נספח ב': פקודות לוח מקשים ומחוות מגע ב‘קורא הטקסטים‘

חל על: Windows 10

נספח זה מפרט פקודות לוח מקשים ומחוות מגע הזמינים בגירסה העדכנית ביותר של Windows. 

כדי להציג רשימה של כל שאר קיצורי המקשים ב- Windows, ראה קיצורי מקשים ב- Windows. כדי להציג רשימה של קיצורי מקשים באפליקציות של Windows, ראה קיצורי מקשים באפליקציות.

מקש 'קורא טקסטים'

באפשרותך לבחור באיזה מקש צירוף ברצונך להשתמש בפקודות של 'קורא טקסטים'. גם מקש Caps Lock וגם מקש Insert משמשים כמקש 'קורא טקסטים' כברירת מחדל. באפשרותך להשתמש באחד ממקשים אלה בכל פקודה המשתמשת במקש 'קורא טקסטים'. מקש 'קורא טקסטים' יכונה בפקודות פשוט 'קורא טקסטים'. באפשרותך לשנות את מקש 'קורא הטקסטים' בהגדרות 'קורא טקסטים'.

הערה: אם אתה משתמש במקלדת יפנית 106, מקש Insert ומקש NonConvert הם מקשי ברירת המחדל של 'קורא טקסטים'.

פקודות לוח מקשים של 'קורא טקסטים'


'קורא טקסטים' כולל שתי פריסות אפשריות של המקלדת: רגילה וכן מדור קודם. הפקודות של כל אחת מהפריסות מפורטות להלן. עבור פקודות מצב הסריקה, עבור אל פרק 3: שימוש במצב סריקה.

הערה: הפקודות שכוללות את מקשי החיבור (+) והחיסור (-) מתייחסות למקש הפיזי ואינן דורשות הקשה על Shift כמקש צירוף. אלא אם כן ברצונך לעשות זאת באופן מפורש, אין צורך לכלול את המקש Shift לפני המקש שווה (=) כדי להפוך אותו לסימן החיבור (+) בזמן שאתה מקליד את סימן החיבור. באמצעות פקודת עוצמת הקול של ‘קורא טקסטים‘ שלעיל כדוגמה, ‘קורא טקסטים‘ + Ctrl + מקש שווה (=) היא הפקודה המילולית, ולא ‘קורא טקסטים‘ + Ctrl + ‏Shift + מקש שווה (=).

 

פריסת לוח מקשים תקני

פקודות כלליות

הקש על מקשים אלה לביצוע הפעולה
מקש סמל Windows  + ‏Ctrl ‏+ Enter התחל או הפסק את קורא הטקסטים
'קורא טקסטים' + Esc יציאה מ'קורא טקסטים'
'קורא טקסטים' + 1 החלפת מצב של למידת קלט
'קורא טקסטים' + חץ ימינה מעבר אל הפריט הבא
'קורא טקסטים' + חץ שמאלה מעבר אל הפריט הקודם
'קורא טקסטים' + Page up
Ctrl + 'קורא טקסטים' + חץ למעלה
'קורא טקסטים' + Page down
Ctrl + 'קורא טקסטים' + חץ למטה
שינוי תצוגה
'קורא טקסטים' + F1 הצגת רשימת פקודות
'קורא טקסטים' + F2 הצגת פקודות עבור הפריט הנוכחי
'קורא טקסטים' + Enter ביצוע פעולה ראשית
'קורא טקסטים' + Ctrl + Enter החלפת מצב של מצב חיפוש
'קורא טקסטים' + F12 קרא את השעה והתאריך הנוכחיים
'קורא טקסטים' + Ctrl + ‏D תאר תמונה באמצעות שירות מקוון או קבל את מקור‏ של קישור דף האינטרנט
 
'קורא טקסטים' + S קבל את סיכום דף האינטרנט
 
'קורא טקסטים' + S פעמיים במהירות קבל תיבת דו-שיח 'סיכום דף אינטרנט וקישורים פופולריים'
'קורא טקסטים' + Alt + F מתן משוב לגבי 'קורא טקסטים'
'קורא טקסטים' + Z נעילת מקש 'קורא טקסטים'
'קורא טקסטים' + Ctrl + F12 החלפת מצב מפתח
'קורא טקסטים' + 3 העברת מקשים לאפליקציה
'קורא טקסטים' + Alt + M החלפת מצב עכבר
'קורא טקסטים' + H הפעל או כבה את הקראת כותרת העמודה של Outlook

 

התאמת הדיבור

הקש על מקשים אלה לביצוע הפעולה
Ctrl + 'קורא טקסטים' + סימן חיבור (+)
Ctrl + 'קורא טקסטים' + חיבור (מקלדת נומרית)
הגברת עוצמת הקול
Ctrl + 'קורא טקסטים' + סימן חיסור (-)
Ctrl + 'קורא טקסטים' + חיסור (מקלדת נומרית)
הנמכת עוצמת הקול
'קורא טקסטים' + סימן חיבור (+) הגברת מהירות הקול
'קורא טקסטים' + סימן חיסור (-) הנמכת מהירות הקול
Alt + 'קורא טקסטים' + חיסור (מקלדת נומרית)
Alt + 'קורא טקסטים' + סימן חיסור (-)
Alt + 'קורא טקסטים' + חיבור (מקלדת נומרית)
Alt + 'קורא טקסטים' + סימן חיבור (+)
שינוי מצב קריאה של פיסוק
'קורא טקסטים' + V הגברת מצב מלל
Shift + 'קורא טקסטים' + V הפחתת מצב מלל
'קורא טקסטים' + 2 החלפת מצב של קריאת תווים
'קורא טקסטים' + קו נטוי (/) הקראת הקשר
Alt + 'קורא טקסטים' + קו נטוי (/) הגדרת מלל של קריאת הקשר
Ctrl + 'קורא טקסטים' + קו נטוי (/) שינוי הסדר של קריאת הקשר

 

קריאה ועבודה עם טקסט

הקש על מקשים אלה לביצוע הפעולה
Ctrl הפסקת הקראה
'קורא טקסטים' + Tab
'קורא טקסטים' + 5 (מקלדת נומרית)
הקראת פריט
'קורא טקסטים' + Tab פעמיים במהירות
'קורא טקסטים' + 5 פעמיים במהירות (מקלדת נומרית)
'קורא טקסטים' + K פעמיים במהירות
'קורא טקסטים' + Ctrl +‏ 5 פעמיים במהירות (מקלדת נומרית)
הקראת פריט עם איות
'קורא טקסטים' + 0 הקראת פריט מתקדמת
'קורא טקסטים' + T הקראת כותרת חלון
'קורא טקסטים' + W הקראת חלון
'קורא טקסטים' + X חזרה על צירוף מילים
'קורא טקסטים' + R קריאה מהסמן
Ctrl + 'קורא טקסטים' + R
'קורא טקסטים' + חץ למטה
התחלת הקראת המסמך
'קורא טקסטים' + C הקראת מסמך
Shift + 'קורא טקסטים' + J
'קורא טקסטים' + Alt + Home
הקראת טקסט מההתחלה ועד לסמן
Ctrl + 'קורא טקסטים' + U הקראת העמוד הקודם
Ctrl + 'קורא טקסטים' + I הקראת העמוד הנוכחי
Ctrl + 'קורא טקסטים' + O הקראת העמוד הבא
Ctrl + 'קורא טקסטים' + J הקראת הפיסקה הקודמת
Ctrl + 'קורא טקסטים' + K הקראת הפסקה הנוכחית
Ctrl + 'קורא טקסטים' + L הקראת הפסקה הבאה
'קורא טקסטים' + Ctrl ‏+ M קרא את המשפט הקודם
'קורא טקסטים' + Ctrl + פסיק (,) קרא את המשפט הנוכחי
'קורא טקסטים' + Ctrl + נקודה (.) קרא את המשפט הבא
'קורא טקסטים' + U הקראת השורה הקודמת
'קורא טקסטים' + I
'קורא טקסטים' + חץ למעלה
הקראת השורה הנוכחית
'קורא טקסטים' + O הקראת השורה הבאה
'קורא טקסטים' + J
Ctrl + 'קורא טקסטים' + חץ שמאלה
הקראת המילה הקודמת
'קורא טקסטים' + K
Ctrl + 'קורא טקסטים' + 5 (מקלדת נומרית)
הקראת המילה הנוכחית
'קורא טקסטים' + L
Ctrl + 'קורא טקסטים' + חץ ימינה
הקראת המילה הבאה
'קורא טקסטים' + M הקראת התו הקודם
'קורא טקסטים' + פסיק (,)
5 (מקלדת נומרית)
הקראת התו הנוכחי
'קורא טקסטים' + נקודה (.) הקראת התו הבא
'קורא טקסטים' + F הקראת הקבוצה הבאה של פרטי עיצוב
Shift + 'קורא טקסטים' + F הקראת הקבוצה הקודמת של פרטי עיצוב
'קורא טקסטים' + B
Ctrl + 'קורא טקסטים' + Home
מעבר אל תחילת הטקסט
'קורא טקסטים' + E
Ctrl + 'קורא טקסטים' + End
מעבר אל סוף הטקסט
קורא טקסטים + ‏Shift + חץ למטה הקראת הבחירה
'קורא טקסטים' + Shift + חץ למטה פעמיים במהירות בחירת איות

 

ניווט בטבלאות

הקש על מקשים אלה לביצוע הפעולה
Ctrl + Alt + Home דילוג לתא הראשון בטבלה
Ctrl + Alt + End דילוג לתא האחרון בטבלה
Ctrl + Alt + חץ ימינה קפיצה לתא הבא בשורה
Ctrl + Alt + חץ שמאלה קפיצה לתא הקודם בשורה
Ctrl + Alt + חץ למטה קפיצה לתא הבא בעמודה
Ctrl + Alt + חץ למעלה קפיצה לתא הקודם בעמודה
Ctrl + Shift + Alt + חץ שמאלה הקראת כותרת השורה הנוכחית
Ctrl + Shift + Alt + חץ למעלה הקראת כותרת העמודה הנוכחית
Ctrl + Shift + Alt + חץ ימינה הקראת השורה הנוכחית
Ctrl +‏ Shift +‏ Alt + חץ למטה ‏הקראת העמודה הנוכחית
Ctrl + ‏Shift + ‏Alt + קו נטוי (\)
Ctrl +‏ Shift +‏ Alt ‏+ 5 (מקלדת נומרית)
הקראת השורה והעמודה שקורא הטקסטים נמצא בהן
Ctrl +‏ Alt +‏ Page up דילוג לתא בטבלה
Ctrl +‏ Alt +‏ Page down דילוג לתוכן התא

 

פקודות התמקדות ב'קורא טקסטים'

הקש על מקשים אלה לביצוע הפעולה
'קורא טקסטים' + Home מעבר לפריט הראשון בחלון
'קורא טקסטים' + End מעבר לפריט האחרון בחלון
'קורא טקסטים' + Backspace חזרה פריט אחד אחורה
'קורא טקסטים' + N מעבר אל ציון הדרך הראשי
'קורא טקסטים' + תו סוגריים מרובעים פותח ([)
'קורא טקסטים' + חיסור (מקלדת נומרית)
העברת הסמן של קורא הטקסטים אל סמן המערכת
'קורא טקסטים' + גרש יחיד (')
'קורא טקסטים' + חיבור (מקלדת נומרית)
הגדרת מוקד לפריט
'קורא טקסטים' + A דילוג לפריט מקושר
Shift + 'קורא טקסטים' + A דילוג לתוכן עם ביאורים
Alt + 'קורא טקסטים' + חץ למעלה ניווט לפריט אב (כשניווט מבני זמין)
Alt+ 'קורא טקסטים' + חץ ימינה ניווט לאח הבא (כשניווט מבני זמין)
Alt + 'קורא טקסטים' + חץ שמאלה ניווט לאח הקודם (כשניווט מבני זמין)
Alt + 'קורא טקסטים' + חץ למטה ניווט לצאצא הראשון (כשניווט מבני זמין)
'קורא טקסטים' + F7 רשימה של קישורים
'קורא טקסטים' + F5 רשימה של ציוני דרך
'קורא טקסטים' + F6 רשימה של כותרות
'קורא טקסטים' + Ctrl + F חיפוש ב'קורא טקסטים'
'קורא טקסטים' + F3 המשך חיפוש קדימה
'קורא טקסטים' + Shift + F3 המשך חיפוש אחורה

 

פקודות מקלדת נומרית

הקש על מקשים אלה לביצוע הפעולה
'קורא טקסטים' + Home מעבר לפריט הראשון בחלון
'קורא טקסטים' + End מעבר לפריט האחרון בחלון
'קורא טקסטים' + Alt + Home הקראת טקסט מההתחלה ועד לסמן
Ctrl + 'קורא טקסטים' + Home מעבר אל תחילת הטקסט
Ctrl + 'קורא טקסטים' + End מעבר אל סוף הטקסט
'קורא טקסטים' + חץ שמאלה מעבר אל הפריט הקודם
'קורא טקסטים' + חץ ימינה מעבר אל הפריט הבא
'קורא טקסטים' + 5 (מקלדת נומרית) הקראת פריט
'קורא טקסטים' + 5 פעמיים במהירות (מקלדת נומרית)
'קורא טקסטים' + Ctrl +‏ 5 פעמיים במהירות (מקלדת נומרית)
הקראת פריט עם איות
'קורא טקסטים' + חץ למעלה הקראת השורה הנוכחית
'קורא טקסטים' + חץ למטה התחלת הקראת המסמך
Ctrl + 'קורא טקסטים' + חץ שמאלה הקראת המילה הקודמת
Ctrl + 'קורא טקסטים' + 5 (מקלדת נומרית) הקראת המילה הנוכחית
Ctrl + 'קורא טקסטים' + חץ ימינה הקראת המילה הבאה
5 (מקלדת נומרית) הקראת התו הנוכחי
'קורא טקסטים' + Page up
Ctrl + 'קורא טקסטים' + חץ למעלה
שינוי תצוגה
'קורא טקסטים' + חיסור (מקלדת נומרית) העברת הסמן של קורא הטקסטים אל סמן המערכת
'קורא טקסטים' + חיבור (מקלדת נומרית) הגדרת מוקד לפריט
Ctrl + 'קורא טקסטים' + חיבור (מקלדת נומרית) הגברת עוצמת הקול
Ctrl + 'קורא טקסטים' + חיסור (מקלדת נומרית) הנמכת עוצמת הקול
Alt + 'קורא טקסטים' + חיבור
Alt + 'קורא טקסטים' + חיסור
שינוי מצב קריאה של פיסוק
'קורא טקסטים' + Enter ביצוע פעולה ראשית
'קורא טקסטים' + Shift + Enter החלפת מצב של מצב חיפוש

 

פריסת מקלדת מדור קודם

פקודות כלליות

הקש על מקשים אלה לביצוע הפעולה
מקש סמל Windows +‏ Ctrl + N פתיחת הגדרות 'קורא טקסטים'
מקש סמל Windows + ‏Ctrl + Enter התחל או הפסק את קורא הטקסטים
'קורא טקסטים' + Esc עצירת 'קורא טקסטים'
'קורא טקסטים' + 1 החלפת מצב של למידת קלט
'קורא טקסטים' + חץ ימינה מעבר אל הפריט הבא
'קורא טקסטים' + חץ שמאלה מעבר אל הפריט הקודם
'קורא טקסטים' + חץ למעלה או חץ למטה שינוי תצוגה
'קורא טקסטים' + F1 הצגת רשימת פקודות
'קורא טקסטים' + F2 הצגת פקודות עבור הפריט הנוכחי
'קורא טקסטים' + Enter ביצוע פעולה ראשית
'קורא טקסטים' + Shift + Enter החלפת מצב של מצב חיפוש
'קורא טקסטים' + C קרא את השעה והתאריך הנוכחיים
'קורא טקסטים' + Shift + D תיאור תמונה באמצעות שירות מקוון
'קורא טקסטים' + E
'קורא טקסטים' + Alt + F
מתן משוב לגבי 'קורא טקסטים'
'קורא טקסטים' + Z נעילת מקש 'קורא טקסטים'
'קורא טקסטים' + Shift +‏ F12 החלפת מצב מפתח
'קורא טקסטים' + X העברת מקשים לאפליקציה
'קורא טקסטים' + Num lock הפעלה וכיבוי של מצב עכבר
הקשה על Caps Lock פעמיים במהירות ברצף הפעלה או כיבוי של מקש Caps Lock

 

התאמת הדיבור

הקש על מקשים אלה לביצוע הפעולה
'קורא טקסטים' + Page Up הגברת עוצמת הקול
'קורא טקסטים' + Page Down הנמכת עוצמת הקול
'קורא טקסטים' + סימן חיבור (+)
'קורא טקסטים' + חיבור (מקלדת נומרית)
הגברת מהירות הקול
'קורא טקסטים' + סימן חיסור (-)
'קורא טקסטים' + חיסור (מקלדת נומרית)
הנמכת מהירות הקול
'קורא טקסטים' + Alt + סימן חיבור (+)
'קורא טקסטים' + Alt + סימן חיסור (-)
'קורא טקסטים' + Alt + חיבור (מקלדת נומרית)
'קורא טקסטים' + Alt + חיסור (מקלדת נומרית)
שינוי מצב קריאה של פיסוק
'קורא טקסטים' + A
'קורא טקסטים' + Ctrl + סימן חיבור (+)
'קורא טקסטים' + Ctrl + חיבור (מקלדת נומרית)
הגברת מצב מלל
'קורא טקסטים' + Ctrl + סימן חיסור (-)
'קורא טקסטים' + Ctrl + חיסור (מקלדת נומרית)
הפחתת מצב מלל
'קורא טקסטים' + F12 החלפת מצב של קריאת תווים
'קורא טקסטים' + קו נטוי (/) הקראת הקשר
Alt + 'קורא טקסטים' + קו נטוי (/) שינוי כמות ההקשר שיוקרא (מלל)
Ctrl + 'קורא טקסטים' + קו נטוי (/) שינוי הסדר של קריאת הקשר

 

קריאה ועבודה עם טקסט

הקש על מקשים אלה לביצוע הפעולה
Ctrl הפסקת הקראה
'קורא טקסטים' + D הקראת פריט
'קורא טקסטים' + S הקראת פריט עם איות
'קורא טקסטים' + 0 (אפס) הקראת פריט מתקדמת
'קורא טקסטים' + T הקראת כותרת חלון
'קורא טקסטים' + W הקראת חלון
'קורא טקסטים' + V חזרה על צירוף מילים
'קורא טקסטים' + R קריאה מהסמן
'קורא טקסטים' + M התחלת הקראת המסמך
'קורא טקסטים' + H הקראת מסמך
'קורא טקסטים' + תו סוגריים מרובעים סוגר (]) הקראת טקסט מההתחלה ועד לסמן
'קורא טקסטים' + Shift + U הקראת העמוד הקודם
'קורא טקסטים' + Ctrl + U הקראת העמוד הנוכחי
'קורא טקסטים' + U הקראת העמוד הבא
'קורא טקסטים' + Shift + I הקראת הפיסקה הקודמת
'קורא טקסטים' + Ctrl + I הקראת הפסקה הנוכחית
'קורא טקסטים' + I הקראת הפסקה הבאה
'קורא טקסטים' + Ctrl ‏+ M קרא את המשפט הקודם
'קורא טקסטים' + Ctrl + פסיק (,) קרא את המשפט הנוכחי
'קורא טקסטים' + Ctrl + נקודה (.) קרא את המשפט הבא
'קורא טקסטים' + Shift + O הקראת השורה הקודמת
'קורא טקסטים' + Ctrl + O הקראת השורה הנוכחית
'קורא טקסטים' + O הקראת השורה הבאה
'קורא טקסטים' + Shift + P הקראת המילה הקודמת
'קורא טקסטים' + Ctrl + P הקראת המילה הנוכחית
'קורא טקסטים' + P הקראת המילה הבאה
'קורא טקסטים' + Shift + תו סוגריים מרובעים פותח ([) הקראת התו הקודם
'קורא טקסטים' + Ctrl + תו סוגריים מרובעים פותח ([) הקראת התו הנוכחי
'קורא טקסטים' + תו סוגריים מרובעים פותח ([) הקראת התו הבא
'קורא טקסטים' + F הקראת הקבוצה הבאה של פרטי עיצוב
Shift + 'קורא טקסטים' + F הקראת הקבוצה הקודמת של פרטי עיצוב
'קורא טקסטים' + Y מעבר אל תחילת הטקסט
'קורא טקסטים' + B מעבר אל סוף הטקסט
'קורא טקסטים' + J דילוג לכותרת הבאה
'קורא טקסטים' + Shift + J דילוג לכותרת הקודמת
'קורא טקסטים' + L דילוג לקישור הבא
'קורא טקסטים' + Shift + L דילוג לקישור הקודם
‘קורא טקסטים‘ + ‏Shift + חץ למטה הקראת הבחירה הנוכחית

 

ניווט בטבלאות

הקש על מקשים אלה לביצוע הפעולה
'קורא טקסטים' + F3 קפיצה לתא הבא בשורה
'קורא טקסטים' + Shift + F3 קפיצה לתא הקודם בשורה
'קורא טקסטים' + F4 קפיצה לתא הבא בעמודה
'קורא טקסטים' + Shift + F4 קפיצה לתא הקודם בעמודה
'קורא טקסטים' + F10 הקראת כותרת השורה הנוכחית
'קורא טקסטים' + F9 הקראת כותרת העמודה הנוכחית
'קורא טקסטים' + F8 הקראת השורה הנוכחית
'קורא טקסטים' + F7 ‏הקראת העמודה הנוכחית
'קורא טקסטים' + F5 הקראת השורה והעמודה שקורא הטקסטים נמצא בהן
'קורא טקסטים' + F6 דילוג לתא בטבלה
'קורא טקסטים' + Shift +‏ F6 דילוג לתוכן התא
'קורא טקסטים' + K דילוג לטבלה הבאה
'קורא טקסטים' + Shift +‏ K דילוג לטבלה הקודמת

 

פקודות התמקדות ב'קורא טקסטים'

הקש על מקשים אלה לביצוע הפעולה
'קורא טקסטים' + Home מעבר לפריט הראשון בחלון
'קורא טקסטים' + End מעבר לפריט האחרון בחלון
'קורא טקסטים' + Backspace חזרה פריט אחד אחורה
'קורא טקסטים' + N מעבר אל ציון הדרך הראשי
'קורא טקסטים' + G העברת הסמן של קורא הטקסטים אל סמן המערכת
'קורא טקסטים' + tilde (~) הגדרת מוקד לפריט
'קורא טקסטים' + Insert דילוג לפריט מקושר
'קורא טקסטים' + Shift + Insert דילוג לתוכן עם ביאורים
Ctrl + 'קורא טקסטים' + חץ למעלה ניווט לפריט אב (כשניווט מבני זמין)
Ctrl + 'קורא טקסטים' + חץ ימינה ניווט לאח הבא (כשניווט מבני זמין)
Ctrl + 'קורא טקסטים' + חץ שמאלה ניווט לאח הקודם (כשניווט מבני זמין)
Ctrl + 'קורא טקסטים' + חץ למטה ניווט לצאצא הראשון (כשניווט מבני זמין)
'קורא טקסטים' + Q מעבר לפריט האחרון באזור המכיל

מחוות מגע ב'קורא טקסטים'


השתמש במחווה זו  לביצוע הפעולה
נגיעה או גרירה באצבע אחת הקראת התוכן שמתחת לאצבע
הקשה פעמיים או לחיצה ממושכת באצבע אחת והקשה במקום כלשהו במסך באצבע השנייה הפעלת הפעולה הראשית
הקשה שלוש פעמים או לחיצה ממושכת באצבע אחת ולאחר מכן הקשה פעמיים במקום כלשהו במסך באצבע השנייה הפעלת הפעולה המשנית
לחיצה ממושכת באצבע אחת ולאחר מכן הקשה במקום כלשהו במסך בשתי אצבעות התחלת גרירה או אפשרויות נוספות של מקשים
החלקה ימינה או שמאלה באצבע אחת מעבר אל הפריט הבא או הקודם
החלקה למעלה או למטה באצבע אחת שינוי תצוגה
הקשה פעם אחת בשתי אצבעות הפסקת ההקראה של 'קורא טקסטים'
הקשה פעם אחת בשלוש אצבעות שינוי מצב מלל
הקשה פעם אחת בארבע אצבעות הצגת פקודות 'קורא טקסטים' עבור הפריט הנוכחי
הקשה כפולה בשתי אצבעות הצגת תפריט תלוי הקשר
הקשה פעמיים בשלוש אצבעות הקראת תכונות טקסט
הקשה פעמיים בארבע אצבעות פתיחת מצב חיפוש
הקשה שלוש פעמים בארבע אצבעות הצגת כל הפקודות של קורא הטקסטים
החלקה מהירה ימינה, שמאלה, למעלה או למטה בשתי אצבעות גלילה
החלקה מהירה ימינה או שמאלה בשלוש אצבעות מעבר קדימה או אחורה לפי טאבים
החלקה מהירה מעלה בשלוש אצבעות הקראת החלון הנוכחי
החלקה מטה בשלוש אצבעות התחלת הקראה בטקסט הניתן לגילוי
החלקה מהירה למעלה או למטה בארבע אצבעות כאשר אפשרות זו נתמכת, הפעלה או כיבוי של הגדלה סמנטית
החלקה מהירה ימינה או שמאלה בארבע אצבעות הזזת הסמן של קורא הטקסטים להתחלה או לסוף של יחידה

 

הנושא הבא: נספח ג': מצגות ברייל נתמכות

חזור אל תוכן העניינים