הסוללה: איך מסייעים לה להחזיק זמן רב

הדרך הפשוטה ביותר להארכת זמן הסוללה של ה- Windows Phone בין טעינות היא להשתמש ב'חיסכון בצריכת הסוללה'.

באמצעות 'חיסכון בצריכת הסוללה', ניתן לבטל את כל התכונות שאינן נחוצות ולשמר את אנרגיית הסוללה במספר הקשות. לחלופין, ניתן להגביל את השימוש ברקע כדי לחסוך אנרגיה; תוכל לראות כמה עוצמת סוללה צורכות האפליקציות שלך ולקבוע אם הן יכולות לפעול ברקע. בנושא זה נספר לך כיצד לעשות זאת ונספק לך עצות לגבי דרכים נוספות לחיסכון בסוללה.

Battery Saver on Windows Phone

ביטול תכונות שאינן נחוצות

אם אתה מעדיף את הגישה הרחבה לשימור עוצמת הסוללה, באפשרותך להשתמש ב'חיסכון בצריכת הסוללה' כדי לבטל את התכונות המיותרות הצורכות עוצמת סוללה ברקע. כשתעשה כן, הטלפון שלך לא יוכל:

 • לקבל עדכוני דואר אלקטרוני או עדכונים מלוח השנה באופן אוטומטי. תוכל עדיין לסנכרן את הדואר האלקטרוני שלך באופן ידני בכל עת.
 • לעדכן אריחים חיים מסוימים. אם אריח משתמש בהודעות דחיפה כדי לקבל את העדכונים שלו, הוא לא יקבל עדכונים אלה במצב 'חיסכון בצריכת הסוללה'.

עדיין תוכל לבצע ולקבל שיחות, לקבל ולשלוח הודעות טקסט וכן לגלוש באינטרנט.

כדי לשנות את ההגדרות של 'חיסכון בצריכת הסוללה'

 1. ברשימת האפליקציות, הקש על חיסכון בצריכת הסוללה 

  Battery Saver Icon
  .

 2. תחת הגדרות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הקש על לא פעיל כדי לבטל את התכונה 'חיסכון בצריכת הסוללה'.
  • הקש על כאשר הסוללה נמצאת מתחת ל- 20% אם ברצונך שהתכונה 'חיסכון בצריכת הסוללה' תחסוך אנרגיה כאשר רמת הסוללה נמוכה.
  • הקש על תמיד (הגבלת הפונקציונליות) אם ברצונך שהתכונה 'חיסכון בצריכת הסוללה' תחסוך באנרגיה כל הזמן. שקול היטב בטרם תבחר באפשרות זו; הטלפון ימנע את רוב הפעולות ברקע.
  • הפעל את מעתה ועד הטעינה הבאה 
   Toggle On Icon
    אם ברצונך שהתכונה 'חיסכון בצריכת הסוללה' תחסוך אנרגיה מיד ולאחר מכן תחזור לשימוש רגיל בסוללה בפעם הבאה שהטלפון יהיה טעון.

הגבלת השימוש ברקע

אפליקציות מסוימות יכולות לרוקן את הסוללה גם אם אינך משתמש בהן באותו רגע - הדבר מכונה "שימוש ברקע". התכונה 'חיסכון בצריכת הסוללה' מאפשרת לך לשלוט בשימוש שעושה הטלפון בסוללה לפי אפליקציה.

כדי לאפשר לאפליקציות לפעול ברקע

 1. ברשימת האפליקציות, הקש על חיסכון בצריכת הסוללה 

  Battery Saver Icon
  . החלק אל שימוש כדי לראות רשימה של האפליקציות שלך וצריכה יחסית של הסוללה על-ידי כל אחת מהן.

 2. הקש על אפליקציה ולאחר מכן הפעל את אפשר לאפליקציה לפעול ברקע  

  Toggle On Icon
  .

עצות לחיסכון בצריכת הסוללה

להלן דרכים נוספות שבהן תוכל לחסוך בצריכת הסוללה בטלפון.

צג

 • קצר את משך הזמן עד לכיבוי המסך. הגדר משך זמן קצר יותר עד לכיבוי המסך ולנעילת הטלפון.
 • הפחת את הגדרת הבהירות. ברשימת האפליקציות, הקש על הגדרות 
  Settings Icon
   > בהירות, בטל את האפשרות כוונן אוטומטית ולאחר מכן בחר ברמה שבה ברצונך להשתמש במקום זאת.
 • השתמש בערכת נושא עם רקע כהה. ברשימת האפליקציות, הקש על הגדרות 
  Settings Icon
   > ערכת נושא > רקע ולאחר מכן הקש על כהה.
 • כיבוי המסך במהלך שיחות. אם אתה משתמש ברמקול של הטלפון או בהתקן Bluetooth, לחץ על לחצן ההפעלה 
  Power Button Icon
   כדי לכבות את המסך.
 • כיבוי העינית לאחר צילום תמונה. לחץ על לחצן הקודם 
  Back Icon
   כדי לצאת מעינית המצלמה, או לחץ על לחצן ההפעלה 
  Power Button Icon
   כדי להעביר את הטלפון למצב שינה.

סינכרון

 • סנכרן דואר אלקטרוני לעתים רחוקות יותר. ברשימת האפליקציות, הקש על הגדרות 
  Settings Icon
  ולאחר מכן הקש על דואר וחשבונות. הקש על החשבון שעבורו ברצונך לשנות את הגדרות הסינכרון, הקש על הורדת תוכן חדש, בחר מרווח זמן ארוך יותר ולאחר מכן הקש על סיום 
  Done Icon
  .
 • בחר איזה אנשי קשר לסנכרן עם הטלפון. אינך חייב לסנכרן דואר ואנשי קשר של מדיה חברתית, אלא אם אתה רוצה בכך.
 • הגבל את הפריטים שאתה מצמיד למסך 'התחל'. זה נהדר שהדברים המועדפים עליך - אנשים, אפליקציות, שירים ועוד - מוצמדים ל'התחל' כך שאתה יכול לגשת אליהם במהירות. רק שים לב שככל שמספר האריחים החיים במסך 'התחל' גדל, כך גדלה צריכת הסוללה.
 • העלה רק את התמונות שברצונך לשמור. כך תוכל לחסוך בעוצמת הסוללה, וגם לחסוך זמן בהמשך, כשתרצה למיין את התמונות ב- OneDrive.  
 • בדוק מה השתנה ברשתות החברתיות לעתים פחות קרובות. בכל פעם שאתה מבקר במה חדש במרכז האנשים ובמרכז התמונות, הטלפון משתמש בעוצמה נוספת כדי לסנכרן ולעדכן.

כללי

 • אתחל את הטלפון אם אתה מזהה כי חיי הסוללה קצרים.. פעולה זו יכולה לעתים לפתור בעיות שעלולות לקצר את חיי הסוללה.
 • השתמש באוזניות.. אם אתה מאזין למוסיקה או משתמש בהתקן Bluetooth, נסה להשתמש באוזניות.
 • כבה חיבורי Bluetooth שאינך משתמש בהם. אם אינך משתמש באביזר Bluetooth, באפשרותך לכבות את תקשורת ה- Bluetooth.  

‏‏אזהרה

אין להסיר או להחליף את הסוללה כאשר הטלפון פועל. אם יש לך סוללה חלופית, כבה את הטלפון ולאחר מכן החלף את סוללת הטלפון בסוללה החלופית. כך תבטיח שמירה של הנתונים. כדי לכבות את הטלפון, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה

Power Button Icon
במשך שלוש שניות ולאחר מכן החלק מטה. הודעת הפרידה מופיעה והמסך כבה.

מאפיינים:

מזהה פריט: 11546 - סקירה אחרונה: 17 במאי 2016 - תיקון: 5

משוב