הגדרות תקשורת סלולרית והגדרות SIM

הגדרות 'נייד ו- SIM' מאפשרות לך לשלוט בהגדרות הסלולריות בטלפון, כולל חיבור הנתונים הסלולריים. אין צורך לשנות דבר אם חיבור הנתונים הסלולריים פועל באופן הרצוי לך. אולם, אם אתה נתקל בבעיות בחיבור הסלולרי, שינוי הגדרה אחת או יותר עשוי לעזור.

כדי לפתוח את הגדרות 'נייד ו- SIM', ברשימת האפליקציות, הקש על הגדרות

Settings Icon
> נייד ו- SIM

הגדרה מבצעת פעולה זו

רשת פעילה

הצגת שם הרשת הסלולרית שבה משתמש הטלפון.

כדי להגיע להגדרה זו בטלפון עם SIM כפול, בהגדרות 'נייד ו- SIM', הקש על הגדרות SIM 1 או על הגדרות SIM 2.

חיבור נתונים

הפעלה או כיבוי של חיבור הנתונים הסלולריים. כיבוי החיבור יכול להיעשות בשל סיבות שונות — לדוגמה, כדי להפחית את השימוש בנתונים, אם אתה לא נמצא בתוכנית נתונים בלתי מוגבלת, או כדי שהסוללה תחזיק מעמד זמן רב יותר.

אם החיבור שלך כבוי, עדיין תוכל לבצע ולקבל שיחות טלפון ולשלוח ולקבל הודעות טקסט. עם זאת, לא תוכל לבצע פעולות כגון גלישה באינטרנט, חיפוש באינטרנט, קבלה או שליחה של דואר אלקטרוני, או קבלת מידע מעודכן עבור אפליקציות, אלא אם אתה מחובר לרשת Wi‑Fi. כאשר חיבור הנתונים הסלולריים כבוי, לא תוכל לשלוח או לקבל הודעות MMS (הודעות טקסט שמצורפים אליהן תמונות או קבצים אחרים).

עבור קישוריות Wi-Fi מוגבלת

קביעה אם הטלפון יעשה שימוש בנתונים סלולריים במקום ב- Wi-Fi כאשר הוא מחובר לרשת Wi-Fi בעלת קישוריות מוגבלת - לדוגמה, כאשר הטלפון מחובר לרשת Wi-Fi אך אינו מצליח להתחבר לאינטרנט באמצעות חיבור זה.

 • השתמש בנתונים סלולריים. אם קישוריות ה- Wi-Fi מוגבלת, הטלפון יעשה שימוש בנתונים סלולריים ותוכל להמשיך לבצע פעולות המצריכות חיבור לאינטרנט. הגדרה זו תביא לשימוש בתוכנית הנתונים שלך ועשויה להיות כרוכה בעלויות.
 • אל תשתמש בנתונים סלולריים. לא ייעשה שימוש בנתונים סלולריים כאשר קישוריות ה- Wi-Fi מוגבלת. במקרה כזה, לא תוכל לבצע בטלפון פעולות המחייבות שימוש באינטרנט.

כדי שהגדרה זו תופיע, חייבת לפעול בטלפון תוכנת Windows Phone גירסה 8.0.10211.204 ואילך.           

אפשרויות נדידת קול

קביעה אם תוכל לבצע שיחות ולשלוח הודעות טקסט כאשר הטלפון נמצא מחוץ לרשת של המפעיל הסלולרי. אם תשאיר את ההגדרה ללא נדידה תוכל למנוע חיובים מסוימים עבור קול בעקבות נדידה. כאשר זוהי ההגדרה, אינך יכול לבצע שיחות או לשלוח הודעות טקסט כאשר הטלפון שלך נמצא באזור נדידה, אך תוכל עדיין לקבל שיחות ולקבל הודעות טקסט. בדוק את תוכנית הטלפון שלך לקבלת פרטים על המועד והאופן שבו ייתכן שנצברו חיובים נוספים.

אם אתה מאפשר נדידה, אתה יכול לבצע שיחות ולשלוח הודעות טקסט גם מחוץ לרשת של המפעיל הסלולארי. בהתאם לתוכנית הטלפון שלך, ייתכן שתשלם יותר על שיחות והודעות טקסט אלה. תוכל לבחור איזה סוג של נדידה ברצונך להתיר - בארץ או בארץ + בחו“ל.

כרטיס SIM לחיבור נתונים

קביעה באיזה SIM ייעשה שימוש עבור חיבור הנתונים הסלולריים שלך. תוכל לבחור את ה-SIM שבו ברצונך להשתמש עבור נתונים סלולאריים כדי לשלוט בעלויות הנתונים שלך. לדוגמה, ייתכן שתבחר SIM אחד במקום אחר מכיוון שהמחיר שלו עבור נתונים נמוך יותר.

הגדרה זו קיימת רק במכשירי Windows Phone בעלי SIM כפול ועם Windows Phone 8.1.

אפשרויות של נדידת נתונים

קביעה אם חיבור הנתונים ימשיך להיות פעיל כאשר הטלפון נמצא מחוץ לרשת של המפעיל הסלולרי שלך. אם תשאיר את ההגדרה ללא נדידה, תוכל למנוע חיובים עקב נדידה.

אם תאפשר נדידה, תוכל להשתמש בנתונים סלולאריים כאשר הטלפון יהיה באזור נדידה. בהתאם לתוכנית הטלפון שלך, ייתכן שתשלם יותר על נתונים שבהם תשתמש בזמן נדידה. מפעילים מסוימים מאפשרים לך לציין אילו סוגי נדידת נתונים ברצונך לאפשר - בארץ או בארץ + בחו“ל.

חיבור 3G

קביעה אם הטלפון ישתמש בחיבור סלולרי 3G או 2G.

אם אתה מגדיר אפשרות זו לפועל

Toggle On Icon
, הטלפון ישתמש בחיבור 3G כאשר חיבור זה זמין. כאשר אפשרות זו מוגדרת ללא פעיל
Toggle Off Icon
, הטלפון ישתמש בחיבור 2G שהוא חיבור סלולרי איטי יותר, אך יכול גם לעזור לך לחסוך מעט בצריכת הסוללה.

הגדרה זו קיימת רק במכשירי Windows Phone בעלי SIM כפול ועם Windows Phone 8.1.

הגבלת נתוני הרקע

צמצום כמות נתוני הרקע הנמצאים בשימוש בתנאים מסוימים, כגון כאשר אתה בנדידה. אפליקציות ותכונות רבות מתעדכנות במרווחי זמן קבועים מבלי לדרוש ממך כל פעולה - למשל, אפליקציית דואר עשויה לבדוק שרת דואר כל מספר דקות כדי לראות אם יש הודעות חדשות בתיבת הדואר הנכנס. נתונים המשמשים בדרך זאת נקראים נתוני רקע והם יכולים להוות בעיה אם אתה מנסה למנוע חריגה ממגבלת הנתונים שלך.

 • הגבל תמיד את נתוני הרקע. הטלפון יגביל את השימוש בנתוני רקע.
 • הגבל נתונים ברקע בנדידה. הטלפון יגביל את השימוש בנתוני רקע כאשר הוא באזור נדידה.

אם תפעיל הגדרה כלשהי מהגדרות אלה, הטלפון ימתין לחיבור Wi-Fi כדי לבצע משימות ברקע.

שם כרטיס SIM

הקלד שם עבור כרטיס ה- SIM כדי להעניק לו שם ידידותי שתוכל לזהות.

עבור טלפונים עם SIM כפול, פעולה זו מסייעת לך להבחין בין שני כרטיסי ה- SIM, כדי שתדע איזה מהם משמש אותך עבור חיבור נתונים סלולריים ואיזה מהם משמש אותך בעת ביצוע שיחות או שליחת הודעות טקסט. שמות כרטיסי ה- SIM יופיעו במקומות שונים בטלפון, למשל באריחי 'טלפון', באריחי 'הודעות', עבור אנשי הקשר שלך המאוחסנים ב- SIM ובהגדרות 'נייד ו- SIM'.

כדי להגיע להגדרה זו, בהגדרות 'נייד ו- SIM', הקש על הגדרות SIM. בטלפון עם SIM כפול, הקש על הגדרות SIM 1 ועל הגדרות SIM 2 כדי לתת שם לכל SIM.

מצב כרטיס SIM

הפעלה או כיבוי של ה- SIM. כאשר ה- SIM מופעל

Toggle On Icon
, אתה יכול להשתמש בו בטלפון להתקשרות, הודעות SMS ונתונים סלולריים, אם תבחר זאת. אם תגדיר אותו כלא פעיל
Toggle Off Icon
, לא תוכל להתקשר, לשלוח הודעות טקסט או לקבל נתונים סלולריים באמצעות SIM זה. עם זאת, כיבוי ה- SIM יכול לעזור לך להימנע מחיובים בלתי צפויים ולשלוט בעלויות בטלפון. אם יש רשת Wi-Fi שאתה יכול להתחבר אליה, תוכל להשתמש בה לחיבור הנתונים שלך.

כדי להגיע להגדרה זו, בהגדרות 'נייד ו- SIM', הקש על הגדרות SIM 1 או על הגדרות SIM 2.

הגדרה זו קיימת רק במכשירי Windows Phone בעלי SIM כפול ועם Windows Phone 8.1.

בחירת מצב

קביעת סוג הרשת הסלולרית שתשמש את הטלפון שלך. סוגי הרשתות שאליהן יכול להתחבר הטלפון שלך תלויים בדגם הטלפון ובמפעיל הסלולרי.

כדי להגיע להגדרה זו, בהגדרות 'נייד ו- SIM', הקש על הגדרות SIM.

מהירות החיבור הגבוהה ביותר

קביעת מהירות החיבור הגבוהה ביותר שבה הטלפון שלך יכול להשתמש. אם תבחר במהירות הגבוהה ביותר, הטלפון ישתמש בחיבור הסלולרי כאשר חיבור כזה יהיה זמין. עם זאת, אם עוצמת האות עבור רשת מהירה זו באזורך נמוכה יותר, החיפוש אחריה או הניסיון להישאר מחובר אליה עשויים לצרוך אנרגיית סוללה נוספת.

אם אתה בוחר מהירות חיבור נמוכה יותר, הטלפון יכול להתחבר לרשת סלולרית איטית יותר שעשויה להיות בעלת עוצמת אות חזקה יותר. כך ניתן גם לחסוך בצריכת הסוללה.

כדי להגיע להגדרה זו, בהגדרות 'נייד ו- SIM', הקש על הגדרות SIM.

סוג הרשת

קביעת האופן בו הטלפון ינסה להתחבר, אם הרשת הביתית שלך אינה זמינה.

 • אוטומטי. הגדרת ברירת המחדל. הטלפון מנסה להתחבר לרשת הסלולרית הטובה ביותר. אם הרשת הביתית אינה זמינה, הטלפון ינסה להתחבר לרשת זמינה אחרת.
 • רשת ביתית בלבד. הטלפון מתחבר לרשת הסלולרית הביתית שלך בלבד. הגדרה זו מונעת מהטלפון לנדוד כאשר הרשת הביתית אינה זמינה.

כדי להגיע להגדרה זו, בהגדרות 'נייד ו- SIM', הקש על הגדרות SIM.

בחירת רשת

כך תוכל להציג רשימה של רשתות זמינות באזור הנוכחי שלך ולאחר מכן לנסות להתחבר לאחת מהן. הגדרת ברירת המחדל היא ’אוטומטי’.

אם בעת הפעלת הטלפון, מוצגת הודעה אשר מציינת כי הרשת הנבחרת אינה זמינה, תוכל לבחור מכאן רשת אחרת.

כדי להגיע להגדרה זו, בהגדרות 'נייד ו- SIM', הקש על הגדרות SIM.

הוסף נקודת גישה לאינטרנט

שם נקודת הגישה לאינטרנט (APN) הוא הכתובת שבה משתמש הטלפון לצורך התחברות לאינטרנט. כברירת מחדל, נקודת הגישה לאינטרנט מוגדרת אוטומטית בעת ההגדרה הראשונית של הטלפון.

אם חיבור הנתונים הסלולריים שלך אינו פועל, נסה להזין נקודה חדשה של גישה לאינטרנט בהתבסס על המיקום ועל המפעיל הסלולרי שלך. אם באפשרותך להתחבר לרשת Wi-Fi דרך הטלפון, או שאתה נמצא ליד מחשב, נסה לבצע חיפוש מקוון כדי למצוא את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט עבור המפעיל הסלולרי שלך.

כדי להוסיף נקודת גישה לאינטרנט

עליך להזין כתובת בתיבה נקודת גישה. שאר ההגדרות הן אופציונליות, ותלויות במפעיל הסלולרי.

 1. בהגדרות 'נייד ו- SIM', הקש על הגדרות SIM > הוסף נקודת גישה לאינטרנט.

  אם יש לך טלפון בעל SIM כפול, בהגדרות 'נייד ו- SIM', הקש על הגדרות SIM 1 או על הגדרות SIM 2, תלוי באיזה SIM אתה משתמש עבור חיבור הנתונים הסלולריים.

 2. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • הקש על נקודת גישה והקלד את הכתובת של נקודת הגישה שבה יש להשתמש.
  • הקש על שם משתמש והקלד את שם המשתמש של חשבון המכשיר הנייד שלך.
  • הקש על סיסמה והקלד את הסיסמה של חשבון המכשיר הנייד שלך.
  • הקש על סוג אימות ולאחר מכן הקש על שיטת האימות שבה נעשה שימוש עבור חשבון המכשיר הנייד שלך.
  • הקש על שרת Proxy (כתובת URL) ולאחר מכן הקלד את הכתובת של שרת ה- Proxy עבור חשבון המכשיר הנייד שלך.
  • הקש על יציאת Proxy ולאחר מכן הקלד את מספר היציאה.
  • הקש על סוג IP ולאחר מכן בחר את סוג כתובת ה- IP שבה יש להשתמש.
 3. הקש על שמור

  Save Icon
  .

הוסף נקודת גישה ל- MMS

שם נקודת הגישה (APN) של MMS הוא הכתובת שבה הטלפון משתמש כדי לשלוח ולקבל הודעות MMS. כברירת מחדל, נקודת הגישה ל- MMS מוגדרת אוטומטית בעת ההגדרה הראשונית של הטלפון.

אם אינך מצליח לשלוח או לקבל הודעות MMS, נסה להזין נקודת גישה חדשה ל- MMS בהתבסס על המיקום ועל המפעיל הסלולרי שלך. בטלפון או במחשב, נסה לחפש באינטרנט כדי למצוא את הגדרות נקודת הגישה ל- MMS עבור המפעיל הסלולרי שלך.

כדי להוסיף נקודת גישה לאינטרנט עבור MMS

עליך להזין כתובת בתיבות נקודת גישה ו- MMSC (כתובת URL). שאר ההגדרות הן אופציונליות, ותלויות במפעיל הסלולרי.

 1. בהגדרות 'נייד ו- SIM', הקש על הגדרות SIM > הוסף נקודת גישה ל-MMS.

  אם יש לך טלפון עם SIM כפול, בהגדרות 'נייד ו- SIM', הקש על הגדרות SIM 1 או על הגדרות SIM 2, תלוי באיזה SIM אתה משתמש עבור חיבור הנתונים הסלולריים.

 2. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • הקש על נקודת גישה והקלד את הכתובת של נקודת הגישה עבור MMS שבה יש להשתמש.
  • הקש על שם משתמש והקלד את שם המשתמש של חשבון המכשיר הנייד שלך.
  • הקש על סיסמה והקלד את הסיסמה של חשבון המכשיר הנייד שלך.
  • הקש על סוג אימות ולאחר מכן הקש על שיטת האימות שבה נעשה שימוש עבור חשבון המכשיר הנייד שלך.
  • הקש על שער WAP (‏URL) ולאחר מכן הקלד את הכתובת של שער WAP שבו יש להשתמש.
  • הקש על יציאת שער WAP ולאחר מכן הקלד את מספר יציאת שער WAP.
  • הקש על MMSC (כתובת URL) והקלד את הכתובת - המתחילה ב- http://‎ - של ה- MMS Center (‏MMSC) עבור המפעיל הסלולרי שלך.
  • בתיבה יציאת MMSC, הקלד את מספר היציאה של ה- MMSC.
  • הקש על גודל MMS מרבי והקלד את הגודל המרבי (ב- KB) של הודעת MMS שניתן לשלוח.
  • הקש על סוג IP ולאחר מכן בחר את סוג כתובת ה- IP שבה יש להשתמש.
 3. הקש על שמור

  Save Icon
  .

  

מאפיינים:

מזהה פריט: 10652 - סקירה אחרונה: 17 במאי 2016 - תיקון: 5

משוב