שימוש בזיהוי דיבור

חל על: Windows 10

זיהוי דיבור של Windows מאפשר לך לשלוט במחשב באמצעות קולך בלבד, ללא צורך בלוח מקשים או בעכבר. ישנו אשף שיעזור לך להתחיל בעבודה. פשוט חבר את המיקרופון ולאחר מכן, בתיבת החיפוש שבשורת המשימות, הקלד זיהוי דיבור ובחר זיהוי דיבור של Windows.

לאחר השלמת האשף, תוכל להשתמש בערכת לימוד כדי ללמוד פקודות קוליות ולאמן את המחשב לזהות את קולך. למד פקודות קוליות נוספות תחת פקודות זיהוי דיבור של Windows.

לקבלת אפשרויות נוספות, הקלד לוח הבקרה בתיבת החיפוש שבשורת המשימות ובחר לוח הבקרה. לאחר מכן בחר נוחות גישה > זיהוי דיבור.

הגדרות 'זיהוי דיבור' בלוח הבקרה