PDF-tiedostojen käyttäminen näytönlukuohjelman avulla Office-sovellus

Tämä artikkeli on tarkoitettu henkilöille, joilla on näkö- tai kognitiivisia toimintahäiriöitä ja jotka käyttävät näytönlukuohjelmaa, kuten Microsoft Lukijaa, JAWSia tai NVDA:taMicrosoft 365 tuotteiden kanssa. Tämä artikkeli on osa Microsoft 365 näytönlukuohjelman tukisisältöjoukkoa , josta löydät lisätietoja helppokäyttötoiminnoista sovelluksissamme. Yleisiä ohjeita on kphteessa Microsoft-tuki home.

Voit muuntaa Office-sovellus PDF-tiedostoksi (Portable Document Format) käyttämällä iOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Opit myös, miten voit allekirjoittaa PDF-tiedoston.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät iOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa Applen helppokäyttötoiminnot.

Sisältö

Asiakirjan muuntaminen PDF-tiedostoksi

Voit muuntaa puhelimeesi tallennetun tiedoston PDF-tiedostoksi, jonka voit helposti jakaa muiden kanssa.

 1. Napauta Office-sovellus näytön alareunaa neljällä sormella. Kohdistus siirtyy näytön alareunassa olevalle siirtymispalkkiin.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Toiminnot", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Toiminnot-valikko avautuu.

 3. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet "Asiakirja PDF-tiedostoon", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Valitse tiedostot -valikko avautuu.

 4. Sipaise oikealle, kunnes löydät etsimällä tiedoston, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Muunnos alkaa.

  Jos tiedosto ei ole Valitse tiedostot -valikossa, sipaise vasemmalle, kunnes pääset Selaa-painikkeeseen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Etsi haluamasi tiedosto ja valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  Kun muunnos on valmis, PDF avautuu.

 5. Jos haluat poistua PDF-tiedostosta, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet "Takaisin-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Sinua pyydetään päättämään, mitä teet PDF-tiedostolla. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Tallenna", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 6. Kuulet: "Tallenna nimellä". Kohdistus on Tiedostonimi-tekstikentässä. Jos haluat muuttaa PDF-tiedoston nimeä, kirjoita uusi nimi näyttönäppäimistöllä, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Valmis", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 7. Sipaise vasemmalle tai oikealle, jotta löydät sijainnin, johon haluat tallentaa PDF-tiedoston, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 8. Tallenna PDF sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet "Tallenna", ja kaksoisnapauttamalla sitten näyttöä. PDF tallennetaan ja kohdistus palautetaan Aloitus-välilehteen.

PDF-tiedoston allekirjoittaminen

Onko sinulla PDF-tiedostolla varustettu sähköpostiviesti, jonka haluat allekirjoittaa ja lähettää sähköpostitse takaisin? Sen sijaan, että tulostat tiedoston, allekirjoitat sen ja skannaat sen sitten takaisin ennen lähettämistä, voit lisätä PDF-tiedostoon sähköisen allekirjoituksen ja allekirjoittaa sen nopeasti.

Voit myös allekirjoittaa useita sivuja tai useita sivun paikkoja. Jos olet lisännyt allekirjoituksen, jossa ei pitäisi olla allekirjoitusta, voit poistaa juuri lisäämiasi allekirjoituksia. Tallennettu allekirjoitus säilyy ennallaan. Kun olet tallentanut PDF-tiedoston, et voi enää poistaa lisättyjä allekirjoituksia.

Allekirjoituksen luominen ja tallentaminen

Kun luot ja tallennat allekirjoituksen, voit tallentaa sen muiden PDF-tiedostojen allekirjoittamista varten nopeasti. Ohjeet tallennetun allekirjoituksen käyttöön ovat ohjeessa PDF-tiedoston allekirjoittaminen tallennetulla allekirjoituksella.

 1. Napauta Office-sovellus näytön alareunaa neljällä sormella. Kohdistus siirtyy näytön alareunassa olevalle siirtymispalkkiin.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Toiminnot", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Toiminnot-valikko avautuu.

 3. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet "Allekirjoita PDF", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Valitse tiedostot -valikko avautuu.

 4. Sipaise oikealle, kunnes löydät etsimällä tiedoston, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. PDF avautuu.

  Jos tiedosto ei ole Valitse tiedostot -valikossa, sipaise vasemmalle, kunnes pääset Selaa-painikkeeseen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Etsi haluamasi tiedosto ja valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sipaise PDF-tiedostossa oikealle, kunnes löydät sijainnin, johon haluat lisätä allekirjoituksen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 6. Kuulet ”Vaakasuunta”. Allekirjoituksen luontiikkuna avautuu. Näyttö kiertyy vaakasuuntaan. Pidä puhelinta vaakasuunnassa.

 7. Luo allekirjoitus sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet "Please, double-tap with single finger" (Kaksoisnapauta yhdellä sormella), ja kaksoisnapauttamalla näyttöä pitkään yhdellä sormella. Voit luoda allekirjoituksen liu'uttamalla sormea pois näytöltä.

 8. Kun olet valmis, nosta sormesi pois näytöltä. Kuulet: "Allekirjoitus valmis". Kaksoisnapauta näyttöä. Uusi allekirjoitus tallennetaan ja lisätään PDF-tiedostoon.

 9. Näyttö kiertyy pystysuuntaan. Pidä puhelintasi pystysuunnassa.

 10. Jos haluat poistaa juuri lisäätyn allekirjoituksen, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Poista", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 11. Jos haluat lisätä allekirjoituksen muualle tiedostossa, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Kirjaudu muihin paikkoihin", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Sipaise asiakirjassa vasemmalle tai oikealle, kunnes löydät sijainnin, johon haluat lisätä toisen allekirjoituksen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet: "Lisää tallennettu allekirjoitus." Lisää allekirjoitus kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 12. Kuulet: "Valmis-painike." Voit poistua allekirjoitustilasta kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kuulet: "Takaisin-painike." PDF näkyy lukutilassa. Palaa Toiminnot-valikkoon kaksoisnapauttamalla näyttöä.

PDF-tiedoston allekirjoittaminen tallennetulla allekirjoituksella

Kun olet luonut ja tallentanut allekirjoituksen, voit lisätä seuraavat allekirjoitukset milloin tahansa.

 1. Napauta Office-sovellus näytön alareunaa neljällä sormella. Kohdistus siirtyy näytön alareunassa olevalle siirtymispalkkiin.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Toiminnot", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Toiminnot-valikko avautuu.

 3. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet "Allekirjoita PDF", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Valitse tiedostot -valikko avautuu.

 4. Sipaise oikealle, kunnes löydät etsimällä tiedoston, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. PDF avautuu.

  Jos tiedosto ei ole Valitse tiedostot -valikossa, sipaise vasemmalle, kunnes pääset Selaa-painikkeeseen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Etsi haluamasi tiedosto ja valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sipaise PDF-tiedostossa oikealle, kunnes löydät sijainnin, johon haluat lisätä allekirjoituksen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 6. Kuulet: "Lisää tallennettu allekirjoitus." Lisää tallennettu allekirjoitus kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 7. Jos haluat lisätä allekirjoituksen muualle tiedostossa, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Kirjaudu muihin paikkoihin", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Sipaise asiakirjassa vasemmalle tai oikealle, kunnes löydät sijainnin, johon haluat lisätä toisen allekirjoituksen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet: "Lisää tallennettu allekirjoitus." Lisää allekirjoitus kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 8. Kuulet: "Valmis-painike." Voit poistua allekirjoitustilasta kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kuulet: "Takaisin-painike." PDF näkyy lukutilassa. Palaa Toiminnot-valikkoon kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Tallennetun allekirjoituksen poistaminen

Voit poistaa tallennetun allekirjoituksen ja luoda sitten uuden allekirjoituksen. PDF-tiedostoon jo lisättyjä allekirjoituksia ei poisteta.

 1. Avaa allekirjoitettava PDF ohjeen mukaisesti, katso kohta PDF-tiedoston allekirjoittaminen tallennetulla allekirjoituksella.

 2. Kaksoisnapauta mitä tahansa PDF-tiedoston kohtaa. Kuulet: "Lisää tallennettu allekirjoitus."

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Poista tallennettu allekirjoitus", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sinua pyydetään vahvistamaan poisto. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Ok", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Voit nyt luoda uuden allekirjoituksen ohjeen Allekirjoituksen luominen ja tallentaminen ohjeiden mukaisesti.

 6. Kun olet valmis, sipaise vasemmalle, kunnes pääset Valmis-painikkeeseen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 7. Kuulet: "Valmis-painike." Voit poistua allekirjoitustilasta kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kuulet: "Takaisin-painike." PDF näkyy lukutilassa. Palaa Toiminnot-valikkoon kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Kuvan skannaaminen PDF-tiedostoon

Ota kuva asiakirjasta puhelimesi kameralla ja muunna kuva PDF-tiedostoksi, jonka voit jakaa esimerkiksi sähköpostitse. Voit ottaa useita kuvia ja muuttaa ne kaikki yhdeksi PDF-tiedostoksi. Voit käyttää myös yhtä tai useaa aiemmin Kuvat-sijaintiin tallennettua kuvaa.

 1. Napauta Office-sovellus näytön alareunaa neljällä sormella. Kohdistus siirtyy näytön alareunassa olevalle siirtymispalkkiin.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Toiminnot", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Toiminnot-valikko avautuu.

 3. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet "Skannaa PDF-tiedostoon", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kameratila aktivoituu.

 4. Voit käyttää seuraavia toimintoja:

  • Jos haluat ottaa kuvan puhelimen kameralla, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Ota kuva", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Rajausnäkymä avautuu. Kuulet äänen: "Vasemmassa yläkulmassa."

   Rajaa kuva sipaisemalla oikealle, kunnes löydät oikean rajauskahvan, kaksoisnapauttamalla näyttöä pitkään ja säätämällä rajausaluetta liu'uttamalla sormeasi. Tarvitset ehkä jonkun auttamaan sinua tässä vaiheessa. Kun olet valmis, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Valmis", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  • Muunna tallennetut kuvat PDF-muotoon sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes löydät haluamasi kuvan, ja valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä. Toista tämä vaihe, kunnes olet valinnut kaikki kuvat, jotka haluat. Kun olet valmis, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Galleria valmis", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  Esikatselu avautuu, Office-sovellus alkaa käsitellä kuvia. Kuulet "Käsittely valmis", kun voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

 5. Jos haluat muuntaa muita kuvia samaksi PDF-tiedostoksi, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Lisää kuva", kaksoisnapauta näyttöä ja toista vaihe 4.

 6. Aloita kuvien muuntaminen PDF-tiedostoksi sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet "Valmis", ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. PDF-muuntaminen käynnistyy.

 7. Kun muunnos on valmis, PDF avautuu. Jos haluat poistua PDF-tiedostosta, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet "Takaisin-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Sinua pyydetään päättämään, mitä teet PDF-tiedostolla. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Tallenna", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 8. Kuulet: "Tallenna nimellä". Kohdistus on Tiedostonimi-tekstikentässä. Jos haluat muuttaa PDF-tiedoston nimeä, kirjoita uusi nimi näyttönäppäimistöllä, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Valmis", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 9. Sipaise vasemmalle tai oikealle, jotta löydät sijainnin, johon haluat tallentaa PDF-tiedoston, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 10. Tallenna PDF sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet "Tallenna", ja kaksoisnapauttamalla sitten näyttöä. PDF tallennetaan ja kohdistus palautetaan Aloitus-välilehteen.

Tallennettujen kuvien valinnan muuntaminen PDF-muotoon

Valitse tallennetut kuvat Valokuvat-sovelluksesta ja muunna ne PDF-tiedostoksi.

 1. Napauta Office-sovellus näytön alareunaa neljällä sormella. Kohdistus siirtyy näytön alareunassa olevalle siirtymispalkkiin.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Toiminnot", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Toiminnot-valikko avautuu.

 3. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet "Kuvat PDF-muotoon", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuvat-sovellus avautuu.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi kuvan, ja valitse se kaksoisnapauttamalla. Jos haluat muuntaa muita kuvia samaksi PDF-tiedostoksi, toista tämä vaihe.

 5. Kun olet valinnut kaikki kuvat, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Valmis", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Esikatselu avautuu.

 6. Jos haluat muuntaa muita kuvia samaksi PDF-tiedostoksi, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Lisää kuva", kaksoisnapauta näyttöä ja toista vaihe 4.

 7. Aloita kuvien muuntaminen PDF-tiedostoksi sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet "Valmis", ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. PDF-muuntaminen käynnistyy.

 8. PDF avautuu. Jos haluat poistua PDF-tiedostosta, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet "Takaisin-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Sinua pyydetään päättämään, mitä teet PDF-tiedostolla. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Tallenna", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 9. Kuulet: "Tallenna nimellä". Kohdistus on Tiedostonimi-tekstikentässä. Jos haluat muuttaa PDF-tiedoston nimeä, kirjoita uusi nimi näyttönäppäimistöllä, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Valmis", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 10. Sipaise vasemmalle tai oikealle, jotta löydät sijainnin, johon haluat tallentaa PDF-tiedoston, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 11. Tallenna PDF sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet "Tallenna", ja kaksoisnapauttamalla sitten näyttöä. PDF tallennetaan ja kohdistus palautetaan Aloitus-välilehteen.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tiedostojen käyttäminen näytönlukuohjelmalla Office-sovellus

Haku näytönlukuohjelman avulla Office-sovellus

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Perustehtävät näytönlukuohjelman avulla Office-sovellus

Opi näytönlukuohjelman Office-sovellus näytönlukuohjelman avulla

Näytönlukuohjelman käyttäminen näytönlukuohjelman Office-sovellus

Voit muuntaa Office-sovellus PDF-tiedostoksi (Portable Document Format) Androidin sisäisen TalkBack-näytönlukuohjelman avulla. Opit myös, miten voit allekirjoittaa PDF-tiedoston.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Androidin sisäistä TalkBack-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja TalkBackin käyttämisestä on artikkelissa Androidin helppokäyttötoiminnot.

Sisältö

Asiakirjan muuntaminen PDF-tiedostoksi

Voit muuntaa puhelimeesi tallennetun tiedoston PDF-tiedostoksi, jonka voit helposti jakaa muiden kanssa.

 1. Sipaise Office-sovellus sipaise näytössä alas ja sitten ylös. Kohdistus siirtyy näytön alareunassa olevalle siirtymispalkkiin.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Toiminnot", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Toiminnot-valikko avautuu.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Tiedosto PDF-muotoon", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Valitse tiedostot -valikko avautuu.

 4. Sipaise oikealle, kunnes löydät etsimällä tiedoston, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Muunnos alkaa.

  Jos tiedosto ei ole Valitse tiedostot -valikossa, sipaise oikealle, kunnes pääset Selaa-painikkeeseen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Etsi haluamasi tiedosto ja valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  Kun muunnos on valmis, PDF avautuu.

 5. Jos haluat poistua PDF-tiedostosta, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet "Takaisin-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 6. Kuulet: "Tallenna". Tallenna PDF kaksoisnapauttamalla näyttöä. Aktiivisuus on tiedostonimen tekstikentässä. Jos haluat muuttaa PDF-tiedoston nimeä, kaksoisnapauta näyttöä ja muokkaa tiedoston nimeä näyttönäppäimistöllä. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Valmis", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 7. Etsi sijainti, johon haluat tallentaa PDF-tiedoston, sipaisemalla vasemmalle ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 8. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Tallenna", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. PDF tallennetaan ja kohdistus palautetaan Aloitus-välilehteen.

PDF-tiedoston allekirjoittaminen

Onko sinulla PDF-tiedostolla varustettu sähköpostiviesti, jonka haluat allekirjoittaa ja lähettää sähköpostitse takaisin? Sen sijaan, että tulostat tiedoston, allekirjoitat sen ja skannaat sen sitten takaisin ennen lähettämistä, voit lisätä PDF-tiedostoon sähköisen allekirjoituksen ja allekirjoittaa sen nopeasti.

Voit myös allekirjoittaa useita sivuja tai useita sivun paikkoja. Jos olet lisännyt allekirjoituksen, jossa ei pitäisi olla allekirjoitusta, voit poistaa juuri lisäämiasi allekirjoituksia. Tallennettu allekirjoitus säilyy ennallaan. Kun olet tallentanut PDF-tiedoston, et voi enää poistaa lisättyjä allekirjoituksia.

Allekirjoituksen luominen ja tallentaminen

Allekirjoita PDF-tiedostot nopeasti luomalla ja tallentamalla allekirjoitus. Ohjeet tallennetun allekirjoituksen käyttöön ovat ohjeessa PDF-tiedoston allekirjoittaminen tallennetulla allekirjoituksella.

 1. Sipaise Office-sovellus sipaise näytössä alas ja sitten ylös. Kohdistus siirtyy näytön alareunassa olevalle siirtymispalkkiin.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Toiminnot", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Toiminnot-valikko avautuu.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Allekirjoita PDF", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Valitse tiedostot -valikko avautuu.

 4. Sipaise oikealle, kunnes löydät etsimällä tiedoston, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. PDF avautuu.

  Jos tiedosto ei ole Valitse tiedostot -valikossa, sipaise vasemmalle, kunnes pääset Selaa-painikkeeseen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Etsi haluamasi tiedosto ja valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sipaise PDF-tiedostossa oikealle, kunnes löydät sijainnin, johon haluat lisätä allekirjoituksen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 6. Allekirjoituksen luontiikkuna avautuu. Kuulet ”Vaakasuunta”. Näyttö kiertyy vaakasuuntaan. Pidä puhelinta vaakasuunnassa.

 7. Luo allekirjoitus sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet "Allekirjoituspaneeli. Kirjaudu tähän", kaksoisnapauta näyttöä ja pidä sitä painettuna yhdellä sormella. Voit luoda allekirjoituksen liu'uttamalla sormea pois näytöltä.

 8. Kun olet valmis, nosta sormesi pois näytöltä. Tallenna allekirjoitus sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet "Tallenna", ja kaksoisnapauttamalla sitten näyttöä. Uusi allekirjoitus tallennetaan ja lisätään PDF-tiedostoon.

 9. Näyttö kiertyy pystysuuntaan. Pidä puhelintasi pystysuunnassa.

 10. Jos haluat poistaa juuri lisäätyn allekirjoituksen, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Poista", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 11. Jos haluat lisätä allekirjoituksen muualle tai asiakirjan muihin paikkoihin, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Kirjaudu muihin paikkoihin", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Sipaise asiakirjassa vasemmalle tai oikealle, kunnes löydät sijainnin, johon haluat lisätä toisen allekirjoituksen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet: "Allekirjoitus-painike". Lisää allekirjoitus kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 12. Kun olet valmis, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet äänen: "Valmis-painike". Voit poistua allekirjoitustilasta kaksoisnapauttamalla näyttöä. PDF näkyy lukutilassa. Palaa Toiminnot-valikkoon sipaisemalla vasemmalle, kunnes kuulet "Takaisin-painike", ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

PDF-tiedoston allekirjoittaminen tallennetulla allekirjoituksella

Kun olet luonut ja tallentanut allekirjoituksen, voit lisätä seuraavat allekirjoitukset milloin tahansa.

 1. Sipaise Office-sovellus sipaise näytössä alas ja sitten ylös. Kohdistus siirtyy näytön alareunassa olevalle siirtymispalkkiin.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Toiminnot", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Toiminnot-valikko avautuu.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Allekirjoita PDF", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Valitse tiedostot -valikko avautuu.

 4. Sipaise oikealle, kunnes löydät etsimällä tiedoston, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. PDF avautuu.

  Jos tiedosto ei ole Valitse tiedostot -valikossa, sipaise oikealle, kunnes pääset Selaa-painikkeeseen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Etsi haluamasi tiedosto ja valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Sipaise PDF-tiedostossa oikealle, kunnes löydät sijainnin, johon haluat lisätä allekirjoituksen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 6. Kuulet: "Allekirjoitus-painike". Lisää tallennettu allekirjoitus kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 7. Jos haluat poistaa juuri lisäätyn allekirjoituksen, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Poista", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 8. Jos haluat lisätä allekirjoituksen muualle tai muihin PDF-tiedoston paikkoihin, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Kirjaudu muihin paikkoihin", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Sipaise asiakirjassa vasemmalle tai oikealle, kunnes löydät sijainnin, johon haluat lisätä toisen allekirjoituksen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet: "Allekirjoitus-painike". Lisää allekirjoitus kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 9. Kun olet valmis, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet äänen: "Valmis-painike". Voit poistua allekirjoitustilasta kaksoisnapauttamalla näyttöä. PDF näkyy lukutilassa. Palaa Toiminnot-valikkoon sipaisemalla vasemmalle, kunnes kuulet "Takaisin-painike", ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Tallennetun allekirjoituksen poistaminen

Voit poistaa tallennetun allekirjoituksen ja luoda sitten uuden allekirjoituksen. PDF-tiedostoon jo lisättyjä allekirjoituksia ei poisteta.

 1. Avaa allekirjoitettava PDF ohjeen mukaisesti, katso kohta PDF-tiedoston allekirjoittaminen tallennetulla allekirjoituksella.

 2. Kaksoisnapauta mitä tahansa PDF-tiedoston kohtaa. Kuulet: "Allekirjoitus-painike".

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Poista”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sinua pyydetään vahvistamaan poisto. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Kyllä", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Allekirjoituksen luontiikkuna avautuu. Voit nyt luoda uuden allekirjoituksen ohjeen Allekirjoituksen luominen ja tallentaminen ohjeiden mukaisesti.

 6. Kun olet valmis, sipaise vasemmalle, kunnes pääset Valmis-painikkeeseen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 7. Kun olet valmis, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet äänen: "Valmis-painike". Voit poistua allekirjoitustilasta kaksoisnapauttamalla näyttöä. PDF näkyy lukutilassa. Palaa Toiminnot-valikkoon sipaisemalla vasemmalle, kunnes kuulet "Takaisin-painike", ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Kuvan skannaaminen PDF-tiedostoon

Ota kuva asiakirjasta puhelimesi kameralla ja muunna kuva PDF-tiedostoksi, jonka voit jakaa esimerkiksi sähköpostitse. Voit ottaa useita kuvia ja muuttaa ne kaikki yhdeksi PDF-tiedostoksi. Voit käyttää myös yhtä tai useaa aiemmin tallennettua kuvaa.

 1. Sipaise Office-sovellus sipaise näytössä alas ja sitten ylös. Kohdistus siirtyy näytön alareunassa olevalle siirtymispalkkiin.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Toiminnot", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Toiminnot-valikko avautuu.

 3. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet "Skannaa PDF-tiedostoon", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kameratila aktivoituu.

 4. Voit käyttää seuraavia toimintoja:

  • Jos haluat ottaa kuvan puhelimen kameralla, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Ota kuva", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Rajausnäkymä avautuu. Kuulet äänen: "Rajaa kuva".

   Rajaa kuva sipaisemalla oikealle, kunnes löydät oikean rajauskahvan, kaksoisnapauttamalla näyttöä pitkään ja säätämällä rajausaluetta liu'uttamalla sormeasi. Tarvitset ehkä jonkun auttamaan sinua tässä vaiheessa. Kun olet valmis, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Vahvista", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  • Muunna tallennetut kuvat PDF-muotoon sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes löydät haluamasi kuvan, ja valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä. Toista tämä vaihe, kunnes olet valinnut kaikki kuvat, jotka haluat. Kun olet valmis, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Tarkista kaksoisnapauttamalla" ja sen jälkeen valittujen kuvien määrän, ja kaksoisnapauta näyttöä.

 5. Jos haluat muuntaa muita kuvia samaksi PDF-tiedostoksi, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Lisää uusi", kaksoisnapauta näyttöä ja toista vaihe 4.

 6. Aloita kuvien muuntaminen PDF-tiedostoksi sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet "Valmis", ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. PDF-muuntaminen käynnistyy.

 7. Kun muunnos on valmis, PDF avautuu. Jos haluat poistua PDF-tiedostosta, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet "Takaisin-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 8. Kuulet: "Tallenna". Tallenna PDF kaksoisnapauttamalla näyttöä. Aktiivisuus on tiedostonimen tekstikentässä. Jos haluat muuttaa PDF-tiedoston nimeä, kaksoisnapauta näyttöä ja muokkaa tiedoston nimeä näyttönäppäimistöllä. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Valmis", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 9. Etsi sijainti, johon haluat tallentaa PDF-tiedoston, sipaisemalla vasemmalle ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 10. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Tallenna", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. PDF tallennetaan ja kohdistus palautetaan Aloitus-välilehteen.

Tallennettujen kuvien valinnan muuntaminen PDF-muotoon

Voit valita sovellukseen, kuten Valokuviin, Mediaantai Valikoimaan,tallennettuja kuvia laitteestasi riippuen ja muuntaa ne PDF-tiedostoksi.

 1. Sipaise Office-sovellus sipaise näytössä alas ja sitten ylös. Kohdistus siirtyy näytön alareunassa olevalle siirtymispalkkiin.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Toiminnot", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Toiminnot-valikko avautuu.

 3. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet "Kuvat PDF-muotoon", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Tallennettujen kuvien sovellus avautuu. Sinua saatetaan pyytää sallimaan sovelluksen käyttää kuviasi.

 4. Sipaise oikealle, kunnes löydät haluamasi kuvan, ja valitse se kaksoisnapauttamalla. Jos haluat muuntaa muita kuvia samaksi PDF-tiedostoksi, toista tämä vaihe.

 5. Kun olet valinnut kaikki kuvat, sipaise alas ja sitten ylös. Kuulet "Tarkista kaksoisnapauttamalla" ja sen jälkeen valittujen kuvien määrän, ja kaksoisnapauta näyttöä. Esikatselu avautuu.

 6. Jos haluat muuntaa muita kuvia samaksi PDF-tiedostoksi, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Lisää uusi", kaksoisnapauta näyttöä ja toista vaihe 4.

 7. Aloita kuvien muuntaminen PDF-tiedostoksi sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet "Valmis", ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. PDF-muuntaminen käynnistyy.

 8. PDF avautuu. Jos haluat poistua PDF-tiedostosta, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet "Takaisin-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Sinua pyydetään päättämään, mitä teet PDF-tiedostolla. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Tallenna", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 9. Kuulet: "Tallenna". Tallenna PDF kaksoisnapauttamalla näyttöä. Aktiivisuus on tiedostonimen tekstikentässä. Jos haluat muuttaa PDF-tiedoston nimeä, kaksoisnapauta näyttöä ja muokkaa tiedoston nimeä näyttönäppäimistöllä. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Valmis", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 10. Etsi sijainti, johon haluat tallentaa PDF-tiedoston, sipaisemalla vasemmalle ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 11. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Tallenna", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. PDF tallennetaan ja kohdistus palautetaan Aloitus-välilehteen.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tiedostojen käyttäminen näytönlukuohjelmalla Office-sovellus

Haku näytönlukuohjelman avulla Office-sovellus

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Perustehtävät näytönlukuohjelman avulla Office-sovellus

Opi näytönlukuohjelman Office-sovellus näytönlukuohjelman avulla

Näytönlukuohjelman käyttäminen näytönlukuohjelman Office-sovellus

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Liity keskusteluun
Kysy yhteisöltä
Hae tukea
Ota yhteyttä

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×