פקודות זיהוי דיבור של Windows

חל על: Windows 10Windows 7

Windows 10


זיהוי דיבור של Windows מאפשר לך לשלוט במחשב באמצעות קולך בלבד, ללא צורך בלוח מקשים או עכבר. הטבלאות הבאות כוללות את הפקודות שניתן לבצע עם 'זיהוי דיבור'.

אם מילה או צירוף מילים מודגש, פירוש הדבר שזוהי דוגמה. החלף אותה במילים דומות כדי לקבל את התוצאה הרצויה.

לקבלת מידע על הגדרת 'זיהוי דיבור' בפעם הראשונה, ראה השתמש בזיהוי דיבור.


פקודות נפוצות של זיהוי דיבור

לביצוע הפעולה אמור זאת

פתח את 'התחל'

התחל

פתח את Cortana


הקש על Windows C

פתיחת חיפוש

הקש על Windows S

ביצוע פעולה באפליקציה

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני; הקש על Windows Z; הקש על ctrl B

בחירת פריט לפי שמו

קובץ; התחל; תצוגה

בחירת פריט או סמל

לחץ על סל המיחזור; לחץ על מחשב; לחץ על שם קובץ

לחיצה כפולה על פריט

לחץ פעמיים על סל המיחזור; לחץ פעמיים על מחשב; לחץ פעמיים שם קובץ

מעבר לאפליקציה פתוחה

עבור אל צייר; עבור אל WordPad; עבור אל שם תוכנית; עבור לאפליקציה

גלילה בכיוון אחד

גלול מעלה; גלול מטה; גלול לשמאל; גלול לימין

הוספת פיסקה חדשה או שורה חדשה במסמך

פיסקה חדשה; שורה חדשה

בחירת מילה במסמך

בחר מילה

בחירת מילה והתחלת התיקון שלה

תקן מילה

בחירה ומחיקה של מילים ספציפיות

מחק מילה

הצגת רשימה של פקודות זמינות

מה אפשר לומר?

עדכון הרשימה של פקודות הדיבור שזמינות כעת

רענון פקודות דיבור

הפעלת מצב האזנה

התחלת האזנה

ביטול מצב האזנה

הפסקת הקשבה

הזזת סרגל המיקרופון של 'זיהוי דיבור'

הזזת ’זיהוי דיבור’

מזעור סרגל המיקרופון

מזעור ’זיהוי דיבור’

פקודות להכתבה

לביצוע הפעולה אמור זאת

הוספת שורה חדשה במסמך

שורה חדשה

הוספת פיסקה חדשה במסמך

פיסקה חדשה

הוספת טאב

Tab

הוסף את המילה (לדוגמה, הוסף את המילה "פסיק" במקום סימן הפיסוק)

מילה מפורשת

הוסף את הצורה הספרתית של מספר (למשל, הוסף 3 במקום המילה שלוש)

מספר בצורת ספרות

הצבת הסמן לפני מילה ספציפית

עבור אל מילה

הצבת הסמן אחרי מילה ספציפית

עבור אחרי מילה

אל תוסיף רווח לפני המילה הבאה

ללא רווח

מעבר לתחילת המשפט הנוכחי

עבור לתחילת המשפט

מעבר לתחילת הפיסקה הנוכחית

עבור לתחילת הפיסקה

מעבר לתחילת המסמך הנוכחי

עבור לתחילת המסמך

מעבר לסוף המשפט הנוכחי

עבור לסוף המשפט

מעבר לסוף הפיסקה הנוכחית

עבור לסוף הפיסקה

מעבר לסוף המסמך הנוכחי

עבור לסוף המסמך

בחירת מילה במסמך הנוכחי

בחר מילה

בחירת טווח מילים במסמך הנוכחי

בחר טווח מילים; בחר מילה עד מילה

בחירת כל הטקסט במסמך הנוכחי

בחר הכל

בחירת מספר מילים לפני המיקום של הסמן

בחר ב-20 המילים הקודמות; בחר ב-10 המילים הקודמות

בחירת מספר מילים אחרי המיקום של הסמן

בחר ב-20 המילים הבאות; בחר ב-10 המילים הבאות

בחירת הטקסט האחרון שהכתבת

בחר את זה

ניקוי הבחירה במסך

‏‏נקה בחירה

הפיכת האות הראשונה במילה לאות רישית

מילה מתחילה באות רישית

הפיכת כל האותיות במילה לאותיות רישיות

מילה שכולה באותיות רישיות

הפיכת כל האותיות במילה לאותיות קטנות

מילה ללא אותיות רישיות

שינוי המילים הבאות לאותיות רישיות

שנה את 10 המילים הבאות לאותיות רישיות

שינוי המילים הבאות לאותיות קטנות

שנה את 10 המילים הבאות לאותיות קטנות

מחיקת המשפט הקודם

מחק את המשפט הקודם

מחיקת המשפט הבא

מחק את המשפט הבא

מחיקת הפיסקה הקודמת

מחק את הפיסקה הקודמת

מחיקת הפיסקה הבאה

מחק את הפיסקה הבאה

מחיקת הטקסט האחרון או זה שהוכתב אחרון

מחק אותו

פקודות עבור לוח המקשים

לביצוע הפעולה אמור זאת

הקש על מקש או על צירוף מקשים

הקש על מקש בלוח המקשים; הקש על A; הקש על האות B; הקש על Shift ו- A; הקש על Ctrl ו- A

הקש על מקשים מסוימים בלוח המקשים מבלי לומר "הקש" תחילה

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab


פקודות לסימני פיסוק ולתווים מיוחדים

כדי להוסיף אמור זאת

,

פסיק

;

נקודה-פסיק

.

נקודה; נקודה עשרונית

:

נקודתיים

"

פתח מרכאות; פתח ציטוט; פתח גרשיים

"

סגור מרכאות; סגור ציטוט; סגור גרשיים

'

גרש

'

פתח גרש בודדת לציטוט

'

סגור גרש בודדת לציטוט

>

סימן גדול מ

<

סימן קטן מ

‏‏/

קו נטוי קדימה

\

קו נטוי הפוך

~

טילדה

@

סימן שטרודל

!

סימן קריאה; סימן קריאה

?

סימן שאלה

#

סולמית; סמל מספר

$

סימן דולר

%

סמל האחוזים

^

קרה

(

פתח סוגריים; סוגריים פותחים

)

סגור סוגריים; סוגריים סוגרים

_

קו תחתון

-

מקף; סימן חיסור; סימן מינוס

-

En dash

-

Em dash

=

סימן שווה

+

סימן חיבור

{

פתח סוגריים מסולסלים; תו פותח של סוגריים מסולסלים

}

סגור סוגריים מסולסלים; תו סוגר של סוגריים מסולסלים

[

פתח סוגריים מרובעים; תו פותח של סוגריים מרובעים

]

סגור סוגריים מרובעים; תו סוגר של סוגריים מרובעים

|

קו אנכי

:-)

סמיילי

:-(

פרצוף זועף

;-)

קריצה

סימן מסחרי

¾

סימן שלושה-רבעים

¼

סימן רבע

½

סימן חצי

£

סימן לירה שטרלינג

ו-

אמפרסנד; סימן ”ו“

*

כוכבית

//

קו נטוי כפול

`

סימן ציטוט באנגלית

<

פתח סוגר זוויתי

>

סגור סוגר זוויתי

±

סימן חיבור או סימן חיסור

«

פתח ציטוט זוויתי

»

סגור ציטוט זוויתי

×

סימן כפל

÷

סימן חילוק

¢

סימן סנט

¥

סימן ין

§

סימן מקטע

©

סימן זכויות יוצרים

®

סימן רשום; סימן מסחרי רשום

°

סימן מעלות

סימן פיסקה

...

שלוש נקודות; נקודה נקודה נקודה

ƒ

סימן פונקציה


פקודות עבור Windows ואפליקציות

לביצוע הפעולה אמור זאת

בחירת פריט לפי שמו

קובץ; התחל; תצוגה

בחירת פריט או סמל

לחץ על סל המיחזור; לחץ על מחשב; לחץ על שם קובץ

לחיצה כפולה על פריט

לחץ פעמיים על מחשב; לחץ פעמיים על סל המיחזור; לחץ פעמיים על שם תיקיה

לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מחשב; לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סל המיחזור; לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם תיקיה

מזעור כל החלונות כדי להציג את שולחן העבודה

הצג את שולחן העבודה

בחר משהו אם אינך יודע איך הוא נקרא

הצג מספרים (מספרים יופיעו על המסך עבור כל פריט בחלון הפעיל. אמור את המספר התואם של הפריט כדי לבחור אותו.)

בחירת פריט ממוספר

19 אישור; 5 אישור

לחיצה כפולה על פריט ממוספר

לחץ פעמיים על 19; לחץ פעמיים על 5

לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט ממוספר

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על 19; לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על 5

פתיחת אפליקציה

פתח את צייר; פתח את WordPad; פתח את שם אפליקציה

מעבר לאפליקציה פתוחה

עבור אל צייר; עבור אל WordPad; עבור אל שם אפליקציה; עבור אל אפליקציה

סגירת אפליקציה

סגור; סגור את צייר; סגור את מסמכים

מזער

מזער; מזער את צייר; מזער את מסמכים

הגדלה

הגדל; הגדל את צייר; הגדל מסמכים

שחזור

שחזר; שחזר את צייר; שחזר את מסמכים

גזור

גזור; גזור את

העתקה

העתק; העתק את

הדבקה

הדבקה

מחיקה

מחק; מחק את

ביטול

ביטול פעולה; בטל

גלילה בכיוון אחד

גלול מעלה; גלול מטה; גלול לימין; גלול לשמאל

גלילה למרחק מדויק בעמודים

גלול למטה 2 עמודים; גלול למעלה 10 עמודים

גלילה למרחק מדויק ביחידות אחרות

גלול למעלה 5; גלול למטה 7

מעבר אל שדה בטופס או באפליקציה

עבור אל שם שדה; עבור אל נושא; עבור אל כתובת; עבור אל עותק לידיעה


פקודות לשימוש בעכבר

לביצוע הפעולה אמור זאת

הצגת רשת העכבר

רשת העכבר

הזזת המצביע אל המרכז של ריבוע כלשהו ברשת העכבר

מספר ריבוע; 1; 7; 9

בחירת ריבוע ברשת העכבר

לחץ על מספר הריבוע

בחירת פריט לגרירה עם העכבר

מספר הריבוע שבו מופיע הפריט (ואחריו) סימן; סימן 3; סימן 7; סימן 9

בחירת אזור ברשת העכבר שאליו ברצונך לגרור את הפריט

מספר הריבוע שאליו ברצונך לגרור את הפריט (ואחריו) לחץ על; לחץ על 4; לחץ על 5; לחץ על 6