שיוך הטלפון שלי לאביזר Bluetooth

Bluetooth מאפשר לך לעשות דברים רבים ב- Windows Phone 8 - מביצוע שיחות ללא ידיים באמצעות דיבורית ועד לשיתוף קבצים עם אנשים אחרים. ללא קשר למה שאתה רוצה לעשות - הצעד הראשון זהה - שייך את הטלפון לאביזר או התקן Bluetooth.

 1. ודא שהאביזר או ההתקן שברצונך לשייך מופעלים ונמצאים במצב שיוך, כדי שהטלפון יוכל להתחבר אליהם.

 2. ברשימת האפליקציות, הקש על הגדרות

  Settings Icon
  , הקש על Bluetooth ולאחר מכן שנה את המצב לפעיל 
  Toggle On Icon
  .

  הטלפון יתחיל בחיפוש אחר אביזרים או התקנים ניתנים לגילוי בחיבור Bluetooth. הטלפון יהיה ניתן לגילוי גם לאביזרים או התקנים אחרים בחיבור Bluetooth שנמצאים בקרבתך כאשר אתה במסך זה. ודא שהטלפון אינו נעול במהלך השיוך.

 3. הקש על שם האביזר או ההתקן שברצונך לשייך לטלפון.

 4. אם נדרש קוד PIN (נקרא גם קוד שיוך), בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבת ההודעה מכשיר לשיוך, ודא שאותו PIN מוצג הן בטלפון והן באביזר ולאחר מכן הקש על אישור.
  • הזן את ה- PIN עבור האביזר אם תתבקש לעשות זאת ולאחר מכן הקש על סיום.

לאחר השיוך, הטלפון יתחבר באופן אוטומטי לאביזר או להתקן כאשר הוא יהיה בטווח וכאשר Bluetooth מופעל בטלפון.

שיוך לאביזרים בעלי NFC

לאביזרי Bluetooth מסוימים (כולל רמקולים מסוימים) יש יכולות של תקשורת שדה קרוב (NFC). כדי לשייך את הטלפון לאביזרים בעלי יכולת NFC, פשוט גע עם הטלפון בסימן המגע של האביזר. לפעמים סימן המגע יכלול את הכיתוב NFC או כיתוב דומה.  

מאפיינים:

מזהה פריט: 11573 - סקירה אחרונה: 17 במאי 2016 - תיקון: 5

משוב
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)