Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei,
Käytä toista tiliä.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.

Monet käyttäjät kokevat työskentelevänsä tehokkaammin ulkoisella näppäimistöllä OneNote pikanäppäimillä. Liikunta- ja näkörajoitteisten käyttäjien voi olla helpompi käyttää pikanäppäimiä kuin kosketusnäyttöä ja lisäksi ne ovat tärkeä vaihtoehto hiirelle.

Huomautukset: 

 • Artikkelissa esitellyt pikanäppäimien kuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

 • Pikanäppäimen plusmerkki (+) tarkoittaa, että sinun on painettava useita näppäimiä samanaikaisesti.

 • Pikanäppäimen pilkkumerkki (,) tarkoittaa, että sinun on painettava useita näppäimiä järjestyksessä.

Tässä artikkelissa luetellaan Windows työpöydän OneNote pikanäppäimet.

Huomautukset: 

 • Lisätietoja sovellusversioiden välisistä eroista on artikkelissa OneNote-versioiden erot.

 • Voit etsiä pikakuvakkeen nopeasti tästä artikkelista haun avulla. Paina näppäinyhdistelmää Ctrl+F ja kirjoita sitten hakusanat.

Sisältö

Usein käytetyt pikanäppäimet

Toiminto

Näppäin

Avaa uusi OneNote-ikkuna.

Ctrl+M

Pikamuistiinpanon luominen.

Ctrl+Vaihto+M tai Alt+Windows-näppäin+N

Kiinnitä OneNote-ikkuna.

Ctrl+Alt+D

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Tee edellinen toiminto uudelleen, jos mahdollista.

Ctrl+Y

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Ctrl+A

Laajenna valinta painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A uudelleen.

Leikkaa valitun tekstin tai kohteen.

Ctrl+X

Kopioi valittu teksti tai kohde leikepöydälle.

Ctrl+C

Liitä leikepöydän sisältö.

Ctrl+V

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirtyy sanan alkuun.

Ctrl+vasen nuoli

Siirtyy sanan loppuun.

Ctrl+oikea nuoli

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

Askelpalautin

Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta.

Delete

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

Ctrl+Askelpalautin

Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta.

Ctrl+Delete

Lisää rivinvaihdon aloittamatta uutta kappaletta.

Vaihto+Enter

Tarkistaa oikeinkirjoituksen.

F7

Avaa valitun sanan synonyymisanaston.

Vaihto+F7

Näyttää kohdistetun objektin pikavalikon.

Vaihto+F10 tai Windows-valikkonäppäin

Suorita tietopalkissa ehdotettu toiminto, kun se näkyy sivun yläreunassa.

Ctrl+Vaihto+W

Toista valittu äänitallenne.

Ctrl+Alt+P

Lopeta äänen tallennuksen toisto.

Ctrl+Alt+S

Ohita nykyinen äänitallenne taaksepäin 10 sekunnilla.

Ctrl+Alt+Y

Ohita nykyinen äänitallenne 10 sekuntia eteenpäin.

Ctrl+Alt+U

Sivu alkuun

Muistiinpanojen muotoilu

Toiminto

Näppäin

Korosta valittu teksti.

Ctrl+Alt+H

Lisää hyperlinkki.

Ctrl+K

Kopioi valitun tekstin muotoilu (muotoilusivellin).

Ctrl+Vaihto+C

Liitä muotoilu valittuun tekstiin (muotoilusivellin).

Ctrl+Vaihto+V

Avaa hyperlinkin.

Enter hyperlinkin tekstin kohdalla

Käytä lihavointia tai poista se käytöstä.

Ctrl+B

Kursivoi tai poista kursivointi.

Ctrl+I

Alleviivauksen käyttäminen tai poistaminen.

Ctrl+U

Yliviivaa tai poista yliviivaus.

Ctrl+Yhdysmerkki (-)

Ota yläindeksimuotoilu käyttöön tai poista se.

Ctrl+Vaihto+Yhtäläisyysmerkki ( = )

Alaindeksin muotoilun ottaminen käyttöön tai poistaminen.

Ctrl+Yhtäläisyysmerkki (=)

Luettelomerkeillä varustetun luettelon muotoilun ottaminen käyttöön tai poistaminen.

Ctrl+piste (.)

Numeroidun luettelon muotoilun ottaminen käyttöön tai poistaminen.

Ctrl+Vinoviiva (/)

Käytä nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 1 - tyyliä.

Ctrl+Alt+1

Käytä nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 2 - tyyliä.

Ctrl+Alt+2

Käytä nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 3 - tyyliä.

Ctrl+Alt+3

Käytä nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 4 - tyyliä.

Ctrl+Alt+4

Käytä nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 5 - tyyliä.

Ctrl+Alt+5

Käytä nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 6 - tyyliä.

Ctrl+Alt+6

Poistaa kaikki valitun tekstin muotoilut. (Käytä Normaali-tyyliä .)

Ctrl + vaihto + N

Suurenna kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+oikea nuolinäppäin tai sarkain, kun rivin alussa

Pienentää kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Vasen nuolinäppäin tai Vaihto+Sarkain, kun rivin alussa

Tasaa kappale vasemmalle.

Ctrl+L

Tasaa kappale oikealle.

Ctrl+R

Suurenna valitun tekstin fonttikokoa.

Ctrl+Vaihto+Oikea kulmasulje (>)

Pienennä valitun tekstin fonttikokoa.

Ctrl+Vaihto+Vasen kulmasulje (>)

Näyttää tai piilottaa nykyisen sivun sääntörivit.

Ctrl+Vaihto+R

Sivu alkuun

Kohteiden lisääminen sivulle

Toiminto

Näppäin

Lisää asiakirjan tai tiedoston nykyiselle sivulle.

Alt+N, F

Lisää asiakirjan tai tiedoston tulosteena nykyiselle sivulle.

Alt+N, O

Näytä tai piilota asiakirjan tulosteet nykyisellä sivulla, kunWindows 10 suuren kontrastin tila tai jokinWindows 11 kontrastiteemoista on aktivoitu.

Alt+Vaihto+P

Lisää kuvan tiedostosta.

Alt+N, P

Aseta tarra paikalleen.

Alt+N, S

Lisää näyttöleikkeen.

Huomautus:  OneNote-kuvakkeen on oltava aktiivinen tehtäväpalkin Windows ilmaisinalueella.

Windows-näppäin+Vaihto+S ja sitten Ctrl+V

OneNote 2007:ssä ja 2010:ssä Windows-näppäin+S

Lisää nykyisen päivämäärän.

Alt+Vaihto+D

Lisää kuluvan päivän päivämäärän ja kellonajan.

Alt+Vaihto+F

Lisää nykyisen ajan.

Alt+Vaihto+T

Lisää rivinvaihdon.

Vaihto+Enter

Aloittaa matemaattisen yhtälön tai muuntaa valitun tekstin matemaattiseksi yhtälöksi.

Alt+Yhtäläisyysmerkki ( = )

Sivun alkuun

Taulukoiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Luo taulukon.

Sarkain uuden tekstirivin kirjoittamisen jälkeen

Luo taulukkoon uuden sarakkeen, jossa on yksi rivi.

Sarkain-näppäin

Luo uuden rivin taulukon solun lopussa.

Enter

Huomautus: Viimeistele taulukon luominen painamalla Enter-näppäintä uudelleen.

Lisää rivi nykyisen rivin alapuolelle.

Ctrl+Enter taulukon solussa

Luo uuden kappaleen taulukon samaan soluun.

Alt+Enter

Luo sarakkeen taulukon nykyisen sarakkeen oikealle puolelle.

Ctrl+Alt+R

Luo taulukkoon uuden sarakkeen nykyisen sarakkeen vasemmalle puolelle.

OneNote 2010: Ctrl+Alt+E

Luo rivi taulukon nykyisen rivin yläpuolelle.

Kirjoita, kun kohdistin on minkä tahansa rivin alussa ensimmäistä riviä lukuun ottamatta

Luo uusi solu tai rivi.

Sarkain, kun se on taulukon viimeisessä solussa

Poista taulukon nykyinen tyhjä rivi.

Poista ja poista sitten uudelleen, kun kohdistin on rivin alussa

Sivun alkuun

Tekstin ja objektien valitseminen

Toiminto

Näppäin

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Ctrl+A

Laajenna valinta painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A uudelleen.

Valitse rivin loppuun kohdistimen nykyisestä sijainnista.

Vaihto+End

Valitse koko rivi.

Vaihto+alanuolinäppäin, kun kohdistin on rivin alussa

Siirtyy sivun otsikkoon ja valitsee sen.

Ctrl+Vaihto+T

Peruuta jäsennyksen tai sivun valitseminen.

Esc

Siirrä valittuja kappaleita ylöspäin.

Alt+Vaihto+ylänuolinäppäin

Siirrä valittuja kappaleita alaspäin.

Alt+Vaihto+Alanuoli

Suurenna kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Vasen nuoli

Pienentää kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Oikea nuoli

Valitsee nykyisen kappaleen ja sen alikappaleet.

Ctrl+Vaihto+Yhdysmerkki (-)

Poistaa valitun muistiinpanon tai objektin.

Delete

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirtyy edelliselle avoimelle sivulle.

Alt+vasen nuolinäppäin

Siirtyy seuraavalle avoimelle sivulle.

Alt+oikea nuolinäppäin

Sivun alkuun

Tunnisteiden lisääminen muistiinpanoihin

Toiminto

Näppäin

Käytä, valitse tai tyhjennä Tehtävät-tunnistetta .

Ctrl+1

Käytä Tärkeää-tunnistetta tai poista sen tiedot.

Ctrl+2

Käytä kysymystunnistetta tai poista sen tiedot.

Ctrl+3

Ota käyttöön muista myöhempää käyttöä varten - tunniste tai poista sen poistaminen.

Ctrl+4

Käytä Määritelmä-tunnistetta tai poista sen tiedot.

Ctrl+5

Käytä Korostus-tunnistetta tai poista sen tiedot.

Ctrl+6

Ota yhteystietotunniste käyttöön tai tyhjennä se.

Ctrl+7

Käytä Osoite-tunnistetta tai poista sen tiedot.

Ctrl+8

Käytä puhelinnumerotunnistetta tai poista sen tiedot.

Ctrl+9

Poista kaikki valitut muistiinpanotunnisteet.

Ctrl+0

Sivun alkuun

Jäsennysten käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Kutista valittu jäsennys tasolle 1.

Alt+Vaihto+1

Laajenna jäsennys tasolle 2.

Alt+Vaihto+2

Laajenna jäsennys tasolle 3.

Alt+Vaihto+3

Laajenna jäsennys tasolle 4.

Alt+Vaihto+4

Laajenna jäsennys tasolle 5.

Alt+Vaihto+5

Laajenna jäsennys tasolle 6.

Alt+Vaihto+6

Laajenna jäsennys tasolle 7.

Alt+Vaihto+7

Laajenna jäsennys tasolle 8.

Alt+Vaihto+8

Laajenna jäsennys tasolle 9.

Alt+Vaihto+9

Laajenna jäsennyksen kaikki tasot.

Alt+Vaihto+0

Laajenna valittu otsikko.

Alt+Vaihto+Yhtäläisyysmerkki ( = )

Kutistaa valitun otsikon.

Alt+Vaihto+Yhdysmerkki (-)

Suurenna sisennystä yhdellä tasolla.

Sarkain-näppäin

Pienentää sisennystä yhdellä tasolla.

Vaihto+Sarkain

Laajenna valittu, kutistettu jäsennys.

Alt+Vaihto+Plusmerkki (+)

Kutista valittu laajennettu jäsennys.

Alt+Vaihto+miinusmerkki (-)

Sivun alkuun

Kieliasetusten määrittäminen

Huomautus: Jos haluat muuttaa muistiinpanojen kirjoitussuuntaa, sinun on ensin otettava käyttöön yksi tai useampi oikealta vasemmalle kirjoitettava kieli Kohdassa Officen kieliasetusten määrittäminen. Katso ohjeet artikkelista Muokkaus- tai sisällönmuokkauskielen lisääminen tai kieliasetusten määrittäminen Officessa.

Toiminto

Näppäin

Määrittää kirjoitussuunnaksi vasemmalta oikealle.

Ctrl+vasen vaihtonäppäin

Määrittää kirjoitussuunnaksi oikealta vasemmalle.

Ctrl+oikea vaihtonäppäin

Suurentaa sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä.

Sarkain-näppäin

Vähentää sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä.

Vaihto+Sarkain

Sivun alkuun

Sivujen kanssa työskenteleminen

Toiminto

Näppäin

Ota koko sivun näkymä käyttöön tai poista se käytöstä.

F11

Avaa uusi OneNote-ikkuna.

Ctrl+M

Pikamuistiinpanon luominen.

Ctrl+Vaihto+M

Laajenna tai kutista sivuryhmä sivun siirtymisruudussa.

Ctrl+Vaihto+Tähtimerkki (*)

Tulostaa nykyisen sivun.

Ctrl+P

Lisää uuden sivun valitun osan loppuun.

Ctrl+N

Levennä sivun siirtymisruutua.

Ctrl+Vaihto+Vasen hakasulje ([)

Pienentää sivun siirtymisruudun leveyttä.

Ctrl+Vaihto+Oikea hakasulje (])

Pienennä nykyisen sivun sisennystasoa sivun siirtymisruudussa.

Ctrl+Alt+vasen hakasulje ([)

Suurentaa nykyisen sivun sisennystasoa sivun siirtymisruudussa.

Ctrl+Alt+oikea hakasulje (])

Luo nykyisen sivun alle uuden alisivun.

Ctrl+Vaihto+Alt+N

Valitsee kaikki kohteet.

Ctrl+A

Laajenna valinta painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A uudelleen.

Valitsee nykyisen sivun.

Ctrl+Vaihto+A

Jos valittu sivu kuuluu ryhmään, valitse kaikki ryhmän sivut painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A.

Siirtää valittua sivua ylöspäin sivun siirtymisruudussa.

Alt+Vaihto+ylänuolinäppäin

Siirrä valittua sivua alaspäin sivun siirtymisruudussa.

Alt+Vaihto+Alanuoli

Siirry sivun otsikkoon.

Ctrl+Vaihto+T

Siirry sivun siirtymisruudun näkyvissä olevan sivujoukon ensimmäiselle sivulle.

Alt+Page Up

Siirry sivun siirtymisruudun näkyvissä olevan sivujoukon viimeiselle sivulle.

Alt+Page Down

Vierittää nykyistä sivua ylöspäin.

Page Up

Vierittää nykyistä sivua alaspäin.

Page Down

Vierittää nykyistä sivua ylös asti.

Ctrl+Home

Vierittää nykyistä sivua alas asti.

Ctrl+End

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

Ctrl+alanuoli

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

Ctrl+ylänuoli

Siirrä kohdistinta ylöspäin nykyisellä sivulla tai laajenna sivua ylöspäin.

Ctrl+Alt+ylänuoli

Siirrä kohdistinta alaspäin nykyisellä sivulla tai laajenna sivua alaspäin.

Ctrl+Alt+alanuoli

Siirrä kohdistinta vasemmalle nykyisellä sivulla tai laajenna sivu vasemmalle.

Ctrl+Alt+vasen nuoli

Siirrä kohdistinta oikealle nykyisellä sivulla tai laajenna sivu oikealle.

Ctrl+Alt+oikea nuoli

Siirtyy seuraavaan muistiinpanosäilöön.

Alt+alanuolinäppäin

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirry edelliselle sivulle, jossa vierailit.

Alt+vasen nuolinäppäin

Siirry seuraavalle vierailusivulle, jos mahdollista.

Alt+oikea nuolinäppäin

Lähentää.

Alt+Ctrl+Plusmerkki (+) numeronäppäimistössä tai Alt+Ctrl+Vaihto+Plusmerkki (+)

Loitontaa.

Alt+Ctrl+miinusmerkki (-) numeronäppäimistössä tai Alt+Ctrl+Vaihto+Yhdysmerkki (-)

Synkronoi muistikirja.

Huomautus: Kun OneNote on käynnissä, muistiinpanosi tallennetaan automaattisesti aina, kun muutat niitä. Muistiinpanoja ei tarvitse tallentaa manuaalisesti.

Ctrl+S

Sivun alkuun

Muistikirjojen ja osioiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Avaa OneNote.

Windows-näppäin+Vaihto+N

Avaa muistikirjan.

Ctrl+O

Avaa osan.

Ctrl+Alt+Vaihto+O

Luo uuden osion.

Ctrl+T

Siirtyy seuraavaan osaan.

Ctrl+Sarkain

Siirtyy edelliseen osaan.

Ctrl+Vaihto+Sarkain

Siirtyy osan seuraavalle sivulle.

Ctrl+Page Down

Siirtyy osan edelliselle sivulle.

Ctrl+Page Up

Siirtyy osan ensimmäiselle sivulle.

Alt+Home

Siirtyy osan viimeiselle sivulle.

Alt+End

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän ensimmäiselle sivulle.

Alt+Page Up

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän viimeiselle sivulle.

Alt+Page Down

Siirtää nykyistä sivua tai kopioi sen.

Ctrl+Alt+M

Siirtää kohdistuksen nykyiseen sivuvälilehteen.

Ctrl+Alt+G

Valitsee nykyisen sivuvälilehden.

Ctrl+Vaihto+A

Siirtää kohdistuksen nykyiseen osavälilehteen.

Ctrl+Vaihto+G

Siirtää nykyisen osan.

Ctrl+Vaihto+G ja sitten Vaihto+F10 tai Windows-valikkonäppäin, M

Vaihtaa toiseen muistikirjaan siirtymisruudussa.

Ctrl+G, siirry osissa ylä- tai alanuolinäppäimellä tai valitse toinen muistikirja sarkaimella ja paina sitten Enter-näppäintä.

Sivun alkuun

Muistiinpanojen selaaminen

Toiminto

Näppäin

Siirry Haku-ruutuun , jos haluat hakea kaikista muistikirjoista.

Ctrl+E

Seuraavan tuloksen esikatselu tehtäessä hakuja kaikista muistikirjoista.

Alanuolinäppäin

Kun etsit kaikista muistikirjoista, siirry valittuun tulokseen ja hylkää haku.

Enter

Muuttaa hakukohdetta.

Ctrl+E, sarkain, välilyönti

Avaa Hakutulokset-ruutu .

Alt+O haun jälkeen

Hae nykyisellä sivulla.

Ctrl+F

Siirtyy seuraavaan tulokseen tehtäessä hakuja nykyiseltä sivulta.

Enter

F3

Siirtyy edelliseen tulokseen tehtäessä hakuja ainoastaan nykyiseltä sivulta.

Vaihto+F3

Hylkää haku ja palaa sivulle.

Esc

Sivun alkuun

Muistiinpanojen jakaminen

Toiminto

Näppäin

Lähetä valitut sivut sähköpostiviestissä.

Ctrl+Vaihto+E

Luo tänään-Outlook tehtävä valitusta muistiinpanosta.

Ctrl+Vaihto+1

Luo huomisen Outlook tehtävä valitusta muistiinpanosta.

Ctrl+Vaihto+2

Luo tällä viikolla Outlook tehtävä valitusta muistiinpanosta.

Ctrl+Vaihto+3

Luo seuraava viikko Outlook tehtävä valitusta muistiinpanosta.

Ctrl+Vaihto+4

Luo ei päivämäärää -Outlook tehtävä valitusta muistiinpanosta.

Ctrl+Vaihto+5

Avaa valittu Outlook tehtävä.

Ctrl+Vaihto+K

Merkitse valittu Outlook tehtävä valmiiksi.

Ctrl+Vaihto+9

Poista valittu Outlook tehtävä.

Ctrl+Vaihto+0

Synkronoi nykyisen jaetun muistikirjan muutokset.

Vaihto+F9

Synkronoi kaikkien jaettujen muistikirjojen muutokset.

F9

Merkitse nykyinen sivu lukemattomaksi.

Ctrl+Q

Sivun alkuun

Muistiinpanojen suojaaminen

Toiminto

Näppäin

Lukitsee kaikki salasanalla suojatut osiot.

Ctr+Alt+L

Sivun alkuun

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

OneNoten ohje & oppimiseen

OneNoten tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

OneNoten näytönlukuohjelman tuki

Tässä artikkelissa luetellaan OneNote for Windows 10 pikanäppäimet.

Huomautukset: 

 • Lisätietoja sovellusversioiden välisistä eroista on artikkelissa OneNote-versioiden erot.

 • Voit etsiä pikakuvakkeen nopeasti tästä artikkelista haun avulla. Paina näppäinyhdistelmää Ctrl+F ja kirjoita sitten hakusanat.

Sisältö

Usein käytetyt pikanäppäimet

Tässä taulukossa luetellaan OneNote for Windows 10:n useimmin käytetyt pikanäppäimet.

Toiminto

Näppäin

Siirrä kohdistus nykyiseen osaan.

Ctrl+Vaihto+G

Avaa pikavalikko.

Vaihto+F10 tai Windows-valikkonäppäin

Lisää uuden sivun valitun osan loppuun.

Ctrl+N

Avaa muistikirjan.

Ctrl+O

Siirry toiseen muistikirjaan siirtymispalkissa .

Ctrl+G, valitse toinen muistikirja ylä- tai alanuolinäppäimellä ja valitse sitten Enter

Luo uuden osion.

Ctrl+T

Luo nykyisen sivun alle uuden alisivun.

Ctrl+Alt+Vaihto+N

Ota koko sivun näkymä käyttöön tai poista se käytöstä.

F11

Siirrä kohdistus nykyiseen sivuvälilehteen.

Ctrl+Alt+G

Siirtää nykyistä sivua tai kopioi sen.

Ctrl+Alt+M

Valitsee nykyisen sivun.

Ctrl+Vaihto+A

Siirry sivun otsikkoon ja valitse se.

Ctrl+Vaihto+T

Avaa hakuruutu, jos haluat hakea kaikista avoinna olemista muistikirjoista.

Ctrl+E

Sivun alkuun

Siirtyminen OneNote for Windows 10 vain näppäimistöllä

Seuraavassa taulukossa on lueteltu pikanäppäimet, joita voit käyttää OneNote for Windows 10:ssä siirtymiseen.

Toiminto

Näppäin

Siirry valintanauhan välilehtipalkin, siirtymisruudun ja sivun piirtoalustan välillä.

F6

Siirry valintanauhaan valintanauhan välilehdestä.

Alanuolinäppäin

Siirry valintanauhan välilehtien välillä tai valintanauhan vaihtoehtojen välillä.

Vasen tai oikea nuolinäppäin

Suorittaa valittuna olevan valintanauhan komennon.

Enter

Siirry päävalikkorivin kohteiden välillä.

Sarkain tai Vaihto+Sarkain

Siirrä kohdistus valintanauhaan ja avaa se.

Alt

Siirrä kohdistus Aloitus-valintanauhan välilehteen ja avaa se.

Alt+H

Siirrä kohdistus Lisää valintanauha -välilehteen ja avaa se.

Alt+N

Siirrä kohdistus Piirrä valintanauha -välilehteen ja avaa se.

Alt+D

Siirrä kohdistus Näytä valintanauha -välilehteen ja avaa se.

Alt+W

Sivun alkuun

Muistiinpanojen kirjoittaminen ja muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Avaa uusi OneNote-ikkuna.

Ctrl+M

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Tekee edellisen toiminnon uudelleen.

Ctrl+Y

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Ctrl+A

Laajenna valinta painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A uudelleen.

Leikkaa valittu teksti tai kohde leikepöydälle.

Ctrl+X

Kopioi valittu teksti tai kohde leikepöydälle.

Ctrl+C

Liitä leikepöydän sisältö.

Ctrl+V

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirtyy sanan alkuun.

Ctrl+vasen nuoli

Siirtyy sanan loppuun.

Ctrl+oikea nuoli

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

Askelpalautin

Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta.

Delete

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

Ctrl+Askelpalautin

Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta.

Ctrl+Delete

Lisää rivinvaihdon aloittamatta uutta kappaletta.

Vaihto+Enter

Avaa kohdistetun objektin pikavalikko.

Vaihto+F10 tai Windows-valikkonäppäin

Suorita tietopalkissa ehdotettu toiminto, jos se näkyy sivun yläreunassa.

Ctrl+Vaihto+W

Lisää tekijän nimi ja viimeksi muokattu aikaleima.

Ctrl+Vaihto+M

Sivun alkuun

Muistiinpanojen muotoilu

Toiminto

Näppäin

Korosta valittu teksti.

Ctrl+Vaihto+H tai Ctrl+Alt+H

Lisää hyperlinkki.

Ctrl+K

Kopioi valitun tekstin muotoilu (muotoilusivellin).

Ctrl+Vaihto+C

Liitä muotoilu valittuun tekstiin (muotoilusivellin).

Ctrl+Vaihto+V

Avaa hyperlinkin.

Enter hyperlinkin tekstin kohdalla

Käytä lihavointia tai poista se käytöstä.

Ctrl+B

Kursivoi tai poista kursivointi.

Ctrl+I

Alleviivauksen käyttäminen tai poistaminen.

Ctrl+U

Yliviivaa tai poista yliviivaus.

Ctrl+Yhdysmerkki (-)

Ota yläindeksimuotoilu käyttöön tai poista se.

Ctrl+Vaihto+Yhtäläisyysmerkki ( = )

Alaindeksin muotoilun ottaminen käyttöön tai poistaminen.

Ctrl+Yhtäläisyysmerkki (=)

Luettelomerkeillä varustetun luettelon muotoilun ottaminen käyttöön tai poistaminen.

Ctrl+piste (.)

Numeroidun luettelon muotoilun ottaminen käyttöön tai poistaminen.

Ctrl+Vinoviiva (/)

Käytä nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 1 - tyyliä.

Ctrl+Alt+1

Käytä nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 2 - tyyliä.

Ctrl+Alt+2

Käytä nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 3 - tyyliä.

Ctrl+Alt+3

Käytä nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 4 - tyyliä.

Ctrl+Alt+4

Käytä nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 5 - tyyliä.

Ctrl+Alt+5

Käytä nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 6 - tyyliä.

Ctrl+Alt+6

Poistaa kaikki valitun tekstin muotoilut. (Käytä Normaali-tyyliä .)

Ctrl + vaihto + N

Suurenna kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+oikea nuolinäppäin tai sarkain, kun rivin alussa

Pienentää kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Vasen nuolinäppäin tai Vaihto+Sarkain, kun rivin alussa

Tasaa valitun kappaleen oikean reunan.

Ctrl+R

Tasaa valitun kappaleen vasemman reunan.

Ctrl+L

Suurenna valitun tekstin fonttikokoa.

Ctrl+Vaihto+Oikea kulmasulje (>)

Pienennä valitun tekstin fonttikokoa.

Ctrl+Vaihto+Vasen kulmasulje (>)

Näyttää tai piilottaa nykyisen sivun sääntörivit.

Ctrl+Vaihto+R

Sivu alkuun

Kohteiden lisääminen sivulle

Toiminto

Näppäin

Kopioi näyttöleike leikepöydälle (edellyttääWindows 10 Creators -päivitystä).

Windows-näppäin+Vaihto+S

Lisää nykyisen päivämäärän.

Alt+Vaihto+D

Lisää kuluvan päivän päivämäärän ja kellonajan.

Alt+Vaihto+F

Lisää nykyisen ajan.

Alt+Vaihto+T

Lisää rivinvaihdon.

Vaihto+Enter

Aloita matemaattinen kaava tai muunna valittu teksti matemaattiseksi kaavaksi.

Alt+Yhtäläisyysmerkki ( = )

Sivun alkuun

Taulukoiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Luo taulukon.

Sarkain uuden tekstirivin kirjoittamisen jälkeen

Luo taulukkoon uuden sarakkeen, jossa on yksi rivi.

Sarkain-näppäin

Luo uuden rivin taulukon solun lopussa.

Enter

Huomautus: Viimeistele taulukon luominen painamalla Enter-näppäintä uudelleen.

Lisää rivi nykyisen rivin alapuolelle.

Ctrl+Enter taulukon solussa

Luo uuden kappaleen taulukon samaan soluun.

Alt+Enter

Luo sarakkeen taulukon nykyisen sarakkeen oikealle puolelle.

Ctrl+Alt+R

Luo rivi taulukon nykyisen rivin yläpuolelle.

Kirjoita, kun kohdistin on minkä tahansa rivin alussa ensimmäistä riviä lukuun ottamatta

Luo uusi solu tai rivi.

Sarkain, kun se on taulukon viimeisessä solussa

Poista taulukon nykyinen tyhjä rivi.

Poista ja poista sitten uudelleen, kun kohdistin on rivin alussa

Sivun alkuun

Muistiinpanojen ja objektien valitseminen

Toiminto

Näppäin

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Ctrl+A

Laajenna valinta painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A uudelleen.

Valitsee rivin loppuun.

Vaihto+End

Siirry sivun otsikkoon ja valitse se.

Ctrl+Vaihto+T

Peruuta jäsennys tai sivun valinta.

Esc

Siirrä nykyisiä tai valittuja kappaleita ylöspäin.

Alt+Vaihto+ylänuolinäppäin

Siirrä nykyisiä tai valittuja kappaleita alaspäin.

Alt+Vaihto+Alanuoli

Suurenna kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Oikea nuoli

Pienentää kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Vasen nuoli

Valitsee nykyisen kappaleen ja sen alikappaleet.

Ctrl+Vaihto+Yhdysmerkki (-)

Poistaa valitun muistiinpanon tai objektin.

Delete

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirry edelliselle sivulle, jossa on avattuna.

Alt+vasen nuolinäppäin

Siirry seuraavalle sivulle, jos mahdollista.

Alt+oikea nuolinäppäin

Luo uusi äänitallenne.

Ctrl+Alt+A

Toista valittu äänitallenne.

Ctrl+Alt+P

Lopeta äänen tallennuksen toisto.

Ctrl+Alt+S

Ohita nykyinen äänitallenne taaksepäin 10 sekunnilla.

Ctrl+Alt+Y

Ohita nykyinen äänitallenne taaksepäin 5 minuuttia.

Ctrl+Alt+T

Ohita nykyinen äänitallenne 10 sekuntia eteenpäin.

Ctrl+Alt+U

Ohita nykyinen äänitallenne 5 minuuttia eteenpäin.

Ctrl+Alt+I

Sivun alkuun

Tunnisteiden lisääminen muistiinpanoihin

Toiminto

Näppäin

Käytä, valitse tai tyhjennä Tehtävät-tunnistetta .

Ctrl+1

Käytä Tärkeää-tunnistetta tai poista sen tiedot.

Ctrl+2

Käytä kysymystunnistetta tai poista sen tiedot.

Ctrl+3

Ota käyttöön muista myöhempää käyttöä varten - tunniste tai poista sen poistaminen.

Ctrl+4

Käytä Määritelmä-tunnistetta tai poista sen tiedot.

Ctrl+5

Poistaa valituista muistiinpanoista kaikki muistiinpanomerkit.

Ctrl+0

Sivun alkuun

Jäsennysten käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Näytä tasolla 1.

Alt+Vaihto+1

Laajenna tasolle 2.

Alt+Vaihto+2

Laajenna tasolle 3.

Alt+Vaihto+3

Laajenna tasolle 4.

Alt+Vaihto+4

Laajenna tasolle 5.

Alt+Vaihto+5

Laajenna tasolle 6.

Alt+Vaihto+6

Laajenna tasolle 7.

Alt+Vaihto+7

Laajenna tasolle 8.

Alt+Vaihto+8

Laajenna tasolle 9.

Alt+Vaihto+9

Laajentaa kaikki tasot.

Alt+Vaihto+0

Suurenna sisennystä yhdellä tasolla.

Sarkain-näppäin

Pienentää sisennystä yhdellä tasolla.

Vaihto+Sarkain

Laajentaa tiivistetyn ääriviivan.

Alt+Vaihto+Plusmerkki (+)

Tiivistää laajennetun ääriviivan.

Alt+Vaihto+Miinusmerkki (–)

Sivun alkuun

Kieliasetusten määrittäminen

Huomautus: Jos haluat muuttaa muistiinpanojen kirjoitussuuntaa, sinun on ensin otettava käyttöön yksi tai useampi oikealta vasemmalle kirjoitettava kieli Kohdassa Officen kieliasetusten määrittäminen. Katso ohjeet artikkelista Muokkaus- tai sisällönmuokkauskielen lisääminen tai kieliasetusten määrittäminen Officessa.

Toiminto

Näppäin

Määritä kirjoitussuunta vasemmalta oikealle.

Ctrl+vasen vaihtonäppäin

Määritä kirjoitussuunta oikealta vasemmalle.

Ctrl+oikea vaihtonäppäin

Suurentaa sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä.

Sarkain-näppäin

Vähentää sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä.

Vaihto+Sarkain

Sivun alkuun

Sivujen kanssa työskenteleminen

Toiminto

Näppäin

Ota koko sivun näkymä käyttöön tai poista se käytöstä.

F11

Avaa uusi OneNote-ikkuna.

Ctrl+M

Laajenna tai kutista valittu sivuryhmä.

Ctrl+Vaihto+Tähtimerkki (*)

Avaa Helppokäyttöisyyden tarkistus -ruutu ja tarkista helppokäyttöisyysongelmat.

Ctrl+Vaihto+F

Tulostaa nykyisen sivun.

Ctrl+P

Lisää uuden sivun valitun osan loppuun.

Ctrl+N

Luo uusi sivu samalle tasolle nykyisen sivun alapuolelle.

Ctrl+Alt+N

Luo nykyisen sivun alle uuden alisivun.

Ctrl+Alt+Vaihto+N

Valitsee kaikki kohteet.

Ctrl+A

Laajenna valinta painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A uudelleen.

Valitsee nykyisen sivun.

Ctrl+Alt+G

Siirtää valittua sivua ylöspäin.

Alt+Vaihto+ylänuolinäppäin

Siirrä valittua sivua alaspäin.

Alt+Vaihto+Alanuoli

Siirrä kohdistin sivun otsikkoon.

Ctrl+Vaihto+T

Vieritä ylöspäin nykyisellä sivulla.

Page Up

Vieritä alaspäin nykyisellä sivulla.

Page Down

Vierittää nykyistä sivua ylös asti.

Ctrl+Home

Vierittää nykyistä sivua alas asti.

Ctrl+End

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

Ctrl+alanuoli

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

Ctrl+ylänuoli

Siirtyy seuraavaan muistiinpanosäilöön.

Alt+alanuolinäppäin

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun.

End

Palaa edelliselle vieraillulle sivulle.

Alt+vasen nuolinäppäin

Siirry eteenpäin seuraavalle vieraillulle sivulle.

Alt+oikea nuolinäppäin

Merkitse nykyinen sivu luetuksi tai lukemattomaksi.

Ctrl+Q

Lähentää.

Ctrl+Alt+Plusmerkki (+) numeronäppäimistössä tai Ctrl+Alt+Vaihto+Plusmerkki (+)

Loitontaa.

Ctrl+Alt+miinusmerkki (–) numeronäppäimistössä tai Ctrl+Alt+Vaihto+Yhdysmerkki (-)

Synkronoi muistikirja.

Huomautus: Kun OneNote on käynnissä, muistiinpanosi tallennetaan automaattisesti aina, kun muutat niitä. Muistiinpanoja ei tarvitse tallentaa manuaalisesti.

Ctrl+S

Sivun alkuun

Muistikirjojen ja osioiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Avaa muistikirjan.

Ctrl+O

Luo uuden osion.

Ctrl+T

Siirtyy seuraavaan osaan.

Ctrl+Sarkain

Siirtyy edelliseen osaan.

Ctrl+Vaihto+Sarkain

Siirtyy osan seuraavalle sivulle.

Ctrl+Page Down

Siirtyy osan edelliselle sivulle.

Ctrl+Page Up

Siirtyy osan ensimmäiselle sivulle.

Alt+Home

Siirtyy osan viimeiselle sivulle.

Alt+End

Siirtää nykyistä sivua tai kopioi sen.

Ctrl+Alt+M

Siirtää kohdistuksen nykyiseen sivuvälilehteen.

Ctrl+Alt+G

Siirtää kohdistuksen nykyiseen osavälilehteen.

Ctrl+Vaihto+G

Siirry toiseen muistikirjaan siirtymispalkissa .

Ctrl+G, valitse toinen muistikirja ylä- tai alanuolinäppäimellä ja valitse sitten Enter

Avaa nykyisen osan pikavalikko.

Ctrl+Vaihto+G ja sitten Vaihto+F10 tai Windows-valikkonäppäin

Sivun alkuun

Etsi muistiinpanoja

Toiminto

Näppäin

Avaa hakuruutu, jos haluat hakea kaikista avoinna olemista muistikirjoista.

Ctrl+E

Avaa hakuruutu, jos haluat hakea nykyiseltä sivulta.

Ctrl+F

Avaa seuraavaa tuloksen esikatselun tehtäessä hakuja kaikista muistikirjoista.

Alanuolinäppäin

Kun etsit kaikista muistikirjoista, siirry valittuun tulokseen.

Enter

Muuttaa hakukohdetta.

Ctrl+E, sarkain kahdesti ja sitten alanuoli

Hylkää haku ja palaa sivulle.

Esc

Sivun alkuun

Muistiinpanojen jakaminen

Toiminto

Näppäin

Avaa Lähetä linkki -valintaikkuna.

Ctrl+Vaihto+E

Synkronoi nykyinen muistikirja.

Ctrl+S tai Vaihto+F9

Synkronoi kaikki muistikirjat.

F9

Sivun alkuun

Muistiinpanojen suojaaminen

Toiminto

Näppäin

Lukitsee kaikki salasanalla suojatut osiot.

Ctr+Alt+L

Sivun alkuun

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

OneNoten tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

OneNoten näytönlukuohjelman tuki

Tässä artikkelissa luetellaan OneNote for Mac pikanäppäimet.

Huomautukset: 

 • Joidenkin käyttöjärjestelmän versioiden ja joidenkin apusovellusten asetukset saattavat olla ristiriidassa Microsoft 365 for Mac pikanäppäinten ja toimintonäppäinten kanssa. Lisätietoja pikanäppäimen näppäinmäärityksen muuttamisesta on macOS-version tai apuohjelman käyttöjärjestelmän ohjeessa.

 • Ellet näe tarpeitasi vastaavaa pikanäppäintä, voit luoda mukautetun pikanäppäimen. Katso ohjeet artikkelista Mukautetun pikanäppäimen luominen Office for Macissa.

 • Voit etsiä pikakuvakkeen nopeasti tästä artikkelista haun avulla. Paina Komento+F ja kirjoita sitten hakusanat.

Sisältö

Näppäimistön täyden käytön ottaminen käyttöön

Saat parhaan käyttökokemuksen näppäimistön käytöstä valintanauhan kanssa sallimalla näppäimistön käyttää kaikkia ohjausobjekteja.

 1. Voit avata järjestelmäasetukset jommankumman seuraavista tavoista:

  • Siirrä kohdistus valikkoriville painamalla Ctrl+F2 ja paina sitten välilyöntinäppäintä. Paina alanuolinäppäintä, kunnes pääset Järjestelmäasetukset-vaihtoehtoon , ja paina sitten välilyöntinäppäintä.

  • Paina Komento+ välilyöntinäppäin, kirjoita järjestelmäasetukset ja paina Rivinvaihtonäppäintä.

 2. Valitse Järjestelmäasetukset-kohdassaHelppokäyttötoiminnot .

 3. Valitse Helppokäyttötoiminnot-valintaikkunassa  Siirtymisvälilehti.

 4. Valitse Ota käyttöön näppäimistön täysi käyttö -valintaruutu.

Sivun alkuun 

Usein käytetyt pikanäppäimet

Tässä taulukossa on lueteltu OneNote for Mac useimmin käytetyt pikanäppäimet.

Toiminto

Näppäin

Luo uuden sivun.

Komentopainike.+N

Kumoaa edellisen toiminnon.

Komentopainike.+Z

Tee edellinen toiminto uudelleen, jos mahdollista.

Komentopainike.+Y

Leikkaa valittu sisältö leikepöydälle.

Komentopainike.+X

Kopioi valitun sisällön leikepöydälle.

Komentopainike.+ C

Liitä leikepöydän sisältö.

Komentopainike.+V

Avaa muistikirjan.

Komentopainike.+O

Siirry koko näytön tilaan tai poistu siitä.

Komentopainike.+Control+F

Sulje nykyinen muistikirja.

Komentopainike.+Vaihto+W

Synkronoi tämä muistikirja.

Komentopainike.+S

Synkronoi kaikki muistikirjat.

Komentopainike.+Vaihto+S

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Komentopainike.+A

Laajenna valinta-aluetta painamalla uudelleen Komentopainike.+A.

Valitsee sivun otsikon.

Komentopainike.+Vaihto+T

Suurenna kappaleen sisennystä.

Sarkainnäppäin, kun rivin alussa tai Komentopainike.+oikea hakasulje (])

Pienentää kappaleen sisennystä.

Vaihto+sarkain, kun rivin lopussa tai Komentopainike.+vasen hakasulje ([)

Lähentää.

Komentopainike.+Plusmerkki (+)

Loitontaa.

Komentopainike.+miinusmerkki (-)

Palauta zoomauksen suurennus.

Komentopainike.+0

Tiivistää laajennetun ääriviivan.

Control+Vaihto+Plusmerkki (+)

Laajentaa tiivistetyn ääriviivan.

Control+Vaihto+Miinusmerkki (-)

Avaa valittu linkki.

Return tai Vaihto+Return

Kopioi valittu muotoilu.

Komentopainike.+Optio+C

Liitä kopioitu muotoilu.

Komentopainike.+Optio+V

Etsi tekstiä sivulta.

Komentopainike.+F

Etsi tekstiä kaikista avoimista muistikirjoista.

Komentopainike.+Optio+F

Sivun alkuun

Siirtyminen sivujen sisällä

Toiminto

Näppäin

Siirtyy sanan alkuun.

Optio+vasen nuolinäppäin

Siirtyy sanan loppuun.

Optio+oikea nuolinäppäin

Siirtyy rivin alkuun.

Komentopainike.+Vasen nuolinäppäin

Siirtyy rivin loppuun.

Komentopainike.+Oikea nuolinäppäin

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

Komentopainike.+ylänuolinäppäin tai Optio+Ylänuolinäppäin

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

Komentopainike.+alanuolinäppäin tai Optio+Alanuolinäppäin

Vierittää nykyistä sivua ylöspäin.

Page Up

Vierittää nykyistä sivua alaspäin.

Page Down

Siirrä kohdistinta ylöspäin nykyisessä jäsennyksessä.

Komentopainike.+Optio+Ylänuoli

Siirrä kohdistin nykyisen sivun otsikkoon.

Komentopainike.+Vaihto+T

Sivun alkuun

Tekstin ja grafiikan muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Leikkaa valittu sisältö leikepöydälle.

Komentopainike.+X

Kopioi valitun sisällön leikepöydälle.

Komentopainike.+ C

Liitä leikepöydän sisältö.

Komentopainike.+V

Kopioi valittu muotoilu.

Komentopainike.+Optio+C

Liitä kopioitu muotoilu.

Komentopainike.+Optio+V

Aloita luettelomerkeillä varustetun luettelon luominen.

Tähtimerkki (*) ja sitten Control+Optio+Välilyöntinäppäin

Huomautus: Jos haluat lisätä tekstiin yhden luettelomerkin, paina Optio+8

Aloita numeroidun luettelon luominen.

Kirjoita 1. ja paina Control+Optio+Välilyöntinäppäin tai Komentopainike.+Vinoviiva (/)

Siirtää (sisentää) valitun luettelokohteen ylemmälle tasolle.

Komentopainike.+oikea hakasulje (])

Siirrä valittu luettelokohde alemmalle tasolle (pienennä sisennystä).

Komentopainike.+vasen hakasulje ([)

Käytä yläindeksimuotoilua.

Komentopainike.+Vaihto+Optio+Yhtäläisyysmerkki ( = )

Käytä alaindeksimuotoilua.

Komentopainike.+Control+Optio+Yhtäläisyysmerkki ( = )

Lisää rivinvaihdon.

Vaihto + Return

Lisää nykyisen päivämäärän.

Komentopainike.+D

Lisää nykyisen päivämäärän ja kellonajan.

Komentopainike.+Vaihto+D

Lisää yhtälöitä (tai muunna valittu teksti matemaattiseksi kaavaksi).

Control+Yhtäläisyysmerkki ( = )

Hae valittua tekstiä Älykäs haku - tehtäväruudun avulla.

Komentopainike.+Control+Optio+L

Lisää emoji.

Komentopainike.+Control+Välilyöntinäppäin

Poista kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki.

Delete

Poista kohdistimen oikealla puolella oleva merkki.

Fn+Delete

Poista kohdistimen vasemmalla puolella oleva sana.

Optio+Poista

Poista kohdistimen oikealla puolella oleva sana.

Fn+Optio+Delete tai Optio+Del

Suurenna kappaleen sisennystä.

Komentopainike.+Optio+Oikea nuolinäppäin

Pienentää kappaleen sisennystä.

Komentopainike.+Optio+Vasen nuolinäppäin

Siirtää valittua kuvaa tai objektia ylöspäin.

Komentopainike.+Optio+Ylänuoli

Siirtää valittua kuvaa tai objektia alaspäin.

Komentopainike.+Optio+Alanuoli

Sivun alkuun

Taulukoiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Luo toinen taulukkorivi.

Palaa, kun olet taulukon loppusolussa.

Huomautus: Viimeistele taulukko painamalla rivinvaihtonäppäintä uudelleen.

Luo taulukkosarake nykyisen sarakkeen oikealle puolelle.

Komentopainike.+Control+R

Luo taulukkosarake nykyisen sarakkeen vasemmalle puolelle.

Komentopainike.+Control+L

Luo taulukkorivi nykyisen rivin alapuolelle.

Komentopainike.+Return

Luo toinen kappale samaan soluun.

Optio+Rivinvaihto

Sivun alkuun

Muistikirjojen ja osioiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy muistikirjan osasta toiseen.

Komentopainike.+Vaihto+Vasen aaltosulje ({) tai Komentopainike.+Vaihto+Sulkeva aaltosulje (})

Siirtyy osan sivulta toiselle.

 1. Aseta kohdistin sivulle.

 2. Siirrä kohdistus sivuluetteloon painamalla Komentopainike.+Control+G.

 3. Valitse osan edellinen tai seuraava sivu painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+ylä- tai alanuolinäppäin tai Komentopainike.+Page up tai Komentopainike.+Page Down.

Avata muita muistikirjoja tai luo uusia.

Komentopainike.+O

Tarkista avointen muistikirjojen luettelo.

Control+G

Luo uuden muistikirjasivun.

Komentopainike.+N

Avaa OneNote-sovelluksen asetukset.

Komentopainike.+pilkku (,)

Siirtää nykyisen sivun toiseen sijaintiin.

Komentopainike.+Vaihto+M

Kopioi nykyinen sivu toiseen sijaintiin.

Komentopainike.+Vaihto+C

Siirry koko näytön tilaan.

Komentopainike.+Control+F

Synkronoi tämä muistikirja.

Komentopainike.+S

Synkronoi kaikki muistikirjat.

Komentopainike.+Vaihto+S

Siirrä näppäimistön kohdistus sivuluetteloon.

Komentopainike.+Control+G

Siirrä näppäimistön kohdistus osaluetteloon.

Control+Vaihto+G

Sivun alkuun

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

OneNoten ohje & oppimiseen

OneNoten tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

OneNoten näytönlukuohjelman tuki

Tässä artikkelissa luetellaan OneNoten verkkoversio pikanäppäimet.

Huomautukset: 

 • Jos käytössäsi on Lukija ja Windows 10 Fall Creators Update -päivitys, sinun on poistettava lukutila käytöstä, jos haluat muokata asiakirjoja, laskentataulukoita tai esityksiä Microsoft 365:n verkkoversiossa. Lisätietoja on artikkelissa Virtuaalisen kohdistimen tai selaustilan poistaminen käytöstä näytönlukuohjelmissa Windows 10 Fall Creators Update -päivityksessä.

 • Voit etsiä pikakuvakkeen nopeasti tästä artikkelista haun avulla. Paina näppäinyhdistelmää Ctrl+F ja kirjoita sitten hakusanat.

 • Kun käytät OneNoten verkkoversio, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edge. Koska OneNoten verkkoversio suoritetaan selaimessa, pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelman pikanäppäimista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl+O (Avaa), käytetään selaimessa – ei OneNoten verkkoversio.

Sisältö

Valintanauhassa ja ruuduissa siirtyminen katselutilassa

Toiminto

Näppäin

Siirry muistikirjan siirtymisruudusta selainkenttiin.

Vaihto+F6

Siirry valintanauhan komennoista toiseen.

Sarkain-näppäin

Suorittaa valittuna olevan valintanauhan komennon.

Enter

Vieritä sivulla ylös- tai alaspäin.

Page Up tai Page Down

Sivu eteenpäin muistikirjan kautta

Ctrl+Page Down

Sivu taaksepäin muistikirjan läpi.

Ctrl+Page Up

Siirry osan ensimmäiselle sivulle.

Alt+Page Up

Siirry osan viimeiselle sivulle.

Alt+Page Down

Laajentaa valitun osan.

Enter, kun olet osiossa

Näytä valintanäppäimet (valintanauhan komennot) perinteisessä valintanauhassa Lukijaa käytettäessä.

Alt+Piste (.)

Sivun alkuun

Valintanauhassa ja ruuduissa siirtyminen muokkaustilassa

Toiminto

Näppäin

Avaa tietty sivu.

Ctrl+F6, kunnes kohdistus on siirtymispalkissa, jossa nykyinen muistikirja on valittuna, ja sarkainnäppäin, kunnes kohdistus on sivun siirtymisruudussa, siirrä kohdistus eri sivuille alanuolinäppäimellä tai ylänuolinäppäimellä ja valitse sitten sivu Enter-näppäimellä.

Aktivoi toinen valintanauhan välilehti.

Ctrl+F6, kunnes pääset valintanauhan välilehtien riville, ja siirry sitten valintanauhan välilehtien välillä oikealla tai vasemmalla nuolinäppäimellä. Lajiteltu valintanauha tulee näkyviin automaattisesti. 

Siirry valintanauhan komennoista toiseen.

Sarkain, kun haluat siirtää kohdistuksen valintanauhan välilehtien riviltä valintanauhaan ja sitten oikea tai vasen nuoli valintanauhassa

Aktivoi valitun valintanauhan komento.

Enter

Siirry osan ensimmäiselle sivulle.

Alt+Page Up

Siirry osan viimeiselle sivulle.

Alt+Page Down

Siirtää nykyistä sivua ylös- tai alaspäin.

Alt+Vaihto+ylä- tai alanuoli

Sivun alkuun

Siirtyminen sivujen sisällä

Toiminto

Näppäin

Siirrä kohdistin otsikkoalueelta sivun leipätekstiin.

Sarkain tai Enter

Siirrä kohdistinta yhden sanan verran oikealle.

Ctrl+oikea nuoli

Siirrä kohdistinta yhden sanan verran vasemmalle.

Ctrl+vasen nuoli

Siirrä kohdistinta yhden kappaleen ylöspäin.

Ctrl+ylänuoli

Siirrä kohdistinta yhden kappaleen alaspäin.

Ctrl+alanuoli

Siirrä kohdistin rivin alkuun.

Home

Siirrä kohdistin rivin loppuun.

End

Siirrä kohdistin sivun ääriviivan alkuun.

Ctrl+Home

Siirrä kohdistin sivun ääriviivan loppuun.

Ctrl+End

Siirrä kohdistin otsikkoalueelle.

Page Up tai Ctrl+A ja sitten sarkainnäppäin, kunnes otsikko on valittuna

Sivun alkuun

Tekstin ja grafiikan valitseminen

Toiminto

Näppäin

Valitse teksti.

Vaihto+nuolinäppäimet

Valitse oikealla oleva sana.

Ctrl+Vaihto+Oikea nuolinäppäin

Valitse vasemmalla oleva sana.

Ctrl+Vaihto+Vasen nuolinäppäin

Valitse nykyisestä sijainnista kappaleen alkuun.

Vaihto+Home

Valitse nykyisestä sijainnista kappaleen loppuun.

Vaihto+End

Valitse nykyisestä sijainnista jäsennyksen alkuun.

Vaihto+Ctrl+Home

Valitse nykyisestä sijainnista jäsennyksen loppuun.

Vaihto+Ctrl+End

Laajenna valinta.

Laajenna valinta koko kappaleeseen, jäsennykseen ja sivulle painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A.

Sivun alkuun

Sisällön muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Leikkaa valittu sisältö leikepöydälle.

Ctrl+X

Kopioi valitun sisällön leikepöydälle.

Ctrl+C

Liitä leikepöydän sisältö.

Ctrl+V

Lisää hyperlinkki.

Ctrl+K

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Tee edellinen toiminto uudelleen, jos mahdollista.

Ctrl+Y

Siirry seuraavaan väärin kirjoitettuun sanaan.

Alt+F7

Luo uusi jäsennys.

Ctrl+Vaihto+F

Siirry jäsennyksestä toiseen.

Ctrl+A ja sitten sarkain

Synkronoi muistikirja.

Huomautus: Kun OneNoten verkkoversio on toiminnassa, muistiinpanot tallennetaan automaattisesti aina, kun teet niihin muutoksia. Muistiinpanoja ei tarvitse tallentaa manuaalisesti.

Ctrl+S

Sivun alkuun

Taulukoiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Luo taulukon.

Sarkain uuden tekstirivin kirjoittamisen jälkeen

Luo uusi solu.

Sarkain, kun se on taulukon viimeisessä solussa

Lisää rivi nykyisen rivin alapuolelle.

Ctrl+Enter taulukon solussa

Sivun alkuun

Tekstin muotoileminen

Huomautus: Kun valitaan solu, sarake tai rivi, tasausta käytetään valittujen solujen sisällössä. Kun valitaan taulukko, tasausta käytetään taulukossa, mutta se ei vaikuta solujen tasaukseen.

Toiminto

Pikanäppäinyhdistelmä

Lihavoi.

Ctrl+B

Kursivoinnin käyttäminen.

Ctrl+I

Alleviivaa.

Ctrl+U

Luo luettelomerkeillä varustettu luettelo.

Ctrl+piste (.)

Luo numeroitu luettelo.

Ctrl+Vinoviiva (/) tai Ctrl+Vaihto+O

Tasaa kappale vasemmalle.

Ctrl+L

Tasaa kappale oikealle.

Ctrl+R

Suurenna kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Oikea nuoli

Pienentää kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Vasen nuoli

Sivun alkuun

Tunnisteiden lisääminen muistiinpanoihin

Toiminto

Näppäin

Käytä, valitse tai tyhjennä Tehtävät-tunnistetta .

Ctrl+1

Käytä Tärkeää-tunnistetta tai poista sen tiedot.

Ctrl+2

Käytä kysymystunnistetta tai poista sen tiedot.

Ctrl+3

Ota käyttöön muista myöhempää käyttöä varten - tunniste tai poista sen poistaminen.

Ctrl+4

Käytä Määritelmä-tunnistetta tai poista sen tiedot.

Ctrl+5

Käytä Korostus-tunnistetta tai poista sen tiedot.

Ctrl+6

Ota yhteystietotunniste käyttöön tai tyhjennä se.

Ctrl+7

Käytä Osoite-tunnistetta tai poista sen tiedot.

Ctrl+8

Käytä Puhelinnumero-tunnistetta tai poista sen tiedot.

Ctrl+9

Sivun alkuun

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

OneNoten ohje & oppimiseen

OneNoten tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

OneNoten näytönlukuohjelman tuki

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Haluatko lisää vaihtoehtoja?

Tutustu tilausetuihin, selaa harjoituskursseja, opi suojaamaan laitteesi ja paljon muuta.

Osallistumalla yhteisöihin voit kysyä kysymyksiä ja vastata niihin, antaa palautetta sekä kuulla lisää asiantuntijoilta, joilla on runsaasti tietoa.

Etsi ratkaisuja yleisiin ongelmiin tai hanki apua tukihenkilöltä.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×