SUUNTAUS (SUUNTAUS-funktio)

SUUNTAUS-funktio palauttaa lineaarisen trendin arvot. Se sovittaa matriisin known_y ja known_x suoran. SUUNTAUS palauttaa y-arvot täten määrittämääsi matriisia new_x matriisia varten.

TREND-tä käyttämällä voit ennustaa tuoton kuukausille 13–17, kun toteutuneet jaksot ovat kuukausia 1–12.

Huomautus: Jos käytössäsi on Microsoft 365:nnykyinen versio, voit kirjoittaa kaavan tulostusalueen vasempaan yläsoluun (tässä esimerkissä soluun E16) ja vahvistaa sitten kaavan dynaamisena matriisikaavana painamalla ENTER-näppäintä. Muussa tapauksessa kaava on kirjoitettava vanhana matriisikaavana valitsemalla ensin tulosalue (E16:E20), kirjoittamalla kaava tulostusalueen (E16) vasempaan yläsoluun ja vahvistamalla se painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+VAIHTO+ENTER. Excel lisää puolestasi kaavan alkuun ja loppuun aaltosulkeet. Katso lisätietoja matriisikaavoista kohdasta Matriisikaavoihin liittyviä ohjeita ja esimerkkejä.

=SUUNTAUS(known_y;[known_x]; [new_x]; [new_x])

SUUNTAUS-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

Argumentti

Kuvaus

tunnettu_y   

Pakollinen

Suhde y-arvojen joukko y = mx + b

 • Jos tunnettu_y-matriisissa on vain yksi sarake, funktio käsittelee tunnettu_x-matriisin kutakin saraketta erillisenä muuttujana.

 • Jos tunnettu_y-matriisissa on vain yksi rivi, funktio käsittelee tunnettu_x-matriisin kutakin riviä erillisenä muuttujana.

tunnettu_x   

Valinnainen

Valinnainen x-arvojen joukko, jonka saatat jo tietää suhteesta y = mx + b

 • Tunnettu_x-matriisi voi sisältää yhden tai usean muuttujien joukon. Jos käytetään vain yhtä muuttujaa, tunnettu_y- ja tunnettu_x-matriisit voivat olla minkä tahansa muotoisia alueita, kunhan niiden ulottuvuus on sama. Jos käytetään montaa muuttujaa, tunnettu_y-matriisin on oltava vektori (eli alue, jonka korkeus on yksi rivi tai jonka leveys on yksi sarake).

 • Jos tunnettu_x-matriisi jätetään pois, sen oletetaan olevan matriisi {1;2;3;...}, joka on yhtä suuri kuin tunnettu_y-matriisi.

new_x   

Valinnainen

Uudet x-arvot, joille suuntaus palauttaa vastaavat y-arvot

 • Uusi_x-argumentin on sisällettävä sarake (tai rivi) jokaiselle uudelle muuttujalle samalla tavalla kuin tunnettu_x-argumentissa. Jos tunnettu_y-matriisi on yhdessä sarakkeessa, tunnettu_x-matriisilla ja uusi_x-argumentilla on oltava sama määrä sarakkeita. Jos tunnettu_y-matriisi on yhdellä rivillä, tunnettu_x- ja uusi_x-argumenttien on sisällettävä sama määrä rivejä.

 • Jos jätät pois uusi_x-argumentin, sen oletetaan olevan sama kuin tunnettu_x-matriisin.

 • Jos sekä tunnettu_x-matriisi että uusi_x-argumentti puuttuvat, niiden oletetaan olevan matriisi {1;2;3;...}, joka on saman kokoinen kuin tunnettu_y.

vakio   

Valinnainen

Totuusarvo, joka määrittää, onko vakion b oltava yhtä suuri kuin 0

 • Jos vakio-argumentin arvo on TOSI tai se jätetään pois, b lasketaan normaalisti.

 • Jos vakio-argumentti on EPÄTOSI, b:n arvoksi asetetaan 0 ja m-arvot sovitetaan niin, että y = mx.

 • Lisätietoja siitä, miten Microsoft Excel sovittaa rivin tietoihin, on LIN LINJOISSA.

 • Voit sovittaa SUUNTAUS-funktiolla tietoihin myös polynomikäyrän laskemalla regression eri potensseihin korotetun saman muuttujan suhteen. Jos esimerkiksi sarakkeessa A on y-arvot ja sarakkeessa B on x-arvot, voit täyttää sarakkeeseen C arvot x^2, sarakkeeseen D arvot x^3, ja niin edelleen. Sen jälkeen voit laskea sarakkeiden B, C, D ja niin edelleen regression sarakkeen A suhteen.

 • Matriiseja palauttavat kaavat on kirjoitettava matriisikaavoina näppäinyhdistelmällä Ctrl+Vaihto+Enter,ellei sinulla ole Microsoft 365:nnykyistä versiota, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 • Kun kirjoitat matriisivakion esimerkiksi tunnettu_x-argumentiksi, erota saman rivin arvot toisistaan puolipisteillä ja rivit toisistaan kenoviivoilla.

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×