הצגת קבצים מוסתרים

חל על: Windows 7Windows 10Windows 8.1

כך תציג קבצים מוסתרים ותיקיות מוסתרות.

Windows 10 

  1. בתיבת החיפוש בשורת המשימות, הקלד תיקיה ולאחר מכן בחר הצג קבצים ותיקיות מוסתרים בתוצאות החיפוש.
  2. תחת הגדרות מתקדמות, בחר הצג קבצים, תיקיות וכוננים מוסתרים ולאחר מכן בחר אישור.

Windows 8.1 

  1. החלק במהירות מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן בחר חיפוש (או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מטה ולאחר מכן בחר חיפוש).
  2. הקלד תיקיה בתיבת החיפוש ולאחר מכן בחר אפשרויות תיקיה בתוצאות החיפוש.
  3. בחר את הכרטיסיה תצוגה.
  4. תחת הגדרות מתקדמות, בחר הצג קבצים, תיקיות וכוננים מוסתרים ולאחר מכן בחר אישור.

Windows 7 

  1. בחר בלחצן 'התחל' ולאחר מכן בחר 'לוח הבקרה' > 'מראה והתאמה אישית'.
  2. בחר אפשרויות תיקיה ולאחר מכן בחר בכרטיסיה תצוגה.
  3. תחת הגדרות מתקדמות, בחר הצג קבצים, תיקיות וכוננים מוסתרים ולאחר מכן בחר אישור.