Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei,
Käytä toista tiliä.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.
Wordin pikanäppäimet

Ulkoisen näppäimistön käyttäminen pikanäppäimilläWord voi tehostaa työskentelyä. Liikunta- tai näkörajoitteisten henkilöiden voi olla helpompi käyttää pikanäppäimiä kuin kosketusnäyttöä, ja ne ovat kätevä vaihtoehto hiirelle.

Huomautukset: 

 • Artikkelissa esitellyt pikanäppäimien kuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muiden asettelujen näppäimet eivät välttämättä vastaa täysin yhdysvaltalaisen näppäimistön näppäimiä. 

 • Pikanäppäimen plusmerkki (+) tarkoittaa, että sinun on painettava useita näppäimiä samanaikaisesti.

 • Pikanäppäimen pilkku (,) tarkoittaa, että sinun on painettava useita näppäimiä järjestyksessä.

Tässä artikkelissa kuvataan WindowsWord pikanäppäimet ja toimintonäppäimet.

Huomautukset: 

Sisältö

Usein käytetyt näppäinoikotiet

Tässä taulukossa näkyvätMicrosoft #x1 useimmin käytetyt pikanäppäimet.

Toiminto

Näppäin

Avaa asiakirja.

Ctrl+O

Luo uusi tiedosto.

Ctrl+N

Tallenna tiedosto.

Ctrl+S

Sulje asiakirja.

Ctrl+W

Leikkaa valittu sisältö leikepöydälle.

Ctrl+X

Kopioi valittu sisältö leikepöydälle.

Ctrl+C

Liitä leikepöydän sisältö.

Ctrl+V

Valitse kaikki asiakirjan sisältö.

Ctrl+A

Lihavoi teksti.

Ctrl+B

Kursivoinnin käyttäminen tekstissä.

Ctrl+I

Alleviivaa teksti.

Ctrl+U

Pienennä fonttikokoa yhdellä pisteellä.

Ctrl+Vasen hakasulje ([)

Suurenna fonttikokoa yhdellä pisteellä.

Ctrl+Oikea hakasulje (])

Keskitä teksti.

Ctrl+E

Tasaa teksti vasemmalle.

Ctrl+L

Tasaa teksti oikealle.

Ctrl+R

Peruuta komento.

Esc

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Tee edellinen toiminto uudelleen, jos mahdollista.

Ctrl+Y

Säädä zoomauksen suurennusta.

Alt+W, Q ja siirry sitten haluamaasi arvoon Zoomaus-valintaikkunan sarkaimella.

Jaa asiakirjaikkuna.

Ctrl+Alt+S

Poista asiakirjaikkunan jakaminen.

Alt+Vaihto+C tai Ctrl+Alt+S

Sivun alkuun

Tehtäväruudun sulkeminen

Tehtäväruudun sulkeminen näppäimistön avulla:

 1. Paina F6-näppäintä, kunnes tehtäväruutu on valittuna.

 2. Paina Ctrl+Välinäppäin.

 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina Enter.

Valintanauhan pikanäppäimet

Valintanauhan alue ryhmittelee toisiinsa liittyvät asetukset välilehtiin. Esimerkiksi Aloitus-välilehdessä Fontti-ryhmä sisältää Fontin väri -vaihtoehdon. Tuo valintanauhan pikanäppäimet näkyviin näppäinvihjeiksi alla kuvatulla tavalla painamalla Alt-näppäintä

Word 365:n valintanauhan näppäinvihjeet

Huomautus: Apuohjelmat ja muut ohjelmat voivat lisätä valintanauhaan uusia välilehtiä ja mahdollisesti tarjota näille välilehtille valintanäppäimiä.

Valintanauhan eri vaihtoehdoissa voit yhdistää näppäinvihjeet Alt-näppäimeen ja tehdä pikanäppäimiä, joita kutsutaan Access-näppäimiksi. Voit esimerkiksi avata Aloitus-välilehden painamalla näppäinyhdistelmää Alt+H ja siirtyä Kerro- tai Haku-kenttään näppäinyhdistelmällä Alt+Q. Paina Alt-näppäintä uudelleen, jotta näet valitun välilehden vaihtoehdot näppäinvihjeillä.

Riippuen käyttämästäsi Microsoft 365-versiosta Haun tekstikentän nimi sovellusikkunan yläreunassa saattaa olla Kerro. Molemmat tarjoavat samanlaisen kokemuksen, mutta jotkin vaihtoehdot ja hakutulokset saattavat vaihdella.

Uudemmissa Office versioissa myös useimmat vanhat Alt-näppäinvalikon pikanäppäimet toimivat edelleen. Sinun on kuitenkin tiedettävä täydellinen pikanäppäinkomento. Yritä esimerkiksi painaa Alt-näppäintä ja sitten yhtä vanhaa valikkonäppäintä: E (Muokkaa), V (Näytä), I (Lisää) ja niin edelleen. Näkyviin tulee ilmoitus, jossa ilmoitetaan, että käytät aiemman version käyttöoikeusavainta. Jos tiedät koko näppäinsarjan, voit silti käyttää sitä. Muussa tapauksessa paina Esc-näppäintä ja käytä sen sijaan näppäinvihjeitä.

Valintanauhan välilehtien valintanäppäimien käyttäminen

Voit siirtyä suoraan valintanauhan välilehteen painamalla jotakin seuraavista valintanäppäimiä. Lisää välilehtiä saattaa näkyä sen mukaan, mitä olet valinnut asiakirjassa.

Toiminto

Näppäin

Siirry valintanauhan Kerro- tai Haku -kenttään ja hae apua tai ohjesisältöä.

Alt+Q ja kirjoita sitten hakusana.

Avaa Tiedosto-sivu , jos haluat käyttää Backstage-näkymää.

Alt+F

Avaa Aloitus-välilehti , jos haluat käyttää yleisiä muotoilukomentoja, kappaletyylejä ja Etsi-työkalua.

Alt+H

Avaa Lisää-välilehti , jos haluat lisätä taulukoita, kuvia ja muotoja, otsikoita tai tekstiruutuja.

Alt+N

Avaa Rakenne-välilehti , jos haluat käyttää teemoja, värejä ja tehosteita, kuten sivun reunoja.

Alt+G

Avaa Asettelu-välilehti , jos haluat käsitellä sivun reunuksia, sivun suuntaa, sisennystä ja välistystä.

Alt+P

Avaa Viittaukset-välilehti , jos haluat lisätä sisällysluettelon, alaviitteitä tai lainaustaulukon.

Alt+S

Avaa Postitukset-välilehti , jossa voit hallita yhdistämistehtäviä sekä käsitellä kirjekuoria ja tarroja.

Alt+M

Avaa Tarkista-välilehti , jos haluat käyttää oikeinkirjoituksen tarkistusta, määrittää tekstintarkistuskielet sekä seurata ja tarkistaa asiakirjaan tehtyjä muutoksia.

Alt+R

Avaa Näytä-välilehti , jos haluat valita asiakirjanäkymän tai -tilan, kuten lukutilan tai jäsennysnäkymän. Voit myös määrittää zoomauksen suurennuksen ja hallita useita asiakirjaikkunoita.

Alt+W

Sivun alkuun

Valintanauhan käyttö näppäimistöllä

Toiminto

Näppäin

Valitse valintanauhan aktiivinen välilehti ja aktivoi valintanäppäimet.

Alt tai F10. Siirry toiseen välilehteen valintanäppäimillä tai nuolinäppäimillä.

Siirrä kohdistus valintanauhan komentoihin.

Sarkain tai Vaihto+Sarkain

Siirry valintanauhan komentoryhmien välillä.

Ctrl+vasen tai oikea nuolinäppäin

Siirry valintanauhan kohteiden välillä.

Nuolinäppäimet

Näytä kohdistuksena olevan valintanauhan osan työkaluvihje.

Ctrl+Vaihto+F10

Aktivoi valittu painike.

Välilyönti tai Enter

Avaa valitun komennon luettelo.

Alanuolinäppäin

Avaa valitun painikkeen valikko.

Alt+alanuolinäppäin

Kun valikko tai alivalikko on auki, siirry seuraavaan komentoon.

Alanuolinäppäin

Laajenna tai kutista valintanauha.

Ctrl+F1

Avaa pikavalikko.

Vaihto+F10

Tai Windows näppäimistön Windows-valikkonäppäin (oikeanPuoleisen Alt-näppäimen ja oikeanpuoleisen Ctrl-näppäimen välissä)

Siirry alavalikkoon, kun päävalikko on auki tai valittuna.

Vasen nuoli

Sivun alkuun

Asiakirjassa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirrä kohdistinta yhden sanan verran vasemmalle.

Ctrl+vasen nuoli

Siirrä kohdistinta yhden sanan verran oikealle.

Ctrl+oikea nuoli

Siirrä kohdistinta yhden kappaleen ylöspäin.

Ctrl+ylänuoli

Siirrä kohdistinta yhden kappaleen alaspäin.

Ctrl+alanuoli

Siirrä kohdistin nykyisen rivin loppuun.

End

Siirrä kohdistin nykyisen rivin alkuun.

Home

Siirrä kohdistin näytön yläreunaan.

Ctrl+Alt+Page Up

Siirrä kohdistin näytön alareunaan.

Ctrl+Alt+Page Down

Siirrä kohdistinta vierittämällä tiedostonäkymää yhden näytön ylöspäin.

Page Up

Siirrä kohdistinta vierittämällä tiedostonäkymää yhden näytön alaspäin.

Page Down

Siirrä kohdistin seuraavan sivun yläreunaan.

Ctrl+Page Down

Siirrä kohdistin edellisen sivun yläreunaan.

Ctrl+Page Up

Siirrä kohdistin asiakirjan loppuun.

Ctrl+End

Siirrä kohdistin asiakirjan alkuun.

Ctrl+Home

Siirrä kohdistin edellisen muokkausmerkinnän sijaintiin.

Vaihto+F5

Siirrä kohdistin edellisen asiakirjan sulkemista edeltävän muokkausmerkinnän sijaintiin.

Vaihto+F5 heti asiakirjan avaamisen jälkeen.

Selaa irrallisia muotoja, kuten tekstiruutuja tai kuvia.

Paina Ctrl+Alt+5 ja sitten toistuvasti sarkainnäppäintä.

Poistu irrallisten muotojen siirtymisvalikosta ja palaa normaaliin siirtymisnäkymään.

Esc

Tuo näkyviin Siirtymistehtävä-ruutu , jos haluat hakea tiedoston sisällöstä.

Ctrl+F

Näytä Siirry-valintaikkuna , jos haluat siirtyä tiettyyn sivuun, kirjanmerkkiin, alaviitteeseen, taulukkoon, kommenttiin, kuvaan tai muuhun sijaintiin.

Ctrl+G

Selaa tiedostoon tehtyjen neljän edellisen muutoksen sijainteja.

Ctrl+Alt+Z

Sivun alkuun

Asiakirjojen esikatselu ja tulostaminen

Toiminto

Näppäin

Tulosta asiakirja.

Ctrl+P

Siirry esikatseluun.

Ctrl+Alt+I

Siirry esikatselusivulla sivun ollessa lähennettynä.

Nuolinäppäimet

Siirry yhden sivun verran esikatselussa sivun ollessa loitonnettuna.

Page Up tai Page Down

Siirry ensimmäiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettuna.

Ctrl+Home

Siirry viimeiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettuna.

Ctrl+End

Sivun alkuun

Tekstin ja grafiikan valitseminen

Toiminto

Näppäin

Valitse teksti.

Vaihto+nuolinäppäimet

Valitse vasemmalla oleva sana.

Ctrl+Vaihto+Vasen nuolinäppäin

Valitse oikealla oleva sana.

Ctrl+Vaihto+Oikea nuolinäppäin

Valitse nykyisestä sijainnista nykyisen rivin alkuun.

Vaihto+Home

Valitse nykyisestä sijainnista nykyisen rivin loppuun.

Vaihto+End

Valitse nykyisestä sijainnista nykyisen kappaleen alkuun.

Ctrl+Vaihto+ylänuolinäppäin

Valitse nykyisestä sijainnista nykyisen kappaleen loppuun.

Ctrl+Vaihto+alanuolinäppäin

Valitse nykyisestä sijainnista näytön yläreunaan.

Vaihto+Page Up

Valitse nykyisestä sijainnista näytön alareunaan.

Vaihto+Page Down

Valitse nykyisestä sijainnista asiakirjan alkuun.

Ctrl+Vaihto+Home

Valitse nykyisestä sijainnista asiakirjan loppuun.

Ctrl+Vaihto+End

Valitse nykyisestä sijainnista ikkunan alareunaan.

Ctrl+Alt+Vaihto+Page down

Valitse kaikki asiakirjan sisältö.

Ctrl+A

Sivun alkuun

Valinnan laajentaminen

Toiminto

Näppäin

Aloita valinnan laajentaminen.

F8

Laajenna valinta -tilassa asiakirjan sijainnin napsauttaminen laajentaa nykyisen valinnan kyseiseen sijaintiin.

Valitse lähin merkki vasemmalta tai oikealta.

F8-, vasen tai oikea nuolinäppäin

Laajenna valinta.

F8 laajentaa valinnan toistuvasti koko sanaan, lauseeseen, kappaleeseen, osaan ja asiakirjaan.

Vähennä valintaa.

Vaihto+F8

Valitse pystysuuntainen tekstialue.

Ctrl+Vaihto+F8 ja paina sitten nuolinäppäimiä

Lopeta valinnan laajentaminen.

Esc

Sivun alkuun

Tekstin ja grafiikan muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

Ctrl+Askelpalautin

Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta.

Ctrl+Del

Avaa Leikepöytä-tehtäväruutu ja ota käyttöön Officen leikepöytä, jonka avulla voit kopioida ja liittää sisältöä Microsoft 365 sovellusten välillä.

ALT+H, F, O

Leikkaa valittu sisältö leikepöydälle.

Ctrl+X

Kopioi valittu sisältö leikepöydälle.

Ctrl+C

Liitä leikepöydän sisältö.

Ctrl+V

Siirtää valitun sisällön tiettyyn sijaintiin.

F2, siirrä kohdistin kohteeseen ja paina sitten Enter-näppäintä.

Kopioi valittu sisältö tiettyyn sijaintiin.

Vaihto+F2, siirrä kohdistin kohteeseen ja paina sitten Enter-näppäintä.

Määritä valittua sisältöä sisältävä automaattinen tekstilohko.

Alt+F3

Lisää automaattinen tekstilohko.

Automaattisen tekstin lohkon muutama ensimmäinen merkki ja paina sitten Enter-näppäintä, kun kohdeohje tulee näkyviin.

Leikkaa valittu sisältö piikkiin.

Ctrl+F3

Liitä piikin sisältö.

Ctrl+Vaihto+F3

Kopioi valittu muotoilu.

Ctrl+Vaihto+C

Liitä valittu muotoilu.

Ctrl+Vaihto+V

Kopioi asiakirjan edellisessä osassa käytetty ylä- tai alatunniste.

Alt+Vaihto+R

Näytä Korvaa-valintaikkuna tekstin, tietyn muotoilun tai erikoiskohteiden etsimiseksi ja korvaamiseksi.

Ctrl+H

Näytä Objekti-valintaikkuna , jos haluat lisätä tiedosto-objektin asiakirjaan.

Alt+N, J, J

Lisää SmartArt-kuva.

Alt+N, M

WordArt-kuvan lisääminen.

Alt+N, W

Sivun alkuun

Kappaleiden tasaaminen ja muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Keskitä kappale.

Ctrl+E

Tasaa kappaleen.

Ctrl+J

Tasaa kappale vasemmalle.

Ctrl+L

Tasaa kappale oikealle.

Ctrl+R

Sisennä kappale.

Ctrl+M

Poista kappaleen sisennys.

Ctrl+Vaihto+M

Luo riippuva sisennys.

Ctrl+T

Poista riippuva sisennys.

Ctrl+Vaihto+T

Poista kappaleen muotoilu.

Ctrl+Q

Käytä kappaleeseen yksittäistä riviväliä.

Ctrl+1

Käytä kappaleeseen kaksinkertaista riviväliä.

Ctrl+2

Käytä kappaleeseen 1,5 rivin riviväliä.

Ctrl+5

Lisää tai poista tilaa ennen kappaletta.

Ctrl+0 (nolla)

Ota automaattinen muotoilu käyttöön.

Ctrl+Alt+K

Käytä Normaali-tyyliä .

Ctrl + vaihto + N

Käytä Otsikko 1 - tyyliä.

Ctrl+Alt+1

Käytä Otsikko 2 - tyyliä.

Ctrl+Alt+2

Käytä Otsikko 3 - tyyliä.

Ctrl+Alt+3

Näytä Käytä tyylejä - tehtäväruutu.

Ctrl+Vaihto+S

Näyttää Tyylit-tehtäväruudun .

Ctrl+Alt+Vaihto+S

Sivun alkuun

Merkkien muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Näytä Fontti-valintaikkuna.

Ctrl+D tai Ctrl+Vaihto+F

Suurenna fonttikokoa.

Ctrl+Vaihto+Oikea kulmasulje (>)

Pienennä fonttikokoa.

Ctrl+Vaihto+Vasen kulmasulje (>)

Suurenna fonttikokoa yhdellä pisteellä.

Ctrl+Oikea hakasulje (])

Pienennä fonttikokoa yhdellä pisteellä.

Ctrl+Vasen hakasulje ([)

Vaihda teksti isolla kirjaimella, pienillä kirjaimilla ja otsikon kirjainkoolla.

Vaihto+F3

Muuta teksti isoksi kirjaimeksi.

Ctrl+Vaihto+A

Piilota valittu teksti.

Ctrl+Vaihto+H

Lihavoi.

Ctrl+B

Lisää luettelomerkeillä varustettu luettelo.

Ctrl+Vaihto+L

Alleviivaa.

Ctrl+U

Käytä alleviivausta sanoissa, mutta ei välilyönneillä.

Ctrl+Vaihto+W

Käytä kaksoisalleviivausta.

Ctrl+Vaihto+D

Kursivoi.

Ctrl+I

Käytä kapiteelimuotoilua.

Ctrl+Vaihto+K

Käytä alaindeksimuotoilua.

Ctrl+Yhtäläisyysmerkki (=)

Käytä yläindeksimuotoilua.

Ctrl+Vaihto+plusmerkki (+)

Poista manuaalinen merkkimuotoilu.

Ctrl+Välinäppäin

Muuta valittu teksti Symboli-fonttiksi.

Ctrl+Vaihto+Q

Sivun alkuun

Tekstin muotoilun hallinta

Toiminto

Näppäin

Näyttää kaikki tulostumattomat merkit.

Ctrl+Vaihto+8 (älä käytä numeronäppäimistöä)

Näytä Näytä muotoilu - tehtäväruutu.

Vaihto+F1

Sivun alkuun

Erikoismerkkien lisääminen

Toiminto

Näppäin

Lisää rivinvaihdon.

Vaihto+Enter

Lisää sivunvaihto.

Ctrl+Enter

Lisää sarakkeenvaihto.

Ctrl+Vaihto+Enter

Lisää em-viiva (—).

Ctrl+Alt+miinusmerkki (numeronäppäimistössä)

Lisää en-viiva (–).

Ctrl+miinusmerkki (numeronäppäimistössä)

Lisää valinnainen yhdysmerkki.

Ctrl+Yhdysmerkki (-)

Lisää sitova yhdysmerkki.

Ctrl+Vaihto+Yhdysmerkki (-)

Lisää sitova välilyönti.

Ctrl+Vaihto+välilyönti

Lisää tekijänoikeussymboli (©).

Ctrl+Alt+C

Lisää rekisteröity tavaramerkkisymboli (®).

Ctrl+Alt+R

Lisää tavaramerkkisymboli (™).

Ctrl+Alt+T

Lisää kolme pistettä (...)

Ctrl+Alt+Piste (.)

Lisää määritettyä heksadesimaalista Unicode-merkkikoodia vastaava Unicode-merkki. Jos haluat lisätä esimerkiksi euron symbolin (Euron valuuttasymboli), kirjoita 20AC ja pidä sitten Alt-näppäintä alhaalla ja paina X-näppäintä.

Vihje: Voit selvittää valitun merkin Unicode-merkkikoodin painamalla Alt+X.

Merkkikoodi ja paina sitten Alt+X

Lisää määritettyä desimaalista ANSI-merkkikoodia vastaava ANSI-merkki. Jos haluat lisätä esimerkiksi euron symbolin, pidä Alt-näppäintä alhaalla ja kirjoita sitten numeronäppäimistöllä luku 0128.

Alt+merkkikoodi (numeronäppäimistössä)

Sivun alkuun

Verkkosisällön käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Lisää hyperlinkki.

Ctrl+K

Siirry sivu taaksepäin.

Alt+vasen nuolinäppäin

Siirry sivu eteenpäin.

Alt+oikea nuolinäppäin

Päivitä sivu.

F9

Sivun alkuun

Taulukoiden käsitteleminen

Taulukossa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirry rivin seuraavaan soluun ja valitse sen sisältö.

Sarkain-näppäin

Siirry rivin edelliseen soluun ja valitse sen sisältö.

Vaihto+Sarkain

Siirtyy rivin ensimmäiseen soluun.

Alt+Home

Siirtyy rivin viimeiseen soluun.

Alt+End

Siirtyy sarakkeen ensimmäiseen soluun.

Alt+Page Up

Siirtyy sarakkeen viimeiseen soluun.

Alt+Page Down

Siirtyy edelliselle riville.

Ylänuolinäppäin

Siirtyy seuraavalle riville.

Alanuolinäppäin

Siirtyy yhden rivin ylöspäin.

Alt+Vaihto+ylänuolinäppäin

Siirtyy yhden rivin alaspäin.

Alt+Vaihto+Alanuoli

Sivun alkuun

Taulukon sisällön valitseminen

Toiminto

Näppäin

Valitse seuraavan solun sisältö.

Sarkain-näppäin

Valitse edellisen solun sisältö.

Vaihto+Sarkain

Laajenna valinta viereisiin soluihin.

Vaihto+nuolinäppäimet

Valitse sarake.

Valitse sarakkeen ylä- tai alasolu ja paina sitten näppäinyhdistelmää Vaihto+ylä- tai alanuoli

Valitsee rivin.

Valitse rivin ensimmäinen tai viimeinen solu ja paina sitten näppäinyhdistelmää Vaihto+Alt+End tai Aloitus.

Valitse koko taulukko.

Alt+5 numeronäppäimistössä, jossa Num Lock on poistettu käytöstä

Sivun alkuun

Kappaleiden ja sarkainmerkkien lisääminen taulukkoon

Toiminto

Näppäin

Lisää soluun uusi kappale.

Enter

Lisää sarkainmerkki soluun.

Ctrl+Sarkain

Sivun alkuun

Asiakirjan tarkistaminen

Toiminto

Näppäin

Lisää kommentin.

Ctrl+Alt+M

Ota muutosmerkinnät käyttöön tai poista ne käytöstä.

Ctrl+Vaihto+E

Sulje tarkistusruutu.

Alt+Vaihto+C

Sivun alkuun

Viittausten, lainausten ja indeksoinnin käsitteleminen

Seuraavien pikanäppäinten avulla voit lisätä asiakirjaan viittauksia, kuten sisällysluettelon, alaviitteitä ja lainauksia.

Toiminto

Näppäin

Merkitse sisällysluettelokohde.

Alt+Shift+O

Merkitse lähdeluettelokohde.

Alt+Shift+I

Valitse lainausasetukset.

Alt + Vaihto + F12, Välilyönti

Merkitse hakemistokohde.

Alt+Vaihto+X

Lisää alaviite.

Ctrl+Alt+F

Lisää loppuviite.

Ctrl+Alt+D

Siirry seuraavaan alaviitteeseen.

Alt+Vaihto+Oikea kulmasulje (>)

Siirry edelliseen alaviitteeseen.

Alt+Vaihto+Vasen kulmasulje (<)

Sivun alkuun

Yhdistämisen ja kenttien käyttäminen

Jos haluat käyttää seuraavia pikanäppäimiä, Postitukset-valintanauhan välilehden on oltava valittuna. Valitse Postitukset-välilehti painamalla Alt+M.

Yhdistämistoiminnon suorittaminen

Toiminto

Näppäin

Esikatsele yhdistämistä.

Alt+Vaihto+K

Yhdistä asiakirja.

Alt+Vaihto+N

Tulosta yhdistetty asiakirja.

Alt+Vaihto+M

Muokkaa yhdistettyä tietoasiakirjaa.

Alt+Vaihto+E

Lisää yhdistämiskenttä.

Alt+Vaihto+F

Sivun alkuun

Kenttien käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Lisää DATE-kenttä.

Alt+Vaihto+D

Lisää LISTNUM-kenttä.

Ctr+Alt+L

Lisää PAGE-kenttä.

Alt+Vaihto+P

Lisää TIME-kenttä.

Alt+Vaihto+T

Lisää tyhjä kenttä.

Ctrl+F9

PäivitäWord lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot.

Ctrl+Shift+F7

Päivitä valitut kentät.

F9

Poista kentän linkitys.

Ctrl+Vaihto+F9

Vaihda valitun kenttäkoodin ja sen tuloksen välillä.

Vaihto+F9

Vaihda kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

Alt+F9

Suorita GOTOBUTTON tai MACROBUTTON kentästä, joka näyttää kentän tulokset.

Alt+Vaihto+F9

Siirry seuraavaan kenttään.

F11

Siirry edelliseen kenttään.

Vaihto+F11

Lukitse kenttä.

Ctrl+F11

Poista kentän lukitus.

Ctrl+Vaihto+F11

Sivun alkuun

Tekstin käsitteleminen muilla kielillä

Tekstintarkistuskielen määrittäminen

Kaikissa asiakirjoissa on oletuskieli, joka on yleensä sama kuin tietokoneen käyttöjärjestelmän oletuskieli. Jos asiakirjassa on myös sanoja tai lauseita eri kielellä, on hyvä määrittää kyseisten sanojen tarkistuskieli. Tämä mahdollistaa näiden lauseiden oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistamisen ja mahdollistaa myös käyttöä helpottavien tekniikoiden, kuten näytönlukuohjelmien, asianmukaisen käsittelyn.

Toiminto

Näppäin

Määritä tekstintarkistuskieli näyttämällä Kieli-valintaikkuna .

Alt+R, U, L

Määritä oletuskielet.

Alt+R, L

Sivun alkuun

Kansainvälisten merkkien lisääminen

Jos haluat kirjoittaa pienen kirjaimen vaihtonäppäimen sisältävällä näppäinyhdistelmällä, pidä Ctrl+Vaihto+merkki-näppäimiä painettuna samanaikaisesti ja vapauta ne ennen kirjaimen kirjoittamista.

Huomautus: Jos kirjoitat paljon toisella kielellä, haluat ehkä vaihtaa sen sijaan toiseen näppäimistöön.

Toiminto:

Näppäin

à, è, ì, ù, ù,
À, È, Ì, Ù, Ù

Ctrl+Grave-korostus ('), kirjain

á, é, í, ó, ú, γ
Á, É, Í, Ó, Ú, Γ

Ctrl+Puolilainausmerkki ('), kirjain

â, ê, î, ô, ú
Â, Ê, Î, Ô, Õ

Ctrl+Vaihto+Näppäimistö (^), kirjain

ã, ñ, õ
Ã, Ñ, Õ

Ctrl+Vaihto+Tilde (~), kirjain

ä, ë, ï, ö, ü, π,
Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Π

Ctrl+Vaihto+Kaksoispiste (:), kirjain

å, Å

Ctrl+Vaihto+At-merkki (@), a tai A

æ, Æ

Ctrl+Vaihto+Et-merkki (&), a tai A

æ, A

Ctrl+Vaihto+Et-merkki (&), o tai O

ç, Ç

Ctrl+pilkku (,), c tai C

ð, Ð

Ctrl+Puolilainausmerkki ('), d tai D

ø, Ø

Ctrl+Vinoviiva (/), o tai O

¿

Ctrl+Alt+Vaihto+Kysymysmerkki (?)

¡

Ctrl+Alt+Vaihto+Huutomerkki (!)

ß

Ctrl+Vaihto+Et-merkki (&), s

Sivun alkuun

Itäaasialaisten kielten kirjoitustukien käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirry 101-näppäimien näppäimistön japaninkieliseen syöttötapaan Kirjoitusavustaja (IME), jos sellainen on käytettävissä.

Alt+Tilde (~)

Siirry 101-näppäimien näppäimistön korean kielen syöttötapaan Kirjoitusavustaja (IME), jos sellainen on käytettävissä.

Oikea Alt

Siirry 101-näppäimien näppäimistön kiinankieliseen syöttötapaan Kirjoitusavustaja (IME), jos sellainen on käytettävissä.

Ctrl+Välinäppäin

Sivun alkuun

Asiakirjanäkymien käsitteleminen

Word sisältää useita eri näkymiä asiakirjasta. Jokainen näkymä helpottaa tiettyjen tehtävien suorittamista. Lukutilan avulla voit esimerkiksi tarkastella asiakirjaa vaakasuuntaisena sivusarjana, jota voit selata nopeasti vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.

Tiedostonäkymän vaihtaminen

Toiminto

Näppäin

Siirry lukutilanäkymään .

Alt+W, F

Siirry Tulostusasettelu-näkymään .

Ctrl+Alt+P

Siirry Jäsennys-näkymään .

Ctrl+Alt+O

Siirry Luonnos-näkymään .

Ctrl+Alt+N

Sivun alkuun

Asiakirjan jäsennys

Näitä pikanäppäimiä käytetään vain, kun asiakirja on jäsennysnäkymässä .

Toiminto

Näppäin

Pienennä kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Vasen nuoli

Suurenna kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Oikea nuoli

Siirrä kappale leipätekstiin.

Ctrl + vaihto + N

Siirrä valittuja kappaleita ylöspäin.

Alt+Vaihto+ylänuolinäppäin

Siirrä valittuja kappaleita alaspäin.

Alt+Vaihto+Alanuoli

Laajenna otsikon alla oleva teksti.

Alt+Vaihto+Plusmerkki (+)

Kutistaa otsikon alla olevan tekstin.

Alt+Vaihto+miinusmerkki (-)

Laajenna tai kutista koko teksti tai kaikki otsikot.

Alt+Vaihto+A

Piilota tai näytä merkkimuotoilu.

Vinoviiva (/) (numeronäppäimistössä)

Vaihda leipätekstin ensimmäisen rivin näyttämisen ja koko leipätekstin näyttämisen välillä.

Alt+Vaihto+L

Näytä kaikki otsikot Otsikko 1 - tyylillä.

Alt+Vaihto+1

Näyttää kaikki otsikot määritetyllä otsikkotasolla.

Alt+Vaihto+Otsikkotason numero

Lisää sarkainmerkki.

Ctrl+Sarkain

Sivun alkuun

Asiakirjan selaaminen lukutilassa

Toiminto

Näppäin

Siirry asiakirjan alkuun.

Home

Siirtyy asiakirjan loppuun.

End

Siirry tietylle sivulle.

Kirjoita sivunumero ja paina sitten Enter-näppäintä

Poistu lukutilasta.

Esc

Sivun alkuun

Toimintonäppäinoikotiet

Näppäin

Kuvaus

F1

 • F1 yksin: näyttää Word ohjeen tehtäväruudun.

 • Vaihto+F1: näyttää tai piilottaa tilannekohtaisen ohjeen tai Näytä muotoilu - tehtäväruudun.

 • Ctrl+F1: Näyttää tai piilottaa valintanauhan.

 • Alt+F1: siirtyy seuraavaan kenttään.

 • Alt+Vaihto+F1: siirtyy edelliseen kenttään.

F2

 • F2 yksin: siirtää valittua tekstiä tai kuvaa. Aseta kohdistin nuolinäppäimillä kohtaan, johon haluat siirtää tekstiä tai kuvaa, ja siirry sitten painamalla Enter-näppäintä tai peruuta se painamalla Esc-näppäintä.

 • Vaihto+F2: kopioi valitun tekstin tai kuvan. Siirrä nuolinäppäimillä kohdistin kohtaan, johon haluat kopioida tekstin tai kuvan, ja kopioi se sitten painamalla Enter-näppäintä tai peruuta se painamalla Esc-näppäintä.

 • Ctrl+F2: näyttää tulostuksen esikatselualueen Backstage-näkymän Tulosta-välilehdessä .

 • Alt+Vaihto+F2: tallentaa asiakirjan.

 • Ctrl+Alt+F2: avaa Avaa-valintaikkunan .

F3

 • Vaihto+F3: vaihtaa valitun tekstin isokokoisten, pienten kirjainten ja otsikkokirjaimien välillä.

 • Ctrl+F3: leikkaa valitun sisällön piikiksi. Voit leikata useita tekstejä ja kuvia Piikien ja liittää ne ryhmänä toiseen sijaintiin.

 • Ctrl+Vaihto+F3: liittää piikin sisällön.

 • Alt+F3: luo uuden rakenneosan.

F4

 • F4 yksistään: Toistaa viimeisen komennon tai toiminnon, jos mahdollista.

 • Vaihto+F4: toistaa viimeisen Etsi - tai Siirry-toiminnon .

 • Ctrl+F4: sulkee nykyisen asiakirjan.

 • Alt+F4: sulkee Word.

F5

 • F5 yksistään: Näyttää Siirry-valintaikkunan.

 • Vaihto+F5: siirtää kohdistimen viimeiseen muutokseen.

 • Ctrl+Vaihto+F5: näyttää Kirjanmerkki-valintaikkunan .

 • Alt+F5: palauttaa tiedostoikkunan koon.

F6

 • F6 yksin: siirry asiakirjan, tehtäväruudun, tilarivin ja valintanauhan välillä. Jaetussa asiakirjassa F6 sisältää jaetut ruudut, kun vaihdat ruutujen ja tehtäväruudun välillä.

 • Vaihto+F6: vaihtaa asiakirjan, valintanauhan, tilarivin ja tehtäväruudun välillä.

 • Ctrl+F6: siirtyy seuraavaan asiakirjaikkunaan, kun avoinna on useita tiedostoja.

 • Ctrl+Vaihto+F6: siirtyy edelliseen asiakirjaikkunaan, kun avoinna on useita tiedostoja.

 • Alt+F6: siirtyy avoimesta valintaikkunasta takaisin asiakirjaan tätä toimintoa tukevissa valintaikkunoissa.

F7

 • F7 yksin: näyttää Kirjoitusavustaja tehtäväruudun asiakirjan tai valitun tekstin oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistamista varten.

 • Vaihto+F7: näyttää Synonyymisanasto-tehtäväruudun .

 • Ctrl+Vaihto+F7: päivittää linkitetyt tiedot Word lähdeasiakirjassa.

 • Alt+F7: etsii seuraavan kirjoitus- tai kielioppivirheen.

 • Alt+Vaihto+F7: näyttää Kääntäjä-tehtäväruudun.

F8

 • F8 yksin: laajentaa valintaa. Jos esimerkiksi sana on valittuna, valintakokoa pidennetään yhteen lauseeseen.

 • Vaihto+F8: pienentää valintaa. Jos esimerkiksi kappale on valittuna, valintakoko pienennetään yhteen virkkeeseen.

 • Ctrl+Vaihto+F8: ottaa laajennusvalintatilan käyttöön ja poistaa sen käytöstä. Laajenna valinta -tilassa nuolinäppäimet laajentavat valintaa.

 • Alt+F8: makron luominen, suorittaminen, muokkaaminen tai poistaminen tuo näkyviin Makro-valintaikkunan.

F9

 • F9 yksin: päivittää valitut kentät.

 • Vaihto+F9: vaihtaa kenttäkoodin ja sen tuloksen välillä.

 • Ctrl+F9: lisää tyhjän kentän.

 • Ctrl+Vaihto+F9: poistaa nykyisen kentän linkityksen.

 • Alt+F9: vaihtaa kaikkien kenttäkoodien ja niiden tulosten välillä.

 • Alt+Vaihto+F9: suorittaa GOTOBUTTON- tai MACROBUTTON-painikkeen kentästä, joka näyttää kentän tulokset.

F10

 • F10 yksin: ottaa näppäinvihjeet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

 • Vaihto+F10: näyttää valitun kohteen pikavalikon.

 • Ctrl+F10: suurentaa tai palauttaa tiedostoikkunan koon.

 • Alt+F10: näyttää Valinta-tehtäväruudun .

 • Alt+Vaihto+F10: näyttää valikon tai viestin käytettävissä olevista toiminnoista, kuten liitetystä tekstistä tai automaattisen korjauksen muutoksesta.

F11

 • F11 yksin: siirtyy seuraavaan kenttään.

 • Vaihto+F11: siirtyy edelliseen kenttään.

 • Ctrl+F11: lukitsee nykyisen kentän.

 • Ctrl+Vaihto+F11: poistaa nykyisen kentän lukituksen.

 • Alt+F11: Avaa Microsoft Visual Basic for Applications editorin, jossa voit luoda makron Visual Basic for Applications (VBA) avulla.

F12

 • F12 yksistään: Näyttää Tallenna nimellä -valintaikkunan.

 • Vaihto+F12: tallentaa asiakirjan.

 • Ctrl+F12: avaa Avaa-valintaikkunan .

 • Ctrl+Vaihto+F12: näyttää Tulosta-välilehden Backstage-näkymässä.

 • Alt+Vaihto+F12: valitsee Sisällysluettelo-painikkeen Sisällysluettelo-säilöstä, kun säilö on aktiivinen.

Sivun alkuun

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Word ohjekeskus

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

näytönlukuohjelman tuki Word

Tässä artikkelissa kuvataan Word for Mac pikanäppäimet ja toimintonäppäimet.

Huomautukset: 

 • Joidenkin Mac-käyttöjärjestelmäversioiden (OS) asetukset tai jotkin apuohjelmat saattavat olla ristiriidassa Microsoft 365 for Mac -sovelluksen pikanäppäinten ja toimintonäppäinten kanssa. Lisätietoja näppäinoikotien näppäinmäärityksen muuttamisesta on macOS-versiosi, apuohjelmasi Mac-ohjeessa tai artikkelissa Pikakuvakkeiden ristiriidat.

 • Ellet näe tarpeitasi vastaavaa pikanäppäintä, voit luoda mukautetun pikanäppäimen. Katso ohjeet artikkelista Mukautetun pikanäppäimen luominen Office for Macissa.

 • Monet pikanäppäimet, jotka käyttävät Ctrl-näppäintä Windows-näppäimistössä, toimivat myös Word for Mac Control-näppäimen kanssa. Eivät kuitenkaan kaikki.

 • Voit etsiä pikakuvakkeen nopeasti tästä artikkelista käyttämällä Haku. Paina Komento+F ja kirjoita sitten hakusanat.

Saat parhaan käyttökokemuksen näppäimistön käytöstä valintanauhan kanssa sallimalla näppäimistön käyttää kaikkia ohjausobjekteja.

 1. Avaa Järjestelmäasetukset painamalla Komentopainike.+välilyöntinäppäin, kirjoittamalla järjestelmäasetukset ja painamalla Rivinvaihtonäppäintä.

 2. Siirry Näppäimistöasetukset-kohtaankirjoittamalla näppäimistö ja painamalla Rivinvaihtonäppäintä.

 3. Valitse Pikanäppäimet-välilehdessä Ctrl+F7, jos haluat muuttaa Näppäimistön täydet käyttöoikeudet - asetuksen vain tekstiruuduista ja luetteloista kaikkiohjausobjektit -asetukseksi.

Sisältö

Usein käytetyt näppäinoikotiet

Tässä taulukossa luetellaan Word for Mac usein käytetyt pikanäppäimet.

Toiminto

Näppäin

Kumoaa edellisen toiminnon.

Komentopainike.+Z tai F1

Tee edellinen toiminto uudelleen, jos mahdollista.

Komentopainike.+Y

Leikkaa valittu sisältö leikepöydälle.

Komentopainike.+X tai F2

Kopioi valittu sisältö leikepöydälle.

Komentopainike.+C tai F3

Liitä leikepöydän sisältö.

Komentopainike.+V tai F4

Tuo näyttöön valitun kohteen pikavalikon. *

Vaihto+F10

Näytä Siirry-valintaikkuna.

Komentopainike.+Optio+G tai F5

Näyttää Oikeinkirjoitus ja kielioppi -valintaikkunan.

Komentopainike.+Optio+L tai F7

Ota laajennettu valintatila käyttöön.

F8

Siirry seuraavaan ikkunaan.

Komentopainike.+Grave accent ( ' )

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

Komentopainike.+Vaihto+Grave-korostus (')

Näyttää Tallenna nimellä -valintaikkunan.

Komentopainike.+Vaihto+S

Etsi tekstiä (siirrä kohdistus asiakirjaruudun Haku).

Komentopainike.+F

Näyttää Etsi ja korvaa - ruudun.

Control+H

Näyttää Tulosta-valintaikkunan .

Komentopainike.+P

Sulje nykyinen asiakirja.

Komentopainike.+F4

Laajenna tai pienennä valintanauha.

Komentopainike.+Optio+R

Etsi seuraava kirjoitus- tai kielioppivirhe. Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -toiminnon on oltava käytössä.

Optio+F7

Avaa Sanasto.

Optio+Vaihto+F7

Sivun alkuun

Näppäinoikoteiden ristiriidat

Jotkin Word for Mac pikanäppäimet ovat ristiriidassa macOS:n oletusnäppäinoikoteiden kanssa. Tässä artikkelissa näppäinoikotiet on merkitty tähdellä ( * ). Jos haluat käyttää näitä pikanäppäimiä, sinun on ehkä muutettava Mac-näppäimistöasetuksia, jotta voit muuttaa näppäimen pikanäppäintä.

Pikanäppäinten järjestelmäasetusten muuttaminen

 1. Valitse OmenavalikostaJärjestelmäasetukset.

 2. Valitse Näppäimistö.

 3. Valitse Näppäinoikotiet-välilehti.

 4. Valitse Mission Control( Mission Control).

 5. Poista sen pikanäppäimen valintaruudun valinta, joka on ristiriidassa käytettävän Word for Mac pikanäppäimen kanssa.

Asiakirjassa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirrä kohdistinta yhden sanan verran vasemmalle.

Optio+vasen nuolinäppäin

Siirrä kohdistinta yhden sanan verran oikealle.

Optio+oikea nuolinäppäin

Siirrä kohdistinta yhden kappaleen ylöspäin.

Komentopainike.+Ylänuolinäppäin

Siirrä kohdistinta yhden kappaleen alaspäin.

Komentopainike.+Alanuolinäppäin

Siirrä kohdistin nykyisen rivin alkuun.

Komentopainike.+vasen nuoli

Home

Siirrä kohdistin nykyisen rivin loppuun.

Komentopainike.+Oikea nuolinäppäin

End

Siirrä kohdistin edellisen sivun yläreunaan.

Komentopainike.+Page Up

Paina MacBookissa Komentopainike.+Fn+ylänuolinäppäin

Siirrä kohdistin seuraavan sivun yläreunaan.

Komentopainike.+Page Down

Paina MacBookissa Komentopainike.+Fn+Alanuolinäppäin

Siirrä kohdistin asiakirjan alkuun.

Komentopainike.+Home

Paina MacBookissa Komentopainike.+Fn+vasen nuolinäppäin

Siirrä kohdistin asiakirjan loppuun.

Komentopainike.+End

Paina MacBookissa Komentopainike.+Fn+oikea nuolinäppäin

Siirrä kohdistin edelliseen lisäyskohtaan.

Vaihto+F5

Siirrä kohdistinta vierittämällä tiedostonäkymää yhden näytön ylöspäin.

Page Up

Siirrä kohdistinta vierittämällä tiedostonäkymää yhden näytön alaspäin.

Page Down

Sivun alkuun

Tekstin ja grafiikan valitseminen

Vihje: Jos tiedät kohdistimen liikuttamiseen tarvittavan näppäinyhdistelmän, voit yleensä valita tekstin samalla näppäinyhdistelmällä pitämällä samalla Vaihto-näppäintä painettuna. Esimerkiksi Komentopainike.+oikea nuoli siirtää kohdistimen seuraavaan sanaan ja Komentopainike.+Vaihto+Oikea nuoli valitsee tekstin kohdistimesta seuraavan sanan alkuun.

Toiminto

Näppäin

Valitse useita kohteita, jotka eivät ole vierekkäin.

Valitse ensimmäinen haluamasi kohde, pidä Komentopainike.painettuna ja napsauta sitten muita kohteita hiirellä.

Valitse teksti.

Vaihto+nuolinäppäimet

Valitse vasemmalla oleva sana.

Vaihto+Optio+Vasen nuolinäppäin

Valitse oikealla oleva sana.

Vaihto+Optio+Oikea nuolinäppäin

Valitse nykyisestä sijainnista nykyisen rivin alkuun.

Komentopainike.+Vaihto+Vasen nuolinäppäin

Vaihto+Home

Valitse nykyisestä sijainnista nykyisen rivin loppuun.

Komentopainike.+Vaihto+oikea nuolinäppäin

Vaihto+End

Valitse nykyisestä sijainnista nykyisen kappaleen alkuun.

Komentopainike.+Vaihto+Ylänuolinäppäin

Valitse nykyisestä sijainnista nykyisen kappaleen loppuun.

Komentopainike.+Vaihto+Alanuoli

Valitse nykyisestä sijainnista näytön yläreunaan.

Vaihto+Page Up

Valitse nykyisestä sijainnista näytön alareunaan.

Vaihto+Page Down

Valitse nykyisestä sijainnista asiakirjan alkuun.

Komentopainike.+Vaihto+Home

Valitse nykyisestä sijainnista asiakirjan loppuun.

Komentopainike.+Vaihto+End

Valitse nykyisestä sijainnista ikkunan alareunaan.

Komentopainike.+Vaihto+Optio+Page Down

Valitse kaikki asiakirjan sisältö.

Komentopainike.+A

Sivun alkuun

Valinnan laajentaminen

Toiminto

Näppäin

Aloita valinnan laajentaminen. *

F8

Laajenna valinta -tilassa asiakirjan sijainnin napsauttaminen laajentaa nykyisen valinnan kyseiseen sijaintiin.

Valitse lähin merkki vasemmalta.

F8, vasen nuolinäppäin

Valitse lähin merkki oikealta.

F8, oikea nuolinäppäin

Laajenna valinta.

F8 laajentaa valinnan toistuvasti koko sanaan, lauseeseen, kappaleeseen, osaan ja asiakirjaan.

Vähennä valintaa. *

Vaihto+F8

Valitse pystysuuntainen tekstialue.

Komentopainike.+Vaihto+F8 ja paina sitten nuolinäppäimiä

Lopeta valinnan laajentaminen.

Esc

Sivun alkuun

Tekstin ja grafiikan muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Leikkaa valittu sisältö leikepöydälle.

Komentopainike.+X

F2

Kopioi valittu sisältö leikepöydälle.

Komentopainike.+ C

F3

Liitä leikepöydän sisältö.

Komentopainike.+V

F4

Näyttää Liitä määräten -valintaikkunan.

Komentopainike.+Control+V

Leikkaa valittu sisältö piikkiin.

Komentopainike.+F3

Liitä piikin sisältö.

Komentopainike.+Shift+F3

Kopioi valittu muotoilu.

Komentopainike.+Vaihto+C

Liitä kopioitu muotoilu.

Komentopainike.+Vaihto+V

Luo automaattinen teksti.

Optio+F3

Sivun alkuun

Kappaleiden tasaaminen ja muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Keskitä kappale.

Komentopainike.+E

Tasaa kappaleen.

Komentopainike.+J

Tasaa kappale vasemmalle.

Komentopainike.+L

Tasaa kappale oikealle.

Komentopainike.+R

Sisennä kappale.

Control+Vaihto+M

Poista kappaleen sisennys.

Komentopainike.+Vaihto+M

Luo riippuva sisennys.

Komentopainike.+T

Poista riippuva sisennys.

Komentopainike.+Vaihto+T

Lisää kappaleeseen yksivälistys.

Komentopainike.+1

Käytä kappaleeseen kaksoisväliä.

Komentopainike.+2

Käytä kappaleeseen 1,5 rivin riviväliä.

Komentopainike.+5

Ota automaattinen muotoilu käyttöön.

Komentopainike.+Optio+K

Käytä Normaali-tyyliä .

Komentopainike.+Vaihto+N

Käytä Otsikko 1 - tyyliä.

Komentopainike.+Optio+1

Käytä Otsikko 2 - tyyliä.

Komentopainike.+Optio+2

Käytä Otsikko 3 - tyyliä.

Komentopainike.+Optio+3

Käytä Luettelo-tyyliä .

Komentopainike.+Vaihto+L, kun kohdistin on rivin alussa

Lisää sitova välilyönti.

Optio+Välilyönti

Sivun alkuun

Merkkien muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Suurenna fonttikokoa.

Komentopainike.+Vaihto+Oikea kulmasulje (>)

Pienennä fonttikokoa.

Komentopainike.+Vaihto+Vasen kulmasulje (<)

Suurenna fonttikokoa yhdellä pisteellä.

Komentopainike.+oikea hakasulje (])

Pienennä fonttikokoa yhdellä pisteellä.

Komentopainike.+vasen hakasulje ([)

Näytä Fontti-valintaikkuna.

Komentopainike.+D

Vaihda teksti isolla kirjaimella, pienillä kirjaimilla ja otsikon kirjainkoolla.

Vaihto+F3

Muuta teksti isoksi kirjaimeksi.

Komentopainike.+Vaihto+A

Lihavoi.

Komentopainike.+B

Lisää luettelomerkeillä varustettu luettelo.

Komentopainike.+Vaihto+L

Alleviivaa.

Komentopainike.+U

Käytä alleviivausta sanoissa, mutta ei välilyönneillä.

Komentopainike.+Vaihto+W

Käytä kaksoisalleviivausta.

Komentopainike.+Vaihto+D

Kursivoinnin käyttäminen.

Komentopainike.+I

Käytä kapiteelimuotoilua.

Komentopainike.+Vaihto+K

Käytä yliviivausta.

Komentopainike.+Vaihto+X

Sivun alkuun

Erikoismerkkien lisääminen

Toiminto

Näppäin

Lisää tyhjä kenttä.

Komentopainike.+F9

Lisää rivinvaihdon.

Vaihto + Return

Lisää sivunvaihto.

Komentopainike.+Return

Lisää sarakkeenvaihto.

Komentopainike.+Vaihto+Return

Lisää sitova yhdysmerkki.

Komentopainike.+Vaihto+Yhdysmerkki (-)

Lisää rekisteröity tavaramerkkisymboli (®).

Optio+R

Lisää tavaramerkkisymboli (™).

Optio+2

Sivun alkuun

Taulukoiden käsitteleminen

Taulukossa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirry seuraavaan soluun ja valitse sen sisältö.

Sarkain-näppäin

Siirry edelliseen soluun ja valitse sen sisältö.

Vaihto+Sarkain

Siirtyy seuraavalle riville.

Alanuolinäppäin

Siirtyy edelliselle riville.

Ylänuolinäppäin

Siirtyy rivin ensimmäiseen soluun.

Control+Home

Siirtyy rivin viimeiseen soluun.

Control+End

Siirtyy sarakkeen ensimmäiseen soluun.

Control+Page Up

Siirtyy sarakkeen viimeiseen soluun.

Control+Page Down

Lisää uusi rivi taulukon alareunaan.

Sarkain viimeisen rivin lopussa

Lisää rivi.

Komentopainike.+Control+I

Sivun alkuun

Taulukon sisällön valitseminen

Toiminto

Näppäin

Valitse seuraavan solun sisältö.

Sarkain-näppäin

Valitse edellisen solun sisältö.

Vaihto+Sarkain

Laajenna valinta viereisiin soluihin.

Vaihto+nuolinäppäimet

Valitsee rivin.

Valitse rivin ensimmäinen tai viimeinen solu ja paina sitten näppäinyhdistelmää Vaihto+Alt+End tai Aloitus.

Sivun alkuun

Taulukon sarakkeiden koon muuttaminen viivaimella

Toiminto

Näppäin

Säilytä sarakekoot oikealla ja muuta taulukon leveyttä.

Viivaimen sarakerajan vetäminen

Siirrä yksi sarakeviiva ja säilytä taulukon leveys.

Vaihto+Vedä viivaimen sarakerajaa

Voit myös muuttaa kaikkien oikealla olevien sarakkeiden kokoa ja säilyttää taulukon leveyden.

Komentopainike.+Vaihto+Vedä viivaimen sarakerajaa

Muuta kaikkien oikealla olevien sarakkeiden kokoa suhteellisesti ja säilytä taulukon leveys.

Komentopainike.+Vedä viivaimen sarakerajaa

Sivun alkuun

Taulukon sarakkeiden koon muuttaminen suoraan taulukossa

Vihje: Voit hienosäätää sarakkeen leveyttä ja näyttää sarakkeen mitat viivaimessa, kun muutat sarakkeen kokoa, poistamalla kohdistustoiminnon käytöstä painamalla optio-näppäintä pikanäppäimillä.

Toiminto

Näppäin

Siirrä yksi sarakeviiva ja säilytä taulukon leveys.

Sarakkeen reunan vetäminen

Säilytä sarakekoot oikealla ja muuta taulukon leveyttä.

Vaihto+Vedä sarakerajaa

Voit myös muuttaa kaikkien oikealla olevien sarakkeiden kokoa ja säilyttää taulukon leveyden.

Komentopainike.+Vaihto+Vedä sarakerajaa

Muuta kaikkien oikealla olevien sarakkeiden kokoa suhteellisesti ja säilytä taulukon leveys.

Komentopainike.+Vedä sarakerajaa

Sivun alkuun

Kappaleiden ja sarkainmerkkien lisääminen taulukkoon

Toiminto

Näppäin

Lisää soluun uusi kappale.

Return

Lisää sarkainmerkki soluun.

Optio+Sarkain

Sivun alkuun

Piirustus

Toiminto

Näppäin

Ota piirtotila käyttöön.

Komentopainike.+Control+Z

Sivun alkuun

Kenttien käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Lisää DATE-kenttä.

Control+Vaihto+D

Lisää LISTNUM-kenttä.

Komentopainike.+Optio+Vaihto+L

Lisää PAGE-kenttä.

Control+Vaihto+P

Lisää TIME-kenttä.

Control+Vaihto+T

Lisää tyhjä kenttä.

Komentopainike.+F9

Päivitä valitut kentät. *

F9

Vaihda kenttäkoodin ja kentän tuloksen välillä. *

Vaihto+F9

Vaihda kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

Optio+F9

Suorita GOTOBUTTON tai MACROBUTTON kentästä, joka näyttää kentän tulokset.

Optio+Vaihto+F9

Lukitse kenttä.

Komentopainike.+F11

Poista kentän lukitus.

Komentopainike.+Vaihto+F11

Sivun alkuun

Asiakirjan jäsennys

Näitä pikanäppäimiä käytetään vain, kun asiakirja on jäsennysnäkymässä .

Toiminto

Näppäin

Pienennä kappaleen sisennystä.

Control+Vaihto+Vasen nuolinäppäin

Suurenna kappaleen sisennystä.

Control+Vaihto+Oikea nuolinäppäin

Siirrä kappale leipätekstiin.

Komentopainike.+Vaihto+N

Siirrä valittuja kappaleita ylöspäin. *

Control+Vaihto+Ylänuolinäppäin

Siirrä valittuja kappaleita alaspäin. *

Control+Vaihto+Alanuolinäppäin

Laajenna otsikon alla oleva teksti.

Control+Vaihto+Plusmerkki (+)

Kutista otsikon alla oleva teksti. *

Control+Vaihto+Miinusmerkki (-)

Laajenna koko leipäteksti ja otsikot tai kutista koko leipäteksti.

Control+Vaihto+A

Vaihda leipätekstin ensimmäisen rivin näyttämisen ja koko leipätekstin näyttämisen välillä.

Control+Vaihto+L

Näyttää kaikki otsikot määritetyllä otsikkotasolla.

Control+Vaihto+Otsikkotason numero

Sivun alkuun

Asiakirjan tarkistaminen

Toiminto

Näppäin

Lisää kommentin.

Komentopainike.+Optio+A

Ota muutosmerkinnät käyttöön tai poista ne käytöstä.

Komentopainike.+Vaihto+E

Siirtyy kommentin alkuun.

Home

Siirtyy kommentin loppuun.

End

(End-näppäin ei ole käytettävissä kaikissa näppäimistöissä.)

Siirtyy kommenttiluettelon alkuun.

Komentopainike.+Home tarkistusruudussa.

Siirtyy kommenttiluettelon loppuun.

Komentopainike.+End tarkistusruudussa.

Sivun alkuun

Alaviitteet ja loppuviitteet

Toiminto

Näppäin

Lisää alaviite.

Komentopainike.+Optio+F

Lisää loppuviite.

Komentopainike.+Optio+E

Sivun alkuun

Oikealta vasemmalle -kielten käyttäminen

Word tukee oikealta vasemmalle kirjoitettavan, muokattavan ja näytettävän tekstin kirjoitus-, muokkaus- ja näyttöympäristössä oikealta vasemmalle kirjoitettavan kielen tai oikealta vasemmalle kirjoitettavan ympäristön toimintoja. Tässä yhteydessä oikealta vasemmalle kirjoitettavilla kielillä tarkoitetaan kirjoitusjärjestelmää, jossa teksti kirjoitetaan oikealta vasemmalle ja johon sisältyy kieliä, jotka vaativat kontekstisidonnaisia merkkejä, kuten arabia, sekä kieliä, jotka eivät vaadi.

Ennen kuin voit käyttää näitä pikanäppäimiä, sinun on varmistettava, että pikanäppäimet ovat on otettu käyttöön asianomaisella kielellä:

 1. Valitse Omenavalikossa > Järjestelmäasetukset > Näppäimistö.

 2. Valitse Syötelähteet-välilehdessä kieli, jonka pikanäppäimet haluat ottaa käyttöön.

 3. Valitse välilehdessä oikealla oleva Salli yleiset pikanäppäimet -valintaruutu.

Toiminto

Näppäin

Vaihda kirjoitussuunta oikealta vasemmalle.

Control+Komentopainike.+ vasen nuolinäppäin

Vaihda kirjoitussuunta vasemmalta oikealle.

Control+Komentopainike.+ oikea nuolinäppäin

Sivun alkuun

Toimintonäppäinoikotiet

Word for Mac käyttää toimintonäppäimiä yleisiin komentoihin, kuten Kopioi ja Liitä. Voit käyttää näitä näppäinoikoteitä nopeasti muuttamalla Applen järjestelmäasetuksia siten, että sinun ei tarvitse painaa Fn-näppäintä aina, kun käytät toimintonäppäinoikotietä.

Huomautus: Järjestelmän toimintonäppäinasetusten muuttaminen vaikuttaa siihen, miten toimintonäppäimet toimivat Macissa, ei pelkästään Word. Asetuksen muuttamisen jälkeen voit edelleen käyttää toimintonäppäimeen merkittyä erityistoimintoa. Paina vain Fn-näppäintä. Jos esimerkiksi haluat säätää äänenvoimakkuutta käyttämällä F12-näppäintä, paina näppäinyhdistelmää Fn + F12.

Jos funktionäppäin ei toimi odotetulla tavalla, paina toimintonäppäimen lisäksi Fn-näppäintä. Jos et halua painaa Fn-näppäintä joka kerta, voit muuttaa Applen järjestelmäasetuksia. Katso ohjeet kohdasta Muuta toimintonäppäinasetuksia.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Word for Mac toimintonäppäinten pikanäppäimet.

Näppäin

Kuvaus

F1

 • F1 yksin: kumoaa edellisen toiminnon.

F2

 • F2 yksin: leikkaa valitun sisällön leikepöydälle.

 • Vaihto+F2: kopioi valitun tekstin tai kuvan. Siirrä nuolinäppäimillä kohdistin kohtaan, johon haluat kopioida tekstin tai kuvan, ja kopioi se painamalla rivinvaihtonäppäintä tai peruuta se painamalla Esc-näppäintä.

F3

 • F3 yksin: kopioi valitun sisällön leikepöydälle.

 • Vaihto+F3: vaihtaa valitun tekstin isokokoisten, pienten kirjainten ja otsikkokirjaimien välillä.

 • Komentopainike.+F3: leikkaa valitun sisällön piikiksi. Voit leikata useita tekstejä ja kuvia Piikien ja liittää ne ryhmänä toiseen sijaintiin.

 • Komentopainike.+Vaihto+F3: liittää piikin sisällön.

 • Optio+F3: luo automaattisen tekstin.

F4

 • F4 yksin: liittää leikepöydän sisällön.

 • Vaihto+F4: toistaa viimeisen Etsi - tai Siirry-toiminnon .

 • Komentopainike. Vaihto+F4: toistaa viimeisen Etsi - tai Siirry-toiminnon .

F5

 • F5 yksistään: Näyttää Siirry-valintaikkunan.

 • Vaihto+F5: siirtää kohdistimen viimeiseen muutokseen.

 • Komentopainike.+Vaihto+F5: näyttää Kirjanmerkki-valintaikkunan .

F6

 • F6 yksin: siirry asiakirjan, tehtäväruudun, tilarivin ja valintanauhan välillä. Jaetussa asiakirjassa F6 sisältää jaetut ruudut, kun vaihdat ruutujen ja tehtäväruudun välillä.

 • Vaihto+F6: vaihtaa asiakirjan, valintanauhan, tilarivin ja tehtäväruudun välillä.

 • Komentopainike.+F6: siirtyy seuraavaan asiakirjaikkunaan, kun avoinna on useita tiedostoja.

 • Komentopainike.+Vaihto+F6: siirtyy edelliseen asiakirjaikkunaan, kun avoinna on useita tiedostoja.

F7

 • F7 yksin: näyttää Oikeinkirjoitus ja kielioppi -valintaikkunan.

 • Vaihto+F7: näyttää Synonyymisanasto-tehtäväruudun .

 • Komentopainike.+Vaihto+F7: päivittää Word lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot.

 • Optio+F7: etsii seuraavan kirjoitus- tai kielioppivirheen.

 • Optio+Vaihto+F7: avaa sanaston.

F8

 • F8 yksin *: laajentaa valintaa. Jos esimerkiksi sana on valittuna, valintakokoa pidennetään yhteen lauseeseen.

 • Vaihto+F8 *: pienentää valintaa. Jos esimerkiksi kappale on valittuna, valintakoko pienennetään yhteen virkkeeseen.

 • Komentopainike.+Vaihto+F8: ottaa laajenna valintatilan käyttöön ja poistaa sen käytöstä. Laajenna valinta -tilassa nuolinäppäimet laajentavat valintaa.

 • Optio+F8: makron luominen, suorittaminen, muokkaaminen tai poistaminen makron luominen, suorittaminen, muokkaaminen tai poistaminen näyttää Makro-valintaikkunan.

F9

 • F9 yksin *: päivittää valitut kentät.

 • Vaihto+F9 *: vaihtaa kenttäkoodin ja sen tuloksen välillä.

 • Komentopainike.+F9: lisää tyhjän kentän.

 • Komentopainike.+Vaihto+F9: poistaa nykyisen kentän linkityksen.

 • Optio+F9: vaihtaa kaikkien kenttäkoodien ja niiden tulosten välillä.

 • Optio+Vaihto+F9: suorittaa GOTOBUTTON- tai MACROBUTTON-painikkeen kentästä, joka näyttää kentän tulokset.

F10

 • Vaihto+F10 *: näyttää valitun kohteen pikavalikon.

F11

 • F11 yksin *: siirtyy seuraavaan kenttään.

 • Vaihto+F11 *: siirtyy edelliseen kenttään.

 • Komentopainike.+F11: lukitsee nykyisen kentän.

 • Komentopainike.+Vaihto+F11: poistaa nykyisen kentän lukituksen.

 • Optio+F11: avaa Microsoft Visual Basic for Applications editorin, jossa voit luoda makron Visual Basic for Applications (VBA) avulla.

Sivun alkuun

Muuta toimintonäppäinasetuksia

 1. Valitse OmenavalikossaJärjestelmäasetukset.

 2. Valitse Näppäimistö.

 3. Valitse Näppäimistö-välilehdessä Use all F1, F2, etc. keys as standard function keys (Käytä kaikkia F1-, F2-näppäimiä jne. vakiotoimintonäppäiminä) -valintaneliö.

Katso myös

Word ohjekeskus

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

näytönlukuohjelman tuki Word

Tässä artikkelissa kuvataan Word for iOS pikanäppäimet.

Huomautukset: 

 • Jos macOS-tietokoneen pikanäppäimet ovat sinulle tuttuja, samat näppäinyhdistelmät toimivat myös ulkoisen näppäimistön Word for iOS kanssa.

 • Voit etsiä pikakuvakkeen nopeasti tästä artikkelista käyttämällä Haku. Paina Komentopainike.+F ja kirjoita sitten hakusanat.

Sisältö

Usein käytetyt pikanäppäimet

Toiminto

Näppäin

Tallenna tiedosto.

Komentopainike.+S

Tulosta asiakirja.

Komentopainike.+P

Sulje asiakirja.

Komentopainike.+W

Sivun alkuun

Asiakirjassa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Etsi tekstiä.

Komentopainike.+F

Etsi tekstin seuraava esiintymä.

Komentopainike.+G

Etsi tekstin edellinen esiintymä.

Vaihto+Komentopainike.+G

Valitse kaikki asiakirjan sisältö.

Komentopainike.+A

Sivun alkuun

Asiakirjan muokkaaminen ja muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Voit hyväksyä ennakoivan tekstinsyötön.

Oikea nuoli

Kumoaa edellisen toiminnon.

Komentopainike.+Z

Tee edellinen toiminto uudelleen, jos mahdollista.

Komentopainike.+Y

Leikkaa valittu sisältö leikepöydälle.

Komentopainike.+X

Kopioi valitun sisällön leikepöydälle.

Komentopainike.+ C

Liitä sisältö leikepöydältä.

Komentopainike.+V

Lihavoi valittu teksti.

Komentopainike.+B

Kursivoi valitun tekstin.

Komentopainike.+I

Alleviivaa valittu teksti.

Komentopainike.+U

Alleviivaa valitut sanat, mutta älä välilyöntejä.

Komentopainike.+Vaihto+W

Muuta valittu teksti käyttämään Normaali-tyyliä.

Alt+Komentopainike.+N

Muuta valittu teksti hyperlinkiksi.

Komentopainike.+K

Muuta valittu teksti pieniksi.

Vaihto+Komentopainike.+K

Muuta valittu teksti koko tekstiksi.

Vaihto+Komentopainike.+A

Keskittää valitun kappaleen.

Komentopainike.+E

Tasaa valitun kappaleen molemmat reunat.

Komentopainike.+J

Tasaa valittu kappale vasemmalle.

Komentopainike.+L

Tasaa valittu kappale oikealle.

Komentopainike.+R

Sisennä valittu kappale.

Control+Vaihto+M

Poista sisennys valitusta kappaleesta.

Vaihto+Komentopainike.+M

Lisää riippuva sisennys valittuun kappaleeseen.

Komentopainike.+T

Käytä aiemmin kopioidun tekstin muotoilua valittuna olevalle tekstille.

Vaihto+Komentopainike.+V

Lisää kommentti valittuun tekstiin tai muotoon.

Alt+Komentopainike.+A

Etsi ja korvaa tekstiä.

Control+H

Ota muokkausmerkinnät käyttöön tai poista ne käytöstä asiakirjassa.

Vaihto+Komentopainike.+E

Sivun alkuun

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Word auttaa & oppimisessa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

näytönlukuohjelman tuki Word

Tässä artikkelissa kuvataan Word for Android pikanäppäimet.

Huomautus: Voit etsiä pikakuvakkeen nopeasti tästä artikkelista käyttämällä Haku. Paina näppäinyhdistelmää Ctrl+F ja kirjoita sitten hakusanat.

Sisältö

Asiakirjassa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Etsi tekstiä.

Ctrl+F

Siirrä kohdistinta yhden kappaleen ylöspäin.

Alt+ylänuolinäppäin

Siirrä kohdistinta yhden kappaleen alaspäin.

Alt+alanuolinäppäin

Siirtää kohdistinta vasemmalle yhden sanan verran.

Alt+vasen nuolinäppäin

Siirtää kohdistinta oikealle yhden sanan verran.

Alt+oikea nuolinäppäin

Siirrä kohdistin nykyisen rivin alkuun.

Ctrl+vasen nuoli

Siirrä kohdistin nykyisen rivin loppuun.

Ctrl+oikea nuoli

Valitse teksti.

Vaihto+nuolinäppäimet

Valitse yllä oleva kappale.

Vaihto+Alt+Ylänuolinäppäin

Valitse alla oleva kappale.

Vaihto+Alt+alanuoli

Valitse vasemmalla oleva sana.

Vaihto+Alt+vasen nuolinäppäin

Valitse oikealla oleva sana.

Vaihto+Alt+oikea nuolinäppäin

Valitsee sisällön nykyisestä kohdasta rivin alkuun.

Vaihto+Ctrl+Vasen nuolinäppäin

Valitsee sisällön nykyisestä kohdasta rivin loppuun.

Vaihto+Ctrl+Oikea nuolinäppäin

Valitse kaikki asiakirjan sisältö.

Ctrl+A

Sivun alkuun

Asiakirjan muokkaaminen ja muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Tee edellinen toiminto uudelleen, jos mahdollista.

Ctrl+Y

Leikkaa valittu sisältö leikepöydälle.

Ctrl+X

Kopioi valitun sisällön leikepöydälle.

Ctrl+C

Liitä sisältö leikepöydältä.

Ctrl+V

Lihavoi valittu teksti.

Ctrl+B

Kursivoi valittu teksti.

Ctrl+I

Alleviivaa valittu teksti.

Ctrl+U

Lisää rivinvaihdon.

Vaihto+Enter

Sivun alkuun

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Word auttaa & oppimisessa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

näytönlukuohjelman tuki Word

Tässä artikkelissa kuvataan Wordin verkkoversio pikanäppäimet.

Huomautukset: 

 • Jos käytössäsi on Lukija ja Windows 10 Fall Creators Update -päivitys, sinun on poistettava lukutila käytöstä, jos haluat muokata asiakirjoja, laskentataulukoita tai esityksiä Microsoft 365:n verkkoversiossa. Lisätietoja on artikkelissa Virtuaalisen kohdistimen tai selaustilan poistaminen käytöstä näytönlukuohjelmissa Windows 10 Fall Creators Update -päivityksessä.

 • Voit etsiä pikakuvakkeen nopeasti tästä artikkelista käyttämällä Haku. Paina näppäinyhdistelmää Ctrl+F ja kirjoita sitten hakusanat.

 • Jos sinulla on käytössä Wordin verkkoversio, suosittelemme, että valitset selaimeksi seuraavan: Microsoft Edge. Wordin verkkoversio toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa (ei siis sovelluksessa Wordin verkkoversio).

Sisältö

Usein käytetyt pikanäppäimet

Tässä taulukossa on lueteltu Wordin verkkoversio useimmin käytetyt pikanäppäimet.

Vihje: Voit luoda uuden asiakirjan nopeasti Wordin verkkoversio avaamalla selaimen, kirjoittamalla osoiteriville Word.new ja painamalla sitten Enter-näppäintä.

Toiminto

Näppäin

Avaa lukunäkymässä PDF-pohjainen näkymä, joka on merkitty toimimaan näytönlukuohjelmien kanssa.

Paina sarkainta, kunnes saavutat Helppokäyttötila-painikkeen , ja paina sitten Enter-näppäintä

Etsi tekstiä lukunäkymästä.

Ctrl+F tai F3

Tekstin etsiminen muokkausnäkymässä.

Ctrl+F tai Ctrl+G

Tekstin etsiminen ja korvaaminen muokkausnäkymässä.

Ctrl+H

Piilota tehtäväruutu, jos se on avoinna.

Esc

Siirry Zoomaus-ohjausobjektiin .

Alt+Piste, W, sitten Q tai Alt+Windows-näppäin, W ja sitten Q

Tulosta asiakirja.

Ctrl+P

Siirry seuraavalle maamerkkialueelle.

Ctrl+F6

Siirry Kerro- tai Haku -tekstikenttään.

Alt+Q

Sivun alkuun

Valintanauhan pikanäppäimet

Wordin verkkoversio tarjoaa valintanäppäimiksi kutsuttuja pikanäppäimiä valintanauhassa siirtymiseen. Jos olet käyttänyt valintanäppäimiä säästääksesi aikaa pöytätietokoneiden Word, löydät Wordin verkkoversio hyvin samankaltaiset valintanäppäimet.

Windows tietokoneessa kaikki valintanäppäimet alkavat näppäinyhdistelmällä Alt+Piste (.) tai Alt+Windows-näppäin ja lisää sitten kirjain valintanauhan välilehteen. Voit esimerkiksi siirtyä Tarkista-välilehteen painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Piste, R tai Alt+Windows-näppäin, R.

Jos käytät Wordin verkkoversio Mac-tietokoneessa, paina Control+Piste (.) aloittaaksesi.

Valintanauha, jossa on Wordin verkkoversion valintanäppäimet
 • Siirry valintanauhaan painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Piste tai Alt+Windows-näppäin. Voit vaihtoehtoisesti painaa Ctrl+F6, kunnes pääset Aloitus-välilehteen.

 • Voit siirtyä valintanauhassa välilehdestä toiseen painamalla sarkainta.

 • Voit piilottaa valintanauhan niin, että sinulla on enemmän työtilaa, painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+F3. Kun haluat nähdä valintanauhan uudelleen, toista sama.

Valintanauhan valintanäppäimiin siirtyminen

Voit siirtyä suoraan valintanauhan tiettyyn välilehteen seuraavilla valintanäppäimillä

Toiminto

Näppäin

Kirjoita hakusana avaamalla valintanauhan Kerro- tai Haku-tekstikenttä.

Alt+Piste, Q tai Alt+Windows-näppäin, Q

Avaa Tiedosto-välilehti , jos haluat käyttää Backstage-näkymää.

Alt+Piste, F tai Alt+Windows-näppäin, F

Avaa Aloitus-välilehti , jos haluat muotoilla tekstiä ja käyttää Etsi-työkalua .

Alt+Piste, H tai Alt+Windows-näppäin, H

Avaa Lisää-välilehti , jos haluat lisätä kuvan, linkin, kommentin, ylä- tai alatunnisteen tai sivunumeron. Voit käyttää myös Merkki-valikoimaa.

Alt+Piste, N tai Alt+Windows-näppäin, N

Avaa Sivun asettelu -välilehti, jos haluat määrittää sivun reunukset, suunnan, koon ja kappalevälin.

Alt+Piste, A tai Alt+Windows-näppäin, A

Avaa Viittaukset-välilehti , jos haluat lisätä sisällysluettelon, alaviitteitä tai loppuviitteitä.

Alt+Piste, S tai Alt+Windows-näppäin, S

Avaa Tarkista-välilehti , jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen, lisätä kommentteja tai seurata ja tarkastella asiakirjaan tehtyjä muutoksia.

Alt+Piste, R tai Alt+Windows-näppäin, R

Avaa Näytä-välilehti , jos haluat valita näkymän, avata siirtymisruudun , muokata Ylätunniste & alatunnistetta ja zoomata tiedostonäkymää.

Alt+Piste, W tai Alt+Windows-näppäin, W

Sivun alkuun

Hakutoiminnon käyttäminen

Voit etsiä asetuksen tai suorittaa toiminnon nopeasti Haku-tekstikentän avulla. Lisätietoja Haku-toiminnosta on artikkelissa Löydä etsimäsi Microsoft Search -toiminnolla.

Huomautus: Riippuen käyttämästäsi Microsoft 365-versiosta Haun tekstikentän nimi sovellusikkunan yläreunassa saattaa olla Kerro. Molemmat tarjoavat samanlaisen kokemuksen, mutta jotkin vaihtoehdot ja hakutulokset saattavat vaihdella.

 1. Valitse asiakirjassa, esityksessä tai laskentataulukossa kohde tai paikka, jossa haluat suorittaa toiminnon.

 2. Siirry Haku-tekstikenttään painamalla Alt + Q.

 3. Kirjoita sitä toimintoa vastaavat hakusanat, jonka haluat suorittaa. Jos haluat esimerkiksi lisätä luettelomerkeillä varustetun luettelon, kirjoita luettelomerkit.

 4. Voit selata hakutuloksia käyttämällä alanuolta.

 5. Kun olet löytänyt haluamasi tuloksen, valitse se ja suorita toiminto painamalla Enter-näppäintä.

Valintanauhan välilehtien ja valikoiden käyttö

Seuraavat pikanäppäimet voivat säästää aikaa, kun käsittelet valintanauhan välilehtiä ja valintanauhan valikoita.

Toiminto

Näppäin

Valitse valintanauhan aktiivinen välilehti ja aktivoi valintanäppäimet.

Alt+Piste tai Alt+Windows-näppäin. Voit siirtyä toiseen välilehteen käyttämällä valintanäppäintä tai sarkainta.

Kun valintanauha-välilehti on valittuna, siirrä kohdistus välilehtikomentoihin.

Enter, sitten Sarkain-näppäin tai Vaihto+Sarkain

Napsauta valittua painiketta.

Välilyönti tai Enter

Avaa valitun komennon luettelo.

Välinäppäin tai Enter

Avaa valitun painikkeen valikko.

Alt+alanuolinäppäin

Kun valikko tai alivalikko on auki, siirry seuraavaan komentoon.

Alanuolinäppäin

Kutista tai laajenna valintanauha.

Ctrl+F3

Sivun alkuun

Asiakirjassa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää kohdistinta oikealle yhden sanan verran.

Ctrl+oikea nuoli

Siirtää kohdistinta vasemmalle yhden sanan verran.

Ctrl+vasen nuoli

Siirrä kohdistinta yhden kappaleen ylöspäin.

Ctrl+ylänuoli

Siirrä kohdistinta yhden kappaleen alaspäin.

Ctrl+alanuoli

Siirrä kohdistin nykyisen rivin alkuun.

Home

Siirrä kohdistin nykyisen rivin loppuun.

End

Siirrä kohdistin asiakirjan alkuun.

Ctrl+Home

Siirrä kohdistin asiakirjan loppuun.

Ctrl+End

Valitse teksti.

Vaihto+nuolinäppäimet

Valitse oikealla oleva sana.

Vaihto+Ctrl+Oikea nuolinäppäin

Valitse vasemmalla oleva sana.

Vaihto+Ctrl+Vasen nuolinäppäin

Valitse yllä oleva kappale.

Vaihto+Ctrl+Ylänuoli

Valitse alla oleva kappale.

Vaihto+Ctrl+Alanuoli

Valitsee sisällön nykyisestä kohdasta rivin alkuun.

Vaihto+Home

Valitsee sisällön nykyisestä kohdasta rivin loppuun.

Vaihto+End

Valitse nykyisestä sijainnista asiakirjan alkuun.

Vaihto+Ctrl+Home

Valitse nykyisestä sijainnista asiakirjan loppuun.

Vaihto+Ctrl+End

Valitse kaikki asiakirjan sisältö.

Ctrl+A

Sivun alkuun

Asiakirjan muokkaaminen ja muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Leikkaa valittu sisältö leikepöydälle.

Ctrl+X

Kopioi valittu sisältö leikepöydälle.

Ctrl+C

Liitä sisältö leikepöydältä.

Ctrl+V

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Tee edellinen toiminto uudelleen.

Ctrl+Y

Pienennä fonttikokoa.

Ctrl+Vasen hakasulje ([)

Suurenna fonttikokoa.

Ctrl+Oikea hakasulje (])

Lihavoi valittu teksti.

Ctrl+B

Kursivoi valittu teksti.

Ctrl+I

Alleviivaa valittu teksti.

Ctrl+U

Tasaa kappale vasemmalle.

Ctrl+L

Tasaa kappale oikealle.

Ctrl+R

Keskitä kappale.

Ctrl+E

Tasaa kappaleen.

Ctrl+J

Luo luettelomerkeillä varustettu luettelo.

Ctrl+piste (.)

Luo numeroitu luettelo.

Ctrl+vinoviiva (/)

Sivun alkuun

Kommenttien käsitteleminen

Seuraavat pikanäppäimet toimivat vain, kun Kommentit-ruutu on auki ja valittuna (tai "kohdistettuna", jos käytät näytönlukuohjelmaa).

Toiminto

Näppäin

Näytä tai piilota Kommentit-ruutu .

Alt+Piste, R, K tai Alt+Windows-näppäin, R, K

Lisää uusi kommentti.

Ctrl+Alt+M

Siirry seuraavaan kommenttiketjuun tai seuraavaan vastaukseen laajennetussa kommenttiketjussa.

Alanuolinäppäin

Siirry edelliseen kommenttiketjuun.

Ylänuolinäppäin

Laajenna nykyinen kommenttiketju.

Oikea nuoli

Kutista nykyinen kommenttiketju.

Vasen nuoli

Siirry vastausruutuun, kun kohdistus on kommentissa.

Sarkain, sarkain, Enter

Muokkaa kommenttia tai vastausta, kun kohdistus on kommentissa tai vastauksessa.

Sarkain-näppäin, Enter

Julkaise kommentti/vastaus tai tallenna muokkaus.

Ctrl+Enter

Hylkää luonnoskommentista/vastauksesta tai muokkaa.

Esc

Sivun alkuun

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Word ohjekeskus

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

näytönlukuohjelman tuki Word

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Haluatko lisää vaihtoehtoja?

Tutustu tilausetuihin, selaa harjoituskursseja, opi suojaamaan laitteesi ja paljon muuta.

Osallistumalla yhteisöihin voit kysyä kysymyksiä ja vastata niihin, antaa palautetta sekä kuulla lisää asiantuntijoilta, joilla on runsaasti tietoa.

Etsi ratkaisuja yleisiin ongelmiin tai hanki apua tukihenkilöltä.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?
Kun valitset Lähetä, palautettasi käytetään Microsoftin tuotteiden ja palveluiden parantamiseen. IT-järjestelmänvalvojasi voi kerätä nämä tiedot. Tietosuojatiedot.

Kiitos palautteesta!

×