שימוש בקוד סודי (PIN) כדי לנעול את כרטיס ה- SIM

ניתן להשתמש בקוד PIN עבור כרטיס ה- SIM ב- Windows Phone כדי למנוע מאנשים אחרים לבצע שיחות טלפון ללא רשותך. לאחר הגדרת קוד PIN עבור ה- SIM, תתבקש להזין אותו בכל פעם שתפעיל את הטלפון.

SIM card

כדי להפעיל אבטחת SIM

 1. בהתחל, הקש על טלפון 

  Phone Icon
   > עוד 
  More Icon
   > הגדרות.  

 2. הפעל את אבטחת SIM‏ 

  Toggle On Icon
  .

 3. כשתתבקש להזין את קוד ה- PIN של ה- SIM, הזן אותו על-ידי אחת מהאפשרויות הבאות:

  • אם זוהי הפעם הראשונה שאתה מגדיר קוד PIN עבור כרטיס ה- SIM בטלפון, נסה להקליד 1234 ולאחר מכן הקש על Enter. 1234 הוא PIN ברירת מחדל נפוץ עבור כרטיסי SIM מסוימים. אם PIN זה אינו עובד, צור קשר עם המפעיל הסלולרי שלך לבירור PIN ברירת המחדל הנכון.
  • אם כבר הגדרת PIN עבור ה- SIM שלך (גם אם ה- SIM היה בטלפון אחר כאשר ביצעת זאת), הקלד את ה- PIN ולאחר מכן הקש על Enter. תופיע ההודעה קוד PIN של SIM מופעל.


כדי להזין את קוד ה- PIN של ה- SIM

 1. כאשר אבטחת SIM מופעלת, הפעל או הפעל מחדש את הטלפון.

 2. כשתתבקש להזין קוד PIN של SIM, הקלד אותו ולאחר מכן הקש על Enter.

‏‏אזהרה

אם הוזן קוד PIN שגוי פעמים רבות מדי, כרטיס ה- SIM ייחסם על ידי המפעיל הסלולרי. במקרה כזה, עליך לפנות אליו כדי לקבל קוד מפתח ביטול חסימה של PIN ‏(PUK). אם תזין קוד PUK שגוי פעמים רבות מדי, כרטיס ה- SIM ייחסם לצמיתות, ויהיה עליך להשיג כרטיס SIM חדש מהמפעיל הסלולרי.

כדי לשנות את קוד ה- PIN של כרטיס SIM

 1. בהתחל , הקש על טלפון 

  Phone Icon
   > עוד 
  More Icon
   > הגדרות.

 2. כאשר אבטחת SIM מופעלת, הקש על שנה קוד PIN של SIM.

 3. כשתתבקש להזין את קוד ה- PIN הנוכחי של ה- SIM, הקלד את הקוד הנוכחי ולאחר מכן הקש על Enter.

 4. כשתתבקש להזין קוד PIN חדש עבור ה- SIM, הקלד קוד חדש ולאחר מכן הקש על Enter.

 5. כשתתבקש לאשר את קוד ה- PIN החדש של ה- SIM, הקלד שוב את הקוד החדש ולאחר מכן הקש על Enter.

  תופיע ההודעה קוד PIN של SIM השתנה.  

מאפיינים:

מזהה פריט: 11580 - סקירה אחרונה: 17 במאי 2016 - תיקון: 5

משוב