היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

חשוב    Access Services 2010 ו- Access Services 2013 יוסרו מהמהדורה הבאה של SharePoint. מומלץ לא ליצור יישומי אינטרנט חדשים, ולהעביר את היישומים הקיימים שלך לפלטפורמה חלופית, כגון יישומי Microsoft Power.

באפשרותך לשתף נתוני 'גישה' עם Dataverse, שהוא מסד נתונים בענן שבו תוכל לבנות אפליקציות Power Platform, להפוך זרימות עבודה לאוטומטיות, סוכנים וירטואליים ועוד עבור האינטרנט, הטלפון או הטאבלט. לקבלת מידע נוסף, ראה תחילת העבודה: העברת נתוני Access ל- Dataverse.

כאשר אתה מפעיל את בודק התאימות, שגיאות מאוחסנות בתוך טבלה, בעיות תאימות לאינטרנט. נושא זה מסביר באופן כללי כיצד לטפל בשגיאות המפורטות בטבלה בעיות תאימות באינטרנט ומספק גם עזרה ספציפית לגבי שגיאות כלליות שאתה עשוי לראות ברשימה.

הערה: שגיאות רבות בבודק התאימות נגרמות על-ידי נוכחות של אובייקטים או הגדרות של שולחן עבודה בלבד (או "לקוח") במסד נתונים שברצונך לפרסם באינטרנט.

מבט כולל

כאשר אתה מפעיל את בודק התאימות, נוצרת טבלה כדי ליצור רשימה של שגיאות שאירעו. לדוגמה, הנה הטבלה הפתוחה מציגה שגיאה:

הטבלה 'בעיות תאימות לאינטרנט'

השגיאה המופיעה מציינת שעמודה ב-Table2 כוללת סוג נתונים שאינו תואם לאינטרנט.

כיצד מאמר זה פועל

במאמר זה ובנושאי השגיאות האחרות של בדיקת תאימות האינטרנט, כל שגיאה מופיעה בתבנית הבאה:

טקסט שגיאה    הערך של השדה ' תיאור ' עבור השורה בטבלה ' בעיות תאימות לאינטרנט '.

מה המשמעות    מידע נוסף שיעזור לך להבין את הבעיה.

מה ניתן לעשות    הרזולוציה המומלצת של השגיאה.

לראש הדף

ACCWeb102000

טקסט שגיאה    שם האובייקט תלוי בשם אובייקט אובייקט לקוח.

מה המשמעות    אובייקט האינטרנט שצוין מסתמך על אובייקט אחר שאינו אובייקט אינטרנט. כמה מהדוגמאות כוללות:

  • טופס אינטרנט המציג את המידע משאילתת לקוח

  • טופס אינטרנט הכולל לחצן שמפעיל דוח לקוח בעת לחיצה עליו

אובייקט האינטרנט לא יפעל כהלכה באינטרנט, אלא אם תסיר את ההסתמכות על אובייקט הלקוח.

מה ניתן לעשות    הסר את ההפניה לאובייקט הלקוח. ייתכן שתרצה גם ליצור מחדש את אובייקט הלקוח כאובייקט אינטרנט ולהחליף את ההפניה לאובייקט הלקוח באמצעות הפניה לאובייקט האינטרנט החדש.

לראש הדף

ACCWeb102001

טקסט שגיאה    ערך המאפיין מכיל תו אחד או יותר שאינם תואמים לאינטרנט.

מה המשמעות    שם האובייקט או שם הפקד אינם חוקיים לשימוש באינטרנט.

מה ניתן לעשות    ודא ששם האובייקט אינו מפר את הכללים הבאים:

  • ייתכן שהשם אינו מכיל נקודה (.), סימן קריאה (!), סוגריים מרובעים ([]), רווח מוביל או תו שאינו ניתן להדפסה, כגון החזרת גררה

  • השם אינו יכול להכיל את התווים הבאים:/\: *? "" < > | <TAB> {}% ~ &

  • השם עשוי לא להתחיל בסימן שוויון (=)

  • השם חייב להיות מ-1 עד 64 תווים באורך

לראש הדף

ACCWeb102002

טקסט שגיאה    שם האובייקט תלוי בשם האובייקט שאינו קיים.

מה המשמעות    אובייקט האינטרנט שצוין מסתמך על אובייקט אחר שאינו אובייקט אינטרנט. כמה מהדוגמאות כוללות:

  • טופס אינטרנט המציג את המידע משאילתת לקוח

  • טופס אינטרנט הכולל לחצן שמפעיל דוח לקוח בעת לחיצה עליו

אובייקט האינטרנט לא יפעל כהלכה באינטרנט, אלא אם תסיר את ההסתמכות על אובייקט הלקוח.

מה ניתן לעשות    הסר את ההפניה לאובייקט הלקוח. ייתכן שתרצה גם ליצור מחדש-ליצור אובייקט לקוח כאובייקט אינטרנט ולהחליף את ההפניה לאובייקט הלקוח באמצעות הפניה לאובייקט האינטרנט החדש.

לראש הדף

ACCWeb102004

טקסט שגיאה    ערך המאפיין חייב להיות ערך ברירת המחדל כך שיהיה תואם לאינטרנט.

מה המשמעות    רק ערך ברירת המחדל של המאפיין שצוין נתמך במסדי נתונים באינטרנט.

מה ניתן לעשות    החלף את הערך הנוכחי של המאפיין שצוין לערך ברירת המחדל עבור מאפיין זה.

לראש הדף

ACCWeb102008

טקסט שגיאה    שם האובייקט תלוי בשם האובייקט שאינו תואם לאינטרנט.

מה המשמעות    האובייקט הראשון מפנה לאובייקט השני, אך האובייקט השני לא יהיה זמין באינטרנט.

מה ניתן לעשות    הסר את ההפניה לאובייקט השני או החלף את ההפניה בהפניה לאובייקט אחר התואם לאינטרנט.

לראש הדף

ACCWeb102011

טקסט שגיאה    ערך המאפיין חייב להיות ערך לתאימות לאינטרנט.

מה המשמעות    המאפיין שצוין חייב לכלול את הערך המצוין במסד נתונים באינטרנט.

מה ניתן לעשות    שנה את ערך המאפיין לערך שצוין.

לראש הדף

ACCWeb102013

טקסט שגיאה    ערך המאפיין אינו יכול להיות ריק כדי להתאים לאינטרנט.

מה המשמעות    המאפיין שצוין חייב לכלול ערך לעבודה במסד נתונים באינטרנט.

מה ניתן לעשות    הקצה ערך למאפיין.

לראש הדף

ACCWeb102014

טקסט שגיאה    מסדי נתונים תחת פקד קוד מקור אינם תואמים לאינטרנט.

מה המשמעות    מסד הנתונים שאתה מנסה לפרסם נמצא תחת פקד קוד מקור, שאינו נתמך במסד נתונים של אינטרנט.

מה ניתן לעשות    דחיסה ותיקון של מסד הנתונים כדי להסיר אותו מפקד קוד המקור. לקבלת מידע נוסף, ראה עזרה במניעת ותיקון של בעיות בקבצי מסד נתונים באמצעות דחיסה ותיקון.

לראש הדף

ACCWeb102015

טקסט שגיאה    אורך מחרוזת של ערך מאפיין עשוי להיות ארוך מהמספר השלם.

מה המשמעות    המאפיין שצוין מכיל ערך מחרוזת ארוך מדי. פעולה זו מתרחשת בדרך כלל עם שמות שליטה (אורך מרבי 255), כיתובי תוויות או לחצנים (מקסימום 2048), תגיות (2048), תיאורים (2048), טקסטים של תיאורי כלים (255), שמות אובייקטים (255) ושמות תמונות (255).

מה ניתן לעשות    קצר את ערך המחרוזת. מאפיינים אלה נמצאים בדרך כלל בגליון המאפיינים של טופס או דוח.

לראש הדף

ACCWeb102016

טקסט שגיאה    ערך המאפיין חייב להיות טופס או דוח תואם לאינטרנט כדי להתאים לאינטרנט.

מה המשמעות    טופס המשנה או דוח המשנה המצוין אינם תואמים לאינטרנט.

מה ניתן לעשות    הסר את טופס המשנה או דוח המשנה, או החלף אותו בגירסה תואמת לאינטרנט.

לראש הדף

ACCWeb102017

טקסט שגיאה    בדיקת תאימות לאינטרנט בוטלה.

מה המשמעות    אם לא ביטלת את בודק התאימות, ייתכן שאחת מהאפשרויות הבאות עשויה להיות הרישיות הבאות:

  • מסד הנתונים הוא לקריאה בלבד.

  • לא כל האובייקטים סגורים.

מה ניתן לעשות    סגור את כל אובייקטי מסד הנתונים הפתוחים והפעיל שוב את בודק התאימות. אם אף אובייקט אינו פתוח או שהשגיאה חוזרת, בדוק אם קובץ מסד הנתונים הוא לקריאה בלבד.

לראש הדף

ACCWeb106004

טקסט שגיאה    האובייקט אינו תואם לאינטרנט.

מה המשמעות    האובייקט המצוין הוא דף גישה לנתונים, ולא ניתן לפרסם אותו.

מה ניתן לעשות    הסר את כל דפי גישה לנתונים ממסד הנתונים שברצונך לפרסם באינטרנט.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×