. Paina sarkainta, kunnes kuulet viestin "Lisää liitteenä", ja paina sitten Enter-näppäintä. Jos haluat sen sijaan lisätä tiedostosta PDF-tulosteen, valitse Lisää tulosteena -vaihtoehto ja paina sitten Enter-näppäintä. 

Liitetyt tiedostot tallennetaan osana niihin liittyvää muistikirjaa. Jos siirrät muistikirjan johonkin toiseen sijaintiin, kaikki lisätyt tiedostot siirretään muistikirjan mukana.

Luetteloiden lisääminen

Voit järjestää tekstin ja helpottaa lukemista lisäämällä luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon.

Luettelomerkeillä varustetun luettelon lisääminen

Luo luettelomerkeillä varustettu luettelo, jos luettelon kohtien ei tarvitse olla missään tietyssä järjestyksessä.

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin kohtaan, josta haluat aloittaa luettelon.

 2. Kirjoita * (tähti) ja paina välinäppäintä. OneNote aloittaa luettelomerkityn luettelon automaattisesti.

 3. Kirjoita luettelokohde.

 4. Aloita uusi luettelokohde painamalla Enter-näppäintä.

  Vihje: Kun haluat lopettaa luettelokohteiden luomisen, paina Enter-näppäintä kahdesti.

Numeroidun luettelon lisääminen

Käytä numeromuotoilua, kun haluat luoda järjestetyn luettelon, jossa asiat esitetään peräkkäin.

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin kohtaan, josta haluat aloittaa luettelon.

 2. Kirjoita 1. (numero yksi ja piste) ja paina välinäppäintä. OneNote aloittaa numeroidun luettelon automaattisesti.

 3. Kirjoita luettelokohde.

 4. Aloita uusi luettelokohde painamalla Enter-näppäintä.

  Vihje: Kun haluat lopettaa luettelokohteiden luomisen, paina Enter-näppäintä kahdesti.

Kuvan lisääminen kamerasta

Voit ottaa laitteesi kameralla valokuvan muistiinpanojen kirjoittamisen aikana ja liittää valokuvan muistiinpanoihin.

 1. Avaa OneNotessa muistiinpano, johon haluat lisätä valokuvan.

 2. Avaa Lisää-välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N. Paina alanuolinäppäintä kerran ja paina sitten sarkainta, kunnes kuulet viestin:"Kuvat-painike".

 3. Avaa Kuvat-valikko painamalla Enter-näppäintä, paina sarkainta, kunnes kuulet "Kamerasta", ja paina sitten Enter-näppäintä. Kamera avautuu, ja kohdistus on etsimessä.

 4. Jos kuulet "AnnaOneNote for Windows 10 käyttää kameraasi", paina sarkainta, kunnes kuulet "Kyllä", ja paina sitten Enter-näppäintä.

 5. Paina sarkainta, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: "Ota kuva -painike."

 6. Ota valokuva painamalla välinäppäintä.

 7. Paina sarkainta, kunnes kuulet "Lisää kaikki -painike", ja lisää kuva painamalla Enter-näppäintä.

Kuvan lisääminen tiedostosta

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin sivulle, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Avaa Lisää-välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N. Paina alanuolinäppäintä kerran ja paina sitten sarkainta, kunnes kuulet viestin:"Kuvat-painike".

 3. Avaa Kuvat-valikko painamalla Enter-näppäintä. Kohdistus on Tiedostosta-painikkeessa . Valitse se painamalla Enter-näppäintä. Avaa-valintaikkuna avautuu.

 4. Siirry lisättävään tiedostoon. Siirry valintaikkunan osissa sarkaimella tai näppäinyhdistelmällä Vaihto+Sarkain, siirry osassa nuolinäppäimillä ja avaa kansio painamalla Enter-näppäintä.

 5. Kun olet haluamasi kuvan kohdalla, lisää se painamalla Enter-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Muistikirjojen, osien ja sivujen järjestäminen OneNotessa näytönlukuohjelman avulla

Näytönlukuohjelman käyttäminen muistikirjojen jakamiseen ja työstämiseen yhdessä OneNotessa

OneNote pikanäppäimet

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Näytönlukuohjelman käyttäminen OneNote tutkimiseen ja siirtymiseen

Voit lisätä OneNoten verkkoversio näppäimistön ja näytönlukuohjelman avulla erilaisia sisältöjä muistiinpanoihisi, kuten Excel työkirjoja ja muita tiedostoja, taulukoita, kuvia, videoita ja tallenteita. Olemme testanneet sitä Lukijan kanssaMicrosoft Edge ja JAWSissa ja NVDA:ssa Chromessa, mutta se saattaa toimia muiden näytönlukuohjelmien ja selainten kanssa, kunhan ne noudattavat yleisiä helppokäyttöstandardeja ja -tekniikoita.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Kun käytät OneNoten verkkoversio, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edge. Koska OneNoten verkkoversio suoritetaan selaimessa, pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelman pikanäppäimista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan näppäinyhdistelmää Ctrl + F6. Selaimessa käytetään myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl+O (Avaa), ei OneNoten verkkoversio.

 • Tässä ohjeaiheessa käytetään pikanäppäintä Alt+Piste (.) voit käyttää valintanauhan asetuksia, mutta voit myös painaa Alt+Windows-näppäinyhdistelmää. Jos esimerkiksi haluat avata Taulukko-valikon, voit painaa joko näppäinyhdistelmää Alt+Piste, N, T tai Alt+Windows-näppäin, N, T. Jos käytät Alt+Windows-näppäintä, siirry koko näytön tilaan. Ota koko näytön tila käyttöön ja poista se käytöstä painamalla F11-näppäintä. 

Sisältö

Taulukon lisääminen

Taulukot voivat helpottaa tietojen löytämistä ja lukemista. Perustaulukon lisääminen OneNotessa on helppoa ja nopeaa.

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin johonkin kohtaan sillä sivulla, jolle haluat lisätä taulukon.

 2. Avaa Taulukko-valikko painamalla Alt+Piste, N, T.

 3. Valitse taulukon koko nuolinäppäimillä. Kuulet valittuna olevan koon siirtyessäsi. Kun kuulet haluamasi koon, paina Enter-näppäintä. Taulukko lisätään, ja kohdistus on taulukon ensimmäisessä solussa. Lukijassa kuulet "Taulukko, kirjoita taulukko" ja sen jälkeen taulukon koon. JAWSissa kuulet seuraavanlaisen viestin: "Rivin otsikko, muokkaa". NVDA:ssa kuulet seuraavan ilmoituksen: "Taulukko, otsikkorivi".

 4. Kirjoita solun sisältö. Siirry seuraavaan soluun painamalla oikeaa nuolinäppäintä tai sarkainta. Jos olet taulukon viimeisessä solussa, sarkainnäppäimen tai Enter-näppäimen painaminen lisää uuden rivin.

Tiedoston lisääminen

Kun lisäät tiedoston (kuten Microsoft #x1 tiedoston) liitteenä OneNote sijoittaa kyseisen tiedoston kopion muistiinpanoihisi. Tiedosto näkyy kuvakkeena, ja voit avata ja ladata tiedoston tai muokata sen sisältöä valitsemalla kuvakkeen.

 1. Siirrä OneNotessa kohdistin sivulle, johon haluat lisätä tiedoston.

 2. Valitse Lisää liitetiedosto -valikkokohde tekemällä jompikumpi seuraavista:

  • Jos käytät yksinkertaistettua valintanauhaa, paina näppäinyhdistelmää Alt+Piste, N, F ja sitten F.

  • Jos käytät perinteistä valintanauhaa, paina näppäinyhdistelmää Alt+Piste, N, F.

 3. Avaa-valintaikkuna avautuu. Kohdistus on Tiedostonimi-kentässä. Voit kirjoittaa tiedostonimen tai siirtyä valintaikkunan osissa sarkaimella tai näppäinyhdistelmällä Vaihto+Sarkain. Voit siirtyä osassa nuolinäppäimillä. Voit avata kansion painamalla Enter-näppäintä.

 4. Kun olet liitettävän tiedoston kohdalla, paina Enter-näppäintä. Tiedosto lisätään.

Tunnisteen lisääminen

Tunnisteiden avulla voit luokitella ja priorisoida muistiinpanoja OneNotessa. Voit merkitä mitä tahansa yhdestä tekstirivistä kokonaiseen kappaleeseen.

 1. Aseta kohdistin sen tekstirivin kohdalle, jonka haluat merkitä.

 2. Avaa Tunnisteet-valikkokohde painamalla Alt+Piste, H, T.

 3. Voit siirtyä vaihtoehdosta toiseen ylä- ja alanuolinäppäimellä. Kuulet asetukset siirtyessäsi.

 4. Kun kuulet tunnisteen, jota haluat käyttää, paina Enter-näppäintä. Tunniste lisätään.

Luetteloiden lisääminen

Voit järjestää tekstin ja helpottaa lukemista lisäämällä luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon.

Luettelomerkeillä varustetun luettelon lisääminen

Käytä luettelomerkeillä varustettua luetteloa, kun luettelon kohtien ei tarvitse olla missään tietyssä järjestyksessä.

 1. Aseta OneNotessa kohdistin kohtaan, josta haluat aloittaa luettelon.

 2. Kirjoita * (tähti) ja paina välinäppäintä. Luettelomerkeillä varustettu luettelo aloitetaan automaattisesti.

 3. Kirjoita luettelokohteen teksti.

 4. Aloita uusi luettelokohde painamalla Enter-näppäintä.

  Vihje: Kun haluat lopettaa luettelokohteiden luomisen, paina Enter-näppäintä kahdesti.

Numeroidun luettelon lisääminen

Käytä numeroitua luetteloa, kun luettelon kohtien on esitettävä peräkkäin.

 1. Aseta OneNotessa kohdistin kohtaan, josta haluat aloittaa luettelon.

 2. Kirjoita 1. (numero yksi ja piste) ja paina välinäppäintä. Numeroitu luettelo aloitetaan automaattisesti.

 3. Kirjoita luettelokohteen teksti.

 4. Aloita uusi luettelokohde painamalla Enter-näppäintä.

  Vihje: Kun haluat lopettaa luettelokohteiden luomisen, paina Enter-näppäintä kahdesti.

Valokuvan lisääminen kamerasta

Ota valokuva laitteellasi ja liitä se muistinpanoihin. Ennen kuin aloitat, varmista, että kamera on liitetty tietokoneeseen.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjassa kohtaan, johon haluat lisätä valokuvan.

 2. Jos haluat valita Kamerasta-valikkokohteen, tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos käytät yksinkertaistettua valintanauhaa, paina näppäinyhdistelmää Alt+Piste, N, P, W.

  • Jos käytät perinteistä valintanauhaa, Alt+Piste, N, W. 

 3. Jos kuulet "OneNote haluaisi käyttää kameraa", paina sarkainta, kunnes kuulet "OK, painike", ja paina Sitten Enter-näppäintä. Anna sittenOneNote kameran käyttöoikeudet kohdassa Kameran käyttöoikeuksien hallinta OneNoten verkkoversio ohjeiden mukaisesti.

 4. Kamera avautuu ja kohdistus on Ota valokuva -painikkeessa. Osoita kameraa haluamaasi suuntaan ja ota sitten kuva painamalla välilyöntinäppäintä.

 5. Paina sarkainta, kunnes kuulet "Lisää-painike", ja lisää kuva painamalla välilyöntinäppäintä.

Kuvan lisääminen tiedostosta

 1. Aseta OneNotessa kohdistin kohtaan, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Jos haluat valita Tiedostosta-valikkokohteen, tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos käytät yksinkertaistettua valintanauhaa, paina näppäinyhdistelmää Alt+Piste, N, P, P.

  • Jos käytät perinteistä valintanauhaa, paina näppäinyhdistelmää Alt+Piste, N, P.

 3. Avaa-valintaikkuna avautuu. Kohdistus on Tiedostonimi-kentässä. Voit kirjoittaa tiedostonimen tai siirtyä valintaikkunan osissa sarkaimella tai näppäinyhdistelmällä Vaihto+Sarkain. Voit siirtyä osassa nuolinäppäimillä.

 4. Kun olet lisättävän tiedoston kohdalla, paina Enter-näppäintä. Kuva lisätään sivulle.

Online-videon upottaminen

Voit helposti lisätä upotetun videosoittimen muistikirjaan.

Huomautus: Kaikki videosivustot eivät ole tuettuja. Tuetut sivustot on mainittu artikkelissa Online-videoiden lisääminen OneNote 2016 for Windowsissa.

 1. Kopioi videolähteen osoite.

 2. Siirrä kohdistin muistikirjassa kohtaan, johon haluat lisätä videosoittimen.

 3. Liitä osoite muistikirjaan painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+V. Videon linkki ja upotettu videosoitin lisätään muistikirjaan. Kohdistus on linkin lopussa.

Äänitallenteen lisääminen

Varmista ennen äänen tallentamista, että kaikki osapuolet ovat tietoisia tallennuksesta ja että sinulla on tallennusoikeus.

 1. Siirrä kohdistin muistikirjassa kohtaan, johon haluat lisätä tallenteen.

 2. Avaa Ääni-valikkokohde painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Piste, N, A.

 3. Jos selain pyytää lupaa mikrofonin käyttöön, paina sarkainta, kunnes kuulet viestin "Salli, painike", ja valitse se painamalla Enter-näppäintä. Tallentaminen alkaa.

 4. Lopeta tallennus painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Piste, J, A, S.

  Vihje: Voit toistaa tallenteen siirtymälle tallenteeseen muistikirjan sivulla. Kuulet tiedoston, kun saavutat sen. Aloita toistaminen painamalla Enter-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Muistikirjojen, osien ja sivujen järjestäminen OneNotessa näytönlukuohjelman avulla

Näytönlukuohjelman käyttäminen muistikirjojen jakamiseen ja työstämiseen yhdessä OneNotessa

OneNote pikanäppäimet

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Näytönlukuohjelman käyttäminen OneNote tutkimiseen ja siirtymiseen

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Liity keskusteluun
Kysy yhteisöltä
Hae tukea
Ota yhteyttä

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×