Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei,
Käytä toista tiliä.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.

SUUNTAUS-funktio palauttaa lineaarisen trendin arvoja. Se sovittaa pienintä neliösummaa käyttäen suoran matriisin matriisin known_y ja known_x matriisin arvoihin. SUUNTAUS palauttaa y-arvot tätä riviä pitkin määrittämääsi new_x matriisia varten.

SUUNTAUS-tä käyttämällä voit ennustaa tulojen suorituskykyä kuukausille 13–17, kun sinulla on toteutunut arvo kuukausille 1–12.

Huomautus: Jos käytössäsi on Microsoft 365-versio, voit kirjoittaa kaavan tulosalueen vasemmassa yläkulmassa olevassa solussa (tässä esimerkissä solu E16) ja vahvistaa sitten kaavan dynaamisena matriisikaavana painamalla ENTER-näppäintä. Muussa tapauksessa kaava on syötettävä vanhana matriisikaavana valitsemalla ensin tulosalue (E16:E20), syötettävä kaava tulostusalueen (E16) vasempaan yläsoluun ja vahvista se painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+VAIHTO+ENTER. Excel lisää puolestasi kaavan alkuun ja loppuun aaltosulkeet. Katso lisätietoja matriisikaavoista kohdasta Matriisikaavoihin liittyviä ohjeita ja esimerkkejä.

=SUUNTAUS(known_y,[known_x], [new_x], [const])

SUUNTAUS-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

Argumentti

Kuvaus

tunnettu_y   

Pakollinen

Y-arvojen joukko, joka jo tunnet suhteen y = mx + b

 • Jos tunnettu_y-matriisissa on vain yksi sarake, funktio käsittelee tunnettu_x-matriisin kutakin saraketta erillisenä muuttujana.

 • Jos tunnettu_y-matriisissa on vain yksi rivi, funktio käsittelee tunnettu_x-matriisin kutakin riviä erillisenä muuttujana.

tunnettu_x   

Valinnainen

Valinnainen x-arvojen joukko, joka saattaa jo olla y = mx + b

 • Tunnettu_x-matriisi voi sisältää yhden tai usean muuttujien joukon. Jos käytetään vain yhtä muuttujaa, tunnettu_y- ja tunnettu_x-matriisit voivat olla minkä tahansa muotoisia alueita, kunhan niiden ulottuvuus on sama. Jos käytetään montaa muuttujaa, tunnettu_y-matriisin on oltava vektori (eli alue, jonka korkeus on yksi rivi tai jonka leveys on yksi sarake).

 • Jos tunnettu_x-matriisi jätetään pois, sen oletetaan olevan matriisi {1;2;3;...}, joka on yhtä suuri kuin tunnettu_y-matriisi.

new_x-tiedosto   

Valinnainen

Uudet x-arvot, joiden SUUNTAUS-arvon haluat palauttavan vastaavat y-arvot

 • Uusi_x-argumentin on sisällettävä sarake (tai rivi) jokaiselle uudelle muuttujalle samalla tavalla kuin tunnettu_x-argumentissa. Jos tunnettu_y-matriisi on yhdessä sarakkeessa, tunnettu_x-matriisilla ja uusi_x-argumentilla on oltava sama määrä sarakkeita. Jos tunnettu_y-matriisi on yhdellä rivillä, tunnettu_x- ja uusi_x-argumenttien on sisällettävä sama määrä rivejä.

 • Jos jätät pois uusi_x-argumentin, sen oletetaan olevan sama kuin tunnettu_x-matriisin.

 • Jos sekä tunnettu_x-matriisi että uusi_x-argumentti puuttuvat, niiden oletetaan olevan matriisi {1;2;3;...}, joka on saman kokoinen kuin tunnettu_y.

vakio   

Valinnainen

Totuusarvo, joka määrittää, onko vakion b oltava yhtä suuri kuin 0

 • Jos vakio-argumentin arvo on TOSI tai se jätetään pois, b lasketaan normaalisti.

 • Jos vakio-argumentti on EPÄTOSI, b:n arvoksi asetetaan 0 ja m-arvot sovitetaan niin, että y = mx.

 • Lisätietoja siitä, miten Microsoft Excel sovittaa viivan tietoihin, on LIN LINJOILLA.

 • Voit sovittaa SUUNTAUS-funktiolla tietoihin myös polynomikäyrän laskemalla regression eri potensseihin korotetun saman muuttujan suhteen. Jos esimerkiksi sarakkeessa A on y-arvot ja sarakkeessa B on x-arvot, voit täyttää sarakkeeseen C arvot x^2, sarakkeeseen D arvot x^3, ja niin edelleen. Sen jälkeen voit laskea sarakkeiden B, C, D ja niin edelleen regression sarakkeen A suhteen.

 • Matriiseja palauttavat kaavat on kirjoitettava matriisikaavoina näppäinyhdistelmällä Ctrl+Vaihto+Enter,ellei sinulla ole Microsoft 365:nnykyistä versiota, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 • Kun kirjoitat matriisivakion esimerkiksi tunnettu_x-argumentiksi, erota saman rivin arvot toisistaan puolipisteillä ja rivit toisistaan kenoviivoilla.

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta tai saada tukea tukiyhteisöltä.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Haluatko lisää vaihtoehtoja?

Tutustu tilausetuihin, selaa harjoituskursseja, opi suojaamaan laitteesi ja paljon muuta.

Osallistumalla yhteisöihin voit kysyä kysymyksiä ja vastata niihin, antaa palautetta sekä kuulla lisää asiantuntijoilta, joilla on runsaasti tietoa.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×