Aiheeseen liittyvää
×
Kaavat ja funktiot
Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei,
Käytä toista tiliä.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.
Kaavat ja funktiot

Yleiskuva kaavoista Excelissä

Aloita kaavojen luominen ja suorita laskelmia sekä ratkaise ongelmia valmiiden funktioiden avulla.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Tärkeää: Kaavojen ja joidenkin Excel-laskentataulukkofunktioiden lasketut tulokset saattavat olla hieman erilaisia tietokoneissa, joissa käytetään x86- tai x86-64-arkkitehtuuria, sekä Windows RT PC:ssä, jossa käytetään ARM-arkkitehtuuria. Learn more about the differences (Lisätietoa eroavaisuuksista).

Tärkeää: Tässä artikkelissa käsitellään XHAKU- ja PHAKU-funktioita, jotka ovat samankaltaisia. Kokeile käyttää uutta XHAKU- -funktiota, PHAKU-funktion parannettua versiota, joka toimii mihin tahansa suuntaan ja palauttaa tarkat vastineet oletusarvoisesti, jolloin sitä on helpompi ja kätevämpi käyttää kuin edeltäjää.

Muiden solujen arvoihin viittaavan kaavan kirjoittaminen

 1. Valitse solu.

 2. Kirjoita yhtäläisyysmerkki (=).

  Huomautus: Excelin kaavat alkavat aina yhtäläisyysmerkillä.

 3. Valitse solu tai kirjoita sen osoite valittuun soluun.

  valitse solu

 4. Anna operaattori. Jos haluat tehdä vähennyslaskun, anna –.

 5. Valitse seuraava solu tai kirjoita sen osoite valittuun soluun.

  seuraava solu

 6. Paina Enter-näppäintä. Laskutoimituksen tulos näytetään solussa, jossa kaava on.

Kaavan tarkasteleminen

Kun kirjoitat kaavan soluun, se näytetään myös kaavarivillä.

Kaavarivi

 • Jos haluat nähdä kaavan kaavarivillä, valitse solu.

  Katso kaavariviä

Valmiin funktion sisältävän kaavan lisääminen

 1. Valitse tyhjä solu.

 2. Kirjoita yhtäläisyysmerkki = ja kirjoita sitten funktio. Jos haluat laskea esimerkiksi kokonaismyynnin, kirjoita =SUMMA.

 3. Kirjoita avaava kaarisulje (

 4. Valitse solualue ja kirjoita sitten sulkeva kaarisulje ).

  alue

 5. Saat tuloksen painamalla Enter-näppäintä.

Lataa kaavojen opetusohjelman työkirja

Micorosoft on koonnut kaavojen käytön aloittamista varten työkirjan, jonka voit ladata. Jos et ole käyttänyt Exceliä tai vaikka sinulla olisi hieman kokemusta siitä, voit käydä läpi Excelin useimmin käytetyt kaavat tässä esittelyssä. Aitojen esimerkkien ja hyödyllisten visualisointien avulla voit käyttää Summa-, Laske-, Keskiarvo- ja Phaku-funktioita ammattimaisesti.

Perehtyminen kaavoihin

Voit selata seuraavia osia yksittäin ja oppia lisää kaavan elementeistä.

Kaava voi sisältää myös funktioita, viittauksia, operaattoreita ja vakioita.

Kaavan osat   

Kaavan osat

1. Funktiot: funktio PII() palauttaa piin arvon: 3,142...

2. Viittaukset: A2 palauttaa solun A2 arvon.

3. Vakiot: suoraan kaavaan kirjoitettuja lukuja tai tekstiarvoja, esimerkiksi luku 2.

4. Operaattorit: ^-operaattori (sirkumfleksi) korottaa luvun potenssiin, ja *-operaattori (tähti) kertoo luvun.

Vakio on arvo, jota ei lasketa, se pysyy aina samana. Esimerkiksi päivämäärä 9.10.2008, luku 210 ja teksti "Osavuositulos" ovat vakioita. lauseke tai lausekkeen tuloksena saatava arvo ei ole vakio. Jos käytät kaavassa vakioita soluviittausten sijasta (esimerkiksi =30+70+110), tulos muuttuu vain, jos muutat kaavaa. Yleensä on parasta sijoittaa vakiot yksittäisiin soluihin, joista niitä voi tarvittaessa helposti muuttaa, ja viitata sitten soluihin kaavoissa.

Viittaus osoittaa laskentataulukon solun tai solualueen ja kertoo Excelille, mistä kaavassa käytettävät arvot tai tiedot etsitään. Viittausten avulla voit käyttää laskentataulukon eri osissa olevia tietoja yhdessä kaavassa tai yhden solun arvoa useissa kaavoissa. Voit myös viitata saman työkirjan ja muiden taulukoiden soluihin ja muihin työkirjoihin. Viittauksia muissa työkirjoissa oleviin soluihin kutsutaan linkeiksi tai ulkoisiksi viittauksiksi.

 • A1-viittaustyyli

  Oletusarvon mukaan Excel käyttää A1-viittaustyyliä, jossa sarakkeisiin viitataan kirjaimilla (A–XFD, yhteensä 16 384 saraketta) ja riveihin numeroilla (1–1 048 576). Näitä kirjaimia ja numeroita kutsutaan rivi- ja saraketunnuksiksi. Voit luoda viittauksen soluun kirjoittamalla sarakkeen kirjaimen ja rivin numeron peräkkäin. Esimerkiksi B2 viittaa sarakkeen B ja rivin 2 leikkauskohtaan.

  Solut:

  Yleismerkki

  Solu sarakkeessa A ja rivillä 10

  A10

  Solualue sarakkeessa A ja riveillä 10–20

  A10:A20

  Solualue rivillä 15 ja sarakkeissa B–E

  B15:E15

  Kaikki solut rivillä 5

  5:5

  Kaikki solut riveillä 5–10

  5:10

  Kaikki solut sarakkeessa H

  H:H

  Kaikki solut sarakkeissa H–J

  H:J

  Solualue sarakkeissa A–E ja riveillä 10–20

  A10:E20

 • Viittaus saman työkirjan toisen laskentataulukon soluun tai solualueeseen

  Seuraavassa esimerkissä KESKIARVO-funktio laskee samassa työkirjassa olevan Markkinointi-nimisen laskentataulukon alueen B1:B10 keskiarvon.

  Taulukkoviittauksen esimerkki

  1. Viittaa Markkinointi-laskentataulukkoon

  2. Viittaa solualueeseen B1–B10

  3. Huutomerkki (!) erottaa laskentataulukon viittauksen solualueen viittauksesta

  Huomautus: Jos viitatussa laskentataulukossa on välilyöntejä tai numeroita, sinun on lisättävä heittomerkkejä (') ennen ja jälkeen laskentataulukon nimen, kuten ='123'! A1 tai ='Tammikuun tuotto'! A1.

 • Suorien, suhteellisten ja sekaviittausten ero

  1. Suhteelliset viittaukset    Kaavan suhteellinen soluviittaus (esimerkiksi A1) perustuu kaavan sisältävän solun ja viitattavan solun suhteelliseen sijaintiin. Jos kaavan sisältävän solun sijainti muuttuu, viittaus muutetaan. Jos kopioit kaavan tai täytät sen rivin muihin soluihin tai sarakkeessa alempana oleviin soluihin, viittaus muuttuu automaattisesti. Uudet kaavat käyttävät oletusarvoisesti suhteellisia viittauksia. Jos esimerkiksi kopioit tai täytät suhteellisen viittauksen solusta B2 soluun B3, se muuttuu automaattisesti viittauksesta =A1 viittaukseksi =A2.

   Suhteellisen viittauksen sisältävä kopioitu kaava   

   Suhteellisen viittauksen sisältävä kopioitu kaava

  2. Suorat viittaukset    Kaavan suora soluviittaus, kuten $A$1, viittaa aina tietyssä sijainnissa olevaan soluun. Vaikka kaavan sisältävän solun sijainti muuttuisi, suora viittaus pysyy ennallaan. Jos kopioit kaavan rivin muihin soluihin tai sarakkeessa alempana oleviin soluihin, suora viittaus ei muutu. Oletusarvon mukaan uudet kaavat käyttävät suhteellisia viittauksia, joten ne on ehkä muutettava suoriksi viittauksiksi. Jos esimerkiksi kopioit tai täytät solun B2 suoran viittauksen soluun B3, molemmissa soluissa on sama viittaus =$A$1.

   Suoran viittauksen sisältävä kopioitu kaava   

   Suoran viittauksen sisältävä kopioitu kaava
  3. Sekaviittaukset    Sekaviittauksessa on joko suora sarakeviittaus ja suhteellinen riviviittaus tai suora riviviittaus ja suhteellinen sarakeviittaus. Suoran sarakeviittauksen muoto on $A1, $B1 ja niin edelleen. Suoran riviviittauksen muoto on A$1, B$1 ja niin edelleen. Jos kaavan sisältävän solun sijainti muuttuu, suhteellinen viittaus muuttuu, mutta suora viittaus ei muutu. Jos kopioit tai täytät kaavan rivin muihin soluihin tai sarakkeessa alempana oleviin soluihin, suhteellinen viittaus muuttuu automaattisesti uuden sijainnin mukaan, mutta suora viittaus ei muutu. Jos esimerkiksi kopioit tai täytät sekaviittauksen solusta A2 soluun B3, viittaus =A$1 muuttuu viittaukseksi =B$1.

   Sekaviittauksen sisältävä kopioitu kaava   

   Sekaviittauksen sisältävä kopioitu kaava

 • Kolmiulotteinen viittaustapa

  Kätevä tapa viitata useisiin laskentataulukoihin    Käytä kolmiulotteista viittausta, kun haluat analysoida työkirjan eri laskentataulukoissa olevia saman solun tai saman solualueen tietoja. Kolmiulotteinen viittaus sisältää solu- tai alueviittauksen, ja viittausta edeltää laskentataulukoiden nimien alue. Excel käyttää kaikkia viittauksen ensimmäisen ja viimeisen nimen välissä olevia taulukoita. Esimerkiksi =SUMMA(Taula:Taul13!B5) laskee yhteen taulukoiden Taula–Taul13 solun B5 arvot.

  • Kolmiulotteisilla viittauksilla voit viitata muiden taulukoiden soluihin, määrittää nimiä ja luoda seuraavia funktioita sisältäviä kaavoja: SUMMA, KESKIARVO, KESKIARVOA, LASKE, LASKE.A, MAKS, MAKSA, MIN, MINA, TULO, KESKIHAJONTA.P, KESKIHAJONTA.S, KESKIHAJONTAA, KESKIHAJONTAPA, VAR.P, VAR.S, VARA ja VARPA.

  • Kolmiulotteisia viittauksia ei voi käyttää matriisikaavoissa.

  • Kolmiulotteisia viittauksia ei voi käyttää yhdessä leikkausoperaattori (yksi välilyönti) kanssa eikä implisiittinen leikkauskohta sisältävissä kaavoissa.

  Mitä tapahtuu, kun siirrät, kopioit, lisäät tai poistat laskentataulukoita?    Seuraavissa esimerkeissä kerrotaan, mitä kolmiulotteiselle viittaukselle tapahtuu, kun viittaukseen sisältyviä taulukoita siirretään, kopioidaan, lisätään tai poistetaan. Esimerkeissä lasketaan yhteen taulukoiden 2–6 solut A2–A5 käyttämällä kaavaa =SUMMA(Taul2:Taul6!A2:A5) .

  • Lisääminen tai kopioiminen    Jos lisäät tai kopioit taulukoita taulukoiden 2 ja 6 (tämän esimerkin päätepisteet) väliin, Excel sisällyttää laskentaan kaikki arvot lisättyjen taulukoiden soluista A2–A5.

  • Poista     Jos poistat taulukoita taulukoiden 2–6 välistä, Excel poistaa niiden arvot laskennasta.

  • siirrä    Jos siirrät taulukoita taulukoiden 2–6 välistä viitatun taulukkoalueen ulkopuolelle, Excel poistaa niiden arvot laskennasta.

  • Päätepisteen siirtäminen    Jos siirrät taulukon 2 tai 6 sijaintia saman työkirjan sisällä, Excel ottaa laskentaan mukaan päätepisteiden välissä olevan uuden taulukkoalueen.

  • Päätepisteen poistaminen    Jos poistat taulukon 2 tai 6, Excel muuttaa laskentaa uuden taulukkoalueen mukaisesti.

 • R1C1-viittaustapa

  Voit myös käyttää viittaustapaa, jossa sekä laskentataulukon rivit että sarakkeet numeroidaan. R1C1-viittaustavasta on hyötyä laskettaessa rivien ja sarakkeiden sijainteja makroissa. R1C1-tapaa käytettäessä Excel osoittaa solun sijainnin R-kirjaimella ja rivin numerolla sekä C-kirjaimella ja sarakkeen numerolla.

  Viittaus

  Merkitys

  R[-2]C

  suhteellinen viittaus samassa sarakkeessa kaksi riviä ylempänä olevaan soluun

  R[2]C[2]

  Suhteellinen viittaus kaksi riviä alempana ja kaksi saraketta oikealla olevaan soluun.

  R2C2

  Suora viittaus toisen rivin ja toisen sarakkeen soluun

  R[-1]

  Suhteellinen viittaus aktiivisen solun yläpuoliseen riviin.

  R

  Suora viittaus samaan riviin

  Kun nauhoitat makron, Excel nauhoittaa jotkin komennot käyttämällä R1C1-viittaustapaa. Jos esimerkiksi tallennat komennon, kuten valitset Summa-painikkeen lisätäksesi kaavan, joka lisää solualueen, Excel tallentaa kaavan käyttämällä R1C1-tyyliä, ei A1-tyyliä, viittauksia.

  Voit ottaa käyttöön R1C1-viittaukset tai poistaa ne käytöstä valitsemalla R1C1-viittaukset-valintaruudun tai poistamalla sen valinnan Asetukset-valintaikkunan Kaavat-luokan Käsiteltäessä kaavoja -osassa. Jos haluat näyttää tämän valintaikkunan, valitse Tiedosto-välilehti .

  Sivun alkuun

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta tai saada tukea tukiyhteisöltä.

Katso myös

Siirtyminen funktioiden suhteellisten, suorien ja sekaviittausten välillä

Laskentaoperaattoreiden käyttäminen Excel-kaavoissa

Kaavojen laskentajärjestys Excelissä

Funktioiden ja sisäkkäisten funktioiden käyttäminen Excel-kaavoissa

Nimien määrittäminen ja käyttäminen kaavoissa

Matriisikaavoihin liittyviä ohjeita ja esimerkkejä

Kaavan poistaminen tai siirtäminen

Viallisten kaavojen ratkaiseminen

Kaavojen virheiden etsiminen ja korjaaminen

Excelin pika- ja toimintonäppäimet

Excelin funktiot (luokittain)

Tarvitsetko lisäohjeita?

Haluatko lisää vaihtoehtoja?

Tutustu tilausetuihin, selaa harjoituskursseja, opi suojaamaan laitteesi ja paljon muuta.

Osallistumalla yhteisöihin voit kysyä kysymyksiä ja vastata niihin, antaa palautetta sekä kuulla lisää asiantuntijoilta, joilla on runsaasti tietoa.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?
Kun valitset Lähetä, palautettasi käytetään Microsoftin tuotteiden ja palveluiden parantamiseen. IT-järjestelmänvalvojasi voi kerätä nämä tiedot. Tietosuojatiedot.

Kiitos palautteesta!

×