פקודות זיהוי דיבור של Windows

Windows 10

זיהוי דיבור של Windows מאפשר לך לשלוט במחשב באמצעות קולך בלבד, ללא צורך בלוח מקשים או עכבר. הטבלאות הבאות כוללות את הפקודות שניתן לבצע עם 'זיהוי דיבור'.

אם מילה או צירוף מילים מודגש, פירוש הדבר שזוהי דוגמה. החלף אותה במילים דומות כדי לקבל את התוצאה הרצויה.

לקבלת מידע על הגדרת 'זיהוי דיבור' בפעם הראשונה, ראה השתמש בזיהוי דיבור.


פקודות נפוצות של זיהוי דיבור

לביצוע הפעולה אמור זאת

פתח את 'התחל'

התחל

פתח את Cortana


הקש על Windows C

פתיחת חיפוש

הקש על Windows S

ביצוע פעולה באפליקציה

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני; הקש על Windows Z; הקש על ctrl B

בחירת פריט לפי שמו

קובץ; התחל; תצוגה

בחירת פריט או סמל

לחץ על סל המיחזור; לחץ על מחשב; לחץ על שם קובץ

לחיצה כפולה על פריט

לחץ פעמיים על סל המיחזור; לחץ פעמיים על מחשב; לחץ פעמיים שם קובץ

מעבר לאפליקציה פתוחה

עבור אל צייר; עבור אל WordPad; עבור אל שם תוכנית; עבור לאפליקציה

גלילה בכיוון אחד

גלול מעלה; גלול מטה; גלול לשמאל; גלול לימין

הוספת פיסקה חדשה או שורה חדשה במסמך

פיסקה חדשה; שורה חדשה

בחירת מילה במסמך

בחר מילה

בחירת מילה והתחלת התיקון שלה

תקן מילה

בחירה ומחיקה של מילים ספציפיות

מחק מילה

הצגת רשימה של פקודות זמינות

מה אפשר לומר?

עדכון הרשימה של פקודות הדיבור שזמינות כעת

רענון פקודות דיבור

הפעלת מצב האזנה

התחלת האזנה

ביטול מצב האזנה

הפסקת הקשבה

הזזת סרגל המיקרופון של 'זיהוי דיבור'

הזזת ’זיהוי דיבור’

מזעור סרגל המיקרופון

מזעור ’זיהוי דיבור’

פקודות להכתבה

לביצוע הפעולה אמור זאת

הוספת שורה חדשה במסמך

שורה חדשה

הוספת פיסקה חדשה במסמך

פיסקה חדשה

הוספת טאב

Tab

הוסף את המילה (לדוגמה, הוסף את המילה "פסיק" במקום סימן הפיסוק)

מילה מפורשת

הוסף את הצורה הספרתית של מספר (למשל, הוסף 3 במקום המילה שלוש)

מספר בצורת ספרות

הצבת הסמן לפני מילה ספציפית

עבור אל מילה

הצבת הסמן אחרי מילה ספציפית

עבור אחרי מילה

אל תוסיף רווח לפני המילה הבאה

ללא רווח

מעבר לתחילת המשפט הנוכחי

עבור לתחילת המשפט

מעבר לתחילת הפיסקה הנוכחית

עבור לתחילת הפיסקה

מעבר לתחילת המסמך הנוכחי

עבור לתחילת המסמך

מעבר לסוף המשפט הנוכחי

עבור לסוף המשפט

מעבר לסוף הפיסקה הנוכחית

עבור לסוף הפיסקה

מעבר לסוף המסמך הנוכחי

עבור לסוף המסמך

בחירת מילה במסמך הנוכחי

בחר מילה

בחירת טווח מילים במסמך הנוכחי

בחר טווח מילים; בחר מילה עד מילה

בחירת כל הטקסט במסמך הנוכחי

בחר הכל

בחירת מספר מילים לפני המיקום של הסמן

בחר ב-20 המילים הקודמות; בחר ב-10 המילים הקודמות

בחירת מספר מילים אחרי המיקום של הסמן

בחר ב-20 המילים הבאות; בחר ב-10 המילים הבאות

בחירת הטקסט האחרון שהכתבת

בחר את זה

ניקוי הבחירה במסך

‏‏נקה בחירה

הפיכת האות הראשונה במילה לאות רישית

מילה מתחילה באות רישית

הפיכת כל האותיות במילה לאותיות רישיות

מילה שכולה באותיות רישיות

הפיכת כל האותיות במילה לאותיות קטנות

מילה ללא אותיות רישיות

שינוי המילים הבאות לאותיות רישיות

שנה את 10 המילים הבאות לאותיות רישיות

שינוי המילים הבאות לאותיות קטנות

שנה את 10 המילים הבאות לאותיות קטנות

מחיקת המשפט הקודם

מחק את המשפט הקודם

מחיקת המשפט הבא

מחק את המשפט הבא

מחיקת הפיסקה הקודמת

מחק את הפיסקה הקודמת

מחיקת הפיסקה הבאה

מחק את הפיסקה הבאה

מחיקת הטקסט האחרון או זה שהוכתב אחרון

מחק אותו

פקודות עבור לוח המקשים

לביצוע הפעולה אמור זאת

הקש על מקש או על צירוף מקשים

הקש על מקש בלוח המקשים; הקש על A; הקש על האות B; הקש על Shift ו- A; הקש על Ctrl ו- A

הקש על מקשים מסוימים בלוח המקשים מבלי לומר "הקש" תחילה

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab


פקודות לסימני פיסוק ולתווים מיוחדים

כדי להוסיף אמור זאת

,

פסיק

;

נקודה-פסיק

.

נקודה; נקודה עשרונית

:

נקודתיים

"

פתח מרכאות; פתח ציטוט; פתח גרשיים

"

סגור מרכאות; סגור ציטוט; סגור גרשיים

'

גרש

'

פתח גרש בודדת לציטוט

'

סגור גרש בודדת לציטוט

>

סימן גדול מ

<

סימן קטן מ

‏‏/

קו נטוי קדימה

\

קו נטוי הפוך

~

טילדה

@

סימן שטרודל

!

סימן קריאה; סימן קריאה

?

סימן שאלה

#

סולמית; סמל מספר

$

סימן דולר

%

סמל האחוזים

^

קרה

(

פתח סוגריים; סוגריים פותחים

)

סגור סוגריים; סוגריים סוגרים

_

קו תחתון

-

מקף; סימן חיסור; סימן מינוס

-

En dash

-

Em dash

=

סימן שווה

+

סימן חיבור

{

פתח סוגריים מסולסלים; תו פותח של סוגריים מסולסלים

}

סגור סוגריים מסולסלים; תו סוגר של סוגריים מסולסלים

[

פתח סוגריים מרובעים; תו פותח של סוגריים מרובעים

]

סגור סוגריים מרובעים; תו סוגר של סוגריים מרובעים

|

קו אנכי

:-)

סמיילי

:-(

פרצוף זועף

;-)

קריצה

סימן מסחרי

¾

סימן שלושה-רבעים

¼

סימן רבע

½

סימן חצי

£

סימן לירה שטרלינג

ו-

אמפרסנד; סימן ”ו“

*

כוכבית

//

קו נטוי כפול

`

סימן ציטוט באנגלית

<

פתח סוגר זוויתי

>

סגור סוגר זוויתי

±

סימן חיבור או סימן חיסור

«

פתח ציטוט זוויתי

»

סגור ציטוט זוויתי

×

סימן כפל

÷

סימן חילוק

¢

סימן סנט

¥

סימן ין

§

סימן מקטע

©

סימן זכויות יוצרים

®

סימן רשום; סימן מסחרי רשום

°

סימן מעלות

סימן פיסקה

...

שלוש נקודות; נקודה נקודה נקודה

ƒ

סימן פונקציה


פקודות עבור Windows ואפליקציות

לביצוע הפעולה אמור זאת

בחירת פריט לפי שמו

קובץ; התחל; תצוגה

בחירת פריט או סמל

לחץ על סל המיחזור; לחץ על מחשב; לחץ על שם קובץ

לחיצה כפולה על פריט

לחץ פעמיים על מחשב; לחץ פעמיים על סל המיחזור; לחץ פעמיים על שם תיקיה

לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מחשב; לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סל המיחזור; לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם תיקיה

מזעור כל החלונות כדי להציג את שולחן העבודה

הצג את שולחן העבודה

בחר משהו אם אינך יודע איך הוא נקרא

הצג מספרים (מספרים יופיעו על המסך עבור כל פריט בחלון הפעיל. אמור את המספר התואם של הפריט כדי לבחור אותו.)

בחירת פריט ממוספר

19 אישור; 5 אישור

לחיצה כפולה על פריט ממוספר

לחץ פעמיים על 19; לחץ פעמיים על 5

לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט ממוספר

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על 19; לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על 5

פתיחת אפליקציה

פתח את צייר; פתח את WordPad; פתח את שם אפליקציה

מעבר לאפליקציה פתוחה

עבור אל צייר; עבור אל WordPad; עבור אל שם אפליקציה; עבור אל אפליקציה

סגירת אפליקציה

סגור; סגור את צייר; סגור את מסמכים

מזער

מזער; מזער את צייר; מזער את מסמכים

הגדלה

הגדל; הגדל את צייר; הגדל מסמכים

שחזור

שחזר; שחזר את צייר; שחזר את מסמכים

גזור

גזור; גזור את

העתקה

העתק; העתק את

הדבקה

הדבקה

מחיקה

מחק; מחק את

ביטול

ביטול פעולה; בטל

גלילה בכיוון אחד

גלול מעלה; גלול מטה; גלול לימין; גלול לשמאל

גלילה למרחק מדויק בעמודים

גלול למטה 2 עמודים; גלול למעלה 10 עמודים

גלילה למרחק מדויק ביחידות אחרות

גלול למעלה 5; גלול למטה 7

מעבר אל שדה בטופס או באפליקציה

עבור אל שם שדה; עבור אל נושא; עבור אל כתובת; עבור אל עותק לידיעה


פקודות לשימוש בעכבר

לביצוע הפעולה אמור זאת

הצגת רשת העכבר

רשת העכבר

הזזת המצביע אל המרכז של ריבוע כלשהו ברשת העכבר

מספר ריבוע; 1; 7; 9

בחירת ריבוע ברשת העכבר

לחץ על מספר הריבוע

בחירת פריט לגרירה עם העכבר

מספר הריבוע שבו מופיע הפריט (ואחריו) סימן; סימן 3; סימן 7; סימן 9

בחירת אזור ברשת העכבר שאליו ברצונך לגרור את הפריט

מספר הריבוע שאליו ברצונך לגרור את הפריט (ואחריו) לחץ על; לחץ על 4; לחץ על 5; לחץ על 6


Windows 7

באפשרותך להדפיס נושא זה לצורך עיון מהיר בזמן שאתה משתמש בתכונה 'זיהוי דיבור של Windows'.

כיצד להשתמש ב'זיהוי דיבור'?

כדי להשתמש בתכונה 'זיהוי דיבור', הדבר הראשון שעליך לעשות הוא להגדיר אותה במחשב שלך. כאשר תהיה מוכן להשתמש ב'זיהוי דיבור', עליך לומר פקודות פשוט וקצרות. הטבלה הבאה כוללת כמה מהפקודות הנפוצות ביותר.

כדי לפתוח את 'זיהוי דיבור'

  1. פתח את 'זיהוי דיבור' על-ידי לחיצה על לחצן התחל

    תמונה של לחצן 'התחל'
    , לחיצה על כל התוכניות, לחיצה על עזרים, לחיצה על נוחות גישה ולאחר מכן לחיצה על זיהוי דיבור של Windows.

  2. אמור 'התחלת האזנה', או לחץ על לחצן מיקרופון כדי להפעיל את מצב האזנה.


פקודות נפוצות של זיהוי דיבור

פקודות בשימוש נפוץ

הטבלה הבאה מציגה כמה מהפקודות הנפוצות ביותר של 'זיהוי דיבור'. מילים בגופן נטוי מציינות כי באפשרותך לומר דברים רבים אחרים במקום המילה או צירוף המילים לדוגמה, ולקבל תוצאות שימושיות.

לביצוע הפעולה אמור זאת

לחץ על פריט כלשהו לפי שמו

לחץ על קובץ; התחל; תצוגה

לחץ על פריט כלשהו

לחץ על סל המיחזור; לחץ על מחשב; לחץ על שם קובץ

לחץ כפולה על פריט כלשהו

לחץ פעמיים על סל המיחזור; לחץ פעמיים על מחשב; לחץ פעמיים שם קובץ

מעבר לאפליקציה פתוחה

עבור אל צייר; עבור אל WordPad; עבור אל שם תוכנית; עבור לאפליקציה

גלילה בכיוון אחד

גלול מעלה; גלול מטה; גלול לשמאל; גלול לימין

הוספת פיסקה חדשה או שורה חדשה במסמך

פיסקה חדשה; שורה חדשה

בחירת מילה במסמך

בחר מילה

בחירת מילה והתחלת התיקון שלה

תקן מילה

בחירה ומחיקה של מילים ספציפיות

מחק מילה

הצגת רשימה של פקודות זמינות

מה אפשר לומר?

עדכון הרשימה של פקודות הדיבור שזמינות כעת

רענון פקודות דיבור

גרום למחשב להאזין לך

התחלת האזנה

גרום למחשב להפסיק להאזין

הפסקת האזנה

הזזת סרגל המיקרופון של 'זיהוי דיבור'

הזזת ’זיהוי דיבור’

מזעור סרגל המיקרופון

מזעור ’זיהוי דיבור’

הצגת תוכן 'עזרה ותמיכה' אודות משימות ספציפיות

כיצד ניתן לבצע פעולה כלשהי?

לדוגמה, אמור "כיצד ניתן להתקין מדפסת?" כדי להציג רשימה של נושאי עזרה.

שים לב, פקודה זו זמינה רק אם אתה משתמש במזהה הדיבור באנגלית של ארצות הברית. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת אפשרויות דיבור.

הכתבה

פקודות לעבודה עם טקסט

הטבלה הבאה מציגה פקודות לשימוש ב'זיהוי דיבור ' לעבודה עם טקסט. מילים בגופן נטוי מציינות כי באפשרותך לומר דברים רבים אחרים במקום המילה או צירוף המילים לדוגמה, ולקבל תוצאות שימושיות.

לביצוע הפעולה אמור זאת

הוספת שורה חדשה במסמך

שורה חדשה

הוספת פיסקה חדשה במסמך

פיסקה חדשה

הוספת טאב

Tab

הוסף את המילה המפורשת עבור הפקודה הבאה (לדוגמה, באפשרותך להוסיף את המילה "comma" במקום את סימן הפיסוק)

מילה מפורשת

הוסף את הצורה המספרית של מספר

מספר בצורה מספרית

הצבת הסמן לפני מילה ספציפית

עבור אל מילה

הצב את הסמן אחרי מילה ספציפית

עבור אחרי מילה

אל תוסיף רווח לפני המילה הבאה

ללא רווח

מעבר לתחילת המשפט שבו נמצא הסמן

עבור לתחילת המשפט

מעבר לתחילת הפיסקה שבה נמצא הסמן

עבור לתחילת הפיסקה

מעבר לתחילת המסמך

עבור לתחילת המסמך

מעבר לסוף המשפט שבו נמצא הסמן

עבור לסוף המשפט

מעבר לסוף הפיסקה שבה נמצא הסמן

עבור לסוף הפיסקה

מעבר לסוף המסמך הנוכחי

עבור לסוף המסמך

בחירת מילה במסמך הנוכחי

בחר מילה

בחירת טווח מילים במסמך הנוכחי

בחר טווח מילים; בחר מילה עד מילה

בחירת כל הטקסט במסמך הנוכחי

בחר הכל

בחירת מספר מילים לפני המיקום של הסמן

בחר ב-20 המילים הקודמות; בחר ב-10 המילים הקודמות

בחירת מספר מילים אחרי המיקום של הסמן

בחר ב-20 המילים הבאות; בחר ב-10 המילים הבאות

בחירת הטקסט האחרון שהכתבת

בחר את זה

ניקוי הבחירה במסך

‏‏נקה בחירה

הפוך את האות הראשונה במילה לאות רישית

מילה מתחילה באות רישית

הפוך את כל האותיות במילה לאותיות אישיות

מילה שכולה באותיות רישיות

הפוך את כל האותיות במילה לאותיות קטנות

מילה ללא אותיות רישיות

שינוי המילים הבאות לאותיות רישיות

שנה את 10 המילים הבאות לאותיות רישיות

שינוי המילים הבאות לאותיות קטנות

שנה את 10 המילים הבאות לאותיות קטנות

מחיקת המשפט הקודם

מחק את המשפט הקודם

מחיקת המשפט הבא

מחק את המשפט הבא

מחיקת הפיסקה הקודמת

מחק את הפיסקה הקודמת

מחיקת הפיסקה הבאה

מחק את הפיסקה הבאה

מחיקת הטקסט האחרון או זה שהוכתב אחרון

מחק אותו

מקשי לוח המקשים

פקודות עבור לוח המקשים

הטבלה הבאה מציגה פקודות לשימוש ב'זיהוי דיבור' ללחיצה על מקשים בלוח המקשים. מילים בגופן נטוי מציינות כי באפשרותך לומר דברים רבים אחרים במקום המילה או צירוף המילים לדוגמה, ולקבל תוצאות שימושיות.

לביצוע הפעולה אמור זאת

הקשה על מקש כלשהו בלוח המקשים

הקש על מקש בלוח המקשים; הקש על A; הקש על האות B; הקש על Shift ו- A; הקש על Ctrl ו- A

הקש על מקשים מסוימים בלוח המקשים מבלי לומר "הקש" תחילה

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page down; Home; End; Tab


סימני פיסוק ותווים מיוחדים

פקודות לסימני פיסוק ולתווים מיוחדים

הטבלה הבאה מציגה פקודות לשימוש ב'זיהוי דיבור' להוספת סימני ניקוד ותווים מיוחדים. מילים בגופן נטוי מציינות כי באפשרותך לומר דברים רבים אחרים במקום המילה או צירוף המילים לדוגמה, ולקבל תוצאות שימושיות.

כדי להציג אמור זאת

,

פסיק

;

נקודה-פסיק

.

נקודה; נקודה עשרונית

:

נקודתיים

"

פתח מרכאות; פתח ציטוט; פתח גרשיים

"

סגור מרכאות; סגור ציטוט; סגור גרשיים

'

גרש

'

פתח גרש בודדת לציטוט

'

סגור גרש בודדת לציטוט

>

סימן גדול מ

<

סימן קטן מ

‏‏/

קו נטוי קדימה

\

קו נטוי הפוך

~

טילדה

@

סימן שטרודל

!

סימן קריאה; סימן קריאה

?

סימן שאלה

#

סולמית; סמל מספר

$

סימן דולר

%

סמל האחוזים

^

קרה

(

פתח סוגריים; סוגריים פותחים

)

סגור סוגריים; סוגריים סוגרים

_

קו תחתון

-

מקף; סימן חיסור; סימן מינוס

En dash

Em dash

=

סימן שווה

+

סימן חיבור

{

פתח סוגריים מסולסלים; תו פותח של סוגריים מסולסלים

}

סגור סוגריים מסולסלים; תו סוגר של סוגריים מסולסלים

[

פתח סוגריים מרובעים; תו פותח של סוגריים מרובעים

]

סגור סוגריים מרובעים; תו סוגר של סוגריים מרובעים

|

קו אנכי

:-)

סמיילי

:-(

פרצוף זועף

;-)

קריצה

סימן מסחרי

¾

סימן שלושה רבעים

¼

סימן רבע אחד

½

סימן חצי

£

סימן לירה שטרלינג

ו-

אמפרסנד; סימן ”ו“

*

כוכבית

//

קו נטוי כפול

`

סימן ציטוט באנגלית

<

פתח סוגר זוויתי

>

סגור סוגר זוויתי

±

סימן חיבור או סימן חיסור

«

פתח ציטוט זוויתי

»

סגור ציטוט זוויתי

×

סימן כפל

÷

סימן חילוק

¢

סימן סנט

¥

סימן ין

§

סימן מקטע

©

סימן זכויות יוצרים

®

סימן רשום; סימן מסחרי רשום

°

סימן מעלות

סימן פיסקה

...

שלוש נקודות; נקודה נקודה נקודה

ƒ

סימן פונקציה

פקדים

פקודות לשימוש בפקדים נפוצים

הטבלה הבאה מציגה פקודות לשימוש ב'זיהוי דיבור' לביצוע משימות ב- Windows. מילים בגופן נטוי מציינות כי באפשרותך לומר דברים רבים אחרים במקום המילה או צירוף המילים לדוגמה, ולקבל תוצאות שימושיות.

לביצוע הפעולה אמור זאת

לחץ על פריט כלשהו על-ידי אמירת שמו

קובץ; עריכה; תצוגה; שמור; מודגש

לחץ על פריט כלשהו

לחץ על קובץ; לחץ על מודגש; לחץ על שמור; לחץ על סגור

לחץ כפולה על פריט כלשהו

לחץ פעמיים על מחשב; לחץ פעמיים על סל המיחזור; לחץ פעמיים על שם תיקיה

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט כלשהו

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מחשב; לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סל המיחזור; לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם תיקיה

מזעור כל החלונות כדי להציג את שולחן העבודה

הצג את שולחן העבודה

לחיצה על פריט שאינך יודע את שמו

הצג מספרים (מספרים יופיעו על המסך עבור כל פריט בחלון הפעיל. אמור את המספר התואם של הפריט כדי לבחור אותו.)

לחיצה על פריט ממוספר

19 אישור; 5 אישור

לחיצה כפולה על פריט ממוספר

לחץ פעמיים על 19; לחץ פעמיים על 5

לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט ממוספר

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על 19; לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על 5

Windows

פקודות לעבודה עם חלונות

הטבלה הבאה מציגה פקודות לשימוש ב'זיהוי דיבור' לעבודה עם חלונות ותוכניות. מילים בגופן נטוי מציינות כי באפשרותך לומר דברים רבים אחרים במקום המילה או צירוף המילים לדוגמה, ולקבל תוצאות שימושיות.

לביצוע הפעולה אמור זאת

פתיחת תוכנית

פתח את צייר; פתח את WordPad; פתח את שם אפליקציה

מעבר לאפליקציה פתוחה

עבור אל צייר; עבור אל WordPad; עבור אל שם תוכנית; עבור לאפליקציה

סגירת תוכנית

סגור; סגור את צייר; סגור את מסמכים

מזער

מזער; מזער את צייר; מזער את מסמכים

הגדלה

הגדל; הגדל את צייר; הגדל מסמכים

שחזור

שחזר; שחזר את צייר; שחזר את מסמכים

גזור

גזור; גזור את

העתקה

העתק; העתק את

הדבקה

הדבקה

מחיקה

מחק; מחק את

ביטול

ביטול פעולה; בטל

גלילה בכיוון אחד

גלול מעלה; גלול מטה; גלול לימין; גלול לשמאל

גלילה למרחק מדויק בעמודים

גלול למטה 2 עמודים; גלול למעלה 10 עמודים

גלילה למרחק מדויק ביחידות אחרות

גלול למעלה 5; גלול למטה 7

מעבר אל שדה בטופס או באפליקציה

עבור אל שם שדה; עבור אל נושא; עבור אל כתובת; עבור אל עותק לידיעה

לחיצה במקום כלשהו במסך

פקודות ללחיצה במקום כלשהו על המסך

הטבלה הבאה מציגה פקודות לשימוש ב'זיהוי דיבור' ללחיצה במקום כלשהו על המסך. מילים בגופן נטוי מציינות כי באפשרותך לומר דברים רבים אחרים במקום המילה או צירוף המילים לדוגמה, ולקבל תוצאות שימושיות.

לביצוע הפעולה אמור זאת

הצגת רשת העכבר

רשת העכבר

הזזת מצביע העכבר אל המרכז של ריבוע כלשהו ברשת העכבר

מספר- או מספרים-של הריבוע; 1; 7; 9; 1, 7, 9

לחץ על ריבוע כלשהו ברשת העכבר

לחץ על מספר הריבוע

בחירת פריט לגרירה עם רשת העכבר

מסםר—או מספריםשל הריבוע שבו הפריט מופיע; 3, 7, 9 (ואחריו) סימן

בחר אזור שאליו ברצונך לגרור את הפריט עם רשת העכבר

מסםר—או מספריםשל הריבוע שאליו ברצונך לגרור; 4, 5, 6 (ואחריו) לחיצה


מאפיינים:

מזהה פריט: 12427 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 2

משוב