Tässä artikkelissa kuvataan yleisimmät PHAKU-funktion virheellisen tuloksen syyt ja annetaan ehdotuksia INDEKSI- ja VASTINE-funktioiden käyttämiseksi.

Vihje: Katso myös pikaopas: PHAKU-funktion vianmääritysvihjeet, jotka ovat yleisimmät syyt siihen, #NA PDF-tiedostossa on ongelmia. Voit jakaa PDF-tiedoston muille tai tulostaa sen omaan käyttöösi.

Ongelma: Hakuarvoa ei ole taulukko_matriisi-argumentin ensimmäisessä sarakkeessa

Yksi PHAKU-funktion rajoituksista on, että se voi etsiä arvoja vain matriisin vasemmanpuoleisimmasta sarakkeesta. Jos hakuarvosi ei ole matriisin ensimmäisessä sarakkeessa, näkyviin tulee siksi #PUUTTUU!-virhearvo.

Seuraavassa taulukossa haluamme noutaa Lehtikaali-tuotteen myydyt yksiköt.

#PUUTTUU-virhe PHAKU-funktiossa: Hakuarvo ei ole ei taulukkomatriisin ensimmäisessä sarakkeessa

Virhe #N/A-virhe johtuu siitä, että hakuarvo "Lehtikaali" näkyy table_array A2:C10-argumentin toisessa sarakkeessa (Tulokset). Tässä tapauksessa Excel etsii sitä sarakkeesta A, ei sarakkeesta B.

Ratkaisu:Voit yrittää korjata ongelman säätämällä PHAKU-funktiota viittaamaan oikeaan sarakkeeseen. Jos tämä ei ole mahdollista, kokeile siirtää sarakkeet. Tämä voi myös olla erittäin epäkäytettävää, jos laskentataulukoissa on suuria tai monimutkaisia laskentataulukoita, joissa solujen arvot ovat muiden laskutoimitusten tuloksia, tai jos sarakkeita ei voi siirtää muihin loogisiin syihin. Ratkaisuna on käyttää INDEKSI- ja VASTINE-funktioiden yhdistelmää, joka voi etsiä arvoa sarakkeesta riippumatta sen sijainnista hakutaulukossa. Katso seuraavaa osiota.

INDEKSI-/VASTINE-funktioiden käyttäminen sen sijaan

INDEKSI- ja VASTINE-funktiot ovat hyviä vaihtoehtoja monissa tapauksissa, joissa PHAKU ei vastaa tarpeitasi. INDEKSI-/VASTINE-funktioiden etuna on se, että voit etsiä arvoa sarakkeesta missä tahansa hakutaulukon sijainnissa. INDEKSI palauttaa arvon määritetystä taulukosta tai alueesta sen sijainnin mukaan. VASTINE palauttaa arvon suhteellisen sijainnin taulukossa tai alueessa. INDEKSI- ja VASTINE-funktioilla voit yhdessä kaavassa etsiä arvon taulukosta tai matriisista määrittämällä arvon suhteellisen sijainnin taulukossa tai matriisissa.

INDEKSI-/VASTINE-funktioiden käytöstä PHAKU-funktion sijaan on useita etuja:

  • INDEKSI- ja VASTINE-funktioissa palautetun arvon ei tarvitse olla samassa sarakkeessa kuin hakusarakkeessa. Tämä eroaa PHAKU-funktiosta, jossa palautusarvon on oltava määritetyllä alueella. Mitä merkitystä tällä on? PHAKU-funktiota käyttäessäsi sinun on tiedettävä palautusarvon sisältävän sarakkeen numero. Vaikka se ei alkuun vaikuta haastavalta, se voi olla vaivalloista, kun käytössä on suuri taulukko ja sarakkeiden määrä on laskettava. Jos lisäksi lisäät taulukkoon sarakkeen tai poistat sarakkeen, määrä on laskettava uudelleen ja sar_indeksi_nro-argumentti on päivitettävä. INDEKSI- ja VASTINE-funktioissa laskentaa ei tarvita, koska hakusarake ei ole on sama kuin palautusarvon sisältävä sarake.

  • INDEKSI- ja VASTINE-funktioita käyttäessäsi voit määrittää matriisin rivin tai sarakkeen tai molemmat. Tämä tarkoittaa, että voit hakea arvoja sekä pysty- että vaakasuuntaisesti.

  • INDEKSI- ja VASTINE-funktioita voidaan käyttää arvojen hakuun mistä tahansa sarakkeesta. Toisin kuin PHAKU-funktio, jolla voidaan hakea arvo vain taulukon ensimmäisestä sarakkeesta, INDEKSI ja VASTINE toimivat, onpa hakuarvo sitten ensimmäisessä tai viimeisessä sarakkeessa tai missä tahansa niiden välillä.

  • INDEKSI- ja VASTINE-määritykset tarjoavat joustavuutta, kun haluat tehdä dynaamisen viittauksen sarakkeeseen, joka sisältää palautusarvon. Tämä tarkoittaa, että voit lisätä taulukkoon sarakkeita ilman, että INDEKSI- ja VASTINE-funktiot lakkaisivat toimimasta. PHAKU-funktion toiminta taas lakkaa, jos sinun pitää lisää taulukkoon sarake, koska tämä funktio luo staattisen viittauksen taulukkoon.

  • INDEKSI- ja VASTINE-vaihtoehdot ovat joustavampia vastineiden kanssa. INDEKSI- ja VASTINE-määritykset voivat etsiä tarkan vastineen tai arvon, joka on suurempi tai pienempi kuin hakuarvo. PHAKU etsii vain lähimpänä arvoa (oletusarvoisesti) tai tarkkaa arvoa. PHAKU-funktio olettaa myös oletusarvoisesti, että taulukkotaulukon ensimmäinen sarake on lajiteltu aakkosjärjestykseen ja jos taulukkoa ei ole määritetty tällä tavalla, PHAKU palauttaa taulukon ensimmäisen lähimmän vastineen, joka ei ehkä ole etsimistäsi tiedoista.

Syntaksi

Kun haluat luoda syntaksin INDEKSI- ja VASTINE-funktioille, sinun on käytettävä INDEKSI-funktiosta luotua matriisia tai viittausargumenttia ja sijoitettava VASTINE-syntaksi sen sisään. Tämä onnistuu seuraavassa muodossa:

=INDEKSI(matriisi tai viittaus, VASTINE(hakuarvo,haku_matriisi,[vastine_laji])

Korvataan seuraavaksi edellä olevassa esimerkissä PHAKU-funktio INDEKSI- ja VASTINE-funktiolla. Syntaksi näyttää tällaiselta:

=INDEKSI(C2:C10;VASTINE(B13;B2:B10;0))

Tämä tarkoittaa:

=INDEKSI(palauttaa arvon alueelta C2:C10, jonka VASTINE(Lehtikaali, joka on matriisin alueella B2:B10, missä palautusarvo on ensimmäinen arvo, joka vastaa arvoa Lehtikaali))

INDEKSI- ja VASTINE-funktioita voi käyttää PHAKU-funktion sijaan

Kaava etsii alueelta C2:C10 ensimmäisen arvon, joka vastaa arvoa Lehtikaali (solussa B7) ja palauttaa arvon C7 (100), joka on ensimmäinen arvoa Lehtikaali vastaava arvo.

Ongelma: Täsmällistä vastinetta ei löydy

Kun alue_haku-argumentin arvo on EPÄTOSI eikä PHAKU löydä täsmällistä vastinetta tiedoista, se palauttaa virhearvon #PUUTTUU!.

Ratkaisu: Jos olet varma, että oleelliset tiedot ovat laskentataulukossa, eikä PHAKU-funktio löydä niitä, varmista, ettei viitatuissa soluissa ole piilotettuja välilyöntejä eikä tulostumattomia merkkejä. Varmista myös, että solut ovat oikean tietotyypin mukaisia. Esimerkiksi lukuja sisältävät solut pitäisi muotoilla Luku-vaihtoehdolla Teksti-vaihtoehdon sijaan.

Harkitse myös solujen tietojen siivoamista SIIVOA- tai POISTA.VÄLIT-funktiolla.

Ongelma: Hakuarvo on pienempi kuin pienin matriisissa oleva arvo

Jos alue_haku-argumentin arvoksi on määritetty TOSI ja hakuarvo on pienempi kuin matriisin pienin arvo, näkyviin tulee #PUUTTUU!-virhearvo. TOSI etsii lähes tarkkaa vastinetta matriisista ja palauttaa lähimmän arvon, joka on pienempi kuin hakuarvo.

Seuraavassa esimerkissä hakuarvo on 100, mutta alueella B2:C10 ei ole arvoa, joka olisi pienempi kuin 100. Virhe johtuu siitä.

PUUTTUU-virhe PHAKU-funktiossa, kun hakuarvo on pienempi kuin pienin matriisissa oleva arvo

Ratkaisu:

  • Korjaa hakuarvo tarpeen mukaan.

  • Jos et voi muuttaa hakuarvoa ja tarvitset enemmän joustavuutta vastineiden täsmäämisessä, harkitse INDEKSI- ja VASTINE-funktioiden käyttöä PHAKU-funktion käytön sijaan – katso edellä oleva osa tästä artikkelista. INDEKSI- ja VASTINE-funktioilla voit hakea arvot, jotka ovat suurempia tai pienempiä kuin hakuarvo tai yhtä suuria kuin hakuarvo. Lisätietoja INDEKSI- ja VASTINE-funktioiden käytöstä PHAKU-funktion sijaan on tämän ohjeaiheen aiemmissa osissa.

Ongelma: Hakusaraketta ei ole lajiteltu nousevaan järjestykseen

Jos alue_haku-argumentin arvo on TOSI eikä jotakin hakusarakkeista ole lajiteltu nousevaan (A–Ö) järjestykseen, näkyvissä on virhearvo #PUUTTUU!.

Ratkaisu:

  • Muuta PHAKU-funktio etsimään tarkat vastineet. Jos haluat etsiä tarkan vastineen, määritä alue_haku-argumentin arvoksi EPÄTOSI. EPÄTOSI-arvo ei vaadi lajittelua.

  • INDEKSI- ja VASTINE-funktioiden avulla voit hakea arvon lajittelemattomasta taulukosta.

Ongelma: Arvo on suuri liukuluku

Jos soluissa on aika-arvoja tai suuria desimaalilukuja, Excel palauttaa #N/A-virheen liukulukutarkkuuden vuoksi. Liukuluku on desimaalipilkun jälkeen seuraavat luvut. (Excel tallentaa aika-arvot liukulukuina.) Excel ei voi tallentaa lukuja, joissa on hyvin suuria liukulukuja, joten jotta funktio toimii oikein, liukuluvut on pyöristetty viiden desimaalin tarkkuuteen.

Ratkaisu: Lyhennä luvut mukaan pyöristämällä ne ylöspäin enintään viisi desimaalia, PYÖRISTÄ-funktion avulla.

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta tai saada tukea yhteisön vastauksista.

Katso myös

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Office Insidersiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×