SUUNTAUS-funktio palauttaa lineaarisen trendin arvoja. Se sovittaa pienintä neliösummaa käyttäen suoran matriisin matriisin known_y ja known_x matriisin arvoihin. SUUNTAUS palauttaa y-arvot tätä riviä pitkin määrittämääsi new_x matriisia varten.

SUUNTAUS-tä käyttämällä voit ennustaa tulojen suorituskykyä kuukausille 13–17, kun sinulla on toteutunut arvo kuukausille 1–12.

Huomautus: Jos käytössäsi on Microsoft 365-versio, voit kirjoittaa kaavan tulosalueen vasemmassa yläkulmassa olevassa solussa (tässä esimerkissä solu E16) ja vahvistaa sitten kaavan dynaamisena matriisikaavana painamalla ENTER-näppäintä. Muussa tapauksessa kaava on syötettävä vanhana matriisikaavana valitsemalla ensin tulosalue (E16:E20), syötettävä kaava tulostusalueen (E16) vasempaan yläsoluun ja vahvista se painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+VAIHTO+ENTER. Excel lisää puolestasi kaavan alkuun ja loppuun aaltosulkeet. Katso lisätietoja matriisikaavoista kohdasta Matriisikaavoihin liittyviä ohjeita ja esimerkkejä.

=SUUNTAUS(known_y,[known_x], [new_x], [const])

SUUNTAUS-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

Argumentti

Kuvaus

tunnettu_y   

Pakollinen

Y-arvojen joukko, joka jo tunnet suhteen y = mx + b

 • Jos tunnettu_y-matriisissa on vain yksi sarake, funktio käsittelee tunnettu_x-matriisin kutakin saraketta erillisenä muuttujana.

 • Jos tunnettu_y-matriisissa on vain yksi rivi, funktio käsittelee tunnettu_x-matriisin kutakin riviä erillisenä muuttujana.

tunnettu_x   

Valinnainen

Valinnainen x-arvojen joukko, joka saattaa jo olla y = mx + b

 • Tunnettu_x-matriisi voi sisältää yhden tai usean muuttujien joukon. Jos käytetään vain yhtä muuttujaa, tunnettu_y- ja tunnettu_x-matriisit voivat olla minkä tahansa muotoisia alueita, kunhan niiden ulottuvuus on sama. Jos käytetään montaa muuttujaa, tunnettu_y-matriisin on oltava vektori (eli alue, jonka korkeus on yksi rivi tai jonka leveys on yksi sarake).

 • Jos tunnettu_x-matriisi jätetään pois, sen oletetaan olevan matriisi {1;2;3;...}, joka on yhtä suuri kuin tunnettu_y-matriisi.

new_x-tiedosto   

Valinnainen

Uudet x-arvot, joiden SUUNTAUS-arvon haluat palauttavan vastaavat y-arvot

 • Uusi_x-argumentin on sisällettävä sarake (tai rivi) jokaiselle uudelle muuttujalle samalla tavalla kuin tunnettu_x-argumentissa. Jos tunnettu_y-matriisi on yhdessä sarakkeessa, tunnettu_x-matriisilla ja uusi_x-argumentilla on oltava sama määrä sarakkeita. Jos tunnettu_y-matriisi on yhdellä rivillä, tunnettu_x- ja uusi_x-argumenttien on sisällettävä sama määrä rivejä.

 • Jos jätät pois uusi_x-argumentin, sen oletetaan olevan sama kuin tunnettu_x-matriisin.

 • Jos sekä tunnettu_x-matriisi että uusi_x-argumentti puuttuvat, niiden oletetaan olevan matriisi {1;2;3;...}, joka on saman kokoinen kuin tunnettu_y.

vakio   

Valinnainen

Totuusarvo, joka määrittää, onko vakion b oltava yhtä suuri kuin 0

 • Jos vakio-argumentin arvo on TOSI tai se jätetään pois, b lasketaan normaalisti.

 • Jos vakio-argumentti on EPÄTOSI, b:n arvoksi asetetaan 0 ja m-arvot sovitetaan niin, että y = mx.

 • Lisätietoja siitä, miten Microsoft Excel sovittaa viivan tietoihin, on LIN LINJOILLA.

 • Voit sovittaa SUUNTAUS-funktiolla tietoihin myös polynomikäyrän laskemalla regression eri potensseihin korotetun saman muuttujan suhteen. Jos esimerkiksi sarakkeessa A on y-arvot ja sarakkeessa B on x-arvot, voit täyttää sarakkeeseen C arvot x^2, sarakkeeseen D arvot x^3, ja niin edelleen. Sen jälkeen voit laskea sarakkeiden B, C, D ja niin edelleen regression sarakkeen A suhteen.

 • Matriiseja palauttavat kaavat on kirjoitettava matriisikaavoina näppäinyhdistelmällä Ctrl+Vaihto+Enter,ellei sinulla ole Microsoft 365:nnykyistä versiota, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 • Kun kirjoitat matriisivakion esimerkiksi tunnettu_x-argumentiksi, erota saman rivin arvot toisistaan puolipisteillä ja rivit toisistaan kenoviivoilla.

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta tai saada tukea yhteisön vastauksista.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi

Tutustu koulutusmateriaaliin >

Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa

Liity Microsoft Insider-käyttäjille >

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×