שימוש ב'זכוכית מגדלת' להצגת פריטים על-גבי המסך

Windows 10

זכוכית מגדלת היא כלי שמגדיל חלק מהמסך - או את כולו - כדי שתוכל לראות טוב יותר מילים ותמונות. היא כוללת כמה הגדרות שונות, כך שתוכל להשתמש בה בדרך שמתאימה לך ביותר.

פתיחת 'זכוכית מגדלת'

כדי לפתוח את הזכוכית המגדלת באמצעות לוח מקשים, הקש על מקש סמל Windows ועל + (סימן חיבור). כדי לפתוח אותה באמצעות מגע או עכבר, עבור אל התחל , לאחר מכן הגדרות > נוחות גישה > זכוכית מגדלת ולאחר מכן הזז את המחוון תחת זכוכית מגדלת כדי להפעיל אותה.

'זכוכית מגדלת' תיפתח בתצוגת מסך מלא, אלא אם תשנה את ההגדרות.

סגירת 'זכוכית מגדלת'

כדי לצאת מ'זכוכית מגדלת', הקש על מקש סמל Windows + Esc או בחר בסמל הזכוכית המגדלת , ולאחר מכן בחר בלחצן סגור בסרגל הכלים של 'זכוכית מגדלת'.

שינוי תצוגות 'זכוכית מגדלת'

באמצעות עכבר, באפשרותך להשתמש בזכוכית המגדלת בשלוש תצוגות: מסך מלא, עדשה או מעוגן. נסה את כל הדרכים כדי לגלות מהי הדרך המועדפת עליך.

בתצוגת מסך מלא המסך כולו מוגדל. סביר להניח שלא תוכל לראות את המסך כולו בו-זמנית כאשר הוא מוגדל, אך כאשר תזיז את העכבר ברחבי המסך, תוכל לראות הכל. אם יש לך מסך מגע, הזכוכית המגדלת תציג שוליים לבנים מסביב לשולי המסך. גרור את האצבע או את העכבר לאורך הגבולות כדי לנוע ברחבי המסך.

בתצוגת עדשה, התנועה ברחבי המסך היא כמו הזזת זכוכית מגדלת על-פני המסך.

תצוגה מעוגנת פועלת בשולחן העבודה. בתצוגה זו, 'זכוכית מגדלת' מעוגנת לחלק מהמסך. כאשר אתה נע ברחבי המסך, חלקים מהמסך מופיעים במצב מוגדל באזור העגינה, אולם החלק הראשי של המסך אינו משתנה.

התאמה אישית של 'זכוכית מגדלת'

כדי לשנות את אופן הפעולה של 'זכוכית מגדלת', השתמש בלחצני שינוי גודל התצוגה (

Zoom in button
ו-
Zoom out button
) כדי להגדיל או להקטין את המסך. לחלופין, לחץ על מקש סמל Windows ועל + (סימן חיבור) או על מקש סמל Windows ועל - (סימן חיסור) כדי להגדיל ולהקטין את התצוגה.

 1. לחץ על לחצן 'אפשרויות זכוכית מגדלת' 
  Magnifier options button
  כדי לבצע שינויים ברמת שינוי גודל התצוגה, בצבע או במיקוד.
 2. לחץ על מקש סמל Windows ועל + (סימן חיבור) כדי לפתוח את 'זכוכית מגדלת'.
 3. בשולחן העבודה, בחר בסמל הזכוכית המגדלת , ולאחר מכן בחר בלחצן אפשרויות
  Magnifier options button
  .
 4. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:
  • השתמש במחוון כדי לבחור את הפרש ההגדלה. האחוזים שתבחר יציינו את ההפרש הקבוע שבו 'זכוכית מגדלת' תגדיל את המסך כאשר תלחץ על לחצן הגדלת התצוגה
   Zoom in button
   .
  • בחר הפעל היפוך צבעים כדי להפוך את הצבעים במסך. לעתים היפוך צבעים יכול להפוך את הטקסט לקל יותר לקריאה.
  • בחר תיבת סימון כדי לבחור את אופן ההתמקדות של 'זכוכית מגדלת'. 'זכוכית מגדלת' יכולה לעקוב אחר העכבר, אחר נקודת הכניסה או אחר לוח המקשים.

שימוש בזכוכית המגדלת במסך מגע

בצע מגוון משימות במסך מגע באמצעות הזכוכית המגדלת:

 • הגדלה והקטנה של התצוגה על-ידי הקשה על הפינות.
 • תזוזה ברחבי המסך על-ידי גרירה לאורך הגבולות.
 • בדיקה היכן אתה נמצא על המסך על-ידי הקשה על גבולות מנוגדים בשתי אצבעות.
 • יציאה מ'זכוכית מגדלת' על-ידי הקשה על לחצן סגור.

‏‏Windows 8.1

'זכוכית מגדלת' היא כלי שימושי המגדיל חלק מהמסך - או את כולו - כדי שתוכל לראות טוב יותר את המילים והתמונות. היא כוללת כמה הגדרות שונות, כך שתוכל להשתמש בה בדרך שמתאימה לך ביותר.

שימוש בזכוכית מגדלת

באפשרותך לפתוח ולסגור את 'זכוכית מגדלת' במהירות כדי שתוכל להגיע אליה בקלות כאשר תזדקק לה ולהסיר אותה מהמסך כאשר לא תזדקק לה.

כדי לפתוח את 'זכוכית מגדלת' באמצעות לוח מקשים

 1. הקש על מקש סמל Windows + "+" (סימן חיבור).

 2. 'זכוכית מגדלת' תיפתח בתצוגת מסך מלא אלא אם תשנה את ההגדרות.

כדי לפתוח את 'זכוכית מגדלת' באמצעות מגע או עכבר

 1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות, ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מטה, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות מחשב).

 2. הקש או לחץ על נוחות גישה, הקש או לחץ על זכוכית מגדלת ולאחר מכן הזז את המחוון תחת זכוכית מגדלת כדי להפעיל אותה.

 3. 'זכוכית מגדלת' תיפתח בתצוגת מסך מלא אלא אם תשנה את ההגדרות.

כדי לסגור את 'זכוכית מגדלת'

כדי לצאת מ'זכוכית מגדלת' במהירות, הקש על מקש סמל Windows + Esc. באפשרותך גם להקיש או ללחוץ על סמל הזכוכית המגדלת , ולאחר מכן להקיש או ללחוץ על לחצן סגור בסרגל הכלים של 'זכוכית מגדלת'.

שינוי התצוגות של 'זכוכית מגדלת'

אם אתה משתמש בעכבר, באפשרותך להשתמש ב'זכוכית מגדלת' במספר דרכים, בהתאם לאופן שבו אתה מעדיף לעבוד: מסך מלא, עדשה ומעוגן. נסה את כל הדרכים כדי לגלות מהי הדרך המועדפת עליך.

 • מסך מלא. בתצוגה זו, המסך כולו מוגדל. סביר להניח שלא תוכל לראות את המסך כולו בו-זמנית כאשר הוא מוגדל, אך כאשר תנוע ברחבי המסך, תוכל לראות הכל. אם יש לך מסך מגע, הזכוכית המגדלת תציג שוליים לבנים מסביב לשולי המסך. גרור את האצבע או את העכבר לאורך הגבולות כדי לנוע ברחבי המסך.
 • עדשה. בתצוגה זו, התנועה ברחבי המסך דומה לתנועת זכוכית מגדלת.
 • מעוגן. התצוגה 'מעוגן' עובדת בשולחן העבודה של Windows. בתצוגה זו, 'זכוכית מגדלת' מעוגנת לחלק מהמסך. כאשר אתה נע ברחבי המסך, חלקים מהמסך מופיעים במצב מוגדל באזור העגינה, אולם החלק הראשי של המסך אינו משתנה.

התאמה אישית של 'זכוכית מגדלת'

באפשרותך לשנות את אופן הפעולה של 'זכוכית מגדלת'. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בלחצני גודל התצוגה (

Zoom in button
 ו- 
Zoom out button
) כדי לשנות את המידה שבה 'זכוכית מגדלת' מגדילה את המסך. הקשה על Windows + סימן חיבור ועל Windows + סימן חיסור בלוח המקשים היא דרך מהירה נוספת להגדלת התצוגה ולהקטנתה. באפשרותך גם לפתוח את לחצן 'אפשרויות זכוכית מגדלת' 
Magnifier options button
כדי לשנות את 'זכוכית מגדלת'.

 1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר למעלה ולאחר מכן לחץ על חיפוש.)

 2. הזן זכוכית מגדלת בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקש או לחץ על זכוכית מגדלת.

 3. עבור אל שולחן העבודה של Windows ולחץ על הזכוכית המגדלת .

 4. לחץ על לחצן אפשרויות

  Magnifier options button
  .

 5. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • השתמש במחוון כדי לבחור את הפרש ההגדלה. האחוזים שתבחר יציינו את ההפרש הקבוע שבו 'זכוכית מגדלת' תגדיל את המסך כאשר תלחץ על לחצן הגדלת התצוגה

   Zoom in button
   .

  • בחר בתיבת הסימון הפעל היפוך צבעים כדי להפוך את הצבעים במסך. לעתים היפוך צבעים הופך טקסט לקל יותר לקריאה.

  • בחר תיבת סימון כדי לבחור את אופן ההתמקדות של 'זכוכית מגדלת'. 'זכוכית מגדלת' יכולה לעקוב אחר העכבר, אחר נקודת הכניסה או אחר לוח המקשים.

שימוש ב'זכוכית מגדלת' באמצעות מגע

ניתן להשתמש ב'זכוכית מגדלת' באמצעות מסך מגע כדי לבצע מגוון משימות:

 • הגדלה והקטנה של התצוגה על-ידי הקשה על הפינות.

 • תזוזה ברחבי המסך על-ידי גרירה לאורך הגבולות.

 • יציאה מ'זכוכית מגדלת' על-ידי הקשה על ה- "X".

 • בדיקה היכן אתה נמצא על המסך על-ידי הקשה על גבולות מנוגדים בשתי אצבעות.

Windows 7

'זכוכית מגדלת' מגדילה חלקים שונים של המסך ומהווה חלק ממרכז נוחות הגישה. כדי לפתוח אותה במהירות, לחץ על התחל, ולאחר מכן הקלד זכוכית מגדלת.

תוכל גם לשנות את רזולוציית המסך, פעולה שתתאים את הבהירות, הגודל וכמות הדברים שמתאימים לצג המחשב. לקבלת מידע נוסף על התאמת רזולוציית המסך, ראה השגת התצוגה הטובה ביותר בצג שלך.

ל'זכוכית מגדלת' יש שלושה מצבים:

 • ממצב מסך מלא. בתצוגת מסך מלא המסך כולו מוגדל. בהתאם לגודל המסך שלך ולרמת גודל התצוגה שתבחר, לא תוכל לראות את כל המסך בו-זמנית.

 • מצב עדשה. במצב עדשה, האזור שסביב מצביע העכבר מוגדל. כאשר תזיז את מצביע העכבר, אזור המסך המוגדל זז יחד אותו.

 • מצב מעוגן. במצב מעוגן, רק חלק מהמסך מוגדל, ושאר שולחן העבודה נשאר ללא שינוי. לאחר מכן תוכל לקבוע איזה אזור של המסך יוגדל.


כדי לגרום לפריטים על המסך להיראות גדולים יותר

 1. כדי לפתוח את 'זכוכית מגדלת', לחץ על לחצן התחל

  תמונה של לחצן 'התחל'
  , לחץ על כל התכניות, לחץ על אביזרים, לחץ על נוחות גישה ולאחר מכן לחץ על זכוכית מגדלת.

 2. בתפריט תצוגות, לחץ על המצב שבו ברצונך להשתמש.

 3. הזז את המצביע לחלק של המסך שברצונך להגדיל.

 

כדי לבחור היכן 'זכוכית מגדלת' מתמקדת
כדי לשנות את רמת גודל התצוגה
כדי להגדיר התוספת הקבועה של שינוי גודל התצוגה
כדי להגדיר את גודל העדשה
כדי להפעיל היפוך צבעים
כדי להציג את סרגל הכלים 'זכוכית מגדלת'


מאפיינים:

מזהה פריט: 11542 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 3

משוב