Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei,
Käytä toista tiliä.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.
Excelin funktiot (aakkosjärjestyksessä)

Napsauttamalla kirjainta voit siirtyä funktioihin, jotka alkavat sillä. Voit myös etsiä funktion näppäinyhdistelmällä Ctrl+F ja kirjoittamalla muutaman kirjaimen funktion nimen alusta tai kuvaavan sanan. Katso funktion lisätiedot napsauttamalla sen nimeä ensimmäisessä sarakkeessa.

A   B   C   D   E    F   G   H   I   J    K   L    M   

N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Huomautus: Versiomerkinnät osoittavat Excel-version, jossa funktio otettiin käyttöön. Nämä funktiot eivät ole käytettävissä aiemmissa versioissa.

Tärkeää: Kaavojen ja joidenkin Excel-laskentataulukkofunktioiden lasketut tulokset saattavat olla hieman erilaisia tietokoneissa, joissa käytetään x86- tai x86-64-arkkitehtuuria, sekä Windows RT PC:ssä, jossa käytetään ARM-arkkitehtuuria. Lisätietoa eroavaisuuksista.

Funktion nimi

Tyyppi ja kuvaus

ACOS-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun arkuskosinin.

ACOSH-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen kosinin.

ACOT-funktio
Excel 2013

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun arkuskotangentin.

ACOTH-funktio
Excel 2013

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun hyperbolisen arkuskotangentin.

AIKA_ARVO-funktio

Date and time:    Muuntaa tekstimuodossa olevan kellonajan järjestysluvuksi

AIKA-funktio

Date and time:    Palauttaa annetun kellonajan järjestysluvun

AINUTKERTAISET.ARVOT-funktio

Office 365 -painike

Lookup and reference:    Palauttaa luettelon tai alueen yksilöllisten arvojen luettelon

ALUEET-funktio

Lookup and reference:    Palauttaa viittauksessa olevien alueiden määrän.

AMORDEGRC-funktio

Financial:    Laskee kunkin laskentakauden poiston poistokerrointa käyttämällä.

AMORLINC-funktio

Financial:    Palauttaa kunkin laskentakauden poiston.

ANNA
Office 365 -painike

Logical:    Määrittää nimiä laskutoimitusten tuloksille

ARABIA-funktio
Excel 2013

Math and trigonometry:    Muuntaa roomalaisen numeron lukumuotoiseksi arabialaiseksi numeroksi

ARRAYTOTEXT-funktio
Office 365 -painike

Text:    Palauttaa tekstiarvojen matriisin mistä tahansa määritetystä alueesta.

ARVO-funktio

Text:    Muuntaa tekstiargumentin luvuksi

ARVO.TEKSTIKSI
Office 365 -painike

Text:    Palauttaa minkä tahansa määritetyn arvon tekstin

ARVON.MUKAAN-funktio

Compatibility:    Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa

ARVON.MUKAAN.KESKIARVO-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa

ARVON.MUKAAN.TASAN-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa luvun paikan lukuarvoluettelossa

ASC-funktio

Text:    Muuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset DBCS- tai katakana-merkit SBCS-merkeiksi.

ASIN-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun arkussinin.

ASINH-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen sinin.

ASTEET-funktio

Math and trigonometry:    Muuntaa radiaanit asteiksi

ATAN-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun arkustangentin.

ATAN2-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa arkustangentin x- ja y-koordinaatin perusteella.

ATANH-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen tangentin.

BAHTTEKSTI-funktio

Text:    Muuntaa luvun tekstiksi ß (baht) -valuuttamuotoa käyttämällä.

BEETA.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon.

BEETA.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon

BEETAJAKAUMA-funktio

Compatibility:    Palauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon.

BEETAJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Compatibility:    Palauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon

BESSELI-funktio

Engineering:    Palauttaa muunnetun Bessel-funktion In(x).

BESSELJ-funktio

Engineering:    Palauttaa Bessel-funktion Jn(x).

BESSELK-funktio

Engineering:    Palauttaa muunnetun Bessel-funktion Kn(x).

BESSELY-funktio

Engineering:    Palauttaa Bessel-funktion Yn(x).

BINDES-funktio

Engineering:    Muuntaa binaariluvun desimaaliluvuksi

BINHEKSA-funktio

Engineering:    Muuntaa binaariluvun heksadesimaaliluvuksi

BINOKT-funktio

Engineering:    Muuntaa binaariluvun oktaaliluvuksi

BINOMI.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden

BINOMI.JAKAUMA.ALUE-funktio
Excel 2013

Statistical:    Palauttaa kokeilun tuloksen todennäköisyyden binomijakaumaa käyttämällä

BINOMI.JAKAUMA.NEG-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa negatiivisen binomijakauman

BINOMIJAKAUMA-funktio

Compatibility:    Palauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden

BINOMIJAKAUMA.KRIT-funktio

Compatibility:    Palauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo

BINOMIJAKAUMA.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo

BINOMIJAKAUMA.NEG-funktio

Compatibility:    Palauttaa negatiivisen binomijakauman

BITTI.EHDOTON.TAI-funktio
Excel 2013

Engineering:    Palauttaa kahden luvun Poissulkeva Tai -arvon

BITTI.JA-funktio
Excel 2013

Engineering:    Palauttaa kahden luvun Bittitaso Ja -arvon

BITTI.SIIRTO.O-funktio
Excel 2013

Engineering:    Palauttaa vaihda_määrä-bittien oikealle siirtämän arvoluvun

BITTI.SIIRTO.V-funktio
Excel 2013

Engineering:    Palauttaa vaihda_määrä-bittien vasemmalle siirtämän arvoluvun

BITTI.TAI-funktio
Excel 2013

Engineering:    Palauttaa kahden luvun Bittitaso TAI -arvon

CHIJAKAUMA-funktio

Compatibility:    Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden

CHIJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Compatibility:    Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden käänteisarvon

CHINELIÖ.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa kumulatiivisen beeta-todennäköisyysfunktion arvon

CHINELIÖ.JAKAUMA.OH-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden

CHINELIÖ.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa kumulatiivisen beeta-todennäköisyysfunktion arvon

CHINELIÖ.KÄÄNT.OH-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden käänteisarvon

CHINELIÖ.TESTI-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa riippumattomuustestin tuloksen

CHITESTI-funktio

Compatibility:    Palauttaa riippumattomuustestin tuloksen

COS-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun kosinin

COSH-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun hyperbolisen kosinin

COT-funktio
Excel 2013

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun hyperbolisen kosinin

COTH-funktio
Excel 2013

Math and trigonometry:    Palauttaa kulman kotangentin

DB-funktio

Financial:    Palauttaa kauden kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (Fixed-Declining Balance) mukaan

DBCS-funktio
Excel 2013

Text:    Muuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset SBCS- tai katakana-merkit DBCS-merkeiksi

DDB-funktio

Financial:    Palauttaa kauden kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DDB-menetelmän (Double-Declining Balance) tai jonkin muun määrittämäsi menetelmän mukaan

DESBIN-funktio

Engineering:    Muuntaa desimaaliluvun binaariluvuksi

DESHEKSA-funktio

Engineering:    Muuntaa desimaaliluvun heksadesimaaliluvuksi

DESIMAALI-funktio
Excel 2013

Math and trigonometry:    Muuntaa luvun tekstimuodon annetussa peruskannassa desimaaliluvuksi

DESOKT-funktio

Engineering:    Muuntaa desimaaliluvun oktaaliluvuksi

DISKONTTOKORKO-funktio

Financial:    Palauttaa arvopaperin diskonttokoron

EHDOTON.TAI-funktio
Excel 2013

Logical:    Palauttaa kaikkien argumenttien Poissulkeva TAI -arvon

EI-funktio

Logical:    Kääntää argumentin totuusarvon

EKSPONENTIAALI.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa eksponentiaalijakauman

EKSPONENTIAALIJAKAUMA-funktio

Compatibility:    Palauttaa eksponentiaalijakauman

EKSPONENTTI-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa e:n korotettuna annetun luvun osoittamaan potenssiin

ENNUSTE-funktio

Statistical:    Palauttaa lineaarisen trendin arvon

Tämän funktion korvaa uusiin ennustefunktioihin kuuluva FORECAST.LINEAR, mutta se on edelleen käytettävissä aiempien versioiden yhteensopivuuden vuoksi.

ENNUSTE.ETS.CONFINT-funktio
Excel 2016

Statistical:    Palauttaa luottamusvälin ennustearvolle määritettynä tavoitepäivämääränä

ENNUSTE.ETS.KAUSIVAIHTELU-funktio
Excel 2016

Statistical:    Palauttaa toistuvuuskaavan pituuden, jonka Excel havaitsee määritetylle aikasarjalle

ENNUSTE.ETS.STAT-funktio
Excel 2016

Statistical:    Funktio palauttaa tilastoarvon aikasarjan ennusteen tuloksena

ENNUSTE.LINEAARINEN-funktio
Excel 2016

Statistical:    Palauttaa tulevan arvon olemassa olevien arvojen perusteella

EPÄSUORA-funktio

Lookup and reference:    Palauttaa tekstiarvona ilmaistun viittauksen

EPÄTOSI-funktio

Logical:    Palauttaa totuusarvon EPÄTOSI

ERISNIMI-funktio

Text:    Muuttaa merkkijonon kunkin sanan ensimmäisen kirjaimen isoksi

EROTUSTEN.NELIÖSUMMA-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen erotusten neliösumman

ETSI- ja ETSIB-funktiot

Text:    Etsii tekstiarvon toisen tekstin sisältä (tunnistaa isot ja pienet kirjaimet)

ETUMERKKI-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun etumerkin

EUROCONVERT-funktio

Add-in and Automation:    Muuntaa luvun euroiksi, muuntaa luvun euroista euroalueen jäsenmaan valuutaksi tai muuntaa luvun yhden jäsenmaan valuutasta toisen jäsenmaan valuutaksi käyttämällä euroa välittäjänä.

F.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa F-todennäköisyysjakauman

F.JAKAUMA.OH-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa F-todennäköisyysjakauman

F.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion

F.KÄÄNT.OH-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion

F.TESTI-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa F-testin tuloksen

FII-funktio
Excel 2013

Statistical:    Palauttaa normitetun normaalijakauman tiheysfunktion arvon

FISHER-funktio

Statistical:    Palauttaa Fisher-muunnoksen

FISHER.KÄÄNT-funktio

Statistical:    Palauttaa käänteisen Fisher-muunnoksen

FJAKAUMA-funktio

Compatibility:    Palauttaa F-todennäköisyysjakauman

FJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Compatibility:    Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion

FONEETTINEN-funktio

Text:    Hakee foneettiset (furigana) merkit merkkijonosta

FORECAST.ETS-funktio
Excel 2016

Statistical:    Palauttaa tulevan arvon olemassa olevien (historiallisten) arvojen perusteella käyttämällä eksponentiaalisen kolmoistasoituksen (ETS) algoritmin AAA-versiota

FTESTI-funktio

Compatibility:    Palauttaa F-testin tuloksen

GAMMA-funktio
Excel 2013

Statistical:    Palauttaa gammafunktion arvon

GAMMA.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa gammajakauman

GAMMA.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa käänteisen gammajakauman kertymäfunktion

GAMMAJAKAUMA-funktio

Compatibility:    Palauttaa gammajakauman

GAMMAJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Compatibility:    Palauttaa käänteisen gammajakauman kertymäfunktion

GAMMALN-funktio

Statistical:    Palauttaa gammafunktion luonnollisen logaritmin Γ(x)

GAMMALN.TARKKA-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa gammafunktion luonnollisen logaritmin Γ(x)

GAUSS (GAUSS-funktio)
Excel 2013

Statistical:    Palauttaa 0,5 normitettua normaalijakauman kertymäfunktiota pienemmän määrän

HAKU-funktio

Lookup and reference:    Etsii arvoja vektorista tai matriisista

HEKSABIN-funktio

Engineering:    Muuntaa heksadesimaaliluvun binaariluvuksi

HEKSADES-funktio

Engineering:    Muuntaa heksadesimaaliluvun desimaaliluvuksi

HEKSAOKT-funktio

Engineering:    Muuntaa heksadesimaaliluvun oktaaliluvuksi

HINTA-funktio

Financial:    Palauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin

HINTA.DISK-funktio

Financial:    Palauttaa diskontatun arvopaperin hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden

HINTA.LUNASTUS-funktio

Financial:    Palauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille, jonka korko maksetaan erääntymispäivänä

HPINO
Office 365 -painike

Lookup and reference:    Liittää matriiseja vaakasuuntaisesti ja jonossa suuremman matriisin palauttamiseksi

HYLKÄÄ
Office 365 -painike

Lookup and reference:    Jättää pois määritetyn määrän rivejä tai sarakkeita matriisin alusta tai lopusta

HYPERGEOM_JAKAUMA-funktio

Statistical:    Palauttaa hypergeometrisen jakauman

HYPERGEOM.JAKAUMA-funktio

Compatibility:    Palauttaa hypergeometrisen jakauman

HYPERLINKKI-funktio

Lookup and reference:    Luo pikakuvakkeen tai tekstin, joka avaa verkkopalvelimelle, intranetiin tai Internetiin tallennetun tiedoston

INDEKSI-funktio

Lookup and reference:    Valitsee arvon viittauksesta tai matriisista indeksin mukaan

IPMT-funktio

Financial:    Laskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona kertyvän koron

ISO.PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS-funktio
Excel 2013

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun, joka on pyöristetty ylöspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen

ISOT-funktio

Text:    Muuntaa tekstin isoiksi kirjaimiksi

ITSEISARVO-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun itseisarvon.

JA-funktio

Logical:    Palauttaa arvon TOSI, jos kaikkien argumenttien arvo on TOSI.

JAKAUMAN.VINOUS-funktio

Statistical:    Palauttaa jakauman vinouden

JAKAUMAN.VINOUS.POP-funktio
Excel 2013

Statistical:    Palauttaa jakauman vinouden populaation perusteella: miten epätasaisesti arvot ovat jakautuneet keskiarvon ympärille

JAKOJ-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa jakolaskun jäännöksen

JIS-funktio

Text:    Muuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset SBCS- tai katakana-merkit DBCS-merkeiksi

JONO-funktio

Office 365 -painike

Math and trigonometry:    Luo matriisiin peräkkäisten lukujen luettelon, kuten 1, 2, 3, 4

JOS-funktio

Logical:    Määrittää suoritettavan loogisen testin

JOSPUUTTUU-funktio
Excel 2013

Logical:    Palauttaa määritetyn arvon, jos lausekkeen tuloksena on #PUUTTUU. Palauttaa muussa tapauksessa lausekkeen tuloksen

JOSS-funktio
2019

Logical:    Tarkistaa, täyttyykö yksi tai useampi ehto, ja palauttaa ensimmäistä TOSI-arvoista ehtoa vastaavan arvon.

JOSVIRHE-funktio

Logical:    Palauttaa määrittämäsi arvon, jos kaavan tulos on virhe; muussa tapauksessa palauttaa kaavan tuloksen

KAAVA.TEKSTI (KAAVA.TEKSTI-funktio)
Excel 2013

Lookup and reference:    Palauttaa annetun viittauksen kaavan tekstinä

KASVU-funktio

Statistical:    Palauttaa eksponentiaalisen trendin arvon

KATKAISE-funktio

Math and trigonometry:    Katkaisee luvun kokonaisluvuksi

KERTOMA-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun kertoman

KERTOMA.OSA-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun osakertoman

KERTYNYT.KORKO-funktio

Financial:    Laskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko kertyy säännöllisin väliajoin.

KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA-funktio

Financial:    Laskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko maksetaan eräpäivänä.

KESKIARVO-funktio

Statistical:    Palauttaa argumenttien keskiarvon.

KESKIARVO.GEOM-funktio

Statistical:    Palauttaa geometrisen keskiarvon

KESKIARVO.HARM-funktio

Statistical:    Palauttaa harmonisen keskiarvon

KESKIARVO.JOS-funktio

Statistical:    Palauttaa alueen niiden solujen keskiarvon (aritmeettisen keskiarvon), jotka täyttävät annetut ehdot.

KESKIARVO.JOS.JOUKKO-funktio

Statistical:    Palauttaa niiden solujen keskiarvon (aritmeettisen keskiarvon), jotka vastaavat useita ehtoja.

KESKIARVO.TASATTU-funktio

Statistical:    Palauttaa tietojoukon tasatun keskiarvon

KESKIARVOA-funktio

Statistical:    Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, keskiarvon.

KESKIHAJONTA-funktio

Compatibility:    Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella

KESKIHAJONTA.P-funktio
Excel 2010

Statistical:    Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella

KESKIHAJONTA.S-funktio
Excel 2010

Statistical:    Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella

KESKIHAJONTAA-funktio

Statistical:    Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot

KESKIHAJONTAP-funktio

Compatibility:    Laskee keskihajonnan koko populaation perusteella

KESKIHAJONTAPA-funktio

Statistical:    Laskee populaation keskihajonnan koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot

KESKIPOIKKEAMA-funktio

Statistical:    Palauttaa hajontojen itseisarvojen keskiarvon.

KESKIVIRHE-funktio

Statistical:    Palauttaa regression kutakin x-arvoa vastaavan ennustetun y-arvon keskivirheen

KESTO-funktio

Financial:    Palauttaa keston arvopaperille, jonka koronmaksu tapahtuu säännöllisesti

KESTO.JAKSO-funktio
Excel 2013

Financial:    Palauttaa kausien määrän, jonka sijoitus vaatii tietyn arvon saavuttamiseksi

KESTO.MUUNN-funktio

Financial:    Palauttaa muunnetun Macauley-keston arvopaperille, jonka oletettu nimellisarvo on 100 euroa

KETJUTA-funktio

Text:    Yhdistää useat merkkijonot yhdeksi merkkijonoksi

KIINTEÄ-funktio

Text:    Muotoilee luvun tekstiksi, jossa on kiinteä määrä desimaaleja

KOKONAISLUKU-funktio

Math and trigonometry:    Pyöristää luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun

KOMBINAATIO-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa mahdollisten kombinaatioiden määrän annetulle objektien määrälle

KOMBINAATIOA-funktio
Excel 2013

Math and trigonometry:   
Palauttaa mahdollisten kombinaatioiden määrän toistoilla annetulle kohteiden määrälle

KOMPLEKSI-funktio

Engineering:    Muuntaa reaali- ja imaginaariosien kertoimet kompleksiluvuksi

KOMPLEKSI.ABS-funktio

Engineering:    Palauttaa kompleksiluvun itseisarvon (moduluksen)

KOMPLEKSI.ARG-funktio

Engineering:    Palauttaa theeta-argumentin, joka on radiaaneina annettu kulma

KOMPLEKSI.COS-funktio

Engineering:    Palauttaa kompleksiluvun kosinin

KOMPLEKSI.COSH (KOMPLEKSI.COSH-funktio)
Excel 2013

Engineering:    Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen kosinin

KOMPLEKSI.COT-funktio
Excel 2013

Engineering:    Palauttaa kompleksiluvun kotangentin

KOMPLEKSI.EKSP-funktio

Engineering:    Palauttaa kompleksiluvun eksponentin

KOMPLEKSI.EROTUS-funktio

Engineering:    Palauttaa kahden kompleksiluvun erotuksen

KOMPLEKSI.IMAG-funktio

Engineering:    Palauttaa kompleksiluvun imaginaariosan kertoimen

KOMPLEKSI.KONJ-funktio

Engineering:    Palauttaa kompleksiluvun konjugaattiluvun

KOMPLEKSI.KOSEK-funktio
Excel 2013

Engineering:    Palauttaa kompleksiluvun kosekantin

KOMPLEKSI.KOSEKH-funktio
Excel 2013

Engineering:    Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen kosekantin

KOMPLEKSI.LN-funktio

Engineering:    Palauttaa kompleksiluvun luonnollisen logaritmin

KOMPLEKSI.LOG10-funktio

Engineering:    Palauttaa kompleksiluvun kymmenkantaisen logaritmin

KOMPLEKSI.LOG2-funktio

Engineering:    Palauttaa kompleksiluvun kaksikantaisen logaritmin

KOMPLEKSI.NELIÖJ-funktio

Engineering:    Palauttaa kompleksiluvun neliöjuuren

KOMPLEKSI.OSAM-funktio

Engineering:    Palauttaa kahden kompleksiluvun osamäärän

KOMPLEKSI.POT-funktio

Engineering:    Palauttaa kokonaislukupotenssiin korotetun kompleksiluvun

KOMPLEKSI.REAALI-funktio

Engineering:    Palauttaa kompleksiluvun reaaliosan kertoimen

KOMPLEKSI.SEK-funktio
Excel 2013

Engineering:    Palauttaa kompleksiluvun sekantin

KOMPLEKSI.SEKH-funktio
Excel 2013

Engineering:    Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen sekantin

KOMPLEKSI.SIN-funktio

Engineering:    Palauttaa kompleksiluvun sinin

KOMPLEKSI.SINH-funktio
Excel 2013

Engineering:    Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen sinin

KOMPLEKSI.SUM-funktio

Engineering:    Palauttaa kompleksilukujen summan

KOMPLEKSI.TAN-funktio
Excel 2013

Engineering:    Palauttaa kompleksiluvun tangentin

KOMPLEKSI.TULO-funktio

Engineering:    Palauttaa kompleksilukujen tulon

KOODI-funktio

Text:    Palauttaa tekstimerkkijonon ensimmäisen merkin numerokoodin

KOOSTE-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luettelon tai tietokannan koosteen.

KORKO-funktio

Financial:    Palauttaa annuiteetin kausittaisen korkokannan

KORKO.ARVOPAPERI-funktio

Financial:    Palauttaa arvopaperin korkokannan täysin sijoitetulle arvopaperille

KORKO.EFEKT-funktio

Financial:    Palauttaa todellisen vuosikoron

KORKO.VUOSI-funktio

Financial:    Palauttaa vuosittaisen nimelliskoron

KORKOPÄIVÄ.EDELLINEN-funktio

Financial:    Palauttaa tilityspäivää edeltävän koronmaksupäivän

KORKOPÄIVÄ.JAKSOT-funktio

Financial:    Palauttaa arvopaperin ostopäivän ja erääntymispäivän välisten koronmaksupäivien määrän

KORKOPÄIVÄ.SEURAAVA-funktio

Financial:    Palauttaa tilityspäivän jälkeisen seuraavan koronmaksupäivän

KORKOPÄIVÄT-funktio

Financial:    Palauttaa päivien määrän koronmaksukaudelta, johon tilityspäivä kuuluu

KORKOPÄIVÄT.ALUSTA-funktio

Financial:    Palauttaa koronmaksukauden aloituspäivän ja tilityspäivän välisen ajanjakson päivien määrän

KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA-funktio

Financial:    Palauttaa tilityspäivän ja seuraavan koronmaksupäivän välisen ajanjakson päivien määrän

KORRELAATIO-funktio

Statistical:    Palauttaa kahden arvojoukon korrelaatiokertoimen

KORVAA- ja KORVAAB-funktiot

Text:    Korvaa tekstissä olevat merkit

KOSEK-funktio
Excel 2013

Math and trigonometry:    Palauttaa kulman kosekantin

KOSEKH-funktio
Excel 2013

Math and trigonometry:    Palauttaa kulman hyperbolisen kosekantin

KOVARIANSSI-funktio

Compatibility:    Palauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista

KOVARIANSSI.P-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista

KOVARIANSSI.S-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa otoksen kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista

KULMAKERROIN-funktio

Statistical:    Palauttaa lineaarisen regressiosuoran kulmakertoimen

KURT-funktio

Statistical:    Palauttaa tietojoukon huipukkuuden

KUTSU-funktio

Add-in and Automation:    Kutsuu dynaamisesti linkitettävässä kirjastossa (DLL) tai koodiresurssissa olevaa toimintosarjaa

KUUKAUSI-funktio

Date and time:    Muuntaa järjestysluvun kuukausiksi

KUUKAUSI.LOPPU-funktio

Date and time:    Palauttaa järjestyslukuna sen kuukauden viimeisen päivämäärän, joka poikkeaa annetun kuukausimäärän verran eteen- tai taaksepäin

KUUTIOJOUKKO-funktio

Cube:    Määrittää lasketun jäsen- tai monikkojoukon lähettämällä joukon lausekkeita palvelimessa olevalle kuutiolle. Palvelin luo joukon ja palauttaa sen Microsoft Office Excelille.

KUUTIOJOUKKOJENMÄÄRÄ-funktio

Cube:    Palauttaa joukon kohteiden määrän.

KUUTIOKPIJÄSEN-funktio

Cube:    Palauttaa suorituskykyilmaisimen (KPI) nimen, ominaisuuden sekä mitan ja näyttää nimen sekä ominaisuuden solussa. KPI on mitattavissa oleva suure, kuten kuukauden bruttotuotto tai vuosineljänneksen työntekijäkohtainen liikevaihto, joiden avulla tarkkaillaan organisaation suorituskykyä.

KUUTIONARVO-funktio

Cube:    Palauttaa koostetun arvon kuutiosta.

KUUTIONJÄSEN-funktio

Cube:    Palauttaa kuutiohierarkian jäsenen tai monikon. Funktion avulla voit tarkistaa, että jäsen tai monikko on olemassa kuutiossa.

KUUTIONJÄSENENOMINAISUUS-funktio

Cube:    Palauttaa kuution jäsenominaisuuden arvon. Tällä funktiolla voit tarkistaa, että nimi on olemassa kuutiossa, ja palauttaa tämän jäsenen määritetyn ominaisuuden.

KUUTIONLUOKITELTUJÄSEN-funktio

Cube:    Palauttaa joukon n:nnen jäsenen. Tällä funktiolla voit palauttaa joukosta elementtejä, kuten parhaan myyjän tai 10 parasta opiskelijaa.

KUVA-funktio

Haku- ja viittausfunktiot: Palauttaa kuvan annetusta lähteestä

KUVAUS-funktio

Information:    Palauttaa tietoja nykyisestä käyttöympäristöstä

Tätä funktiota ei voi käyttää Excelin verkkoversio -ohjelmassa.

KÄY.LÄPI- ja KÄY.LÄPIB-funktiot

Text:    Etsii tekstiarvon toisen tekstin sisältä (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan samoiksi merkeiksi)

LAAJENNA
Office 365 -painike

Lookup and reference:    Laajentaa tai täyttää matriisin määritettyihin rivi- ja sarakedimensioihin

LAJITTELE-funktio

Office 365 -painike

Lookup and reference:    Lajittelee alueen tai matriisin sisällön

LAJITTELE.ARVOJEN.PERUSTEELLA-funktio

Office 365 -painike

Lookup and reference:    Lajittelee alueen tai matriisin sisällön vastaavan alueen tai matriisin arvojen mukaan

LAMBDA
Office 365 -painike

Logical:    Luo mukautettuja, uudelleenkäytettäviä funktioita ja nimeä ne kutsumanimellä

LASKE-funktio

Statistical:    Laskee argumenttiluettelossa olevien lukujen määrän

LASKE.A-funktio

Statistical:    Laskee argumenttiluettelossa olevien arvojen määrän

LASKE.JOS-funktio

Statistical:    Laskee alueella olevien sellaisten solujen määrän, joiden sisältö vastaa annettuja ehtoja

LASKE.JOS.JOUKKO-funktio

Statistical:    Laskee alueella olevien sellaisten solujen määrän, joiden sisältö vastaa useita ehtoja

LASKE.TYHJÄT-funktio

Statistical:    Laskee alueella olevien tyhjien solujen määrän

LEIKKAUSPISTE-funktio

Statistical:    Palauttaa lineaarisen regressiosuoran leikkauspisteen

LINREGR-funktio

Statistical:    Palauttaa lineaarisen trendin parametrit

LOG-funktio

Math and trigonometry:    Laskee luvun logaritmin käyttämällä annettua kantalukua

LOG10-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun kymmenkantaisen logaritmin

LOGNORM_JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion

LOGNORM.JAKAUMA-funktio

Compatibility:    Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion

LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Compatibility:    Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisen kertymäfunktion

LOGNORM.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisen kertymäfunktion

LOGREGR-funktio

Statistical:    Palauttaa eksponentiaalisen trendin parametrit

LUONNLOG-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun luonnollisen logaritmin

LUOTTAMUSVÄLI-funktio

Compatibility:    Palauttaa luottamusvälin populaation keskiarvolle

LUOTTAMUSVÄLI.NORM-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa luottamusvälin populaation keskiarvolle

LUOTTAMUSVÄLI.T-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa t-jakauman avulla populaation keskiarvon luottamusvälin

MAKS-funktio

Statistical:    Palauttaa suurimman arvon argumenttiluettelosta

MAKS.JOS.JOUKKO-funktio
2019

Statistical:    Palauttaa annettujen ehtojen määrittämien solujen suurimman arvon

MAKSA-funktio

Statistical:    Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, suurimman arvon

MAKSETTU.KORKO-funktio

Financial:    Palauttaa kahden jakson välisenä aikana kertyneen koron

MAKSETTU.LYHENNYS-funktio

Financial:    Palauttaa lainalle kahden jakson välisenä aikana kertyneen lyhennyksen

MAKSU-funktio

Financial:    Palauttaa annuiteetin kausittaisen maksuerän

MDETERM-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa matriisin matriisideterminantin

MEDIAANI-funktio

Statistical:    Palauttaa annettujen lukujen mediaanin

MERKKI-funktio

Text:    Palauttaa koodilukua vastaavan merkin

MIN-funktio

Statistical:    Palauttaa pienimmän arvon argumenttiluettelosta

MIN.JOS.JOUKKO-funktio
2019

Statistical:    Tämä funktio palauttaa annettujen ehtojen määrittämien solujen pienimmän arvon.

MINA-funktio

Statistical:    Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, pienimmän arvon

MINUUTIT-funktio

Date and time:    Muuntaa järjestysluvun minuuteiksi

MKERRO-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa kahden matriisin tulon

MKÄÄNTEINEN-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa matriisin käänteismatriisin

MOODI-funktio

Compatibility:    Palauttaa tietojoukossa useimmin esiintyvän arvon

MOODI.USEA-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa matriisin tai tietoalueen yleisimpien arvojen eri moodien pystysuuntaisen matriisin

MOODI.YKSI-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa tietojoukossa useimmin esiintyvän arvon

MSISÄINEN-funktio

Financial:    Palauttaa sisäisen korkokannan, kun positiivisten ja negatiivisten kassavirtojen rahoituskorko on erilainen

MULTINOMI-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa lukujoukon multinomin

MUUNNA-funktio

Engineering:    Muuntaa luvun toisen mittajärjestelmän mukaiseksi

MUUTA-funktio
Office 365 -painike
2019

Logical:    Tämä funktio vertaa lauseketta arvoluettelon arvoihin ja palauttaa sitten tuloksen, joka vastaa ensimmäistä vastaavaa arvoa. Jos vastaavuutta ei löydy, funktio saattaa palauttaa vaihtoehtoisen oletusarvon.

N-funktio

Information:    Palauttaa arvon luvuksi muunnettuna

NA-funktio

Financial:    Palauttaa sijoituksen nykyarvon

NELIÖJUURI-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa positiivisen neliöjuuren

NELIÖJUURI.PII-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa tulon (luku * pii) neliöjuuren

NELIÖSUMMA-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa argumenttien neliöiden summan

NELIÖSUMMIEN.EROTUS-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen laskettujen neliösummien erotuksen

NELIÖSUMMIEN.SUMMA-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen neliösummien summan

NELJÄNNES-funktio

Compatibility:    Palauttaa tietoalueen neljänneksen

NELJÄNNES.SIS-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa tietoalueen neljänneksen

NELJÄNNES.ULK-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa tietoalueen neljänneksen perustuen prosenttipistearvoihin väliltä 0–1 raja-arvot pois lukien

NJAKSO-funktio

Financial:    Palauttaa sijoituksen jaksojen määrän

NNA-funktio

Financial:    Palauttaa sijoituksen nykyarvon toistuvista kassavirroista muodostuvan sarjan ja diskonttokoron perusteella

NNA.JAKSOTON-funktio

Financial:    Palauttaa nettonykyarvon kassavirtojen sarjoille, jotka eivät välttämättä ole säännöllisiä

NORM_JAKAUMA.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion käänteisarvon

NORM_JAKAUMA.NORMIT-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion

NORM.JAKAUMA-funktio

Compatibility:    Palauttaa normaalijakauman kertymäfunktion

NORM.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Statistical:    Palauttaa käänteisen normaalijakauman kertymäfunktion

NORM.JAKAUMA.NORMIT-funktio

Compatibility:    Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion

NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT-funktio

Compatibility:    Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion käänteisarvon

NORMAALI.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa normaalijakauman kertymäfunktion

NORMAALI.JAKAUMA.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Compatibility:    Palauttaa käänteisen normaalijakauman kertymäfunktion

NORMITA-funktio

Statistical:    Palauttaa normitetun arvon

NOUDA.PIVOT.TIEDOT (NOUDA.PIVOT.TIEDOT-funktio)

Lookup and reference:    Palauttaa Pivot-taulukkoraporttiin tallennettuja tietoja

NROARVO-funktio
Excel 2013

Text:    Muuntaa tekstin luvuksi alueasetuksista riippumattomalla tavalla

NYT-funktio

Date and time:    Palauttaa kuluvan päivämäärän ja ajan järjestysnumeron

OBLIG.HINTA-funktio

Financial:    Palauttaa obligaation hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden

OBLIG.TUOTTO-funktio

Financial:    Palauttaa obligaation tuoton

OBLIG.TUOTTOPROS-funktio

Financial:    Palauttaa valtion obligaation tuoton vastaavana joukkovelkakirjan tuottona

OIKAISTU.NELIÖSUMMA-funktio

Statistical:    Palauttaa keskipoikkeamien neliösumman

OIKEA- ja OIKEAB-funktiot

Text:    Palauttaa tekstiarvon oikeanpuoliset merkit

OKTBIN-funktio

Engineering:    Muuntaa oktaaliluvun binaariluvuksi

OKTDES-funktio

Engineering:    Muuntaa oktaaliluvun desimaaliluvuksi

OKTHEKSA-funktio

Engineering:    Muuntaa oktaaliluvun heksadesimaaliluvuksi

ONEI_TEKSTI-funktio

Information:    Palauttaa arvon TOSI, jos arvo ei ole teksti

ONKAAVA-funktio
Excel 2013

Information:    Palauttaa arvon TOSI, jos kyseessä on viittaus soluun, joka sisältää kaavan

ONLUKU-funktio

Information:    Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on luku

ONMAKSU-funktio

Financial:    Laskee sijoituksen maksetun koron tietyllä jaksolla.

ONPARILLINEN-funktio

Information:    Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on parillinen

ONPARITON-funktio

Information:    Palauttaa arvon TOSI, jos luku on pariton

ONPOISJÄTETTY
Office 365 -painike

Information:    Tarkistaa, puuttuuko LAMBDA-arvo, ja palauttaa arvon TOSI tai EPÄTOSI

ONPUUTTUU-funktio

Information:    Palauttaa arvon TOSI, jos virhearvo on #PUUTTUU!

ONTEKSTI-funktio

Information:    Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on teksti

ONTOTUUS-funktio

Information:    Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa totuusarvoarvo

ONTYHJÄ-funktio

Information:    Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on tyhjä

ONVIITT-funktio

Information:    Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on viittaus

ONVIRH-funktio

Information:    Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa virhearvo paitsi arvo #PUUTTUU!

ONVIRHE-funktio

Information:    Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa virhearvo

OSAKEHISTORIA-funktio

Financial:    Noutaa rahoitusvälineen historiatiedot

OSAMÄÄRÄ-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa osamäärän kokonaislukuosan

OSOITE-funktio

Lookup and reference:    Palauttaa laskentataulukon soluun osoittavan viittauksen tekstinä.

OTA
Office 365 -painike

Lookup and reference:    Palauttaa määritetyn määrän peräkkäisiä rivejä tai sarakkeita matriisin alusta tai lopusta

PALOITTAIN.MÄÄRITYS
Office 365 -painike

Logical:    Palauttaa matriisin, joka on muodostettu yhdistämällä matriisien kukin arvo uuteen arvoon käyttämällä LAMBDA-funktiota uuden arvon luomiseksi

PARILLINEN-funktio

Math and trigonometry:    Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään parilliseen kokonaislukuun

PARITON-funktio

Math and trigonometry:    Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään parittomaan kokonaislukuun

PARITON.ENS.NIMELLISARVO-funktio

Financial:    Palauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton

PARITON.ENS.TUOTTO-funktio

Financial:    Palauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton

PARITON.VIIM.NIMELLISARVO-funktio

Financial:    Palauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton

PARITON.VIIM.TUOTTO-funktio

Financial:    Palauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton

PEARSON-funktio

Statistical:    Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen

PEARSON.NELIÖ-funktio

Statistical:    Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen neliön

PERMUTAATIO-funktio

Statistical:    Palauttaa mahdollisten permutaatioiden määrän annetulle objektien määrälle

PERMUTAATIOA-funktio
Excel 2013

Statistical:    Palauttaa permutaatioiden määrän kaikista valittavissa olevista objekteista valituille objekteille (toistot mukaan lukien)

PERUS-funktio

Math and trigonometry:    Muuntaa luvun tekstimuotoon annetulla kantaluvulla (perus)

PHAKU-funktio

Lookup and reference:    Suorittaa haun matriisin ensimmäisestä sarakkeesta ja palauttaa jonkin rivillä olevan solun arvon

PIENENNÄ
Office 365 -painike

Logical:    Pienentää matriisin kertymäarvoksi käyttämällä LAMBDA-funktiota kuhunkin arvoon ja palauttamalla kumulatiivisen kokonaisarvon

PIENET-funktio

Text:    Muuntaa tekstin pieniksi kirjaimiksi

PIENI-funktio

Statistical:    Palauttaa tietojoukon k:nneksi pienimmän arvon

PIENIN.YHT.JAETTAVA-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa pienimmän yhteisen tekijän

PII-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa piin arvon

PITUUS- ja PITUUSB-funktiot

Text:    Palauttaa tekstimerkkijonon merkkien määrän

POIMI.TEKSTI- ja POIMI.TEKSTIB-funktiot

Text:    Palauttaa määritetyn määrän merkkejä merkkijonosta alkaen annetusta kohdasta

POISSON-funktio

Compatibility:    Palauttaa Poissonin todennäköisyysjakauman

POISSON.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa Poissonin todennäköisyysjakauman

POISTA.VÄLIT-funktio

Text:    Poistaa välilyönnit tekstistä

POTENSSI-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun korotettuna haluttuun potenssiin

PPMT-funktio

Financial:    Laskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona maksettavan lyhennyksen

PROSENTTIJÄRJESTYS-funktio

Compatibility:    Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysluvun

PROSENTTIJÄRJESTYS.SIS-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysluvun

PROSENTTIJÄRJESTYS.ULK-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (0–1 raja-arvot pois lukien)

PROSENTTIPISTE-funktio

Compatibility:    Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen

PROSENTTIPISTE.SIS-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen

PROSENTTIPISTE.ULK-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen k:n ollessa arvo väliltä 0–1 raja-arvot pois lukien

PUUTTUU-funktio

Information:    Palauttaa virhearvon #PUUTTUU!

PVMERO-funktio

Date and time:    Laskee kahden päivämäärän välisten päivien, kuukausien tai vuosien määrän. Tästä funktiosta on hyötyä kaavoissa, joissa on tarpeen laskea jonkin tietyn ajanjakson kesto tai kohteen ikä.

PYÖRISTÄ-funktio

Math and trigonometry:    Pyöristää luvun annettuun määrään desimaaleja

PYÖRISTÄ.DES.ALAS-funktio

Math and trigonometry:    Pyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti)

PYÖRISTÄ.DES.YLÖS-funktio

Math and trigonometry:    Pyöristää luvun ylöspäin (poispäin nollasta)

PYÖRISTÄ.KERR-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun pyöristettynä annetun luvun kerrannaiseen

PYÖRISTÄ.KERR.ALAS-funktio

Compatibility:    Pyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti)

PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.MATEMAATTINEN-funktio
Excel 2013

Math and trigonometry:    Pyöristää luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen

PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.TARKKA-funktio

Math and trigonometry:    Pyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen. Luvun etumerkistä huolimatta arvo pyöristetään aina ylöspäin.

PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS-funktio

Compatibility:    Pyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen

PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.MATEMAATTINEN-funktio
Excel 2013

Math and trigonometry:    Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen

PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.TARKKA-funktio

Math and trigonometry:    Pyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen. Luvun etumerkistä huolimatta arvo pyöristetään aina ylöspäin.

PÄIVÄ-funktio

Date and time:    Muuntaa järjestysluvun kuukauden päiväksi

PÄIVÄ.KUUKAUSI-funktio

Date and time:    Palauttaa järjestyslukuna päivämäärän, joka poikkeaa aloituspäivän päivämäärästä annetun kuukausimäärän verran joko eteen- tai taaksepäin

PÄIVÄT-funktio
Excel 2013

Date and time:    Palauttaa kahden päivämäärän välissä olevien päivien määrän

PÄIVÄT360-funktio

Date and time:    Laskee kahden päivämäärän välisten päivien määrän käyttäen perustana 360-päiväistä vuotta

PÄIVÄYS-funktio

Date and time:    Palauttaa annetun päivämäärän järjestysluvun

PÄIVÄYSARVO-funktio

Date and time:    Muuntaa tekstimuodossa olevan päivämäärän järjestysluvuksi

RADIAANIT-funktio

Math and trigonometry:    Muuntaa asteet radiaaneiksi

RAJA-funktio

Engineering:    Testaa, onko luku suurempi kuin kynnysarvo

REKISTERI.TUNNUS-funktio

Add-in and Automation:    Palauttaa aiemmin rekisteröidyn DLL-kirjaston tai koodiresurssin rekisteritunnuksen

RIVEITTÄIN
Office 365 -painike

Logical:    Käyttää LAMBDA-funktiota jokaisessa rivissä ja palauttaa tulosmatriisin

RIVI-funktio

Lookup and reference:    Palauttaa viittauksen rivinumeron

RIVIIN
Office 365 -painike

Lookup and reference:    Palauttaa yhden rivin matriisin

RIVIT-funktio

Lookup and reference:    Palauttaa viittauksessa olevien rivien määrän

RIVITÄRIV
Office 365 -painike

Look and reference:    Rivittää annetun arvorivin tai -sarakkeen rivien mukaan määritetyn elementtimäärän jälkeen

RIVITÄSAR
Office 365 -painike

Look and reference:    Rivittää annetun arvorivin tai -sarakkeen sarakkeiden mukaan määritetyn elementtimäärän jälkeen

ROMAN-funktio

Math and trigonometry:    Muuntaa arabialaisen numeron tekstimuotoiseksi roomalaiseksi numeroksi

RTD-funktio

Lookup and reference:    Noutaa reaaliaikaisia tietoja COM-automaatiota tukevasta ohjelmasta

SAATU.HINTA-funktio

Financial:    Palauttaa arvopaperin tuoton erääntymispäivänä kokonaan maksetulle sijoitukselle

SAMA.ARVO-funktio

Engineering:    Tarkistaa, ovatko kaksi arvoa yhtä suuria

SARAKE-funktio

Lookup and reference:    Palauttaa viittauksen sarakenumeron

SARAKKEESEEN
Office 365 -painike

Lookup and reference:    Palauttaa yhden sarakkeen matriisin

SARAKKEET-funktio

Lookup and reference:    Palauttaa viittauksessa olevien sarakkeiden määrän

SARAKKEITTAIN
Office 365 -painike

Logical:    Käyttää LAMBDA-funktiota jokaisessa sarakkeessa ja palauttaa tulosmatriisin

SARJA.SUMMA-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa kaavaan perustuvan potenssisarjan arvon

SATUNN.MATRIISI-funktio

Office 365 -painike

Math and trigonometry:    Palauttaa satunnaislukujen matriisin väliltä 0–1 Voit kuitenkin määrittää täytettävien rivien ja sarakkeiden määrän, vähimmäis- ja enimmäisarvot sekä palautetaanko kokonaislukuja vai desimaaliarvoja.

SATUNNAISLUKU-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa satunnaisluvun 0–1

SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa satunnaisluvun määritettyjen lukujen väliltä

SEK-funktio
Excel 2013

Math and trigonometry:    Palauttaa kulman sekantin

SEKH-funktio
Excel 2013

Math and trigonometry:    Palauttaa kulman hyperbolisen sekantin

SEKUNNIT-funktio

Date and time:    Muuntaa järjestysluvun sekunneiksi

SIIRTYMÄ-funktio

Lookup and reference:    Palauttaa annetun viittauksen siirtymän

SIIVOA-funktio

Text:    Poistaa tekstistä kaikki tulostumattomat merkit

SIN-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa annetun kulman sinin

SINH-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun hyperbolisen sinin

SISÄINEN.KORKO-funktio

Financial:    Laskee sisäisen korkokannan kassavirrasta muodostuvalle sarjalle

SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON-funktio

Financial:    Palauttaa sisäisen korkokannan kassavirtojen sarjoille, jotka eivät välttämättä ole säännöllisiä

SOLU-funktio

Information:    Palauttaa tietoja solun muotoilusta, sijainnista ja sisällöstä

Tätä funktiota ei voi käyttää Excelin verkkoversio -ohjelmassa.

STP-funktio

Financial:    Palauttaa sijoituksen tasapoiston yhdeltä jaksolta

SUMMA-funktio

Math and trigonometry:    Laskee yhteen annetut argumentit

SUMMA.JOS-funktio

Math and trigonometry:    Laskee ehdot täyttävien solujen summan

SUMMA.JOS.JOUKKO-funktio

Math and trigonometry:    Laskee yhteen solualueen useita ehtoja vastaavat solut

SUODATA-funktio

Office 365 -painike

Lookup and reference:    Suodattaa tietojoukon määrittämiesi ehtojen perusteella

SUODATA.XML-funktio
Excel 2013

Web:    Palauttaa tietyt XML-sisällön tiedot määritettyä XPath-polkua käyttämällä

Tätä funktiota ei voi käyttää Excelin verkkoversio -ohjelmassa.

SUUNTAUS-funktio

Statistical:    Palauttaa lineaarisen trendin arvoja

SUURI-funktio

Statistical:    Palauttaa tietojoukon k:nneksi suurimman arvon

SUURIN.YHT.TEKIJÄ-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa suurimman yhteisen tekijän

T-funktio

Text:    Muuntaa argumentit tekstiksi

T.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa t-jakauman prosenttiyksiköt (todennäköisyyden)

T.JAKAUMA.2S-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa t-jakauman prosenttiyksiköt (todennäköisyyden)

T.JAKAUMA.OH-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa t-jakauman

T.KÄÄNT-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa käänteisen t-jakauman määritetylle todennäköisyydelle ja vapausasteille

T.KÄÄNT.2S-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa käänteisen t-jakauman

T.TESTI-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden

TAAJUUS-funktio

Statistical:    Palauttaa frekvenssijakautuman pystysuuntaisena matriisina

TAI-funktio

Logical:    Palauttaa arvon TOSI, jos minkä tahansa argumentin arvo on TOSI

TAN-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun tangentin

TANH-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luvun hyperbolisen tangentin

TARKISTA
Office 365 -painike

Logical:    Tarkistaa matriisin käyttämällä LAMBDA-funktiota kullekin arvolle ja palauttaa matriisin, jossa on kukin väliarvo

TAULUKKO-funktio
Excel 2013

Information:    Palauttaa viitatun taulukon taulukkonumeron

TAULUKOT-funktio
Excel 2013

Information:    Palauttaa viittauksessa olevien taulukoiden määrän

TEEMATRIISI
Office 365 -painike

Logical:    Palauttaa määritetyn rivin ja sarakkeen koon lasketun matriisin käyttämällä LAMBDA-funktiota

TEKSTI-funktio

Text:    Muotoilee luvun ja muuntaa sen tekstiksi

TEKSTI.ENNEN
Office 365 -painike

Text:    Palauttaa tekstin, joka esiintyy ennen merkkiä tai merkkijonoa

TEKSTI.JÄLKEEN
Office 365 -painike

Text:    Palauttaa tekstin, joka esiintyy merkin tai merkkijonon jälkeen

TEKSTI.YHDISTÄ
Office 365 -painike

Text:    Yhdistää useiden alueiden ja/tai merkkijonojen tekstin

TEKSTINJAKO
Office 365 -painike

Text:    Jakaa tekstimerkkijonot sarake- ja rivierotinmerkkien avulla

TJAKAUMA-funktio

Compatibility:    Palauttaa t-jakauman

TJAKAUMA.KÄÄNT-funktio

Compatibility:    Palauttaa käänteisen t-jakauman

TKESKIARVO-funktio

Database:    Palauttaa valittujen tietokantamerkintöjen keskiarvon

TKESKIHAJONTA-funktio

Database:    Laskee keskihajonnan tietokannasta valituista arvoista muodostuvan otoksen perusteella

TKESKIHAJONTAP-funktio

Database:    Laskee keskihajonnan tietokannasta valittujen arvojen koko populaation perusteella

TLASKE-funktio

Database:    Laskee tietokannan lukuja sisältävien solujen määrän

TLASKEA-funktio

Database:    Laskee tietokannan tietoja sisältävien solujen määrän

TMAKS-funktio

Database:    Palauttaa suurimman arvon tietokannasta valittujen arvojen joukosta

TMIN-funktio

Database:    Palauttaa pienimmän arvon tietokannasta valittujen arvojen joukosta

TNOUDA-funktio

Database:    Hakee määritettyjä ehtoja vastaavan tietueen tietokannasta

TODENNÄKÖISYYS-funktio

Statistical:    Palauttaa todennäköisyyden sille, että arvot ovat tietyltä väliltä

TOISTA-funktio

Text:    Toistaa tekstin annetun määrän kertoja

TOSI-funktio

Logical:    Palauttaa totuusarvon TOSI

TOT.ROI-funktio
Excel 2013

Financial:    Palauttaa vastaavan korkokannan sijoituksen kasvulle

TRANSPONOI-funktio

Lookup and reference:    Palauttaa matriisin käänteismatriisin

TSUMMA-funktio

Database:    Lisää luvut määritetyn ehdon täyttävien tietokannan tietueiden kenttäsarakkeeseen

TTESTI-funktio

Compatibility:    Palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden

TTULO-funktio

Database:    Kertoo määritetyn ehdon täyttävien tietokannan tietueiden tietyssä kentässä olevat arvot

TULEVA.ARVO-funktio

Financial:    Palauttaa sijoituksen tulevan arvon

TULEVA.ARVO.ERIKORKO-funktio

Financial:    Palauttaa pääoman tulevan arvon, kun pääomalle on kertynyt korkoa vaihtelevasti

TULO-funktio

Math and trigonometry:    Kertoo annetut argumentit keskenään

TULOJEN.SUMMA-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa matriisin toisiaan vastaavien osien tulojen summan

TUNNIT-funktio

Date and time:    Muuntaa järjestysluvun tunneiksi

TUOTTO-funktio

Financial:    Palauttaa tuoton arvopaperille, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin

TUOTTO.DISK-funktio

Financial:    Palauttaa diskontatun arvopaperin, kuten obligaation, vuosittaisen tuoton

TUOTTO.ERÄP-funktio

Financial:    Palauttaa erääntymispäivänään korkoa tuottavan arvopaperin vuosittaisen tuoton

TVARIANSSI-funktio

Database:    Laskee varianssin tietokannasta valittujen arvojen otoksen perusteella

TVARIANSSIP-funktio

Database:    Laskee varianssin tietokannasta valittujen arvojen koko populaation perusteella

TYYPPI-funktio

Information:    Palauttaa luvun, joka ilmaisee arvon tietotyypin

TYÖPÄIVÄ-funktio

Date and time:    Palauttaa järjestysluvun päivämäärälle, joka sijaitsee annettujen työpäivien verran eteen tai taaksepäin

TYÖPÄIVÄ.KANSVÄL-funktio
Excel 2010

Date and time:    Palauttaa sen päivämäärän järjestysluvun, joka sijaitsee annettujen työpäivien verran eteen- tai taaksepäin siten, että viikonloppuun kuuluvien päivien määrä osoitetaan parametreilla

TYÖPÄIVÄT-funktio

Date and time:    Palauttaa kahden päivämäärän välissä olevien täysien työpäivien määrän

TYÖPÄIVÄT.KANSVÄL-funktio
Excel 2010

Date and time:    Palauttaa kahden päivämäärän välissä olevien täysien työpäivien määrän siten, että viikonloppuun kuuluvien päivien määrä osoitetaan parametreilla

TÄMÄ.PÄIVÄ-funktio

Date and time:    Palauttaa kuluvan päivän päivämäärän järjestysluvun

UNICODE-funktio
Excel 2013

Text:    Palauttaa luvun (merkkikoodin), joka vastaa tekstin ensimmäistä merkkiä

UNICODEMERKKI-funktio
Excel 2013

Text:    Palauttaa annetun lukuarvon viittaaman Unicode-merkin

URLKOODAUS-funktio
Excel 2013

Web:    Palauttaa URL-koodatun merkkijonon

Tätä funktiota ei voi käyttää Excelin verkkoversio -ohjelmassa.

VAIHDA-funktio

Text:    Korvaa merkkijonossa olevan tekstin toisella

VALITSE.INDEKSI-funktio

Lookup and reference:    Valitsee arvon arvoluettelosta

VALITSERIVIT
Office 365 -painike

Lookup and reference:    Palauttaa määritetyt rivit matriisista

VALITSESARAKKEET
Office 365 -painike

Lookup and reference:    Palauttaa määritetyt sarakkeet matriisista

VALUUTTA-funktio

Text:    Muuntaa luvun tekstiksi $ (dollari) ‑valuuttamuotoa käyttämällä

VALUUTTA.DES-funktio

Financial:    Muuntaa murtolukuna ilmoitetun valuuttamäärän desimaaliluvuksi

VALUUTTA.MURTO-funktio

Financial:    Muuntaa desimaalilukuna ilmaistun valuuttamäärän murtoluvuksi

VAR-funktio

Compatibility:    Arvioi populaation varianssia otoksen perusteella

VAR.P-funktio
Excel 2010

Statistical:    Laskee varianssin koko populaation perusteella

VAR.S-funktio
Excel 2010

Statistical:    Arvioi populaation varianssia otoksen perusteella

VARA-funktio

Statistical:    Laskee populaation varianssin otoksen perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot

VARP-funktio

Compatibility:    Laskee varianssin koko populaation perusteella

VARPA-funktio

Statistical:    Laskee populaation varianssin koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot

VASEN- ja VASENB-funktiot

Text:    Palauttaa tekstiarvon vasemmanpuoliset merkit

VASTINE-funktio

Lookup and reference:    Etsii arvoja viittauksesta tai matriisista

VDB-funktio

Financial:    Palauttaa annetun kauden tai kauden osan kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (Declining Balance) mukaan

VERKKOPALVELU-funktio
Excel 2013

Web:    Palauttaa verkkopalvelun tiedot.

Tätä funktiota ei voi käyttää Excelin verkkoversio -ohjelmassa.

VERTAA-funktio

Text:    Tarkistaa, ovatko kaksi tekstiarvoa samanlaiset

VHAKU-funktio

Lookup and reference:    Suorittaa haun matriisin ylimmältä riviltä ja palauttaa määritetyn solun arvon

VIIKKO.ISO.NRO-funktio
Excel 2013

Date and time:    Palauttaa vuoden ISO-viikonnumeron tietyn päivämäärän luvun.

VIIKKO.NRO-funktio

Date and time:    Muuntaa järjestysluvun luvuksi, joka ilmaisee viikon järjestysluvun vuoden alusta laskettuna

VIIKONPÄIVÄ-funktio

Date and time:    Muuntaa järjestysluvun viikonpäiväksi

VIRHEEN.LAJI-funktio

Information:    Palauttaa virhetyyppiä vastaavan luvun

VIRHEFUNKTIO-funktio

Engineering:    Palauttaa virhefunktion

VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI-funktio

Engineering:    Palauttaa komplementtivirhefunktion

VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI.TARKKA-funktio
Excel 2010

Engineering:    Palauttaa komplementti-VIRHEFUNKTIOn integroituna arvosta x arvoon ääretön

VIRHEFUNKTIO.TARKKA-funktio
Excel 2010

Engineering:    Palauttaa virhefunktion

VPINO
Office 365 -painike

Look and reference:    Liittää matriiseja pystysuuntaisesti ja jonossa suuremman matriisin palauttamiseksi

VUOSI-funktio

Date and time:    Muuntaa järjestysluvun vuosiksi

VUOSI.OSA-funktio

Date and time:    Palauttaa määritettyjen päivämäärien (aloituspäivä ja lopetuspäivä) välisen osan vuodesta

VUOSIPOISTO-funktio

Financial:    Palauttaa sijoituksen vuosipoiston annettuna kautena amerikkalaisen SYD-menetelmän (Sum-of-Year's Digits) avulla

VÄLISUMMA-funktio

Math and trigonometry:    Palauttaa luettelon tai tietokannan välisumman

WEIBULL-funktio

Compatibility:    Laskee populaation varianssin koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot

WEIBULL.JAKAUMA-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa Weibullin jakauman

XHAKU-funktio

Office 365 -painike

Lookup and reference:    Hakee alueista tai matriiseista ja palauttaa kohteen, joka vastaa ensimmäistä löydettyä vastinetta. Jos vastinetta ei ole olemassa, XHAKU voi palauttaa lähimmän (summittaisen) vastineen. 

XVASTINE-funktio

Office 365 -painike

Lookup and reference:    Palauttaa kohteen suhteellisen sijainnin matriisissa tai solualueissa. 

YHDISTÄ-funktio
2019

Text:    Tämä funktio yhdistää tekstiä useista alueista ja/tai merkkijonoista, mutta siinä ei ole erotinta tai IgnoreEmpty-argumentteja.

YKSIKKÖM (YKSIKKÖM-funktio)
Excel 2013

Math and trigonometry:    Palauttaa yksikkömatriisin tai määritetyn dimension

Z.TESTI-funktio
Excel 2010

Statistical:    Palauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon

ZTESTI-funktio

Compatibility:    Palauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta tai saada tukea tukiyhteisöltä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Excelin funktiot (luokittain)

Yleiskuva kaavoista Excelissä
Viallisten kaavojen ratkaiseminen
Kaavoissa esiintyvien virheiden etsiminen

Tarvitsetko lisäohjeita?

Haluatko lisää vaihtoehtoja?

Tutustu tilausetuihin, selaa harjoituskursseja, opi suojaamaan laitteesi ja paljon muuta.

Osallistumalla yhteisöihin voit kysyä kysymyksiä ja vastata niihin, antaa palautetta sekä kuulla lisää asiantuntijoilta, joilla on runsaasti tietoa.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?
Kun valitset Lähetä, palautettasi käytetään Microsoftin tuotteiden ja palveluiden parantamiseen. IT-järjestelmänvalvojasi voi kerätä nämä tiedot. Tietosuojatiedot.

Kiitos palautteesta!

×